Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal"

Transkript

1 Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

2 Bakgrund Diabetes i fokus Öppna jämförelser 2007 Andel statinbehandlade diabetiker Hypertonibehandling Behandlingsmål för HbA1c Nationella diabetesregistret (38,6 %)

3 Evidens för kardiovaskulärprevention Multifaktoriell riskbedömning Lipidsänkande behandling Blodtryckssänkande behandling ASA

4 Syfte Kartlägga följsamheten till behandlingsrekommendationer Utvärdering av ev. skillnader i följsamhet mellan behandlingsindikationer Utvärdering av ev. skillnader i följsamhet geografiskt inom Fyrbodal Underlag vid förbättringsarbete

5 Metoder Identifiera behandlingsrekommendationer Checklista för journalgenomgång Rekrytering av vårdcentraler 8 vårdcentraler (2 per primärvårdsområde) Journalgenomgång 200 journalgenomgångar (25 per vårdcentral) Inklusionskriterier Analys och presentation

6 Checklista Primärprevention 14 Patient utan kontraindikation/intolerans mot ASA och ytterligare riskfaktor får förskrivet ASA mg dagligen utöver typ II diabetes 6 15 Patient som får förskrivet ASA mg når blodtryck < 150/90 mmhg 16 Patient med totalkolesterol?4,5 mmol/l och ytterligare riskfaktor där ingen kontraindikation/intolerans mot statin finns eller totalkolesterol?5 mmol/l och risken för CV-händelse >5% på 10 år får förskrivet statin Primär- och sekundärprevention 17 Patient med diagnostiserad hypertoni och/eller blodtryck >130/80 mmhg får antihypertensiv behandling 18 Patient på antihypertensiv behandling når blodtryck <130/80 mmhg 19 Patient som fått lipidsänkande behandling med konstant dos statin i?3 veckor når målvärde för totalkolesterol på <5 mmol/l (<4,5 mmol/l om ytterligare riskfaktor) 20 Patient överkänslig mot ASA där indikation för behandling finns får förskrivet Plavix 75 mg dagligen 21 Patient utan kontraindikation/intolerans mot ACE-hämmare med följande får förskrivet en ACE-hämmare diagnoser:nedsatt vänsterkammarfunktion eller hjärtsvikt, hypertoni, diabetes och kronisk njursjukdom 22 Patient som behöver peroral diabetesbehandling får förskrivet metformin om inte kontraindikation/intolerans finns 7 23 Patient som röker har fått rökavvänjningråd Ernst A, Kinnear M, Hudson S. Quality of prescribing: a study of guideline adherence of medication in patients with diabetes mellitus. Pract Diab Int. 2005;22: Majidreza K, Johnson BJ, McAnaw JJ, Lemmens-Gruber R, Hudson S. Adherence to clinical guidelines in the prevention of coronary heart diseasein type II diabetes mellitus. Pharm World Sci. 2008;30:

7 Resultat - patientunderlag 197 patienter inkluderades Medelålder 68 år 63 % av patienterna var mellan år 55 % män Medelvärde BMI 30 Primärprevention 73 % Sekundärprevention 27 %

8 Resultat övergripande följsamhet kriterier var tillämpbara (53%) Antal kriterier Följsam behandling Icke följsam behandling 39 Otillräcklig data

9 Resultat lipidsänkande behandling Primärprevention 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 69% 75% 74% 62% 67% 65% 40% 33% Totalt

10 Resultat lipidsänkande behandling Sekundärprevention 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 78% 100% 100% 88% 83% 80% 85% 67% Totalt

11 Resultat - hypertoni Uppnått målblodtryck 130/80 mmhg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 60% 39% 42% 43% 31% 28% 33% 40% Totalt

12 Resultat ACE-hämmare Postinfarkt 67 % av dessa patienter fick förskrivet ACE-hämmare Patient med annan riskfaktor (hypertoni, nedsatt vänsterkammarfunktion eller hjärtsvikt, njursjukdom) 45 % av dessa patienter fick förskrivet ACE-hämmare Uppnådd måldos vid sekundärprevention Användning av ARB

13 Resultat Acetylsalicylsyra Sekundärprevention 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 100% 100% 75% 80% 86% 89% 83% 80% Totalt

14 Övriga parametrar Behandling av angina pectoris 91 % fick nitroglycerin när det var indicerat 78 % fick betablockerare Användning av metformin 92 % fick förskrivet metformin när det var indicerat Rökavvänjningråd Fanns dokumenterat för 63 % av de rökande patienterna

15 Slutsats Hög följsamhet (>80 %): Användning av statin och ASA sekundärpreventivt Behandling av angina pectoris Insatt behandling mot högt blodtryck Användning av metformin Låg följsamhet (<50 %): Användning av ACE-hämmare till riskgruppspatienter Uppnått målblodtryck (Användning av ASA primärpreventivt)

16 Slutsats Insatt behandling har generellt hög följsamhet till gällande behandlingsrekommendationer Möjliga förbättringsområden Uppnådda behandlingsmål Användning av statiner primärpreventivt Användning av ACE-hämmare till riskgruppspatienter Kvalité på journalanteckningar vad gäller läkemedelsbehandling Användning av checklistor för utvärdering Geografiska skillnader

17 TACK!! Petra Laveno

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Utredning och behandling av primär hypertoni

Utredning och behandling av primär hypertoni medicinens abc läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se ABC om Utredning och behandling av primär hypertoni ISAK LINDSTEDT, B Sc, specialist - läkare, Hjortens vårdcentral, Trollhättan

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Februari 2013 Katarina Steen Carlsson Christian Berne Pierre Johansen Gustav Lanne Ulf-G Gerdtham

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel en vägledning för hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05)

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) Mat vid diabetes En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Karin Bäckman Per Carlsson Niklas Ekerstad Katrin Lindroth December 2011 PRIORITERINGSCENTRUM Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska behandlingsriktlinjer en litteraturstudie Filippa Bergström & Anna Granevåg 2014 Examensarbete,

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Troponin i tid och otid

Troponin i tid och otid Troponin i tid och otid Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde FoU-centrum Primärvård och Tandvård

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling medicinens abc läs mer I nr 38/2012 publicerades»abc om kronisk hjärtsvikt, del 1: utredning«. Fullständig referenslista Läkartidningen.se ABC om Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling Neurohormonella mål

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Kvalitetsgranskning av omvårdnadsdokumentation i datoriserad patientjournal

Kvalitetsgranskning av omvårdnadsdokumentation i datoriserad patientjournal Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Enheten för vårdvetenskap Kvalitetsgranskning av omvårdnadsdokumentation i datoriserad patientjournal Författare: Ann-Katrin Pettersson Jennie Hellström Uppsatskurs,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer