BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats VARNING. Modellnr NTEVEX Serienummer: Serienummer Dekal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal"

Transkript

1 Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: Webbplats: E-postadress: VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Besök vår webbplats

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSDEKAL VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU BÖRJAR MONTERING ANVÄNDA MOTIONSCYKELN MÄTA PULSEN KONSOLENS FUNKTIONER UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN SPRÄNGSKISS LISTA ÖVER KOMPONENTER RESERVDELAR Sista sidan PLACERING AV VARNINGSDEKAL På den här bilden kan du se var varningsdekalen/-dekalerna ska placeras. Om en dekal saknas eller inte går att läsa ringer du telefonnumret på bruksanvisningens framsida, så får du en ny dekal utan kostnad. Placera dekalen enligt bilden. Obs! Dekalen/dekalerna visas eventuellt inte i naturlig storlek.

3 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: För att minska risken för allvarliga skador ska du läsa alla viktiga säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen och alla varningar på cykeln innan du använder den. ICON tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår av eller genom användning av den här produkten.. Innan du påbörjar din träning ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan. 9. Ha lämpliga kläder på dig medan du tränar. Bär inte lösa kläder som kan fastna i cykeln. Ha alltid träningsskor på dig så att fötterna skyddas.. Motionscykeln ska endast användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen. 3. Det är ägarens ansvar att se till att alla som använder motionscykeln får tillräckligt med information om alla säkerhetsföreskrifter.. Motionscykeln är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas i kommersiella eller institutionella miljöer eller hyras ut. 5. Förvara motionscykeln inomhus på avstånd från fukt och damm. Cykeln får inte placeras i ett garage eller på en övertäckt uteplats eller i närheten av vatten. 6. Placera motionscykeln på en jämn yta med en matta under som skyddar golvet eller mattan. Se till att det finns ett spelrum på minst 0,6 meter framför och bakom motionscykeln. 7. Inspektera och dra åt alla komponenter med regelbundna mellanrum. Slitna delar ska bytas med en gång. 0. Motionscykeln ska inte användas av personer som väger över 5 kg.. Håll alltid ryggen rak medan du använder motionscykeln. Böj inte på ryggen.. Motionscykeln har inget frihjul, utan pedalerna fortsätter att röra sig tills svänghjulet stannar. Sänk tramphastigheten på ett kontrollerat sätt. 3. Om du vill stoppa svänghjulet snabbt trycker du bromsspaken nedåt.. När motionscykeln inte används drar du åt motståndsratten helt för att hindra svänghjulets rörelse. 5. För att undvika skador på bromsbeläggen bör du inte smörja in dem. 6. Överdriven träning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du känner dig svag eller får ont när du tränar ska du genast sluta träna och vila. 8. Förvara motionscykeln utom räckhåll för barn under år och husdjur. 3

4 INNAN DU BÖRJAR Tack för att du har köpt NordicTrack GX 5.. Den här cykeln har en rad funktioner som gör din träning i hemmet både roligare och mer effektiv. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder cykeln. Se efter på bruksanvisningens framsida om du har frågor efter att ha läst igenom den. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du noterar produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Modellnumret är NTEVEX76.0 och serienummerdekalens placering anges på bruksanvisningens framsida. Motståndsratt Konsol Sadel Bromsspak Styre Inställningshandtag Inställningsratt Inställningsratt Pedal/rem Hållare för vattenflaska* Sändare Utjämningsfot Hjul * Vattenflaska ingår ej Utjämningsfot

5 MONTERING Monteringen kräver två personer. Placera alla delar av motionscykeln i ett fritt område och ta bort förpackningsmaterialet. Kasta inte förpackningsmaterialet förrän du är klar med monteringen. Förutom det medföljande verktyget/verktygen kräver monteringen en justerbar skruvnyckel. stjärnskruvmejsel och en När du monterar träningscykeln använder du bilderna nedan för att identifiera smådelar. Siffran inom parentes under varje bild är delens nyckelnummer, från den LISTA ÖVER KOMPONENTER som finns i slutet av den här handboken. Siffran som står efter parentesen är det antal som krävs för montering. Obs! Om en del inte finns med bland delarna kontrollerar du om den är förmonterad. STEG Läs igenom informationen ovan innan du börjar för att underlätta monteringen. Ta bort de två skruvarna, de två brickorna och transportstödet (visas inte) från ramens bakre del (). Kasta skruvarna, brickorna och transportstödet. Leta upp det bakre stödet (7), som inte har några hjul. QQ QU Montera det bakre stödet (7) på ramen () med två skruvar M0 5 mm (3) och två stödbrickor (33). a Y STEG Ta bort de två skruvarna, de två brickorna och transportstödet (visas inte) från ramens främre del (). Kasta skruvarna, brickorna och transportstödet. Montera det främre stödet (8) på ramen () med två skruvar M0 5 mm (3) och två stödbrickor (33). QU QQ Y b 5

6 STEG 3 Leta upp den högra pedalen (35), markerad med ett R. Dra åt den högra pedalen (35) medurs ordentligt in i den högra vevarmen (6) med en justerbar skruvnyckel. Oe Dra åt vänster pedal (visas inte) moturs in i den vänstra vevarmen (visas inte). QV STEG Rikta styrstolpen () som bilden visar. Leta sedan upp inställningsratten (3) vid ramens främre del (). Lossa inställningsratten och dra den utåt. Sätt sedan in styrstolpen () i ramen. U Flytta styrstolpen () uppåt eller nedåt till önskat läge, släpp inställningsratten (3) in i något av inställningshålen i styrstolpen och dra sedan åt inställningsratten. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. Y OQ STEG 5 Sätt fast styret (5) på styrstolpen () med handtaget (3) och handtagsbrickan (3). V Obs! Handtaget (3) fungerar som en spärrhake. Vrid handtaget medurs, dra handtaget utåt, vrid handtaget moturs, för handtaget inåt och vrid sedan handtaget medurs igen. Upprepa proceduren tills handtaget sitter fast ordentligt. U QO QY 6

7 STEG 6 Rikta sadelstolpen () som bilden visar. Leta upp inställningsratten (3) vid ramens bakre del (). Lossa inställningsratten och dra den utåt. Sätt sedan sadelstolpen () i ramen. O Flytta sadelstolpen () uppåt eller nedåt till önskat läge, släpp inställningsratten (3) till ett inställningshål i sadelstolpen och dra sedan åt inställningsratten. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. Y OQ STEG 7 Rikta sadeln () och sadelhållaren (3) som bilden visar. Montera sadeln () på sadelhållaren (3) med två sexkantmuttrar M8 (7). Kontrollera att sadelns främre del är riktad rakt fram innan du drar åt sexkantmuttrarna. Leta upp inställningsratten (3) vid sadelstolpen (). Lossa inställningsratten och dra den utåt. Sätt sedan in sadelhållaren (3) i sadelstolpen. OQ O OO ay Q Flytta sadelhållaren (3) till önskat läge, släpp inställningsratten (3) i något av inställningshålen i sadelhållaren och dra sedan åt inställningsratten. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. STEG 8 Montera hållaren för vattenflaskan (7) på ramen () med två skruvar M5 mm (63) och två M5-brickor (60). au e[ Y eq 7

8 STEG 9 Montera konsolfästet (78) på styret (5) med två fästskruvar (76). V STEG 0 För konsolen (75) krävs två AAA-batterier (medföljer ej). Vi rekommenderar alkaliska batterier. VIKTIGT! Om konsolen har utsatts för låga temperaturer ska den värmas upp till rumstemperatur innan du sätter i batterierna. Annars kan konsolens display eller andra elektroniska komponenter skadas. Ta bort batterilocket från konsolens baksida (75), och placera batterierna i batterifacket. Placera batterierna enligt markeringen inuti batterifacket. Sätt sedan tillbaka batterilocket. STEG Montera konsolen (75) på konsolfästet (78) med en konsolskruv (77). 8

9 STEG För sändaren (8) krävs två AAA-batterier (medföljer ej). Vi rekommenderar alkaliska batterier. Ta bort batterilocket från sändarens framsida (8), och placera batterierna i batterifacket. Placera batterierna enligt markeringen inuti batterifacket. Sätt sedan tillbaka batterilocket. VIKTIGT! Mät från övre delen av stödet upp 9 cm längs ramen () som bilden visar. Sändaren (8) ska fästas här. Ta bort den självhäftande baksidan från kardborrbanden (79). Tryck fast ett kardborrband på den angivna platsen på ramen (). Vrid sändaren (8) som bilden visar. Tryck fast det andra kardborrbandet (79) på baksidan av sändaren. Fäst sändaren (8) på ramen () med kardborrbanden (79). STEG 3 Anslut reedkontakten (80) till sändaren (8). Sätt in den andra delen av reedkontakten (80) i klämman (8). Rotera svänghjulet (36) tills magneten (8) är justerad mot änden av reedkontakten (80). Flytta reedkontakten (80) så att mellanrummet mellan reedkontakten och magneten (8) är ungefär 3 mm. b[ by STEG Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna innan du använder motionscykeln. Obs! När monteringen är klar kan det finnas delar över. Placera en matta under motionscykeln för att skydda golvet. 9

10 ANVÄNDA MOTIONSCYKELN JUSTERA SADELNS VINKEL Du kan justera sadelvinkeln till det läge som känns bekvämast. Du kan även skjuta sadeln framåt eller bakåt för att öka komforten eller justera avståndet till styret. Se bilden för monteringssteg 7 på sidan 8 för information om hur du justerar sadeln. Lossa muttrarna på sadelklämman några varv och vrid sedan sadeln uppåt eller nedåt, eller skjut sadeln framåt eller bakåt till önskat läge. Dra sedan åt muttrarna igen. JUSTERA SADELNS HORISONTELLA LÄGE För att justera sadelns horisontella läge Sadel lossar du först på inställningsratten och drar den nedåt. Flytta sedan sadeln framåt eller bakåt, släpp inställningsratten Inställningsratt något av inställningshålen i sadelhållaren och dra sedan åt dra åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. JUSTERA SADELSTOLPEN Sadeln måste sitta lagom högt för att träningen ska vara effektiv. När du cyklar ska knäna vara något böjda när pedalerna befinner sig längst ned. Du justerar sadelstolpens höjd genom att först lossa på inställningsratten och dra den utåt. Flytta sedan sadelstolpen Sadelstolpe Inställningsratt uppåt eller nedåt, släpp inställningsratten i ett inställningshål i sadelstolpen och dra sedan åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. JUSTERA STYRETS HORISONTELLA LÄGE För att justera styrets horisontella läge lossar du på handtaget, flyttar det framåt eller bakåt till önskat läge och drar sedan åt handtaget. Obs! Handtaget fungerar som en spärrhake. För att lossa handtaget, vrider du handtalet moturs, drar handtaget utåt, vrider handtaget medurs, för handtaget inåt och vrider sedan handtaget moturs igen. Upprepa proceduren igen i omvänd ordning för att dra åt det monterade handtaget i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar. JUSTERA STYRSTOLPEN Styre Handtag För att justera höjden på Styrstolpe styrstolpen lossar du först på inställningsratten och drar den utåt. Inställningsratt Flytta sedan styrstolpen uppåt eller nedåt, släpp inställningsratten i något av inställningshålen i styrstolpen och dra sedan åt dra åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. 0

11 HUR DU JUSTERAR PEDALREMMARNA Dra åt pedalremmarna (se ritningen på sidan ) genom att dra i ändarna. Lossa pedalremmarna genom att hålla ned flikarna på spännena, justera pedalremmarna till önskat läge och sedan släppa flikarna. JUSTERA TRAMPMOTSTÅNDET Om du vill öka motståndet i pedalerna vrider Motståndsratt du motståndsratten medurs. Om du vill minska Bromsspak motståndet vrider du motståndsratten moturs. Tryck bromsspaken nedåt om du snabbt vill stoppa svänghjulet. Svänghjulet bör nu stanna omedelbart. VIKTIGT! När motionscykeln inte används ska motståndsratten vara helt åtdragen. JUSTERING AV MOTIONSCYKELNS PLACERING Om motionscykeln gungar lite på golvet under användning vrider du på den ena eller båda utjämningsfötterna på det främre eller bakre stödet (se ritningen på sidan ) tills den gungande rörelsen är avhjälpt. UNDERHÅLL AV MOTIONSCYKELN Inspektera och dra åt motionscykelns alla delar regelbundet. Slitna delar ska bytas med en gång. Rengör motionscykeln med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. VIKTIGT! Undvik skador på konsolen genom att skydda den mot vätska och hålla den borta från direkt solljus. JUSTERA STYRSTOLPEN Om konsolen inte visar korrekt feedback bör reedkontakten justeras. Se bilden för monteringssteg 3 på sidan 0 för information om hur du justerar reedkontakten. Rotera svänghjulet tills magneten är justerad mot reedkontakten. Skjut reedkontakten en bit närmare eller längre bort från magneten. Rotera sedan svänghjulet ett ögonblick. Upprepa de här åtgärderna tills konsolen visar korrekt feedback.

12 ANVÄNDA HJÄRTFREKVENSMONITORN Mät hjärtfrekvensen om du vill Du kan mäta hjärtfrekvensen med hjälp av bröstpulssensorn. När pulsen har identifierats visas hjärtfrekvensen på displayen. Om hjärtfrekvensen inte visas läser du anvisningarna om felsökning. Använd aldrig alkohol, slipmedel eller kemikalier för att rengöra sensorerna. SÄTTA IGÅNG HJÄRTFREKVENSMONITORN Hjärtfrekvensmonitorn innehåller två komponenter: en bröstrem och en sensorenhet (se bilden nedan). För in fliken på bröstremmens ena ände i sensorenhetens ena ände, som den infällda bilden visar. Tryck på änden av sensorenheten under spännet på bröstremmen. Flik Sensorenhet Bröstrem Sensorenhet Flik Spänne Fliken ska sitta jäms med sensorenhetens främre del. Vira redan hjärtfrekvensmonitorn runt bröstkorgen och fäst den andra änden av bröstremmen vid sensorenheten. Justera längden på bröstremmen vid behov. Hjärtfrekvensmonitorn ska sitta under kläderna, tätt mot huden och så högt under bröstmusklerna/brösten som är bekvämt. Kontrollera att logotypen på sensorenheten är riktad framåt och att rätt sida är vänd uppåt. Dra sensorenheten några centimeter från kroppen och leta upp de två elektrodytorna på insidan (elektrodytorna är täckta av grunda upphöjningar). Använd en saltlösning, exempelvis saliv eller kontaktlinsvätska, för att fukta båda elektrodytorna. Placera sensorenheten på bröstkorgen igen. UNDERHÅLL Torka av hjärtfrekvensmonitorn efter varje användningstillfälle. Hjärtfrekvensmonitorn aktiveras när du fuktar elektrodytorna och applicerar hjärtfrekvensmonitorn. Monitorn stängs av när den avlägsnas och elektrodytorna torkas av. Om hjärtfrekvensmonitorn inte torkas av efter varje användningstillfälle kan batterierna laddas ut snabbt. Förvara hjärtfrekvensmonitorn på en varm, torr plats. Förvara inte hjärtfrekvensmonitorn i en plastpåse eller annan behållare som kan samla fukt. Utsätt inte hjärtfrekvensmonitorn för direkt solljus under längre stunder eller för temperaturer över C eller under 0 C. Böj eller sträck inte sensorenheten för mycket vid användning eller förvaring av hjärtfrekvensmonitorn. Rengör sensorenheten med en fuktig trasa. Använd aldrig alkohol, slipmedel eller kemikalier. Handtvätta och lufttorka hjärtfrekvensmonitorn. FELSÖKNING Om hjärtfrekvensmonitorn inte fungerar som den ska kan du prova med nedanstående förslag. Kontrollera att du applicerar hjärtfrekvensmonitorn på det sätt som beskrivs till vänster. Obs! Om hjärtfrekvensmonitorn inte fungerar trots att den är placerad enligt beskrivningen flyttar du den en bit längre ned eller högre upp på bröstet. Använd en saltlösning, exempelvis saliv eller kontaktlinsvätska, för att fukta båda elektrodytorna på sensorenheten. Om hjärtfrekvensvärdena inte visas förrän du börjar svettas fuktar du elektrodytorna igen. Sätt dig nära konsolen för att konsolen ska visa hjärtfrekvensvärdena. Hjärtfrekvensmonitorn är utformad för att fungera för personer som har normal hjärtrytm. Vissa medicinska tillstånd, exempelvis ventrikelprematurslag, takykardi och arytmi, kan orsaka problem med hjärtfrekvensavläsningen. Hjärtfrekvensmonitorns drift kan påverkas av elektromagnetisk interferens som orsakas av högspänningsledningar eller andra källor. Om du misstänker att det här problemet kan ha uppstått kan du prova med att placera cykeln på en annan plats.

13 KONSOLENS FUNKTIONER. Sätt på konsolen Sätt på konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa.. Tryck på knapparna RESET: Tryck på den här knappen för att radera inställningsvärdet i datorn. Tryck på knappen RESET och håll ned den i två sekunder för att återställa alla funktionssiffror. SET: Tryck på den här knappen för att konfigurera värdena Tid, Avstånd, Kalorier och Puls. Du kan hålla in knappen för att öka värdet snabbare (datorn måste vara vara pausad). MODE: Tryck på den här knappen för att bekräfta alla inställningar och för att växla från ett värde till ett annat. Konsolen har en rad olika funktioner designade för att ge omedelbar feedback vid träning och göra dina träningspass mer effektiva. Innan du använder konsolen kontrollerar du att batterierna är isatta i konsolen och sändaren (se monteringssteg 0 på sidan 8 och monteringsteg på sidan 9). Om det finns en plastremsa på displayen tar du bort den. Följ förloppet på displayen. Konsolen har sju displayskärmar där följande träningsinformation visas: RPM (Varv/min) Här visas hur snabbt du trampar på pedalerna, i varv per minut (RPM) eller i (km/h). En ny displayskärm visas var sjätte sekund. Time (Tid) Här visas hur lång tid som har gått. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på displayen i stället för hur lång tid som gått. Distance (Avstånd) på den här skärmen visas hur långt du har trampat i sammanlagt antal varv. Calories (Kalorier) på den här skärmen visas ungefär hur många kalorier du har bränt. Scan (Sök igenom) Visar alla funktionerna TIME -> DISTANCE -> CALORIES -> PULSE -> RPM/SPEED i följd. HUR DU ANVÄNDER KONSOLEN Kontrollera att produkten är korrekt inkopplad (se sidan UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING). Om det finns ett genomskinligt plastblad på konsolens framsida drar du bort det. RECOVERY: Tryck på den här knappen om du vill aktivera återhämtningstestet. 3. Börja trampa och följ förloppet på displayen Medan du tränar visas det valda läget på konsolen.. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt Konsolen har en automatisk avstängningsfunktion. Om pedalerna inte flyttas och konsolens knappar inte trycks ned på några minuter stängs strömmen av automatiskt så att batterierna inte används i onödan. Hur du använder pulsåterhämtningstestet: Detta är en funktion för att kontrollera pulsåterhämtningen på en skala mellan F och F6 där F är bäst och F6 är sämst. För att mätningen ska fungera korrekt måste du testa direkt när träningspasset har avslutats genom att trycka på knappen TEST (RECOVERY) och sedan sluta träna. När du har tryckt på knappen ska du även sätta på hjärtfrekvensmätaren ordentligt. Testet varar i en minut och resultatet visas på displayen. Om datorn inte detekterar hjärtfrekvensen aktiveras inget pulsåterhämtningstest när du trycker på TEST (RECOVERY). Under pulsåterhämtningstestet kan du avsluta testet och återgå till stoppstatus genom att trycka på TEST (RECOVERY). Varning! Dessa data kan inte användas i medicinskt syfte. Testet kan enbart ge en ungefärlig idé om hur din kondition förändras vid träning. 3

14 ANPASSA KONSOLINSTÄLLNINGARNA. Sätt igång konsolen. Sätt igång konsolen genom att trycka på valfri knapp.. Ställ in ett mål vid behov. När konsolen är igång trycker du på MODE-knappen tills den funktion som du vill konfigurera visas. Tryck på knappen SET tills du når det värde som du vill arbeta mot under ditt träningspass. Tryck på knappen MODE igenom om du vill lägga till ytterligare ett mål. 3. Börja träningspasset. På konsolen visas hur länge och hur långt du har cyklat.. Följ förloppet på displayen. På konsolen visas hur länge och hur långt du har cyklat. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på displayen i stället för hur lång tid som gått. Dessutom visas hur snabbt du trampar (i varv/min eller km/timme), hur många kalorier du har bränt liksom din hjärtfrekvens om du använder bröstremssensorn. 5. Mät hjärtfrekvensen om du vill. se HUR DU MÄTER PULSEN på sidan. 6. När du har tränat klart går konsolen över till viloläge automatiskt. Om pedalerna står stilla i några sekunder går konsolen över till viloläge. Om du inte rör pedalerna eller trycker på konsolens knappar på några minuter stängs konsolen av automatiskt.

15 UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Inspektera och dra åt motionscykelns alla delar regelbundet. Slitna delar ska bytas med en gång. Rengör motionscykeln med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. VIKTIGT! Undvik skador på konsolen genom att skydda den mot vätska och hålla den borta från direkt solljus. 5

16 RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN VARNING: Innan du börjar med detta eller något annat träningsprogram ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan. Pulssensorn är ingen medicinteknisk produkt. Det finns olika faktorer som kan påverka avläsningar av hjärtfrekvensen. Pulssensorn är endast avsedd som ett träningsredskap och används för att fastställa allmänna tendenser för hjärtfrekvensen. Med hjälp av de här riktlinjerna kan du planera ditt träningsprogram. Du kan få detaljerad träningsinformation från din läkare eller i lämpliga böcker. Tänk på att god kost och tillräckligt med vila är mycket viktigt för att uppnå goda resultat. TRÄNINGSINTENSITET Oavsett om du vill förbränna fett eller stärka hjärtkärlsystemet är det viktigt att träna med lämplig intensitet. Du kan utgå från din hjärtfrekvens för att hitta rätt intensitetsnivå. I tabellen nedan visas rekommenderad hjärtfrekvens för att förbränna fett och träna aerobiskt. Fettförbränning För att förbränna fett effektivt måste du träna med låg intensitet under en längre period. Under de första träningsminuterna använder kroppen kolhydratkalorier för att få energi. Först när du har tränat i några minuter börjar kroppen använda lagrade fettkalorier som energikälla. Om du vill förbränna fett ska du justera träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det lägsta talet i din träningszon. För maximal fettförbränning ska du träna med hjärtfrekvensen i närheten av det mellersta talet för din träningszon. Aerobisk träning Om du vill stärka hjärtkärlsystemet måste du träna aerobiskt. Detta innebär att mycket syre krävs under längre perioder. När du vill träna aerobiskt justerar du träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det högsta talet i din träningszon. RIKTLINJER FÖR TRÄNINGSPASS Uppvärmning Börja med 5 till 0 minuters stretching och lättare träning. Under uppvärmningen höjs kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen och blodcirkulationen så att kroppen förbereds för träningen. Träning i träningszonen Träna i 0 till 30 minuter med hjärtfrekvensen i träningszonen. (Under de första veckorna ska hjärtfrekvensen inte ligga i träningszonen längre än 0 minuter.) Andas regelbundet och djupt när du tränar. Håll aldrig andan. Nedvarvning Avsluta med 5 till 0 minuters stretching. Med stretching ökar musklernas rörlighet och problem som kan uppstå efter träningen förebyggs. För att hitta lämplig intensitet letar du upp din ålder längst ned i tabellen (åldern avrundas till närmaste tio år). Med de tre talen ovanför åldern definieras din träningszon. Det lägsta talet är hjärtfrekvensen för fettförbränning, det mellersta talet är hjärtfrekvensen för maximal fettförbränning och det högsta talet är hjärtfrekvensen för aerobisk träning. TRÄNINGSFREKVENS För att bibehålla eller förbättra din kondition ska du träna tre gånger i veckan med minst en dags vila mellan varje träningspass. Efter några månaders regelbunden träning kan du träna oftare om du vill med upp till fem träningspass i veckan. Tänk på att nyckeln till framgång är att göra träningen till en regelbunden och trevlig del av din vardag. 6

17 FÖRSLAG PÅ STRETCHING Korrekt sätt att utföra flera grundläggande stretchningsövningar visas till höger. Rör på dig långsamt när du stretchar. Använd aldrig studsande rörelser.. Nudda tårna Stå med knäna något böjda och böj dig långsamt framåt från höfterna. Låt ryggen och axlarna slappna av och sträck dig nedåt mot tårna så långt du kan. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger. Stretchar: hamstringsmusklerna, knänas baksida och ryggen.. Hamstringsmusklerna Sitt med ena benet utsträckt. För fotsulan på den andra foten mot dig och lägg den mot insidan av låret på det utsträckta benet. Sträck dig mot tårna så långt du kan. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger per ben. Stretchar: hamstringsmusklerna, nedre delen av ryggen och ljumskarna. 3. Vader/hälsenor Placera ena benet framför det andra. Luta dig framåt och sätt händerna på en vägg. Håll det bakre benet rakt och den bakre foten platt på golvet. Böj på det främre benet, luta dig framåt och rör höfterna mot väggen. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger per ben. Om du vill stretcha hälsenan ännu mer kan du även böja på det bakre benet. Stretchar: vader, hälsenor och fotleder.. Lårmuskeln Håll ena handen mot en vägg för balansens skull och ta tag i ena foten med andra handen bakom dig. Placera hälen så nära stussen som möjligt. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger per ben. Stretchar: lår- och höftmuskler. 5. Insidan av låret 3 Sitt med fotsulorna ihop och knäna utåt. Dra in fötterna mot kroppen så långt som möjligt. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger. Stretchar: lår- och höftmuskler. 5 7

18 8 SPRÄNGSKISS Modellnummer NTEVEX

19 LISTA ÖVER KOMPONENTER Modellnummer NTEVEX76.0 Artikel Beskrivning Antal Artikel Beskrivning Antal Ram Sadelstolpe Sadelhållare Styrstolpe Styre Spännfäste Bakre stöd Främre stöd Bromsspak Filtbricka Motståndsratt Höger skydd Vänster skydd Höger skärm Vänster skärm Utjämningsfot Styrstolpens bussning Stödkåpa Stolpkåpa Skärmskydd Hjul Sadel Inställningsratt Bromskåpa Ramkåpa Höger vevarm Vevkåpa Drivrem Spännfjäder Vev Handtag Handtagsbricka Stödbricka Skruv M0 5 mm 35 Höger pedal/rem Svänghjul Svänghjulsaxel Remskiva Svänghjulshylsa Överföringsremskiva Bromsbelägg Bromsklämma Rattbricka Svänghjulslager Vevlager Hjullager Låsring svänghjul Vevlåsring Mutter T Självgängande skruv Flänsmutter Huvmutter Vevmutter Caliperbroms Tunn sexkantmutter M Flänsmutter M6 Spännmutter Låsmutter M0 Skruv M5 0 mm Bricka M5 Sexkantmutter M8 Bromsvajer Skruv M5 mm Sadelstolpens bussning Bult M0 6 mm Vänster vevarm Vänster pedal/rem Bultset M6 30 mm Bult M6 0 mm Bromsbeläggsfäste Sexkantmutter M8 Flat bricka Bult M0 5 mm Hållare för vattenflaska Konsol Skruv fäste Skruv konsol Konsolfäste Kardborrfäste Reedkontakt Sändare Klämma Klämskruv Magnet * Monteringsverktyg * Bruksanvisning Obs! Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Information om beställning av reservdelar finns på baksidan av den här handboken. *Dessa komponenter finns inte avbildade. 9

20 RESERVDELAR Se efter på bruksanvisningens framsida om du vill beställa reservdelar. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du har förberett följande information innan du kontaktar oss: produktens modellnummer och serienummer (se bruksanvisningens framsida) namnet på produkten (se bruksanvisningens framsida) numret på och beskrivningen av reservdelen/reservdelarna (se LISTA ÖVER KOMPONENTER och RITNING i slutet av bruksanvisningen) VIKTIG ÅTERVINNINGSINFORMATION FÖR EU-KUNDER Den här elektroniska produkten får inte bortskaffas i det kommunala avfallet. Tänk på miljön genom att återvinna produkten när den är uttjänt enligt lagstadgade krav. Använd återvinningsanläggningar som är behöriga att samla in den här typen av avfall i ditt område. På så vis bidrar du till att skydda naturtillgångar och förbättra europeiska standarder för miljöskydd. Om du behöver mer information om säkra och korrekta bortskaffningsmetoder kan du kontakta ditt lokala stadskontor eller din återförsäljare av den här produkten. SPECIFIKATIONER Öppet mått (L x B x H): 33,5 cm Produktvikt: 5 kg Tryck i Kina 0 Icon Health & Fitness, Inc.

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

LSTA126中文操作说明

LSTA126中文操作说明 LSE126 洗 干 衣 机 使 用 说 明 阅 读 使 用 说 明 注 意! 建 议 认 真 阅 读 说 明 书 中 的 所 有 内 容, 说 明 中 包 括 了 洗 衣 干 衣 机 的 合 理 安 全 的 使 用 方 法 请 将 说 明 书 保 管 好, 以 备 将 来 参 考 销 售 和 转 卖 时, 确 保 将 说 明 书 随 机 带 上, 以 提 供 必 要 的 使 用 信 息 1. 安

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7ADBBE1C6C0D0D0B5B3A1B232303136A1B333BAC520D0D0D2B5A1B0C1BDD1A7D2BBD7F6A1B1B9A4D7F7B7BDB0B8B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7ADBBE1C6C0D0D0B5B3A1B232303136A1B333BAC520D0D0D2B5A1B0C1BDD1A7D2BBD7F6A1B1B9A4D7F7B7BDB0B8B5C4CDA8D6AA2E646F63> 关 于 印 发 贵 州 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 行 业 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 方 案 的 通 知 黔 会 评 行 党 2016 3 号 各 党 支 部, 各 会 计 师 事 务 所 资 产 评 估 机 构 贵 州 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 行 业 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 方 案 已 经 省

Läs mer

,,,, (,, - ;, ;, ;, ;, ;,, - ;, - ) (,, ~ ),,,, (, ),,,, ( ), () () ( ),,,,,,,.,, :.,. (,, ) : ( ), ;( ), ;( ) ;( ), :.,. %(,, ),,,,, (,, - ) :( ) ( )

,,,, (,, - ;, ;, ;, ;, ;,, - ;, - ) (,, ~ ),,,, (, ),,,, ( ), () () ( ),,,,,,,.,, :.,. (,, ) : ( ), ;( ), ;( ) ;( ), :.,. %(,, ),,,,, (,, - ) :( ) ( ) * 张 文 宏 阮 丹 青 内 容 提 要 : 本 文 运 用 年 天 津 城 乡 居 民 社 会 网 的 问 卷 调 查 资 料, 对 市 民 和 农 民 的 社 会 支 持 网 进 行 了 比 较 研 究 我 们 的 研 究 发 现 :( ) 亲 属 在 城 乡 居 民 的 财 务 支 持 网 中 发 挥 着 非 常 重 要 的 作 用 ( ) 亲 属 在 精 神 支 持 网 中 的 作 用 也

Läs mer

作 品 名 稱 : 好 膨 友 的 夢 幻 烘 培 屋 膨 鬆 劑 之 探 討 摘 要 我 們 使 用 酵 母 粉 泡 打 粉 和 小 蘇 打 作 為 膨 鬆 劑 探 討 烘 培 食 品 中 膨 鬆 劑 的 作 用 在 麵 糰 組 ( 迷 你 吐 司 ) 的 烘 烤 實 驗 中, 我 們 發 現 :

作 品 名 稱 : 好 膨 友 的 夢 幻 烘 培 屋 膨 鬆 劑 之 探 討 摘 要 我 們 使 用 酵 母 粉 泡 打 粉 和 小 蘇 打 作 為 膨 鬆 劑 探 討 烘 培 食 品 中 膨 鬆 劑 的 作 用 在 麵 糰 組 ( 迷 你 吐 司 ) 的 烘 烤 實 驗 中, 我 們 發 現 : 金 門 地 區 第 52 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 生 活 應 用 科 學 科 組 別 : 國 中 組 作 品 名 稱 : 好 膨 友 的 夢 幻 烘 培 屋 膨 鬆 劑 之 探 討 關 鍵 詞 : 泡 打 粉 酵 母 小 蘇 打 編 號 : 製 作 說 明 : 1. 說 明 書 封 面 僅 寫 科 別 組 別 作 品 名 稱 及 關 鍵 詞 2. 編 號

Läs mer

目 录 第 一 部 分 2015 届 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 2 ( 一 ) 毕 业 生 数 量... 2 ( 二 ) 毕 业 生 结 构... 2 ( 三 ) 生 源 分 布 情 况... 2 ( 四 ) 就 业 情 况... 4 ( 五 ) 毕 业 生 择 业 观... 11

目 录 第 一 部 分 2015 届 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 2 ( 一 ) 毕 业 生 数 量... 2 ( 二 ) 毕 业 生 结 构... 2 ( 三 ) 生 源 分 布 情 况... 2 ( 四 ) 就 业 情 况... 4 ( 五 ) 毕 业 生 择 业 观... 11 目 录 第 一 部 分 2015 届 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 2 ( 一 ) 毕 业 生 数 量... 2 ( 二 ) 毕 业 生 结 构... 2 ( 三 ) 生 源 分 布 情 况... 2 ( 四 ) 就 业 情 况... 4 ( 五 ) 毕 业 生 择 业 观... 11 ( 六 ) 毕 业 生 薪 酬 情 况... 12 ( 七 ) 就 业 与 所 学 专 业 相 关 度...

Läs mer

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Läs mer

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Läs mer

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓 咖 哩 酥 李 鵠 餅 店 2 綠 豆 沙 椪 3 基 隆 油 蔥 店 油 蔥 酥 產 品 ( 散 裝 ) 4 濃 縮 肉 燥 5 紅 蔥 醬 6 聯 華 食 品 工 業 股 份 有 限 公 國 民 炒 米 粉 (03.05.5 已 停 產 ) 03.09.05 更 換 新 油, 並 進 行 回 收 03.09.04 以 前 製 作 之 產 品, 惟 拒 不 提 供 下 游 名 單,9/9 予 暫

Läs mer

10 防 波 堤 : 石 斑 雀 鯛 方 蟹 岩 蟹 貳 海 岸 生 態 一 棲 地 生 態 1 潮 上 飛 沫 區 林 投 沙 岸 : 藍 綠 藻 海 蟑 螂 陸 蟹 沙 蟹 扁 跳 蝦 寄 居 蟹 2 礁 岩 礫 石 區 姑 婆 嶼 巨 礫 海 岸 : 螺 類 貝 類 海 膽 青 海 菜 紫 菜

10 防 波 堤 : 石 斑 雀 鯛 方 蟹 岩 蟹 貳 海 岸 生 態 一 棲 地 生 態 1 潮 上 飛 沫 區 林 投 沙 岸 : 藍 綠 藻 海 蟑 螂 陸 蟹 沙 蟹 扁 跳 蝦 寄 居 蟹 2 礁 岩 礫 石 區 姑 婆 嶼 巨 礫 海 岸 : 螺 類 貝 類 海 膽 青 海 菜 紫 菜 澎 湖 海 邊 常 見 的 生 物 閱 讀 劄 記 ( 資 料 來 源 : 洪 國 雄 2000.12 澎 湖 海 邊 常 見 的 生 物 澎 湖 縣 文 化 局 366.92024 / 生 物 海 洋 澎 湖 縣 ) 東 笠 2012.10.10 壹 海 岸 地 景 一 天 然 地 景 1 海 蝕 崖 : 海 蟑 螂 蟹 類 ( 較 乾 燥 ) 2 海 成 階 地 = 海 蝕 平 台 + 海 積

Läs mer

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 高 雄 市 立 前 鎮 國 中 103 學 年 度 活 動 成 果 報 告 活 動 ( 計 畫 ) 名 稱 :1-3-4-6 親 職 教 育 活 動 項 次 說 明 執 行 時 間 承 辦 組 別 地 點 執 行 方 式 103 年 1 月 ~103 年 12 月 輔 導 組 資 料 組 特 教 組 A 棟 三 樓 會 議 室 活 動 宣 導 競 賽 研 習 其 他 家 庭 訪 視 一 教 育 部

Läs mer

Viking Journal in Chinese

Viking Journal in Chinese 维 京 Viking Journal in Chinese 二 四 年 六 月 出 版 一 九 九 六 年 三 月 创 刊 2004 年 第 3 期 ( 总 第 38 期 )VJ0406 国 际 统 一 期 刊 号 ISSN 1401-6222 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 本 期 目 录 (VJ-No. 38) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Läs mer

1

1 糕 深 莫 測 蘿 蔔 糕 製 作 與 探 究 科 別 : 生 活 與 應 用 科 學 科 組 別 : 國 小 組 關 鍵 詞 : 在 來 米 蘿 蔔 糕 抑 菌 中 藥 1 摘 要 本 實 驗 主 要 探 討 蘿 蔔 糕 的 製 作 方 法 並 改 善 蘿 蔔 糕 口 感 及 延 長 保 存 期 限 在 研 究 一 我 們 找 出 蘿 蔔 絲 水 和 在 來 米 的 最 佳 比 例 是 2:2.5:1

Läs mer

投影片 1

投影片 1 56 100% 100% 64 60% 76 34% 2300 2/3 1800 / 1,070,400 ha 587,242 ha 458,158 ha 746,470 ha 326,589 ha 29mm 29mm 10cm 18~40 50 25 1. 1. 40 40 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 30 30 2. 2. 3. 3. 3 4. 4. 200 200

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

D1z.mps

D1z.mps 第 3 章 孵 化 技 术 本 章 按 照 种 蛋 孵 化 的 程 序, 介 绍 了 蛋 的 构 造 与 形 成 种 蛋 的 管 理 家 禽 的 胚 胎 发 育 人 工 孵 化 的 条 件 和 控 制 孵 化 机 的 构 造 与 管 理 孵 化 效 果 的 检 查 与 分 析 以 及 初 生 雏 的 处 理 等 内 容 对 种 蛋 的 选 择 与 消 毒 孵 化 条 件 的 标 准 与 控 制 孵

Läs mer

untitled

untitled DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- c 51113493 09.08 1 B2 B F M Z t o Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg - +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 0108.CN 0108.CN A B 1... B 1

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Läs mer

2 综 合 行 业 期 待 低 速 电 动 车 不 再 野 野 蛮 生 长 冶 天 能 集 团 副 总 裁 周 建 中 表 示 共 同 致 力 产 业 健 康 有 序 发 展 本 报 讯 面 对 低 速 电 动 车 产 业 发 展 的 现 实 袁 行 业 应 该 如 何 去 面 对 钥 4 月 11

2 综 合 行 业 期 待 低 速 电 动 车 不 再 野 野 蛮 生 长 冶 天 能 集 团 副 总 裁 周 建 中 表 示 共 同 致 力 产 业 健 康 有 序 发 展 本 报 讯 面 对 低 速 电 动 车 产 业 发 展 的 现 实 袁 行 业 应 该 如 何 去 面 对 钥 4 月 11 中 国 驰 名 商 标 国 家 级 重 点 新 产 品 国 家 重 点 高 新 技 术 企 业 星 期 五 第 4 期 渊 总 第 90 期 冤 http://www.cn-tn.com 准 企 准 字 第 E046 号 内 部 资 料 赠 阅 交 流 扫 描 二 维 码 体 验 更 丰 富 TIANNENG NEWS 主 办 浙 江 推 进 五 水 共 治 天 能 承 诺 守 土 有 责 本 报

Läs mer

韶 关 市 人 民 政 府 令 第 129 号 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 规 审 2016 1 号 ), 已 经 2016 年 2 月 1 日 韶 关 市 人 民 政 府 第 十 三 届 88 次 常 务 会 议 通 过, 现 予 以 发 布,

韶 关 市 人 民 政 府 令 第 129 号 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 规 审 2016 1 号 ), 已 经 2016 年 2 月 1 日 韶 关 市 人 民 政 府 第 十 三 届 88 次 常 务 会 议 通 过, 现 予 以 发 布, ( 月 刊 ) ( 总 第 371 期 ) 韶 关 市 人 民 政 府 主 管 主 办 2016 年 3 月 20 日 出 版 目 录 市 政 府 文 件 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 令 第 129 号 ) 2 韶 关 市 人 民 政 府 关 于 加 强 政 府 性 债 务 管 理 的 实 施 意 见 ( 韶 府 2016 2 号 ) 18 韶 关

Läs mer

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠 - Address N. Summerbee 先生 Main 大街 335 号纽约, 纽约,92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes Silverback

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Läs mer

目 录.doc

目   录.doc 目 录 概 述 第 一 篇 资 源 第 一 章 土 地 资 源..(17) 第 二 章 气 候 资 源..(20) 第 三 章 矿 产 资 源..(22) 第 四 章 植 物 资 源..(25) 第 五 章 动 物 资 源..(27) 第 六 章 水 资 源..(29) 第 七 章 旅 游 资 源..(30) 第 八 章 劳 动 力 资 源..(34) 第 二 篇 计 划 编 制 与 执 行 第 一

Läs mer

Microsoft Word - 4-8,400份.doc

Microsoft Word - 4-8,400份.doc 1. 教 育 部 办 公 厅 关 于 进 一 步 做 好 高 校 学 生 参 军 入 伍 工 作 的 通 知 ( 教 学 厅 2015 3 号 ) (1) 2. 大 学 生 入 伍 基 本 条 件 (6) 3. 网 上 应 征 报 名 流 程 (7) 4. 当 兵 吃 亏 吗? 给 你 算 算 三 本 账 (8) 5. 大 学 生 参 军 优 惠 政 策 (10) 6. 退 役 士 兵 安 置 (14)

Läs mer

目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 2 五 各 类 全 日 制 在

目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 2 五 各 类 全 日 制 在 济 南 大 学 泉 城 学 院 2015 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 六 年 五 月 目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 2 五 各 类 全 日 制

Läs mer

发 展 为 目 标, 以 发 挥 事 务 所 党 组 织 战 斗 堡 垒 作 用 和 党 员 先 锋 模 范 作 用 为 重 点, 以 党 务 工 作 者 队 伍 建 设 为 支 撑, 以 制 度 机 制 建 设 为 保 障, 不 断 创 新 理 念 措 施 和 载 体, 在 新 的 起 点 上 全

发 展 为 目 标, 以 发 挥 事 务 所 党 组 织 战 斗 堡 垒 作 用 和 党 员 先 锋 模 范 作 用 为 重 点, 以 党 务 工 作 者 队 伍 建 设 为 支 撑, 以 制 度 机 制 建 设 为 保 障, 不 断 创 新 理 念 措 施 和 载 体, 在 新 的 起 点 上 全 附 件 关 于 进 一 步 深 化 注 册 会 计 师 行 业 党 的 建 设 工 作 的 指 导 意 见 2009 年 中 共 中 央 组 织 部 和 财 政 部 党 组 联 合 印 发 关 于 进 一 步 加 强 注 册 会 计 师 行 业 党 的 建 设 工 作 的 通 知 以 来, 注 册 会 计 师 行 业 创 建 了 条 块 结 合 充 分 发 挥 行 业 党 组 织 作 用 的 党 建

Läs mer

2013年全区基层党建工作

2013年全区基层党建工作 2013 年 全 区 基 层 党 建 工 作 专 项 述 职 报 告 汇 编 中 共 深 圳 市 罗 湖 区 委 组 织 部 2014 年 1 月 目 录 区 直 机 关 工 委 2013 年 基 层 党 建 工 作 专 项 述 职 报 告 1 公 安 分 局 党 委 2013 年 基 层 党 建 工 作 专 项 述 职 报 告 8 区 教 育 局 党 委 2013 年 基 层 党 建 工 作 专

Läs mer

非 常 感 谢 您 购 买 本 电 脑 纫 机 请 仔 细 阅 读 本 服 务 手 册, 以 便 您 能 了 解 本 机 的 一 些 特 点 及 能 安 全 地 使 用 好 本 机 此 外, 本 机 使 用 的 都 是 原 装 零 件, 品 质 保 证, 能 为 您 提 供 一 个 多 彩 的 制

非 常 感 谢 您 购 买 本 电 脑 纫 机 请 仔 细 阅 读 本 服 务 手 册, 以 便 您 能 了 解 本 机 的 一 些 特 点 及 能 安 全 地 使 用 好 本 机 此 外, 本 机 使 用 的 都 是 原 装 零 件, 品 质 保 证, 能 为 您 提 供 一 个 多 彩 的 制 电 脑 纫 机 卓 越 超 群 HZL-F600 使 用 说 明 书 注 意 为 了 安 全 起 见, 请 在 使 用 本 机 前 务 必 阅 读 本 使 用 说 明 书 并 请 妥 善 保 管 本 服 务 手 册 以 便 随 时 查 阅 非 常 感 谢 您 购 买 本 电 脑 纫 机 请 仔 细 阅 读 本 服 务 手 册, 以 便 您 能 了 解 本 机 的 一 些 特 点 及 能 安 全 地

Läs mer

广州民航职业技术学院

广州民航职业技术学院 广 州 民 航 职 业 技 术 学 院 2015 年 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 目 录 摘 要...1 前 言...2 第 一 篇 就 业 工 作 情 况...3 一 健 全 完 善 就 业 创 业 工 作 体 系...3 二 发 挥 民 航 行 业 院 校 优 势, 做 好 就 业 创 业 服 务 工 作...3 三 研 究 民 航 行 业 市 场 特 点, 有 针 对 性 开

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBA6CBC9BDCCB0ECA1B232303135A1B33731BAC520B8BDBCFE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBA6CBC9BDCCB0ECA1B232303135A1B33731BAC520B8BDBCFE2E646F63> 附 件 : 2015 年 松 江 区 教 育 系 统 防 汛 防 台 专 项 应 急 预 案 目 录 1 总 则 1.1 编 制 目 的 1.2 编 制 依 据 1.3 适 用 范 围 1.4 工 作 原 则 2 组 织 体 系 2.1 区 教 育 局 2.2 中 小 学 幼 托 园 所 3 预 防 预 警 3.1 预 防 预 警 信 息 3.2 预 警 级 别 划 分 3.3 预 防 预 警 准

Läs mer

untitled

untitled 1504876HA8702 : V-241BZ-HK [ 220V]... 2... 3... 3... 4... 4 24... 5... 6... 7... 7... 8-9... 9... 10... 11... 12... 12... 12 ; 1 220 V 2 40 100 mm 100mm 40 24 24 P5 24 P6 P7 P8 2 3.8 m 2 3 40 3 10 15 24

Läs mer

中 国 近 现 代 史 纲 要 重 要 会 议 ( 一 ) 党 的 创 建 时 期 1. 一 大 (1921 7 23, 上 海 ), 中 国 共 产 党 成 立 (1) 内 容 :1 确 定 党 的 名 称 为 中 国 共 产 党 2 通 过 了 中 国 共 产 党 第 一 个 党 纲 : 以 无

中 国 近 现 代 史 纲 要 重 要 会 议 ( 一 ) 党 的 创 建 时 期 1. 一 大 (1921 7 23, 上 海 ), 中 国 共 产 党 成 立 (1) 内 容 :1 确 定 党 的 名 称 为 中 国 共 产 党 2 通 过 了 中 国 共 产 党 第 一 个 党 纲 : 以 无 中 国 近 代 史 第 一 次 1. 中 国 近 代 史 上 第 一 个 不 平 等 条 约 是 中 英 南 京 条 约 2. 中 国 同 美 国 签 订 的 第 一 个 不 平 等 条 约 是 中 美 望 厦 条 约 3. 中 国 同 法 国 签 订 的 第 一 个 不 平 等 条 约 是 中 法 黄 埔 条 约 4. 鸦 片 战 争 是 中 国 近 代 史 的 起 点 5. 三 元 里 人 民

Läs mer

就 是 要 步 步 深 入 环 环 相 扣, 以 严 肃 的 态 度 严 抓 的 韧 劲, 把 全 面 从 严 治 党 的 良 好 态 势 巩 固 发 展 下 去, 做 到 真 管 真 严 长 管 长 严 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育, 是 推 进 思 想 政 治 建 设 常 态 化 制

就 是 要 步 步 深 入 环 环 相 扣, 以 严 肃 的 态 度 严 抓 的 韧 劲, 把 全 面 从 严 治 党 的 良 好 态 势 巩 固 发 展 下 去, 做 到 真 管 真 严 长 管 长 严 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育, 是 推 进 思 想 政 治 建 设 常 态 化 制 附 件 注 册 会 计 师 行 业 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育 的 指 导 意 见 2016 年 在 全 体 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育 ( 以 下 简 称 两 学 一 做 学 习 教 育 ) 是 党 中 央 作 出 的 重 大 决 定, 指 导 注 册 会 计 师 行 业 开 展

Läs mer

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Läs mer

博士 文中所谓 父伯仪少有文学 是指程仪少有文 艺天赋 与官职 文学 也没有关系 不能将此 文 学 理解为 婺州文学 从 唐朝名画录 的语义逻辑判断 遂令修己 当为 遂令伯仪 原文如下 程修己 其先冀州人 祖大历中任越州医博士 父伯仪少有文学 时周昉任越州长史 遂令伯仪师事 凡 二 十 年 中 师

博士 文中所谓 父伯仪少有文学 是指程仪少有文 艺天赋 与官职 文学 也没有关系 不能将此 文 学 理解为 婺州文学 从 唐朝名画录 的语义逻辑判断 遂令修己 当为 遂令伯仪 原文如下 程修己 其先冀州人 祖大历中任越州医博士 父伯仪少有文学 时周昉任越州长史 遂令伯仪师事 凡 二 十 年 中 师 李万康 华东师范大学 艺术研究所 上海 200062 [ 摘 要 ]程修己是中晚唐最杰出的宫廷画家 他于文宗大和五年 831 任集贤院画直 宣宗大中五年 851 升翰林待诏 前后衔加 浮梁尉 昭武校尉 左骁卫将军 太子中舍和荣王府长史 在唐代职官体系中 画直和画待诏都是使职而非正官 所以程修己所带系 列官衔均为寓俸禄和秩品阶的虚衔 程修己的官历显示 至少到中唐 吏部就已经确立了画直到待诏的升迁制度

Läs mer

2 尊 敬 的 用 户 : 非 常 感 谢 您 购 买 榨 汁 机 为 正 确 使 用 和 维 护 本 产 品, 请 仔 细 阅 读 和 保 管 本 使 用 说 明 书 在 使 用 本 产 品 的 过 程 中 如 遇 功 能 异 常 或 疑 问, 请 予 以 参 考 因 未 按 照 使 用 说 明

2 尊 敬 的 用 户 : 非 常 感 谢 您 购 买 榨 汁 机 为 正 确 使 用 和 维 护 本 产 品, 请 仔 细 阅 读 和 保 管 本 使 用 说 明 书 在 使 用 本 产 品 的 过 程 中 如 遇 功 能 异 常 或 疑 问, 请 予 以 参 考 因 未 按 照 使 用 说 明 榨 汁 机 使 用 说 明 书 使 用 前 请 仔 细 阅 读 安 全 使 用 注 意 事 项 请 将 使 用 说 明 书 存 放 在 明 显 处 为 提 高 产 品 质 量 可 能 会 变 更 产 品 规 格, 恕 不 另 行 通 知 本 产 品 为 国 内 ( 中 华 人 民 共 和 国 ) 专 用 其 电 源 电 压 及 频 率 无 法 在 国 外 使 用 爱 家 2 尊 敬 的 用 户 :

Läs mer

幻灯片 1

幻灯片 1 白 色 花 诗 集 人 民 文 学 出 版 社 1981 年 出 版 共 收 七 月 派 诗 人 阿 垅 鲁 藜 孙 钿 彭 燕 郊 方 然 冀 汸 钟 瑄 郑 思 曾 卓 杜 谷 绿 原 胡 征 芦 甸 徐 放 牛 汉 鲁 煤 化 铁 朱 健 朱 谷 怀 罗 洛 等 二 十 人 的 诗 作 一 百 十 九 首 集 名 出 自 阿 垅 未 入 选 的 一 首 诗 中 要 开 作 一 枝 白 色 花

Läs mer

关于收购晋城兰花大宁煤炭有限公司持有的

关于收购晋城兰花大宁煤炭有限公司持有的 2005 2005 1 2005 2 2005 3 4 5 6 OO 1 2005 2005 X O 2 2005 2005 : 2005 6 16 1 2 < > 3 < > 4 3 2005 1 9900, 99% 100 1% 18 30 8.4 2.6 5.8, 3 2 29900 99.67% 100 0.33% 4 2005 2004, 5 2005 6 2005, 7 2005 20%

Läs mer

代码集

代码集 第 三 部 分 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 561 562 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 目 录 一 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 说 明...566 二 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 索 引 表...568 三 社 区 卫 生 信 息 代 码 集...570 代 码 A1: 布 尔 值...570 代 码 A2: 社 交 活 动 (PAT010104_300071)...570

Läs mer

河南莲花味精股份有限公司

河南莲花味精股份有限公司 河 南 莲 花 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 河 南 莲 花 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 2 月 1 日 下 午 15:00 时 会 议 地 点 :

Läs mer

中共贺州市委员会

中共贺州市委员会 贺 州 市 加 强 宣 传 思 想 文 化 人 才 队 伍 建 设 签 约 制 暂 行 办 法 为 了 逐 步 解 决 当 前 贺 州 新 闻 写 作 播 音 主 持 记 者 编 辑 媒 体 运 营 文 艺 创 作 文 化 创 意 产 业 等 方 面 人 才 紧 缺 制 约 我 市 宣 传 思 想 文 化 工 作 和 文 化 产 业 发 展 滞 后 等 问 题, 根 据 自 治 区 党 委 自 治

Läs mer

大洋样品管理细则(提纲)

大洋样品管理细则(提纲) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 目 次 1. 总 则 1 2 术 语 与 定 义 1 3. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 准 备 2 4. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 3 5. 大 洋 样 品 的 交 接 管 理 18 6. 大 洋 样 品 入 馆 清 点 与 描 述 入 库 23 7. 大 洋 样 品 使

Läs mer

Microsoft Word - 2008-4-14-14-57-19-nf1.doc

Microsoft Word - 2008-4-14-14-57-19-nf1.doc 我 想 升 該 準 備 什 麼 一 備 審 資 料 的 準 備 備 審 資 料 是 指 大 校 在 辦 第 二 階 段 甄 試 時, 供 審 查 資 料 計 分 或 供 面 試 及 相 關 甄 試 項 目 評 分 參 考 之 資 料 內 容 依 各 校 規 定 有 所 增 減, 通 常 包 括 : 一 封 面 / 目 錄 二 自 傳 三 讀 書 計 畫 四 師 長 推 薦 函 五 社 團 參 與 六

Läs mer

安 全 指 南 : 必 须 遵 守 所 有 的 警 告 事 项, 以 确 保 自 己 和 他 人 的 安 全 以 及 保 护 产 品 和 连 接 装 置 这 些 警 告 事 项 都 按 警 示 程 度 明 示 出 等 级 有 资 格 的 人 员 : YO-YO 只 能 进 行 与 手 册 有 关 的

安 全 指 南 : 必 须 遵 守 所 有 的 警 告 事 项, 以 确 保 自 己 和 他 人 的 安 全 以 及 保 护 产 品 和 连 接 装 置 这 些 警 告 事 项 都 按 警 示 程 度 明 示 出 等 级 有 资 格 的 人 员 : YO-YO 只 能 进 行 与 手 册 有 关 的 IOM LBYM180112 Rev. D Mark-4 /GP-4 Yo-Yo 重 锤 安 装 & 操 作 手 册 安 全 指 南 : 必 须 遵 守 所 有 的 警 告 事 项, 以 确 保 自 己 和 他 人 的 安 全 以 及 保 护 产 品 和 连 接 装 置 这 些 警 告 事 项 都 按 警 示 程 度 明 示 出 等 级 有 资 格 的 人 员 : YO-YO 只 能 进 行 与 手

Läs mer

亮麗水顏

亮麗水顏 轉 骨 長 高 中 藥 治 療 經 驗 談 演 講 者 : 和 平 中 醫 聯 合 診 所 李 阿 立 醫 師 李 院 長 小 檔 案 台 中 市 中 醫 師 公 會 第 十 五 屆 理 事 長 日 本 中 醫 藥 研 究 會 審 查 委 員 日 本 中 醫 藥 研 究 會 講 師 和 平 中 醫 醫 院 創 院 院 長 和 平 中 醫 聯 合 診 所 現 任 院 長 從 事 中 醫 藥 一 甲 子

Läs mer

卷 首语 preamble 拥抱质量 再筑梦想 文 / 本刊编辑部 骏马奔腾去 喜羊踏春来 2014 的年轮以凯旋的姿态定格 2015 的钟声复始着岁月如梭 质量强则国家强 质量兴则民族兴 伴随着深化改革的铿锵乐章 我们清晰而深刻地记录下 2014 质 监事业风清气正 稳步前行的轨迹 落实习近平总书

卷 首语 preamble 拥抱质量 再筑梦想 文 / 本刊编辑部 骏马奔腾去 喜羊踏春来 2014 的年轮以凯旋的姿态定格 2015 的钟声复始着岁月如梭 质量强则国家强 质量兴则民族兴 伴随着深化改革的铿锵乐章 我们清晰而深刻地记录下 2014 质 监事业风清气正 稳步前行的轨迹 落实习近平总书 1 卷 首语 preamble 拥抱质量 再筑梦想 文 / 本刊编辑部 骏马奔腾去 喜羊踏春来 2014 的年轮以凯旋的姿态定格 2015 的钟声复始着岁月如梭 质量强则国家强 质量兴则民族兴 伴随着深化改革的铿锵乐章 我们清晰而深刻地记录下 2014 质 监事业风清气正 稳步前行的轨迹 落实习近平总书记 三个转变 要求 贯彻首届中国质量 北京 大 会精神 推进质量强省建设 秉承党的群众路线 强基础

Läs mer

(Microsoft Word - \244H\305\351\244Q\244j\250t\262\316.doc)

(Microsoft Word - \244H\305\351\244Q\244j\250t\262\316.doc) 人 體 十 大 系 統 神 經 系 統 生 活 活 動 告 訴 我 們, 夏 天, 在 炎 熱 的 日 光 下, 水 溝 裏 水 的 溫 度 可 升 高 到 攝 氏 40 至 50 度, 而 我 們 在 運 動 時, 身 體 溫 度 還 是 在 攝 氏 37 度 左 右, 可 是 時 候 會 大 量 出 汗 冬 天, 北 方 的 嚴 寒 可 達 到 攝 氏 零 下 30 度 左 右, 但 是 人 的

Läs mer

校园之星

校园之星 x x x x x x C H N O V x B x x x x S S x mm cm cm cm cm x x x x x x x x A A B X B B ml x x B

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

vi

vi v 目 錄 前 言 四 字 經 全 第 一 品 源 1 第 二 品 法 39 第 三 品 勢 79 第 四 品 意 103 第 五 品 氣 123 第 六 品 美 147 附 錄 一 饒 宗 頤 推 薦 的 經 典 臨 摹 範 本 184 二 饒 宗 頤 中 國 夢 當 有 化 作 為 188 三 參 考 書 目 191 vi 四 字 經 全 四 字 經 全 vii 第 一 品 源 書 法 漢 字

Läs mer

untitled

untitled BDL4230E www.philips.com/welcome SC / 6 LCD LCD - 0 ~ 40 C 32-95 F - 20-80% RH LCD 6 LCD CE MMD EN60950-1:2006+A11:2009 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B1A8AEB3F5B4BCBC7AB0B1A8AEABFCA4DEAB4FBADEA874B2CEA4A7B35DB86D2DB3F8A769312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B1A8AEB3F5B4BCBC7AB0B1A8AEABFCA4DEAB4FBADEA874B2CEA4A7B35DB86D2DB3F8A769312E646F63> 智 慧 停 車 指 引 及 保 管 系 統 之 設 置 科 系 : 建 築 工 程 與 環 境 設 計 研 究 所 課 程 : 智 慧 化 健 康 居 住 空 間 姓 名 : 日 碩 一 甲 - 林 鳳 春 (981G5009) 廣 教 育 學 分 班 - 吳 昭 毅 (xxxxxxxx) 指 導 老 師 : 翁 彩 瓊 老 師 第 一 章 緒 論 目 錄 1.1 研 究 動 機 ------------------------------------------------------2

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

永宁县人民政府文件

永宁县人民政府文件 永 宁 县 2015 年 政 府 信 息 公 开 年 度 报 告 本 报 告 由 银 川 市 永 宁 县 人 民 政 府 办 公 室 按 照 中 华 人 民 共 和 国 政 府 信 息 公 开 条 例 宁 夏 回 族 自 治 区 实 施 < 中 华 人 民 共 和 国 政 府 信 息 公 开 条 例 > 办 法 和 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 2015 年 政 府 信 息 公 开 工 作

Läs mer

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 女 優, 屬 Muse Communication(ミューズコミュニケーシ ョン) 旗 下 藝 人

Läs mer

<4D F736F F D20C4EAB2FACCABD1F4C4DCB5E7B3D8D3A1CBA2C9E8B1B CCD7CFEEC4BF2E646F63>

<4D F736F F D20C4EAB2FACCABD1F4C4DCB5E7B3D8D3A1CBA2C9E8B1B CCD7CFEEC4BF2E646F63> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 年 产 太 阳 能 电 池 印 刷 设 备 100 套 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 苏 州 迈 为 科 技 股 份 有 限 公 司 编 制 日 期 : 2016 年 7 月 江 苏 省 环 境 保 护 厅 制 0 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从

Läs mer

·½Âù¤ë¥Z-62-2-1

·½Âù¤ë¥Z-62-2-1 相 愛 不 能 相 守, 是 愛 情 故 事 裡 經 常 演 的 情 節, 在 不 同 的 年 代 卻 有 著 不 同 的 情 懷 鸏 無 論 是 鄭 愁 予 在 賦 別 韽 一 詩 中 髯 架 構 的 : 這 次 我 離 鏞 你, 是, 是 雨, 是 夜 晚 鸏 你 笑 了 笑, 我 擺 一 擺 麶, 一 條 寂 寞 的 路 便 展 向 兩 頭 圪 那 種 對 於 分 麶 了 然 於 心 的 淡

Läs mer

市 发 展 客 观 规 律, 以 大 城 市 为 依 托, 以 中 小 城 市 为 重 点, 逐 步 形 成 辐 射 作 用 大 的 城 市 群, 促 进 大 中 小 城 市 和 小 城 镇 协 调 发 展 科 学 规 划 城 市 群 内 各 城 市 功 能 定 位 和 产 业 布 局, 缓 解 特

市 发 展 客 观 规 律, 以 大 城 市 为 依 托, 以 中 小 城 市 为 重 点, 逐 步 形 成 辐 射 作 用 大 的 城 市 群, 促 进 大 中 小 城 市 和 小 城 镇 协 调 发 展 科 学 规 划 城 市 群 内 各 城 市 功 能 定 位 和 产 业 布 局, 缓 解 特 含 山 县 城 乡 总 体 规 划 纲 要 (2010-2030 年 ) 说 明 第 一 章 规 划 总 论 第 一 节 宏 观 背 景 1.1 国 家 宏 观 层 面 背 景 分 析 1 中 华 人 民 共 和 国 城 乡 规 划 法 颁 布 实 施 新 的 城 乡 规 划 法 己 于 2008 年 1 月 1 日 颁 布 施 行, 尽 管 与 原 有 的 城 市 规 划 法 仅 一 字 之 差,

Läs mer

Microsoft Word - 第三章第三節.doc

Microsoft Word - 第三章第三節.doc 第 三 節 植 栽 及 建 物 環 境 敷 地 調 查 一 周 圍 環 境 調 查 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 及 浴 場 位 於 臺 中 市 西 區, 刑 務 所 演 武 場 之 後 方, 以 林 森 路 自 由 路 一 段 與 貴 和 街 為 界 圍 塑 出 之 區 域, 林 森 路 25 巷 與 自 由 路 一 段 89 巷 縱 橫 貫 穿 其 中 本 案 刑 務 所 典 獄 長

Läs mer

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393631A46ABEC7A44AAAF9BDD2B57BB35DAD70A4C0A8C928B54CB9CFAAA9292E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393631A46ABEC7A44AAAF9BDD2B57BB35DAD70A4C0A8C928B54CB9CFAAA9292E707074> 961 臨 床 心 理 系 大 學 入 門 課 程 設 計 分 享 授 課 老 師 : 李 錦 虹 助 教 : 王 巧 涵 林 慧 麗 陳 志 誠 97 學 年 度 教 學 成 果 分 享 (200809025) 教 學 理 念 配 合 校 方 希 望 由 資 深 老 師 帶 領 通 識 課 程 的 呼 籲 首 創 由 一 位 資 深 老 師 搭 配 一 位 大 一 導 師 課 程 設 計 以 輔

Läs mer

或 者 不 符 合 法 定 形 式 的, 应 当 一 次 书 面 告 知 申 请 人 需 要 补 正 的 全 部 内 容 对 不 符 合 条 件 的, 应 当 书 面 告 知 理 由 车 辆 管 理 所 应 当 将 法 律 行 政 法 规 和 本 规 定 的 有 关 办 理 机 动 车 驾 驶 证

或 者 不 符 合 法 定 形 式 的, 应 当 一 次 书 面 告 知 申 请 人 需 要 补 正 的 全 部 内 容 对 不 符 合 条 件 的, 应 当 书 面 告 知 理 由 车 辆 管 理 所 应 当 将 法 律 行 政 法 规 和 本 规 定 的 有 关 办 理 机 动 车 驾 驶 证 中 华 人 民 共 和 国 公 安 部 令 第 123 号 修 订 后 的 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定 已 经 2012 年 8 月 21 日 公 安 部 部 长 办 公 会 议 通 过, 现 予 发 布, 自 2013 年 1 月 1 日 起 施 行, 第 五 章 第 四 节 自 发 布 之 日 起 施 行 公 安 部 部 长 孟 建 2012 年 9 月 12 日 机 动

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

全国马术项目通级考核实施细则

全国马术项目通级考核实施细则 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 实 施 细 则 (2016 年 3 月 29 日 修 订 ) 第 一 条 为 保 证 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 办 法 的 正 确 实 施, 特 制 定 本 实 施 细 则 第 二 条 中 国 马 术 协 会 是 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 的 审 核 机 构, 负 责 骑 手 分 级 的 审 核 和 管 理 第 三 条 凡 在 中

Läs mer

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2C1CABFC9FACEEFB1A8B8E6B1ED2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2C1CABFC9FACEEFB1A8B8E6B1ED2E646F63> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 扩 建 年 产 2.2 亿 人 份 体 外 诊 断 试 纸 2 万 套 血 糖 仪 生 产 项 目 ( 扩 建 ) 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 南 通 市 伊 士 生 物 技 术 有 限 责 任 公 司 编 制 日 期 :2015 年 5 月 25 日 江 苏 省 环 境 保 护 厅 制 一 建 设 项 目 基 本 情 况 项 目

Läs mer

关于在招募说明书和公开说明书中

关于在招募说明书和公开说明书中 华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 零 一 一 年 四 月 1 目 录 一 基 金 当 事 人... 3 二 基 金 的 依 据 目 的 和 原 则... 4 三 基 金 托 管 人

Läs mer

目 录 卷 首 语 01 最 是 一 年 春 好 处 ( 月 刊 ) 圆 园 16 年 2 月 总 第 168 期 主 办 : 金 华 市 精 神 文 明 建 设 委 员 会 承 办 : 中 共 金 华 市 委 宣 传 部 金 华 市 文 明 办 主 编 辑 委 员 会 任 : 何 杏 仁 副 主

目 录 卷 首 语 01 最 是 一 年 春 好 处 ( 月 刊 ) 圆 园 16 年 2 月 总 第 168 期 主 办 : 金 华 市 精 神 文 明 建 设 委 员 会 承 办 : 中 共 金 华 市 委 宣 传 部 金 华 市 文 明 办 主 编 辑 委 员 会 任 : 何 杏 仁 副 主 最 是 一 年 春 好 处 本 刊 评 论 员 中 国 共 产 党 金 华 市 六 届 十 次 全 会 通 过 了 金 华 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 袁 明 确 了 提 前 实 现 野 四 翻 番 冶 尧 高 水 平 建 成 小 康 社 会 的 新 目 标 遥 我 们 应 当 看 到 袁 高 水 平 全 面 建 成 小 康 社 会 袁 文 化 小 康 不

Läs mer

财务部57

财务部57 ......... 2001... 2001......... ........................... ........................... .................. 2001 21 ( ) ( ) 2001 2 28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

Läs mer

目 录 第 一 章 基 本 状 况... 1 一 毕 业 生 规 模 与 结 构...1 二 毕 业 生 生 源 地 分 布...3 三 毕 业 生 初 次 就 业 率...5 四 毕 业 生 就 业 去 向 分 布...7 五 毕 业 生 就 业 行 业 分 布...8 六 毕 业 生 就 业 职

目 录 第 一 章 基 本 状 况... 1 一 毕 业 生 规 模 与 结 构...1 二 毕 业 生 生 源 地 分 布...3 三 毕 业 生 初 次 就 业 率...5 四 毕 业 生 就 业 去 向 分 布...7 五 毕 业 生 就 业 行 业 分 布...8 六 毕 业 生 就 业 职 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 二 0 一 五 年 十 二 月 目 录 第 一 章 基 本 状 况... 1 一 毕 业 生 规 模 与 结 构...1 二 毕 业 生 生 源 地 分 布...3 三 毕 业 生 初 次 就 业 率...5 四 毕 业 生 就 业 去 向 分 布...7 五 毕 业 生 就 业 行 业 分 布...8 六 毕 业 生 就 业 职 业 分 布...9

Läs mer

() 甲 > 丙 > 乙 () 甲 > 乙 > 丙 () 乙 > 丙 > 甲 () 乙 > 甲 > 丙 13.( ) 有 一 個 物 體 放 在 击 透 鏡 前, 並 在 鏡 後 的 紙 屏 得 到 一 個 清 晰 的 像, 若 將 透 鏡 的 上 半 部 用 不 透 光 的 物 體 遮 住, 則

() 甲 > 丙 > 乙 () 甲 > 乙 > 丙 () 乙 > 丙 > 甲 () 乙 > 甲 > 丙 13.( ) 有 一 個 物 體 放 在 击 透 鏡 前, 並 在 鏡 後 的 紙 屏 得 到 一 個 清 晰 的 像, 若 將 透 鏡 的 上 半 部 用 不 透 光 的 物 體 遮 住, 則 台 南 巿 立 崇 明 國 中 一 百 零 一 學 年 度 第 一 學 期 第 二 次 定 期 考 二 年 級 自 然 科 試 卷 範 圍 : 3-1~5-1 命 題 教 師 : 鄭 淑 雲 * 本 試 卷 共 2 張 4 頁 請 用 藍. 黑 原 子 筆 作 答, 將 答 案 寫 在 答 案 欄 內, 並 將 答 案 欄 交 回, 否 則 不 計 分 一 選 擇 題 :( 每 題 2 分 )50

Läs mer

KZ-PA35C_說明書(0911更新)

KZ-PA35C_說明書(0911更新) 使用說明書 聲寶 35 l 雙溫控油切旋風烤箱 聲寶 35 l 雙溫控油切旋風烤箱 (家庭用) KZ-PA35C KZ-PA35C 安全注意事項 1 各部位名稱 5 使用說明 6 簡易食譜 10 若有維修發生時請主動提示本保證書以享受權益 清潔與保養 14 故障檢修與排除 16 烤盤 緊急處理方法 17 規格 18 聲寶產品保證書 19 19 為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害 請務必遵守下述事項

Läs mer

Microsoft Word - 103.11.06 PF30A1-A2_野狼SB 300-300CR_內文 縮98% 曬金源版.doc

Microsoft Word - 103.11.06 PF30A1-A2_野狼SB 300-300CR_內文 縮98% 曬金源版.doc 這 本 使 用 說 明 書, 是 說 明 有 關 於 您 所 買 的 車 輛 之 正 確 的 使 用 方 法 安 全 駕 駛 簡 易 的 檢 查 方 法 等 為 了 使 您 能 有 更 舒 適 更 安 全 的 駕 駛, 一 定 要 詳 細 閱 讀 為 了 維 護 您 的 權 益 購 車 時, 請 向 三 陽 經 銷 商 索 取 使 用 說 明 書, 並 請 接 受 下 列 說 明 : 車 子 正 確

Läs mer

妇保大课笔记

妇保大课笔记 省 妇 保 大 课 笔 记 扫 一 扫 : 准 妈 妈 学 堂 微 信 官 方 公 众 平 台 目 录 概 述 :... 4 一 怀 孕 28 周 以 后 的 常 见 症 状... 4 二 穿 着... 4 三 个 人 卫 生... 4 四 运 动... 4 五 营 养... 4 六 自 我 监 护... 4 七 分 娩 先 兆... 4 八 临 产... 5 九 母 乳 喂 养... 5 妇 保

Läs mer

篇名

篇名 篇 名 : 人 類 最 忠 實 的 夥 伴 作 者 : 黃 亞 荃 內 湖 高 工 控 制 科 二 年 仁 班 指 導 老 師 : 林 琮 閔 老 師 翁 桂 松 老 師 壹 前 言 近 年 來, 流 浪 犬 的 數 量 逐 漸 增 加 而 無 減 少 的 趨 勢, 人 類 大 多 受 電 視 電 影 的 影 響, 一 時 心 血 來 潮 飼 養 寵 物, 往 往 沒 有 經 過 深 思 熟 慮 而

Läs mer

附 件

附 件 邮 政 行 业 统 计 报 表 制 度 ( 快 递 业 务 部 分 ) 2014 年 中 华 人 民 共 和 国 国 家 邮 政 局 制 定 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 批 准 2013 年 9 月 本 报 表 制 度 根 据 中 华 人 民 共 和 国 统 计 法 中 华 人 民 共 和 国 邮 政 法 和 邮 政 行 业 统 计 管 理 办 法 的 有 关 规 定 制 定 中

Läs mer

BSAP_ConsultChi05_1.indd

BSAP_ConsultChi05_1.indd 2016 1 A B 1 3 4 7 13 33 51 C D 1 2 1 2 3 4 6 5 3 4 5 1 2 3 4 6 1 7 1 1.1 1 8 2 1.2 9 1 1.3 10 1.4 1.5 2011-2030 11 1 1.6 12 2 13 2 2.1 14 3 15 16 2 4 17 2 5 18 19 2 1 2 3 4 1 2 3 20 6 21 2 7 22 23 24

Läs mer

5 1 文 书 原 件 优 先 的 原 则 和 例 外 兼 评 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 第 69 条 / 纪 格 非 论 点 与 思 考 5 3 优 先 受 偿 权 是 什 么 权? 浅 谈 建 筑 工 程 优 先 受 偿 权 的 性 质 及 价

5 1 文 书 原 件 优 先 的 原 则 和 例 外 兼 评 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 第 69 条 / 纪 格 非 论 点 与 思 考 5 3 优 先 受 偿 权 是 什 么 权? 浅 谈 建 筑 工 程 优 先 受 偿 权 的 性 质 及 价 每 月 吹 风 4 律 师 的 社 会 理 想 是 什 么? / 顾 培 东 焦 点 与 视 线 5 没 有 反 对 的 声 音, 合 唱 怎 能 和 谐 访 陕 西 省 高 级 人 民 法 院 副 院 长 王 松 敏 / 千 古 洲 文 心 7 现 代 法 官 不 能 是 简 单 的 法 律 人 北 京 市 西 城 区 人 民 法 院 赵 庆 丽 法 官 的 便 民 情 怀 / 高 凌 燕 1 3

Läs mer

早 期 療 育 教 保 人 員 應 具 備 下 列 資 格 之 一 : 一 專 科 以 上 學 校 醫 護 職 能 治 療 物 理 治 療 教 育 特 殊 教 育 早 期 療 育 幼 兒 教 育 幼 兒 保 育 社 會 社 會 福 利 社 會 工 作 心 理 輔 導 兒 童 及 少 年 福 利 或

早 期 療 育 教 保 人 員 應 具 備 下 列 資 格 之 一 : 一 專 科 以 上 學 校 醫 護 職 能 治 療 物 理 治 療 教 育 特 殊 教 育 早 期 療 育 幼 兒 教 育 幼 兒 保 育 社 會 社 會 福 利 社 會 工 作 心 理 輔 導 兒 童 及 少 年 福 利 或 名 稱 : 兒 童 及 少 年 福 利 機 構 專 業 人 員 資 格 及 訓 練 辦 法 修 正 日 期 : 民 國 103 年 01 月 17 日 法 規 類 別 : 行 政 > 衛 生 福 利 部 > 社 會 及 家 庭 目 第 1 條 本 辦 法 依 兒 童 及 少 年 福 利 與 權 益 保 障 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 七 十 八 條 規 定 訂 定 之 第 2 條 本 法

Läs mer

目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳

目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳 目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳 攻 略 台 灣 自 行 車 公 里 台 灣 路 跑 公 里 台 灣 補 給 站 台 東 游 泳 公 里

Läs mer

人 員 分 配 完 畢 後, 分 配 訓 練 之 需 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 分 發 機 關, 指 銓 敘 部 及 行 政 院 人 事 行 政 總 處 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 定 期 依 序, 指 分 發 機 關 或 申 請 舉 辦 考 試 機 關 於 下 次 該 項

人 員 分 配 完 畢 後, 分 配 訓 練 之 需 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 分 發 機 關, 指 銓 敘 部 及 行 政 院 人 事 行 政 總 處 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 定 期 依 序, 指 分 發 機 關 或 申 請 舉 辦 考 試 機 關 於 下 次 該 項 名 稱 : 公 務 人 員 考 試 法 施 行 細 則 修 正 日 期 : 民 國 103 年 08 月 25 日 法 規 類 別 : 考 試 > 考 選 部 > 公 務 人 員 考 試 目 第 1 條 本 細 則 依 公 務 人 員 考 試 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 二 十 七 條 規 定 訂 定 之 第 2 條 本 法 第 一 條 所 稱 以 考 試 定 其 資 格 之 人 員,

Läs mer

关于印发《实验室骨干教师评聘及管理办法》的通知

关于印发《实验室骨干教师评聘及管理办法》的通知 关 于 印 发 实 验 室 骨 干 教 师 评 聘 及 管 理 办 法 的 通 知 院 教 发 [2001]051 号 各 系 ( 部 ): 为 了 更 好 地 加 强 实 验 室 建 设, 保 证 实 验 设 备 的 完 好 运 行, 提 高 实 验 室 设 备 的 使 用 效 益, 为 突 出 学 科 特 色 和 教 学 科 研 工 作 的 发 展 提 供 良 好 的 服 务, 并 做 好 实

Läs mer

2 2. ( 4 ) =? 在 電 子 計 算 器 之 最 適 當 操 作 過 程 為 1 256 2256 23 2 5 6 4 2 5 6 2 3. ( 3 ) 乘 除 算 名 數 題 目 應 求 小 數 幾 位 以 下 四 捨 五 入 11 位 23 位 32 位 40 位 2 4. ( 3

2 2. ( 4 ) =? 在 電 子 計 算 器 之 最 適 當 操 作 過 程 為 1 256 2256 23 2 5 6 4 2 5 6 2 3. ( 3 ) 乘 除 算 名 數 題 目 應 求 小 數 幾 位 以 下 四 捨 五 入 11 位 23 位 32 位 40 位 2 4. ( 3 104 年 度 11400 商 業 計 算 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 禁 止 攜 帶 任 何 計 算 工 具 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題 單 選 選 擇 題 60 題, 每 題 1 分 ; 複 選 選 擇 題 20 題, 每 題 2 分, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F333B4E5AA61B1D0BEC7BFC4A44AA655BBE2B0ECA544C3445FB5A3B8D6B3D0A740B1D0BEC72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F333B4E5AA61B1D0BEC7BFC4A44AA655BBE2B0ECA544C3445FB5A3B8D6B3D0A740B1D0BEC72E646F63> 壹 基 礎 篇 ( 修 辭 學 教 學 ) 教 學 設 計 : 廖 文 毅 老 師 一 譬 喻 法 ( 明 喻 法 暗 喻 法 借 喻 法 ) ( 一 ) 明 喻 法 : 在 詩 裡 面 運 用 -- 甲 像 乙 -- 這 樣 的 比 喻, 就 是 明 喻 法 例 如 : 一 鞭 炮 像 個 留 著 長 髮 的 小 妹 妹 二 風 真 像 位 舞 蹈 家 三 白 雲 像 一 位 魔 術 師 作 品

Läs mer

105年公務員申領或侵占小額款項

105年公務員申領或侵占小額款項 公 務 員 詐 領 或 侵 占 小 額 款 項 宣 導 教 材 中 華 民 國 中 華 民 國 105 年 4 月 壹 前 言... 1 貳 案 例 類 型 分 析... 2 一 詐 領 差 旅 費... 2 二 詐 領 加 班 費... 4 三 詐 領 油 料 費... 8 四 詐 領 國 民 旅 遊 卡 休 假 補 助 費... 10 五 詐 領 鐘 點 費... 13 六 侵 占 公 用 財

Läs mer

C 佟 某 委 托 中 介 为 其 征 婚 D 海 盈 房 地 产 公 司 委 托 律 师 事 务 所 代 其 办 理 登 记 事 项 8 根 据 民 法 通 则, 施 工 单 位 的 项 目 经 理 属 于 施 工 单 位 的 ( ) A 委 托 代 理 人 B 法 定 代 理 人 C 指 定 代

C 佟 某 委 托 中 介 为 其 征 婚 D 海 盈 房 地 产 公 司 委 托 律 师 事 务 所 代 其 办 理 登 记 事 项 8 根 据 民 法 通 则, 施 工 单 位 的 项 目 经 理 属 于 施 工 单 位 的 ( ) A 委 托 代 理 人 B 法 定 代 理 人 C 指 定 代 2014 年 一 级 建 造 师 法 律 法 规 考 前 演 练 题 温 馨 提 示 : 下 列 选 择 题 有 可 能 为 单 项 或 者 多 项 选 择 题. ( 参 考 答 案 讲 解 时 提 供 ) 1 建 筑 业 企 业 资 质 管 理 规 定 属 于 ( ) A 行 政 法 规 B 一 般 法 律 C 司 法 解 释 D 部 门 规 章 2 法 律 之 间 对 同 一 事 项 新 的 一

Läs mer

Microsoft Word - prac_exp13.doc

Microsoft Word - prac_exp13.doc 示 例 十 三 審 題 和 立 意 四 年 級 學 習 單 元 審 題 和 立 意 ( 東 華 三 院 王 余 家 潔 紀 念 小 學 ) 一 學 習 目 標 透 過 閱 讀 不 同 類 型 的 文 章, 掌 握 審 題 和 立 意 的 方 法, 增 強 寫 作 及 說 話 的 能 力 ; 培 養 虛 心 謙 遜 關 懷 他 人 的 態 度, 以 及 肯 定 自 我 價 值 二 學 習 重 點 聆

Läs mer

陕 西 省 城 市 社 区 社 会 管 理 创 新 现 状 困 境 及 建 议 一 陕 西 省 城 市 社 区 管 理 现 状 分 析 ( 一 ) 社 区 社 会 管 理 创 新 的 重 要 举 措 1. 高 度 重 视 社 区 的 社 会 管 理, 积 极 探 索 总 结 经 验 自 2000 年

陕 西 省 城 市 社 区 社 会 管 理 创 新 现 状 困 境 及 建 议 一 陕 西 省 城 市 社 区 管 理 现 状 分 析 ( 一 ) 社 区 社 会 管 理 创 新 的 重 要 举 措 1. 高 度 重 视 社 区 的 社 会 管 理, 积 极 探 索 总 结 经 验 自 2000 年 . 21 田 丽 丽 摘 要 : 社 区 是 社 会 管 理 的 基 石, 加 强 和 创 新 社 区 社 会 管 理 已 成 为 当 前 社 区 建 设 的 重 要 任 务 之 一 陕 西 省 在 推 进 社 会 管 理 创 新 强 化 社 区 建 设 的 过 程 中, 通 过 多 项 举 措, 在 社 区 管 理 模 式 创 新 方 面 取 得 了 初 步 成 效, 但 是 城 市 社 区 形

Läs mer

1-8章.indd

1-8章.indd 第一章 帽 子 问 题 帽子问题又称帽子颜色问题 是比较经典又非常有趣的逻辑问题之一 一个经典的问题原文如下 有 3 顶红帽子和 2 顶白帽子 现在将其中 3 顶给排成一列纵队的 3 个人 每人戴上 1 顶 每个人都只能看到自己前面的人的帽子 而看不到自己和自己后面的人的帽子 同时 3 个人也不知道剩下的 2 顶帽子的颜色 但他们都知道他们 3 个人的帽子是从 3 顶红帽子 2 顶白帽子中取出的 先问站在最后边的人

Läs mer

事 業 單 位 改 組 或 轉 讓, 舊 勞 工 不 願 意 續 任 者, 可 否 請 求 資 遣 費? 工 或 與 勞 工 協 商 同 意 後 簽 訂 新 約, 以 穩 固 勞 雇 關 係 至 於 改 組 或 轉 讓 過 程 中, 被 商 定 留 用 之 勞 工, 如 因 其 勞 動 條 件 有

事 業 單 位 改 組 或 轉 讓, 舊 勞 工 不 願 意 續 任 者, 可 否 請 求 資 遣 費? 工 或 與 勞 工 協 商 同 意 後 簽 訂 新 約, 以 穩 固 勞 雇 關 係 至 於 改 組 或 轉 讓 過 程 中, 被 商 定 留 用 之 勞 工, 如 因 其 勞 動 條 件 有 勞 動 基 準 法 常 見 壹 勞 動 契 約 何 謂 雇 主 違 反 勞 動 契 約 或 勞 工 法 令, 致 有 損 害 勞 工 權 益 之 虞 勞 工 可 否 終 止 契 約, 請 求 資 遣 費? 勞 工 法 令 有 強 制 性 質, 勞 動 契 約 不 得 違 反 勞 工 法 令, 團 體 協 約 或 工 作 規 則, 雇 主 是 否 違 反 勞 動 契 約 或 勞 工 法 令, 應 以

Läs mer

Microsoft Word - 江湖行帮趣话

Microsoft Word - 江湖行帮趣话 1 2 小 引 江 湖 百 态, 五 行 八 作, 七 十 二 行, 是 我 国 自 古 以 来 小 生 产 经 济 的 产 物 工 匠 作 坊 商 贾 服 务 行 业 艺 人 江 湖 术 士 帮 会 匪 盗 娼 妓 形 形 色 色, 五 花 八 门 这 种 带 有 宗 法 式 的 行 业, 是 一 个 个 神 秘 的 王 国, 它 们 分 别 有 着 自 己 的 信 奉, 有 着 不 同 的 规

Läs mer

Microsoft Word - report.doc

Microsoft Word - report.doc 作 品 來 源 : 仁 濟 醫 院 王 華 湘 中 學 學 生 指 導 老 師 : 傅 潤 偉 老 師 報 告 目 錄 第 一 章 : 引 言 1.1. 研 究 背 景 及 目 的 ----------------------------------------------------------------P.3-4 1.2. 研 究 對 象 及 原 因 ----------------------------------------------------------------P.5

Läs mer

德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考

德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考 核 制 度 薪 资 及 福 利 制 度 活 动 管 理 制 度 客 户 经 理 行 为 守 则 附 则

Läs mer

( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 葵 ) 和 杭 州 金 锋 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 锋 )( 以 下 合 称 交 易 对 方 ) 购 买 其 持 有 的 卓 诚 兆 业 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次

( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 葵 ) 和 杭 州 金 锋 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 锋 )( 以 下 合 称 交 易 对 方 ) 购 买 其 持 有 的 卓 诚 兆 业 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次 证 券 代 码 :600237 证 券 简 称 : 铜 峰 电 子 编 号 : 临 2016-003 安 徽 铜 峰 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准

Läs mer

海大学字[2004]3号

海大学字[2004]3号 中 国 海 洋 大 学 文 件 海 大 人 字 2007 117 号 中 国 海 洋 大 学 岗 位 设 置 管 理 暂 行 办 法 ( 二 七 年 十 二 月 二 十 七 日 ) 为 全 面 落 实 国 家 关 于 事 业 单 位 聘 用 制 改 革 和 收 入 分 配 制 度 改 革 的 要 求, 切 实 做 好 学 校 岗 位 设 置 管 理 工 作, 根 据 人 事 部 事 业 单 位 岗

Läs mer