EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL"

Transkript

1 EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

2 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om varan. Bara en person får använda produkten åt gången Innan användning, se till att alla skruvar, bultar och andra delar är tillräckligt åtdragna. Innan användande, ta bort eventuella vassa delar I närheten. Använd enbart produkten om den fungerar på ett riktigt sätt. Skadade eller defekta delar måste ersättas omedelbart, och använd inte produkten innan den är riktigt reparererad. Föräldrar eller annan ansvarstagande person skall vara medveten om sitt ansvar, då produkten inte är designad eller konstruerad för barn. Motionscykeln är ingen leksak för barn. Se till at du har tillräckligt stor fri yta runt produkten. Notera att ett felaktigt användande kan vara skadligt för din hälsa.. Håll händerna borta från rörliga delar. Se till att produkten står på en stabil och jämn yta. Bär alltid träningsriktiga kläder och skor med halkfri sula, se till att inga lösa detaljer på dina kläder kan fastna i någon del av motionscykel. Använd inte motionscykeln om du känner yrsel, illamående eller bröstsmärtor. Kontakta läkare 2. Viktiga föreskrifter Montera enbart cykeln efter monteringsinstruktionerna och använd endast delar designade för denna produkt. Innan du påbörjar monteringen kolla att alla delar finns med samt läs monteringsinstruktionen. Använd inte produkten på ställen med hög luftfuktighet. Om du vill skydda golvet mot repor så rekommenderas en glidfri matta under motionscykeln. Grundregeln är att motionsredskap inte är någon leksak, därför skall produkten endast användas av informerade och instruerade personer. Stoppa träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående, har bröstsmärtor eller känner andra fysiska symptom- Vid minsta tvekan- kontakta läkare. Barn eller handikappade personer skall inte använda produkten om inte en fullt informerad vuxen person finns tillgänglig för assistans. Se till att inga kroppsdelar är i närheten av rörliga delar. Se till att alla justerbara delar är tillräckligt åtdragna och respektera maximum nivån för t.ex sadelstolpen. Träna inte direkt efter en måltid.

3 3. Delar Part No. Beskrivning Q ty 1 Huvudram 1 2 Främre stödben 1 3 Vagnsbult M8*75L 4 4 Bakre fot justerbar 2 5L Vänster fot fram m hjul 1 5R Höger fot fram m hjul 1 6 Svängda brickor 12 7 Fjäder brickor D15.4*D8.2*2T 16 8 Kupol mutter M8*15L 4 9 Bult M8*20L Styrstam 1 11 Pedalarmarna 2 12 Rörlig styrarm nederdel 2 13 Bustning D19.15*(D25.6*32)*L(17+3) 14 14(L+R) Skydd till pedalarm Plast plugg D25.4 *31L 2 16 lager 2 17 Plast lock 1 18 Nylon mutter M Bakre stödben 1 20 Vagnsbult med ratt M6X45L 4 21(L&R) Pedaler- Höger- Vänster Plast lock överdel 2 23 Bult M10*58L 2 24 Bricka D24*D13.5*2.5T 2 25 Motor 1 26 Låsring S-17(1T) 2 27 Ström kabel 1 28 Sensor kabel 1 29 Övre datorkabeln 1 30 Nedre datorkabel 1 31 Bustning D29*D11.9*9T 4 32 Koppling 2 33 Vevarmkors 2 34 Remskiva 1 35 Drivrem 1 36(L&R) Sido kappa Höger- Vänster Magnetiskt svänghjul Skruvlock M Plastlock centrum 2 40 Bult M8*25L 2 41 Ear pulse 1 42 Roterande disk 2 43 Lager 2 44 Bult M8*52L 1 45 Låsmutter M Bricka D24*D16*1.5T 1

4 47 Bricka D21*D16.2*0.3T 1 48 Bricka 2 49 Gummiring 1 50 Bricka D20*D11*2T 2 52(L&R) Pedalhandtag Handtag Foam 2 54 Foam handtag för fast styre Plastplugg 2 56 Fjäder 1 57 Låsmutter M Skruv M6*15L 4 59 Undre plastkåpa 2 60 Bricka D23*D17.2*1.5T 1 61 Vevaxel 1 62 Magnet 1 63 Bricka D17*D22*0.3T 2 64 Dator 1 65 Handpulsplattor 2 66 Bricka D25*D8.5*2T 2 67 Bricka D26*D19.5*0.3T 2 68 Låsring D21.5*D17.5*1.2T 8 69 Främre pedalaxel 2 70 Remspännaren 1 71 Axel D19* Fast styre 1 73 Bricka D14*D6.5*0.8T 4 74 Lås mutter 4 75 Skruv ST4*20L 4 76 Chromad plastlist 1 77 Mutter M Strömadapter 1 79 Skruv till datorn M5*10L Skruv till handpuls ST4*15L 2 81 Rö insats D56* Magnetic fixable support 1 83 Bult M Låsmutter M Bricka D13*D6.5*1.0T 1 86 Bricka D6*D19*1.5T 1 87 Mutter M Bult M Låsring S-16 (1T) 1 90 Mutter M Bricka D50*D10*1.0T 1 92 Bricka D25*D8.5*2.0T 1 93 Skruv ST3.5*15L 8

5 4. Exploded Drawing

6 5. Monteringsinstruktioner Step 1: 1 A (x4) M8*1.25*75L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*15L STEP-1 1) Montera främre stödbenet (2) och bakre stödbenet (19) på huvudramen (1) genom att använda vagnsbultarna.(3), de svängda brickorna (6) fjäder brickor (7) och kupol muttrarna (8)

7 Step 2: STEP-2 1) Anslut övre dator kabeln (29) med motor kabeln (30).

8 Step 3: (A) STEP-3 1) Sätt i den genomgående axeln (71) genom de rörliga pedalarmarna (12), 2 st brickor (67) på varje sida om styrstammen(10), montera sedan bricka (66), en fjäder bricka (7) på varje sida, fäst med bult (40), till sist sätt på skruvlocket (38).

9 Step 4: 55 52L C (x6) M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T 52R STEP-4 1) Montera det fasta styret (72) på styrstammen (10) använd 2 st bultar (9), sedan 2st fjäder brickor (7), och 2 st svängda brickor (6). 2) Montera höger och vänster pedalarm (52L&52R) på styrstamsarmarna (12) använd 2st bultar (9), 2 st fjäderbrickor (7), 2 st svängda brickor (6).

10 Step 5: 11 D (x4) M6*1*45L D1 4*D 6.5* 0.8T D40 *M6 *12 (A) 21 R B M8* 1.2 5* 20L D1 5.4 *D8.2*2T D22 *D8.5*1.5 T D14 *D8 *4 T x4 x4 x2 x2 (B) L 21R L STEP-5 1) Montera höger och vänster pedal (21L&21R) på pedalarmen (11) med vagnsbultarna (20), 2st brickor (73), dra sedan fast med ratten (74). 1) Sätt sedan dit styrstammen (10) på huvudramen och fäst med 4st bultar (9),4st fjäder brickor (7), en svängd bricka (6), och 3st brickor (48). ***Notera vilken ordning som brickorna skall monteras.

11 Step 6: E (x4) ST4*20L STEP-6 1) Anslut den övre datorkabeln (29) och handpulskablarna (65) i datorn (64). 2) Fäst det övre plastlocket (22) med det undre plastlocket (59) använd skruv (75). 3) Innan du börjar- glöm inte att sätta i strömadaptern

12 Programmerbar träningsdator - SM /5 Så här kommer du igång: (Datorn har slagits på och är ansluten till ett eluttag.) Steg ett Steg två Steg tre Steg fyra träningsfunktioner: Steg fem Vrid knappen ENTER medurs eller moturs för att välja UI (användarnummer I) till U9 (användarnummer 9) för att identifiera dig. Ange personliga uppgifter: kön, ålder, längd och vikt. Du kan vrida knappen ENTER medurs eller moturs för att välja och ändra uppgifter. Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta din inställning. Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att välja träningsläge i MANUAL, PROGRAM (12 profiler), USER (användarspecifik profil) eller TARGET HEART RATE CONTROL (fyra olika värden). Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att ändra träningens LOAD/ DIFFICULTY (motstånd/svårighetsgrad) från 1 till 16 i MANUAL, PROGRAM och USER-läget. (Uteslut läget TARGET HEART RATE CONTROL.) Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att ställa in funktionerna. När varje funktion har förinställts trycker du på ENTER för att bekräfta inställningen. Förinställning av TIME (tid): Intervall från 00:00 till 99:00, i steg om 1:00 (minut). DISTANCE (sträcka): Intervall från 0,00 till 99,90, i steg om 0,10 km. CALORIES (kalorier): Intervall från 0 till 990, i steg om en kcal. WATT (effekt): Intervall från 10 till 350, i steg om 10 watt. (Endast i MANUAL-läget) PULSE (puls): Intervall från 30 till 240, i steg om 1 slag per min. (Ej tillgängligt i läget TARGET HEART RATE.) Tryck på knappen START/STOP för att börja träna. Inställning av träningsläge: Så här startar du träningen. Träna i läget MANUAL (manuell) Om du trycker på knappen START/STOP utan att ha gjort några förinställningar (funktioner och program) börjar displayen att arbeta i läget Manual. Träna utan förinställd tid: Varje enhet i profilen växlar till en annan var 0,1 km eller mile som räknas uppåt (sträcka ej förinställd) eller nedåt (förinställd sträcka). Träna med förinställd tid: Varje enhet i profilerna växlar till en annan per förinställd tid delat med 16. Justering av motstånd: När du tränar i Manual-läget kan du justera motståndet från 1 till 16 om du inte har förinställt funktionen WATT. Om du har förinställt WATT justeras spänningsnivån automatiskt beroende på den aktuella hastigheten och värdena för Watt. Tre olika symboler visas för att hjälpa dig när du tränar: Du måste minska träningshastigheten. Du måste öka träningshastigheten. Det är för att påminna dig om att aktuell WATT är OVER SPEC (överstiger angiven nivå) och att du måste öka eller minska träningshastigheten därefter. ** När WATT överstiger angiven nivå påminner displayen dig genom att avge tre pipljud per sekund. Om du fortsätter att träna i detta läge i över en minut har displayen ett ALARM som avger sex pipljud i 30 sekunder, och displayen stannar automatiskt. Motståndet sjunker då till 1, och det förinställda värdet för WATT blir noll.

13 2/5 Träna med 12 profiler Vrid knappen ENTER medurs eller moturs för att välja träningsprofil från P1 till P12. När du har valt trycker du på ENTER för att bekräfta inställningen. Träna utan förinställd tid: Varje enhet i profilen växlar till en annan var 0,1 km som räknas uppåt (sträcka ej förinställd) eller nedåt (sträcka förinställd). Träna med förinställd tid: Varje enhet i profilerna växlar till en annan per förinställd tid delat med 16. Justering av motstånd: Vid träning i Programläget. Du kan justera motståndet till den valda programprofilen. Träna med USER (användarprofil) Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att välja användarprofil för träningsläge. Du kan använda ENTER-knappen för att ställa in din profil. När du har ställt in den håller du ned ENTER i minst två sekunder för att gå ur inställningsläget. Träna utan förinställd tid: Varje enhet i profilen växlar till en annan varje 0,1 km eller mile som räknas uppåt (sträcka ej förinställd) eller nedåt (sträcka förinställd). Träna med förinställd tid: Varje enhet i profilerna växlar till en annan per förinställd tid delat med 16. Justering av motstånd: Under träningen kan du också justera motståndet till den aktuella träningsprofilenheten. Träna i TARGET HEART RATE CONTROL (hjärtfrekvensbaserad träning) Motståndet justeras automatiskt efter din aktuella hjärtfrekvens. Om din hjärtfrekvens är lägre än målet kommer motståndet att justeras uppåt en nivå var 30:e sekund, till nivå 16 som mest. Om din hjärtfrekvens når målet eller högre kommer motståndet omedelbart att sjunka en nivå. Motståndet kommer att fortsätta att sjunka en nivå var 15:e sekund till nivå 1 om din aktuella hjärtfrekvens fortfarande överstiger (eller är lika med) målet. Om motståndet har sjunkit till nivå ett, och din hjärtfrekvens fortfarande överstiger (eller är lika med) målet i 30 sekunder stannar systemet omedelbart, och ett ALARM med sex pipljud ljuder som en påminnande skyddsåtgärd. Målpuls med olika procentangivelser Du kan vrida på ENTER-knappen medurs eller moturs för att välja olika målprocenttal för hjärtfrekvens vid träning. Det finns tre fasta procenttal av den maximala hjärtfrekvensen som displayen räknar ut enligt angivna uppgifter om ålder. (Åldern måste anges vid träning i detta läge om du inte har förinställt dina personliga uppgifter från början.) Tre målprocenttal för hjärtfrekvens: 55 %, 75 % och 90 %. Innan du ställer in målprocenttal eller värden bör du vara vid god hälsa och rådfråga läkare om rätt inställningar. Exempel: Om du anger åldern 30 blir målvärdet 104, vilket är 55 % av den maximala hjärtfrekvensen 190. Det korrekta värdet uträknat av displayen jämfört med åldern 30. Samma formel och uträkning för 75 % och 90 %. Dina angivna målpulsvärden Vrid på ENTER-knappen för att ställa in målvärdena för hjärtfrekvens. När hjärtfrekvensen förinställts trycker du på START/STOP för att börja träna. Motståndet kommer att vara fast för nivå ett i början och justeras automatiskt efter din hjärtfrekvens under hela träningen.

14 3/5 Så här avbryter du träningen: Träna med FÖRINSTÄLLDA funktioner: Så fort någon av de förinställda funktionerna (tid, sträcka eller kalorier) räknar ned till noll, (inte pulsvärdena) ljuder displayen med åtta pip för att påminna dig. Displayen stängs omedelbart av. Du kan trycka på START/STOP-knappen för att sätta på displayen igen. Den funktion som har varit noll kommer att räkna från noll, andra kommer att utgå ifrån värdet före avbrottet. Avbryt träning: Du kan trycka på START/STOP-knappen för att stanna datorn när som helst under träningen. Återställ program: Du kan trycka på knappen RESET för att återställa PROGRAMMET och välja träningsläge och motstånd eller svårighetsgrad i STOP-läget. Om du håller ned RESET-knappen i minst två sekunder återställs alla funktioner till noll. Funktionsknappar: START/STOP ENTER Starta och avbryta träningen. 1. Välja funktionerna TIME (tid), DISTANS (sträcka), PULSE (puls), WATT (effekt) för förinställning. 2. Ställa in alla personliga uppgifter och funktioner. UP/DOWN (upp/ned) Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att göra en inställning uppåt eller nedåt. RESET (återställ) 1. Återställa funktionerna tid, sträcka, puls, effekt. 2. Återställa programinställningar och återvända till ursprungliga urvalsläget med Manual, Program, RECOVERY (återhämtning) User eller Target Heart Rate på displayen. Aktivera pulsåterhämtningsfunktionen. BODY F AT (kroppsfett) Starta eller avsluta mätning av kroppsfett. Funktioner: TIME (tid) SPEED (hastig het)rp DISTANCE M (sträcka) (varv/m in) CALORIES (kalorier) PULSE (puls) Räknar uppåt: Displayen börjar räkna uppåt från 00:00 till 99:59 under träning. Räkna nedåt: Displayen räknar nedåt från den förinställda tiden till 00:00. Den aktuella hastigheten visas från 0,0 till max. 99,9 km. Visar aktuellt värde för varv per minut i samma fält som hastighet genom skanning var sjätte sekund när träningen påbörjats. Räknar uppåt: Displayen räknar ihop den totala träningssträckan från 0,00 till max. 99,90 km under träning. Räknar nedåt: Displayen räknar ned från den förinställda sträckan till 0,00. Räknar uppåt: Displayen räknar ut kaloriåtgång från 0 till max. 990 kalorier under träning. Räknar nedåt: Displayen räknar ned från förinställda kalorier till noll. Detta är en ungefärlig vägledning för jämförelse av olika övningar och ska inte användas i medicinskt behandlingssyfte. Displayen kan mäta både öronpuls och handpuls, öronpulsen prioriteras. Det innebär att om du både fäster öronklämman på öronsnibben och håller runt pulssensorerna på handtagen kommer displayen enbart att visa öronpulsen. Om du vill mäta handpulsen ska du inte ha på öronklämman när du håller i sensorerna på handtagen. Hjärtfrekvensen visas för intervallet 0 till 240 slag per minut. Du kan ställa in en målpuls för att hjälpa träningen i lägena Manual, Program eller User. Alternativt kan du välja ett fast målprocenttal för hjärtfrekvens för träningen. Alarm Träning i lägena Manual, Program eller User. Om du har ställt in ett målvärde: när aktuell

15 4/5 hjärtfrekvens överstiger målet kommer displayen att börja pipa som påminnelse. Justering av motstånd Se stycket Träna i TARGET HEART RATE CONTROL för mer information. RECOVERY När du har tränat en viss tid kan du trycka på knappen RECOVERY så visas endast funktionen TIME (tid) som räknar nedåt från 00:60 00:59 00:58 till 00:00. När tiden är 00:00 kommer displayen att visa din återhämtningsstatus när det gäller hjärtfrekvens, med graderingen FI, F2, F3... F6. FI är bäst och F6 är sämst. Du kan fortsätta träna för att förbättra din återhämtningsstatus när det gäller hjärtfrekvens dag för dag från F6 till F1. ** Tryck på RECOVERY-knappen igen för att återvända till huvuddisplayen. MÄTNING AV KROPPSFETT När displayen är i läget STOP trycker du på knappen BODY FAT om du vill mäta kroppsfett: Steg I Kontrollera att dina personliga uppgifter har sparats och är korrekta. Steg II Tryck på knappen BODY FAT, och håll i sensorerna på handtagen för att starta mätningen. Steg III Symbolen visas under åtta sekunder på displayen under själva mätperioden. Mätresultat I. Andelen kroppsfett visas i procent på displayen. Se Tabell I för att få reda på din form. 2. Information om BMI Body Mass Index som används för justering av form. Formeln är: Vikt (kg)/längd² (m²), se Tabell 2. Felaktigt mätresultat I. E-1 Innebär att du inte har placerat händerna korrekt på båda sensorer på handtagen. Försök igen. 2. E-4 Innebär att andelen kroppsfett överstiger maxvärdet i programmet. Det betyder att du är för under- eller överviktig. Efter mätningen trycker du på knappen BODY FAT för att displayen ska återgå till huvuddisplay. Tryck på START/STOP för att fortsätta träningen där du var före mätningen. Inga hälsoråd visas. Displayen har nio minnen med personliga uppgifter för mätning av nio olika personer. Tryck på RESET för att displayen ska återgå till ursprungsläget så att du kan välja en ny identifiering och ställa in dina personliga uppgifter för att starta en ny mätning. Obs! 1. Om det inte finns någon signal till displayen på fyra minuter stängs displayen av automatiskt och alla tidigare träningsuppgifter sparas. Starta displayen genom att trycka på valfri knapp. 2. Du kan återställa alla träningsuppgifter genom att hålla in RESET-knappen i minst två sekunder. 3. Om displayen inte fungerar som den ska kan du prova att dra ur sladden och sätta i den igen. 4. Displayen fungerar endast med nätadaptern ansluten. 5. Tabell med hälsoråd: Tabell I Riktlinjer för kroppsfett SYMBOL + KÖN FETT % LÅG LÅG/MED MEDEL MED/HÖG MAN <13 % 13 % 25,8 % 26 % 30 % >30 % KVINNA <23 % 23 % 35,8 % 36 % 40 % >40 %

16 Tabell 2 MED BMI (BODY MASS INDEX). 5/5 Formel = Vikt (kg) Längd² (m²) OMRÅDE SKALA LÅG LÅG/MED MEDEL MED/HÖG ASIEN < ,5 >26,5 ÖVRIGA <18,5 18,5 24, >30

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln...

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln... MANUAL SP1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på spinningcykeln...8 6. Checklista av smådelar

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower ÖVERSIKTSDIAGRAM BUILT FOR HEALTH 4 10 3 10 4 57 77 30 71 30 31 12 32 2 8 NO Delenavn Beskrivelse Ant NO Delenavn Beskrivelse Ant 1 Huvudram 1 41 Grepp handtag 25.4*3*170

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! Innehållsförteckning Din nya crosstrainer 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Viktig elinformation 4 Viktiga funktionsinstruktioner.. 4

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

CROSSTRAINER CT400 MANUAL

CROSSTRAINER CT400 MANUAL CROSSTRAINER CT400 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM)

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SM 370RM LISTA ÖVER DELAR... 4 MONTERINGSTILLBEHÖR... 6 MONTERINGSANVISNINGAR... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPECIFICATION... 9 VIKTIGT BETRÄFFANDE

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. 10 MONTERINGSINSTRUKTION S. 11-19 UPPVÄRMNING S. 20 WEEE

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Innehåll. Viktigt Läs manualen noggrant innan du använder cykeln och spara den för framtida bruk. 2014 MONARK EXERCISE AB, Vansbro, Sweden

Innehåll. Viktigt Läs manualen noggrant innan du använder cykeln och spara den för framtida bruk. 2014 MONARK EXERCISE AB, Vansbro, Sweden Manual 927 X Innehåll Monark Exercise AB 4 Produktinformation 5 Fakta 5 Serienummer 5 Funktionsbeskrivning 6 Cykelinställningar 6 Anslutning 6 Belastningsreglering 6 Elektronisk mätare 7 Inställning belastningsfjäder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 4 Montering 5 Drift 9 Underhåll och felsökning 16 Riktlinjer 17 Lista över delar 18 Översiktsdiagram

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING INSTRUKTIONER FÖR MONTERING STEG 1. STEG 2. 5 STEG 3. 6 STEG 4. 7 STEG 5. 8 STEG 6. 9 10 INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY SM-8900 INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR Joggle wheel - UPP För att göra justering uppåt i funktioner,

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50 Användarmanual Monark Prime C50 Montering - Träningsdator - Komponentlista Art nr: 07-C50 In Prime Shape! Monark Prime är ett exklusivt sortiment med maskiner av hög kvalitet för konditionsträning. Målsättningen

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens.

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. T765 MANUAL ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom alla instruktioner före användning 1. Det

Läs mer

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 1 Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Teknisk Data... 3 Översikt Våg... 4 Översikt Display... 5 Översikt knappsats... 6 Packa upp vågen... 7 Väga... 8 Tarera...

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical 1 Huvudram Styrstång Benstag Armhandtag Styre Stabilisator Fotpedaler Dator M8X15 mm skruv (44J-8 Böjd bricka Kapselmutter Bricka Nylonmutter Bricka Hexskruv

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer