BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats VARNING. Modellnummer PFIVEX Serienummer: Serienummerdekal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal"

Transkript

1 Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: Webbplats: E-post: Skriv: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. ICON Health & Fitness, Ltd. c/o HI Group PLC Express Way Whitwood, West Yorkshire WF0 5QJ Storbritannien VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Besök vår webbplats

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSDEKAL VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU BÖRJAR MONTERING ANVÄNDA MOTIONSCYKELN MÄTA HJÄRTFREKVENSEN KONSOLENS FUNKTIONER RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN RITNINGAR LISTA ÖVER KOMPONENTER RESERVDELAR Sista sidan PLACERING AV VARNINGSDEKAL På den här bilden kan du se var varningsdekalen/- dekalerna ska placeras. Om en dekal saknas eller inte går att läsa ringer du telefonnumret på bruksanvisningens framsida, så får du en ny dekal utan kostnad. Placera dekalen enligt bilden. Obs! Dekalen/dekalerna visas eventuellt inte i naturlig storlek. ENGLISH 5 Kg

3 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: För att minska risken för allvarliga skador ska du läsa alla viktiga säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen och alla varningar på cykeln innan du använder den. ICON tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår av eller genom användning av den här produkten.. Innan du påbörjar ditt träningsprogram ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan.. Använd endast cykeln som beskrivs i den här bruksanvisningen. 3. Det faller på ägarens ansvar att se till att alla som använder cykeln får tillräckligt med information om alla säkerhetsföreskrifter. 4. Cykeln är endast avsedd för hemmabruk. Cykeln får inte användas i kommersiella eller institutionella miljöer eller hyras ut. 5. Förvara cykeln inomhus på avstånd från fukt och damm. Placera cykeln på en jämn yta med en matta under som skyddar golvet eller golvmattan. Se till att det finns ett spelrum på minst 0,9 meter framför och bakom cykeln och 0,6 meter på varje sida. 6. Inspektera och dra åt alla komponenter med regelbundna mellanrum. Slitna delar ska bytas med en gång. 8. Cykeln ska inte användas av personer som väger över 5 kg. 9. Ha lämpliga kläder på dig när du tränar. Välj inte lösa kläder som kan fastna i cykeln. Ha alltid träningsskor på dig så att fötterna skyddas medan du tränar. 0. Håll i styret eller överkroppsgreppen när du stiger på, stiger av och använder cykeln.. Pulssensorn är ingen medicinteknisk produkt. Det finns olika faktorer som kan påverka avläsningar av hjärtfrekvensen. Pulssensorn är endast avsedd som ett träningsredskap och används för att fastställa allmänna tendenser för hjärtfrekvensen.. Håll ryggen rak medan du använder cykeln. Böj inte ryggen. 3. Överdriven träning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du känner dig svag eller får ont när du tränar ska du genast sluta träna och vila. 7. Förvara cykeln utom räckhåll för barn under år och husdjur. 3

4 INNAN DU BÖRJAR Tack för ditt köp av ProForm Power Sensitive 7.0. Den här cykeln har en rad funktioner som gör din träning i hemmet både roligare och mer effektiv. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder cykeln. Se efter på bruksanvisningens framsida om du har frågor efter att ha läst igenom den. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du noterar produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Modellnumret är PFIVEX874.0 och serienummerdekalens placering anges på bruksanvisningens framsida. 4

5 S3 MONTERING Monteringen kräver två personer. Placera alla delar av motionscykeln i ett fritt område och ta bort förpackningsmaterialet. Kasta inte förpackningsmaterialet förrän du är klar med monteringen. Förutom det medföljande verktyget/verktygen kräver monteringen en stjärnskruvmejsel (Phillips) och en justerbar skruvnyckel. När du monterar träningscykeln använder du bilderna nedan för att identifiera smådelar. Siffran inom parentes under varje bild är delens nyckelnummer, från den LISTA ÖVER KOMPONENTER som finns i slutet av den här handboken. Siffran som står efter parentesen är det antal som krävs för montering. Obs! Om en del inte finns med bland delarna kontrollerar du om den är förmonterad. 9 M8X75 PCS 0 D8 PCS D8! 9.5 R30 PCS 5 M8X5 6PCS 0 D8 6PCS 7 D8! 9.5 6PCS S=3\4\5 PCS S4 S5 M0 PCS 7 M8X65 PCS 3 D0! 40 4 PCS 8! 3 35 PCS 43 D8! 3.5 PCS S6 PCS 5

6 STEG : Fäst det främre stödet () på ramen () med insexskruvarna (9), fjäderbrickan (0) och de välvda brickorna (), och fäst sedan det bakre stödet (3) på ramen () med insexskruvarna (5), fjäderbrickan (0) och de plana brickorna (7) som på bilden. STEG Fäst pedalerna (L/R) vid respektive vev (8L/R) sett från användarens träningsposition. Kontrollera alltid att pedalerna är ordentligt fastsatta innan du börjar träna. Obs! Båda pedalerna är märkta L för vänster och R för höger. Du drar åt vänster pedal i riktning moturs och höger pedal i riktning medurs. STEG 3 A. Fäst sadeln (6) vid stången på den ställbara hållaren (5) och fixera den med verktygen. B. Fäst den ställbara hållaren (5) vid sadelstången () med muttern () och den plana brickan (3). C. Dra först ut skruvknoppen (9), och sätt sedan in sadelstången () i ramen (), och fäst i önskat läge med skruvknoppen (9). Obs! Sadeln (6) ska sitta ordentligt fast på den ställbara hållarens stång (5). 6

7 STEG 4 A. Fäst det lodräta rörskyddet (39) vid styrstolpen (40) och fäst sedan förlängningssensorkabeln (6) vid sensorkabeln (4). B. Fäst styrstolpen (40) vid stolpen i ramen () med insexskruven (5), fjäderbrickan (0) och den plana brickan (7). Montera till slut det lodräta rörskyddet (39) så att det passar. STEG 5 Dra pulssensorkabeln (30) igenom hålet i styrstolpen (40) och därefter ut genom toppen. Fäst styret (3) på styrstolpen (40) med T-skruven (7), distansbussningen (8), styrets bakre skydd (9) och den plana brickan (43) när du har ställt in styret på önskat sätt. STEG 6 Anslut förlängningssensorkabeln (6), pulssensorkabeln (30) och konsolkontakten (3) ordentligt. Fäst sedan konsolen (3) på styrstolpen (40) med skruven (36) och den plana brickan (35). Lås styrets främre skydd (38) och styrets bakre skydd (9) ordentligt med skruven (37). Sätt slutligen in ena sidan av adaptern (4) i cykelns bakre del och anslut kontakten till ett strömuttag. Nu kan du börja använda cykeln. 7

8 ANVÄNDA MOTIONSCYKELN JUSTERA SADELNS HÖJD OCH LÄGE Sadeln måste sitta lagom högt för att träningen ska vara effektiv. När du cyklar ska knäna vara något böjda när pedalerna befinner sig längst ned. Du justerar sadelns höjd genom att först lossa på sadelstolpens ratt. Dra sedan i ratten, för sadelstolpen uppåt eller nedåt till önskat läge och släpp ratten. Flytta sadelstolpen uppåt eller nedåt något för att kontrollera att ratten sitter på plats i ett av inställningshålen på sadelstolpen. Dra sedan åt ratten. När du ska justera sadelns läge lossar du först på sadelns ratt några varv. Flytta därefter sadeln framåt eller bakåt till önskat läge och dra åt sadelns ratt ordentligt. JUSTERA STYRETS VINKEL Du justerar styrets vinkel genom att lossa på det vridbara styret, vrida styret till önskad vinkel och dra åt det vridbara styret. Ratt HUR DU JUSTERAR PEDALREMMARNA Du justerar pedalremmarna genom att först dra av remmarnas ändar från flikarna på pedalerna. Ställ in pedalremmarna i önskat läge och tryck Pedal sedan in remmarnas ändar i flikarna. Rem ANSLUTA NÄTADAPTERN VIKTIGT! Om motionscykeln har utsatts för låga temperaturer ska den värmas upp till rumstemperatur innan nätadaptern ansluts. Om detta inte görs kan konsolens display eller andra elektroniska komponenter skadas. Anslut nätadaptern till uttaget på motionscykelns ram. Anslut sedan nätadaptern till adapterkontakten. Anslut adapterkontakten till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat i enlighet med alla lokala regler och föreskrifter. Elektrisk adapter (Storbritannien) Strömadapter MÄTA HJÄRTFREKVENSEN Mät hjärtfrekvensen om du vill Du kan mäta hjärtfrekvensen med hjälp av den handhållna pulssensorn. Om det finns ett plastblad på metallkontakterna på den handhållna pulssensorn drar du bort det. Kontakt Du ska även se till att dina händer är rena. Du mäter hjärtfrekvensen genom att hålla i den handhållna pulssensorn med handflatorna mot metallkontakterna. Undvik att röra händerna eller trycka hårt mot kontakterna. När pulsen har identifierats visas hjärtfrekvensen på displayen. För att avläsningen ska bli så exakt som möjligt ska du hålla i kontakterna i minst 5 sekunder. Om hjärtfrekvensen inte visas ska du kontrollera att du har placerat händerna enligt beskrivningen. Rör inte händerna överdrivet mycket och tryck inte för hårt mot metallkontakterna. Rengör metallkontakterna med en mjuk trasa för optimal funktion. Rengör aldrig kontakterna med alkohol, repande medel eller kemikalier. 8

9 KONSOLENS FUNKTIONER 3. Börja trampa och följ förloppet på displayen: Medan du tränar visas det valda läget på konsolen. 4. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt. Om pedalerna står stilla i några sekunder visas ordet STOP på skärmen och konsolen stängs av. I slutet på ett program hörs en signal samtidigt som programnumret blinkar. Följ förloppet på displayen. Konsolen har en stor pekskärm som visar följande träningsinformation: Speed (Hastighet) på den här skärmen visas hur snabbt du rör på pedalerna, i varv per minut (VPM). Time (Tid) på den här skärmen visas hur lång tid som har gått. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på displayen i stället för hur lång tid som gått. Distance (Avstånd) på den här skärmen visas hur långt du har trampat i sammanlagt antal varv. Calories (Kalorier) på den här skärmen visas ungefär hur många kalorier du har bränt. Pulse (Puls) på den här skärmen visas din hjärtfrekvens om du använder handhållna pulssensorn. Watts (Watt) på den här skärmen visas hur många watt du har genererat under träningen. HUR DU ANVÄNDER KONSOLEN Kontrollera att adaptern är ansluten. (Se ANSLUTA NÄTADAPTERN på sidan 8). Om det finns ett genomskinligt plastblad på konsolens framsida drar du bort det.. Starta konsolen Starta konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa.. Tryck på pekskärmens knappar: ENTER: Tryck på ENTER för att bekräfta data. UP och DOWN: Tryck på de här knapparna för att öka eller minska värdet under förinställningen eller för att justera motståndet. START/STOP: För en snabbstart trycker du på den här knappen för att starta konsolens räknare (den börjar vid 0). SÅ HÄR ANVÄNDER DU PULSÅTERHÄMTNINGSTESTET: Det här är en funktion som kontrollerar pulsåterhämtningen på en skala från,0 till 6,0 där,0 är bäst och 6,0 är sämst. Värdena anges i steg om 0,. För att mätningen ska fungera korrekt måste du testa dig omedelbart efter ett träningspass genom att trycka på knappen TEST RECOVERY och sluta cykla. När du har tryckt på knappen ska du även sätta på hjärtfrekvensmätaren ordentligt. Testet varar i en minut och resultatet visas på displayen. Om datorn inte känner av din hjärtfrekvens kommer pulsåterhämtningstestet inte att aktiveras när du trycker på TEST RECOVERY. Under pulsåterhämtningstestet kan du avsluta testet och återgå till stoppstatus genom att trycka på TEST RECOVERY. ANVÄNDA DET MANUELLA LÄGET. Starta konsolen Starta konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa. Hela displayen tänds en kort stund varefter konsolen kan börja användas.. Välj det manuella programmet Ordet MANUAL (MANUELL) blinkar på displayen när du startar konsolen. Om inte, håller du ENTER intryckt i tre sekunder för att återställa datorn. Om MANUAL (MANUELL) blinkar trycker du på ENTER för att välja det alternativet. 3. Ange uppgifter Tiden blinkar. Tryck på UP och DOWN för att välja ett värde och tryck därefter på ENTER. Sträckan blinkar. Ställ in värdet på samma sätt och tryck på ENTER för att bekräfta. Gör samma sak för kalorier och tryck slutligen på START/STOP för att starta programmet. För en snabbare start trycker du på snabbstartknappen och börjar trampa. RECOVERY: Tryck på den här knappen om du vill använda pulsåterhämtningstestet (endast tillgängligt i slutet på ett program) Ändra pedalernas motstånd efter behov När du trampar kan du ändra pedalernas motstånd genom att trycka på knapparna för ökat eller minskat motstånd. Det finns 6 motståndsnivåer.

10 Obs! När du har tryckt på knapparna tar det en stund innan pedalerna når den valda motståndsnivån. 5. Följ förloppet på displayen På konsolen visas hur länge och hur långt du har cyklat. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på skärmen i stället för hur lång tid som gått. Dessutom visas tramphastigheten i RPM (VPM), hur många kalorier och fettkalorier du har bränt liksom din hjärtfrekvens om du använder den handhållna pulssensorn. 6. Mät hjärtfrekvensen om du vill Se MÄTA HJÄRTFREKVENSEN på sidan När du har tränat klart går konsolen automatiskt över till viloläge Om pedalerna står stilla i några sekunder går konsolen över till viloläge. Om pedalerna inte rör sig och konsolens knappar inte trycks in under några minuter visas temperaturen på skärmen, varefter konsolen stängs av automatiskt. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DE FÖRINSTÄLLDA PROGRAMMEN:. Starta konsolen 4. Ändra pedalernas motstånd efter behov När du trampar kan du ändra pedalernas motstånd genom att trycka på knapparna för ökat eller minskat motstånd. Det finns 6 motståndsnivåer. Obs! När du har tryckt på knapparna tar det en stund innan pedalerna når den valda motståndsnivån. 5. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt. Konsolen stängs av om pedalerna inte rör sig under några sekunder. I slutet på ett program hörs en signal samtidigt som programmet blinkar. WATTPROGRAMMET:. Starta konsolen Starta konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa. Hela displayen tänds en kort stund varefter konsolen kan börja användas.. Välj ett wattprogram Ordet MANUAL (MANUELL) blinkar på displayen när du startar konsolen. Tryck på UP eller DOWN för att välja programmet WATT. WATT blinkar på skärmen. Bekräfta med ENTER. Starta konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa. Hela displayen tänds en kort stund varefter konsolen kan börja användas.. Välj ett program Ordet MANUAL (MANUELL) blinkar på displayen när du startar konsolen. Tryck på UP eller DOWN för att välja ett program som motsvarar din målsättning och den profil som anges på skärmen. Bekräfta med ENTER. Obs! Program, 3, 4, 6 och 7 är prestationsprogram och program, 5, 8, 9 och 0 är uthållighetsprogram. Be en tränare om mer information om val och bruk av program. Profilen blinkar på skärmen. 3. Ange uppgifter I detta läge kan du välja målsättningen med din träning: tid, avstånd och kalorier. Välj data med UP och DOWN, och tryck därefter på ENTER. Gör på samma sätt för avstånd och kalorier, och tryck därefter på START/STOP för att starta. För en snabbare start trycker du på snabbstartsknappen och börjar trampa Ange uppgifter I detta läge kan du välja målsättningen med din träning: tid, avstånd och kalorier. Välj data med UP och DOWN, och tryck därefter på ENTER. Gör på samma sätt för avstånd, kalorier och WATT, och tryck därefter på START/STOP för att starta. Obs! Eftersom det här programmet baseras på din hastighet kan du inte ändra pedalmotståndet vid behov. 4. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt. Konsolen stängs av om pedalerna inte rör sig under några sekunder. I slutet på ett program hörs en signal samtidigt som programmet blinkar. HJÄRTFREKVENSPROGRAM:. Starta konsolen Starta konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa. Hela displayen tänds en kort stund varefter konsolen kan börja användas.. Välj ett hjärtfrekvensprogram Ordet MANUAL (MANUELL) blinkar på displayen när du startar konsolen. Tryck på UP eller DOWN för att välja hjärtfrekvensprogrammet. HR-programmet blinkar på skärmen. Bekräfta med ENTER.

11 Tryck på UP och DOWN för att välja önskad hjärtfrekvens (55 %, 75 % eller 90 % av din maximala hjärtfrekvens) alternativt exakt önskat målvärde (TARGET HR). HRC beräknas enligt följande: 0 minus din ålder. För en person på 35 år gäller då till exempel: 0 35 = 85 pulsslag/min. 3. Ange uppgifter I detta läge kan du välja målsättningen med din träning: tid, avstånd och kalorier. Välj data med UP och DOWN, och tryck därefter på ENTER. Gör på samma sätt för avstånd, kalorier och AGE, och tryck därefter på START/STOP för att starta. Var noga med att uppge rätt AGE (ålder) så att korrekt procent av den maximala hjärtfrekvensen kan beräknas Du kan inte ändra motstånd under hjärtfrekvensprogrammet. Motståndsnivån ändras automatiskt för att få dig att uppnå din önskade hjärtfrekvens. Obs! Håll kvar händerna på kontakterna. 5. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt. Om pedalerna står stilla i några sekunder visas ordet STOP på skärmen och konsolen stängs av. I slutet på ett program hörs en signal samtidigt som programnumret blinkar. ANVÄNDARANPASSADE PROGRAM:. Starta konsolen Starta konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa. Hela displayen tänds en kort stund varefter konsolen kan börja användas.. Välj ett anpassat program Ordet MANUAL (MANUELL) blinkar på displayen när du startar konsolen. Tryck på UP eller DOWN för att välja önskat anpassat program. Bekräfta med ENTER. 3. Ange uppgifter Tiden blinkar. Tryck på UP och DOWN för att välja ett värde och tryck därefter på ENTER. Sträckan blinkar. Ställ in värdet på samma sätt och tryck på ENTER för att bekräfta. Gör på samma sätt för kalorier. Användaren kan i detta läge fritt ändra motståndvärde (det finns totalt 6 stycken). Den här profilen sparas i konsolen efter inställningen. När du har valt program och tryckt på knappen ENTER börjar den första kolumnen att blinka, varefter du kan trycka på UP och DOWN för att öka eller minska värdena och skapa din profil. Tryck på ENTER för att bekräfta värdet. Därefter kan du justera värdena för den andra kolumnen osv. Gör på samma sätt för de 0 kolumnerna. Tryck därefter på START/STOP för att starta. 5. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt. Om pedalerna står stilla i några sekunder visas ordet STOP på skärmen och konsolen stängs av. I slutet på ett program hörs en signal samtidigt som programnumret blinkar. KROPPSFETTEST:. Starta konsolen Starta konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa.. Välj kroppsfettestet Tryck på UP och DOWN för att välja kroppsfettprogrammet. Vänta tills FAT börjar blinka. Bekräfta med ENTER. Det här är ett specialtest som är avsett för beräkning av användarens kroppsfettprocent (FAT%), basalomsättning (BMR), kroppsmasseindex (BMI) och kroppstyp. 3. Ange uppgifter Höjden blinkar. Justera din storlek med UP och DOWN och bekräfta därefter med ENTER. Justera värdena för vikt, ålder och kön på samma sätt, och bekräfta varje gång med ENTER Tryck därefter på knappen START/STOP för att starta beräkningen. Placera dina handflator på kontaktplattorna under beräkningen av kroppsfettet. Följande testresultat ges: FAT%: Total mängd kroppsfett mätt i procent BMR: betyder Basal Metabolic Rate (basalomsättning/ metabolism) och är den energi uppmätt i kalorier som kroppen förbrukar i viloläge i syfte att upprätthålla de normala kroppsfunktionerna. BMI: står för Body Mass Index (kroppsmasseindex) som används för beräkning av kroppsformens uppbyggnad. Om dina handflator inte får tillräcklig kontakt med pulssensorn under mätningen av kroppsfettet, erhåller inte datorn någon signal utan visar istället ERROR. Tryck på START/STOP för att försöka på nytt. Du kan inte avsluta ett pågående test genom att trycka på någon knapp. När testet är avslutat trycker du på UP och DOWN för att avsluta programmet för mätning av kroppsfettet och övergå till ett annat program. Kroppsform Ålder/ FETT % Kön Man/ 30 år Man/>30 år Kvinna/ 30 år Kvinna/>30 år Smal Frisk Överviktig Fet Sjukligt fet KROPP KROPP KROPP3 KROPP4 KROPP5 <4 % 4 %~0 % 0, %~5 % 5, %~35 % >35 % <7 % 7 %~3 % 3, %~8 % 8, %~38 % >38 % <7 % 7 %~4 % 4, %~30 % 30, %~40 % >40 % <0 % 0 %~7 % 7, %~33 % 33, %~43 % >43 %

12 RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN VARNING: Innan du börjar med detta eller något annat träningsprogram ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan. Pulssensorn är ingen medicinteknisk produkt. Det finns olika faktorer som kan påverka avläsningar av hjärtfrekvensen. Pulssensorn är endast avsedd som ett träningsredskap och används för att fastställa allmänna tendenser för hjärtfrekvensen. Med hjälp av de här riktlinjerna kan du planera ditt träningsprogram. Du kan få detaljerad träningsinformation från din läkare eller i lämpliga böcker. Tänk på att god kost och tillräckligt med vila är mycket viktigt för att uppnå goda resultat. TRÄNINGSINTENSITET Oavsett om du vill förbränna fett eller stärka hjärtkärlsystemet är det viktigt att träna med lämplig intensitet. Du kan utgå från din hjärtfrekvens för att hitta rätt intensitetsnivå. I tabellen nedan visas rekommenderad hjärtfrekvens för att förbränna fett och träna aerobiskt. Fettförbränning För att förbränna fett effektivt måste du träna med låg intensitet under en längre period. Under de första träningsminuterna använder kroppen kolhydratkalorier för att få energi. Först när du har tränat i några minuter börjar kroppen använda lagrade fettkalorier som energikälla. Om du vill förbränna fett ska du justera träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det lägsta talet i din träningszon. För maximal fettförbränning ska du träna med hjärtfrekvensen i närheten av det mellersta talet för din träningszon. Aerobisk träning Om du vill stärka hjärtkärlsystemet måste du träna aerobiskt. Detta innebär att mycket syre krävs under längre perioder. När du vill träna aerobiskt justerar du träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det högsta talet i din träningszon. RIKTLINJER FÖR TRÄNINGSPASS Uppvärmning Börja med 5 till 0 minuters stretching och lättare träning. Under uppvärmningen höjs kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen och blodcirkulationen så att kroppen förbereds för träningen. Träning i träningszonen Träna i 0 till 30 minuter med hjärtfrekvensen i träningszonen. (Under träningsprogrammets första veckor ska hjärtfrekvensen inte ligga i träningszonen längre än 0 minuter.) Andas regelbundet och djupt när du tränar. Håll aldrig andan. Nedvarvning Avsluta med 5 till 0 minuters stretching. Med stretching ökar musklernas rörlighet och problem som kan uppstå efter träningen förebyggs. TRÄNINGSFREKVENS För att hitta lämplig intensitet letar du upp din ålder längst ned i tabellen (åldern avrundas till närmaste tio år). Med de tre talen ovanför åldern definieras din träningszon. Det lägsta talet är hjärtfrekvensen för fettförbränning, det mellersta talet är hjärtfrekvensen för maximal fettförbränning och det högsta talet är hjärtfrekvensen för aerobisk träning. För att bibehålla eller förbättra din kondition ska du träna tre gånger i veckan med minst en dags vila mellan varje träningspass. Efter några månaders regelbunden träning kan du träna oftare om du vill med upp till fem träningspass i veckan. Tänk på att nyckeln till framgång är att göra träningen till en regelbunden och trevlig del av din vardag.

13 RITNING Modellnummer PFIVEX874.0 del 3

14 RITNING Modellnummer PFIVEX874.0 del 84 4

15 LISTA ÖVER KOMPONENTER Modellnummer PFIVEX874.0 Artikel Antal Beskrivning Artikel Antal Beskrivning Stomme Främre stöd Bakre stöd Utjämningsändkåpa Rulländkåpa Nylonmutter Hjul Insexskruv M8 70 Insexskruv M8 75 Fjäderbricka D8 Välvd bricka D8 Φ9.5 R30 Pedal Ställbar stödfot Sexkantmutter M0 Insexskruv M8 5 Förlängningssensorkabel Plan bricka D8 Vev Skruvknopp Sadelstångens bussning Sadelstång Mutter Plan bricka D0 Avlång ändkåpa Ställbar hållare Sadel T-skruv Distansbussning Bakre styrskydd Pulssensorkabel Styre Konsol Rund ändkåpa Mjuka handtag Plan bricka D5 Skruv ST4 Skruv ST4, 8 Främre styrskydd Lodrätt rörskydd Styrstolpe Sensorkabel Adapter Plan bricka D8 Sexkantmutter M6 Plan bricka D6 Magnetplatteaxel Φ 49,5 Tryckfjäder Magnet Magnetplatta Motståndsvajer Flänsmutter M0 U-formad bricka Bult Sexkantmutter M0 Konisk distans Svänghjul Svänghjulsaxel Litet drivremshjul Fjäderbricka D7 Lager 603 Sexkantskruv M6*5 Cirkel Fjäderbricka D Motor Sensor Sexkantmutter M5 Insexskruv M5 60 Nylonmutter M0 Mellandrev Mellandrevets vevstake Spännfjäder Konisk distans D0 Sexkantskruv M8*0 Metallbussning Fjäderbricka D6 Remskiva Axel Drivrem Vevhylsa Flänsmutter M0,5 Kedjekåpa Tunn mutter M0 Distans Φ Φ8 8 Huvudadapter 5

16 RESERVDELAR Se efter på bruksanvisningens framsida om du vill beställa reservdelar. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du har förberett följande information innan du kontaktar oss: produktens modellnummer och serienummer (se bruksanvisningens framsida) namnet på produkten (se bruksanvisningens framsida) numret på och beskrivningen av reservdelen/reservdelarna (se LISTA ÖVER KOMPONENTER och RITNING i slutet av bruksanvisningen) VIKTIG ÅTERVINNINGSINFORMATION FÖR EU-KUNDER Den här elektroniska produkten får inte bortskaffas i det kommunala avfallet. Tänk på miljön genom att återvinna produkten när den är uttjänt enligt lagstadgade krav. Använd återvinningsanläggningar som är behöriga att samla in den här typen av avfall i ditt område. På så vis bidrar du till att skydda naturtillgångar och förbättra europeiska standarder för miljöskydd. Om du behöver mer information om säkra och korrekta bortskaffningsmetoder kan du kontakta ditt lokala stadskontor eller återförsäljaren av den här produkten. SPECIFIKATIONER: Öppet mått: (L x B x H): cm Produktvikt: 3,4 kg Ref: M4 Tryckt i Kina 04 Icon Health & Fitness, Inc.

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du fi nna information

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 4 Montering 5 Drift 9 Underhåll och felsökning 16 Riktlinjer 17 Lista över delar 18 Översiktsdiagram

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienummer. Serienummerdekal

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats   VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienummer. Serienummerdekal Modellnr: PFIVEL867.0 Serienummer BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Från

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTIVEX99414.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTIVEX99414.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTIVEX99.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL75012.2 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL75012.2 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal Modellnr. NTEVEL75012.2 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummer Dekal KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 11 Hopfällning och flyttning 17 Underhåll och felsökning 18 Riktlinjer 21 Lista över

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING Modellnr.: PETL79713.0 Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. SVENSK BRUKSANVISNING Serie nummer dekal OBS Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln...

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln... MANUAL SP1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på spinningcykeln...8 6. Checklista av smådelar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummerdekal (under ramen)

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummerdekal (under ramen) Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummerdekal (under ramen) KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 15 Hopfällning och flyttning 21 Underhåll och felsökning 20 Riktlinjer 25 Lista över

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL10713.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL10713.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NETL107.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. 10 MONTERINGSINSTRUKTION S. 11-19 UPPVÄRMNING S. 20 WEEE

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens.

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING FRÅGOR? Dekal med serienummer (på ramens undersida) Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 09-10 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienr. Serienummerdekal

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats  VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienr. Serienummerdekal Modellnr: PFIVEL857. Serienr BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower ÖVERSIKTSDIAGRAM BUILT FOR HEALTH 4 10 3 10 4 57 77 30 71 30 31 12 32 2 8 NO Delenavn Beskrivelse Ant NO Delenavn Beskrivelse Ant 1 Huvudram 1 41 Grepp handtag 25.4*3*170

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i dom rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr: NTIVEL70415.0 Serienummer: Serienummerdekal

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr: NTIVEL70415.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnr: NTIVEL705.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Från

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. PETL80913.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för. referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. PETL80913.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för. referens. Dekal med serienummer Modellnr. PETL8093.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

VB 100 BRUKSANVISNING

VB 100 BRUKSANVISNING VB 100 BRUKSANVISNING SÄKERHETSANVISNINGAR Läs igenom anvisningarna noggrant innan du börjar använda träningsmaskinen. Träningsmaskinen är avsedd för hemmabruk och är konstruerad för en maximal kroppsvikt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats VARNING. Modellnummer NTIVEX Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats  VARNING. Modellnummer NTIVEX Serienummer: Modellnummer NTIVEX7944.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer