MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD"

Transkript

1 Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets- och installationsanvisningar. Läs den noga innan användning och spara den för framtida behov.

2 INNEHÅLL VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 1 INSTALLATION 2 MODELLER FÖR PLACERING UNDER KÖKSBÄNK 2 INBYGGDA MODELLER 4 FRISTÅENDE MODELLER... 6 TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION 6 UPPACKNING OCH RENGÖRING... 6 LÅSMEKANISM... 7 ANVÄNDA VINKYLEN 7 KLIMAT... 7 LAGRA... 7 KONTROLLPANELEN... 9 PÅ-/AVKNAPP... 9 SÄKRA KONTROLLPANELEN...10 BELYSNING...10 TEMPERATUR-DISPLAY...10 INSTÄLLNING AV TEMPERATUR...10 ATT VÄLJA FAHRENHEIT(ºF) ELLER CELSIUS (ºC)...11 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 12 RENGÖRING...12 STRÖMAVBROTT...12 FLYTTA VINKYLEN...12 ENERGIBESPARINGSTIPS...12 FELSÖKNING 13 BYTA SIDA PÅ GÅNGJÄRN och/eller HANDTAG 14 MODELLER FÖR PLACERING UNDER KÖKSBÄNK...14 INBYGGDA MODELLER...17 FRISTÅENDE MODELLER...19 Viktig säkerhetsinformation Innan du använder vinkylen, vänligen placera och installera den i enighet med denna bruksanvisning. För att undvika risken för brand, elektriska stötar eller personskador när du använder din vinkyl, följ dessa säkerhetsanvisningar: Enheten är avsedd att användas uteslutande för lagring av vin. Se till att spänningen och strömstyrkan som anges på märketiketten överensstämmer med din nätspänning. Anslut till ett jordat uttag, ta inte bort jordningsstift, använd inte adapter, använd heller inte en förlängningssladd. Rengör aldrig vinkylen delar med brandfarliga vätskor som kan förorsaka brand eller explosion. Och förvara inte eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av vinkylen. Var alltid torr om händerna när vinkylen kopplas till eluttag. Vinkylen ska vara helt urkopplat vid rengöring, underhåll eller service. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller dödsfall. Försök inte att reparera eller ersätta någon del av vinkylen, om det inte uttryckligen rekommenderas i handboken. All annan service ska hänvisas till en kvalificerad tekniker. För att säkerställa korrekt ventilation för vinkylen måste fronten vara helt fri, se även till att det finns en luftspalt på baksidan. Placera inte vinkylen i direkt solljus eller nära andra värmekällor (spis, värmare, kylare, etc.). Säkringen (eller effektbrytaren) ska vara 10 ampere eller högre. Ställ in vinkylens fötter så att den står stadigt och i våg. Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel på insidan av kylen. Dessa rengöringsmedel kan skada eller missfärga vinkylen. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan vara farligt. Om du ska kassera vinkylen, ta bort dörren och lämna kvar hyllorna så att barn inte kan klättra in. Och se till så att kylsystemet, i synnerhet värmeväxlaren på baksidan/ undersidan av enheten inte skadas. Symbolen på produkten och dess emballage anger att produkten inte får hanteras som vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska varor. 1

3 INSTALLATION 295mm width installation Drawing Följande bilder visar endast strukturen av kylen. Dimension och antalet hyllor kan variera mellan modeller av samma serie. MODELLER FÖR PLACERING UNDER KÖKSBÄNK 150 mm bred Beskrivning Hylla Justerbar höjd: mm >34¼ (870mm) > (570mm) (300mm) (295mm) 34¼ (870mm) 33½ (850mm) 20½ (520mm) (570mm) 57 8 (150mm) 595 mm bred Ritning Luftintag Hylla (fullt djup) >34¼ (870mm) 57 8 (150mm) 34¼ (870mm) 18¾ (475mm) (525mm) Hylla (grund) Luftintag Justerbar höjd: mm 295 mm bred Beskrivning >205 8 (525mm) 61 8 (155mm) 33½ (850mm) Hylla (fullt djup) Hylla (grund) Luftintag Justerbar höjd: mm 2 3

4 595 mm bred (vänster och höger zon) Vänster kontrollpanel Höger kontrollpanel INBYGGDA MODELLER 455 mm hög Kondensator Bred hylla Djup hylla Grund hylla Grund hylla Luftintag 31in 2 Min. (200cm 2 Min.) Monteringsstång >221 6 >560mm Justerbar höjd: mm >34¼ (870) > (570) (600) 34¼ (870) (595) 33½ (850) 57 8 (150) 17¾ (453mm) ¼ ( mm) 22¼ -22¾ ( mm) 31in 2 Min. (200cm 2 Min.) 5 16 Min. (8mm) Min Min. (461mm) Min Min. (8mm) Min. 21¼ (540mm) 17¾ (451mm) ¾ (20mm) 1 8 (3mm) (592mm) ¾ (20mm) mm (455mm) 1. Innan du placerar kylen i ett köksskåp måste du byta "original-fötterna" (vita) till de mindre (svarta) som är packade i tillbehörslådan i fronten på kylen (1). 2. Dra åt de två skruvarna för att fixera monteringsstången (2) på undersidan av enheten, i köksskåpet. 3. Du kan även installera en extra toppmonteringsstång (3) (vilket är ett tillbehör packat med enheten) på ovansidan av enheten, och skruva fast den i köksskåpet: se ritning

5 885 mm hög Kondensator FRISTÅENDE MODELLER En temperaturzon Gångjärn Djup hylla Djup hylla Grund hylla 31in 2 Min. (200cm 2 Min.) Monteringsstång Luftintag Grund hylla Lås >221 6 >560mm (878mm) ¼ ( mm) 22¼ -22¾ ( mm) 5 16 Min. (8mm) Min (886mm) ¾ (20mm) 21¼ (540mm) ¼ (5mm) ¾ (20mm) (555mm) Dubbla temperaturzoner Gångjärn Djup hylla 5 16 Min. (8mm) Min. 34½ (876mm) (885mm) 31in 2 Min. (200cm 2 Min.) 1. Innan du placerar kylen i ett köksskåp måste du byta original-fötterna (vita) till de mindre (svarta) som är packade i tillbehörslådan i fronten på kylen (1). 2. Dra åt de två skruvarna för att fixera monteringsstången (2) på undersidan av enheten, i köksskåpet. 3. Du kan även installera en extra toppmonteringsstång (3) (vilket är ett tillbehör packat med enheten) på ovansidan av enheten, och skruva fast den i köksskåpet: se ritning. ¼ (5mm) (592mm) Luftintag INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING Grund hylla UPPACKNING OCH RENGÖRING Ta bort allt emballage/förpackningsmaterial. Låt kylen stå upprätt i 24 timmar innan du kopplar in den till ett strömuttag. Använd en mjuk trasa och ljummet vatten för att torka av kylen, in- och utvändigt. Lås 6 7

6 Montera handtaget så här: Steg 1: -Ta bort packningen för att frilägga hålen Steg 2: -Installera handtaget med de medföljande skruvarna och brickorna Steg 3: -Sätt tillbaka packningen. Bricka Skruv Skruv am VINLAGRING Standardhyllorna passar utmärkt för Bordeaux-flaskor. Maximalt antal flaskor som får plats i kylen beror på storlek och dimension på de vinflaskor som du lagrar. Hyllorna kan dras ut med ca 1/3 för enkel åtkomst. Det finns två typer av utdragbara hyllor: 1. Hyllor med teleskopskenor 2. Hyllor utan teleskopskenor men med plaststoppar. Stopp Teleskop LÅSMEKANISM (tillval) Låsmekanism är tillval. Har du köpt en kyl med lås, finner du nyckeln ihop med denna manual. Sätt i nyckeln i låset och vrid den moturs för att låsa upp dörren. För att låsa den, vänd medurs. Förvara nyckeln på ett säkert ställe. HUR DU ANVÄNDER VINKYLEN TEMPERATUR Apparaten är avsedd för drift från SN till N (se klimatklassdiagram här nedan). Det rekommenderas att hålla den omgivande temperaturen runt C vilket hjälper till att hålla en låg strömförbrukning. Klimatklass Temperatur SN N ST C (50ºF-90ºF) C (61ºF-90ºF) C (64ºF-100ºF) T C (64ºF-109ºF) Om den omgivande temperaturen är över eller under den rekommenderade, kan enhetens prestanda påverkas negativt. Stopp För att förhindra skador på dörrpackningen, se till att dörren är helt öppen innan du drar ut hyllplanen. Förvara vin i förslutna flaskor. Täck inte hyllorna med aluminiumfolie eller annat material som kan hindra luftcirkulationen. En tom vinkyl bör inte stå på under längre perioder, stäng av den och gör rent, lämna dörren på glänt så att luft kan cirkulera i skåpet för att undvika eventuell kondens, mögel eller lukt. Rekommenderade temperaturer för kylning/lagring: Vintyp Rött vin Vitt vin Rosévin Rek. temp ºC (59ºF-64ºF) 9 14ºC (48ºF-57ºF) 10 11ºC (50ºF-52ºF) Mousserande vin 5 8ºC (41ºF-46ºF) 8 9

7 KONTROLLPANEL En temperaturzon På/av Ljus Temp. upp Lås/lås upp Display Temp. ner Ändra mellan ºC/ºF LÅSA UPP KONTROLLPANELEN För att låsa kontrollpanelen håller du in på-/avknappen och ljusknappen med 2 fingrar samtidigt i 3 sekunder. Du hör ett surrande ljud när den låser/låser upp. en låser sig automatiskt efter 10 sekunder. När kontrollpanelen är låst går det inte att ändra temperatur eller slå på/av lyset. INNERBELYSNING PÅ / AV Vid upplåst läge, tryck på ljusknappen för att slå på eller av innerbelysningen. Belysningen måste stängas av manuellt. TEMPERATURDISPLAY Temperaturen visas i displayen. Om termostaten går sönder visas "HH" eller "LL" på displayen och ett surrande ljud hörs. Om detta händer, är denna vinkyl utformad så att den bibehåller temperaturen med kompressor och fläktar. Dubbla temperaturzoner Lås/lås upp På/av Ljus Ändra mellan ºC/ºF Display övre zon Display nedre zon Temp. upp Temp. ner Zonväljare PÅ-/AVKNAPP Kylen slås på automatiskt när du ansluter den till eluttaget. Tryck på på-/avknappen i 10 sekunder för att slå på eller av kylen. Oavsett det är låst eller olåst läge, kan du stänga av kylen genom att hålla inne på-/ avknappen i 10 sekunder. Varning: Om du slagit av kylen bör du vänta 5 minuter innan du slår på den igen, detta för att undvika skador på kompressorn. Varning: Om termostaten går sönder bör vinkylen repareras omgående. INSTÄLLNING AV TEMPERATUR En temperaturzon Du kan ställa in temperaturen mellan 5 22 ºC (41-72 ºF). Tryck på eller för att ställa in temperatur, den valda temperaturen verkställs efter 10 sekunders inaktivitet. När du rör eller kommer den tidigare inställda temperaturen att visas. Dubbla temperaturzoner Du kan ställa in temperaturen mellan 5 12 ºC (41-54 ºF) i den övre zonen och ºC (54-72 ºF) i den nedre. Du väljer zon genom att trycka på innan du ställer in temperatur med eller Zon-knappen blinkar när den är klar att ställas in. Trycker du på eller kommer den tidigare inställda temperaturen att visas. Tryck på eller för att ställa in temperatur, den valda temperaturen verkställs efter 10 sekunders inaktivitet. Obs! Om vinkylen varit avstängd en längre tid kan det ta ett par timmar innan önskad temperatur uppnås

8 ATT VÄLJA CELSIUS (C) ELLER FAHRENHEIT (F) En temperaturzon Håll inne med 2 fingrar samtidigt i 5 sekunder så ändras inställningen. Dubbla temperaturzoner Tryck på knappen, så ändras inställningen för båda temperaturzonerna samtidigt. Skötsel och underhåll RENGÖRING Stäng av strömmen, koppla ur vinkylen och ta bort all löst sittande inredning. Torka av insidan med en svamp och bakpulverlösning (2 msk bakpulver till 1 liter varmt vatten). Rengör hyllorna med ett milt rengöringsmedel. Låt trähyllorna torka innan du lägger tillbaka dem i kylen. Torka av kontrollpanelen med en lätt fuktad trasa var noga med att vrida ur den ordentligt innan avtorkning! Torka av utsidan skåpet med en fuktad trasa och milt rengöringsmedel. Torka torrt med en ren, mjuk trasa. Använd aldrig stålull eller stålborste på det rostfria stålet. STRÖMAVBROTT Kortvariga strömavbrott påverkar inte temperaturen i kylskåpet, undvik dock att öppna dörren under ett strömavbrott så håller du kylan bättre. Varar strömavbrottet mer än ett dygn bör du vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina viner. FLYTTA VINKYLEN Ta bort alla löst sittande delar, inkl. hyllplan. Skruva upp de justerbara fötterna helt, så att de inte böjs eller går av. Tejpa igen dörren eller knyt ett snöre/band kring kylen för att säkra dörren. Se till att vinkylen förblir i upprätt läge under transport. Skydda utsidan av skåpet med en filt eller liknande. ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER Placera inte kylen nära värmeproducerande vinkyler, och inte heller i direkt solljus. Se till att enheten är tillräckligt ventilerad. Täck aldrig över luftventiler! Undvik att lämna dörren öppen under längre stunder. Undvik även att öppna dörren i onödan. FELSÖKNING Upplever du att kylen inte fungerar tillfredsställande, följ dessa instruktioner för att försöka lösa problemet själv, innan du ringer efter service. PROBLEM 1 Vinkylen fungerar inte 2 Vinkylen är inte tillräckligt sval 3 Slår på/av för ofta 4 Lampan fungerar inte 5 Vinkylen vibrerar 6 Vinkylen bullrar 7 Det går inte att stänga dörren 8 I displayen visas "HH" eller "LL" i stället för en digital siffra och/eller med ett kontinuerlig surrande ljud Inte inkopplad Apparaten är avstängd Kontrollera säkringen ORSAK/ÅTGÄRD Kontrollera temperaturen på kontrollpanelen Den yttre temperaturen kan kräva en lägre inställning en öppnas för ofta en är inte helt stängd ens packning är otät Rumstemperaturen är varmare än normalt en öppnas för ofta en är inte helt stängd Kontrollera temperaturen på kontrollpanelen ens packning är otät Inte inkopplad Apparaten är avstängd Kontrollera säkringen Justera fötterna Kontrollera att det inte finns några lösa delar i skåpet eller i kompressorkammaren Ljudet kan komma från kylningselementet vilket är normalt Kontraktion och expansion av innerväggarna kan orsaka knastrande ljud Apparaten är inte nivå justera fötterna Apparaten är inte nivå justera fötterna en/tätningslisten är smutsig Hyllorna är inte i rätt position Temperatursonden är ur funktion 12 13

9 HÄNGA DÖRREN OMVÄNT MODELLER FÖR PLACERING UNDER KÖKSBÄNK Omvändbar dörr finns endast på de enheter med 870 mm höjd och med manöverpanel i skåpet. Steg 3: Skruva loss det övre högra gångjärnet och nedre högra gångjärnet från skåpet övre högra gångjärnet Steg 1: Öppna dörren och lossa de 2 skruvarna från stödstången i det nedre högra gångjärnet. nedre högra gångjärnet nedre högra gångjärnet stödstång Steg 4: Dra ut de 6 plastlocken till vänster i skåpet och flytta dem till höger sida 60 o Min. skruv plastlock Steg 2: Ta försiktigt bort dörren från den övre högra gångjärnet och hindra den från att repas. Ta ut stödstången från gångjärnshålet. övre högra gångjärnet dörr Steg 5: Installera det övre vänstra gångjärnet och nedre vänstra gångjärnet till den vänstra sidan av skåpet. Se till att dra åt skruvarna! 60 o Min. nedre högra gångjärnet stödstång övre vänstra gångjärnet nedre vänstra gångjärnet 14 15

10 Steg 6: Har du en dörr utan lås vänder du den 180 o (upp och ner) Steg 9: För en enhet med lås, följ instruktionen för "Hur man ändrar handtaget" för att flytta handtaget från vänster sida till höger sida INBYGGDA MODELLER Vändbar dörr är endast tillgängligt för en enhet med kontrollpanel i skåpet. Denna anvisning är baserad på en kyl med gångjärnen installerade till höger. Alla demonterade delar måste sparas för att kunna göra en ominstallation. Steg 1: Skruva loss de 8 skruvarna från det övre och nedre högra gångjärnet För en enhet med lås, håll dörren upprätt och flytta gångjärnskåpan (på toppen av dörren) från den vänstra sidan till den högra sidan övre högra gångjärnet skruvar 4 st Steg 7: För in stödstången i det nedre gångjärnshålet på dörren nedre högra gångjärnet skruvar 4 st stödstång Steg 2: Ta bort skruvhålslocket från vänster sida och montera det i höger skruvhål Steg 8: Montera dörren på vänstra gångjärnssidan genom att dra åt stödstången med de 2 skruvarna skruvhålslocket nedre vänster gångjärn stödstång skruvar 16 17

11 Steg 3: Vänd dörren (upp och ner) FRISTÅENDE MODELLER Dessa instruktioner gäller för att ändra öppningsriktningen på en dörr monterad på de högra gångjärnen. Vi rekommenderar att du sparar alla borttagna delar så att dörröppningsriktningen kan ändras tillbaka vid behov. övre vänster gångjärn 1. Ta bort gångjärnskåpan (1 och 2) med hjälp av en platt skruvmejsel. Skruva ur skruvarna på de monterade gångjärnen (3a) och ta bort det övre gångjärnet. Ta nu försiktigt av dörren (5) från det nedre gångjärnet och lägg den på en säker plats. Det är viktigt att du inte tappar brickan (11) i det nedre gångjärnet till dörren eftersom du kommer att behöva den. nedre vänster gångjärn Steg 4: Skruva i de 8 skruvarna i övre vänstra gångjärnet och nedre vänstra gångjärnet ordentligt! 2. Ta bort låslocket (6) och skruvarna (7) och (8) från det övre gångjärnet. Skruva ut skruvarna (3b) för att avlägsna stödgångjärnet (9) från den nedre delen av dörren. Vrid nu dörren av 180 och montera stödgångjärnet (9) till det övre hörnet med skruvarna (3b). övre vänstra gångjärnet skruvar 4 st nedre vänstra gångjärnet skruvar 4 st 18 19

12 3. Använd en platt skruvmejsel för att ta bort det nedre gångjärnsskyddet (12) och skruva ur skruvarna (3c) och (13), inklusive det nedre gångjärnet (10). Flytta det nedre gångjärnet till den andra sidan och fäst på plats med skruvar (3c) och (8). Placera det nedre gångjärnsskyddet (12) över platsen för det ursprungliga nedre gångjärnet (10). 4. Placera brickan (11) på stödgångjärnet (9). Ställ dörren på det nedre gångjärnet, så att stödgångjärnet (9) är i jämnhöjd med den yttre hål av det nedre gångjärnet. Använd skruvarna (3a) för att installera det övre gångjärnet. Montera låslocket (6) och skruvarna (7 och 8) och fäst gångjärnsskyddet. Bricka Vänligen observera! handtaget är permanent fastsatt, du måste därför vända dörren 180 för att ändra sida på handtaget. 20

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Manual FRYS F185VS/RFS

Manual FRYS F185VS/RFS Manual FRYS F185VS/RFS FRYS F185VS/RFS Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder frysen på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr höger-vänster

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat ändamål

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Bruksanvisning. Vinkyl

Bruksanvisning. Vinkyl Bruksanvisning Vinkyl Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna apparat. Vi hoppas att den ska fungera ändamålsenligt i många år. Vinkyl för privata hushåll är avsedd för förvaring

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK LUFT AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer