CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285"

Transkript

1 CROSSTRAINER CT500 Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips Art nr

2 Innehållslista Nr Namn Antal Nr Namn Antal 1 Huvud ram Främre stödben Bakre stödben Styrstam Styrhandtag Styrstag övre Styrstag nedre U-fäste för pedalbult Pedalskena Vevarm Dator Datorkabel övre Datorkabel nedre Adapter Sensor kabel och motor Handpuls Övre kabel handpuls Nedre kabel handpuls Motståndsvajer Ändplugg främre stödben Ändplugg bakre stödben L Fotplatta vänster R Fotplatta höger L Ramkåpa vänster R Ramkåpa höger Täckskiva Täckskiva Kåpa 1 för styrstam (par) Kåpa 2 för styrstam (par) Kåpa 3 för styrstam (par) Ändplugg övre styrstag Kåpa för styrhandtag (par) Kåpa för styrstag övre (par) Ändplugg Bussning Bussning styrstag Låsratt styrstag Låshylsa nedre styrstag Kåpa 1 för styrstag nedre (par) Kåpa 1 pedalskena främre (par) Kåpa 2 pedalskena bakre (par) Remskiva Ändplugg bromshjul Remhjul Skumgummigrepp styrhandtag Magnet Vagnsbult till stödben Bricka till stödben och U-fäste Bult till styrstam Bricka till styrstag och styrstam Bult till styrstag och U-fäste Bricka till styrstag Skruv till handpuls Skruv till kåpa 26,30,38, Skruv till dator Skruv till kåpa Skruv till kåpa Bult till fotplatta Bult till fotplatta Bricka till fotplatta Mutter till fotplatta Bult till pedalskena Mutter till kåpa 38 och remhjul Bricka till pedalskena Bult till U-fäste Mutter till U-fäste Bricka till U-fäste Bricka till U-fäste Skruv till kåpa 23,26, Skruv till kåpa 23,28, Remsträckare Bult till remhjul Bricka till remhjul Bussning till remhjul Mutter till vevarm Bult till vevarm Bricka vevparti C-ring Bricka till remskiva Skruv till motor Mutter till bromshjul Bult till styrhandtag Bricka till U-fäste Insexnyckel Verktyg Sensorfäste Skruv till kåpa Ring till styrstam Elkabel Ring till styrstam Elkabel... 1 CROSSTRAINER CT500

3 CROSSTRAINER CT500 3

4 Montering Steg 1 Skruva fast främre stödben (2) och bakre stödben (3) på huvudram (1) med skruvar (50), brickor (51) från undersidan av stödbenen. Steg 2 Koppla ihop övre datorkabel (12) med undre datorkabel (13) se till att kontakterna snäpper ihop säkert. Skruva ur förmonterade skruvar och brickor I styrstam (4). Stick sedan på styrstam (4) på huvudram (1), var försiktig så att inga kablar kommer I kläm. Skruva sedan tillbaka skruvar och brickor löst, vänta med att skruva fast till efter steg 8. Steg 3 Placera styrhandtag (5) på styrstam (4) vid fästen enligt bild. Skruva fast hårt med 2 st bultar (67). Anslut övre handpuls kabel (17) med nedre handpuls kabel (18) se till att kablarna snäpper ihop tillfredställande, göm anslutningen inuti styrhandtag (5). Täck ändan på styrhandtag (5) med kåpa (30) över och under på båda sidor, fäst sedan skruvar 4 CROSSTRAINER CT500

5 Steg 4 Koppla ihop övre datorkabel (12) i kontakten på baksidan av dator (11). Koppla ihop nedre handpuls kabel (18) i kontakten på baksidan av dator (11). Skjut på dator (11) på fästplattan som sitter på styrstam (4), se till att dator snäpper fast, säkra med skruvar (58) varsamt. Steg 5 Skruva fast höger styrstag (6) på styrstam (4) med bricka (55), bussning (33), bricka (53), bult (54) och ändplugg (32). Skruva fast vänster styrstag (6) på samma sätt som höger sida. Steg 6 Lossa och drag ut låsratt (35) på höger övre styrstag (6), fäst ihop höger övre styrstag (6) med höger undre styrstag (7), ställ in önskad höjd och drag slutligen fast låsratt (35). Montera på samma sätt vänster styrstag (6&7). Montera ihop framände på höger pedalskena (9) med höger styrstag (6&7) använd bult (65), bricka (67) och mutter (66).Drag åt mutter så mycket att eventuellt glapp i leden försvinner. Gör på samma sätt på vänster sida. CROSSTRAINER CT500 5

6 Steg 7 Montera på plast kåpa (26) på styrstam (4) använd skruvar (72) samt skruv (57), skruva varsamt så att inte kåpan spricker. Steg 8 Skruva fast vänster fotplatta (22L) på vänster pedalskena (9) använd bultar (61), bultar (62), brickor (63) och muttrar (64). Montera höger fotplatta (22R) på höger pedalskena (9) gör på samma sätt som vänster sida. Skruva ihop bakändan på höger pedalskena (9) med axel som sitter på täckskiva (10) använd bricka (70) på insidan, bricka (71) på utsidan och bult (54). Skruva fast hårt. Montera på samma sätt vänster pedalskena (9). Avsluta med att dra fast skruvarna (40) och (39) i styrstam (4), se figur 2. 6 CROSSTRAINER CT500

7 Träningsdatorn Dator SM med LCD display Huvuddisplay Display 2 Datorns knappar MODE 1. Återställer träningsprofil genom att hålla knappen nedtryckt i 1,5 sek. 2. Byter mellan funktioner TIME, DISTANCE, CALORIES och PULSE på huvuddisplayen under träningspasset eller vid inställning. 3. Vid inställning av kalenderdata, tryck för att bekräfta valt värde. SET Ställer in kalenderdata eller målvärde TIME, DISTANCE, CALORIES och PULSE. RECOVERY Mäter din återhämtningsförmåga ENTER Byter eller väljer funktions data. UP 1. Inställning av motstånds nivån (1-16) med datorn i manuellt läge. 2. Byt från manuellt läge till program läge, håll först ENTER nedtryckt i 2 sekunder. 3. Byter mellan program (P1-P10), ställ först in datorn i program läge. 4. Möjlighet till ändring av motståndsnivån med datorn i program läge. För program 1 till 2 kan du ändra nivån från 1-10 och för program 3-10 kan du ändra nivån från 1 till 8. DOWN : 1. Inställning av motstånds nivån (16-1) med datorn i manuellt läge. 2. Byt från program läge till manuellt läge, håll först ENTER nedtryckt i 2 sekunder. 3. Byter mellan program (P10-P1), ställ först in datorn i program läge. 4. Möjlighet till ändring av motståndsnivån med datorn i program läge. För program 1 till 2 kan du ändra nivån från 10-1 och för program 3-10 kan du ändra nivån från 8-1 CROSSTRAINER CT500 7

8 Datorns funktioner SCAN RPM Växlar mellan datorns funktioner var 6:e sekund på huvuddisplayen. RPM-SPEED-TIME-DISTANCE- CALORIES-PULSE. Växlar mellan RPM och SPEED var 6:e sekund på Display 2. Antal trampvarv per minut. SPEED Aktuell hastighet. TIME Visar din sammanlagda träningstid från 00:00 till 99:59 minuter. Har du satt ett målvärde för din träningstid kommer denna funktion att räkna tiden till noll. DISTANCE Visar din sammanlagda träningssträcka från 0,00 till 99,99 km. Har du satt ett målvärde för sträckan du vill cykla sker nedräkning till noll. CALORIES PULSE RESISTANCE LEVEL Visar din sammanlagda kaloriförbrukning. Notera att detta värde enbart är en beräkning som inte kan användas i medicinskt syfte. Har du satt ett målvärde för kaloriförbrukningen sker nedräkning till noll. Visar din pulsfrekvens, antal hjärtslag per minut. Du måste hålla båda händer samtidigt på pulsplattorna. På Display 2 kan du avläsa aktuell motståndsnivå. Du kan ändra nivån genom att trycka på UP eller DOWN. PROGRAM MODE Möjlighet till att välja träningsprofil, i denna mode kommer motståndsnivån att automatiskt justeras varje 0,5 km. RECOVERY Mäter din återhämtningsförmåga efter avslutat träningspass. 8 CROSSTRAINER CT500

9 Träning med datorn i manuellt läge Du kan påbörja din träning utan att göra någon inställning. 1. Håll MODE nedtryckt i 1,5 sekunder för att nollställa displayen 2. Starta träningen. 3. Datorn är nu inställd i SCAN läge och kommer att växla visat värde i den övre skärmdelen automatiskt var 6:e sekund. Huvud displayen kommer att se ut som Grapic A Övre skärmdel Undre skärmdel 4. Vill du stänga av SCAN funktionen tryck på MODE en gång. Något av värdena (RPM, SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES och PULSE) kommer att visas permanent på den övre skärmdelen. Vill du se ett annat värde tryck en gång till på MODE. 5. För att aktivera pulsmätningen skall du hålla båda dina händer samtidigt på pulsplattorna i 30 sekunder och därefter knappa in din ålder. TAG 90% 75% 55% Målvärde CROSSTRAINER CT500 9

10 Kontakta vid behov läkare före träningen påbörjas. Målvärde för hjärtfekvens beskrivs i formeln nedan: Maximal hjärtfrekvens = 220 ålder. När du tränar ska du träna på en procentnivå av din maximala hjärtfrekvens. Det är generellt accepterat att träna på en nivå som ligger mellan % av maximal hjärtfrekvens. Kroppen börjar förbränna fett mellan % av maximal hjärtfrekvens. 55% 220 ålder x 55 % - Aktiv livsstil Träning på denna nivå förbättrar dina kroppsfunktioner, ökar ditt fysiska välbefinnande och minskar risken för sjukdommar. 75% 220 ålder x 75% - Konditionsträning Träning på denna nivå förbättrar din kondition, hjälper dig att gå ner i vikt, minskar blodtrycket, stärker immunförsvaret och minskar stress. 90% 220 ålder x 90 % - Extrem träning Denna form av träning kan inte utföras under längre perioder och endast när du känner dig fullt frisk. Förbättrar kondition och prestation. När du har nått ditt målvärde för hjärtfrekvens kommer symbolen, TAG visas. När du som exempel har nått 90 % av maximal hjärtfrekvensen kommer symbolen att visas. 90% Display 2 (Grapics B) I denna display kan både motståndsnivå och RPM värde visas. Motståndsnivå Motståndsnivå RPM 1. Värdet i Display 2 kommer att automatiskt växlas mellan visning av motstånd och RPM var 4:e sekund. RPM värdet kommer du att kunna se i både den övre och den undre displayen. 2. Tryck på UP och DOWN för att ändra motståndet, nivå CROSSTRAINER CT500

11 Träning med datorn i program läge 1. När datorn startas syns först bokstaven M i Display 2 detta betyder manuellt läge, för att byta till program läge håll ner ENTER under 2 sekunder. Bokstaven P kommer att visas i displayen vilken indikerar programläge. Tryck Tryck 2. Tryck på UP för att välja program läge. 3. Tryck på ENTER för att bekräfta valet, displayen kommer att se ut som Grapics D. 4. Tryck på UP eller DOWN för att välja program. 5. Tryck på ENTER för att bekräfta valet. 6. Börja träningen, motstånds nivån kommer att ändras automatiskt var 0,5 km. 7. Vill du ha en högre eller lägre grundnivå för motståndet kan du justera med UP eller DOWN. Program profiler (Graphics D) Tryck på UP eller DOWN för att välja önskat program. CROSSTRAINER CT500 11

12 Inställning av kalender och tid När träningsredskapet inte används kommer displayen att ha följande utseende. Huvuddisplayen kommer att se ut som Graphic E. 1. Tryck på SET för att ändra värde. 2. Tryck på MODE för att bekräfta och byta till nästa inställning. YEAR MONTH DATE HOUR MINUTE. 3. När du slutat att träna växlar displayen om till att visa kalender, tid och rumstemperatur efter 4 minuter. 4. När du börjat träna och vill se kalenderfunktionen igen, håll MODE nedtryckt under 1,5 sekunder. Träning mot valt målvärde Datorn tillåter användaren att ställa in målvärde för TIME / DISTANCE / CALORIES i både manuellt och programläge. 1. Tryck på MODE tills du kommer till det värde du vill träna emot, tryck sedan på SET för att öka värdet. 2. Starta träningen och målvärdet kommer att börja räknas ner mot noll, datorn avger en signal som ljuder under 8 sekunder när detta inträffar och börjar uppräkning. Du har möjlighet att stänga av alarmsignalen genom att trycka på SET / RECOVERY / MODE. 12 CROSSTRAINER CT500

13 Recovery funktionen Denna funktion kan bara aktiveras efter avslutat träningspass. 1. Tryck på RECOVERY. 2. Håll samtidigt båda dina händer på pulsplattorna under 1 minut. 3. När mätningen är klar presenteras din återhämtningsförmåga som ett värde F1-F6 på displayen. Värde Återhämtning Minskning i hjärtfrekvens efter 1 minut F1 Utmärkt Mer än 50 F2 Bra Mer än 40 F3 Normal Mer än 30 F4 Under medel Mer än 20 F5 Dålig Mer än 10 F6 Mycket dålig Mindre än 10 Notera: 1. När träningsredskapet inte använts på 4 minuter växlar displayen om och visar kalendern. (all data finns kvar i minnet). 2. Om displayen blir otydlig, ta ur batterierna för att återställa datorn. 3. Strömförsörjning 4 st 1,5 V batterier storlek R14 eller adapter 6V 500 ma. CROSSTRAINER CT500 13

14 Tips om träning För att träningen skall ge resultat måste den vara regelbunden. Ett pass då och då gör ingen nytta. Planera bara in så många träningspass per vecka som du verkligen orkar genomföra. Tre gånger per vecka brukar vara realistiskt för de flesta. Träna bara när du känner dig frisk. Träning under sjukdom, med skador eller infektioner förlänger som regel sjukdomstiden. Den som tränar för rehabilitering eller rörlighet bör använda lätt motstånd och vara observant på resultatet. Är du tveksam om en övning eller rörelse är lämplig för dig skall du rådgöra med en läkare, sjukgymnast eller erfaren instruktör innan du sätter igång med träningen. Uppvärmning Innan du börjar träna är det viktigt att värma upp kroppen för att undvika skador. Börja med mjuka rörelser eller övningar. Det enklaste är att använda motionsredskapet utan belastning och utföra träningsrörelserna mjukt och lugnt. Värm alltid upp omsorgsfullt för att undvika obehag och träningsvärk. Träna effektivt Tränar man för att effektivt öka kondition och styrka skall träningsnivån successivt öka i takt med att framgångarna kommer. Ett träningspass kan genomföras i flera omgångar, till exempel första omgången efter uppvärmning under 10 minuter, därefter tre minuters vila och sedan en ny omgång o s v. Totalt bör träningstiden omfatta minst 30 minuter. När en övning känns för lätt dvs. om man orkar genomföra passet utan att puls, andning eller trötthet ökar är det dags att öka träningsdosen. Det kan ske genom ökad belastning, längre träningstid, ökat tempo, fler träningsomgångar eller genom att kombinera de olika variablerna. Ett mått på träningens effektivitet är att mäta pulsen. Den bör på en 30-åring ligga i intervallet slag per minut, för en 50-åring på ca och på en 65-åring slag per minut. Observera att de personliga variationerna är stora och att den som har problem med hjärta eller har kärlkramp aldrig skall följa generella regler utan endast sin läkares rekommendationer. Efter träningen skall du ge kroppen tid att gå ned i varv genom en lugn avslutning på träningspasset. Gör ungefär samma rörelser som under uppvärmningen. Stretching Stretching är till för att töja ut och mjuka uppmusklerna efter träningen. Lättare stretching kan också utföras efter uppvärmningen innan träningen påbörjas. Här följer några enkla stretchövningar. Upprepa rörelserna två gånger eller till dess musklerna känns mjuka och avspända. Vader: Stå en bit ut från, och med ansiktet vänt mot väggen. Höger ben närmare väggen än det vänstra. Luta dig framåt och stöd med händerna mot väggen, böj högerbenet och behåll vänsterbenet rakt, sänk sedan hälen mot golvet. Håll kvar sekunder. Växla ben och upprepa övningen. Lår: Ligg ner på vänster sidan med vänsterbenet utsträckt, stöd med vänster arm. Böj högerbenet bakåt och drag med handen om foten mot ändan. Håll sekunder. Upprepa övningen liggande på höger sida. Lårens baksida: Stöd mot väggen med ena benet framför det andra. Böj höften och lägg din tyngd på händerna, behåll benen raka. Håll sekunder. Växla ben och upprepa övningen. Lårens framsida: Tag stöd med höger hand mot en vägg eller annat stabilt föremål. Fatta med den vänstra handen om vänster vrist. Sträck ut musklerna på lårets framsida genom att dra mjukt uppåt mot vänster sätesmuskel. Håll kvar i övre läget i sekunder. Växla och gör samma övning med det andra benet. Skuldror: Stå upprätt och böj högerarmen bakom huvudet. Ta tag i högra armbågen med din vän-sterhand och dra försiktigt medan ni lutar kroppen åt vänster. Stretcha i sekunder och upprepa övningen i omvänd ordning. Höft: Knäböj med högerbenet rakt bakåt utan att röra golvet med knät, luta överkroppen framåt med rak rygg och håll i sekunder. Växla ben och upprepa övningen. 14 CROSSTRAINER CT500

15

16 SE Vansbro. Tel +46 (0) Fax +46 (0) Vansbro

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Montering Träningsdatorn Träningstips CROSSTRAINER CT175 Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Denna produkt är designad, tillverkad, testad och avsedd för hemmabruk. Kära kund, Vi tackar dig för att du

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Uppvärmning. Stretching

Uppvärmning. Stretching Stretching 1 Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

H A M M E R S PORT A G

H A M M E R S PORT A G H A M M E R S PORT A G 5.1 Datorknappar DELETE: - Ett kort tryck på den här knappen återställer det aktiverade värdet i inställningsläget - Ett kort tryck på den här knappen i genomsnitts-/trip-läge aktiverar

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Träning motionär (första veckoprogrammet av 4)

Träning motionär (första veckoprogrammet av 4) Träning motionär (första veckoprogrammet av 4) Alla program är anpassade utifrån förutsättningar som REHAB, barn & ungdomsträning, senior, motionär, prestation, samt stavgympa. En bra förutsättning för

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet.

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 11 övningar som gör dig mindre stel Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 1 1. Steg framåt och korsa» Sätt ner vänster fot snett framför den högra.» Håll

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Träningsprogram under sommaruppehållet. med Löpning passet och Stretchprogram

Träningsprogram under sommaruppehållet. med Löpning passet och Stretchprogram Hej Fotbollspelare! Lycka till med. Här kommer ert träningsprogram under sommaruppehållet. Vi måste säga att det är extremt viktigt att ni gör detta ordentligt då säsongen kommer komma igång i samma puls

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

LAT/ROW MACHINE Art nr

LAT/ROW MACHINE Art nr A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW MACHINE 210 www.jtc-power.se Art nr 16-210 Denna dragmaskin är tillverkat och avsedd för hemmabruk. Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström.

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström. Gymmix Balansboll Att träna med en balansboll är roligt och utmanande. Bollen är ett instabilt underlag som gör att tankarna kan bara vara på ett ställe när du tränar, på bollen och den övningen du gör

Läs mer

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha armar Stretcha underarmarna Sätt dig

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

1 Uppvärmningprogram. 1.1 Bröstrygg

1 Uppvärmningprogram. 1.1 Bröstrygg Rörlighetsövningar För en bandyspelare är det viktigt med bra rörlighet i ben och bål. Vi har satt ihop förslag till två rörlighetsprogram som kan användas dels före ett träningspass och dels som ett enskilt

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

Benefit Sports 400 Vibration

Benefit Sports 400 Vibration Benefit Sports 400 Vibration Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Använd ej maskinen vid graviditet Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 II RODDMASKIN NOTERA: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Träna din rörlighet. Här är 10 övningar som mjukar upp din kropp, gör dig smidigare och ger en injektion till din övriga träning.

Träna din rörlighet. Här är 10 övningar som mjukar upp din kropp, gör dig smidigare och ger en injektion till din övriga träning. Träna din rörlighet Här är 10 övningar som mjukar upp din kropp, gör dig smidigare och ger en injektion till din övriga träning. Rörlighet Så här gör du övningarna» Gör alla övningarna i tur och ordning.

Läs mer

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg Övningshäfte till filmen Kroppen ditt verktyg Filmen Kroppen - ditt verktyg kan beställas från Regionförbundet via telefon eller e-post. Regionförbundet Örebro län Tel. 019-602 63 00 E-post regionorebro@regionorebro.se

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 8

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 8 TRÄNA MED JENNY FRANSSON TRÄNINGSPROGRAM VECKA 8 Tänk vad tiden går snabbt när man har roligt! Hoppas ni har tyckt det varit lika roligt som jag tycker det varit. Nu har ni fått en liten skjuts med träningen

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Benefit Sports R410 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual

VIKING SPORT CROSSTRAINER. Manual VIKING SPORT CROSSTRAINER Manual VIKTIGT! Läs alla anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan variera något från

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW ATLAS. Art nr

A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW ATLAS.  Art nr A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW ATLAS www.jtc-power.se Art nr 16-380 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla säkerhets/monteringsinstruktioner

Läs mer

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE Oxycycle III är ett effektivt träningsredskap för personlig aktiv eller passiv träning och rehabilitering i hemmet eller på institution..den justerbara hastigheten/motståndet

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

Uppvärmning. Övningar på träningsmaskiner

Uppvärmning. Övningar på träningsmaskiner MOTION & MISSION CIRKELTRÄNING Gör 10-15 upprepningar per övning i programmet. Pausa. Upprepa 2-3 gånger. Du kan även välja hälften av övningarna till ditt träningspass och således variera träningspassen.

Läs mer

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln...

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln... MANUAL SP1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på spinningcykeln...8 6. Checklista av smådelar

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag.

Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag. Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag. Tid att lägga ner: Max 1 timme per dag Om programmet: Jag

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger.

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger. Flexövningar 6 effektiva övningar med fokus på core Hela kroppen sitter ihop i långa muskelkedjor. Genom att tänja ut dem i de här flexflödena kan du som gymmare och löpare vidareutvecklas. Upprepa varje

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 3

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 3 TRÄNA MED JENNY FRANSSON TRÄNINGSPROGRAM VECKA 3 Nu går vi in i vecka 3, nu kommer nya övningar och nytt intervallpass. Kom ihåg att utmana dig själv på alla pass. Lycka till! MÅNDAG STYRKETRÄNING Övning

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

Fysträning 2011. Individuella träningspass under Juli månad. 3 träningspass per vecka Växla mellan passen. Kondition / benstyrka

Fysträning 2011. Individuella träningspass under Juli månad. 3 träningspass per vecka Växla mellan passen. Kondition / benstyrka Individuella träningspass under Juli månad 1 Mängd: Längd: Pass 1: 3 träningspass per vecka Växla mellan passen 90 minuter Kondition / benstyrka Uppvärmning - 15 minuter löpning 70% fart Tänjningar framför

Läs mer