Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)"

Transkript

1 Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016

2 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att chefa och att leda. Ledarskap är inget man föds med utan snarare ett hantverk det vill säga något man kan lära sig. Kraven på dagens ledare handlar om att ha förmåga att entusiasmera sina medarbetare, att kunna visa empati och att vara en mycket god kommunikatör. Det är idag mycket viktigare än att ha den djupaste kunskapen, av alla, om verksamheten. Vi utvecklar ledarskapet i er organisation i såväl individuella-, som grupputbildningar. Det är självklart era behov som styr vilken utbildning ni behöver och därför skräddarsyr vi våra utbildningar, med avseende på innehåll och längd, utifrån detta. Önskar ni att vi designar ett unikt ledarutvecklingsprogram för er organisation så har vi stor erfarenhet av detta, med bra resultat.

3 Sid 3 (16) Ledarprogrammet Chefsskolans ledarprogram syftar till att ge dig som blivande eller nybliven chef verktygen och förhållningssättet för att lyckas i din viktiga roll som chef och ledare. Programmet är uppdelat i tre moduler om vardera tre dagar där var och en fokuserar på olika aspekter av chefs- och ledarskapet. Våra erfarna lärare hjälper dig att hitta din personliga stil för att hantera alla tänkbara situationer som chef och ledare. Efter det att du genomgått det här programmet kan du leda dina medarbetare, även i svåra situationer, tack vare de gedigna kunskaper om chefs-, och ledarskap som du kommer att besitta. Kursmoduler: Chefen och ledarskapet Teamutveckling Personligt ledarskap Passa på att ta del av vårt förmånliga erbjudande: Vid samtidig beställning av alla tre modulerna får du 20% rabatt på totalsumman!

4 Sid 4 (16) Chefen & Ledarskapet Ledarskap 1 Att vara chef är i motsats till vad många tror ett yrke i sig självt. Ingen människa föds med de egenskaper man behöver för att göra ett gott arbete i chefsrollen. På den här kursen lär du dig ett antal verktyg och tekniker som underlättar ditt arbete och gör det roligare. Syfte Med den här kursen i ryggen blir du effektivare som chef och skapar därmed goda förutsättningar för dina underställda att lyckas nå uppsatta mål. Mål Efter den här kursen: Har du kunskap om hur du på bästa sätt leder såväl gamla kollegor som nya medarbetare. Vet du vad som skapar framgång i ett arbetslag Förstår du vikten av att leda istället för att chefa Har du verktyg att delegera arbetsuppgifter som får dina medarbetare att växa med glädje. Har du insikt om vad som inspirerar medarbetarna så att de känner sig motiverade på jobbet. Har du verktyg för att skapa balans i livet. Kan du hantera konflikter inom arbetslaget. Har du insikt om hur ett team utvecklas och hur du som chef kan få ut det bästa av medarbetarna även i besvärliga situationer. Har du ökat din förmåga att kommunicera på ett effektivt sätt. Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik. Vad vinner du på att gå den här kursen Du kommer snabbt igång med ditt ledarskap på ett sätt som passar dig. Du får kunskaper som ökar din trygghet Du får verktyg för att leda din organisation på ett sätt som ökar medarbetarnas motivation och minskar din egen stress och arbetsbörda. Du träffar kollegor från olika branscher som har liknande problem, erfarenheter och frågor som du och utökar ditt personliga nätverk kvalitativt och kvantitativt. Vem vänder kursen sig till? Om du är nybliven chef eller snart ska bli chef så är detta kursen för dig. Tid: 2 dagar Investering :- / deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen. Litteratur som du får innan kursen: Ny chef, Eva Norman Brandt

5 Sid 5 (16) Teamutveckling Ledarskap 2 Efter kurs nummer ett, Ny som chef, hoppas vi att du har fått blodad tand och känner dig sugen på att gå vidare i din utveckling. Under den här kursen lär du dig, på ett mycket praktiskt sätt, hur gruppdynamik påverkar arbete i en grupp och du lär dig hur du ska hantera gruppen i olika situationer. Syfte Du blir en bättre chef genom att du får insikt om hur din grupp fungerar i olika situationer. Din förståelse för vilken betydelse tydliga mål har ökar rejält. Din förmåga att leda arbetet med din grupp även i svåra situationer förbättras. Mål Efter den här kursen: Har du kunskaper om hur det går till när en grupp bildas och hur du som chef på bästa sätt bidrar i det arbetet. Har du fått en mycket konkret upplevelse av hur viktigt det är att sätta tydliga mål för sin grupp. Vet du hur du ska initiera en ny arbetsuppgift för din grupp så att gruppen blir så effektiv som möjligt. Kan du med enkla verktyg identifiera i vilken utvecklingsfas din grupp befinner sig och med hjälp av denna kunskap ge grupp rätt coachning. Har du ökat din förmåga att använda reflektion som utvecklingsverktyg. Är dina kunskaper om hur man trots interna misshälligheter får gruppen att gå framåt mot målet genom att hantera konflikter på ett effektivt och konstruktivt sätt. Har din förmåga att genomföra processgenomgångar och utvärdera gruppens eget arbete utvecklats. Har din kompetens att ge konstruktiv feedback på gruppmedlemmarnas arbete förbättrats och ditt personliga mod har ökat avsevärt. Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik. Vad vinner du på att gå den här kursen Du får snabbt insikter i gruppens dynamik. Du kan med ökad säkerhet ta dig an din grupp i olikas situationer. Din förmåga att nå uppsatta mål genom din grupp ökar. Du träffar kollegor från olika branscher som har liknande problem, erfarenheter och frågor som du och utökar ditt personliga nätverk kvalitativt och kvantitativt. Vem vänder kursen sig till? Du har kommit en bit på väg i ditt chefs,- och ledarskap och vill nu ta nästa steg. Du har tidigare genomgått Chefsskolans kurs Ny som chef eller har på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper.

6 Sid 6 (16) Tid 2 dagar Investering :- / deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen. Litteratur Ett skapa effektiva team Susan A Wheelan

7 Sid 7 (16) Personligt ledarskap Ledarskap 3 När du efter kurs 1 och 2 har lärt dig leda dina medarbetare är det dags att du börjar fundera på dig själv, hur ska du hålla dig up to date. Vilka utvecklingsbehov har du och vart är du på väg. Syfte Du får en djupgående insikt om dina styrkor och utvecklingsområden. Du ökar din förmåga att ta hand om dig själv. Din stress kommer när du tar hjälp av våra verktyg att minska avsevärt. Du stakar ut en väg mot en framtid som du själv väljer. Mål Efter den här kursen: Har du skapat dig en tydlig bild av dina styrkor och talanger. Har du ökat din självkänsla och ditt självförtroende Har du tagit fram en plan för din personliga utveckling. Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik. Vad vinner du på att gå den här kursen Du fördjupar dina insikter om ledarskap samtidigt som du ökar dina insikter om dig själv och dina behov. Du får kunskaper som ökar din trygghet. Du tar under handledning fram en utvecklingsplan för din personliga utveckling som ger dig rätt verktyg för att ta dig vidare i ditt ledarskap. Du får verktyg för att leda din organisation på ett sätt som ökar medarbetarnas motivation och minskar din egen stress och arbetsbörda. Du träffar kollegor från olika branscher som har liknande problem, erfarenheter och frågor som du och utökar ditt personliga nätverk kvalitativt och kvantitativt. Vem vänder kursen sig till? Du har fått en god start genom att gå våra kurser Ledarskap 1 och 2 eller så har du genomfört liknande program tidigare. Som chef har du skaffat dig viss erfarenhet som du vill bygga vidare på. Tid: 2 dagar Investering :- / deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen. Litteratur: Ledarskap Christine Blomquist och Pia Röding

8 Sid 8 (16) Leda utan att vara chef Har du ett jobb där du, utan att formellt vara chef, ibland förväntas leda andra medarbetare. I det dynamiska moderna arbetslivet blir detta allt vanligare. Hur din roll benämns kan variera, vanligast är väl teamledare, projektledare, uppdragsledare, arbetsledare, samordnare eller koordinator, men listan kan göras lång Syfte Med denna kurs i bagaget blir du tryggare i ditt ledarskap och ökar din förmåga att stödja och hjälpa dina medarbetare så att era gemensamma mål lättare kan nås. Mål Efter den här kursen: Har du kunskap om hur du på bästa sätt leder såväl gamla kollegor som nya medarbetare. Vet du vad som skapar framgång i ett arbetslag. Förstår du vikten av att leda istället för att chefa. Har du verktyg att delegera arbetsuppgifter som får dina medarbetare att växa med glädje. Har du insikt om vad som inspirerar medarbetarna så att de känner sig motiverade på jobbet. Har du verktyg för att skapa balans i livet. Kan du hantera konflikter inom arbetslaget. Har du insikt om hur ett team utvecklas och hur du som ledare kan få ut det bästa av medarbetarna även i besvärliga situationer. Har du ökat din förmåga att kommunicera på ett effektivt sätt. Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik. Vad vinner du på att gå den här kursen Du kommer snabbt igång med ditt ledarskap på ett sätt som passar dig. Du får kunskaper som ökar din trygghet Du får verktyg för att leda din organisation på ett sätt som ökar medarbetarnas motivation och minskar din egen stress och arbetsbörda. Du träffar kollegor från olika branscher som har liknande problem, erfarenheter och frågor som du och utökar ditt personliga nätverk kvalitativt och kvantitativt. Vem vänder kursen sig till? Om du i din yrkesroll förväntas leda andra utan att formellt vara chef så är detta kursen för dig. Även andra med allmänt intresse för ledarskap har nytta och glädje av kursen. Tid 2 dagar

9 Sid 9 (16) Investering :- / deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen. Litteratur som du får innan kursen Ledarskap, Personen, Reflektionen, Samtalet. Christine Blomquist och Pia Röding

10 Sid 10 (16) Projektledning Projekt blir en allt vanligare arbetsform såväl inom näringslivet som i offentlig-, och ideell sektor. Myterna runt projekt och projektledare är många. Vill du också bli en effektiv projektledare, då är detta kursen för dig. Projektledning kan delas in i två kompetensområden metodkompetens och ledarkompetens. Metodkompetens innebär förmåga att tillämpa projektledningsmodeller, sätta mål, ställa krav, tydliggöra olika intressenters behov och krav på projektet så att resultatet av projektet blir i linje med förväntningarna. Ledarkompetens handlar om att entusiasmera medarbetarna, visar empati och att kommunicera effektivt. Syfte I den här kursen ger vi dig grunderna för att leda och driva projekt på ett effektivt och roligt sätt. Mål Efter den här kursen: Har du kunskap om vad ett projekt egentligen är. Har du en gedigen kunskap om projektmodellen och dess olika faser. Vet du hur ett projekt initieras så att projektet blir så effektivt som möjligt. Har du ingående kunskap om hur en förstudie bör bedrivas. Har du modeller och verktyg för att hantera projektets genomförandefas. Är dina kunskaper om hur man avslutar ett projekt på ett bra sätt goda. Har du ett ökat självförtroende för att ta dig an projektledarrollen. Har du verktyg att delegera arbetsuppgifter som får dina projektmedlemmar att växa. Har du insikt om vad som inspirerar projektmedlemmarna så att de känner sig motiverade på jobbet. Har du egna verktyg för att skapa balans i livet. Kan du hantera konflikter inom projektteamet. Har du insikt om hur ett team utvecklas och hur du som chef kan få ut det bästa av projektmedlemmarna även i besvärliga situationer. Har du ökat din förmåga att kommunicera på ett effektivt sätt. Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik

11 Sid 11 (16) Vad vinner du på att gå den här kursen Du kommer snabbt igång som projektledare på ett sätt som passar dig. Du får kunskaper om projektvärlden som ökar din trygghet Du får verktyg för att leda ditt projekt på ett sätt som ökar projektmedlemmarnas motivation och minskar din egen stress och arbetsbörda. Du träffar kollegor från olika branscher som har liknande utmaningar, problem, erfarenheter och frågor som du och utökar ditt personliga nätverk kvalitativt och kvantitativt. Vem vänder kursen sig till? Kursen riktar sig till dig som är ny i rollen som projektledare Tid 3 dagar Investering :-/deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika samt möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen. Litteratur som du får innan kursen Projektledning, Bo Tönnquist

12 Sid 12 (16) Effektiv Organisation Personalen är den viktigaste resursen i alla företag och organisationer. Samtidigt vet vi att en bra fungerande organisation är en förutsättning för att företaget skall utvecklas och blomstra. Alla organisationer behöver organisationsutveckling för att arbeta optimalt och för att nå sina mål. Syfte Syftet med utbildningen är att du skall förstå hur organisationer utvecklas, och att du får redskap för att din organisation blir så effektiv som möjligt. Allt detta för att ni skall kunna nå era mål. Mål Efter den här kursen skall du: Förstå hur organisationer utvecklas. Känna igen organisationers olika faser. Förstå och ha redskap för att arbeta med just din organisation, oavsett vilken fas den är i. Kunna effektivisera din organisation, så att ni når era mål. Förstå hur en framgångsrik organisation når högre effektivitet och ger ökade marknadsandelar och högre vinster. Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik. Vad vinner du på att gå den här kursen Du får en ökad förståelse kring organisationers utveckling Du får redskap för att utveckla just din organisation till en effektiv organisation som arbetar strukturerat för att nå era mål. Du får redskap för att utveckla just din organisation på bästa sätt. Vem vänder kursen sig till? Kursen vänder sig till dig som är chef och som vill att just din organisation skall utvecklas och nå sin fulla potential. Tid 2 dagar Investering SEK /deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter Litteratur som du får innan kursen Ett skapa effektiva team Susan A Wheelan

13 Sid 13 (16) Värderingar & Företagskultur Företagskultur är inte en trivselhistoria den ska bidra till att affärsmålen uppnås. Ingen organisation fungerar optimalt med en haltande föret agskultur. Organisationer som har framgång över tid har också en gedigen och agerande företagskultur. Idag är företagskulturen ett reellt konkurrensmedel om kompetens. Det räcker inte längre med att erbjuda lön och förmåner. Unga, välutbildade med ambition söker sig till organisationer med en positiv och fungerande företagskultur. Arbetsgivare kan inte dölja brister med egna berömmande ord som högt i tak, det genomskådas och cirkulerar i sociala medier. Andra nyckelområden har planer och mål, till exempel marknads-, sälj- och utvecklingsplaner. Även företagskulturen behöver en plan det finns inga genvägar. Syfte Syftet med utbildningen är att du skall få en ökad förståelse för värderingars och företagskulturens betydelse för din organisation. Du skall också få fundera över dina egna värderingar samt hur de påverkar. Utbildningen hjälper er att utveckla er företagskultur, samt implementerar den i företaget. Genom Chefsskolans kompetens inom området får ni redskap och hjälp för att bygga er företagskultur. Mål Efter utbildningen skall du: Förstå vikten av värderingar för organisationen. Förstå att värderingar är ett lönsamt verktyg för företag och individer. Ha insikt i Företagskulturens olika delar: Ha insikt i att värderingar börjar med människor. Fått insikt i att man kan ha gemensamma värderingar, trots olikheter. Förstå ekonomiska konsekvenser av värderingar och avsaknaden av värderingar. Ha redskap för att skapa en god företagskultur som genomsyrar organisationen? Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik. Vad vinner du på att gå den här kursen Du får en ökad förståelse för värderingarnas och företagskulturens inverkan på din organisation. Du får hjälp att se och identifiera olikheter i värderingar och vad de beror på. Du får redskap som du direkt kan använda dig av för att implementera ett värdegrundsarbete i din organisation. Detta är värdefullt för dig och din organisation för att ni skall kunna nå era mål och er fulla potential.

14 Sid 14 (16) Vem vänder kursen sig till? Kursen vänder sig till dig som är VD eller sitter med i en ledningsgrupp. Kursen vänder sig till dig som arbetar med HR-frågor. Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om företagskultur och värderingar och deras inverkan på organisationer och företag. Kursen vänder sig också till dig som inser att just ni behöver arbeta med er organisations värderingar, för att nå era mål. Tid 3 dagar Investering SEK /deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen. Litteratur som du får innan kursen Etik och företagskultur Att leda med värden Sten Philipsson

15 Sid 15 (16) Konflikthantering Vad menar vi med konflikt? Är konflikter alltid negativa? Hur blir man bra på konflikthantering? Att vi inte är överens med alla hela tiden är knappast någon nyhet för någon. Men man kan hantera detta på väldigt olika sätt. Konflikter som tillåts gå över till destruktiva beteenden får negativa konsekvenser på många olika sätt. Syfte Kursen ger dig verktyg för att hantera konflikter. Du lär dig också känna igen konflikter på ett tidigt stadium, så att de inte växer sig stora. Mål Efter kursen: Känner du igen konflikter på ett tidigt stadium. Har du redskap för att hantera konflikter. Har du kunskap kring hur du skall hantera konflikter som uppstår med olika personer. Har du kunskap om hur olika personlighetstyper hanterar konflikter, och vad du kan göra för att lösa dem. Metodik Kursen genomförs med en bra blandning av: Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, interventioner och reflektioner, en mix som visat sig vara mycket framgångsrik. Vad vinner du på att gå den här kursen Du lär dig känna igen konflikter på ett tidigt stadium och du lär dig lösa konflikter på ett effektivt sätt. På så sätt kan du och din organisation utvecklas maximalt och kan nå sin fulla potential. Vem vänder kursen sig till? Kursen vänder sig till dig som ledare / Chef och som arbetar med att leda grupper och organisationer. Tid 2 dagar Investering SEK /deltagare inklusive kursmaterial, lunch, för- & eftermiddagsfika, möjlighet till personlig kontakt med kursledaren under 6 månader efter kursen. Kurslitteratur Handbok i konflikthantering av Kjell Ekstam som litteratur på konflikthantering

16 Sid 16 (16) Påbyggnadskurser Genom våra påbyggnadskurser ger du dig själv möjlighet att fördjupa dig inom något av följande viktiga områden: Leda andra ledare Svåra samtal Konflikthantering Praktisk arbetsrätt Kontakta oss för att få mer information om våra påbyggnadskurser.

Våra ledarskapsutbildningar

Våra ledarskapsutbildningar Kurskatalog 2017 2 Våra ledarskapsutbildningar Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att chefa och att leda.

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

ÖPPEN KURS OPERATIV SÄLJLEDNING

ÖPPEN KURS OPERATIV SÄLJLEDNING ÖPPEN KURS OPERATIV SÄLJLEDNING SÖKER DU EN PRAKTISKT SÄLJLEDARUTBILDNING SOM LEDER TILL ATT DU: Växer i rollen och har möjlighet att ta ett större ledaranasvar? Får ytterligare tydlighet kring din roll,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Bemöt det annorlunda med nyfikenhet. Bli en starkare ledare.

Bemöt det annorlunda med nyfikenhet. Bli en starkare ledare. Bemöt det annorlunda med nyfikenhet. Bli en starkare ledare. De fem vanligaste ledarskapsutmaningarna så hanterar du dem! Efter snart tjugo år som chefsutvecklare i alla möjliga branscher och storlekar

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv ledning och styrning KONFLIKTHANTERING OCH

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Våra utbildningar inom ledarskap 2019/2020

Våra utbildningar inom ledarskap 2019/2020 Våra utbildningar inom ledarskap 2019/2020 Fyra viktiga grundpelare för ett tryggt ledarskap 1 Precis som med allt annat i livet är ditt ledarskap i ständig utveckling. Oavsett om du har mångårig erfarenhet

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen ny som chef Trygg och effektiv ledning och styrning Konflikthantering och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, karriärutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Utveckling för dig som är handledare.

Utveckling för dig som är handledare. Utbildningsdag. Utveckling för dig som är handledare. Runt om i landet erbjuder vi utbildningsdagar för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand ledare, tränar dina kunskaper,

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY GÄVLE KONSERTHUS FREDAG 23 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 23 september

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Leadership Mastery Program

Leadership Mastery Program Leadership Mastery Program Varför lyckas vissa ledare bättre än andra? Svaret är att det är den trygga, tydliga och modiga ledaren som avgör framgången. Det är min erfarenhet efter 25 års arbete med ledar-

Läs mer

En chef måste du följa, en ledare vill du följa.

En chef måste du följa, en ledare vill du följa. 2019 Inledning En chef måste du följa, en ledare vill du följa. Du är ambitiös och vill göra ett riktigt bra jobb. Hur blir du en bra ledare? En naturlig ledare som får dina medarbetare att vilja mer?

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se Sid 1 (9) VD UTBLDG Utbildningen vänder sig till dig som är på väg mot en ledarroll eller är VD. anske i ett generationsskiftes företag? Vill du finslipa din förmåga ytterligare? Vi ger dig kunskap och

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Bli ledare! Fyra dagar 12, 13 och 26 november samt 19 december 2018 kl på Arvika Näringslivscentrum.

Bli ledare! Fyra dagar 12, 13 och 26 november samt 19 december 2018 kl på Arvika Näringslivscentrum. Bli ledare! Fyra dagar 12, 13 och 26 november samt 19 december 2018 kl. 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Om att inspirera, skapa engagemang och få medarbetare att göra ett bra jobb Välkommen till

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram Diplomerat sprogram Grupp och Ledare - Kursen vänder sig till dig som vill följa hur en grupp utvecklas över tiden och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Nytt upplägg: Två nivåer. Välj den nivå och ort som passar dig bäst!

Nytt upplägg: Två nivåer. Välj den nivå och ort som passar dig bäst! Inbjudan till kurs Projektledning för planhandläggare Nytt upplägg: Två nivåer. Välj den nivå och ort som passar dig bäst! Grundläggande nivå Nå framgång i din roll som projektledare Effektiv projekt-

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal

Utvecklas genom lärande samtal Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling 2018-2019 Pilou AB Tjänster Utbildningar Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades

Läs mer

Det här är programmet som accelererar

Det här är programmet som accelererar Management Acceleration Program 2019 Inledning Management Acceleration Program Det här är programmet som accelererar din verksamhetsexpertis och ger dig det självförtroende du behöver för att ta nästa

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer MUC 26 MiLprogrammet för nya chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Institutionen för ingenjörsvetenskap Kurskod ABL100. Fastställandedatum Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast

Institutionen för ingenjörsvetenskap Kurskod ABL100. Fastställandedatum Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast KURSPLAN Kursens mål Efter avslutad kurs ska studenten visa Kunskap och förståelse om ledarskapets betydelse för att främja utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå kopplat till det moderna

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt?

Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt? Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt? Harry M. Jansen Kraemer, som är professor i ledarskap och strategi vid Northwestern

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad )

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad ) UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

MLC360Feedback Propellerutvärdering

MLC360Feedback Propellerutvärdering MLC360Feedback Propellerutvärdering Anders A Andersson 360 Propellerutvärdering 360-utvärdering En 360-utvärdering är ett skattningsverktyg där du blir skattad av andra samtidigt som du skattar dig själv.

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Kompetenslyft för byggindustrin HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD UPPDRAG AB

Kompetenslyft för byggindustrin HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD UPPDRAG AB Kompetenslyft för byggindustrin HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD UPPDRAG AB Kompetenslyft & verksamhetsutveckling Ledarskap 3 moduler/heldagar Från strategi till ekonomi 3 moduler/heldagar Arbetsrätt 2 moduler/heldagar

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling.

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling. Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling. Pilou AB Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades 2006 och stödjer företag,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer MUC 23 MiLprogrammet för nya chefer 2008-2009 Välkommen till MiLprogrammet för NYA chefer Du är i början av din chefskarriär och är motiverad att ta dig an större utmaningar. Du har ambitionen att utvecklas

Läs mer

Personligt anpassat ledarstöd eller coaching

Personligt anpassat ledarstöd eller coaching Personligt anpassat ledarstöd / coaching 2018 Inledning Personligt anpassat ledarstöd / coaching Personligt anpassat ledarstöd eller coaching är en möjlighet att utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar.

Läs mer

Högskolan Kristianstad. Uppdrag AB NY HET. MBA i praktiken

Högskolan Kristianstad. Uppdrag AB NY HET. MBA i praktiken Högskolan Kristianstad Uppdrag AB NY HET MBA i praktiken MBA i praktiken Ett utvecklingsprogram i framkant som utvecklar dig och din organisation på riktigt! Programmet genomförs under sju månader i internatform

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY QUALITY HOTEL SUNDSVALL FREDAG 2 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

SPIRA under föräldraledigheten ett program i personligt ledarskap.

SPIRA under föräldraledigheten ett program i personligt ledarskap. SPIRA under föräldraledigheten ett program i personligt ledarskap www.f-gruppen.se ylva@f-gruppen.se emelie@f-gruppen.se SPIRA utvecklingsprogram Syfte: Att låta din utveckling spira under föräldraledigheten.

Läs mer

Ett hållbart ledarskap

Ett hållbart ledarskap Det Legitima Ledarskapet 070-714 10 49 Ett hållbart ledarskap Ledarskapet är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Att förstå sig på hur olika människor fungerar

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap. Schoollaboration /2019

Utveckla ditt ledarskap. Schoollaboration /2019 Utveckla ditt ledarskap Schoollaboration - 2018/2019 Från chef till ledare! Vi vill ge dig möjligheten att ta nästa steg som ledare med ambitionen att utveckla dig själv, ditt team och din verksamhet.

Läs mer

Chefoskopet i praktiken. Susanne Rådqvist Psykologpartners Organisation & Ledarskap Teamchef sydväst Leg. psykolog, organisationspsykolog

Chefoskopet i praktiken. Susanne Rådqvist Psykologpartners Organisation & Ledarskap Teamchef sydväst Leg. psykolog, organisationspsykolog Chefoskopet i praktiken Susanne Rådqvist Psykologpartners Organisation & Ledarskap Teamchef sydväst Leg. psykolog, organisationspsykolog Innehåll Bakgrund Process i praktiken Genomförande av Chefoskopet

Läs mer

IHM STRATEGISK LEDNING. Att leda genom andra chefer.

IHM STRATEGISK LEDNING. Att leda genom andra chefer. IHM STRATEGISK LEDNING Att leda genom andra chefer. STRATEGISKT LEDARSKAP FÅR DU UT DINA BUDSKAP I ORGANISATIONEN? Att leda genom andra chefer handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar i organisationen

Läs mer

UTBILDNING: Skapa och leda högpresterande

UTBILDNING: Skapa och leda högpresterande UTBILDNING: Skapa och leda högpresterande team Introduktion Idag sker nästan allt arbete genom någon form av samarbete i grupp. Komplexiteten i att leda ett team har ökat i takt med att kraven på snabbhet,

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Som nybliven chef har du klivit in i ett nytt

Som nybliven chef har du klivit in i ett nytt 2019 Inledning Som nybliven chef har du klivit in i ett nytt spännande yrke. Du är ambitiös och vill göra ett bra jobb. Hur blir du en bra chef? Den chef du själv skulle vilja ha? Du vill lyssna och lära

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Bengts föreläsningar, seminarier och kurser 2019

Bengts föreläsningar, seminarier och kurser 2019 Bengts föreläsningar, seminarier och kurser 2019 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarskaps- och chefsutveckling, karriärutveckling, coaching, grupputveckling,

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning Datum: 30 januari 2014 Plats: Medlefors Konferens, Skellefteå "För att kunna leda andra behöver jag kunna leda mig själv". Det är utgångspunkten för den ledarskapsutbildning

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy För studenter antagna fr.o.m. H 11 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Dills Erbjudande. En unik möjlighet för ägarledda medlemsföretag i Företagarna Göteborg med 2 15 anställda. Ett erbjudande för att öka lönsamheten.

Dills Erbjudande. En unik möjlighet för ägarledda medlemsföretag i Företagarna Göteborg med 2 15 anställda. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. Dills Erbjudande En unik möjlighet för ägarledda medlemsföretag i Företagarna Göteborg med 2 15 anställda. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. Erbjudandet ger företaget möjlighet att öka hastigheten

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Välkommen till KFS handledarutbildning.

Välkommen till KFS handledarutbildning. Välkommen till KFS handledarutbildning. KFS.NET/HANDLEDAR UTBILDNING VINSTEN MED HANDLEDNING Bidrar till företagets verksamhet B C D A + 0 Tid Kostar företaget pengar A B Strukturerad introduktion gör

Läs mer

FÖRORD AV LEDNINGEN. Välkommen ombord på BUSSEN Ledningen

FÖRORD AV LEDNINGEN. Välkommen ombord på BUSSEN Ledningen FÖRORD AV LEDNINGEN Du kommer att se ordet BUSSEN på flera ställen i denna handbok om våra värderingar. Vi kommer att börja med att bjuda in rätt personer i BUSSEN. Med rätt personer avser vi anställda

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer