METOD PÅ. Viktiga principer. Evidensbaserad praktik. Ineffektiva eller skadliga metoder. EVIDENSBASERAD PRAKTIK (Haynes et al, 2002) Knut Sundell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METOD PÅ. Viktiga principer. Evidensbaserad praktik. Ineffektiva eller skadliga metoder. EVIDENSBASERAD PRAKTIK (Haynes et al, 2002) Knut Sundell"

Transkript

1 RÄTT METOD PÅ RÄTT SÄTT Knut Sundell Ineffektiva eller skadliga metoder 1. Attachment-terapi (holding och rebirthing). Nedläggning / kontrolltagning / Dörrning 3. D.A.R.E / Våga. Scared straight 5. Boot camps. Psykodynamisk behandling av autism 7. Gruppinriktade insatser unga kriminella. Critical incident stress debriefing 9. Helordsmetoden vid läsinlärning 1. Sorgeterapi normalfungerande personer 11. Hormonpreparatet DES att motverka missfall 1. Spädbarn ska sova på magen 13. Östrogenbehandling mot hjärtkärlsjukdomar 1. Återskapande av minnen med hjälp av hypnos etc 15. Anatomiskt korrekta dockor diagnos av sexuella övergrepp mot små barn 1. Ljusterapi vid årstidsbunden depression Det Det är är inte inte alltid alltid bättra bättra att att göra göra någonting någonting än än att att inte inte göra göra något något Evidensbaserad praktik Totalt Totalt 1 1 titlar titlar och och är inte evidensbaserade metoder är inte evidensbaserade metoder ger inte entydiga besked ger inte entydiga besked innebär inte nödvändigtvis besparingar innebär inte nödvändigtvis besparingar inskränker inte på klinisk kompetens inskränker inte på klinisk kompetens är en strategi transparent beslutsfattande är en strategi och inlärning transparent i en tillvaro beslutsfattande där vi aldrig kommer och inlärning att ha tillräcklig i en tillvaro där kunskap vi aldrig om kommer vad som att ha fungerar tillräcklig en speciell kunskap klient om vad som fungerar en speciell klient Viktiga principer 1 God vård och omsorg baseras på objektiva data 1 God vård och omsorg baseras på objektiva data Det finns behov av vetenskaplig kunskap (evidens) Det finns behov av vetenskaplig kunskap (evidens) Nya forskningsrön ändrar vården (5% inaktuellt om 1 år) Nya forskningsrön ändrar vården (5% inaktuellt om 1 år) Ett livslångt lärande är nödvändigt Ett livslångt lärande är nödvändigt Det finns en evidenshierarki Det finns en evidenshierarki Viss evidens är starkare än annan Viss evidens är starkare än annan Evidens högt upp i hierarkin ska prioriteras Evidens högt upp i hierarkin ska prioriteras Man måste veta vilken evidensnivå beslut grundas på Man måste veta vilken evidensnivå beslut grundas på 3 Enbart vetenskaplig evidens räcker inte 3 Enbart vetenskaplig evidens räcker inte Vetenskapliga data räcker inte att fatta kliniska beslut Vetenskapliga data räcker inte att fatta kliniska beslut Vetenskapliga data måste integreras med professionell expertis, Vetenskapliga klienters data önskemål måste integreras och kontextuella med professionell faktorer expertis, klienters önskemål och kontextuella faktorer EVIDENSBASERAD PRAKTIK (Haynes et al, ) Personens situation samt kontextuella faktorer Evidens fattar inte Evidens beslut fattar det gör inte människor beslut det gör människor Professionell expertis Den berörda rda Bästa personens vetenskapliga önskemål evidens

2 Professionell expertis Problem med evidensbegreppet Formulera en fråga som kan besvaras Formulera en fråga som kan besvaras Identifiera problematik (diagnos) Identifiera problematik (diagnos) Söka bäst tillgängliga kunskap (evidens) Söka bäst tillgängliga kunskap (evidens) Värdera kunskapens kvalitet Värdera kunskapens kvalitet Integrera klientens utsättningar och Integrera klientens utsättningar och önskemål i beslutsfattandet önskemål i beslutsfattandet Utvärdera Utvärdera The EBP EBP är emål concept is omtolkning subject considerable när som vill behålla misinterpretations, status The EBP quo EBP är emål söker concept as omvandla is omtolkning those subject invested denna considerable när in nya the som och status vill växande behålla quo attempt rörelse misinterpretations, status till to quo existerande distort söker this as omvandla new praktik those invested growing (Thyer, denna in nya ) movement the och status växande into quo existing attempt rörelse practice till to existerande distort (Thyer, this new praktik ) and growing (Thyer, ) movement into existing practice (Thyer, ) EBP is håller in danger på att of bli becoming en slogan a catchphrase allt man kan for göra anything med that klienter EBP is håller is done som in danger with på pånågot att clients of bli becoming sätt en slogan that kan can kopplas somehow a catchphrase allt till man en kan be forskning, linked göra anything med to empirical oberoende that klienter is done som study, av with på studiens något regardless clients vetenskapliga sätt that kan of can kopplas the study s somehow kvalitet, till en quality, be motsägande forskning, linked competing to evidence, vetenskaplig empirical oberoende or study, av consideration resultat studiens regardless eller vetenskapliga med of of client s hänsyn the study s needs till kvalitet, klientens quality, motsägande (Shlonsky competing behov & Gibbs, (Shlonsky evidence, vetenskaplig ) & or Gibbs, consideration resultat ) eller med of client s hänsyn needs till klientens (Shlonsky behov & Gibbs, (Shlonsky ) & Gibbs, ) Some Några may know they are distorting the process but may do so Some vanskar Några anyway may vanskar so know EBP to they medvetet promote EBP are medvetet distorting att a treatment the kunna att in kunna process kalla which kalla they but en en may have do metod vested so metod anyway evidensbaserad interests evidensbaserad so to an promote som de evidence-based som a treatment har personliga har personliga intervention which intressen intressen they have i (status i (Shlonsky vested eller (status interests ekonomiska) eller & Gibbs, ekonomiska) as ) an evidence-based (Shlonsky & Gibbs, (Shlonsky & intervention ) Gibbs, ) (Shlonsky & Gibbs, ) Förutsättningar ttningar f r en evidensbaserad praktik (jfr. Shepherd, 7) Producera evidens - Universitet Producera evidens - Myndigheter - Universitet(t ex SoS) - Myndigheter (t ex SoS) - Privata etag - Privata etag VAD ÄR R EVIDENS? Uppföljning - Arbetsplats Uppföljning - Verksamheter - Arbetsplats - Myndigheter - Verksamheter - Myndigheter Termer och begrepp Termer och begrepp Tolka evidens - Universitet Tolka evidens - Myndigheter - Universitet - SBU, - Myndigheter SoS, etc. - Massmedia - SBU, SoS, etc. - Massmedia Implementera evidens - Chefer Implementera evidens - Chefer - Kompetensutvecklare - Drogsamordnare - Kompetensutvecklare - Professionen - Drogsamordnare mm - Professionen mm Sprida evidens - Myndigheter Sprida evidens - Universitet - Myndigheter - Universitet - Professionen - Massmedia - Professionen mm - Massmedia mm EVIDENS EVIDENS... är vetenskapliga belägg som tjänar till att antingen stödja... är vetenskapliga eller gå emot en belägg vetenskaplig som tjänar teori till eller att antingen hypotes. Sådan stödja evidens eller gåväntas emot en vetenskaplig vara empirisk teori och eller lämpligt hypotes. dokumenterad Sådan evidens i enlighet väntas med vara de empirisk vetenskapliga och lämpligt metoder som dokumenterad gäller i respektive i enlighet kunskapsfält. med de vetenskapliga (Google) metoder som gäller i respektive kunskapsfält. (Google)...något som bedöms tyda på att ett visst hållande gäller (av...något latinets som evidentia bedöms tydlighet ). tyda på att I termen ett visst evidensbaserad hållande gäller sjukvård (av latinets är evidens evidentia det tydlighet ). sammanvägda I termen resultatet evidensbaserad av systematiskt sjukvård är insamlade evidens det och sammanvägda kvalitetsgranskade resultatet av vetenskapliga systematiskt observationer, insamlade och vilka kvalitetsgranskade ska uppfylla bestämda krav vetenskapliga på tilllitlighet observationer, så att de sammantaget vilka ska uppfylla kan anses bestämda utgöra krav på bästa tilllitlighet tillgängliga så att bevis de sammantaget i en viss fråga. kan (SBU) anses utgöra bästa tillgängliga bevis i en viss fråga. (SBU)... är relativ något annat (åtgärd, ingen åtgärd)... är relativ något annat (åtgärd, ingen åtgärd)... varierar olika effektmått... varierar olika effektmått... varierar olika målgrupper... varierar olika målgrupper... varierar över tid (tillgång på forskning)... varierar över tid (tillgång på forskning)... handlar inte bara om vetenskaplig design (t... ex handlar RCT eller inte inte RCT) bara om vetenskaplig design (t ex RCT eller inte RCT)

3 Inte tillräckligt Intern Intern validitet validitet Hög trovärdighet att ändringar beror Hög trovärdighet att ändringar beror på insatsen och inget annat på insatsen och inget annat (jämande studier, e- och eftermätning) (jämande studier, e- och eftermätning) Extern Extern validitet validitet Effektiva i vardagsarbetet Effektiva i vardagsarbetet (flera oberoende studier av olika (flera oberoende studier av olika undersökningsgrupper med samma resultat) undersökningsgrupper med samma resultat) Kliniska erfarenheter Kliniska erfarenheter Klienters tillfredsställelse Klienters tillfredsställelse Undersökningar utan direkta mått på Undersökningar utfallsvariabeln utan direkta mått på utfallsvariabeln Konsensus om att en metod är effektiv Konsensus om att en metod är effektiv Att en utvärdering publicerats i en Att en vetenskaplig utvärdering publicerats tidskrift i en vetenskaplig tidskrift För- och eftermätning utan jämelsegrupp För- och eftermätning utan jämelsegrupp 1 75 Kumulativ andel med nya insatser (Sundell & Vinnerljung, ) Familjerådslag Traditionella (Shepherd, ) % Månader efter index-beslut Internationella RCT om socialt arbete Missbruk Barnavård Familjefrågor Äldreomsorg Funktionshinder Ekonomiskt bistånd Svenska kontrollerade studier om socialt arbete (kumulativt antal) Missbruk Barnavård Familjefrågor utvärderingar Sammanlagt 13 Äldreomsorg behandlar effektutvärderingar, Funktionshinder ungdomskriminalitet, varav publicerade varav 5 kontrollerade Ekonomiskt bistånd pågår

4 Svenska doktorsavhandlingar Svenska doktorsavhandlingar Antal = 1 5 Effektutvärderingar 1% 3 1 Folkhälsovetenskavetenskap Kriminologi Omvård- Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi 3 1 % % 3% % 11% Folkhälsovetenskavetenskap Kriminologi Omvård- Pedagogik Psykologi Socialt arbete % Sociologi Svenska doktorsavhandlingar % % 15% Kontrollerade % 5% % Folkhälsovetenskavetenskap Kriminologi Omvård- Pedagogik Psykologi Socialt arbete <1% Sociologi Active parenting/aktivt äldraskap Addiction Severety Index (ASI) Addis-Ung ADHD-klass Aggression Replacement Training (ART) Aggression Replacement Training (ART) i skolan Alvar Anhörigprogram Arbetsträning på etag Asberger-klass Barn i missbruksmiljöer (BIM) Barn som bevittnat våld (BIV) Barnorienterad familjeterapi (BOF) BAS-klasser Beardslees familjeintervention Bekymringssamtal Brotts-Brytet Brottsofferstöd Cannabisprogram Charlie Children Are People (CAP) Community Parent Education Program (COPE) grupp Community Parent Education Program (COPE) individuell Community Parent Education Program (COPE) tonår Connect Dagverksamhet f unga utan arbete De otroliga åren (Incredible Yerars) Depression in Swedish Adolescent (DISA) Ersta Vändpunkten FamiljeART Familjeskola/öppen skola Familjekraft Familjepedagog Familjerådslag Familjeteam Familjeverkstan Fritidsverksamhet tonåringar Från sta början Funktionell familjeterapi (FFT) Föräldrakraft Föräldrastegen Haschavvänjningsprogrammet (HAP) Haschguiden Individuell familjeterapi Intensiv hemmabaserad familjeterapi Öppenv International ppenvårdsinsat Child Development Program/Vägledande samspel (ICDP) Intensivstödjare Junis ser inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) socialtjänsten mot Komet Komet stärkt Komet intensiv Komet tonår barn och ungas Konsekvensprogram Kontaktfamilj Kontaktperson psykiska Kriminalitet som livsstil ohälsa Krisinriktad familjeterapi Linus Trappan Lyftet Lösningsinriktat intensivt hemmabaserat familjearbete (LIHF) Lösningsfokuserad familjeterapi Marte Meo (UPP-centrum, 9) Medling Miljöterapi Mina äldrar är skilda, Bris Mini Maria Motiverande samtal (MI) Multisystemisk terapi (MST) Nya chansen Nya steg Nyblivna äldrar Nätverksmöte Nätverksterapi Nätverkslag Positiv Atferd i Lärande Skolmiljö (PALS) Prevention and Relationsship Enhanc ement Program (PREP) Psykosocialt behandlingsarbete Påverkansprogram repulse Rädda barnen Skilda världar Småbarnsliv Social och emotionell träning (SET ) Spädbarnsverksamhet Steg steg Stegvis Svenska invandrare (SFI) Systeminriktad familjeterapi Systemisk lösningsfokuserad familjebehandling Svenska kyrkan Teenage Power Program (TAPP) Teiping (kartläggande samtal med barn) Tolvstegsprogrammet Tyresömodellen Tryggve-grupper Unga mammor Ungdomstjänst Ungdomsboende/stödboende Ungdomsstödjare/coach Utbildning äldrar med internationellt adopterade barn MIA Vardagsnära Insatser I Tydlig Samverkan (VITS) Vägvalet Örebro preventionsprogram (ÖPP) Öppenvårdsinsat Eget ser hitta-på-arbetssätt inom grundskolan mot barn och ungas psykiska ohälsa Eget (UPP-centrum, hitta-på-arbetssätt 9) Det ej utvärderade kan utvärderade kan vara effektivt vara effektivt Eget Det hitta-på-arbetssätt ej Bygga Värdegrund Children Are People COPE De otroliga åren EQ, Emotionell intelligens Farstaprogrammet Friends kamratstöd Forumspel Föräldrakraft Gemensamt bekymmer Hassela kamratstöd ICDP vägledande samtal Islandsmodellen Komet professionella Komet äldrar Kompissamtal Lions Quest Livskunskap Medkompis Mångfald och dialog (MOD) Mombus Nonviolent Communication Olweusprogrammet Projekt Charlie/Justa Kompisar Social Emotionell träning STAN-programmet Steg steg (även Nya steg) StegVis Våga Mötas Örebro Preventions Program Men lika fullt måste m vi fatta beslut om insatser Vilket underlag kan användas ndas

5 VAD VAD GÖRA? GGÖRA? Brist på evidens får inte hindra Brist på beslut evidens om får stöd inte hindra beslut om stöd 1.Feedback: 1.Feedback: Kvalitetsindikatorer / öppna jämelser Kvalitetsindikatorer (t ex / öppna registerdata) jämelser (t ex registerdata) Standardiserade bedömningsinstrument Standardiserade bedömningsinstrument Single subject design Single subject design.internationell forskning kan vara.internationell ett beslutsstöd forskning kan vara ett beslutsstöd EFFEKTIV MISSBRUKSBEHANDLING (Williams & Chang, ) 1 studier: Mer än 1 ungdomar 1 studier: Mer än 1 ungdomar Med och utan jämelsegrupp Med och utan jämelsegrupp Målgrupp: år (ffa 15-17) Målgrupp: år (ffa 15-17) Ffa alkohol eller cannabis Ffa alkohol eller cannabis Öppenvård + slutenvård Öppenvård + slutenvård Resultat av missbruksbehandling: Resultat av missbruksbehandling: 3% inget missbruk efter 3% inget missbruk efter månader månader 3% inget missbruk efter 3% inget missbruk efter 1månader 1månader ÖKAD EFFEKTIVITET NÄR N (Williams & Chang, ) 1. Behandling ges snabbt efter beslut 1. Behandling ges snabbt efter beslut. Aktivt hindra avhopp från behandling. Aktivt hindra avhopp från behandling 3. Inkludera hjälp psykisk ohälsa, skola, 3. fritid, Inkludera juridik, hjälp medicin psykisk och familj ohälsa, skola, fritid, juridik, medicin och familj. Familjeterapi ingår i behandlingen. Familjeterapi ingår i behandlingen 5. Involvera stöd från äldrar, kamrater 5. Involvera stöd från äldrar, kamrater. Följ upp en tid efter avslutad behandlingen. Följ upp en tid efter avslutad behandlingen EFFEKTIVA INSATSER FÖR F R UNG- DOMAR SOM BEGÅR R BROTT (Andershed m fl, ) Multifokus + Familjebaserade.3 Multifokus + Familjebaserade.3 Individbaserade. Individbaserade. KBT-baserade. -. KBT-baserade. -. Kvalificerad kontaktpers (indikerat). Kvalificerad kontaktpers (indikerat). Övervakning.1 Övervakning.1 Äventyrsprogram.1 -. Äventyrsprogram.1 -. Gruppfokuserade.1 Gruppfokuserade.1 Scared straight -. Scared straight -. Boot camps -.1 Boot camps -.1 Ungdomstjänst ej forskn Ungdomstjänst ej forskn Medling (gärningsman).3 Medling (gärningsman).3 Medling (offer).1 es Medling (offer).1 es MEN ÄR R INTE RELATIONEN VIKTIG? Dodo-fågelns dom alla vinner Metaanalys av psykoterapier (Luborsky m fl, 1975; Metaanalys av psykoterapier (Luborsky m fl, 1975; Wambold, 1) Wambold, 1) Slutsats = alla psykoterapier är lika bra Slutsats = alla psykoterapier är lika bra Skillnader beror på generella faktorer: Skillnader beror på generella faktorer: Klientens väntningar, verbala måga och Klientens väntningar, verbala måga och stresstålighet stresstålighet Terapeutens värme, uppmärksamhet och Terapeutens värme, uppmärksamhet och uppmuntran uppmuntran

6 The Dodo-bird verdict är r ifrågasatt 1. Bygger på ett urval psykoterapier (ej barn eller 1. Bygger på ett urval psykoterapier (ej barn eller ungdomar) och INTE socialtjänstens klienter ungdomar) och INTE socialtjänstens klienter 5. Jäm i huvudsak KBT-baserad behandling. Jäm i huvudsak KBT-baserad behandling % 3. Blandar äpplen och päron (skiljer ej olika 3 3. Blandar äpplen och päron (skiljer ej olika problem) Är insulin eller antibiotika bäst? problem) Är insulin eller antibiotika bäst?. Det finns skadliga insatser (t ex Scared straight, 1. Det finns skadliga insatser (t ex Scared straight, DARE) DARE) 7 Vikten av att följa f instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, ) % lagdes inom 1 månader när ungdomarna inte fått någon insats 1 3 M M M M 5 Ej kompetenta Gränsfall Kompetenta Mkt kompetenta 7 Vikten av att följa f instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, ) 7 Vikten av att följa f instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, ) 5 % 3 Att inte följa instruktionen kan vara skadligt Begränsade effekter även vid programtrohet 5 % M M M M M M M M 5 Ej kompetenta Gränsfall Kompetenta Mkt kompetenta Ej kompetenta Gränsfall Kompetenta Mkt kompetenta Hur hittar man bland allt brus? Googlar man evidens och Svenska träffar Engelska träffar Medicin Medicin Omvårdnad Omvårdnad Socialt arbete 9 Socialt arbete 9 Det behövs någon Det behövs någon Psykoterapi 199 sammanställer 17 och Psykoterapi 199 sammanställer 17 och värderar forskning Odontologi 9 värderar 3 forskning Odontologi 9 (systematiskt 3 och (systematiskt och transparent) Brottsprevention 5 transparent) 15 Brottsprevention 5 15 Undervisning Undervisning Gerontologi Gerontologi

7 METODGUIDEN Målgrupp: professionella och beslutsfattare Ej rekommendationer utan beslutsunderlag Utgår från metoder som utvärderats i Sverige Kompletteras med en systematisk översikt av internationell forskning Alla forskning granskas av en intern och en extern forskare All granskning utgår från explicita kriterier Bygger generellt på metodik systematiska översikter (ex Higgins & Green, ) Bedömningen baseras på: p Bevisvärde (t ex Selektion-, bortfall-, behandling- eller Bevisvärde (t ex Selektion-, bortfall-, behandling- eller bedömningsbias) bedömningsbias) Antalet studier och resultatens samstämmighet Antalet studier och resultatens samstämmighet Om insatsen är utvärderad i ordinarie verksamhet Om insatsen är utvärderad i ordinarie verksamhet eller som modellutvärdering eller som modellutvärdering Om effekterna är statistiskt säkerställda Om effekterna är statistiskt säkerställda Om effekterna har följts upp på kort och lång sikt Om effekterna har följts upp på kort och lång sikt Om insatsen är replikerbar Om insatsen är replikerbar Om insatsen kan orsaka allvarlig skada Om insatsen kan orsaka allvarlig skada Gradering Starkt vetenskapligt stöd Vetenskapligt stöd Lovande Ingen effekt Skadlig Modifierad efter California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare? Okänd effekt?

8 Låga betyg och risker f r ogynnsam utveckling hos barn (Vinnerljung, Hjern & Berlin, 1) Alla födda ca 93 personer Alla födda ca 93 personer Samkörning av ett tiotal nationella register Samkörning av ett tiotal nationella register Följda från 1 års ålder till 5 ( 33 år) Följda från 1 års ålder till 5 ( 33 år) Betyg i årskus 9 Betyg i årskus 9 Låga/ofullständiga betyg = sämsta sjättedelen Låga/ofullständiga betyg = sämsta sjättedelen Låg/Medel = tredjedel näst sämsta Låg/Medel = tredjedel näst sämsta Medel/Hög = tredjedel näst bästa Medel/Hög = tredjedel näst bästa Höga betyg = bästa sjättedelen Höga betyg = bästa sjättedelen Bra skolresultat ger god framtida livskvalitet Vi Vi visste visste att att bra bra skola skola och och utbildning utbildning är är den den starkast starkast skyddsfaktorn skyddsfaktorn UT- UT- SATTA SATTA barns barns långsiktiga långsiktiga utveckling utveckling Självmordssök Kvinnor Män Men Men betyg betyg från från årskurs årskurs 9 9 är är en en stark stark prediktor prediktor framtida framtida utfall utfall ALLA ALLA barn barn Betyg åk 9: Låg Låg/medel Medel/hög Hög Narkotikamissbruk ( år >) Allvarlig kriminalitet ( år >) Kvinnor Män Kvinnor Män Betyg åk 9: Låg Låg/medel Medel/hög Hög Betyg åk 9: Låg Låg/medel Medel/hög Hög

Evidensbaserad praktik. Knut Sundell

Evidensbaserad praktik. Knut Sundell Evidensbaserad praktik Knut Sundell Experters utlåtanden, samlade bedömningar, brillianta insikter och skarpsinniga antaganden är ofta vilseledande. J. C. Stanley (1957) Ineffektiva eller skadliga metoder

Läs mer

Hur hittar vi i kunskapsdjungeln?

Hur hittar vi i kunskapsdjungeln? Hur hittar vi i kunskapsdjungeln? 1 Active parenting/aktivt föräldraskap Addis-Ung ADHD-klass Aggression Replacement Training (ART) Aggression Replacement Training (ART) i skolan Alvar Anhörigprogram Arbetsträning

Läs mer

Tidiga insatser för familjer

Tidiga insatser för familjer Nordens Barn Köpenhamn den 15 maj 2013 Tidiga insatser för familjer Kristin Marklund Projektledare Nordens Välfärdscenter 20-05-2013 Nordens Välfärdscenter 1 Uppdrag Nordiska ministerrådet prioriterar

Läs mer

Program i Linköping. Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande

Program i Linköping. Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande Program i Linköping Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande Från första början Småbarnsliv COPE Nya Steg TonårsCOPE 0-18 månader 1 3 år 3-12 år 12-14 år 13-18 år Komet 3 11 år ÖPP 13-15 år Active Parenting

Läs mer

Internationella RCT om socialt arbete

Internationella RCT om socialt arbete (Shepherd, 2006) Internationella RCT om socialt arbete (Socialstyrelsen, 2011) 3000 2500 2000 1500 Missbruk Barnavård Familjefrågor Äldreomsorg Funktionshinder Ekonomiskt bistånd 1000 500 0 1988 1990 1992

Läs mer

En rimlig teori räcker inte

En rimlig teori räcker inte ETIK EVIDENS TRANSPARENS Knut Sundell knut.sundell@socialstyrelsen.se www.evidens.nu www.prevention.se En rimlig teori räcker inte D.A.R.E Scared straight Insatser för att bryta upp gatugäng Anatomiska

Läs mer

Tidiga insatser för familjer

Tidiga insatser för familjer Torshávn 27 maj 2013 Tidiga insatser för familjer Kristin Marklund Projektledare Nordens Välfärdscenter 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter 1 Tidiga insatser för familjer 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter

Läs mer

Konsten att vända en atlantångare

Konsten att vända en atlantångare Konsten att vända en atlantångare Om att evidensbasera socialt arbete i Sverige Knut Sundell Socialtjänsten på 1990-talet Tveksamt om man kan tala om metoder i socialt arbete (Bergmark 1993) 10 bedömningsmetoder

Läs mer

Att söka kunskap i forskning. 4 februari 2011

Att söka kunskap i forskning. 4 februari 2011 Att söka kunskap i forskning 4 februari 2011 Torbjörn Forkby Elisabeth Beijer Olika typer av forskning behövs i socialt arbete Några exempel: Livsvillkor för utsatta befolkningsgrupper Etiska dilemman

Läs mer

Dodo-fågelns dom: Alla vinner!

Dodo-fågelns dom: Alla vinner! Dodo-fågelns dom: Alla vinner! Metaanalys av psykoterapier (Luborsky m. fl. 1975; Wampold, 2001) Slutsats: alla psykoterapier är lika bra Skillnader beror på generella faktorer: Klientens förväntningar,

Läs mer

Evidensbaserad skolutveckling Vad fungerar och vad fungerar inte. Knut Sundell

Evidensbaserad skolutveckling Vad fungerar och vad fungerar inte. Knut Sundell Evidensbaserad skolutveckling Vad fungerar och vad fungerar inte Knut Sundell Låga betyg och risker för ogynnsam utveckling hos barn (Vinnerljung, Hjern & Berlin, 2010) Alla födda 1972 1981 - ca 930 000

Läs mer

Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga. En nationell inventering av metoder

Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga. En nationell inventering av metoder Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga En nationell inventering av metoder Artikelnr 2009-126-145 Tryck Edita Västra Aros, Västerås, maj 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag

Läs mer

socialt arbete? Martin Olsson FD i Socialt arbete Socialhögskolan, Lunds Universitet

socialt arbete? Martin Olsson FD i Socialt arbete Socialhögskolan, Lunds Universitet Hur vet man att något fungerar i socialt arbete? Martin Olsson FD i Socialt arbete Socialhögskolan, Lunds Universitet Grundläggande kunskap om forskningsdesign För att kunna påvisa en effekt måste det

Läs mer

VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER 8.30-9.30 SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE KARE OCH VERKSAMHETSCHEFER Systematiska översikter Alla relevanta kliniska studier som undersöker en frågeställning

Läs mer

Skolkonferensen Koll på läget men sen då?

Skolkonferensen Koll på läget men sen då? Skolkonferensen Koll på läget men sen då? Regionförbundet 14 mars 2013 Andreas Bergh Örebro universitet Kvalitet och värdegrund Politiska och sociala begrepp blir navigationsinstrument i föränderliga historiska

Läs mer

Evidensbaserad praktik i praktiken

Evidensbaserad praktik i praktiken Evidensbaserad praktik i praktiken Basutbildning 14 mars Uppsala Karin Alexanderson Fil.dr/forskare i socialt arbete Uppsala universitet EBP i arbete med individer i fem steg (Thyer in R & Y, s. 36; Oscarsson

Läs mer

Om risk- och skyddsfaktorer

Om risk- och skyddsfaktorer Om risk- och skyddsfaktorer Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar sannolikheten att ett riskbeteende ska förekomma.

Läs mer

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv Norrköping 23 okt 2014 Lotta Höjman leg psykolog & leg psykoterapeut Handledare i psykoterapi Agenda Sammanhang och evidens för metoden Teoretisk

Läs mer

Evidensbaserad praktik och vårdplanering

Evidensbaserad praktik och vårdplanering Evidensbaserad praktik och vårdplanering Vilken behandling av vem är mest effektiv för denna individ med dessa specifika problem och under vilka villkor? Baskurs Malmö, missbruk-och beroendevård den 17

Läs mer

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård Erfarenheter från ASI-intervjun och Ubåt (Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder) Tidsdisposition Förmiddag:

Läs mer

EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE?

EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE? EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE? Min erfarenhet av RCT Svårinställd ungdomsdiabetes (Olof Rydén, Per Jonsson) Funktionell familjeterapi Familjebehandling vid anorexi (Ulf Wallin) ADHD

Läs mer

Vilken bäck ska vi stämma i, hur ska vi göra, och vad får det kosta?

Vilken bäck ska vi stämma i, hur ska vi göra, och vad får det kosta? Vilken bäck ska vi stämma i, hur ska vi göra, och vad får det kosta? 27 november 2014, Uddevalla Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Hälsoekonomisk enhet Inna Feldman, PhD Michelle Voon, MD, hälsoekonom

Läs mer

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Tio år med Multisystemisk terapi Vad har vi lärt oss? Cecilia Andrée Löfholm 2015-01-30

Läs mer

Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop?

Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop? Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop? Resultat från Anna-Karin Andershed Docent i psykologi Henrik Andershed Professor i psykologi, docent i kriminologi Åsa Cater Fil.dr. i socialt arbete Vad

Läs mer

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Evidensrörelsen Behov hos politik och ledning att minska osäkerheten om resultaten blir det bättre? Huvudargument är att vi saknar kunskap om det

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Projektgruppen. Preventionsprogram bygger på förändring av beteenden, tankesätt och relationer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Projektgruppen. Preventionsprogram bygger på förändring av beteenden, tankesätt och relationer Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Projektgruppen Ann-Charlotte Smedler (ordf) Anders Hjern Björn Kadesjö Eva Clausson Gert Helgeson (etiker) Hans Smedje Lisbeth Lundahl Stefan Wiklund Sten

Läs mer

Skolperspektivet Elevhälsa

Skolperspektivet Elevhälsa Rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt - Hur kan vi utveckla samhällets stöd för unga med måttlig psykisk ohälsa? 7 maj 2015 Skolperspektivet Elevhälsa Vem är jag? Victoria Janeling, skolkurator, elevhälsan

Läs mer

Föräldrastöd i Skåne Metoder och spridning

Föräldrastöd i Skåne Metoder och spridning Föräldrastöd i Skåne Metoder och spridning Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Föräldrastöd i Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Jenny Neikell Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen

Läs mer

Vetenskapsteoretiska aspekter på begreppet evidens. Ingemar Bohlin Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Vetenskapsteoretiska aspekter på begreppet evidens. Ingemar Bohlin Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Vetenskapsteoretiska aspekter på begreppet evidens Ingemar Bohlin Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Denna presentation Om den rörelse som evidensbaserad medicin (EBM)

Läs mer

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Baskurs 2015-10-23 Innehåll Ansvarsområde, Samarbete EBP Evidensbaserad praktik Ny benämning i DSM-5 Psykologisk och psykosocial behandling

Läs mer

Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut

Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut Children, Health, Intervention, Learning and Development Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut Universitetslektor Elisabeth Elgmark Adjunkt Michael Sjökvist Doktorand

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

2009-11-20. Varför ska man utvärdera? Vilka resultat uppnås? Vad beror resultaten, effekterna, hur vi lyckas, på? Forts. Vad är utvärdering?

2009-11-20. Varför ska man utvärdera? Vilka resultat uppnås? Vad beror resultaten, effekterna, hur vi lyckas, på? Forts. Vad är utvärdering? Att inte elda för kråkorna! Utvärderingens grunder Utvärdering! Varför? Vad är det? Hur gör man? Mats Blid avdelningen för drogprevention 2009-11-20 Sid 1 2009-11-20 Sid 2 Varför ska man utvärdera? Vilka

Läs mer

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan Skolan förebygger - om hälsa, lärande och prevention i skolan Ett regeringsuppdrag År 2005-2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med: Skolverket Myndigheten för skolutveckling Alkoholkommittén Mobilisering

Läs mer

Evidensbaserad praktik en sammanvägning av tre kunskapskällor

Evidensbaserad praktik en sammanvägning av tre kunskapskällor Foto: Sandro Di Carlo Darsa, Matton 3 4 2008 Evidensbaserad praktik en sammanvägning av tre kunskapskällor Evidensbaserad praktik ett förhållningssätt Det här numret av IMS-nytt har temat Evidensbaserad

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994. 1 Rekommendationer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994. 1 Rekommendationer Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 1 Rekommendationer Gunilla Bromark Tina Granat Nils Haglund Eva Sjöholm-Lif Eric

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar Spridningskonferens missbruk 2016 10 11 Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Ungdomar Med ungdomar avses i riktlinjerna personer i åldern 12 18 år.

Läs mer

VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE OCH VERKSAMHETSCHEFER

VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE OCH VERKSAMHETSCHEFER VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER 8.30-9.30 SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE OCH VERKSAMHETSCHEFER Systematiska översikter Alla relevanta kliniska studier som undersöker en frågeställning

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik Peter Lindqvist 075-247 38 59 2013-10-29 Evidensbaserad praktik Den evidensbaserade praktik modellen Systematisk uppföljning Implementering Evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvård

Läs mer

Antisociala ungdomar

Antisociala ungdomar Strukturerad bedömning av risk för allvarlig brottslighet ett nödvändigt steg i professionaliseringen av arbetet runt lagöverträdande ungdomar varför då? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog

Läs mer

Hälsoekonomi för folkhälsoarbetet: fokus föräldrastöd. Anna Månsdotter, docent FHI/KI. EKONOMI the art of household management

Hälsoekonomi för folkhälsoarbetet: fokus föräldrastöd. Anna Månsdotter, docent FHI/KI. EKONOMI the art of household management Hälsoekonomi för folkhälsoarbetet: fokus föräldrastöd Anna Månsdotter, docent FHI/KI 2013-10-13 Sid 1 EKONOMI the art of household management Våra behov & önskemål är oändliga På vilken grund nyttja begränsade

Läs mer

E-stöd inom ATS- (Alkohol, Tobak, Spel) området

E-stöd inom ATS- (Alkohol, Tobak, Spel) området 1 E-stöd inom ATS- (Alkohol, Tobak, Spel) området Anna-Karin Danielsson, PhD Centrum för epidemiologi & samhällsmedicin, CES Stockholms läns landsting anna-karin.danielsson@sll.se 2 E-stöd = Internet &

Läs mer

Debatten om Dodo-fågeln: Spelar behandlingsmetoden någon roll i klientarbete?

Debatten om Dodo-fågeln: Spelar behandlingsmetoden någon roll i klientarbete? Debatten om Dodo-fågeln: Spelar behandlingsmetoden någon roll i klientarbete? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade

Läs mer

Att kritiskt granska forskningsresultat

Att kritiskt granska forskningsresultat Att kritiskt granska forskningsresultat Att bedöma forskningsresultatens relevans i ett individärende Agneta Öjehagen Evidensbaserad praktik Utredaren, klinikern har vid val av behandling för missbruket/beroendet

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Det är angeläget att finna metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Det finns tecken på att psykisk ohälsa hos barn kan ha ökat under de senaste decennierna

Läs mer

Evidens = Bevis. 2007-12-07 Bengt-Åke Armelius

Evidens = Bevis. 2007-12-07 Bengt-Åke Armelius Evidens = Bevis 1784: Anton Mesmers avslöjas som charlatan trots att han botat många med utgångspunkt i sin teori om animal magnetism (på gott och ont). Effekter kan finnas, men teorin om orsaken kan vara

Läs mer

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet.

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Dagens program Spelberoendesatsning Lund universitet / Beroendecentrum

Läs mer

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002 Projektet Systematiska bedömningsinstrument är en del av Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03 Bostad först i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Om Bostad först i Stockholms stad Del 1 2010-2013 3 årigt projekt. Avslutas 2013. Partnerskap mellan Stockholms stad Socialtjänst och Svenska Bostäder

Läs mer

ART. - en kort beskrivning. Fältarna, Åland

ART. - en kort beskrivning. Fältarna, Åland ART - en kort beskrivning Fältarna, Åland Kort om grundarna: Professor emeritus Arnold P. Goldstein; grundade Center for research on aggression 1981, inriktad på ungdomsvåld, ägnat hela sitt professionella

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Svensk skolutveckling i otakt med aktuell skolforskning

Svensk skolutveckling i otakt med aktuell skolforskning Svensk skolutveckling i otakt med aktuell skolforskning Martin Karlberg Evidens Evidensbaserade metoder handlar om metoder som har visat sig vara effektiva i kontrollerade studier. Evidensbaserad praktik

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd Carolina Jernbro Barnmisshandel som folkhälsoproblem Vanligt förekommande Stora konskevenser på individ och samhälle

Läs mer

Behöver vi checklistor och instrument?

Behöver vi checklistor och instrument? Behöver vi checklistor och instrument? Henrik Andershed Professor i psykologi, Docent i kriminologi Verksam vid CAPS center for Criminological And PsychoSocial research www.oru.se/jps/caps Örebro universitet,

Läs mer

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM Vi är specialister inom DBT och vårt mål är att ge individen en inre emotionell balans och en meningsfull tillvaro. OM OSS På Kullabygdens DBT hem hjälper vi ungdomar i åldern

Läs mer

Daglig rökning i 6 månader eller regelbundet i 2 år

Daglig rökning i 6 månader eller regelbundet i 2 år Christer Åkerlund Vilka kort- och långsiktiga behandlingsinsatser skall erbjudas och av vem? Hur ser evidensen ut för olika behandlingsmodeller. Hur fungerar haschavvänjningsprogrammet, HAP? Hur kan samarbetet

Läs mer

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN YTTERSTA ANSVARET Det tredelade föräldrasystemet PRAKTISKA EMOTIONELLA VÅRDEN Familjehem/ Institution SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 VÅRDNAD EMOTIONELL RELATIONEN 2 Forskningsområdet Det tredelade föräldraskapet

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Dynamisk behandling vid missbruk, beroende. En orientering

Dynamisk behandling vid missbruk, beroende. En orientering Dynamisk behandling vid missbruk, beroende En orientering Agneta Öjehagen Lunds universitet Evidensbaserade psykosociala metoder - Motivera till förändring (motiverande samtal) - Förändring av missbruksbeteendet

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK I PRAKTIKEN

EVIDENSBASERAD PRAKTIK I PRAKTIKEN EVIDENSBASERAD PRAKTIK I PRAKTIKEN Lars Oscarsson, Örebro universitet Bakgrund: Evidensbaserad praktik/medicin (EBP/M) = randomiserade effektstudier!! Socialt arbete = jazzmusik och rituella danser - det

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn en systematisk litteraturöversikt

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn en systematisk litteraturöversikt Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn en systematisk litteraturöversikt OBSERVERA! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför möjligt att en eller annan ändring

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik Nationella riktlinjerna avstamp i evidensbaserad praktik Nationell baskurs i Jämtland 2010 04 27 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484 32 54 1

Läs mer

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping God vård vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar Aktuellt kunskapsläge Evidens för f r psykologisk behandling och för f läkemedelsbehandling (SSRI) vid ångest- syndrom och depressionssjukdomar

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!.

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009 Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Inledning Studiecirklarna som avslutades på FoU- Nordväst i februari 2009 syftade

Läs mer

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007 och 2010

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007 och 2010 Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007 och 2010 Kommunala enhetschefer om evidensbaserad praktik och användning av evidensbaserade metoder inom socialtjänstens verksamhetsområden Du får gärna citera

Läs mer

Barns och ungas hälsa

Barns och ungas hälsa Svenska barn tillhör de friskaste i världen! Barns och ungas hälsa Folkhälsovetenskapens utveckling Moment 1, folkhälsovetenskap 1, Karolinska Institutet september Men det finns problem, t ex: Skador Infektioner

Läs mer

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Kmn= kommunerna, Pv= primärvården, Spv=Specialistvården Närvårdsområde Alingsås Alkohol Narkotika Långvarigt

Läs mer

Spridning av nya metoder för föräldrastöd i förskoleoch skolåldern fram till år 2008

Spridning av nya metoder för föräldrastöd i förskoleoch skolåldern fram till år 2008 Spridning av nya metoder för föräldrastöd i förskoleoch skolåldern fram till år 2008 Anton Lager och Sven Bremberg www.fhi.se A 2009:01 A 2009:01 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-607-0 FÖRFATTARE: ANTON

Läs mer

MultifunC. Strukturerad vård i tre delar

MultifunC. Strukturerad vård i tre delar MultifunC Strukturerad vård i tre delar Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö, MultifunC, är en unik behandlingsmodell för flickor och pojkar i åldrarna 14 18 år med allvarliga beteendeproblem

Läs mer

MST. Multisystemisk terapi MÅLGRUPP Familj- och nätverk till ungdomar som begår brott eller har annan allvarlig beteende/social problem

MST. Multisystemisk terapi MÅLGRUPP Familj- och nätverk till ungdomar som begår brott eller har annan allvarlig beteende/social problem MST Multisystemisk terapi MÅLGRUPP Familj- och nätverk till ungdomar som begår brott eller har annan allvarlig beteende/social problem MÅL MST terapeuter arbetar för att stötta föräldrar till att få kontroll

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Vad säger detta oss? Det allvarligaste. Ett självständigt Liv (ESL) Vid schizofreni:

Vad säger detta oss? Det allvarligaste. Ett självständigt Liv (ESL) Vid schizofreni: Vid schizofreni: Det allvarligaste Ingen forskning tyder på återhämtning av kognition vare sig på lång eller kort sikt! Ett självständigt Liv (ESL) SBU (2012) Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra?

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet 1 Ungdomar på Maria Ungdom 100 80 60 40 20 0 Ingen förälder

Läs mer

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Kommunstyrelsen i mellanstor kommun Det finns många förslag Men hur vet kommunen?

Läs mer

Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och beroende i Örebroregionen

Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och beroende i Örebroregionen Region Örebro län Regional utveckling Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se www.regionorebrolan.se Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av ANDT-projekt vad kan man lita på?

Vetenskaplig utvärdering av ANDT-projekt vad kan man lita på? Vetenskaplig utvärdering av ANDT-projekt vad kan man lita på? Medel för utveckling inom ANDT Folkhälsomyndigheten 16 april 2015 Karinguldbrandsson@folkhalsomyndighetense 1 Conclusion: While it is possible

Läs mer

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Björn Klinge, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, Avd för Parodontologi Bjorn.Klinge@ki.se Risktänder Riskytor Per Axelsson,

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM7410 Avancerade vårdhandlingar vid psykiatriska tillstånd, 15 högskolepoäng Advanced nursing interventions in psychiatric conditions, 15 higher education credits

Läs mer

Förändringskonceptens bakgrund

Förändringskonceptens bakgrund Förändringskonceptens bakgrund De 11 Förändringskoncepten baseras på empirisk forskning (evidens) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i barndomen, samt om av vad som fungerar i termer

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Metod och allians i evidensbaserad praktik. Anneli Jäderland SKL Anneli.jaderland@skl.se

Metod och allians i evidensbaserad praktik. Anneli Jäderland SKL Anneli.jaderland@skl.se Metod och allians i evidensbaserad praktik Anneli Jäderland SKL Anneli.jaderland@skl.se Evidensbaserad praktik i socialt arbete ännu inte fullt ut som daglig praktik Bränsle till rundabordsdiskussion om

Läs mer

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts UTVÄRDERING Lund den 25:e februari 2009 Mats Fridell Institutionen för psykologi VANLIGA PROBLEM (1) Utvärdering när projektet redan slutförts (2) Avsaknad av systematiskt insamlade data (3) Alltför ospecifik

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med det menas både undervisning

Läs mer

Skolsocialt arbete som brobryggande några reflektioner kring byggstenar, redskap och kritiska punkter ur ett forskarperspektiv

Skolsocialt arbete som brobryggande några reflektioner kring byggstenar, redskap och kritiska punkter ur ett forskarperspektiv Skolsocialt arbete som brobryggande några reflektioner kring byggstenar, redskap och kritiska punkter ur ett forskarperspektiv Skolkuratorsdagarna, Visby 13 oktober 2015 Åsa Backlund Institutionen för

Läs mer

Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården hur går det i skolan? Anders Hjern

Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården hur går det i skolan? Anders Hjern Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården hur går det i skolan? Anders Hjern barnläkare, professor Folkets hus 12 november, 2014 Lagen om barn som anhöriga Hälso- och

Läs mer

Introduktion till CORE. Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26

Introduktion till CORE. Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26 Introduktion till CORE Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26 Agenda 10:00 Introduktion till CORE Uppkomst, användningsområde, exempel på internationell forskning Introduktion

Läs mer

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Insatser vid problemskapande beteenden omfattar habiliterande

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

Litteraturstudie som projektarbete i ST

Litteraturstudie som projektarbete i ST Litteraturstudie som projektarbete i ST En litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga orginalartiklar, publicerade i internationella tidskrifter inom ett visst område. Enligt SBU ska en professionell

Läs mer

Vad är nationella riktlinjer?

Vad är nationella riktlinjer? Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version Vad är nationella riktlinjer? Ska vara ett stöd vid fördelning av resurser Ge underlag för beslut om organisation Kan bidra till

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun 6:1 6:2 6:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:217-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling. Ungdomsbehandlaren

Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling. Ungdomsbehandlaren Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling Ungdomsbehandlaren Planering för dagen 9-12 Vi pratar och diskuterar kring ungdomsbehandlarrollen 12-13 Lunch på egen hand 13-15.15 Vi jobbar vidare med ungdomsbehandling

Läs mer