MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL"

Transkript

1 MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar.

2 Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk, slitage delar som: drivremmar, löpmatta, bromskuddar, sadlar m.m innefattas inte av garantin. För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om varan. Bara en person får använda produkten åt gången Innan användning, se till att alla skruvar, bultar och andra delar är tillräckligt åtdragna. Innan användande, ta bort eventuella vassa delar I närheten. Använd enbart produkten om den fungerar på ett riktigt sätt. Skadade eller defekta delar måste ersättas omedelbart, och använd inte produkten innan den är riktigt reparererad. Föräldrar eller annan ansvarstagande person skall vara medveten om sitt ansvar, då produkten inte är designad eller konstruerad för barn. Motionscykeln är ingen leksak för barn. Se till att du har tillräckligt stor fri yta runt produkten. Notera att ett felaktigt användande kan vara skadligt för din hälsa. Håll händerna borta från rörliga delar. Se till att produkten står på en stabil och jämn yta. Bär alltid träningsriktiga kläder och skor med halkfri sula, se till att inga lösa detaljer på dina kläder kan fastna i någon del av motionscykel. Använd inte motionscykeln om du känner yrsel, illamående eller bröstsmärtor. Kontakta läkare 2

3 Viktiga föreskrifter Montera enbart cykeln efter monteringsinstruktionerna och använd endast delar designade för denna produkt. Innan du påbörjar monteringen kolla att alla delar finns med samt läs monteringsinstruktionen. Använd inte produkten på ställen med hög luftfuktighet. Om du vill skydda golvet mot repor så rekommenderas en glidfri matta under motionscykeln. Finns att köpa hos din handlare. Grundregeln är att motionsredskap inte är någon leksak, därför skall produkten endast användas av informerade och instruerade personer. Stoppa träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående, har bröstsmärtor eller känner andra fysiska symptom- Vid minsta tvekan- kontakta läkare. Barn eller handikappade personer skall inte använda produkten om inte en fullt informerad vuxen person finns tillgänglig för assistans. Se till att inga kroppsdelar är i närheten av rörliga delar. Se till att alla justerbara delar är tillräckligt åtdragna och respektera maximum nivån för t.ex sadelstolpen. Träna inte direkt efter en måltid. 3

4 Sprängskiss L R L 37R R 16L 70R 70L A

5 Checklista L&R D16*D8.5*1.2T 11A 16L&R X4 13 M8*1.25*15L X4 65 D16*D8.5*1.2T X8 14 M8*1.25*15L X6 69 ST4*1.41*15L X4 X2 64 D15.4*D8.2*2T 71 M5*12L X2 0 M8*1.25*60L D22*D8.5*1.5T 12 D15.4*D8.2*2T

6 Delar Nr Beskrivning/specifikation Antal Nr Beskrivning/specifikation Antal 1 Huvudram 1 37R Höger kedjeskydd 896*481.5* Främre golvstöd 1 38 Skyddsbricka 88*40.5*9T 1 3 Bakre golvstöd 1 40 Inre plastdel 40x80x129L 1 4 Sadelstolpe 1 41 Justerbar ratt för sadelstolpe D56xM16x24xD8 1 5 Rörstag för handtaget 1 42 Sensor kabel 150L 1 6 Vagnsbult M8x1.25x60L 4 43 Staglina D1.5*320L 1 7 Elliptisk mutter 40*80*74L 4 45 Sadel LS-A Justerbart hjul D27*M8*25L 2 46 Elkabel 750L 1 9 Främre fotskydd 40*80* Datorkabel (övre) 1000L 1 10 Horisontellt justerbar sadel stam 1 48 Styre D22.2x550x350x1.5T 1 11A Välvd bricka D22*D8.5*1.5T 2 49 Skumgummi till styre D20*7T*560L 2 11 Platt bricka D16xD8.5x1.2T 8 50 Pluggar D7/8"x20L 2 12 Fjäderbricka D15.4xD8.2x2T Motor Med nedre datakabel 1000L 1 13 Kupolmutter M8x1.25x15L 4 52 Adapter output:6v 1 14 Insexskruv M8x1.25x15L 6 53 Elliptisk mutter 25*50*32L 2 Vänster pedalvevstång 6 15L 1/2"x9/16"-20UNF 1 54 Platt bricka D25xD8.5x2T 1 Höger pedalvevstång 6 15R 1/2"x9/16"-20UNF 1 55 Skyddshölje 80.6*56* L/R Pedaler (Vänster&Höger) JD-22A 9/16" 1 56 Pulssensor i handtagen PE Remhjul D260*19 1 Pulssensor kabel 520L 2 18 Axel för pedalvevstång 1 57 Justerbar ratt för sadel D60x32L(M8x1.25) 1 19 C-formad ring S-16(1T) 1 58 Plugg D57* Skruv M6x1.0x15L 4 59 Rund magnet M Nylonmutter M6x1.0x6T 4 60 Dator SM (CLASSA) 1 22 Skruv M8x1.25x Platt bricka D24xD16x1.5T 1 23 Hölje för bult D23x Vågformad bricka D21xD16x0.3T 2 24 Lager # Bussning D8.2xD12.7x Multiräfflad drivrem 420 J6 (1067 J6) 1 64 Fjäderbricka D15.4xD8.2x2T 1 26 Magnet system D274*134L 1 65 Platt bricka D16xD8.5x1.2T 1 27 Platt bricka D22*D10*2T 1 66 T-formad ratt för styre M8x1.25x Skruvhatt 3/8"-26UNF*6.5T 2 67 Krysskruv M5x0.8x12L 1 29 Skruv M8*1.25*25L 1 68 Plastskydd för fjäder D3*30L 2 30 Platt plastbricka D50*D10*1.0T 1 69 Krysskruv ST4x1.41x15L 4 31 Platta för löphjul 1 70L Datorstöds kåpa (vänster) 1 32 Fjäder D2.2xD14x55L 1 70R Datorstöds kåpa (höger) 1 33 Löphjul D23.8xD38x Krysskruv M5x0.8x12L 2 34 Nylonmutter M10x1.5x10T 1 72 Platt bricka D25*D8.5*2.0T 1 35 Distansring D22xD16x4.4T 1 73 Sexkantsskruv M8*1.25*6T 1 36 Distansring D10xD14x3T 1 74 Nylonmutter M8*1.25*8T 1 37L Vänster kedjeskydd 896*481.5* Krysskruv ST4.2*1.4*15L 4

7 Monteringsinstruktioner Placera cykeln i ett fritt utrymme på golvet och ta bort förpackningsmaterialet. Kontrollera att alla delar finns med innan förpackningsmaterialet slängs. Steg 1 A (x4) M8*1.25*60L D16*D8.5*1.2T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*15L step Montera främre golvstödet (2) och bakre golvstödet (3) på huvudramen (1) genom att använda fyra vagnbultar (6), fyra platta brickor (11), fyra fjäderbrickor (12) och fyra kupolmuttrar (13). Den elliptiska muttern (7) med det justerbara hjulet (8) på två golvstöd (2&3) kan justeras för att ge rätt balans.

8 Monteringsinstruktioner Steg 2 10 a b c UP BACKWARD DOWN FRONTWARD step-2 Lossa först de tre nylonmuttrarna (39) och de tre platta brickorna (44) under sadeln (45). Fäst sedan sadeln (45) mot sadelfästet (10) med hjälp av de nämnda tre nylonmuttrarna (39 och tre platta brickor (44). För därefter sadelfästet nära sadelstödröret och fäst sadelfästet (10) på sadelstolpen (4) med en platt bricka (54) och ratten (57). Lossa därefter justeringsratten (41) på huvudramen och för sadelstolpen (4) på huvudramens bakre rör och fäst med ratten (41) i lämplig höjd. Sadeln kan justeras uppåt och nedåt och framåt och bakåt så att den passar användaren. 6

9 Monteringsinstruktioner Steg (x2) B (x4) (a) 5 11A step-3 Dra ut datorkabel (övre) (47) ur rörstaget för handtaget från den nedre ändan och anslut den till motorkabeln (51) från huvudramen (1). Placera rörstaget för handtaget (5) i huvudramen med en välvd bricka (11A), en platt bricka (11), en fjäderbricka (12) och en insexskruv (14). Fäst sedan styret (48) på rörstaget för handtaget (5) med skyddshöljet (55), bussningen (63), fjäderbrickan (64), den platta brickan (65) och den T-formade ratten (66). 7

10 Monteringsinstruktioner Steg C M5*10L (x4) 16R 52 step-4 15L 16L Lossa först de fyra skruvarna (på datorn) från datorns baksida (60). Fäst sedan datorn (60) på rörstaget för handtagets platta med hjälp av fyra skruvar och anslut den övre datorkabelns (47) och handpulskabelns kontakter (56) till datorns kabelkontakter. Fäst den vänstra pedalen (16L) på vänster pedalvevstång (15L) och fäst sedan den högra pedalen (16R) på den högra pedalvevstången (15R) på samma sätt. Obs! Fäst den vänstra pedalen i moturs riktning och den högra pedalen i medurs riktning. 8

11 Monteringsinstruktioner Steg 5 70L R D ST4*15L M5*12L (x4) (x2) step-5 Fäst vänster datorstödskåpa (70L) och höger datorstödskåpa (70R) under datorn med krysskruvar (69&71). 9

12 Underhåll 1. Kontrollera regelbundet alla delar på produkten och efterdra skruvar och muttrar om det behövs. 2. Använd milt rengöringsmedel och en fuktig trasa när du rengör produkten. Aldrig lösningsmedel. 3. Var aktsam om datorn. 4. Håll alltid datorn, adaptern och kontakten borta från alla typer av vätskor. 5. Utsätt aldrig datorn för direkt solljus. 6. Produkten drivs av en motor som sitter innanför kåporna, låt aldrig vatten eller annan vätska tränga in i kåpan. 7. Förvara alltid produkten på ett rumstempurerat, torrt ställe. 10

13 MANUAL DATOR SM

14 Så här används datorn A. Ansluta datorn till elnätet. A-1 Du kan välja mellan träningslägena MANUAL (manuell), PROGRAM, USER (användare) och TARGET H.R. (målfrekvens för hjärtat) genom att vrida på knappen UP/DOWN Tryck på MODE för att bekräfta. Eller tryck på knappen ST/STOP för att börja träna direkt. (I det här fallet är träningsläget MANUAL (manuell) valt automatiskt. Om datorn är nystartad och du börjar i det här läget, börjar alla funktioner räkna upp från noll när träningen börjar. Om du har ställt in ett funktionsmål räknar datorn ned från det senast inställda målet. A-2 Under träningen kan du justera motståndet genom att vrida på knappen UP/DOWN B. Träning i läget MANUAL (manuell) vrid på knappen UP/DOWN för att välja MANUAL (manuell), som visas på övre raden. Tryck på MODE för att bekräfta. B-1 Du kan trycka på knappen ST/STOP om du vill börja träna direkt eller vrida på knappen UP och DOWN för att ändra motståndet Under justeringen kan du se att fönstret ändras när du vrider två steg på knappen UP eller DOWN. Du kan också ändra träningsmotståndet under träningen. B-2 När du har ändrat motståndet kan du ange funktionsmål genom att vrida på knappen UP/DOWN och MODE. Följande funktioner kan ställas in i förväg: Time (tid), Distance (sträcka), Calories (kalorier) och Pulse (puls) i läget MANUAL (manuell). B-3 När alla inställningar är gjorda trycker du på knappen ST/STOP för att börja träna. De förinställda funktionerna räknar ned från det angivna värdet när du börjar träna. B-4 När du har nått de angivna målen (datorn har räknat ned till noll), avbryts alla funktioner ( P visas i det övre vänstra hörnet) och åtta ljudsignaler hörs. B-5 Tryck på knappen ST/STOP om du vill börja träna på nytt. Den funktion som har räknats ned till noll börjar räkna ned från det föregående angivna värdet och andra inställda funktioner kommer att fortsätta räkna upp eller ned från tidigare värden. B-6 Under träningspasset kan du trycka på knappen ST/STOP när som helst för att stoppa nedräkningen. 12

15 Så här används datorn C. Träning i läget PROGRAM - vrid på knappen UP/DOWN för att välja PROGRAM, som visas på övre raden. Tryck på MODE för att bekräfta. C-1 Den första förinställda programprofilen är P1. Det finns 12 träningsprofiler (P1 P12). Vrid på UP/DOWN-knappen för att välja träningsprofil. C-2 Du kan trycka på knappen ST/STOP om du vill börja träna direkt eller vrid på knappen UP/DOWN för att ändra motståndet Under justeringen kan du se att fönstret ändras när du vrider två steg på knappen UP/DOWN. C-3 När du har ändrat motståndet kan du ange funktionsmål genom att vrida på knappen UP/DOWN och MODE De funktioner som kan ställas in är följande: Time, (tid), Distance (sträcka), Calories (kalorier) och Pulse (puls) i läget PROGRAM. C-4 När alla inställningar är gjorda trycker du på knappen ST/STOP för att börja träna. De förinställda funktionerna räknar ned från det angivna värdet när du börjar träna. C-5 När du har nått de angivna målen (datorn har räknat ned till noll), avbryts alla funktioner ( P visas i det övre vänstra hörnet) och åtta ljudsignaler hörs. C-6 Tryck på knappen ST/STOP om du vill börja träna på nytt. Den funktion som har räknats ned till noll börjar räkna ned från det föregående angivna värdet och andra inställda funktioner kommer att fortsätta räkna upp eller ned från tidigare värden. C-7 Under träningspasset kan du trycka på knappen ST/STOP när som helst för att stoppa nedräkningen. D. Träning i läget USER - vrid på knappen UP/DOWN för att välja USER (användare), som visas på övre raden. Tryck på MODE för att bekräfta. D-1 Du kan trycka på knappen ST/STOP om du vill börja träna direkt eller vrida på knappen UP/DOWN för att ändra profilens motstånd Under justeringen kan du se att fönstret ändras när du vrider två steg på knappen UP/DOWN Du kan också ändra motståndet under träning. D-2 När du har ändrat motståndet kan du ange funktionsmål genom att vrida på knappen UP/DOWN och MODE. De funktioner som kan ställas in är följande: Time (tid), Distance (sträcka), Calories (kalorier) och Pulse (puls) i läget USER. D-3 När alla inställningar är gjorda trycker du på knappen ST/STOP för att börja träna. De förinställda funktionerna räknar ned från det angivna värdet när du börjar träna. 13

16 Så här används datorn D-4 När du har nått de angivna målen (datorn har räknat ned till noll), avbryts alla funktioner ( P visas i det övre vänstra hörnet) och åtta ljudsignaler hörs. D-5 Tryck på knappen ST/STOP om du vill börja träna på nytt. Den funktion som har räknats ned till noll börjar räkna ned från det föregående angivna värdet och andra inställda funktioner kommer att fortsätta räkna upp eller ned från tidigare värden. D-6 Under träningspasset kan du trycka på knappen ST/STOP när som helst för att stoppa nedräkningen. E. Träning i läget TARGET H.R. (målfrekvens för hjärtat) - vrid på knappen UP/DOWN för att välja TARGET H.R. (målfrekvens för hjärtat), som visas på övre raden. Tryck på MODE för att bekräfta. Datorn visar först den förinställda åldern 20. Ställ in din ålder genom att vrida på knappen UP/DOWN och MODE. Datorn visar först ett målprocenttal för hjärtfrekvens på 55 %. Du kan vrida på knappen UP/DOWN för att välja 75 %, 90 % eller THR (målfrekvens) för att göra ytterligare val. Det nedre högra fältet i displayen visar ett hjärta som är automatiskt konfigurerat baserat på din ålder och det angivna målprocenttalet. Du kan titta på hjärtat för att se din hjärtfrekvens under träningen. Om du väljer THR (målfrekvens för hjärtat) är den förinställda frekvensen 100. Den visas nertill till höger på displayen. Tryck på MODE och vrid på knappen UP/DOWN för att ställa in ditt mål. Inställningsintervallet är 30 till 240 bpm (slag/min). E-1 Tryck på knappen ST/STOP om du vill börja träna direkt. Du kan också ange funktionsmål genom att vrida på UP/DOWN och tryck MODE. De funktioner som kan ställas in är följande: Time (tid), Distance (sträcka) och Calories (kalorier) I läget TARGET H.R. (målfrekvens för hjärtat). E-2 När alla inställningar är gjorda trycker du på knappen ST/STOP för att börja träna. De förinställda funktionerna räknar ned från det angivna värdet när du börjar träna. När du tränar i läget TARGET H.R. (målfrekvens för hjärtat) ändras motståndet automatiskt efter din aktuella puls. Om din puls är väldigt hög i förhållande till det förinställda mallet sänks motståndet en nivå direkt. Det minskar sedan med en nivå var femtonde sekund och kontrollerar samtidigt hur din puls förändras. Om motståndet har sänkts till nivå ett och din puls fortfarande är hög avbryts alla funktioner automatiskt av säkerhetsskäl. Om din puls är väldigt låg i förhållande till det förinställda mallet ökas motståndet en nivå var trettionde sekund upp till nivå 16. Du kan ändra motståndet själv i läget Target H.R. (målfrekvens för hjärtat).. 14

17 Så här används datorn E-3 När du har nått de angivna målen (datorn har räknat ned till noll), avbryts alla funktioner ( P visas i det övre vänstra hörnet) och åtta ljudsignaler hörs. E-4 Tryck på knappen ST/STOP om du vill börja träna på nytt. Den funktion som har räknats ned till noll börjar räkna ned från det föregående angivna värdet och andra inställda funktioner kommer att fortsätta räkna upp eller ned från tidigare värden. E-5 Under träningspasset kan du trycka på knappen ST/STOP när som helst för att stoppa nedräkningenf. Träning i läget BODY FAT När datorn är i läget STOP trycker du på knappen BODY FAT om du vill mäta kroppsfett. Steg I Kontrollera att dina personliga uppgifter har sparats och är korrekta. Steg II Tryck på knappen BODY FAT, och håll i sensorerna på handtagen för att starta mätningen. Steg III visas under åtta sekunder på displayen under själva mätperiode Mätresultat 1. Andelen kroppsfett visas i procent på datorn. Se tabell 1 för att ta reda på din form. 2. Information om BMI Body Mass Index som används för justering av form. Formeln är : Vikt (kg)/längd²( m2 ). Felaktigt mätresultat 1. E-1 Du har inte placerat dina händer korrekt på båda sensorerna i handtagen. Försök igen. 2. E-4 Innebär att andelen kroppsfett överstiger maxvärdet i programmet. Det betyder att du är för under- eller överviktig. Efter mätningen trycker du på knappen BODY FAT för att datorn ska återgå till huvudmenyn. Tryck på START/STOP för att fortsätta träningen där du var före mätningen. Inga hälsoråd visas. Datorn har nio minnen med personliga uppgifter för mätning av nio olika personer. Håll inne RESET några sekunder för att datorn ska återgå till ursprungsläget så att du kan välja en ny profil och ställa in dina personliga uppgifter för att starta en ny mätning. 15

18 Funktionsknappar UP: Används för att justera funktionsmålen uppåt, öka träningsmotståndet eller välja personliga inställningar. DOWN: Används för att justera funktionsmålen nedåt, minska träningsmotståndet eller välja personliga inställningar. MODE: Anger funktioner eller inställningar. RECOVERY: Mäter hjärtats återhämtningsförmåga. RESET: Återställer nuvarande inställningar och får datorn att gå till det första träningsläget för att göra nya inställningar. START/STOP: Starta eller avbryta träningen. 16

19 Funktioner SCAN (analysera): När du börjar träna analyseras RPM (varv/min) och SPEED (hastighet) i fönstret i det nedre fältet. SPEED (hastighet): Visar aktuell hastighet från 0,0 till maximalt 99,9 km eller miles. RPM (varv/min): Visar aktuellt antal varv per minut under träningen. TIME (tid): Stoppur Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 00:00 till maximalt 99:59. Stegintervallet är 1 sekund. Nedräkning Om du tränar med en förinställd tid kommer tiden att räknas ned från det förinställda värdet till 00:00. Varje ökning eller minskning sker i 1-minutersintervall mellan 1:00 och 99:00. DISTANCE (sträcka): Uppräkning Inget förinställt mål, sträckan räknas upp från 0,00 till maximalt 99,90 i intervall om 0,1 km Nedräkning Om du tränar med en förinställd sträcka kommer sträckan att räknas ned från det förinställda värdet till 0,00. Varje ökning eller minskning sker med 0,1 km (eller miles) mellan 0,00 och 99,90. CALORIES (kalorier): Uppräkning Inget förinställt mål, kalorierna räknas upp från 0 till maximalt 999 i intervall om 1 kcal. Nedräkning Om du tränar med ett förinställt mål kommer antalet kalorier att räknas ned från det förinställda värdet till 0. Varje ökning eller minskning sker i intervall om 10 kalorier från 0 till 990 kalorier. 17

20 Funktioner PULSE (puls): Visar din aktuella puls när du rör pulssensorn. Datorn kommer att känna av hjärtfrekvensen genom sensorerna i handtagen när du håller båda händerna på dem eller bär sändarbältet. När du har ställt in en målpuls i något av lägenamanual (manuell), Program eller User (användare) piper datorn när din puls har nått det aktuella målet. Du kan också välja träningsläget Target Heart Rate (målfrekvens för hjärtat) Se ovan angående att träna i läget Target Heart Rate (målfrekvens för hjärtat). För att pulsmätningen ska bli så korrekt som möjligt ska du hålla med båda händerna om sensorerna i handtaget eller använda ett sändarbälte under träningen. RECOVERY: När du har tränat en stund fortsätter du att hålla i handtagen och trycker på knappen RECOVERY. Alla funktioner avbryts utom Time (tid) som börjar räkna ned från 00:60 till 00:00. När värdet 00:00 nås visas din återhämtningsförmåga i nedre delen av displayen med skalan F1 F6. F1 är det bästa resultatet och F6 är det sämsta. Du kan fortsätta träna för att förbättra din återhämtningsförmåga dag för dag från F6 upp till F1. ** Tryck på knappen RECOVERY igen för att återgå till huvudskärmen. Starta eller avsluta mätning av kroppsfett. BODY FAT (kroppsfett) 1. VRID PÅ UP/DOWN FÖR ATT VÄLJA PERSON 1-9 PÅ DISPLAYEN. 2. TRYCK PÅ KNAPPARNA MODE OCH SET FÖR ATT ANGE PERSONLIGA UPPGIFTER. (DU BEHÖVER BARA ANGE ALL INFORMATION EN GÅNG. INFORMATIONEN SPARAS I PX (PERSON X) OCH DU KAN VÄLJA 1 9 VID NÄSTA MÄTNING. PERSONLIGA UPPGIFTER KAN ENDAST ÄNDRAS MED KNAPPARNA SET OCH MODE I DET HÄR LÄGET. DE PERSONLIGA UPPGIFTERNA KAN ANGES INOM FÖLJANDE INTERVALLER: 18

21 Funktioner AGE (ålder) ÅR HEIGHT (längd) CM WEIGHT (vikt) KG 3. NÄR DU HAR ANGETT ALLA PERSONUPPGIFTER KAN DU TRYCKA PÅ KNAPPEN BODY FAT OCH HÅLLA I SENSORERNA FÖR ATT BÖRJA MÄTNINGEN AV KROPPSFETT. 4. DET TAR ÅTTA SEKUNDER ATT UTFÖRA MÄTNINGEN. UNDER TESTET VISAS SYMBOLEN PÅ DISPLAYEN. OM DU INTE HÅLLER I SENSORERNA UNDER MÄTNINGEN VISAS FELMEDDELANDET E-1 EFTER ÅTTA SEKUNDER. 5. NÄR MÄTNINGEN ÄR KLAR ALTERNERAR ANDELEN KROPPSFETT (%) OCH DIN BMI. (BODY MASS INDEX) I HUVUDDISPLAYEN. HUVUDDISPLAYEN ÖVERGÅR TILL FUNKTIONSDISPLAY NÄR ANDELEN KROPPSFETT HAR VISATS FEM GÅNGER. Tabell 1 SCHEMA ÖVER ANDELEN KROPPSFETT: A EUROPEISKT SCHEMA KÖN FETT % LÅG LÅG/MEDIUM MEDIUM MEDIUM/HÖG MAN <13 % 13 % 25,8 % 26 % 30 % >30 % KVINNA <23 % 23 % 35,8 % 36 % 40 % >40 % B ASIATISKT SCHEMA KÖN FETT % LÅG LÅG/MEDIUM MEDIUM MEDIUM/HÖG MAN <10 % 10 % 19 % 20 % 24 % >25 % KVINNA <20 % 20 % 29 % 30 % 34 % >35 % Obs! 1. Datorn kommer att stängas av automatiskt om du slutar träna och inte trycker på någon knapp inom 4 5 minuter. All träningsinformation sparas och visas när du trycker på en knapp igen. 2. Datorn fungerar med en nätadapter ansluten (DC 6V, 500mA). OBS! Använd endast Extremefit adapters. 19

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < 200910- SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

Casall EB200 Motionscykel 91001

Casall EB200 Motionscykel 91001 Casall EB200 Motionscykel 91001 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1)

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

TP200 cycle Svensk bruksanvisning

TP200 cycle Svensk bruksanvisning TP200 cycle Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad eller sliten. Se till att alla användare av denna enhet är bekanta med innehållet i denna bruksanvisning.

Läs mer

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70 BRUKSANVISNING Motionscykel EMS70 Läs följande instruktioner noggrant före montering och användning av motionscykeln. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 Monterings- och bruksanvisning 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serial number Serienummer: 2 INIFINITY HYBRID N-1 Flat Washer Ø8*Ø19*2t

Läs mer

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Montera den främre och bakre stabilisatorn (J-3 & I-3) vid huvudramen med hjälp av fyra låsbultar (N-3), fyra

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XP 506 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln...

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln... MANUAL SP1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på spinningcykeln...8 6. Checklista av smådelar

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50 Användarmanual Monark Prime C50 Montering - Träningsdator - Komponentlista Art nr: 07-C50 In Prime Shape! Monark Prime är ett exklusivt sortiment med maskiner av hög kvalitet för konditionsträning. Målsättningen

Läs mer

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L Bruksanvisning FÖRHÅLLNINGSREGLER Inspektera maskinen regelbundet med avseende på skador och slitage. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av maskinens försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: o:j-7screwm3*14l(2)infinity 1.1B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024 INOMHUSCYKEL TR ONE 91024 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN NOTERA: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Casall INFINITY 1.3B motionscykel 91021

Casall INFINITY 1.3B motionscykel 91021 Casall INFINITY 1.3B motionscykel 91021 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: I NFI NI TY 1. 3B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer 7*2t(2) No:J-3 Regular

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer