EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL"

Transkript

1 EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

2 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl informerad om hand havandet. Den får endast användas av en person åt gången. Innan du använder crosstrainern första gången, se till att alla skruvar och muttrar är riktigt och hårt monterade. Innan du påbörjar träningen, se till att det är fria ytor runt crosstrainern. Träna bara på maskinen om det fungerar prickfritt. Om det finns minsta fel på crosstrainer måste det åtgärdas direkt och du får inte träna på den innan detta är gjort. Föräldrar eller annan vuxen ska veta om sitt ansvar när barn eller minderårig vistas i närheten av crosstrainern. Den är ingen leksak och ska inte användas på felaktigt sätt. Om du tillåter barn eller minderårig att träna på crosstrainern ska detta ske under uppsikt, med vetskap om att det inte är en leksak. Se till att det är fria ytor runt dig när du monterar crosstrainern För att förhindra olyckor, tillåt inte barn att använda crosstrainern själva. Observera att felaktigt användande av crosstrainern kan ha negativ inverkan på din hälsa När crosstrainern är monterad, se till att den står på ett stabilt och plant underlag. Använd alltid riktiga träningskläder och träningsskor med halkfri sula, undvik löst sittande kläder som kan fastna i crosstrainer. Kontakta din läkare innan du börjar träna regelbundet, han kan komma med bra tips på hur mycket och på vilken nivå din träning bör ligga på.

3 2. Viktiga punkter Montera crosstrainern enligt monteringsanvisningen, och använd bara medföljande delar. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen och överensstämmer med packlistan. Se till att crosstrainern förvaras och används på en torr och lämplig plats. Om man vill undvika tryckmärken och åverkan på golvet rekommenderar vi att använda en underlagsmatta. En generell regel är att crosstrainers och träningsredskap inte är några leksaker. De ska endast användas av väl informerade personer. Avbryt alltid träningen om du känner yrsel, bröstsmärtor eller annat obehag. Vid minsta tvivel kontakta din läkare Barn och handikappade personer ska endast använda crosstrainern under uppsikt av någon person som kan ge råd och instruktioner om träning. Se till att ingen kommer nära de rörliga delarna på crosstrainern när den används. När du ställer in de rörliga delarna, se till att alltid följa de rekommenderade max nivåerna. T.ex. för sadelstolpen. Träna inte direkt efter en måltid.

4 3. Delar NO. DESCRIPTION Q TY 1 Ram 1 2 Främre stödben 1 3 Vagnsbult M8*75L 4 4 Bakre fotstöd 2 5L Vänster fram fotstöd 1 5R Höger fram fotstöd 1 6 Svängdbricka 14 7 Fjäderbricka D15.4*D8.2*2T 16 8 Kupolmutter M8*15L 4 9 Bult M8*20L Styrstam 1 11 Pedalarm 2 12 Handtag 2 13 Bussning D19.15*(D25.6*32)*L(17+3) Plast lock 30*60*15L 4 15 Runt plast lock 2 16 Lager 2 17 Täck lock 1 18 Låsmutter M Bakre stödben 1 20 Bricka D14*D6.5*0.8T 4 21(L&R) Pedal Täcklock M Bult M10*58L 2 24 Bricka D24*D13.5*2.5T 2 25 Sruv M5*10L 1 26 Låsring S-17T 2 27 Motstånds vred 1 28 Nedre motstånds kabel 1 29 Övre datorkabel 1 30 Nedre datorkabel 1 31 Bussning D29*D11.9*9T 4 32 Roterande disk 2 33 Vevparti 2 34 Rem skiva 1 35 Rem 1 36(L&R) Sido kåpa H/V Svänghjul 1 38 Plast lock M8 2

5 NO. DESCRIPTION Q TY 39 Täcklock 2 40 Bult M8*15L 2 41 LåsringS-16 (1T) 1 42 Roterande disk 2 43 Lager 2 44 Distans D14*D10*3T 1 45 Lås mutter 3/8 *26UNF*5T 2 46 Bricka 1 47 Fjäderbricka 1 48 Bricka D25*D8.5*2T 1 49 Skruv ST4*10L 2 50 Bricka D22*D11*2T 2 51 Låsmutter 1 52(L&R) Pedalhandtag Handtag foam 2 54 Foamhandtag för fast styre 2 55 Plastplugg 2 56 Fjäder 1 57 Låsmutter M Skruv M6*15L 4 59 Täcklock M Bricka D22*D16*1.5T 1 61 Vevaxel 1 62 Magnet 1 63 FjäderbrickaD22.5*D16.8*0.3T 2 64 Dator JS Handpulsplattor 2 66 Bricka D25*D8.5*2T 2 67 Fjäderbricka D26*D19.5*0.3T 6 68 Låsring D21.5*D17.5*12T 8 69 Främre pedalaxel 2 70 Remspännare 1 71 Axel D19* Fast styre 1 73 Skuv M6*45L 4 74 Låsmutter 2 75 Skruv till handpulsplatta ST4*15L 2 76 Ratt 4 77 Inner plastic cap 1 78 Skruv M Mutter M Distans 2

6 4. Sprängskiss L 5R L 36R L L 21R R

7 5. Monterings beskrivning Steg 1: R L A (x4) M8*1.25*75L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*15L 1) Montera främre stödbenet (2) och bakre stödbenet (19) i ramen (1) använd två vagnsbultar (3), två svängda brickor (6), och två fjäderbrickor (7) samt två kupolmuttrar (8) för varje ben.

8 Steg 2: ) Koppla först ihop övre dator kabeln (29) med den under datorkabeln (30) och gör likadant med den övre motstånds kabeln (27) och den nedre motstånds kabeln (28). 2) Sätt sedan dit styrstammen (10) i ramen (1).

9 Steg 3: 21R 11 c (x4) M6*1*45L D14*D6.5*0.8T D40*M6*12 21L 73 21R L Sätt fast pedalerna (21L&21R) på pedalarmen (11) med hjälp av bricka (20)och skruv (73), dra fast med ratten (76).

10 Steg 4: D (x2) M8*1.25*25L D15.4*D8.2*2T D25*D8.5*2T D26*D19.5*0.3T Sätt i axeln (71) genom det rörliga handtagen (12), två fjäderbrickor (67) på varje sida, om styrstammen (10), sätt sedan en bricka (66), en fjäderbricka (7) på varje sida, och dra fast med en bult (40), till sist täck med ett plastlock (38).

11 Steg 5: 55 52L 52R 72 E (x10) M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T ) Montera det fasta styret (72) på styrstammen (10) med två bultar(9), och två fjäderbrickor (7), och två svängda brickor (6). 2) Montera det högra och vänstra pedalhandtaget (52L & 52R) på styrstammen (10) med två bultar (9), och två fjäderbrickor (7), och två svängda brickor (6). Montera sedan täcklocket (17) på det fasta handtaget. 3) Dra sedan fast styrstammen (10) i ramen med hjälp av fyra bultar (9), och fyra fjäderbrickor (7), och fyra svängda brickor (6).

12 Steg : Montera datorn (64) på styrstammen(10) och anslut övre datorkabeln (29) och handpulsen(65) med datorn (64).

13 6. Underhåll 1. Kontrollera regelbundet alla delar på produkten och efterdra skruvar och muttrar om det behövs. 2. Använd milt rengöringsmedel och en fuktig trasa när du rengör produkten. Aldrig lösningsmedel. 3. Var aktsam om datorn. 4. Håll alltid datorn, adaptern och kontakten borta från alla typer av vätskor. 5. Utsätt aldrig datorn för direkt solljus. 6. Produkten drivs av en motor som sitter innanför kåporna, låt aldrig vatten fult eller annan vätska tränga in I kåpan. 7. Förvara alltid produkten på ett rums tempurerat, torrt ställe.

14 Display for program Användare. 1~4 Visar aktuell motstånds nivå (1~16) Visar vald function. Aktuell Puls (BPM) Visar pågående Funktions värde Visar profilens utseende och motstånd. Trampvarv/ Minut (RPM) Speed (Km/h.) Time (min; sec.) User För att lagra person uppgifter Kaloriförbrukning. Watt Distans (Km) Recovery - För konditions värde Enter- för att öppna ett Ett täningsprogram Down För att ändra data och motstånd genom att vrida ratten åt vänster. Up För att ändra data och motstånd genom att vrida ratten åt hörger Start/ Stop För att starta eller pausa träningen genom att trycka på ratten. PROGRAM INSTRUKTIONER: Manuella Program: Manual PROGRAM 1 är ett manuellt program. Tryck på ENTER knappen för att välja TIME, DISTANCE, och CAL. Där efter trycker du på ratten för att justera värdena. Ingångsvärdet för motstånd är nivå 6. När du tryckt på START/STOP knappen för att starta träningen, sätt på dig pulsbandet ordentligt. Användaren kan ändra motstånds nivå under träningspasset genom att vrida på ratten. Förinställda Program: Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals PROGRAM 2 till PROGRAM 7 är förinställda program. Tryck på ENTER knappen för att välja TIME, DISTANCE, och CAL. Där efter vrider du ratten för att välja värden. Användaren kan träna i olika nivåer av motstånd och med olika profiler som ses på displayen. När du tryckt på START/STOP ratten för att starta träningen, sätt även på dig pulsbandet ordentligt. Användaren kan ändra motstånds nivå under träningspasset när som helst, genom att vrida på ratten. Välj en egen profil: User Setting Profile Program 8 är ett program för egen vald banprofil. Användaren kan själv bestämma värdena på TIME, DISTANCE, CAL, och nivån på motståndet i 10 intervaller. Värdena och profilen kommer att bli lagrade i minnet när allt är klart. Användaren kan också ändra motståndet i varje intervall genom att vrida på ratten. Detta kommer inte att på verka de lagrade värdena som gjordes tidigare. Watt kontrollerad träning: Watt Control Program 9 är ett watt kontrollerat program. Tryck på ENTER knappen för att välja TIME, DISTANCE,

15 och WATT. Där efter vrider du ratten för att välja värden. När du tryckt på START/STOP ratten för att starta träningen, sätt även på dig pulsbandet ordentligt. Under träningen är motståndet inte justerbart. I detta program kommer datorn att ställa motståndet beroende på hur många watt som förbrukas. Det innebär att motståndet går upp om farten är för låg eller tvärtom. Det här gör att du får rätt WATT tal i förhållande till vad du har valt från början. Puls kontrollerad träning: 60% H.R.C. (H.R.C = Puls konrollerad träning), 75% H.R.C., 85% H.R.C. Program 10 till program 12 är pulskontrollerade program. I Program 10 till program 12, tryck på Enter knappen för att välja TIME, DISTANCE, Cal & AGE, och TARGET H.R. vrid sedan på ratten för att välja värden. Användaren kan välja att träna en viss tid eller distans med 60% av sin maxpuls i program10, 75% av sin maxpuls i program 11, och 85% av sin maxpuls i program 12. När du tryckt på START/STOP ratten för att börja träningen, sätt på dig pulsbandet ordentligt. Du kan också välja målpuls (Target H.R.) program under dessa 3 huvudprogram, Användaren kan ställa in en målpuls med träning på vald tid eller distans. I detta program kommer datorn att justera motståndsnivån efter din puls beroende på om du är över eller under målpulsen. Som resultat kommer pulsnivån att anpassas så att du ligger på + / - 5 slag. Kroppsfett i procent %: Body Fat Measurement Program 13 är ett program för att mäta kroppsfett (body fat ratio). Tryck ENTER för att välja GENDER( KÖN), HEIGHT, (LÄNGD) WEIGHT (VIKT), och AGE( ÅLDER). Dessa värden ställs in genom att vrida på ratten. När du tryckt på START/STOP knappen påbörjas mätningen. Se till att pulsbandet sitter på ordentligt. Om mottagaren inte får någon signal, Kommer error meddelandet E3 visas på displayen. Om detta händer, Tryck START/STOP för att börja om. Sedan kommer ditt kroppsfettvärde(fat WEIGHT)i kilo visas i displayen, därefter följer FAT %- BMR BMI och BODYTYPE..Se förklaring i slutet av manualen. Tryck START/STOP för att träna. Konditionstest: Tryck på Pulse Recovery knappen Konditionstestet är endast att jämföra mot sig själv. Du kommer att märka resultat om du tränar regelbundet. 1. Tryck på puls recovery knappen direkt efter avslutad träning. 2. Håll i handpuls plattorna eller låt pulsbandet sitta på. 3. Tiden räknar ner från 60 till 0 sekunder. 4. Din konditionsnivå mäts(f1.0 F6.0) på displayen. F1.0 = Mycket bra F2.0 = Bra F3.0 = Godkänd F4.0 = Under genomsnittet F5.0 = Inte bra F6.0 = Dålig TANGENT OCH FUNKTIONS BESKRIVNING Power Denna modell är utrustad med en strömadapter. Specifikationen för adaptern är 6V/1A. Auto start Tryck på valfri tangent eller börja trampa, datorn startar då automatiskt. Om någon del av datorn ser ut att inte fungera, koppla strömadaptern och sedan alla kopplingar. Auto stopp När man inte cyklar kommer datorn automatiskt stängas ned efter ca 4 minuter. PULSE RECOVERY Tryck på knappen för att starta konditionstestet. Resultatet visas från F1,0 till F 6,0 USER Tryck på knappen för att mata in användar värden. ENTER 1. När du väljer funktion, använd denna knapp för att bekräfta program. 2. När du väljer värde använd denna knappen för att bekräfta motstånd. 3 Vid start läge, Tryck på denna knapp för att bestämma vilken funktion som skall visa på den stora rutan. 4. I kroppsfett testet, använd denna knapp för att se alla resultaten( FAT%-

16 BMR-BMI-BODY type.) Nollställa Vrid MODUS ratten för att välja program- Manual, Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals, User Setting Profile, Watt Control, 60% H.R.C. (Heart Rate Control Program), 75% H.R.C., 85% H.R.C., Body fat test to User Data. Vrid MODUS ratten för att öka eller minska värderna på Time, Distance, Calories, height, weight, age, sex, and pulse. I startläge, Använd ratten för att öka eller minska motståndnivåerna. Tryck MODUS ratten för att starta eller stoppa träningen, eller påbörja mätningen av kroppsfett. Håll inne START/STOP ratten i 2 sekunder för att nollställa alla värden.. ANVÄNDARINSTRUKTION: Sätt i strömadaptern Datorn ger ifrån sig ett pipande ljud och startar. Välj användare (Det kan enbart göras i start/stoppläge.) Tryck på user knappen tills USER DATA syns på displayen Tryck på ENTER knappen USER SELECT syns på displayen. Vrid på MODUS ratten för att välja användare U1 till U4. Tryck Enter för att välja användare. Vrid MODUS ratten för att välja längd, och sedan Enter för att bekräfta. Vrid MODUS ratten för att välja vikt, och sedan ENTER för att bekräfta.. Vrid MODUS ratten för att välja ålder, och sedan ENTER för att bekräfta. Vrid MODUS ratten för att välja kön, och sedan Enter för att bekräfta M (man) or F (kvinna). Avsluta Välja program och justera värden. C-1 Manuellt program Vrid MODUS ratten till Manual. Tryck Enter knappen för att bekräfta manuellt program.. TIME blinkar på displayen, och vrid MODUS ratten för att ställa in önskad träningstid. Tryck ENTER för att bekräfta. DISTANCE blinkar på displayen, Vrid MODUS ratten för att välja och ENTER för att bekräfta. CALORIES blinker på displayen, Vrid MODUS ratten för att ställa in önskad kaloriförbrukning och ENTER för att bekräfta. Tryck start/stop MODUS för att börja träna. Notera 1. Både tid och distans går ej att välja I samma program.

17 2. När du når inställt värde kommer datorn att pipa för att sedan stanna. 3. Vill du fortsätta träna, tryck på start knappen. C-2 Förinställda program: Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals Program 1. Vrid MODUS ratten för att välja ett av ovanstående program. 2. Tryck Enter knappen för att välja program.. 3. TIME blinkar på displayen, och vrid MODUS ratten för att ställa in önskad träningstid. Tryck ENTER för att bekräfta. 4. DISTANCE blinkar på displayen, Vrid MODUS ratten för att välja och ENTER för att bekräfta. 5. CALORIES blinker på displayen, Vrid MODUS ratten för att ställa in önskad kaloriförbrukning och ENTER för att bekräfta. Tryck start/stop MODUS för att börja träna. Notera 1. Både tid och distans går ej att välja I samma program. 2. När du når inställt värde kommer datorn att pipa för att sedan stanna. 3. Vill du fortsätta träna, tryck på start knappen. C-3 Välj användar profil 1. Vrid MODUS ratten till USER PROFILE. 2. Tryck Enter knappen för att välja program.. 3. TIME blinkar på displayen, och vrid MODUS ratten för att ställa in önskad träningstid. Tryck ENTER för att bekräfta. 4. DISTANCE blinkar på displayen, Vrid MODUS ratten för att välja och ENTER för att bekräfta. 5. CALORIES blinker på displayen, Vrid MODUS ratten för att ställa in önskad kaloriförbrukning och ENTER för att bekräfta 6. Kolumn 1 blinkar, vrid MODUS ratten för att skapa din egen träningsprofil. 7. Tryck Enter knappen för att bekräfta. 8. Kolumn 2 blinkar, vrid MODUS ratten för att ställa in nästa läge. 9. Tryck Enter knappen för att bekräfta. 10. Följ ovanstående instruktioner för att avsluta alla kolumner. 11. Tryck START/ST0P för att börja träna Notera. Din träningsprofil kommer att sparas I datorn. Notera 1. Både tid och distans går ej att välja I samma program. 2. När du når inställt värde kommer datorn att pipa för att sedan stanna. 3. Vill du fortsätta träna, tryck på start knappen C-4 Watt kontrollerat program. Vrid MODUS ratten för att välja watt control program. Tryck Enter knappen för att bekräfta. TIME blinkar på displayen, och vrid MODUS ratten för att ställa in önskad träningstid. Tryck ENTER för att bekräfta. DISTANCE blinkar på displayen, Vrid MODUS ratten för att välja och ENTER för att bekräfta. CALORIES blinker på displayen, Vrid MODUS ratten för att ställa in önskad

18 kaloriförbrukning och ENTER för att bekräfta. WATT blinkar i displayen, Vrid MODUS ratten för att bestämma watt motståndet. Tryck ENTER knappen för att bekräfta. Tryck start/stop MODUS för att börja träna. NOTERA: WATT = MOTSTÅND (KGM) * RPM *1.03. I det här programmet kommer wattmotståndet vara konstant. Med det menas att om du trampar snabbt kommer motståndet att minska och trampar du lågsamt kommer motståndet att öka. Försök att alltid hålla dig till samma wattvärde. Notera 1. Både tid och distans går ej att välja I samma program. 2. När du når inställt värde kommer datorn att pipa för att sedan stanna. 3. Vill du fortsätta träna, tryck på start knappen C-5 PULSBASERADE PROGRAM: 60% H.R.C., 75%H.R.C., and 85% H.R.C. 1. Vrid MODUS ratten för att välja ett av HRC programmen. 2. Tryck Enter knappen för att bekräfta valet. 3. TIME blinkar på displayen, och vrid MODUS ratten för att ställa in önskad träningstid. Tryck ENTER för att bekräfta. 4. DISTANCE blinkar på displayen, Vrid MODUS ratten för att välja och ENTER för att bekräfta. 5. CALORIES blinker på displayen, Vrid MODUS ratten för att ställa in önskad kaloriförbrukning och ENTER för att bekräfta 6. AGE blinker i displayen, Vrid MODUS ratten för att välja ålder och ENTER för att bekräfta. 7. Target H.R. (Målpulsen) Blinkar i displayen. Kolla ifall värdet är ok för dig. Välj i annat fall önskad målpuls genom att vrida på MODUS ratten och sätt önskad målpuls. 8. Tryck start/stop MODUS för att börja träna. Notera 1. Både tid och distans går ej att välja i samma program. 2. När du når inställt värde kommer datorn att pipa för att sedan stanna. 3. Vill du fortsätta träna, tryck på start knappen C-6 Body fat measurement- Kroppsfett i procent 1. Vrid på MODUS ratten för att välja BODY FAT TEST program, 2. Tryck Enter för att bekräfta. 3. HEIGHT blinkar i displayen, Vrid MODUS knappen för att välja längd. Tryck ENTER knappen för att bekräfta. 4. WEIGHT blinkar i displayen, Vrid MODUS knappen för att välja vikt. Tryck ENTER knappen för att bekräfta. 5. AGE blinkar i displayen, Vrid MODUS knappen för att välja ålder. Tryck ENTER knappen för att bekräfta. 6. GENDER blinkar i displayen, Vrid MODUS för att välja kön. Tryck ENTER knappen för att bekräfta. 7. Tryck START/STOP knappen för att göra kroppsfetttestet. 8. Efter du ställt in alla värdena, Tryck på ENTER knappen för att kolla dina resultat. 9. Det visas HOLD SENSOR och du håller händerna på pulsplattorna. 10. För att avsluta, Vrid MODUS ratten för att välja önskat program. NOTERA: Dom personliga värderna finns i USER SETTING DATEOm dessa är korrekta, Tryck bara ENTER knappen för att bekräfta dom valen. I denna program lagras inte dina

19 värden. Om du behöver ändra dina värden Tryck USER knappen för att ändra informationen. Viktigt att veta innan träning påbörjas A. Det beräknade värdena och mätningarna av datorn är ett träningshjälpmedel, inte med medicinsk noggranhet. B. Variabler som går att ändra I programmen: Program P1 ~ P7 P8 P9 P10 ~ P12 P13 Variabler TIME, DISTANCE, KCAL DISTANCE värdet kan ändras när Time = 0. TIME, DISTANCE, KCAL, 10 Intervals TIME, DISTANCE, KCAL, WATT. TIME, DISTANCE, KCAL, AGE,TARGET H.R. HEIGHT, WEIGHT, AGE, SEX, De förinställda värderna börjar räkna när du startar att cykla.. slutet på träningsprogrammet. När ett förval är nått kommer datorn att pipa och det betyder C. Body Types: ( Kroppstyper) Det finns 5 st kroppstyper i programmet uppdelat på FAT% Kalkyleringen. Type 1 är från 5% till 14%. Type 2 är från 15% till 24%. Type 3 är från 25% till 29%. Type 4 är från 30% till 39%. Type 5 är från 40% till 50%. BMR: Basal Metabolic Rate (Fettförbränning) är energi (matt i genomsnittlig kaloriförbrukning per timme) som kroppen förbrukar vid normal ansträngning. BMI: BMI betyder Body Mass Index, Vilket används för att återge din kroppshälsa.. FAT WEIGHT: Det totala kroppfettvärdet mätt i Kilo. Konsultera din läkare för att få reda på din max och min puls.

20

21

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XP 506 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

CROSSTRAINER CT400 MANUAL

CROSSTRAINER CT400 MANUAL CROSSTRAINER CT400 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < 200910- SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för BRUKSANVISNING Brukermanual för för X-erift X-erfit 650 550 elliptical INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Checklista 3 Checklista, smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 8 Montering 10 Dator

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Casall EB200 Motionscykel 91001

Casall EB200 Motionscykel 91001 Casall EB200 Motionscykel 91001 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1)

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Abilica ExElip 2.0 Art. nr

Bruks- och monteringsanvisning för Abilica ExElip 2.0 Art. nr Bruks- och monteringsanvisning för Abilica ExElip 2.0 Art. nr. 555 065 MONTERINGSDELAR 2 VIKTIG INFORMATION o Användningsområdet för denna apparat är träning hemma. o Ställ apparaten på ett jämnt och hårt

Läs mer

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Monteringsritning BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Översiktsdiagram O Lista över delar Nr. Beskrivning Ant. A Dator 1 st. A-1 Skruv 4 st. B Fast handtagsuppsättning 1 uppsättning B-1 Ändhätta för handtag

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50 Användarmanual Monark Prime C50 Montering - Träningsdator - Komponentlista Art nr: 07-C50 In Prime Shape! Monark Prime är ett exklusivt sortiment med maskiner av hög kvalitet för konditionsträning. Målsättningen

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNIN G SVENSK BRUKSANVISNING BYGGD FÖR HÄLSA

BRUKSANVISNIN G SVENSK BRUKSANVISNING BYGGD FÖR HÄLSA BRUKSANVISNIN G för SVENSK BRUKSANVISNING 670 MAGNETIC Magnetic BYGGD FÖR HÄLSA BYGGD FÖR HÄLSA INNEHÅLL VIKTIGA 2 CHECKLISTA FÖR 8 FÖRTECKNING Ö Å ÖVER DELAR 3 4 MONTERING 9 11 ÖVERSIKTSDIAGRAM 5 6 DATOR

Läs mer

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Montera den främre och bakre stabilisatorn (J-3 & I-3) vid huvudramen med hjälp av fyra låsbultar (N-3), fyra

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285 CROSSTRAINER CT500 Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips Art nr 70-7285 Innehållslista Nr Namn Antal Nr Namn Antal 1 Huvud ram... 1 2 Främre stödben... 1 3 Bakre stödben... 1 4 Styrstam...

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

TP200 cycle Svensk bruksanvisning

TP200 cycle Svensk bruksanvisning TP200 cycle Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad eller sliten. Se till att alla användare av denna enhet är bekanta med innehållet i denna bruksanvisning.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. 2 MONTERING Varning Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det

Läs mer

Master B20 monteringsanvisning

Master B20 monteringsanvisning Master B20 monteringsanvisning Generalagent:Vartex AB respons@vartex.se Batterivägen 14 43232 Varberg Sprängskiss 1 PARTS LIST AND TOOLS NO Description Material SPEC. Q ty NO Description Material SPEC.

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN NOTERA: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH

ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Säkerhet och förhållningsregler 3 Innan du börjar 4 Montering 5-13 Display 14-21 Mätning av puls 22-24 Översiktsdiagram 25 Del lista 26 Service 27 SÄKERHET

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L Bruksanvisning FÖRHÅLLNINGSREGLER Inspektera maskinen regelbundet med avseende på skador och slitage. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av maskinens försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 Monterings- och bruksanvisning 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serial number Serienummer: 2 INIFINITY HYBRID N-1 Flat Washer Ø8*Ø19*2t

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING INSTRUKTIONER FÖR MONTERING STEG 1. STEG 2. 5 STEG 3. 6 STEG 4. 7 STEG 5. 8 STEG 6. 9 10 INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY SM-8900 INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR Joggle wheel - UPP För att göra justering uppåt i funktioner,

Läs mer