ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL"

Transkript

1 ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

2 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om varan. Bara en person får använda produkten åt gången Innan användning, se till att alla skruvar, bultar och andra delar är tillräckligt åtdragna. Innan användande, ta bort eventuella vassa delar I närheten. Använd enbart produkten om den fungerar på ett riktigt sätt. Skadade eller defekta delar måste ersättas omedelbart, och använd inte produkten innan den är riktigt reparererad. Föräldrar eller annan ansvarstagande person skall vara medveten om sitt ansvar, då produkten inte är designad eller konstruerad för barn. Motionscykeln är ingen leksak för barn. Se till at du har tillräckligt stor fri yta runt produkten. Notera att ett felaktigt användande kan vara skadligt för din hälsa.. Håll händerna borta från rörliga delar. Se till att produkten står på en stabil och jämn yta. Bär alltid träningsriktiga kläder och skor med halkfri sula, se till att inga lösa detaljer på dina kläder kan fastna i någon del av motionscykel. Använd inte motionscykeln om du känner yrsel, illamående eller bröstsmärtor. Kontakta läkare 2. Viktiga föreskrifter Montera enbart cykeln efter monteringsinstruktionerna och använd endast delar designade för denna produkt. Innan du påbörjar monteringen kolla att alla delar finns med samt läs monteringsinstruktionen. Använd inte produkten på ställen med hög luftfuktighet. Om du vill skydda golvet mot repor så rekommenderas en glidfri matta under motionscykeln. Grundregeln är att motionsredskap inte är någon leksak, därför skall produkten endast användas av informerade och instruerade personer. Stoppa träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående, har bröstsmärtor eller känner andra fysiska symptom- Vid minsta tvekan- kontakta läkare. Barn eller handikappade personer skall inte använda produkten om inte en fullt informerad vuxen person finns tillgänglig för assistans. Se till att inga kroppsdelar är i närheten av rörliga delar. Se till att alla justerbara delar är tillräckligt åtdragna och respektera maximum nivån för t.ex sadelstolpen. Träna inte direkt efter en måltid.

3 3.Sprängskiss: R

4 4.Checklista: X1 X1 72L&72R 21L&21R 19 X1 X X1 67&68 X1 X1 X1 X4 X1 X2 X18 X14 X2 8 M8*1.25*15L X4 9 M8*1.25*20L X8 X2 20 M6*1*45L X4 73 D14*D6.5*0.8T X4 90 M5*0.8*10L X2 91 ST4*15L X M8*1.25*90L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*95L M8*1.25*100L 18 M8*1.25*8T X2 X1 X1

5 5. Komponentlista: Komp.nr. Beskrivning Antal Komp.nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd 1 51 Fjäder D1,0*42L 1 3 Skruv med fyrkantigt huvud M8*1,25*90L 2 52L Vänster flyttbart handtag 1 4 Justerbart fotskydd 2 52R Höger flyttbart handtag 1 5L Vänster fotskydd 1 53 Skumgummi (HDR) D30*5T*680L 2 5R Höger fotskydd 1 54 Skumgummi (HDR) D23*5T*530L 2 6 Välvd bricka D22*D8,5*1,5T Svampformad hatt D1 1/4 *45L 2 7 Fjäderbricka D15,4*D8,2*2T Fjäder D2,6*D15*82L 1 8 Kupolmutter M8*1,25*15L 4 57 Staglina D1.5*640L 1 9 Insexskruv M8*1.25*20L 9 58 Skruv M6*1,0*15L Rörstag för handtaget 1 59 Skruv M6*1,0*12L 1 11 Stödrör för pedal 2 60 Platt bricka D21*D8,5*1,5T 2 12 Stödrör för flyttbart handtag 2 61 Axel för pedalvevstång 1 13 Lager nr99502zz 8 62 Rund magnet 1 14 Insexskruv M8*1,25*95L 2 63 Skruv ST3,5*1,27*15L 8 15 Halvcirkelformat lock 2 64 Dator B31232` 1 16 Hjul 1 65 Pulssensor i handtaget 2 17 Insexskruv M8*1,25*100L 2 Kabel till pulssensor i handtaget 500L 2 18 Nylonmutter M8*1,25*8T 2 66 Platt bricka D25*D8,5*2T 1 19 Bakre golvstöd 1 67 Främre datorfäste 1 20 Skruv med fyrkantigt huvud M6*1*45L 4 68 Bakre datorfäste 1 21L Vänster pedal 1 69 Främre pedalaxel 2 21R Höger pedal 1 70 Fästplatta för hjul 1 22 Justerbart runt hjul 2 71 Platt bricka D14*D6,5*0,8T Övre skydd (vänster) 2 72L Vänster fast handtag 1 24 Låsmutter M10*1,25*10T 2 72R Höger fast handtag 1 25 Motor 1 73 Platt bricka D14*D6,5*0,8T 4 26 C-formad ring S-40 (1,8T) 2 74 Skydd (vänster) 2 27 Elektronisk kabel 900L 1 75 Skydd (höger) 2 28 Sensorkabel 950L 1 76 C-formad ring S-15 (1T) 2 29 Övre datakabel 950L 1 77 Skruvratt D40*M6* Nedre datakabel 650L 1 78 Nätadapter 1 31 Axelskydd 2 79 Skruv ST4*1,4*15L 4 32 Sidoskydd på stödröret för pedalen 2 80 Skruv ST4*1,41*20L 2 33 Pedalvevstång 2 81 Inre rör 1 34 Skruv ST4,2*20L 6 82 Mutter M6*1*6T 1 35 Multiräfflad drivrem 1 83 Insexskruv M8*1,25*25L 1 36L Vänster kedjeskydd 1 84 C-formad ring S-16 (1T) 2 36R Höger kedjeskydd 1 85 Skruv M6*65L 1 37 Svänghjul 1 86 Mutter M6*1*6T 1 38 Övre skydd (höger) 2 87 Nylonbricka D6*D19*1,5T 1 39 Sidoskydd 2 88 Magnetstöd 1 40 Skruv M8*1,25* Mutter M8*1,25*8T 2 41 Skruv ST4*1,41*20L 6 90 Skruv M5*0,8*10L 2 42 Rund kåpa 2 91 Skruv ST4*1,41*15L Lager nr 6004ZZ 2 92 Vågformat bricka D27*D21*0,3T 1 44 Skruv M8*52L 1 93 Lager nr RS 2 45 Nylonmutter M8*1,25*8T 2 94 C-formad ring D22,5*D18,5*1,2T 2 46 Platt plastbricka D50*D10*1,0T 1 95 Plastskydd 2 47 Vågformad bricka D21*D16,2*0,3T 3 96 Platt bricka D23*D17*1,2T 4 48 Fjäderbricka D13*D6,5*1,0T 1 97 Plugg 4

6 6.Monteringsskiss: Steg 1: ) Montera det främre golvstödet (2) på huvudramen (1) genom att använda skruven med fyrkantigt huvud (3), den välvda brickan (6), fjäderbrickan (7) och kupolmuttern (8) som visas i fig. A. 2) Montera det bakre golvstödet (19) på huvudramen (1) genom att använda den välvda brickan (6), fjäderbrickan (7), kupolmuttern (8) och insexskruven (14) som visas i fig. B. 3) Höjden på det justerbara fotskyddet (4) på det bakre golvstödet kan justeras uppåt och nedåt.

7 Steg 2: 1) Montera pedalerna (21V&21H) på stödröret för pedalerna (11) genom att använda den platta brickan (73), skruven med fyrkantigt huvud (20) och skruvratten (77) som visas i fig. C. 2) Användaren kan justera pedalerna i 3 olika positioner.

8 Steg 3: D (x8) M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T (d) (a) D22*D8.5*1.5T (b) x2 (c) STEP-3 1) Montera skyddet för rörstaget för handtaget (49) på rörstaget för handtaget (10) som visas i fig. (a). 2) Anslut det övre datorkabeln (29) till den nedre datorkabeln (30), som visas i fig. (b). 3) Montera rörstaget för handtaget (10) på huvudramen (1) genom att använda den välvda brickan (6), fjäderbrickan (7) och insexskruven (9), som visas i fig. (c). 4) Montera de flyttbara handtagen (52V&52H) som är förmonterade på rörstaget för handtaget (10) på stödröret för de flyttbara handtagen (12) genom att använda den välvda brickan (6), fjäderbrickan (7) och insexskruven (9), som visas i fig. (d).

9 Steg 4: E (x2) M8*1.25*100L D22*D8.5*1.5T D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*8T STEP-4 1) Montera det fasta handtaget (72V&72H) på rörstaget för handtaget (10) genom att använda den välvda brickan (6), fjäderbrickan (7) och insexskruven (17) och nylonmuttern (18) som visas i fig. E.

10 Steg 5: F (x4) M5*10L STEP-5 1) Montera den övre datorn (29) och kabeln för pulsmätaren i handtaget (65) till datorn (64) och montera därefter datorn (64) till rörstaget till handtaget (10) med skruvarna som fäster datorn.

11 Steg 6: Steg 6: G ST4*15L(x2) M5*0.8*10L(x2) STEP-6 1) Montera det främre datorfästet (67) och det bakre datorfästet (68) på rörstaget till handtaget (10) med skruven (90) och skruven (91).

12

13 Svensk manual till B31232 (24 PROGRAM) Översikt displayen: Vad du bör veta innan du börjar träningen A. Strömförsörjning Anslut adaptern till utrustningen. Datorn kommer att pipa, och det manuella läget aktiveras. B. Välj program och ställ in värden 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programläge. Bekräfta genom att trycka på ENTER. 2. I manuellt läge används knapparna UP och DOWN för att ställa in träningstid, träningssträcka, antal kalorier och puls. 3. Tryck på START/STOP för att börja träningen. 4. När du når ditt mål kommer datorn att pipa och sedan stanna. 5. Om du har ställt in mer än ett mål och vill nå nästa mål, trycker du på knappen START/STOP för att fortsätta träningen. Funktioner och innehåll: 1. TIME: visar den totala träningstiden i minuter och sekunder. Datorn räknar automatiskt från 0:00 till 99:59 i en sekunds intervaller. Du kan också programmera datorn att räkna ned från ett visst värde med hjälp av knapparna UP och DOWN. Om du fortsätter att träna när tiden är 0:00 kommer datorn att börja pipa och återställa sig till den ursprungliga tiden för att göra dig uppmärksam på att träningstiden är ute. 2. DISTANCE: visar den totala träningssträcka som uppnåtts vid varje träningspass upp till högst 99,9 km eller mile. 3. RPM: din tramptakt. 4. WATT: mängden mekanisk kraft som datorn tar emot under träningen. 1

14 5. SPEED: visar hastigheten under träningen i km eller mile i timmen. 6. CALORIES: Datorn beräknar antalet kalorier som du har förbränt vid en viss tid under träningen. 7. PULSE: visar din puls i slag per minut under träningen. 8. AGE: Det går att programmera in en ålder mellan 10 och 99 år i datorn. Om du inte ställer in någon ålder kommer åldern 35 år automatiskt att ställas in. 9. TARGET HEART RATE (TARGET PULSE): Den hjärtfrekvens som du bör ha som mål kallas Target Heart Rate och anges i slag per minut. 10. PULSE RECOVERY: I startläget håller du om handtagen eller låter bröstsändaren sitta fast och trycker sedan på knappen PULSE RECOVERY (pulsåterhämtning). Inga funktioner utom TIME visas. Tiden börjar räkna ned från 00:60, 00:59 till 00:00. Så fort du har nått 00:00 kommer datorn att visa din hjärtfrekvens återhämtningsstatus i skalan F1.0 till F betyder UTMÄRKT 1.0<F<2.0 betyder MYCKET BRA 2.0 F 2.9 betyder BRA 3.0 F 3.9 betyder MEDEL 4.0 F 5.9 betyder UNDER MEDEL 6.0 betyder UNDERMÅLIG OBS! Om datorn inte uppfattar någon pulssignal visas meddelandet P i pulsfönstret. Om datorn visar meddelandet ERR trycker du på knappen PULSE RECOVERY ännu en gång och ser till att du har ett fast grepp om handtagen eller att bröstsändaren sitter fast ordentligt. Knappfunktioner: Det finns sex knappar med följande funktioner: 1. Knappen START/STOP: a. Funktion för Quick Start: Den här knappen används för att starta datorn utan att ett program behöver väljas. Endast träning i manuellt läge. Tiden börjar automatiskt att räkna från noll. b. I träningsläge: tryck på den här knappen för att stoppa träningen. c. I stoppläge: tryck på den här knappen för att starta träningen. 2. Knappen UP: a. Vrid på ratten för att öka motståndet under träningen. b. I inställningsläget vrider du på ratten för att öka värdena för tid, sträcka, kalorier, ålder och för att välja kön och program. 3. Knappen DOWN: a. Tryck på den här knappen för att minska motståndet under träningen. b. I inställningsläget trycker du på den här knappen för att minska värdena för tid, sträcka, kalorier, ålder och för att välja kön och program. 4. Knappen ENTER: a. I inställningsläget trycker du på den här knappen för att acceptera de uppgifter du angett. 2

15 b. Om du håller ned den här knappen i minst två sekunder i stoppläget återställs alla värden till noll eller standardvärdena. c. Vid inställning av klockan trycker du på den här knappen för att ställa in timma och minut. 5. Knappen BODY FAT: Tryck på tangenten för att ange HEIGHT, WEIGHT, GENDER och AGE för att mäta kroppsfetthalten. 6. Knappen PULSE RECOVERY: Tryck på den här knappen för att aktivera funktionen hjärtfrekvensens återhämtning. Program och inställningar: Manuellt program: Manual P1 är ett manuellt program. Börja träningen genom att trycka på knappen START/STOP. Standardinställningen för motstånd är 5. Du kan välja det motstånd (med hjälp av knapparna UP och DOWN under träning), den tid, det antal kalorier eller den sträcka du önskar. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programmet MANUAL (P1). 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna det manuella programmet. 3. TIME blinkar och du kan ställa in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 4. DISTANCE blinkar och du kan ställa in målavståndet med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 5. CALORIES blinkar och du kan ställa in kalorimålen för träningen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 6. PULSE blinkar och du kan ställa in träninsgpulsen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta önskad puls genom att trycka på ENTER. 7. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Förinställda program: Steps, Hill, Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals, Random, Plateau, Fartlek, Precipice Program Program 2 13 är förinställda program. Du kan träna i olika svårighetsgrader i olika intervaller enligt profilerna nedan. Du kan välja det motstånd (med hjälp av knapparna UP och DOWN under träningen), den tid, det antal kalorier eller den sträcka du önskar. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja bland programmen P2 P Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. TIME blinkar och du kan ställa in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 3

16 4. DISTANCE blinkar och du kan ställa in målavståndet med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 5. CALORIES blinkar och du kan ställa in kalorimålen för träningen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 6. PULSE blinkar och du kan ställa in träninsgpulsen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta önskad puls genom att trycka på ENTER. 7. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Användarinställningsprogram: User 1, User 2, User 3 och User 4 Program är användarinställningsprogram. Du kan välja värden för tid, sträcka, kalorier samt motstånd i 10 spalter. Värdena och profilerna sparas i minnet efter inställningen. Du kan även ändra den aktuella svårighetsgraden i varje spalt med hjälp av knapparna UP och DOWN, utan att det motstånd som har sparats i minnet ändras. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja USER-program P14 P Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. Spalt 1 börjar blinka. Använd knapparna UP och DOWN för att skapa din personliga träningsprofil. Bekräfta din första träningsprofilspalt genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är svårighetsgrad Spalt 2 börjar blinka. Använd knapparna UP och DOWN för att skapa din personliga träningsprofil. Bekräfta din andra träningsprofilspalt genom att trycka på ENTER. 5. Följ steg 5 och 6 ovan för att fullborda dina personliga träningsprofiler. Bekräfta dina träningsprofiler genom att trycka på ENTER. 6. TIME blinkar och du kan ställa in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 7. DISTANCE blinkar och du kan ställa in målavståndet med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 8. CALORIES blinkar och du kan ställa in kalorimålen för träningen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 9. PULSE blinkar och du kan ställa in träninsgpulsen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta önskad puls genom att trycka på ENTER. 10. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Hjärtfrekvensprogram: 55% H.R.C., 65% H.R.C., 75% H.R.C., 85% H.R.C., Target H.R.C. Program är hjärtfrekvensprogram, och program 22 baseras på hjärtfrekvensens målvärde. Program 18 (55% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 55% Program 19 (65% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 65% Program 20 (75% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 75% Program 21 (85% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 85% 4

17 Program 22 (Target H.R.C.): träning baserad på målvärde för hjärtfrekvensen. Du kan träna i valfritt hjärtfrekvensprogram genom att ange ålder, tid, sträcka, kalorier eller målpuls. I de här programmen kommer datorn att justera motståndet efter den avlästa hjärtfrekvensen. Motståndet kan till exempel öka var tjugonde sekund när den avlästa hjärtfrekvensen är lägre än hjärtfrekvensens målvärde (TARGET H.R). Då visas SLOW DOWN (sakta ned) i meddelandefältet. Motståndet kan även minska var tjugonde sekund när den avlästa hjärtfrekvensen är högre än hjärtfrekvensens målvärde (TARGET H.R). Då visas HURRY UP (öka) i meddelandefältet. Följaktligen kommer din hjärtfrekvens att justeras så att hjärtfrekvensens målvärde (TARGET H.R.) ligger mellan +/ 5. Då visas KEEP GOING (fortsätt) i meddelandefältet. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja ett av hjärtfrekvensprogrammen P18 P Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. AGE blinkar vid P18 P21 och du kan ställa in din ålder med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen är 35 år. 4. Vid program 22 blinkar TARGET PULSE och du kan ställa in målpulsen på ett värde mellan 80 och 180 med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen för TARGET PULSE är TIME blinkar och du kan ställa in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 6. DISTANCE blinkar och du kan ställa in målavståndet med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 7. CALORIES blinkar och du kan ställa in kalorimålen för träningen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 8. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Effektprogrammet: Watt Control Program 23 är ett hastighetsoberoende program. Tryck på ENTER för att ställa in värdena för måleffekt, tid, sträcka och kalorier. Motståndet kan inte justeras medan träningen är igång. Motståndet ökar till exempel om hastigheten är för låg. Motståndet minskar även om hastigheten är för hög. Följaktligen kommer den beräknade effekten (WATT) att ligga i närheten av den måleffekt som du har ställt in. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programmet WATT CONTROL (P23). 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. TIME blinkar och du kan ställa in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 4. DISTANCE blinkar och du kan ställa in målavståndet med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 5. WATT blinkar och du kan ställa in måleffekten med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Standardinställningen för effekt är CALORIES blinkar och du kan ställa in kalorimålen för träningen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 7. PULSE blinkar och du kan ställa in träningspulsen med hjälp av knapparna UP och DOWN. 5

18 Bekräfta önskad puls genom att trycka på ENTER. 8. Tryck på START/STOP för att börja träningen. OBS! 1. WATT = vridmoment (KGM) * varv/min * 1,03 2. I det här programmet kommer effekten att vara ett konstant värde. Det innebär att motståndet minskar om du trampar snabbt och ökar om du trampar långsamt. Försök att alltid hålla samma effekt. Program för mätning av kroppsfett: Body Fat Program 24 är ett särskilt program som är utformat för att mäta andelen kroppsfett och utifrån det föreslå en viss träningsprofil. Det finns tre kroppstyper som är uppdelade efter det beräknade kroppsfettet i procent. Typ 1: % kroppsfett > 27 Typ 2: 27 % kroppsfett 20 Typ 3: % kroppsfett < 20 Datorn kommer att visa resultaten av FAT PERCENT (kroppsfett i procent), BMI (kroppsmasseindex) och BMR (basalomsättning). Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programmet BODY FAT (P24). 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. HEIGHT blinkar och du kan ställa in din kroppslängd med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta din längd genom att trycka på ENTER. Standardinställningen för HEIGHT är 170cm. 4. WEIGHT blinkar och du kan ställa in din vikt med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta din vikt genom att trycka på ENTER. Standardinställningen för WEIGHT är 70 kg. 5. GENDER blinkar och du kan välja kön med hjälp av knapparna UP och DOWN. Siffran 1 betyder man och siffran 0 betyder kvinna. Bekräfta ditt kön genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är 1 (MAN). 6. AGE blinkar och du kan ställa in din ålder med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta din ålder genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är 35 år. 7. Tryck på START/STOP för att börja mätningen av kroppsfett. Om fönstret visar E kontrollerar du att du håller korrekt i handtagen eller att bröstkorgsbältet ligger an ordentligt mot kroppen. Tryck på START/STOP igen för att börja mätningen av kroppsfett. 8. När mätningen är klar visar datorn värdena för BMR, BMI och FAT PERCENT på LCD-displayen. Dessutom kommer datorn att föreslå en träningsprofil för din kroppstyp. 9. Tryck på START/STOP för att börja träningen. 6

19 Användarhandbok: 1. Viloläge: Datorn kommer att sättas i viloläge när den inte uppfattar någon signal och när inga knappartryckningar har skett på fyra minuter. Du kan trycka på vilken knapp som helst för att sätta igång datorn. 2. BMI (kroppsmasseindex): BMI är ett mått på kroppsfett som bygger på längd och vikt, som används för både män och kvinnor. 3. BMR (basalomsättning): BMR anger det antal kalorier som din kropp behöver för att fungera. I det här måttet räknas ingen aktivitet med. Det är helt enkelt den energi som behövs för att upprätthålla hjärtslag, andning och normal kroppstemperatur. Det mäter kroppen i vila, inte sömn, vid rumstemperatur. Felmeddelande: E1 (ERROR 1): Normalt tillstånd: Om monitorn vid träning inte fått någon räkningssignal från växelmotorn på mer än fyra sekunder efter tre kontrollförsök, visar LCD-displayen E1. Startläge: Växelmotorn återgår automatiskt till noll när signalen från motorn inte kan detekteras under mer än fyra sekunder. Då stängs motorns drivenhet av automatiskt och E1 visas på LCD-displayen. Alla de andra digitala markeringarna och funktionsmarkeringarna är tomma och utsignalerna är också avstängda. E2 (ERROR 2): När monitorn läser av minnesdata och ID-koden inte är rätt eller om minneskretsen är skadad visar monitorn E2 omedelbart efter start. E3 (ERROR 3): Om datorn efter fyra sekunder i startläge detekterar att motorn är felaktig och inte lämnar nollpunkten, visar LCD-displayen E3. Tekniska data för den aktuella adaptern 1. Ineffekt: 230V/50Hz eller 60Hz Uteffekt: 6V DC/0,5A 2. Ineffekt: 110V/50Hz eller 60Hz Uteffekt: 6V DC/0,5A LCD:ns träningsgrafik FÖRINSTÄLLDA PROGRAM: 7

20 PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 MANUAL STEPS HILL PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 ROLLING VALLEY FAT BURN PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 RAMP MOUNTAIN INTERVALS PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 RANDOM PLATEAU FARTLEK PROGRAM 13 PRECIPICE ANVÄNDARINSTÄLLNINGSPROGRAM: PROGRAM 14 USER 1 PROGRAM 15 8

21 USER 2 PROGRAM 16 USER 3 PROGRAM 17 USER 4 HJÄRTFREKVENSPROGRAM: PROGRAM 18 55% H.R.C. Tryck på ENTER. PROGRAM 19 65% H.R.C. Tryck på ENTER. PROGRAM 20 75% H.R.C. Tryck på ENTER. PROGRAM 21 85% H.R.C. 9

22 Tryck på ENTER. PROGRAM 22 TARGET H.R.C. Tryck på ENTER. EFFEKTPROGRAM: PROGRAM 23 WATT CONTROL PROGRAM FÖR MÄTNING AV KROPPSFETT: PROGRAM 24 BODY FAT (STOPPLÄGE) BODY FAT (STARTLÄGE) En av följande sex profiler visas automatiskt efter mätning av kroppsfett: Träningstid: 40 minuter Träningstid: 40 minuter Träningstid: 20 minuter 10

23 Träningstid: 40 minuter Träningstid: 40 minuter Träningstid: 20 minuter 11

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för BRUKSANVISNING Brukermanual för för X-erift X-erfit 650 550 elliptical INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Checklista 3 Checklista, smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 8 Montering 10 Dator

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

TP200 cycle Svensk bruksanvisning

TP200 cycle Svensk bruksanvisning TP200 cycle Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad eller sliten. Se till att alla användare av denna enhet är bekanta med innehållet i denna bruksanvisning.

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XP 506 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Montera den främre och bakre stabilisatorn (J-3 & I-3) vid huvudramen med hjälp av fyra låsbultar (N-3), fyra

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70

BRUKSANVISNING. Motionscykel EMS70 BRUKSANVISNING Motionscykel EMS70 Läs följande instruktioner noggrant före montering och användning av motionscykeln. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

Casall EB200 Motionscykel 91001

Casall EB200 Motionscykel 91001 Casall EB200 Motionscykel 91001 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1)

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Monteringsritning BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Översiktsdiagram O Lista över delar Nr. Beskrivning Ant. A Dator 1 st. A-1 Skruv 4 st. B Fast handtagsuppsättning 1 uppsättning B-1 Ändhätta för handtag

Läs mer

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 Monterings- och bruksanvisning 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serial number Serienummer: 2 INIFINITY HYBRID N-1 Flat Washer Ø8*Ø19*2t

Läs mer

BRUKSANVISNIN G SVENSK BRUKSANVISNING BYGGD FÖR HÄLSA

BRUKSANVISNIN G SVENSK BRUKSANVISNING BYGGD FÖR HÄLSA BRUKSANVISNIN G för SVENSK BRUKSANVISNING 670 MAGNETIC Magnetic BYGGD FÖR HÄLSA BYGGD FÖR HÄLSA INNEHÅLL VIKTIGA 2 CHECKLISTA FÖR 8 FÖRTECKNING Ö Å ÖVER DELAR 3 4 MONTERING 9 11 ÖVERSIKTSDIAGRAM 5 6 DATOR

Läs mer

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L Bruksanvisning FÖRHÅLLNINGSREGLER Inspektera maskinen regelbundet med avseende på skador och slitage. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av maskinens försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Brukermanual 4000 Pro Rec

Brukermanual 4000 Pro Rec Bruksanvisning till IR-500 Brukermanual 4000 Pro Rec Sprängskiss 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 35 37 38 39 40 28 41 42 43 45 44 46

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: o:j-7screwm3*14l(2)infinity 1.1B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. 2 MONTERING Varning Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

BRUksanvisning för 590RB cycle

BRUksanvisning för 590RB cycle BRUksanvisning för 590RB cycle BUILT FOR HEALTH Säkerhetsinstruktioner För att garantera säkerheten för utövaren, kontrollera regelbundet för skador och slitna delar. Om du ger denna cykel till en annan

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH

ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Säkerhet och förhållningsregler 3 Innan du börjar 4 Montering 5-13 Display 14-21 Mätning av puls 22-24 Översiktsdiagram 25 Del lista 26 Service 27 SÄKERHET

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING INSTRUKTIONER FÖR MONTERING STEG 1. STEG 2. 5 STEG 3. 6 STEG 4. 7 STEG 5. 8 STEG 6. 9 10 INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY SM-8900 INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR Joggle wheel - UPP För att göra justering uppåt i funktioner,

Läs mer

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285 CROSSTRAINER CT500 Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips Art nr 70-7285 Innehållslista Nr Namn Antal Nr Namn Antal 1 Huvud ram... 1 2 Främre stödben... 1 3 Bakre stödben... 1 4 Styrstam...

Läs mer