C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!"

Transkript

1 C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!

2 Innehållsförteckning Din nya crosstrainer 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Viktig elinformation 4 Viktiga funktionsinstruktioner.. 4 Monteringsinstruktioner.. 5 Mätaren, beskrivning.. 14 Mätaren, funktion.. 15 Underhåll

3 master C-360 GRATULERAR TILL DIN NYA CROSSTRAINER! Din nya elliptiska crosstrainer kommer från en av världens ledande fitnesstillverkare. Vi hoppas du får många år av pålitlig träning. Fyll gärna i återförsäljarens namn och telnr samt köpdatum för framtida behov. Vi hoppas du får mycket nöje med detta träningsredskap. Namn Återförsäljare Telefonnr Återförsäljare Köpdatum 2

4 Viktiga Säkerhetsföreskrifter VARNING Läs igenom alla instruktioner före användning. Montera och placera redskapet på ett jämnt underlag. Barn bör hållas utom räckhåll när du tränar. Håll borta händerna från alla rörliga delar. Använd ej crosstrainern vid skada på elsladd eller kontakt. Om redskapet ej fungerar på ett korrekt sätt, kontakta din återförsäljare. Håll borta elsladden från heta ytor. Använd ej produkter med aerosolspray eller oxygen då gnistor från motorn kan ge upphov till antändning. Tappa aldrig eller stoppa in något föremål i öppningar på maskinen. Använd ej denna crosstrainer utomhus. Efter avslutad träning, stäng av maskinen till off-läge och dra sedan ur kontakten. Använd ej crosstrainern för annat ändamål än vad den är avsedd för. Handpulssensorerna är ej medicinskt tillförlitliga. Diverse faktorer samt användarens rörelse kan påverka pulsavläsningen. Pulssensorerna är endast avsedda som hjälp vid träning med pulsmätning. Använd lämpliga skor. Ej skor med höga klackar, sandaler eller barfota. SPARA DESSA INSTRUKTIONER - TÄNK SÄKERT! 3

5 Viktig Elinformation VARNING! Ta ALDRIG bort någon kåpa utan att först dra ur kontakten. Om A.C. spänningen varierar med tio procent (10%) eller mer, kan prestandan påverkas. Sådana förhållanden täcks inte av garantin. Vid misstänkt låg spänning, kontakta en certifierad elektriker. Utsätt ALDRIG crosstrainern för regn eller fukt. Denna produkt skall EJ användas utomhus eller i fuktig miljö. Viktiga Funktionsinstruktioner Använd INTE redskapet utan att först ha läst igenom alla instruktioner. Ändringar av motståndet sker inte direkt. Ange önskad nivå på mätaren och lossa justeringsknappen. Mätaren justerar motståndet stegvis. Håll alltid i handtaget eller handstöden när du gör ändringar på mätaren. Tryck ej för hårt på tangenterna. Om tangenterna inte skulle fungera korrekt, kontakta återförsäljaren. 4

6 Monteringsinstruktioner PACKA UPP FÖRPACKNINGEN 1. Använd en kniv och skär på utsidan, botten och förpackningens hörnor längs den markerade linjen. Lyft upp förpackningen. 2. Kontrollera om någon del är skadad eller saknas. 3. Hårdvaran levereras i olika delar. Ta först bort verktygen och därefter del för del. CHECKLISTA Steg 1 #94. 3/8"x 19 x1.5t Bricka (2 st) #114. 3/8"x 23 x2t Bricka (1 st) #120. 3/8" x2t Delad Bricka (3 st) #78. M5 x 10m/m Skruv (4 st) #119. 3/8" x 3-4/3" Sexkantbult (3 st) 5

7 Steg 2 #97. 5/16" x 23 x 1.5T Bricka (2 st) #70. 5/16" x 15m/m Sexkantbult (2 st) #101. ψ17 Bricka (2 st) Steg 3 #71. 5/16 x 32m/m Sexkantbult (2 st) #105. 5/16" x 7T Mutter (2 st) #89. 3/8" x 7T Mutter (2 st) #98. 5/16" x 20 x 1.5T Bricka (2 st) #94. 3/8" x 19 x 1.5T Bricka (2 st) #114. 3/8" x 23 x 2T Bricka (4 st) #76. 3/8 x 2-1/4" Bult med runt huvud (6 st) 6

8 Steg 4 #84. ψ3.5x12m/m Självgängande skruv (8 st) #79. M5 x 15m/m Krysskruv (12 st) Verktyg #108. Kombinerad M5 insexnyckel & skruvmejsel (1 st) # mm Skiftnyckel (1 st) # /14mm Skiftnyckel (2st) 7

9 STEG 1: MONTERING AV STOLPE FÖR MÄTARE 1. Ta upp stolpen för mätaren (10) samt kåpan (41). Skjut på kåpan på stolpen så långt det går och se till att den sitter korrekt. 2. Längst upp i öppningen på huvudramen (1), finns en datorkabel (32) fäst med en styrwire. Repa upp wiren och mata datorkabeln (32) in i botten av stolpen (10) och ut genom öppningen längst upp. 3. Sätt stolpen (10) i fästet på toppen av huvudramen (1). Dra samtidigt lätt i datorkabeln längst upp på stolpen så att kabeln inte kläms vid monteringen. 4. Sätt en 3/8" x 2T bricka (120) och en 3/8 x 23 x 2T bricka (114) på en av 3/8" x 3" sexkantsbultarna (119) och skruva i på framsidan av stolpen. Sätt två 3/8 x 19 x 1.5T brickor (94) och två 3/8" x 2T delade brickor (120) på de två 3/8" x 3" sexkantsbultarna (119). Skruva i dem på vänstra sidan av fästet för stolpen (10). OBS: Datorkabeln löper genom stolpen. Var försiktig så att inte kabeln blir skadad eller kläms. 5. Använd 13/14 mm skiftnyckel (111) för att skruva fast de tre bultarna ordentligt. Dessa bultar skall dras åt så mycket som möjligt. Sätt stolpens kåpa på plats. 6. Det finns tre kopplingsdelar på toppen av stolpen (10), två handpulswirar (37) och en datorkabel (32). Dessa skall kopplas ihop med mätaren (31). 7. Stoppa försiktigt tillbaka wirarna i stolpen (10) när du monterar mätarenheten (31) på plattan. Skruva fast mätaren med fyra M5 x 10mm skruvar (78) med den kombinerade M5 insexnyckeln & skruvmejseln (108). STEG 2: MONTERING AV HANDTAG 1. Montera de två brickorna (101) på vänster och höger sida om handtagets axel. 2. Skjut in den nedre delen av vänster och höger handtag på lämplig sida om axeln. Det finns en liten etikett på vardera delen som visar L (vä) eller R (hö). 3. Sätt två 5/16" x 23 x 1.5T brickor (97) på de två 5/16" x 15mm sexkantsbultarna (70) och skruva fast i de gängade hålen i axelns ändar. STEG 3: Montering av pedalarm & bakre skena 1. Rikta hålet i änden på pedalarmen (7&8) mot hålet i fästet på de nedre handtagsarmarna (4&5). Det finns redan en distansbricka monterad; se till att den inte faller bort under monteringen. Kullagret skall sitta på insidan av fästet på de nedre handtagsarmarna. Skruva i två 5/16" x 32m/m sexkantsbultar (71) genom det vänstra och högra fästet samt staget. Sätt på två 5/16" x 20 x 1.5T brickor (98) och två 5/16" x 7T muttrar (105) på 5/16" x 32m/m sexkantsbultarna (71) och dra åt ordentligt med 12m/m skiftnyckel (110) and 13/14 m/m skiftnyckel (111). 8

10 2. Montera ihop de två bakre skenorna (14) med bakre delen av huvudramen (1) och skruva fast med två 3/8 x 2-1/4 skruvar (76), två 3/8 x 19 x 1.5T brickor (94) och två 3/8 x 7T muttrar (89) med hjälp av 13/14 mm skiftnyckel (111) och M5 insexnyckel (108). 3. Montera bakre stöd (13) mellan de två skenorna (14) och skruva fast med fyra 3/8 x 2-1/4 skruvar (76) och 3/8 x 23 x 2T brickor (114) med hjälp av M5 insexnyckel (108). STEG 4: Montering av kåpor 1. Montera kåporna (59 & 60) över staget och nedre delen av handtagen (4 & 5) med fyra M5 x 15m/m skruvar (79) och två 3.5x12m/m självgängande skruvar (84) med hjälp av skruvmejsel. (108). 2. Montera de två hjulkåporna (52) på pedalarmarnas hjul med fyra M5x15m/m skruvar (79). 3. Montera främre handtagskåpor (54 & 56) och bakre handtagskåpor (55 & 57) över axelkopplingarna med sex 3.5x12m/m självgängande skruvar (84). 4. Montera de två mittersta kåporna (61) på främre delen av skenorna (14) och stödet. Skruva fast kåporna med två M5 x 15mm skruvar (79). 5. Montera de två bakre kåporna (62 & 63) på bakre delen av skenorna (16) och skruva fast dem med två M5 x 15mm skruvar (79). ELKONTAKT SITTER PÅ FRÄMRE VÄNSTRA SIDAN PÅ ENHETEN. 9

11 Monteringsritning Steg 1 10

12 Steg 2 11

13 Steg 3 12

14 Steg 4 13

15 Mätaren Beskrivning Anslutning Denna crosstrainer är nätansluten. När du ansluter crosstrainern går mätaren på automatiskt. Om du inte använder mätaren under 20 minuter går den in i standby-läge. I standby-läge stängs displayen av. Tryck på valfri tangent för att sätta på den igen. Inledningsvis utförs en självtest. Under denna tid är lamporna på. När de slocknar visar displayen en mjukvaruversion och meddelandefönstret kommer att visa stegräknaren. Denna visar hur många timmar crosstrainern har använts och hur många miles som avverkats. Tiden i timmar syns till vänster och stegräkningen i miles visas till höger. Stegräknaren kommer att visas endast ett par sekunder och därefter går mätaren till start-up skede. Dot matrix displayen kommer att skrolla igenom de olika träningsprofilerna och meddelandefönstret kommer att skrolla start-up meddelandet. Du kan nu börja att använda tränaren. 14

16 Mätarens funktion Quick Start Detta är snabbaste sättet att börja träna. När du anslutit maskinen, tryck bara på Start för att börja, detta påbörjar Quick Start-läget. I detta läge, Quick Start, räknas tiden upp från noll och belastningen kan justeras manuellt genom att tryck på Up eller Down tangenterna. Dot matrix displayen kommer att visa en 1/4-mile sträcka med en varvräknare i mitten för att mäta dina framsteg. Basinformation och funktioner: Meddelandefönstret: Inledningsvis visas Time (tid), Program (programmets namn) och Sträcka (i miles). Varje gång du trycker på Enter kommer nästa information. Nästa information som visas är: Speed (hastighet i mph), RPM (tramphastighet) och Watt (effekten på belastningen). Tredje delen som visas är: Calories, Level (belastningen från 1-20) och Pulse (pulsen i slag per minut). Om du trycker på tangenten en gång till visas initialläget. Här ändras informationen var 4:e sekund. Crosstrainern har en inbyggd pulsmätare. Genom att enkelt greppa om pulssensorerna på det stationära handtaget börjar hjärtikonen att blinka (kan ta några sekunder). Pulsfönstret visar din puls i slag per minut. Stop/Reset knappen har flera funktioner. Vid tryck på Stop/Reset knappen en gång under ett program gör programmet en Paus i 5 minuter. Om du behöver dricka, svara i telefon eller av annat skäl blir avbruten i träningen, är detta en stor fördel. För att återuppta träningen, tryck på Start. Om Stop/Reset knappen trycks ner två gånger under träningen, kommer programmet att visa en summering av din träning. Om Stop/Reset hålls nere i 3 sekunder nollställs mätaren. Vid inmatning av uppgifter för ett program fungerar Stop/Reset knappen som en återgång till Tidigare fönster. Detta innebär att du kan gå tillbaka ett steg i inmatningen varje gång du trycker på Stop/Reset. Det finns en Audioingång framför mätaren samt inbyggda högtalare. Till denna kan du ansluta MP3, Ipod, bärbar radio, CD-spelare eller t o m en TV eller dator. Inmatning av uppgifter Varje program kan anpassas efter din personliga information och ändras efter dina behov. En del av informationen är nödvändig för att säkerställa dataläsningen. Du behöver ange din Ålder och Vikt. Ålder är nödvändigt under pulsstyrt program. Vikten är till hjälp vid beräkning av antalet kalorier. Fastän antalet kalorier inte är exakt är det önskvärt att det blir så nära som möjligt. Ett meddelande om kalorier: Avläsningen av kalorier, oberoende om man är på ett gym eller i hemmet, är inte exakt utan varierar. De är endast till som vägledning i din träning. 15

17 Gå in i ett program/ändring av uppgifter Tryck på varje programknapp för att skrolla igenom de olika valen. Varje programprofil visas i dot matrix fönstret. Tryck på Enter för val av program och börja mata in dina uppgifter. Om du önskar träna utan att mata in nya uppgifter, tryck endast på Start. Detta är en genväg och tar dig direkt till träningsstart. Om du önskar ändra någon uppgift, följ instruktionerna i meddelandefönstret. Om du startar ett program utan att ändra uppgifterna används standarddata. ANM: Standardangivelser för Ålder och Vikt ändras när du matar in en ny siffra. Sista angivna Ålder och Vikt sparas som ny standard. Om du matar in din Ålder och Vikt första gången du använder crosstrainern behöver du inte göra det vid varje träning, såvida inte din Ålder eller Vikt ändras eller någon annan person lägger in annan Ålder och Vikt. Program: Manual Manual-programmet fungerar såsom namnet anger manuellt. Detta betyder att du själv avgör belastningen och inte datorn. 1. Tryck på programmet Manual och därefter på Enter. 2. Meddelandefönstret ber dig ange din Vikt. Du kan justera inmatningen via Up och Down tangenterna. Tryck därefter på Enter för att bekräfta och gå vidare till nästa. 3. Du skall nu ange din Ålder. Du kan justera inmatningen via Up och Down. Tryck sedan på Enter för att fortsätta. 4. Nästa är Tiden. Du kan justera tiden och trycka på Enter för att fortsätta. 5. Du är nu klar med inmatningen och kan börja träna genom att trycka på Start. Du kan också gå tillbaka och ändra din inmatning genom att trycka på Stop. 6. Så snart programmet startar anges nivå ett. Detta är den lättaste nivån och det är bra att inleda på denna nivån för att värma upp. Om du vill öka belastningen, tryck på Up; Downknappen minskar belastningen. 7. Under Manual-programmet kan du skrolla igenom data på meddelandefönstret genom att trycka på ENTER. 8. När programmet avslutas visas en summering av din träning i fönstret. Denna summering visas under en kort stund. Mätaren återgår sedan till start-up läge. Förinställda Program Denna crosstrainer har fem olika program designade för ett flertal träningsvarianter. Dessa program har förinställda profiler för att uppnå olika mål. HILL Hill-programmet simulerar backe upp och backe ner. Motståndet i pedalerna ökar stadigt för att sedan minska under programmet. Fat Burn Fat Burn-programmet är, som namnet indikerar, avsett att maximera fettförbränningen. Det absolut bästa sättet att förbränna fett är att hålla pulsen på ca 60% till 70% av maxpuls. Detta program använder inte pulsvärde utan simulerar en lägre, stadig ansträngningsträning. 16

18 Cardio Cardio-programmet är avsett att öka hjärt- och kärlfunktionen. Detta är träning för hjärta och lungor, vilket uppnås genom att införliva en hög ansträngningsnivå med lätta variationer. Strength Strength-programmet är avsett att öka muskelkraften på kroppens nedre del. Programmet ökar stadigt vad gäller motståndet till en hög nivå och stannar sedan kvar där. Detta stärker benmuskulaturen. Interval Interval-programmet tar dig genom en hög intensitetsnivå följt av perioder med låg intensitet. Programmet ökar din uthållighet genom att reducera din syrenivå följt av perioder med återhämtning för att fylla på med syre. Förinställda Program: 1. Välj önskat program och tryck sedan på Enter. 2. Meddelandefönstret ber dig ange din Vikt. Du kan ändra inmatning genom att trycka på Up och Down, tryck sedan på Enter för att bekräfta och gå vidare till nästa steg. 3. Du ombeds nu att mata in din Ålder. Du kan ändra en siffra med Up och Down, tryck sedan på Enter för att fortsätta. 4. Nästa är Tid. Du kan ändra Tiden. Tryck Enter för att fortsätta. 5. Du ombeds nu att justera Max Nivå. Detta är den yttersta ansträngningen under programmet (på toppen av backen). Justera nivån och tryck sedan på Enter. 6. Du är nu klar med inmatningen och kan börja din träning genom att trycka på Start. Du kan också gå tillbaka och ändra din inmatning genom att trycka på Stop för att backa en nivå. 7. Om du önskar öka eller minska belastningen närsomhelst under programmet, tryck på Up eller Down. Detta ändrar hela programprofilen. 8. Under programmet kan du skrolla igenom informationen på meddelandefönstret genom att trycka på Enter. 9. Vid programmets slut kommer meddelandefönstret att visa en summering av din träning. Denna visas endast en kort stund, varefter mätaren går tillbaka till start-up-läge. 17

19 Kundanpassade Program De kundanpassade User (användar)programmen ger dig möjlighet att själv utforma och spara din träning. Följ instruktionerna nedan: 1. Välj User program (U1 eller U2) och tryck sedan på Enter. 2. Meddelandefönstret ber dig uppge din Vikt. Du kan ange din vikt genom att trycka på Up och Down. Tryck därefter på Enter för att bekräfta och fortsätt till nästa steg. 3. Du skall nu ange din Ålder. Du kan ändra siffror genom att trycka på Up och Down. Tryck sedan på Enter för att fortsätta. 4. Nästa är Tid. Du kan justera tiden och tryck på Enter för att fortsätta. 5. Nu blinkar första kolumnen och du ombeds att justera nivån för första delen av träningen. När du avslutat första delen, eller om du ej önskar justera, tryck på Enter för att fortsätta till nästa del. 6. Nästa del visar samma nivå som tidigare. Gör om proceduren och tryck sedan på Enter. Fortsätt så tills alla tjugo segmenten är klara. 7. Meddelandefönstret informerar att du nu kan starta (och spara programmet) eller ändra programmet. Tryck på Stop om du vill komma tillbaka till start-up läge. 8. Om du vill öka eller minska belastningen under programmets gang, tryck på Up resp Down. Detta påverkar belastningen för gällande läge i profilen. När profilen går över till nästa kolumn, återgår den till det förinställda motståndet. 9. Under programmen User 1 eller User 2 kan du skrolla igenom information i meddelandefönstret genom att trycka på Enter. 10. När programmet är avslutat visas summeringen av din träning. Summeringen visas endast under en kort tid. Mätaren återgår sedan till start-up läge. Pulsstyrda Program För att starta HRC-programmet, följ instruktionerna nedan eller välj HRC-program. Tryck sedan på Enter och följ direktiven i meddelandefönstret. 1. Välj HRC-program och tryck på Enter. 2. Meddelandefönstret ber dig ange Vikt. Ange vikten med hjälp av Up och Down eller siffertangenterna. Tryck sedan på Enter för att bekräfta och fortsätt till nästa steg. 3. Ange nu din Ålder. Du kan justera en siffra genom att trycka på Up och Down eller siffertangenterna eller endast trycka på Enter för att fortsätta. 4. Nästa är Tid. Du kan justera tiden och trycka på Enter för att fortsätta. 5. Du ombeds nu att justera Pulsvärdet i procent. Standard är 70%; du kan välja 60% eller 80%. Justera nivån och tryck på Enter. 6. Du skall nu välja pulsnivå. Justera nivån och tryck sedan på Enter. 7. Du är nu klar med alla inmatning och kan börja träna genom att trycka på Start. Du kan också gå tillbaka och ändra inställningar genom att trycka på Stop. 8. Om du vill öka eller minska belastningen under programmets gång, tryck på Up eller Down. Du kan ändra pulsvärdet när som helst under programmet. 9. Under HRC-programmet kan du skrolla igenom informationen i meddelandefönstret genom att trycka på Enter. 10. När programmet är avslutat visas summeringen av din träning. Summeringen visas endast under en kort tid. Mätaren återgår sedan till start-up läge. 18

20 Underhåll: 1. Torka av crosstrainern med en fuktig trasa efter varje träningspass. 2. Gnissel, smällar, knäppande ljud eller ojämn inställning kan bero på följande: i. Redskapet är inte ordentligt ihopmonterat. Alla bultar måste skruvas åt så mycket som möjligt. Det kan vara nödvändigt att använda en större skiftnyckel än den medlevererade om det ej går att dra åt dem tillräckligt. De flesta av dessa oljud brukar hänföras till otillräcklig montering eller att de bakre skenorna är smutsiga. ii. Smuts som bildats på de bakre skenorna och hjulen kan ge upphov till oljud. Detta kan orsaka ett dunkande ljud. Rengör skenorna och hjulen med en luddfri trasa och rengöringssprit. Om smutsen sitter kvar, skrapa med tumnageln eller en plastskrapa. Efter rengöring, lägg på lite olja på skenorna med fingrarna eller en luddfri duk. Det behövs endast ett tunt täcke av olja. Torka sedan bort överflödet. 3. Om oljuden kvarstår, kontrollera att maskinen är korrekt nivåjusterad innan du ringer efter service. Mätarens underhållsmeny: Mätaren har en inbyggd underhållsmjukvara. Mjukvaran gör att du kan ändra mätarinställningar från engelskt mätsystem till metersystemet samt stänga av det pipande ljudet från högtalaren när man t ex trycker på en tangent. För att komma till Underhållsmenyn (kallas ibland Engineering mode), tryck och håll nere Start, Stop och Enter. Håll nere dessa tangenter i ca 5 sekunder och meddelandefönstret kommer att visa Engineering mode. Tryck på Enter för att komma till nedanstående meny. Tryck på Up och Down för att navigera. a. Key test (knapptest som innebär att du kan kontrollera att alla knappar fungerar) b. Display test (testar alla displayfunktioner) c. Functions (tryck på Enter för åtkomst, använd Up/Down för att skrolla) i. ODO reset (nollställer stegräknaren) ii. Units (för att ange engelskt mätsystem eller metersystemet) iii. Sleep mode (i detta läge stängs mätaren av automatiskt om den ej använts under 20 minuter) iv. Motor test (driver kontinuerligt kuggväxelmotorn) v. Manual (tillåter steg i kuggväxelmotorn) vi. Key tone (vrider på eller av pipet vid tryck på en tangent) d. Security (Säkerhet tillåter dig att låsa tangentbordet så att ingen oberättigad har tillträde). När barnlåset är i funktion fungerar inte tangentbordet såvida du inte trycker och håller nere Start och Enter i 3 sekunder för att låsa upp mätaren. 19

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens.

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. T765 MANUAL ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom alla instruktioner före användning 1. Det

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower ÖVERSIKTSDIAGRAM BUILT FOR HEALTH 4 10 3 10 4 57 77 30 71 30 31 12 32 2 8 NO Delenavn Beskrivelse Ant NO Delenavn Beskrivelse Ant 1 Huvudram 1 41 Grepp handtag 25.4*3*170

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 4 Montering 5 Drift 9 Underhåll och felsökning 16 Riktlinjer 17 Lista över delar 18 Översiktsdiagram

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 11 Hopfällning och flyttning 17 Underhåll och felsökning 18 Riktlinjer 21 Lista över

Läs mer

CONTENTS ANVÄNDARMANUAL T660

CONTENTS ANVÄNDARMANUAL T660 CONTENTS ANVÄNDARMANUAL T660 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs igenom instruktionerna före användning. 1. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av löpbandet om gällande föreskrifter. 2. Löpbandet

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

E35 Svensk bruksanvisning

E35 Svensk bruksanvisning E35 Svensk bruksanvisning Innehåll Förhållningsregler 3 Introduktion 4 Checklista 5 Montering 8 Display 13 Program 16 Underhåll 23 Översiktsdiagram 24 Lista över delar 25 Service 30 FÖRHÅLLNINGSREGLER

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i dom rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen 1, 64540 Strängnäs

Läs mer

Löpband Master 5120. Instruktionsbok. Bevara denna instruktionsbok för framtida bruk Läs och följ alla instruktioner i denna manual.

Löpband Master 5120. Instruktionsbok. Bevara denna instruktionsbok för framtida bruk Läs och följ alla instruktioner i denna manual. Löpband Master 5120 Instruktionsbok Bevara denna instruktionsbok för framtida bruk Läs och följ alla instruktioner i denna manual 1 Version A PRESENTATION Panel med LED-display Handtagsstöd Främre stolpar

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

BRUKSANVISNING F85 LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ENHETEN

BRUKSANVISNING F85 LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ENHETEN BRUKSANVISNING F85 LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ENHETEN INNEHÅLL Jordningsinstruktioner 3 Introduktion 4 Smådelar 5 Monteringsanvisning 6 Hopfällning 10 Transport 11 Komma igång

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING Modellnr.: PETL79713.0 Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. SVENSK BRUKSANVISNING Serie nummer dekal OBS Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 15 Hopfällning och flyttning 21 Underhåll och felsökning 20 Riktlinjer 25 Lista över

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. BRUKSANVISNING Här hittar du serienumret OBS: Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE Oxycycle III är ett effektivt träningsredskap för personlig aktiv eller passiv träning och rehabilitering i hemmet eller på institution..den justerbara hastigheten/motståndet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer