EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL"

Transkript

1 EXTREME FIT CT 629 CROSSTRAINER MANUAL

2 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om varan. Bara en person får använda produkten åt gången Innan användning, se till att alla skruvar, bultar och andra delar är tillräckligt åtdragna. Innan användande, ta bort eventuella vassa delar I närheten. Använd enbart produkten om den fungerar på ett riktigt sätt. Skadade eller defekta delar måste ersättas omedelbart, och använd inte produkten innan den är riktigt reparererad. Föräldrar eller annan ansvarstagande person skall vara medveten om sitt ansvar, då produkten inte är designad eller konstruerad för barn. Motionscykeln är ingen leksak för barn. Se till at du har tillräckligt stor fri yta runt produkten. Notera att ett felaktigt användande kan vara skadligt för din hälsa.. Håll händerna borta från rörliga delar. Se till att produkten står på en stabil och jämn yta. Bär alltid träningsriktiga kläder och skor med halkfri sula, se till att inga lösa detaljer på dina kläder kan fastna i någon del av motionscykel. Använd inte motionscykeln om du känner yrsel, illamående eller bröstsmärtor. Kontakta läkare 2. Viktiga föreskrifter Montera enbart cykeln efter monteringsinstruktionerna och använd endast delar designade för denna produkt. Innan du påbörjar monteringen kolla att alla delar finns med samt läs monteringsinstruktionen. Använd inte produkten på ställen med hög luftfuktighet. Om du vill skydda golvet mot repor så rekommenderas en glidfri matta under motionscykeln. Grundregeln är att motionsredskap inte är någon leksak, därför skall produkten endast användas av informerade och instruerade personer. Stoppa träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående, har bröstsmärtor eller känner andra fysiska symptom- Vid minsta tvekan- kontakta läkare. Barn eller handikappade personer skall inte använda produkten om inte en fullt informerad vuxen person finns tillgänglig för assistans. Se till att inga kroppsdelar är i närheten av rörliga delar. Se till att alla justerbara delar är tillräckligt åtdragna och respektera maximum nivån för t.ex sadelstolpen. Träna inte direkt efter en måltid.

3 3. Delar Part No. Beskrivning Q ty 1 Huvudram 1 2 Främre stödben 1 3 Vagnsbult M8*75L 4 4 Bakre fot justerbar 2 5L Vänster fot fram m hjul 1 5R Höger fot fram m hjul 1 6 Svängda brickor 12 7 Fjäder brickor D15.4*D8.2*2T 16 8 Kupol mutter M8*15L 4 9 Bult M8*20L Styrstam 1 11 Pedalarmarna 2 12 Rörlig styrarm nederdel 2 13 Bustning D19.15*(D25.6*32)*L(17+3) 14 14(L+R) Skydd till pedalarm Plast plugg D25.4 *31L 2 16 lager 2 17 Plast lock 1 18 Nylon mutter M Bakre stödben 1 20 Vagnsbult med ratt M6X45L 4 21(L&R) Pedaler- Höger- Vänster Plast lock överdel 2 23 Bult M10*58L 2 24 Bricka D24*D13.5*2.5T 2 25 Motor 1 26 Låsring S-17(1T) 2 27 Ström kabel 1 28 Sensor kabel 1 29 Övre datorkabeln 1 30 Nedre datorkabel 1 31 Bustning D29*D11.9*9T 4 32 Koppling 2 33 Vevarmkors 2 34 Remskiva 1 35 Drivrem 1 36(L&R) Sido kappa Höger- Vänster Magnetiskt svänghjul Skruvlock M Plastlock centrum 2 40 Bult M8*25L 2 41 Ear pulse 1 42 Roterande disk 2 43 Lager 2 44 Bult M8*52L 1 45 Låsmutter M Bricka D24*D16*1.5T 1

4 47 Bricka D21*D16.2*0.3T 1 48 Bricka 2 49 Gummiring 1 50 Bricka D20*D11*2T 2 52(L&R) Pedalhandtag Handtag Foam 2 54 Foam handtag för fast styre Plastplugg 2 56 Fjäder 1 57 Låsmutter M Skruv M6*15L 4 59 Undre plastkåpa 2 60 Bricka D23*D17.2*1.5T 1 61 Vevaxel 1 62 Magnet 1 63 Bricka D17*D22*0.3T 2 64 Dator 1 65 Handpulsplattor 2 66 Bricka D25*D8.5*2T 2 67 Bricka D26*D19.5*0.3T 2 68 Låsring D21.5*D17.5*1.2T 8 69 Främre pedalaxel 2 70 Remspännaren 1 71 Axel D19* Fast styre 1 73 Bricka D14*D6.5*0.8T 4 74 Lås mutter 4 75 Skruv ST4*20L 4 76 Chromad plastlist 1 77 Mutter M Strömadapter 1 79 Skruv till datorn M5*10L Skruv till handpuls ST4*15L 2 81 Rö insats D56* Magnetic fixable support 1 83 Bult M Låsmutter M Bricka D13*D6.5*1.0T 1 86 Bricka D6*D19*1.5T 1 87 Mutter M Bult M Låsring S-16 (1T) 1 90 Mutter M Bricka D50*D10*1.0T 1 92 Bricka D25*D8.5*2.0T 1 93 Skruv ST3.5*15L 8

5 55 53 52R 6 7 9 54 15 80 64 79 65 72 17 9 7 6 38 40 7 66 13 12 14R 71 13 10 52L 6 9 7 6 9 7 48 81 1 38 40 7 66 13 12 67 13 69 67 68 82 45 44 90 45 3 2 5L 20 13 69 67 68 37 88 87 86 85 84 51 21R 89 47 16 46 91 70 56 75 22 23 24 32 68 13 31 50 33 77 14L 73 74 34 35 26 60 63 61 59 18 83 92 39 58 57 42 76 43 62 6 7 8 49 5R 33 68 20 14L 14R 3 19 4 21L 93 73 74 11 79 25 29 30 27 28 79 78 41 36L 36R 42

6 5. Monteringsinstruktioner Step 1: 1 A (x4) M8*1.25*75L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T M8*1.25*15L STEP-1 1) Montera främre stödbenet (2) och bakre stödbenet (19) på huvudramen (1) genom att använda vagnsbultarna.(3), de svängda brickorna (6) fjäder brickor (7) och kupol muttrarna (8)

7 Step 2: STEP-2 1) Anslut övre dator kabeln (29) med motor kabeln (30).

8 Step 3: (A) STEP-3 1) Sätt i den genomgående axeln (71) genom de rörliga pedalarmarna (12), 2 st brickor (67) på varje sida om styrstammen(10), montera sedan bricka (66), en fjäder bricka (7) på varje sida, fäst med bult (40), till sist sätt på skruvlocket (38).

9 Step 4: 55 52L C (x6) M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T D22*D8.5*1.5T 52R STEP-4 1) Montera det fasta styret (72) på styrstammen (10) använd 2 st bultar (9), sedan 2st fjäder brickor (7), och 2 st svängda brickor (6). 2) Montera höger och vänster pedalarm (52L&52R) på styrstamsarmarna (12) använd 2st bultar (9), 2 st fjäderbrickor (7), 2 st svängda brickor (6).

10 Step 5: 11 D (x4) M6*1*45L D1 4*D 6.5* 0.8T D40 *M6 *12 (A) 21 R B M8* 1.2 5* 20L D1 5.4 *D8.2*2T D22 *D8.5*1.5 T D14 *D8 *4 T x4 x4 x2 x2 (B) L 21R L STEP-5 1) Montera höger och vänster pedal (21L&21R) på pedalarmen (11) med vagnsbultarna (20), 2st brickor (73), dra sedan fast med ratten (74). 1) Sätt sedan dit styrstammen (10) på huvudramen och fäst med 4st bultar (9),4st fjäder brickor (7), en svängd bricka (6), och 3st brickor (48). ***Notera vilken ordning som brickorna skall monteras.

11 Step 6: E (x4) ST4*20L STEP-6 1) Anslut den övre datorkabeln (29) och handpulskablarna (65) i datorn (64). 2) Fäst det övre plastlocket (22) med det undre plastlocket (59) använd skruv (75). 3) Innan du börjar- glöm inte att sätta i strömadaptern

12 Svensk manual till B31012 Översikt displayen: Funktioner och innehåll: 1. Knappen Quick Start: Den här knappen används för att starta datorn utan att välja ett program. Tiden börjar automatiskt att räkna från noll. Använd knapparna UP och DOWN för att justera motståndet. 2. SCAN: Under träningen växlar datorn automatiskt mellan att visa (s.k. skannar) tiden (TIME), sträckan (DISTANCE), hastigheten (SPEED), effekten (WATT), pulsen (PULSE), antalet kalorier (CALORIES) och antalet varv/min (RPM) var fjärde sekund. Om du vill avsluta den automatiska skanningen trycker du på ENTER. När datorn lämnar den manuella skanningen visas meddelandet SCAN i två sekunder innan den växlar över till automatisk skanning. 3. TIME: visar den totala träningstiden i minuter och sekunder. Datorn räknar automatiskt från 0:00 till 99:59 i en sekunds intervaller. Du kan också programmera datorn att räkna ned från ett visst värde med hjälp av knapparna UP och DOWN. Om du fortsätter att träna när tiden är 0:00 kommer datorn att börja pipa och återställa sig till den ursprungliga tiden för att göra dig uppmärksam på att träningstiden är ute. 4. DISTANCE: visar den totala träningssträcka som uppnåtts vid varje träningspass upp till högst 99,9 km eller mile. 5. SPEED: visar hastigheten under träningen i km eller mile i timmen. 6. WATT: mängden mekanisk kraft som datorn tar emot under träningen. 7. PULSE: visar din puls i slag per minut under träningen. 8. CALORIES: Datorn beräknar antalet kalorier som du har förbränt vid en viss tid under träningen. 9. RPM: din tramptakt. 10. PULSE RECOVERY: I startläget håller du om handtagen eller låter bröstsändaren sitta fast och trycker sedan på knappen PULSE RECOVERY (pulsåterhämtning). Inga funktioner utom TIME visas. Tiden börjar räkna ned från 00:60, 00:59 till 00:00. Så fort du har nått 00:00 kommer datorn att visa din hjärtfrekvens återhämtningsstatus i skalan F1.0 till F6.0. 1

13 1.0 betyder ENASTÅENDE 1.0<F<2.0 betyder UTMÄRKT 2.0<F<2.9 betyder BRA 3.0<F<3.9 betyder MEDEL 4.0<F<5.9 betyder UNDER MEDEL 6.0 betyder UNDERMÅLIG OBS! Om datorn inte uppfattar någon pulssignal visas meddelandet NO PULSE (ingen puls). Om datorn visar meddelandet DETECTED FAIL (upptäckt fel) trycker du på knappen PULSE RECOVERY ännu en gång och ser till att du har ett fast grepp om handtagen eller att bröstsändaren sitter fast ordentligt. 11. AGE: Du kan programmera in en ålder mellan 10 och 99 år när du väljer alla program utom program 14. När du använder program 14 ställer du in målvärden för hjärtfrekvens i stället för ålder. Om du inte ställer in någon ålder kommer åldern 35 år automatiskt att ställas in. 12. TARGET HEART RATE (TARGET PULSE): Den hjärtfrekvens som du bör ha som mål kallas Target Heart Rate och anges i slag per minut. Knappfunktioner: Det finns sju knappar med följande funktioner: 1. Knappen Quick Start: Den här knappen används för att starta datorn utan att välja ett program. Endast träning i manuellt läge. Tiden börjar automatiskt att räkna från noll. 2. Knappen START/STOP: a. Tryck på den här knappen för att stoppa träningen. b. Tryck på den här knappen för att starta träningen. 3. Knappen UP: a. Tryck på den här knappen för att öka motståndet under träningen. b. I inställningsläget trycker du på den här knappen för att öka värdena för tid, sträcka, kalorier, ålder och program. 4. Knappen DOWN: a. Tryck på den här knappen för att minska motståndet under träningen. b. I inställningsläget trycker du på den här knappen för att minska värdena för tid, sträcka, kalorier, ålder och program. 5. Knappen ENTER/RESET: a. I inställningsläget trycker du på den här knappen för att acceptera de uppgifter du angett. b. Om du håller ned den här knappen i minst två sekunder i stoppläget återställs alla värden till noll eller standardvärdena. c. Om du håller ned den här knappen i minst två sekunder i användarinställningsläget kommer du till det manuella programmet. d. Genom att trycka på den här knappen i startläget kan du växla från automatisk skanning till manuell skanning. 6. Knappen USER DATA: Tryck på den här knappen för att komma åt användaruppgifter. Det finns fyra användarinställningsprogram: U1, U2, U3 och U4. Varje användarinställningsprogram rymmer 10 minnen med uppgifter. 7. Knappen MEMORY: Tryck på den här knappen för att spara träningsuppgifter efter träningspasset. När du trycker på knappen MEMORY visas meddelandet DATA SAVED. 8. Knappen PULSE RECOVERY: Tryck på den här knappen för att aktivera funktionen hjärtfrekvensens återhämtning. 2

14 Vad du bör veta innan du börjar träningen Så här väljer du användare och anger användaruppgifter: 1. Du kan välja användare innan du börjar träningen. Tryck på knappen USER DATA (användaruppgifter) för att välja mellan användare 1 till 4 (U1 till U4). 2. Använd knapparna UP och DOWN för att välja användare. 3. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Symbolen blinkar i fältet, och GENDER (kön) visas i meddelandefältet. 4. Använd knapparna UP och DOWN för att välja kön (, ). Standardinställningen är (MAN). 5. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Siffran 35 blinkar i fältet, och AGE (ålder) visas i meddelandefältet. 6. Använd knapparna UP och DOWN för att välja ålder. Standardinställningen är 35 år. 7. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Siffran 170,0 blinkar i fältet, och HEIGHT (längd) visas i meddelandefältet. 8. Använd knapparna UP och DOWN för att välja längd. Standardinställningen är 170 cm. 9. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Siffran 70,0 blinkar i fältet, och WEIGHT (vikt) visas i meddelandefältet. 10. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är 70 kg. 11. Det första segmentet i meddelandefältet blinkar. 12. Använd knapparna UP och DOWN för att ange ditt namn. Det finns totalt 14 segment. 13. Bekräfta ditt namn genom att trycka på ENTER. 14. Om du inte anger ditt namn, utan håller ned knappen ENTER i minst två sekunder lämnar du inställningsläget. 15. Datorn kommer att pipa i två sekunder, och WELCOME (välkommen) visas i displayen. Sedan visas användarnamnet i displayen. Om du inte har angett något namn kommer MY FRIEND (min vän) att visas efter WELCOME. 16. Använd knapparna UP och DOWN för att välja träningsprogram och ställa in målvärden före träningen. 17. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Så här sparar och kollar du dina träningsuppgifter: Det finns fyra användare, och var och en av dem rymmer 10 minnen med uppgifter. 1. Tryck på knappen MEMORY (minne) efter träningspasset för att spara träningsuppgifterna. 2. DATA SAVED (uppgifter sparas) visas, och uppgifterna sparas i minne 1 (MEMORY 1). 3. De senaste uppgifterna kommer alltid att sparas i minne 1. De äldsta uppgifterna finns i minne Du kan bläddra igenom dina träningsuppgifter när du befinner dig i stoppläget. Om du vill kontrollera dina träningsuppgifter trycker du på knappen USER DATA och sedan på MEMORY. Använd knapparna UP och DOWN för att kolla dina uppgifter i minne Program och inställningar: 3

15 Manuellt program: Manual P1 är ett manuellt program. Börja träningen genom att trycka på knappen START/STOP. Standardinställningen för motstånd är 6. Du kan välja det motstånd (med hjälp av knapparna UP och DOWN under träning), den tid, det antal kalorier eller den sträcka du önskar. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programmet MANUAL (P1). 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna det manuella programmet. 3. U0 blinkar i fältet, och SELECT USER (välj användare) visas i meddelandefältet. Om du redan har ställt in dina användaruppgifter hoppar du över steg 3 och 4 och går direkt till steg Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan användare U1 U4. Eller tryck på ENTER för att välja U0. 5. TIME visas i meddelandefältet. Ställ in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 6. DISTANCE visas i meddelandefältet. Ställ in träningssträckan med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 7. CALORIES visas i meddelandefältet. Ställ in antalet kalorier med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 8. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Förinställda program: Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals, Random, Plateau Program Program 2 9 är förinställda program. Du kan träna i olika svårighetsgrader i olika intervaller enligt profilerna nedan. Du kan välja det motstånd (med hjälp av knapparna UP och DOWN under träningen), den tid, det antal kalorier eller den sträcka du önskar. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan program P2 P9. 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. U0 blinkar i fältet, och SELECT USER visas i meddelandefältet. Om du redan har ställt in dina användaruppgifter hoppar du över steg 3 och 4 och går direkt till steg Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan användare U1 U4. Eller tryck på ENTER för att välja U0. 5. TIME visas i meddelandefältet. Ställ in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 6. DISTANCE visas i meddelandefältet. Ställ in träningssträckan med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 7. CALORIES visas i meddelandefältet. Ställ in antalet kalorier med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 8. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Hjärtfrekvensprogram: 55% Max H.R.C., 65% H.R.C., 75% H.R.C., 85% H.R.C., Target H.R.C. Program är hjärtfrekvensprogram, och program 14 baseras på hjärtfrekvensens målvärde. Program 10 (55% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 55 % Program 11 (65% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 65 % Program 12 (75% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 75 % Program 13 (85% Max H.R.C.): hjärtfrekvensens målvärde = (220 ålder) x 85 % Program 14 (Target H.R.C.): träning baserad på hjärtfrekvens målvärde. 4

16 Du kan träna i valfritt hjärtfrekvensprogram genom att ange ålder, tid, sträcka, kalorier eller målpuls. I de här programmen kommer datorn att justera motståndet efter den avlästa hjärtfrekvensen. Motståndet kan till exempel öka var tjugonde sekund när den avlästa hjärtfrekvensen är lägre än hjärtfrekvensens målvärde (TARGET H.R). Då visas SLOW DOWN (sakta ned) i meddelandefältet. Motståndet kan även minska var tjugonde sekund när den avlästa hjärtfrekvensen är högre än hjärtfrekvensens målvärde (TARGET H.R). Då visas HURRY UP (öka) i meddelandefältet. Följaktligen kommer din hjärtfrekvens att justeras så att hjärtfrekvensens målvärde (TARGET H.R.) ligger mellan +/ 5. Då visas KEEP GOING (fortsätt) i meddelandefältet. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja ett av hjärtfrekvensprogrammen P10 P Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. U0 blinkar i fältet, och SELECT USER visas i meddelandefältet. Om du redan har ställt in dina användaruppgifter hoppar du över steg 3, 4 och 5.1 och går direkt till steg 5.2 eller Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan användare U1 U4. Eller tryck på ENTER för att välja U AGE visas i meddelandefältet vid P10 P13. Ställ in åldern med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen är 35 år. 5.2 TARGET PULSE visas i meddelandefältet. Ställ in målpulsen med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen för målpuls är TIME visas i meddelandefältet. Ställ in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 7. DISTANCE visas i meddelandefältet. Ställ in träningssträckan med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 8. CALORIES visas i meddelandefältet. Ställ in antalet kalorier med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 9. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Användarinställningsprogram: User Profile (användarprofil) Program 15 är ett användarinställningsprogram. Du kan välja värden för tid, sträcka, kalorier samt motstånd i 10 spalter. Värdena och profilerna sparas i minnet efter inställningen. Du kan även ändra den aktuella svårighetsgraden i varje spalt med hjälp av knapparna UP och DOWN, utan att det motstånd som har sparats i minnet ändras. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programmet USER PROFILE (P15). 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. U0 blinkar i fältet, och SELECT USER visas i meddelandefältet. 4. Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan användare U1 U4. Eller tryck på ENTER för att välja U0. Om du redan har ställt in dina användaruppgifter hoppar du över steg 3 och 4 och går direkt till steg Spalt 1 börjar blinka. Använd knapparna UP och DOWN för att skapa din personliga träningsprofil. Bekräfta din första träningsprofilspalt genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är svårighetsgrad Spalt 2 börjar blinka. Använd knapparna UP och DOWN för att skapa din personliga träningsprofil. Bekräfta din andra träningsprofilspalt genom att trycka på ENTER. 7. Följ steg 5 och 6 ovan för att fullborda dina personliga träningsprofiler. Bekräfta dina träningsprofiler genom att trycka på ENTER. 8. TIME visas i meddelandefältet. Ställ in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. 5

17 Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 9. DISTANCE visas i meddelandefältet. Ställ in träningssträckan med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 10. CALORIES visas i meddelandefältet. Ställ in antalet kalorier med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 11. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Program för mätning av kroppsfett: Body Fat Test Program 16 är ett särskilt program som är utformat för att mäta andelen kroppsfett och utifrån det föreslå en viss träningsprofil. Det finns tre kroppstyper som är uppdelade efter det beräknade kroppsfettet i procent. Typ 1: % kroppsfett > 27 Typ 2: 27 % kroppsfett 20 Typ 3: % kroppsfett < 20 Datorn kommer att visa resultaten av FAT PERCENT (kroppsfett i procent), BMI (kroppsmasseindex) och BMR (basalomsättning). Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programmet BODY FAT TEST (P16). 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 3. U0 blinkar i fältet, och SELECT USER visas i meddelandefältet. 4. Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan användare U1 U4. Eller tryck på ENTER för att välja U0. Om du redan har ställt in dina användaruppgifter trycker du på knappen START/STOP för att börja mätningen av kroppsfett. 5. GENDER visas i meddelandefältet. Välj kön (, ) med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen är (MAN). 6. AGE visas i meddelandefältet. Ställ in åldern med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen är 35 år. 7. HEIGHT visas i meddelandefältet. Ställ in din längd med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen är 170,0 cm. 8. WEIGHT visas i meddelandefältet. Ställ in din vikt med hjälp av knapparna UP och DOWN. Standardinställningen är 70 kg. 9. Tryck på START/STOP för att börja mätningen av kroppsfett. HOLD SENSOR (håll i sensorn) visas i meddelandefältet för att påminna dig om att ha ett fast grepp om handtagen. 10. När mätningen är klar visas RESULTS i två sekunder och därefter FAT PERCENT i meddelandefältet. Använd knapparna UP och DOWN för att studera din kroppsfett i procent, ditt BMI och BMR. Dessutom kommer datorn att föreslå en träningsprofil för din kroppstyp. 11. Tryck på START/STOP för att börja träningen. Effektprogrammet: Watt Control Program 17 är ett hastighetsoberoende program. Tryck på ENTER för att ställa in värdena för effekt, tid, sträcka och kalorier. Motståndet kan inte justeras medan träningen är igång. Motståndet ökar till exempel om hastigheten är för låg. Motståndet minskar även om hastigheten är för hög. Följaktligen kommer den beräknade effekten (WATT) att ligga i närheten av det effektvärde som du har ställt in. Inställningar: 1. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programmet WATT CONTROL (P17). 2. Tryck på knappen ENTER för att öppna programmet. 6

18 3. U0 blinkar i fältet, och SELECT USER visas i meddelandefältet. 4. Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan användare U1 U4. Eller tryck på ENTER för att välja U0. 5. WATT visas i meddelandefältet. Ställ in önskad effekt med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Standardinställningen för effekt är TIME visas i meddelandefältet. Ställ in träningstiden med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 7. DISTANCE visas i meddelandefältet. Ställ in träningssträckan med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 8. CALORIES visas i meddelandefältet. Ställ in antalet kalorier med hjälp av knapparna UP och DOWN. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. 9. Tryck på START/STOP för att börja träningen. OBS! 1. WATT = vridmoment (KGM) * varv/min * 1,03 2. I det här programmet kommer effekten att vara ett konstant värde. Det innebär att motståndet minskar om du trampar snabbt och ökar om du trampar långsamt. Försök att alltid hålla samma effekt. Anvisningar för användning: 1. Anslut till eluttag. Anslut adaptern till utrustningen. Datorn kommer att pipa, och det manuella läget aktiveras. 2. Ange användare. a. Tryck på knappen USER DATA för att välja användare. b. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. SELECT USER visas i meddelandefältet i displayen. c. Använd knapparna UP och DOWN för att välja mellan användare U1 U4. d. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. e. Använd knapparna UP och DOWN för att välja kön. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är alltid MAN. f. Använd knapparna UP och DOWN för att välja ålder. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är 35 år. g. Använd knapparna UP och DOWN för att välja längd. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är 170 cm. h. Använd knapparna UP och DOWN för att välja vikt. Bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER. Standardinställningen är 70 kg. i. Använd knapparna UP och DOWN för att skriva in ditt namn (A till Z). Bekräfta ditt namn genom att trycka på ENTER. WELCOME visas i meddelandefältet samtidigt som det piper två gånger. Därefter visas ditt namn, även det åtföljt av två pip. Om du inte har angett något namn visas WELCOME samtidigt som det piper två gånger. Därefter visas MY FRIEND, åtföljt av två pip. 7

19 3. Välj program och ställ in värden: A. Använd knapparna UP och DOWN för att välja programläge. Bekräfta genom att trycka på ENTER. B. I manuellt läge används knapparna UP och DOWN för att ställa in träningstid, träningssträcka och antal kalorier. C. Tryck på START/STOP för att börja träningen. D. När du når ditt mål kommer datorn att pipa och sedan stanna. E. Om du har ställt in mer än ett mål och vill nå nästa mål, trycker du på knappen START/STOP för att fortsätta träningen. Användarhandbok: A. Justering av LCD-skärmens kontrast: Skärmens kontrast justeras enligt följande: a. I stoppläget håller du in knapparna ENTER och UP samtidigt i två sekunder. Du kommer att höra två svaga pip. Justeringsläget för kontrasten öppnas. b. Använd knapparna UP och DOWN för att justera skärmens kontrast. Tryck på knappen START för att ställa in önskad kontrast. Det finns 16 kontrastnivåer. Om du inte ändrar kontrasten kommer den automatiskt att vara på nivå 8. B. Viloläge: Datorn kommer att sättas i viloläge när den inte uppfattar någon signal eller när inga knappartryckningar har skett på fyra minuter. Du kan trycka på vilken knapp som helst för att sätta igång datorn. C. BMI (kroppsmasseindex): BMI är ett mått på kroppsfett som bygger på längd och vikt, som används för både män och kvinnor. D. BMR (basalomsättning): BMR anger det antal kalorier som din kropp behöver för att fungera. I det här måttet räknas ingen aktivitet med. Det är helt enkelt den energi som behövs för att upprätthålla hjärtslag, andning och normal kroppstemperatur. Det mäter kroppen i vila, inte sömn, vid rumstemperatur. Felmeddelande: E: visas i displayen vid hastigheter över 99,9 km/h (eller MPH). E1 (ERROR 1): E1 visas i LCD-fältet, och meddelandet ERROR 1 visas i punktmatrisfältet när datorn inte kan avläsa signalen. E2 (ERROR 2): E2 visas i LCD-fältet, och meddelandet ERROR 2 visas i punktmatrisfältet när datorn inte får kontakt med IC-chipset. E3 (ERROR 3): E3 visas i LCD-fältet, och meddelandet ERROR 3 visas i punktmatrisfältet när ingen pulssignal eller inkorrekt pulssignal uppfattas. E5 (ERROR 5): E5 visas i LCD-fältet, och meddelandet ERROR 5 visas i punktmatrisfältet när datorn efter fyra sekunder i startläget uppfattar att motorn felar och inte lämnat nollpunkten. 8

20 LCD:ns träningsgrafik: FÖRINSTÄLLDA PROGRAM: PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 MANUAL ROLLING VALLEY PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 FAT BURN RAMP. MOUNTAIN PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 INTERVALS RANDOM PLATEAU HJÄRTFREKVENSPROGRAM: PROGRAM 10 55% H.R.C. Tryck på ENTER. PROGRAM 11 65% H.R.C. Tryck på ENTER. PROGRAM 12 75% H.R.C. Tryck på ENTER. PROGRAM 13 85% H.R.C. Tryck på ENTER. PROGRAM 14 TARGET H.R.C. Tryck på ENTER. ANVÄNDARINSTÄLLNINGSPROGRAM: 9

21 PROGRAM 15 USER PROFILE PROGRAM FÖR MÄTNING AV KROPPSFETT: PROGRAM 16 BODY FAT (STOPPLÄGE) BODY FAT (STARTLÄGE) TRÄNINGSLÄGE: a. PROGRAM FÖR MÄTNING AV KROPPSFETT HOS MÄN Träningstid: 40 minuter Träningstid: 40 minuter Träningstid: 20 minuter b. PROGRAM FÖR MÄTNING AV KROPPSFETT HOS KVINNOR c. PROGRAM FÖR MÄTNING AV KROPPSFETT HOS MÄN ÖVER 55 ÅR d. PROGRAM FÖR MÄTNING AV KROPPSFETT HOS MÄN UNDER 50 KG Träningstid: 40 minuter Träningstid: 40 minuter Träningstid: 20 minuter EFFEKTPROGRAM: PROGRAM 17 WATT CONTROL 10

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL

ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < SVENSK MANUAL ELLIPTISK CYKEL CT 829 Mk II EDITION prod.date < 200910- SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XP 506 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för BRUKSANVISNING Brukermanual för för X-erift X-erfit 650 550 elliptical INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Checklista 3 Checklista, smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 8 Montering 10 Dator

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

CROSSTRAINER CT800 MANUAL

CROSSTRAINER CT800 MANUAL CROSSTRAINER CT800 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93009 1 2 ( ) INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8 Acorn Nut for M8 Bolt (2) Curve washer 17.5* 25*0.3T (2) P-11 Flat

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Montera den främre och bakre stabilisatorn (J-3 & I-3) vid huvudramen med hjälp av fyra låsbultar (N-3), fyra

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Casall EB200 Motionscykel 91001

Casall EB200 Motionscykel 91001 Casall EB200 Motionscykel 91001 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1)

Läs mer

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285 CROSSTRAINER CT500 Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips Art nr 70-7285 Innehållslista Nr Namn Antal Nr Namn Antal 1 Huvud ram... 1 2 Främre stödben... 1 3 Bakre stödben... 1 4 Styrstam...

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Monteringsritning BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Översiktsdiagram O Lista över delar Nr. Beskrivning Ant. A Dator 1 st. A-1 Skruv 4 st. B Fast handtagsuppsättning 1 uppsättning B-1 Ändhätta för handtag

Läs mer

TP200 cycle Svensk bruksanvisning

TP200 cycle Svensk bruksanvisning TP200 cycle Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad eller sliten. Se till att alla användare av denna enhet är bekanta med innehållet i denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNIN G SVENSK BRUKSANVISNING BYGGD FÖR HÄLSA

BRUKSANVISNIN G SVENSK BRUKSANVISNING BYGGD FÖR HÄLSA BRUKSANVISNIN G för SVENSK BRUKSANVISNING 670 MAGNETIC Magnetic BYGGD FÖR HÄLSA BYGGD FÖR HÄLSA INNEHÅLL VIKTIGA 2 CHECKLISTA FÖR 8 FÖRTECKNING Ö Å ÖVER DELAR 3 4 MONTERING 9 11 ÖVERSIKTSDIAGRAM 5 6 DATOR

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN NOTERA: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR

Läs mer

Master B20 monteringsanvisning

Master B20 monteringsanvisning Master B20 monteringsanvisning Generalagent:Vartex AB respons@vartex.se Batterivägen 14 43232 Varberg Sprängskiss 1 PARTS LIST AND TOOLS NO Description Material SPEC. Q ty NO Description Material SPEC.

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING INSTRUKTIONER FÖR MONTERING STEG 1. STEG 2. 5 STEG 3. 6 STEG 4. 7 STEG 5. 8 STEG 6. 9 10 INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY SM-8900 INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR Joggle wheel - UPP För att göra justering uppåt i funktioner,

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029

CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 CASALL ININFINITY HYBRID MOTIONSCYKEL 91029 Monterings- och bruksanvisning 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serial number Serienummer: 2 INIFINITY HYBRID N-1 Flat Washer Ø8*Ø19*2t

Läs mer

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL

MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL MOTIONSCYKEL XP550 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50 Användarmanual Monark Prime C50 Montering - Träningsdator - Komponentlista Art nr: 07-C50 In Prime Shape! Monark Prime är ett exklusivt sortiment med maskiner av hög kvalitet för konditionsträning. Målsättningen

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH

ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH ANVÄNDAR MANUAL för BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Säkerhet och förhållningsregler 3 Innan du börjar 4 Montering 5-13 Display 14-21 Mätning av puls 22-24 Översiktsdiagram 25 Del lista 26 Service 27 SÄKERHET

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L

ÖVERSIKTSDIAGRAM 72R 15 52R 72L 52L 25 36R 34 33R 21L 23L Bruksanvisning FÖRHÅLLNINGSREGLER Inspektera maskinen regelbundet med avseende på skador och slitage. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av maskinens försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Brukermanual 4000 Pro Rec

Brukermanual 4000 Pro Rec Bruksanvisning till IR-500 Brukermanual 4000 Pro Rec Sprängskiss 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 35 37 38 39 40 28 41 42 43 45 44 46

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. 2 MONTERING Varning Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det

Läs mer

BRUksanvisning för 590RB cycle

BRUksanvisning för 590RB cycle BRUksanvisning för 590RB cycle BUILT FOR HEALTH Säkerhetsinstruktioner För att garantera säkerheten för utövaren, kontrollera regelbundet för skador och slitna delar. Om du ger denna cykel till en annan

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: o:j-7screwm3*14l(2)infinity 1.1B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring

Läs mer