TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL"

Transkript

1 TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL

2 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om du överlåter den här träningsmaskinen till någon annan eller om du låter någon annan använda den ska du se till att den personen är bekant med innehållet och instruktionerna i den här bruksanvisningen. Endast en person åt gången får använda träningsmaskinen. Kontrollera att alla skruvar, bultar och andra fogar är ordentligt åtdragna och fastsatta före det första användningstillfället. Ta bort alla vassa föremål runt träningsmaskinen innan du börjar träna. Använd endast träningsmaskinen om den fungerar felfritt. Eventuella trasiga, slitna eller defekta delar måste omedelbart bytas ut. Träningsmaskinen får inte användas innan den genomgått underhåll eller reparerats. Föräldrar eller andra ansvariga personer måste vara medvetna om sitt ansvar i de situationer då träningsmaskinen används i syften som den inte är konstruerad för och som kan uppstå på grund av barns naturliga lekinstinkt och experimentlusta. Om du låter barn använda den här träningsmaskinen måste du ta hänsyn till deras mentala och fysiska kapacitet och utveckling och framför allt deras temperament. Barn bör endast använda den här träningsmaskinen under vuxens övervakning och efter att ha fått instruktion om hur den ska användas. Träningsmaskinen är inte någon leksak. Kontrollera att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt träningsmaskinen när du installerar den. För att undvika olyckor bör du inte låta barn närma sig träningsmaskinen utan övervakning, eftersom de kan använda den på ett sätt som den inte är avsedd för på grund av deras naturliga lekinstinkt och experimentlusta. Observera att en felaktig och överdriven träning kan vara skadlig för hälsan. Se till så att handtag och andra justeringsmekanismer inte skjuter ut i rörelseområdet under träningen. När du installerar träningsmaskinen ska du se till att den står stabilt och att eventuella ojämnheter i golvet jämnas ut. Bär alltid kläder och skor som är lämpliga för träning på träningsmaskinen. Kläderna måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte fastnar i någon del av träningsmaskinen under träningen på grund av deras form (t.ex. längden). Bär skor som är lämpliga för träningen, som ger fötterna stöd

3 och som har en halkskyddande sula. Tala med din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Han kan ge dig lämpliga råd och tips vad avser vilken belastningsnivå som passar dig, om din träning och lämpliga kostvanor. 2. Viktigt! Montera träningsmaskinen enligt monteringsinstruktionerna och använd endast de delar som medföljer träningsmaskinen och som är konstruerade för den. Innan du påbörjar monteringen ska du se till att leveransen är komplett genom att jämföra med listan över delar och bruksanvisningen. Installera träningsmaskinen på ett torrt och jämnt underlag och skydda den alltid från fukt. Om du vill skydda underlaget mot tryckpunkter, förorening, etc. rekommenderas du att placera en lämplig, halkskyddande matta under träningsmaskinen. Som en allmän regel ska man utgå från att träningsmaskiner och träningsutrustning inte är leksaker. De får därför endast användas av personer som fått lämplig information och lämpliga anvisningar. Sluta genast träna om du känner dig yr, illamående, har bröstsmärtor eller upplever några andra fysiska symptom. Om du är osäker kontaktar du omedelbart din läkare. Barn och funktionshindrade personer ska endast träna under övervakning och i närvaro av en annan person som kan ge stöd och praktiska instruktioner. Kontrollera att dina egna och andras kroppsdelar aldrig befinner sig i närheten av rörliga delar under användning. Vid justering av justerbara delar ska du kontrollera att de är korrekt justerade och observera den markerade, maximala justeringspositionen, t.ex. för sadelstödet. Träna inte direkt efter måltider!

4 Komponentlista Del nr. Beskrivning Antal Del nr. Beskriv Antal 1 Huvudram 1 4 Mellanbricka D21*D1.2*0.3T 1 2 Främre golvstöd 1 48 Bricka D14*D8*4 2 3 Fyrkantsskruv M8*5L 4 49 Bussningsring för hölje 1 4 Bakre fotskydd 2 50 Platt bricka D20*D11*2.0T 2 5L Vänsterfrämre fotskydd 1 51 Skruv M8*1.25*25L, 8.8 klass 1 5R Högerfrämre fotskydd 1 52L Handtag (vänster) 1 Välvd bricka 14 52R Handtag (höger) 1 Fjäderbricka D15.4*D8.2*2T Skumgummi för handtag 2 8 Kupolmutter M8*15L 4 54 Skumgummi förfast handtag 2 9 Skruv M8*20L Mutter 2 10 Rörstag för handtag 1 5 Fjäder 1 11 Fäströr för pedalen 2 5 Nylonmutter M 4 12 Fäströr för rörligt handtag 2 58 Skruv M*1.0*15L 4 13 Bussning D19.15*(D25.*32)*L(1+3) Nedre hölje för universalaxel 2 14L Främre fotskydd (vänster) 2 0 Platt bricka D23*D1.2*1.5T 1 14R Främre fotskydd (höger) 2 1 Axel för pedalvevstång 1 15 Plastskydd D25.4 *31L 2 2 Magnet 1 1 Kullager 2 3 Mellanbricka D1*D22*0.3T 2 1 Skydd för handtag 1 4 Dator 1 18 Nylonmutter M Pulsmätare 2 19 Bakre golvstöd 1 Pulskabel 2 20 Fyrkantsskruv MX45L 4 Platt bricka D25*D8.5*2T 3 21 Pedal 1upps. Vågformad bricka D2*D19.5*0.3T 22 Övre hölje för universalaxel 2 8 C-formad ring D21.5*D1.5*1.2T 8 23 Skruv M10*58L 2 9 Främre pedalaxel 2 24 Platt bricka D24*D13.5*2.5T 2 0 Fästplatta för hjul 1 25 Skruv ST4.2*1.4*20L 4 1 Axel D19* C-formad ring S-1(1T) 2 2 Fast handtag 1 2 Elektrisk kabel 1 3 Platt bricka D14*D.5*0.8T 4 28 Sensorkabel 1 4 Ratt D40*M* Övre datorkabel 1 5 Skruv ST4.0*1.41*20L 4 30 Nedre datorkabel 1 Övre dekorerat hölje 1 31 Bussnng D29*D11.9*9T 4 Mutter D40*M* Universalskarv 2 8 Nätadapter 1 33 Axel för pedalvevstång 2 9 Skruv M5*0.8*10L 4 34 Remhjul 1 80 Skruv ST4* Drivrem 1 81 Ihåligt skydd 1 3L Vänster kedjeskydd 1 82 Fästplatta för magnet 1 3R Höger kedjeskydd 1 83 Fjäder D1.0*42L 1

5 3 Magnetsystem 1 84 Hattmutter M*1*T 1 38 Hattmutter M Platt bricka D13*D.5*1.0T 1 39 Sidohölje 2 8 Nylonbricka D*D19*1.5T 1 40 Skruv M8*25L 2 8 Hattmutter M*1*T 1 41 Staglina 1 88 Skruv M*1*T 1 42 Runt hölje 2 89 C-formad ring S-1(1T) 1 43 Lager 2 90 Hattmutter M8*1.25*8T 1 44 Skruv M Platt plastbricka D50*D10*1.0T 1 45 Nylonmutter M Platt bricka D24*D1*1.5T 1

6 SPRÄNGSKISS 3L 3R R L 21L L L 14R 3 2 5L R 20 21R R

7 CHECKLISTA M8*1.25*5L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T 9 M8*1.25*20L 8 M8*1.25*15L X4 M8*1.25*25L X2 X4 2 X D25*D8.5*2T 52L&52R D14*D8*4T X2 4 X4 X2 X2 3 5 M*1*45L D14*D.5*0.8T ST4*20L 22&59 X2 1 21L&21R 2 8 X4 X4 X4

8 Monteringsskiss Steg 1 1 A (x4) M8*1.25*5L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*15L Montera det främre golvstödet (2) och det bakre golvstödet (19) på huvudramen (1) med hjälp av de två fyrkantsskruvarna (3), de två välvda brickorna (), därefter de två fjäderbrickorna () och de två kapselmuttrarna (8) var för sig.

9 Steg STEP-2 Anslut den övre datorkabeln (29) med den nedre datorkabeln (30)

10 Steg 3 (A) STEP-3 För in axeln (1) genom det flyttbara handtagsstödet (12), två vågformade brickor () på vardera sidan och rörstaget för handtaget (10) och montera därefter en platt bricka (), en fjäderbricka () på vardera sidan. Dra därefter åt med skruven (40) och sätt slutligen på skruvskyddet (38).

11 Steg 4 C (x) M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T 55 D22*D8.5*1.5T 52R 52L STEP-4 1. Montera handtaget (52L+52R) på det rörliga handtagsstödet (12) med hjälp av skruven (9), fjäderbrickan () och den välvda brickan (). Sätt därefter på skyddet (55) på handtaget (52L+52R). 2. Montera det fasta handtaget (2) på rörstaget för handtaget (10) med hjälp av skruven (9), fjäderbrickan () och den välvda brickan (). Placera därefter höljet för handtaget (1) på det fasta handtaget (2). 3. Montera pulskabeln (5) på det fasta handtaget (2) i pilens riktning.

12 Steg 5 11 D (x4) M*1*45L D14*D.5*0.8T D40*M*12 (A) 21R B M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T D14*D8*4T x x x4 x2 (B) 48 21L 21R L STEP-5 1. Fäst rörstaget för handtaget (10) på huvudramen (1) med hjälp av insexskruven (9), fjäderbrickan () och brickan (48) 2. Montera vänster pedal (21L&21R) på pedalens stödrör (11) med hjälp av skruven (20), den platta brickan (3) och ratten (4).

13 Steg E (x4) ST4*20L STEP- 1. Anslut den övre datorkabeln (29) och pulskabeln (5) med datorn (4). 2. Montera det universella axelhöljet (22 & 59) med hjälp av skruven (5). 3. Glöm inte att före träning sätta i adaptern (8) i utrustningen.

14 Programmerbar träningsdator - CT39 Så här kommer du igång: (När datorn har slagits på och är ansluten till ett eluttag) Steg ett Steg två Steg tre Steg fyra Steg fem Inställning av träningsläge: Så här startar du träningen. Vrid knappen ENTER medurs eller moturs för att välja U1 (användarnummer 1) till U9 användarnummer 9) för att identifiera dig. Ange personliga uppgifter: Kön, ålder, längd, vikt. Du kan vrida knappen ENTER medurs eller moturs för att välja och ändra uppgifter. Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta din inställning. Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att välja träningsläge i MANUAL, PROGRAM (12 profiler), USER (användarspecifik profil) eller TARGET HEART RATE CONTROL (fyra olika värden). Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att ändra träningens LOAD/ DIFFICULTY (motstånd/svårighetsgrad) från 1 till 1 i MANUAL-, PROGRAM- och USER-läget. (Exkludera TARGET HEART RATE CONTROL-läget) Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att ställa in funktionerna. När varje funktion har förinställts trycker du på ENTER för att bekräfta inställningen. Tillgängliga förinställda träningsfunktioner: TID: Förinställt intervall från 00:00 till 99:00, varje intervall är 1:00 (minut). STRÄCKA: Förinställt intervall från 00:00 till 99.90, varje intervall är 0.10 km eller ml. KALORIER: Förinställt intervall från 0 till 990, varje intervall är 10 kcal. WATT: Förinställt intervall från 10 till 350, varje intervall är 10 watt. (Endast i MANUAL-läget) PULS: Förinställt intervall från 30 till 240, varje intervall är 1 BPM. (Inte tillgängligt i TARGET Träningsläget H.R.) Tryck på knappen START/STOP för att börja träna. Träning i läget MANUAL - Om du trycker på knappen START/STOP utan att ha gjort några förinställningar (funktioner och program) börjar datorn att arbeta i läget Manual. Träna utan förinställd tid: Varje enhet i profilen växlar till en annan varje 0,1 km eller mile som räknas upp (sträcka ej förinställd) eller nedåt (sträcka förinställd). Träna med förinställd tid: Varje enhet i profilerna växlar till en annan per förinställd tid delat med 1. Justering av motstånd: När du tränar i Manual-läget kan du justera motståndet från 1 till 1 om du inte har förinställt funktionen WATT. Om du har förinställt WATT justeras spänningsnivån automatiskt beroende på den aktuella hastigheten och värdena för Watt. Tre olika symboler visas för att hjälpa dig när du tränar: Du måste minska träningshastigheten. Du måste öka träningshastigheten Det är för att påminna dig om att aktuell WATT är OVER SPEC (överstiger angiven nivå) och att du måste öka eller minska träningshastigheten utifrån detta. ** När WATT överstiger angiven nivå påminner datorn dig genom att avge tre pipljud per sekund. Om du fortsätter att träna i det här läget i mer än 1 minut avger datorn ett pipljud under 30 sekunder och datorn stoppar automatiskt. Motståndet sjunker då till 1, och det förinställda värdet för WATT blir noll. 1/

15 Träna med 12 profiler - Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att välja en träningsprofil mellan P1 och P12. När du gjort ditt val trycker du på ENTER-knappen för att bekräfta din inställning. Träna utan förinställd tid: Varje enhet i profilen växlar till en annan varje 0,1 km eller mile som räknas upp (sträcka ej förinställd) eller nedåt (sträcka förinställd). Träna med förinställd tid: Varje enhet i profilerna växlar till en annan per förinställd tid delat med 1. Justering av motstånd: Under träning i Program-läget kan du justera motståndet för den valda programprofilen. Träna med USER (användarprofil) - Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att välja användarprofil för träningsläge. Du kan använda ENTER-knappen för att ställa in din profil. När du gjort ditt val trycker du på ENTER i mer än 2 sekunder för att lämna inställningsläget. Träna utan förinställd tid: Varje enhet i profilen växlar till en annan varje 0,1 km eller mile som räknas upp (sträcka ej förinställd) eller nedåt (sträcka förinställd). Träna med förinställd tid: Varje enhet i profilerna växlar till en annan per förinställd tid delat med 1. Justering av motstånd: Under träningen kan du också justera motståndet till den aktuella träningsprofilenheten. Träna i TARGET H.R. control - Motståndet justeras automatiskt efter din aktuella hjärtfrekvens. Om din hjärtfrekvens ligger under målet justeras motståndet uppåt en nivå var 30:e sekund, upp till den maximala nivån 1. Om din hjärtfrekvens ligger på målnivån eller högre sjunker motståndet omedelbart en nivå. Och motståndet fortsätter att sjunka en nivå var 15:e sekund till nivå 1 om din aktuella hjärtfrekvens fortfarande överstiger (eller är lika med) målet. Om motståndet har sjunkit till nivå ett och din hjärtfrekvens fortfarande är högre (eller är lika med) målet i 30 sekunder stoppar systemet omedelbart och en ljudsignal avges i sekunder som en skyddsåtgärd. Målpuls med olika procentangivelser Du kan vrida knappen ENTER medurs eller moturs för att välja olika målprocenttal för hjärtfrekvens för träningen. Det finns tre fasta målprocenttal av den maximala hjärtfrekvensen som beräknas av datorn utifrån de åldersuppgifter som angetts. (Ålder måste anges vid träning i detta läge om du inte har förinställt dina personliga uppgifter från början.) Tre målprocenttal för hjärtfrekvens: 55%, 5%, 90%. Innan du anger ett målprocenttal bör du vara vid god hälsa och rådfråga läkare om rätt inställningar. Exempel - Om du angett 30 som ålder blir målsiffran 104. Denna siffra är 55 % av den maximala hjärtfrekvensen, som är 190. Korrekt siffra beräknas av datorn jämfört med åldern 30. Samma formel och beräkning används för 5 % och 90 %. Dina angivna målpulsvärden Vrid på ENTER-knappen för att ställa in målvärdena för hjärtfrekvens. När hjärtfrekvensen förinställts trycker du på START/STOP för att börja träna. Och motståndet kommer att vara fast för nivå ett i början och justeras automatiskt efter din hjärtfrekvens under hela träningen. 2/

16 Så här avbryter du träningen: Träna med FÖRINSTÄLLDA funktioner: När någon av de förinställda funktionerna (tid, sträcka eller kalorier) räknas ned till noll (pulssiffror exkluderade) avger datorn 8 pipsignaler som en påminnelse. Datorn kommer omedelbart att stoppa. Du kan trycka på START/STOP-knappen för att sätta på displayen igen. De funktioner som har varit noll kommer att räkna från noll, andra kommer att utgå ifrån värdet före avbrottet. Avbryta träning: Du kan trycka på START/STOP-knappen för att stanna datorn när som helst under träningen. Återställ program: Du kan trycka på knappen RESET för att återställa PROGRAMMET och välja träningsläge och motstånd eller svårighetsgrad i STOP-läget. Om du trycker på knappen RESET i mer än 2 sekunder raderas alla funktioner till noll. Funktionsknappar: START/STOP Starta och avbryta träningen. ENTER 1. Välja funktionerna TIME (tid), DISTANS (sträcka), PULSE (puls), WATT (effekt) för förinställning. 2. Ställa in alla personliga uppgifter och funktioner. UP/DOWN Vrid ENTER-knappen medurs eller moturs för att göra en inställning uppåt eller nedåt. RESET (återställ) 1. Återställa funktionerna tid, sträcka, puls, effekt. 2. Återställa programinställningar och återvända till ursprungliga urvalsläget med Manual, Program, User, eller Target Heart Rate på displayen. RECOVERY Aktivera pulsåterhämtningsfunktionen. BODY FAT (kropps Starta eller avsluta mätning av kroppsfett. Funktioner: TIME Count Up - Datorn räknar upp från 00:00 till 99:59 under träningen. Count Down - Datorn räknar ned från den förinställda tiden till 00:00. SPEED Visar aktuell hastighet från 0,0 till maximalt 99,9 km eller miles. DISTANCE Count Up - Monitorn ackumulerar den totala träningssträckan från 0.00 till maximalt km eller ml under träning. Count Down - Datorn räknar ned från den förinställda sträckan till CALORIES Count Up - Datorn ackumulerar kaloriförbrukningen från 0 till maximalt 990 kcal under träningen. Count Down - Datorn räknar ned från det förinställda antalet kalorier till 0. De här uppgifterna är en PULSE ungefärlig vägledning för olika träningspass som inte kan användas i medicinskt behandlingssyfte. Användaren kan visa hjärtfrekvensen genom att hålla båda händerna på sensorerna i handtagen eller bära ett sändarbälte. Om användaren håller båda händerna på sensorerna i handtagen och bär ett sändarbälte samtidigt visar datorn endast pulsen från bröstkorgen och bortser från handpulsen. Hjärtfrekvensen visas för intervallet 0 till 240 slag per minut. Du kan ställa in en målpuls som en hjälp under träningen i lägena Manual, Program eller User. Du kan också välja ett fast målprocenttal för hjärtfrekvens för träningen. Alarm - Träning i lägena Manual, Program eller User. Om du har ställt in ett målvärde: när aktuell hjärtfrekvens överstiger målet kommer datorn att börja pipa som påminnelse. Justering av motstånd - Se stycket Träna i Target H.R. control-läget för mer information. 3/

17 RECOVERY Efter att ha tränat, fortsätt hålla i handtagen eller behåll sändarbältet på och tryck på knappen "RECOVERY". Alla funktioner i fönstret avbryts utom "Time" som börjar räkna ned från 00:0-00:59-00:58 - till 00:00. Så fort du har nått 00:00 visar datorn din status för hjärtfrekvensens återhämtning i skalan F1, F2, F3.F. F1 är bäst och F är sämst. Du kan fortsätta att träna för att dagligen förbättra hjärtfrekvensens återhämtning från F upp till F1. ** Tryck på knappen RECOVERY igen för att återgå till huvudskärmen. MÄTNING AV KROPPSFETT När datorn är i läget STOP trycker du på knappen BODY FAT om du vill mäta kroppsfett: Steg I Kontrollera att dina personliga uppgifter har sparats och är korrekta. Steg II Tryck på knappen BODY FAT, och håll i sensorerna på handtagen för att starta mätningen. STEG III - Symbolen visas under åtta sekunder på displayen under själva mätperioden. Mätresultat 1. Andelen kroppsfett visas i procent på datorn. Se tabell 1 för att få veta din form. 2. Information om BMI Body Mass Index som används för justering av form. Formeln är : Vikt (kg)/längd ²( m2 ) Se Tabell 2. Felaktigt mätresultat 1. "E-1" - Du har inte placerat dina händer korrekt på båda sensorerna i handtagen. Försök igen. 2. "E-4" Innebär att andelen kroppsfett överstiger maxvärdet i programmet. Det betyder att du är för under- eller överviktig. Efter mätningen trycker du på knappen BODY FAT för att datorn ska återgå till huvudmenyn. Tryck på START/STOP för att fortsätta träningen där du var före mätningen. Inga hälsoråd visas. Datorn har nio minnen med personliga uppgifter för mätning av nio olika personer. Tryck på RESET för att datorn ska återgå till ursprungsläget så att du kan välja en ny identifiering och ställa in dina personliga uppgifter för att starta en ny mätning. Obs! 1. När ingen signal har överförts till datorn på 4 minuter släcks skärmen ner automatiskt och alla tidigare träningsdata sparas. Starta skärmen genom att trycka på valfri knapp. 2. Datorn kan spara förinställningar för fyra användare (U1-U4). När datorn är påslagen visar den föregående (innan strömmen stängdes av) användaridentifikation. Om den föregående användaren är U1 eller U2 eller U3 eller U visas de tidigare funktionsinställningarna för tid, sträcka, kalorier, watt (vid träning i Manual-läget) eller puls. Om den tidigare användaren är U5 till U9 visar datorn endast användaridentifikationen. 3. Du kan återställa alla träningsuppgifter genom att hålla in RESET-knappen i minst två sekunder. 4. Om displayen inte fungerar som den ska kan du prova att dra ur sladden och sätta i den igen. 5. Displayen fungerar endast med nätadaptern ansluten.. Kroppsfettabell: 5/

18 Tabell I Riktlinjer för kroppsfett SYMBOL KÖN FETT % LÅG LÅG/MEDIUM MEDIUM MEDIUM/HÖG MAN KVINNA <13% 13%-25.8% 2%-30% >30% <23% 23%-35.8% 3%-40% >40% Tabell 2 MED BMI (BODY MASS INDEX). Formel = Vikt (kg) Längd² (m²) OMRÅDE SKALA LÅG LÅG/MEDIUM MEDIUM MEDIUM/HÖG ASIEN ÖVRIGA < >2.5 < >30 /

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < 200910- SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Montera den främre och bakre stabilisatorn (J-3 & I-3) vid huvudramen med hjälp av fyra låsbultar (N-3), fyra

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70 BRUKSANVISNING Motionscykel EMS70 Läs följande instruktioner noggrant före montering och användning av motionscykeln. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

TP200 cycle Svensk bruksanvisning

TP200 cycle Svensk bruksanvisning TP200 cycle Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad eller sliten. Se till att alla användare av denna enhet är bekanta med innehållet i denna bruksanvisning.

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Monteringsritning BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Översiktsdiagram O Lista över delar Nr. Beskrivning Ant. A Dator 1 st. A-1 Skruv 4 st. B Fast handtagsuppsättning 1 uppsättning B-1 Ändhätta för handtag

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

Casall EB200 Motionscykel 91001

Casall EB200 Motionscykel 91001 Casall EB200 Motionscykel 91001 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1)

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller en måltidsplan, i synnerhet om du är orolig för ditt hälsotillstånd eller är osäker på om du bör börja träna.

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING INSTRUKTIONER FÖR MONTERING STEG 1. STEG 2. 5 STEG 3. 6 STEG 4. 7 STEG 5. 8 STEG 6. 9 10 INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY SM-8900 INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR Joggle wheel - UPP För att göra justering uppåt i funktioner,

Läs mer

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 Monterings- och bruksanvisning 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serial number Serienummer: 2 INIFINITY HYBRID N-1 Flat Washer Ø8*Ø19*2t

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN NOTERA: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR

Läs mer

RODDMASKIN R600 II BRUKSANVISNING

RODDMASKIN R600 II BRUKSANVISNING 94006 RODDMASKIN R600 II N BRUKSANVISNING Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serienummer här: 2 M-2M-4 Allen Bolt M8xP1.25x20mm ScrewM4*14L(1Hårdvarudiagram

Läs mer

Bruksanvisning för 595 RB MAGNETIC

Bruksanvisning för 595 RB MAGNETIC Säkerhetsinstruktioner Säkerställ högsta möjlighet för träningsmaskinen genom att regelbundet kontrollera att den inte är skadad och att inga delar är slitna. Om du överlåter denna träningsmaskin till

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för BRUKSANVISNING Brukermanual för för X-erift X-erfit 650 550 elliptical INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Checklista 3 Checklista, smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 8 Montering 10 Dator

Läs mer

CT-300 ANVÄNDARHANDBOK

CT-300 ANVÄNDARHANDBOK CT-300 ANVÄNDARHANDBOK Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: CT-300 CT-300 CT-300 l-12 L-14 Sprängskiss. l-12l-14 G-2 G-3 G-1 G-4 G-5 G-6 G-7 2016/9/23P8/23 Komponentlista

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Brukermanual 4000 Pro Rec

Brukermanual 4000 Pro Rec Bruksanvisning till IR-500 Brukermanual 4000 Pro Rec Sprängskiss 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 35 37 38 39 40 28 41 42 43 45 44 46

Läs mer

Casall INF 2.0 plus CROSSTRAINER 93017

Casall INF 2.0 plus CROSSTRAINER 93017 Casall INF 2.0 plus CROSSTRAINER 93017 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 93017 INF2.0 plus P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L (2) P-2 P-4 Screw M3x14L (2)

Läs mer

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L Bruksanvisning FÖRHÅLLNINGSREGLER Inspektera maskinen regelbundet med avseende på skador och slitage. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av maskinens försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Läs mer

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: o:j-7screwm3*14l(2)infinity 1.1B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring

Läs mer

EMS Elliptisk crosstrainer EMS80

EMS Elliptisk crosstrainer EMS80 EMS Elliptisk crosstrainer EMS80 Assembly Instructions Before assembling or using the exercise cycle, please read the following instructions carefully. They contain important information for use and maintenance

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer