Säkerhetsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsinstruktioner"

Transkript

1

2 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person åt gången. Se till att crosstrainern är ordentligt monterad och att alla skruvar är åtdragna. Byt ut slitna eller skadade delar. Barn bör inte använda redskapet utan tillsyn av en vuxen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt crosstrainern. Crosstrainern bör placeras på ett plant underlag. Använd lämpliga kläder och skor när du tränar. Rådgör med din läkare innan du startar träningen.

3 Viktiga anmärkn. Vid uppackningen, se till att alla delar finns med. Läs noggrant igenom instruktionerna före montering. Placera crosstrainern på ett torrt och jämnt underlag (matta). Läs igenom användarmanualen före användning. Avbryt träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående eller får smärta och konsultera din läkare. Barn bör ej använda crosstrainern utan tillsyn av en vuxen person. Se till att hålla fingrar och hår borta från rörliga delar. Följ de instruktioner som gäller vid justering av vissa delar. Börja ej träna omedelbart efter en måltid!

4 4 Sprängskiss L 5R R L L 36R L R L 72R

5 Checklista X2 2 X1 19 X1 55 X2 72L&R X1 21L&R X1 X X1 67&68 X1 X1 X1 X4 X1 X2 X16 X14 X2 8 M8*1.25*15L X2 9 M8*1.25*20L X8 X2 20 M6*1*45L X4 73 D14*D6.5*0.8T X4 90 M5*0.8*10L X2 91 ST4*15L X M8*1.25*90L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*90L M8*1.25*100L 18 M8*1.25*8T X2 X1 X1 5

6 RESERVDELSLISTA NR. BESKRIVNING SPECIFIKATION ANTAL 1 Ram 1 2 Främre stödben D76x1.5Tx480L 1 3 Bult M8x1.25x90L 2 4 Justerbart stödbensskydd D76*172L 2 5L Vänster stödbensskydd D76*120L 1 5R Höger stödbensskydd D76*120L 1 6 Bricka D22xD8.5x1.5T 16 7 Fjäderbricka D15.4xD8.2x2T Mutter M8x1.25x15L 2 9 Bult M8x1.25x20L 8 10 Främre ramrör 1 11 Fotstödsset 2 12 Stödarmsrör 2 13 Kullager #99502ZZ 8 14 Bult M8*1.25*90L 2 15 Skydd f handtag D1"*17.5L 2 16 Kullager #6002zz 2 17 Bult M8x1.25x100L 2 18 Mutter M8*1.25*8T 2 19 Bakre stödben M6*1*45L 1 20 Bult 4 21L/21R Pedal Vä/Hö 395*120*70 1set 22 Justerbart hjul D27*M8*25L 2 23 Vä övre lock för stödben 80*55* Platt bricka M10*1.25*10T 2 25 Motor 1 26 C-ring S-40 (1.95T) D40 hål 2 27 Elkabel 700L 1 6

7 28 Sensorkabel 700L 1 29 Övre datorkabel 1000L 1 30 Undre datorkabel 700L 1 31 Skydd för fotstödsaxel D46x Ändskydd D45* Vevaxelset 2 34 Skruv ST4x1.41x20L 7 35 Drivrem 1651 pj6 1 36L Vä kedjeskydd 1 36R Hö kedjeskydd 1 37 Svänghjul D300* Hö övre lock för stödben 80*50* Sidokåpa D32* Bult M8x1.25x Skruv ST4.2*20L 8 42 Rund skiva D456* Kullager #2203-2RS 2 44 Bult M8*52L 1 45 Mutter M8*1.25*8T 2 46 Plastbricka D50*D10*1.0T 2 47 Vågformig bricka D21xD16.2x0.3T 1 48 Platt bricka D13*D6.5*1.0T 1 49 Skyddskåpa 1 50 C-ring S-15(1T) D Fjäder D1.0*42L 1 52L Vä handtag 1 52R Hö handtag 1 53 Plast D30x7Tx670L 2 54 Plast D23x7Tx530L 2 55 Lock D1 1/4"*45L 2 56 Fjäder D2.2*D14*65L 1 7

8 57 Spännkabel D1.5x640L 1 58 Skruv M6*1.0*16L Bult M6x1.0x10L 1 60 Platt bricka D21*D8.5*1.5T 4 61 Vevaxel D20*116L 1 62 Magnet M Skruv ST3.5*1.27*15L 8 64 Dator SM Handpuls WP B 2 Pulskabel 600L 2 66 Platt bricka D25xD8.5x2T 5 67 Främre datorfot 380*150* Bakre datorfot 340*150* Främre pedalaxel D15.85x63.2L 2 70 Vevlager 1 71 Axel D15.84* L Vä handtag 1 72R Hö handtag 1 73 Platt bricka D14xD6.5x0.8T 4 74 Främre pedalskydd (vä) 115*95* Främre pedalskydd (hö) 115*95* Skruv M5*0.8*10L 4 77 Ratt D40*M6* Adapter OUT:9V 1 79 Skruv ST4.2x1.4x20L 4 80 Skruv ST4* Plugg D71.5*100L 1 82 Mutter M6*1*6T 1 83 Bult M8x1.25x25L 1 84 C-ring S-16 (1T) D Bult M6*65L 1 8

9 85 Bult M6*65L 1 86 Mutter M6*1*6T 1 87 Bricka D6*D19*1.5T 1 88 Underlägg f magnet 1 89 Mutter M8*1.25*8T 1 90 Skruv M5x0.8x10L 2 91 Skruv ST4x1.41x15L Bricka D27xD21x0.3T 2 9

10 STEG A (x2) M8*1.25*90L D22*D8.5*1.5T 4 19 B (x2) M8*1.25*90L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T M8*1.25*15L D15.4*D8.2*2T STEP-1 1. Fäst främre stödben (2) på ramen (1) med två bultar (3), två brickor (6), två fjäderbrickor (7) & två muttrar (8). 2. Montera bakre stödben (19) på ramen (1) med två bultar (14), två brickor (6) och två fjäderbrickor (7). 10

11 STEG 2 21R R L C (x4) M6*1*45L D14*D6.5*0.8T D40*M6* L STEP-2 1. Montera hö och vä pedal (21R&21L) på fotstöden (11) med bult (20), bricka (73) och ratt (77). 11

12 STEG 3 D (x8) x STEP-3 1. Sätt övre skyddskåpa (49) på främre ramrör (10) och koppla ihop övre datorkabel (29) & undre datorkabel (30). 2. Fäst sedan främre ramrör (10) på ramen (1) med bult (9), bricka (6) och fjäderbricka (7). 3. Skjut samtidigt in vänster & höger handtag i stödarmsröret (12) med bult (9), bricka (6) och fjäderbricka (7). 12

13 STEG 4 72L 72R E (x2) L 72R STEP-4 1) Fäst det stationära handtaget (72L&72R) till främre ramrör (10) med bult (17), bricka (6), fjäderbricka (7) och mutter (18). 13

14 STEG L 64 52R 53 F (x4) M5*10L STEP-5 1) Koppla ihop pulskabeln (65) och övre datorkabel (29) med datorn (64). Använd skruv (76) 2) Sätt på plasten (53) på handtagen (52L&52R) och montera sedan locket (55) i änden av handtagen. 3) Sätt i adaptern (78) i redskapet. 14

15 STEG 6 G ST4*15L(x2) 91 M5*0.8*10L(x2) STEP-6 1) Fäst den främre och bakre datorfoten (67&68) under datorn med skruv (91) och bult (90). 15

16 Manual för dator till C305 FUNKTIONSKNAPPAR : / : För att justera och ställa in alla funktioner. MODE : För att bekräfta alla funktioner. TEST MENU : För att mata in kalender, klocka och bakgrundsljus. ODO (total träningssträcka) display och BACK TO EXERCISE funktion. START (P ) : För att starta träningen. STOP ( P) : För att avsluta träningen. FUNKTIONER : TIME Räknar upp : För att ackumulera träningstiden från 00:00 till 99:59 med en sekunds ökning från träningens början. (Inget förinställt målvärde) Räknar ner : Datorn börjar att räkna från förinställd tid ner till 00:00 med en sekunds minskning från SPEED RPM DISTANCE CALORIES WATT PULSE RECOVERY träningens början. Visar gällande hastighet. Visar antalet varv per minut. Räknar upp : För att ackumulera träningssträckan från 00:0 till 99.9 med 0.1 km (ml) ökning från träningens början. (Inget förinställt målvärde) Räknar ner : Datorn börjar att räkna från förinställd sträcka ner till 0.0 med 0.1 km (ml) minskning från träningens början. Räknar upp För att ackumulera energikonsumtionen från 0 till 999 cal med 1 cal ökning från träningens början. (Inget förinställt målvärde) Räknar ner Datorn börjar att räkna från förinställt värde ner till 0 med 1 cal minskning från träningens början. Visar träningseffekten i siffror. Datorn avläser din puls efter du greppat om pulssensorerna på handtaget. Hjärtsymbolen börjar blinka så snart datorn avläser pulssignalen. Denna funktion visar din återhämtningspuls. Efter en träningsperiod, tryck på STOP för att testa. Datorns funktioner stoppas och börjar räkna ner från 00:60. Så snart man kommit ner till 00:00, visar datorn F1 eller F2 eller F3.till F6 som anger din återhämtningspuls. F1 är bäst, F6 är sämst, din träning behöver förbättras. (För exakt testresultat, håll om handtaget med båda händerna under testet.) ANIMATION När strömmen sätts på ser du en välkomsthälsning som går från höger till vänster längst ner. CALENDAR I vilande läge kommer skärmen att visa år, månad, dag längst ner. CLOCK I vilande läge kommer skärmen att visa klockslag. TEMPERATURE I vilande läge kommer skärmen att visa gällande rumstemperatur längst ner. SYSTEM CALENDAR / CLOCK : Denna funktion är gällande när batteriet är på plats och uppdaterar kalender och klocka automatiskt även om adaptern ej är ansluten. När DC-adaptern ansluts igen nollställs alla funktioner förutom system calendar/clock. BACKLIGHT-CONTROL : Du kan justera LED-ljuset för LCD-displayen. HR-CHART WT-CHART SP-CHART USB2.0 Visar diagram över medelpulsen under träning. Visar diagram över medeleffekten under träning. Visar diagram över medelhastigheten under träning. När USB2.0 är installerad stoppas tidigare angivelser och USB2.0-systemet träder in. (Optional) MONITOR OPERATING PROCESS: (Displayens funktionsval) 1. Sätt på strömmen (DC-adapter). 2. Ett pipande ljud hörs och längst ner syns en välkomsthälsning. Därefter standby-läge. 3 Tryck TEXT MENU för att ange värden för CLOCK/DAY, BACK LIGHTNESS. Välj funktionerna ODO och BACK TO EXERCISE genom att trycka på START (P )/STOP (P ) och MODE för att bekräfta. 16

17 3-1. CLOCK/DAY vald, användaren kan ange år/månad/dag/klocka genom att trycka på / och MODE för att bekräfta BACK LIGHTNESS vald, användaren kan ange LCD ljusstyrka från 1 till 5 genom att trycka på / och MODE för att bekräfta ODO vald, användaren kan få veta total träningssträcka. Tryck på MODE för att komma tillbaka till selection mode BACK TO EXERCISE vald, skärmen går tillbaka till standby-läge för val av träningsform. 4 U0 glimrar på skärmen, användaren kan trycka på MODE för standby-läge för olika träningsval. (Se vidare U0 DIFFERENT TRAINING MODE.) Eller träning i USER-läge (olika användare) genom att trycka på / för att välja U1 ~ U4 och MODE för att bekräfta. (Se vidare USER DIFFERENT TRAINING MODE ) 5. U0 DIFFERENT TRAINING MODE: 5-1. MANUAL QUICK START I standby-läge visas MANUAL QUICK START längst ner. Tryck på START för att börja träna direkt. Alla funktioner räknas från 0 och uppåt. Du kan även ändra värden under träning. Se nedan under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 5-2. MANUAL I standby-läge, tryck / för att komma till MANUAL träningsläge och tryck START för att börja. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt I MANUAL standby-läge, tryck MODE för att mata in funktionsvärden för LOAD 1~16, TIME, DIST, CAL, och PULSE genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck därefter på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. Datorn larmar för att påminna användaren om när ett förinställt värde är uppnått Du kan använda alla funktionsknappar under träningen. Se vidare nedan under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 5-3. PROGRAM I standby-läge, tryck / för att komma till PROGRAM-läget och tryck START för att börja. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt I PROGRAM standby-läge, tryck MODE för att välja PROGRAM P1 ~ P12 för träning och mata in värden för LEVEL (1~16), TIME, DIST, CAL, PULSE genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. Datorn larmar för att påminna användaren om när ett förinställt värde är uppnått Du kan använda alla funktionsknappar under träningen. Se vidare nedan under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 5-4. WATT CONTROL I standby-läge, tryck / för att komma till WATT CONTROL träningsläge och tryck START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt I WATT CONTROL-läget, tryck MODE för att mata in funktionsvärden för WATT, TIME, DIST, CAL, och PULSE genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck därefter på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. (WATT förinställt värde är 120, varje ökning eller minskning är 5). Datorn larmar för att påminna användaren om när ett förinställt värde är uppnått Du kan använda alla funktionsknappar under träningen. Se vidare nedan under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 6. USER DIFFERENT TRAINING MODE 6-1 När strömmen är på och datorn är i standby-läge, glimrar U0 längst ner. Användaren kan tryck på / för att välja U1~U4 och MODE för att bekräfta. 6-2 När user (användare) är vald, tryck / och MODE för att mata in personliga värden, NAME, SEX, AGE, HEIGHT, WEIGHT. 17

18 6-3 Efter inmatning av personliga värden visar skärmen olika träningsval. MANUAL QUICK START visas längst ner. Användaren kan trycka på START för att börja träna direkt eller trycka på / och MODE för träningsform MANUAL, PROGRAM, WATT CONTROL, FITNESS TEST, HEART RATE CONTROL, USER PROGRAM, PERSONAL TRAINING. 6-4 MANUAL QUICK START. Användaren kan trycka på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt. Alla funktionsknappar kan användas under träningen. Se vidare under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 6-5 MANUAL Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt Tryck på MODE för att mata in värden för LOAD (1~16), TIME, DIST, CAL, och PULSE genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. Datorn larmar för att påminna användaren om när ett förinställt värde är uppnått Alla funktionsknappar kan användas under träningen. Se vidare under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 6-6 PROGRAM Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt Tryck på MODE för att mata in värden för PROGRAM (P1~P12), LEVEL (1~16), TIME, DIST, CAL, PULSE genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. Datorn larmar för att påminna användaren om när ett förinställt värde är uppnått Alla funktionsknappar kan användas under träningen. Se vidare under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 6-7 WATT CONTROL Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt Tryck på MODE för att mata in värden för WATT, TIME, DIST, CAL, och PULSE genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. (WATT förinställt värde är 120, varje ökning eller minskning är 5). Datorn larmar för att påminna användaren om när ett förinställt värde är uppnått. 6-8 HEART RATE CONTROL Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt Tryck på MODE för att mata in målpulsvärdet i % (50%, 75%, 90% och mål 100%), TIME, DIST, CAL genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. Datorn larmar för att påminna användaren om när ett förinställt värde är uppnått. 6-9 USER PROGRAM Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas från 0 och uppåt. Användaren kan reglera LOAD 1 ~ 16 (motstånd) för varje blinkande kolumn genom att trycka på / Tryck på MODE för att mata in användarens egen träningsprofil genom att trycka på / och MODE för att bekräfta. Tryck ner MODE i mer än 2 sekunder för att gå ur För att mata in värden för TIME, DIST, CAL, och PULSE, tryck på / och MODE för att bekräfta Tryck på START för att börja träna. Alla funktionsvärden räknas ner från förinställda värden till 0. Datorn larmar för att påminna användaren när ett förinställt värde är uppnått Alla funktionsknappar kan användas under träningen. Se vidare under FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING 6-10 FITNESS TEST När användaren väljer FITNESS TEST, är programmet inställt på en träningstid 12:00, nivå 5. Tryck på START för att börja träna Under träningen kan användaren inte reglera motståndet. Datorn registrerar träningssträckan under en 12 minuters period När träningen är avslutad kommer datorn att visa ett resultat graderat från F1 till F5. F1 är bäst, F5 är sämst. 18

19 FUNCTION BUTTONS DURING TRAINING: (Funktionsknappar) / : Användaren kan justera LOAD (1 ~ 16), LEVEL (1-16), och WATT under träning med hjälp av dessa två knappar. MODE Användaren kan välja olika profiler på skärmen, LOOP, HEART RATE-CHART, WATT-CHART, SPEED-CHART genom att trycka på denna knapp. TEXT MENU: Vid tryck på denna knapp visas användarens gällande träningsform på linjen längst ner under 3 sekunder. START För att börja träna. STOP (A) För att avsluta träningen. Skärmen visar PULSE RECOVERY (återhämtningspuls) längst ner. I detta läge, tryck på MODE för test av puls. (Se vidare under RECOVERY nedan.) (B) I STOP-läge kan användaren trycka på MODE för att mata in värden för TIME, DIST, CAL, PULSE. Tryck därefter på START för att börja trampa igen. Eller tryck TEXT MENU för att välja funktionerna PULSE, RECOVERY, NEW START, BACK TO EXERCISE, RECALL EXERCISE, och SAVE EXERCISE. Tryck därefter på START/STOP och MODE för att bekräfta. (B-1) Välj PULSE RECOVERY för test av pulsstatus. (Se vidare under RECOVERY nedan.) (B-2) Välj NEW START för att gå tillbaka till val av träningsform. (B-3) Välj BACK TO EXERCISE för att återuppta träningen och tryck på START eller ändra förinställda värden för TIME, DIST, CAL, och PULSE genom att trycka på MODE. (B-4) RECALL EXERCISE: För att granska sparad träning. (Endast tillämpligt i USER-läge) (B-5) SAVE EXERCISE: För att spara den senaste träningen. (Endast tillämpligt i USER-läge) Anm.: 1. Om användaren avbryter träningen och ej trycker på någon knapp under några minuter, stängs displayen av automatiskt och visar kalender, klockslag och rumstemperatur. All tidigare träningsdata sparas. Du kan trycka på vilken knapp som helst eller börja trampa igen för att aktivera mätaren. 2. Användaren kan nollställa alla värden genom att hålla nere MODE-knappen i några sekunder. 3. Om displayen inte är tydlig, stäng av strömmen och sätt på den igen x 1,5 V AA-batterier skall placeras i batterifacket på baksidan av mätaren. 19

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L Bruksanvisning FÖRHÅLLNINGSREGLER Inspektera maskinen regelbundet med avseende på skador och slitage. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av maskinens försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller en måltidsplan, i synnerhet om du är orolig för ditt hälsotillstånd eller är osäker på om du bör börja träna.

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70 BRUKSANVISNING Motionscykel EMS70 Läs följande instruktioner noggrant före montering och användning av motionscykeln. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Montera den främre och bakre stabilisatorn (J-3 & I-3) vid huvudramen med hjälp av fyra låsbultar (N-3), fyra

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285 CROSSTRAINER CT500 Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips Art nr 70-7285 Innehållslista Nr Namn Antal Nr Namn Antal 1 Huvud ram... 1 2 Främre stödben... 1 3 Bakre stödben... 1 4 Styrstam...

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50 Användarmanual Monark Prime C50 Montering - Träningsdator - Komponentlista Art nr: 07-C50 In Prime Shape! Monark Prime är ett exklusivt sortiment med maskiner av hög kvalitet för konditionsträning. Målsättningen

Läs mer

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! Innehållsförteckning Din nya crosstrainer 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Viktig elinformation 4 Viktiga funktionsinstruktioner.. 4

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < 200910- SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Monteringsritning BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Översiktsdiagram O Lista över delar Nr. Beskrivning Ant. A Dator 1 st. A-1 Skruv 4 st. B Fast handtagsuppsättning 1 uppsättning B-1 Ändhätta för handtag

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING INSTRUKTIONER FÖR MONTERING STEG 1. STEG 2. 5 STEG 3. 6 STEG 4. 7 STEG 5. 8 STEG 6. 9 10 INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY SM-8900 INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR Joggle wheel - UPP För att göra justering uppåt i funktioner,

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower ÖVERSIKTSDIAGRAM BUILT FOR HEALTH 4 10 3 10 4 57 77 30 71 30 31 12 32 2 8 NO Delenavn Beskrivelse Ant NO Delenavn Beskrivelse Ant 1 Huvudram 1 41 Grepp handtag 25.4*3*170

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för BRUKSANVISNING Brukermanual för för X-erift X-erfit 650 550 elliptical INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Checklista 3 Checklista, smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 8 Montering 10 Dator

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XP 506 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. 2 MONTERING Varning Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer

BRUksanvisning för 590RB cycle

BRUksanvisning för 590RB cycle BRUksanvisning för 590RB cycle BUILT FOR HEALTH Säkerhetsinstruktioner För att garantera säkerheten för utövaren, kontrollera regelbundet för skador och slitna delar. Om du ger denna cykel till en annan

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer