Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna."

Transkript

1

2 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person åt gången. Se till att crosstrainern är ordentligt monterad och att alla skruvar är åtdragna. Byt ut slitna eller skadade delar. Barn bör inte använda redskapet utan tillsyn av en vuxen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt crosstrainern. Crosstrainern bör placeras på ett plant underlag. Använd lämpliga kläder och skor när du tränar. Rådgör med din läkare innan du startar träningen. 2. Viktiga föreskrifter Vid uppackningen, se till att alla delar finns med. Läs noggrant igenom instruktionerna före montering. Placera crosstrainern på ett torrt och jämnt underlag (matta). Läs igenom användarmanualen före användning. Avbryt träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående eller får smärta och konsultera din läkare. Barn bör ej använda crosstrainern utan tillsyn av en vuxen person. Se till att hålla fingrar och hår borta från rörliga delar. Följ de instruktioner som gäller vid justering av vissa delar. Börja ej träna omedelbart efter en måltid!

3 3. Reservdelslista Del nr. Benämning Material eller specifikation Antal 1 Ram 1 2 Stödben 1 3 Bult M8*75L 2 4 Justerbart stödbensskydd 2 5 Stödbensskydd 2 6 Bricka 14 7 Fjäderbricka D15.4*D8.2*2T 16 8 Mutter M8*15L 2 9 Allen bult M8*1.25*20L Främre ramrör 1 11 Fotstödsplatta 2 12 Rörlig arm för handtag 2 13 Bussning D19.15*(D25.6*32)*L(17+3) Allen bult M8*1.25*70L 2 15 Handtagslock i plast D25.4*31L 2 16 Kullager 2 17 Kåpa 114*76* Mutter M10*1.5*10T 2 19 Bakre stödben 1 20 Skruv M6*1*45L 4 21(L&R) Pedal Vä&Hö 395*120*70 1set 22 Justeringsring D27*M8*25L 2 23 Bult M10*1.5*58L 2 24 Platt bricka D24*D13.5*2.5T 2 25 Motor 1 26 C-formad ring S-17(1T) 2 27 Elkabel 1 28 Sensorkabel 1 29 Övre datorkabel 950L 1 30 Undre datorkabel 800L 1 31 Bussning D29*D11.9*9T 4 32 Pedalfäste 2 33 Vev 2 34 Drivremshjul D280* Drivrem 1118L PJ5 1 36(L&R) Kedjeskydd Magnetsystem D260*79L 1 38 Bultskydd D29*21(M8) 2 39 Sidokåpa D36* Bult M8*1.25* Lock D60*54.5L 2 42 Rund skyddskåpa D346*29*3T 2 43 Kullager 2

4 44 Bult M8*52L 1 45 Mutter M8*1.25*8T 2 46 Bricka D24*D16*1.5T 1 47 Bricka D21*D16.2*0.3T 1 48 Bricka D13*D6.5*1.0T 1 49 Övre kedjeskydd D83*110*3T 1 50 Bricka D20*D11*2T 2 51 Fjäder D1.0*42L 1 52(L&R) Handtag D31.8*560*143.2*1.5T Plastskydd för handtag D30*4T*440L 2 54 Plastskydd f stationärt D23*4T*480L handtag 2 55 Lock D1 1/4 *45L 2 56 Fjäder D3*D17*59L 1 57 Mutter M6*1.0*6T 4 58 Bult M6*1.0*15L 4 59 Buffert D9*D5.8* Bricka D23*D17.2*1.5T 1 61 Vevset 1 62 Rund magnet S Bricka D17*D22*0.3T 2 64 Dator B Handpulssensor S Pulskabel 500L 2 66 Bricka D25*D8.5*2T 3 67 Bricka D26*D19.5*0.3T 2 68 C-formad ring D21.5*D17.5*1.2T 8 69 Främre pedalaxel D19*72L 2 70 Fästplatta 1 71 Axel D19* Stationärt handtag 1 73 Bricka D14*D6.5*0.8T 4 74 Mutter M10*1.25*10T 2 75 Skruv M4*0.7*10L 4 76 Skruv M5*0.8*10L 4 77 Ratt D40*M6* Adapter 1 79 Skruv ST4*1.41*15L 4 80 Skruv ST4* Inre plastlock D26* Skruvlock M6*1*6T 1 83 Bult M8*1.25*25L 1 84 C-formad ring S-16 (1T) 1 85 Bult M6*65L 1 86 Skruvlock M6*1*6T 1 87 Bricka D6*D19*1.5T 1 88 Magnetfastsättning sits

5 4. Sprängskiss R L R 55 52L L 36R

6 Monteringsinstruktion Steg 1: A (x2) M8*1.25*75L D22*D8.5*1.5T B (x2) M8*1.25*70L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T M8*1.25*15L D15.4*D8.2*2T 1) Montera främre stödben (2) och bakre stödben (19) på ramen (1) med två bultar (3), två brickor (6), därefter två fjäderbrickor (7) och två muttrar (8).

7 Steg 2: 21R R 21L c (x4) M6*1*45L D14*D6.5*0.8T D40*M6* L STEG-2 1) Montera vänster och höger pedal (21L&21R) på fotstödet (11) med två skruvar (20), två brickor (73) och dra åt med ratten (77).

8 Steg 3: STEG-3 1) Koppla först ihop övre datorkabel (29) med undre datorkabel (30). 2) Skjut in främre ramrör (10) i ramen och skruva fast med fyra bultar (9), fjäderbrickan (7) och de fyra brickorna (6). 3) Observera brickans position enligt ritning ovan.

9 Steg 4: STEG-4 Skjut in axeln (71) genom det rörliga handtaget (12), två brickor (67) på vardera sidan, och främre ramrör (10). Montera sedan, på vardera sidan, en bricka (66), en fjäderbricka (7) och skruva fast med bult (40). Sätt därefter på bultskyddet (38).

10 Steg 5: 55 52L E (x6) M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T 52R STEG-5 1) Montera det stationära handtaget (72) på främre ramrör (10) med två bultar (9), sedan två fjäderbrickor (7) och de två brickorna (6). 2) Montera vänster & höger handtag (52L&52R) på den rörliga armen (12) med två bultar (9), två fjäderbrickor (7) och två brickor (6).

11 Steg 6: F (x4) M5*0.8*10L STEG-6 1) Koppla ihop övre datorkabel (29) och pulskabel (65) till datorn (64) med skruv (76). 2) Före träning, kom ihåg att sätta i adaptern i redskapet.

12 Steg 7: G (x4) ST4*20L 17B 92 17A 10 STEP-7 Montera främre skyddskåpa (17A) och bakre skyddskåpa (17B) på främre ramrör (10) med skruv (92).

13 6. Underhåll 1. Kontrollera regelbundet alla delar och, om nödvändigt, dra åt alla skruvar. 2. För rengöring, använd milt såpvatten. 3. Skydda alltid datorn från skador. 4. Se till att dator, adapter och elkontakt alltid hålls utom räckhåll för vatten. 5. Utsätt ej datorn för direkt solljus. 6. Denna crosstrainer drivs av en motor som sitter innanför kedjeskyddet. Se till att vätska ej tränger igenom kedjeskyddet. 7. Förvara alltid redskapet i ett torrt och varmt rum.

14 Programerbar Träningsdator för C300 Uppstartningsskede: (När datorn är elansluten) Steg Ett Steg Två Steg Tre Steg Fyra Steg Fem Vrid på "ENTER" medurs eller moturs för att välja U1 (Användare nr 1) till U9 (Användare nr 9) som användarid. Mata in personliga uppgifter: Kön, Ålder, Längd, Vikt. Du kan vrida på "ENTER" knappen medurs eller moturs för att välja och ändra uppgifter. Tryck på "ENTER" för att spara. Vrid på "ENTER" i medurs eller moturs riktning för val av träningsprogram; MANUAL, PROGRAM (12 profiler), USER (användardefinierad), eller TARGET HEART RATE control (4 olika nivåer). Vrid på "ENTER" i medurs eller moturs riktning för att ändra BELASTNING/ Svårighetsgrad från 1 till 16 i MANUAL, PROGRAM och USER mode. ( Exkl. TARGET HEART RATE CONTROL mode) Vrid på "ENTER" i medurs eller moturs riktning för att ange funktionsdata. När varje funktionsdata har angetts, tryck på "ENTER" för att bekräfta. Träningsfunktioner som kan förinställas : TIME: Från 00:00 till 99:00, varje ökning är 1:00 (minut). DISTANCE: Från 0.00 till 99.90, varje ökning är 0.10 km eller ml. CALORIE: Från 0 till 990, varje ökning är 10 cal. WATT: Från 10 till 350, varje ökning är 10 watt. (I MANUAL mode endast) PULSE: Från 30 till 240, varje ökning är 1 BPM. (Ej tillgängligt i TARGET H.R. training mode) Tryck på "START/STOP" för att börja träna. Träningsinstruktion: Att börja träna : Träna i MANUAL mode - Så snart du tryckt på START/STOP utan förinställning (funktioner och program), börjar mätaren arbeta i Manual mode. Träna utan förinställd Time: Varje del av profilen ändras framåt till nästa varje 0.1 km eller ml vid uppräkning (ingen förinställd DISTANCE) eller nedräkning (har förinställd DISTANCE). Träning med förinställd Time: Varje del av profilen ändras framåt till nästa per förinställd TIME dividerat med 16. Justering av motstånd: Under träning i Manual mode kan du justera motståndet från nivå 1 till 16 om du ej förinställt WATT funktonen. Om du förinställt WATT, kommer motståndet att regleras automatiskt beroende på gällande hastighet och Watt-värde. Tre olika symboler visas för att hjälpa dig med träningen: Du behöver sänka hastigheten. Du behöver öka hastigheten.

15 Denna symbol påminner dig om att WATT är ÖVER SPEC, och du behöver öka eller sänka farten. ** När WATT är över spec, larmar datorn med Bi-Bi-Bi/sekund för att påminna dig. Om du i i detta läge fortsätter träna mer än 1 minut kommer datorn att larma med Bi-Bi-Bi- Bi-Bi-Bi ljud under 30 sekunder, och mätaren STOPPAR automatiskt. Motståndet faller nu till 1 och förinställd WATT-data är noll. Träning med 12 profiler - Vrid på "ENTER" i medurs eller moturs riktning för att välja träningsprofil från P1 - P12. Tryck därefter på ENTER för att bekräfta. Träning utan förinställd Time: Varje del av profilen ändras framåt varje 0.1 km eller ml vid uppräkning (ingen förinställd DISTANCE) eller nedräkning (har förinställd DISTANCE). Träning med förinställd Time: Varje del av profilen ändras framåt till nästa per förinställd TIME dividerat med 16. Justering av motståndet: Under träning i Program mode kan du justera motståndet för vald programprofil. Träning med USER - Vrid på "ENTER" i medurs eller moturs riktning för att välja USER (användare). Du kan använda "ENTER" för att ange din profil. Efter inmatning, tryck på ENTER i mer än 2 sekunder för att avsluta. Träning utan förinställd Time: Varje del av profilen ändras framåt varje 0.1 km eller ml vid uppräkning (ingen förinställd DISTANCE) eller nedräkning (har förinställd DISTANCE). Träning med förinställd Time: Varje del av profilen ändras framåt till nästa per förinställd TIME dividerat med 16. Justering av motståndet: Under träningen kan du reglera motståndet för gällande träningsprofil. Träning i TARGET H.R. control - Motståndet kommer att justeras automatiskt i enlighet med gällande pulsfrekvens. Om din puls är lägre än målsättningen, regleras motståndet en nivå uppåt per 30:e sekund upp till maxnivån 16. Om din puls uppnår målsättningen eller är högre kommer motståndet att sänkas en nivå omedelbart och motståndsgraden kommer att sjunka var 15:e sekund till nivå 1 om din puls fortfarande ligger över (eller är lika med) målsättningspulsen. Om motståndsgraden har sjunkit till nivå ett och din puls fortfarande är högre (eller lika med) målsättningspulsen under 30 sekunder, kommer systemet att STOPPA omedelbart och ett ALARM med 6 signaler påminner dig som en skyddsåtgärd. Målsättningspuls med olika procenttal - Du kan vrida på "ENTER" i medurs eller moturs riktning för att välja olika målsättningspuls (i procent) för din träning. Det finns 3 olika procenttal på maxpuls, vilken beräknas av mätaren enligt inmatad ÅLDER. (För att träna i detta läge måste åldern ha angivits om du inte tidigare förinställt personliga data i inledningsskedet. De tre målpulsvärdena i procent är : 55%, 75%, 90%.

16 Innan du anger målsättningspuls, beakta i vilken kondition du är och rådfråga gärna din läkare. Exempel - Om din ålder är 30, kommer målsättningspulsen att vara 104. Denna siffra är 55% av maxpulsen, som är 190. Samma formel och beräkning gäller för 75% och 90%. Egen angiven målpuls - Vrid på "ENTER" för att ange din målpuls. Tryck därefter på START/STOP för att börja träna. Motståndet kommer att fastställas på nivå ett initialt och regleras enligt din gällande puls under hela träningen. Att stoppa träningen: Träning med FÖRINSTÄLLD funktion: Så snart som någon av de förinställda funktionerna (Time eller Distance eller Calories ) räknats ner till noll, (exkl pulsvärde) larmar mätaren med 8 signaler för att påminna. Mätaren stoppar omedelbart. Du kan trycka på START/STOP för att starta mätaren igen. Den funktion som kommit till noll kommer att räkna från noll. De andra räknar från de värden som gällde före stoppet. Avbruten träning: Du kan trycka på START/STOP för att stoppa mätaren närsomhelst under träning. Att nollställa program: Du kan trycka på RESET för att nollställa PROGRAMMET samt välja träningssätt och motstånd under STOP-läget. Om du trycker på RESET i över 2 sekunder, kommer all data att raderas till noll. Funktionsknappar: START/STOP För att starta/stoppa träningen. ENTER 1. För val av funktion; Time, Distance, Pulse, Watt för förinställning. 2. För att bekräfta all personlig data och funktionsdata. UP/DOWN Vrid på ENTER medurs eller moturs (upp eller ner) för inmatning. RESET 1. För nollställning av Time, Distance, Pulse, Watt. 2. För att nollställa programinmatningar och backa till initialläge för Manual, Program, User, eller Target Heart Rate (blinkar på displayen). RECOVERY Aktiverar återhämtningspulsfunktionen. BODY FAT För start/stopp av body fat test. Funktion er: TIME SPEED DISTANC E Räknar upp Mätaren börjar räkna från 00:00 upp till 99:59 under träning. Räknar ner Mätaren räknar ner från förinställd Time till 00:00. Visar gällande SPEED (hastighet) från 0.0 till max 99.9 km eller ml. Räknar upp Mätaren ackumulerar total träningsdistans från 0.00 till max km eller ml.

17 CALORIE S Räknar ner Mätaren räknar ner från förinställd Distance till Räknar upp Mätaren ackumulerar energiförbrukning från 0 till max. 990 kcal under träning. Räknar ner Mätaren räknar ner från förinställda Calories till 0. Dessa siffror är endast för vägledning och skall ej användas i medicinskt syfte. PULSE Användaren kan avläsa pulsen efter att ha greppat om sensorerna på handtaget. Pulsen visas inom ett område från 0 till 240 BPM. Du kan ange målsättningspuls när du tränar i Manual, Program eller User mode. Eller kan du välja målsättningspuls i procent. Alarm - Träning i Manual, Program eller User mode. Om du angivit ett mål och din puls överskrider detta mål kommer mätaren att larma för att påminna dig. Justering av motstånd Se under Training in Target H.R. control mode för vidare information. RECOVERY Efter en stunds träning, greppa om sensorerna på handtaget och tryck på "RECOVERY. Alla funktionsdisplayer stannar förutom "Time" som räknar ner från 00:60-00:59-00:58 - till 00:00. Så snart som 00:00 uppnåtts kommer mätaren att visa din återhämtningspuls med beteckningen F1, F2, F3.F6. F1 är bäst och F6 sämst. Du kan fortsätta träna för att förbättra ditt värde dag för dag från F6 upp till F1. ** Tryck på RECOVERY igen för att återgå till huvuddisplayen. BODY FAT TEST När mätaren är i stoppläge, tryck på "BODY FAT" för att testa bmi : Steg I - Kontrollera att all personlig data är korrekt inmatad. Steg II - Tryck på "BODY FAT" och håll händerna om sensorerna för test. Steg III - Symbolen " " visas under testet i 8 sekunder. Testresultat 1. Body Fat visas på mätaren i procent. Se Tabell B.M.I. - Body Mass Index. Formeln är: Vikt (Kg)/Längd ²(m2). Se Tabell 2. Felaktigt testresultat 1. "E-1" - Denna indikering betyder att du inte greppat korrekt om handtagssensorerna. Försök igen. 2. "E-4" - Denna indikering betyder att Body Fat överskrider värdet som är fastställt i programmet. Det innebär att du är alltför smal eller alltför tjock. Efter testet, tryck på "BODY FAT" för att komma tillbaka till huvuddisplayen. Tryck på START/STOP för att fortsätta träna från tidigare värde innan testet. Displayen ang hälsan stängs av. Mätaren har minne för 9 personliga data. Tryck på RESET för att mätaren skall återgå till Initialläge så att användare kan lägga in sina personliga uppgifter för att starta ny test.

18 Anm.: 1. När ingen signal överförs till mätaren inom 4 minuter, stängs datorn av automatiskt. All träningsdata kommer att sparas. Du kan trycka på valfri tangent för att sätta på datorn igen. 2. Datorn kan lagra 4 användare (U1-U4). När datorn är på kommer den att visa (innan avstängning) tidigare användares id. Om tidigare användare är U5 till U9 kommer datorn att endast visa användarens id. 3. Mätaren visar samma resultat som pkt 2 ovan om du trycker på RESET i över 2 sekunder. 4. Om mätarens display är felaktig, stäng av strömmen och sätt i kontakten igen. 5. Datorn kan anslutas endast med AC adapter. 6. Body fat tabell : Tabell 1 - Body Fat SYMBOL SEX FAT% LÅG LÅG/MED MEDIUM MED/HÖG MAN <13% 13%-25.8% 26%-30% >30% KVINNA <23% 23%-35.8% 36%-40% >40% Tabell 2 - B.M.I. (BODY MASS INDEX) INTEGRATED. Vikt (Kg) Formel = Längd ² (M ²) AREA SCALE LÅG LÅG/MED MEDIUM MED/HÖG ASIEN < >26.5 ÖVRIGA < >30

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! Innehållsförteckning Din nya crosstrainer 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Viktig elinformation 4 Viktiga funktionsinstruktioner.. 4

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower ÖVERSIKTSDIAGRAM BUILT FOR HEALTH 4 10 3 10 4 57 77 30 71 30 31 12 32 2 8 NO Delenavn Beskrivelse Ant NO Delenavn Beskrivelse Ant 1 Huvudram 1 41 Grepp handtag 25.4*3*170

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens.

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. T765 MANUAL ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom alla instruktioner före användning 1. Det

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica SportElip Artikelnr 551 000

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica SportElip Artikelnr 551 000 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica SportElip Artikelnr 551 000 VIKTIG INFORMATION Modell E1000P Användningsområdet för denna träningsapparat är träning hemma. Barn får inte använda apparaten utan

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

Master B20 monteringsanvisning

Master B20 monteringsanvisning Master B20 monteringsanvisning Generalagent:Vartex AB respons@vartex.se Batterivägen 14 43232 Varberg Sprängskiss 1 PARTS LIST AND TOOLS NO Description Material SPEC. Q ty NO Description Material SPEC.

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

CROSSTRAINER CT400 MANUAL

CROSSTRAINER CT400 MANUAL CROSSTRAINER CT400 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Löpband Master 5120. Instruktionsbok. Bevara denna instruktionsbok för framtida bruk Läs och följ alla instruktioner i denna manual.

Löpband Master 5120. Instruktionsbok. Bevara denna instruktionsbok för framtida bruk Läs och följ alla instruktioner i denna manual. Löpband Master 5120 Instruktionsbok Bevara denna instruktionsbok för framtida bruk Läs och följ alla instruktioner i denna manual 1 Version A PRESENTATION Panel med LED-display Handtagsstöd Främre stolpar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. 10 MONTERINGSINSTRUKTION S. 11-19 UPPVÄRMNING S. 20 WEEE

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer