Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon eller via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se"

Transkript

1 Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla synpunkter på både innehåll och form. Vi förankrar våra läromedel i skolan där de hör hemma. Gleerups läromedel är alltid utvecklade i samarbete med dig! Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon eller via Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson, lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg, där hon också är matematikutvecklare. Johanna Kristiansson, en av den nya generationens serietecknare och barnboksillustratörer, har illustrerat.

2 Gleerups Utbildning AB Box 67, 0 Malmö Kundservice tfn Kundservice fax e-post Prima matematik Lärarhandledning 009 Åsa Brorsson och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 86 Redaktörer Mimmi Persson och Jenny Klang Formgivning Helena Alvesalo Illustratör Johanna Kristiansson Första upplagan, andra tryckningen ISBN Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Prepress Elanders Sverige AB, Malmö 009. Kvalitet ISO 900/Miljö ISO 00 Tryck Elanders Sverige AB, Malmö 009. Kvalitet ISO 900/Miljö ISO 00

3 Innehållsförteckning Välkommen till Prima... Om Primas målmatris...6 Primas målmatris (kopieringsunderlag)...7 Anvisningar till Prima A...8 Anvisningar till Prima B Kopieringsunderlag: Talkort Positionskort Talkort kronor och 0-kronor kronor och 50-öringar Sedlar Talblocken Räkna med tärning Addition +, Räkna med tärning Störst först, Dubbelt... 0 Räkna med tärning Subtraktion... Klockor... 5 Winnetkakort... 6 Laborativt arbete... 7 Geometriska, tvådimensionella objekt, sammanställning med namn Geometriska objekt, tvådimensionella, klippark platta...0

4 Välkommen till Prima Prima ger dig som lärare möjlighet att på ett enkelt sätt undervisa utifrån de nationella målen i matematik och genom den särskilda matrisen blir det dessutom lätt att följa varje elevs kunskapsutveckling och göra den tydlig för elever och föräldrar. I Prima lyfts laborativt arbete och matematiska diskussioner fram. Du får möjlighet att skapa ett kreativt arbete i matematik i ditt vanliga klassrum, med enkelt material som du redan har tillgång till. Vi rekommenderar att klassen hålls samman så att alla elever samtidigt arbetar med samma avsnitt. Tack vare de repetitioner och utmaningar som finns i såväl grundbok som lärarhandledning kan alla elever få arbeta på sin egen nivå inom aktuellt område. Efter startuppslaget följer Mattelabbet, en laboration i vilken barnen får arbeta konkret med ett av kapitlets mål, läs mer nedan. Struktur och målarbete I kapitlet står målen som tränas som rubriker på sidorna, detta gör det lätt för dig som lärare att se vilka sidor som övar vilket moment. I Prima inleds varje kapitel med ett illustrerat startuppslag där kapitlets mål tydligt framgår. Startuppslaget fungerar som ett samtalsunderlag och i lärarhandledningen finns exempel på frågor att använda. Efter grundkapitlet finns en diagnos som testar kapitlets mål och utifrån resultatet på denna arbetar sedan eleverna vidare med repetition och/ eller utmaning.

5 REPETITION Fyll i det som saknas. UTMANING Fyll i de siffror som saknas. I varje rad ska det finnas en siffra av varje (,,, ). I varje ruta ska det finnas en siffra av varje (,,, ). aktuella, i övrigt arbetar de med utmaningar. I Prima ligger repetition och utmaning till varje mål på samma sida i boken, detta gör att alla elever arbetar med målet på sin egen nivå. Då du som lärare rättar diagnosen kan du direkt bläddra till de efterföljande repetitions- och utmaningssidorna och med ett enkelt kryss markera vilken del av sidan som eleven ska arbeta på. Talen 0 till 5, skriva siffror, räkna antal. Varje moment testas och följs upp för sig vilket innebär att samma elev kan göra repetition på ett moment och utmaning på ett annat. Till Prima hör även en målmatris. Primas målmatris I matrisen, som finns som kopieringsunderlag, har målen för år brutits ned i mindre delar och strukturerats så att man lätt ska kunna följa varje elevs utveckling mot målen i matematik. Primamatrisen lämpar sig mycket bra som underlag vid utvecklingssamtal. Här kan du tillsammans med elev och förälder följa kunskapsutvecklingen. Mattelabbet För ett framgångsrikt arbete i matematik behövs konkret arbete och diskussioner kring matematik. Mattelabbet ger dig som lärare en god grund för detta. Med hjälp av mycket enkelt material, oftast bara plockmaterial såsom stenar, knappar, pärlor eller liknande, genomförs laborationer där varje elev får arbeta konkret med materialet i övningar som ger rika möjligheter till en matematisk diskussion. På högersidan lyfts sedan elevernas olika tankar och idéer fram. I mattelabbet finns det goda möjligheter att arbeta både individuellt och i par eller mindre grupper. Efter diagnosen kan eleverna delas in i tre huvudgrupper: ) De elever som i diagnosen visar att de har förstått momentet och behöver en utmaning. Dessa elever går direkt till utmaningen. ) De elever som förstått grunderna men behöver öva mer för att befästa kunskapen. För dessa kan ibland en kortare genomgång krävas men i princip kan de själva arbeta vidare med repetitionssidorna och eventuellt gå vidare med vissa av utmaningarna. ) De elever som har stora svårigheter med ett moment och behöver konkreta genomgångar och övningar av detta innan de kan gå vidare till repetitionssidan. Denna grupp brukar vara den minsta till antalet, men det är här du som lärare behöver lägga fokus. I lärarhandledningen får du tips på konkretiseringar för denna grupp. Komponenter i Prima Materialet för skolår består av två grundböcker, en lärarhandledning och en extrabok. Extraboken kan användas för mer träning eller som läxbok. Varje uppslag i extraboken avslutas med en utmaning. Dessutom finns ytterligare material på Prima läromedelswebb. Diagnos och uppföljning I diagnosen testas kapitlets mål var för sig. När eleverna gjort diagnosen rättas den av läraren som i samband med detta fyller i hur eleven ska arbeta vidare. Varje mål följs upp för sig vilket gör att eleverna bara repeterar de moment som är 5

6 Om Primas målmatris Målmatrisen visar hur innehållet i Prima bygger upp elevernas kunskaper så att de kan nå de nationella målen i matematik. Du markerar vilka avsnitt som eleven behärskar genom att färglägga de olika rutorna. En målmatris i färg medföljer lärarhandledningen. Målmatrisen finns också som ett kopieringsunderlag på sidan 7. Förutom de mål som nämns i målmatrisen finns också de övergripande målen och mål att sträva mot. Övergripande mål i matematik, som eleven lägst ska ha uppnått i skolår : Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet. Skolår, innehåll i Prima A och B, färglägg de avsnitt som eleven behärskar. Målområden de nationella kunskapsmål som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Tal och talens beteckningar MÅLMATRIS Mål Talen 0-0, skriva siffror och räkna antal Hela tiotal, 0-00 Talen -9 Talen -99 Kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom A, kap - B, kap 6 B, kap 7 B, kap 0 heltalsområdet Uppdelning av talen -0 Dubbelt Större än > mindre än < Talraden - Udda och jämna tal Hälften Talraden -00 Kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom A, kap - A, kap A, kap A, kap A, kap 5 B, kap 6 B, kap 0 heltalsområdet Halva Kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, B, kap 8 jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Mönster i färg, form och antal A, kap -hopp, 5-hopp B, kap 9 Kunna beskriva mönster i enkla talföljder. Använda likhetstecknet = A, kap Öppna utsagor i addition, 0-5 A, kap - Öppna utsagor i subtraktion, 0-5 A, kap Öppna utsagor i addition, 0-0 A, kap Öppna utsagor i subtraktion, 0-0 A, kap 5 Öppna utsagor i addition och subtraktion med hela tiotal B, kap 0 Kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-0. Räkning med positiva heltal Mål Additionsbegreppet Subtraktionsbegreppet, ta bort och jämföra Sambandet mellan addition och subtraktion Kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband A, kap A, kap B, kap 7 med varandra med hjälp av till exempel konkret material och bilder. Addition, 0-0, +, +, +0, Subtraktion, 0-0, Addition, 0-0, Subtraktion, 0-0, Addition, 0-0, Subtraktion, 0-0, Addition och subtraktion med hela tiotal Kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger dubbelt och störst först -, -, -0 och -allt alla kombinationer alla kombinationer utan tiotalsöver gång utan tiotalsövergång B, kap 0 inom heltalsomr. 0-0 samt med enkla tal inom ett utvidgat talomr. A, kap A, kap 5 B, kap6 B, kap 7 B, kap 8 B, kap 9 Kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet Rumsuppfattning och geometri Mål Använda ord som beskriver läge Kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga B, kap 7 och enkla lägesbestämningar. Namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel Kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella och B, kap 7 tredimensionella geometriska begrepp. Rita cirkel, kvadrat, rektangel och triangel Kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån B, kap 7 instruktion bygga enkla tredimensionella figurer. Fortsätta mönster och skapa egna mönster med geometriska former B, kap 7 Kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster. Mätning Mål Jämföra längder A, kap 5 Jämföra volymer B, kap 9 Kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, Jämföra klockslag B, kap 0 volymer och tider. Uppskatta och mäta längd med kroppsmått, samt enheterna cm och m A, kap 5 Uppskatta och mäta längd med olika mätverktyg B, kap 8 Uppskatta och mäta volym i enheterna dl och liter B, kap 9 Kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med Klockans hela timmar A, kap Klockans halva timmar B, kap 0 Räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar B, kap 0 vanliga måttenheter. Statistik Mål Tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller Kunna tolka och presentera enkel och elev- B, kap0 nära information i tabeller och diagram. Skolår, innehållet i och B hittar du i lärarhandledningen för skolår Skolår, innehållet i och B hittar du i lärarhandledningen för skolår 6

7 Namn: Tal och talens beteckningar MÅLMATRIS Talen 0-0, skriva siffror och räkna antal A, kap - Hela tiotal, 0-00 B, kap 6 Talen -9 B, kap 7 Talen -99 B, kap 0 Uppdelning av talen -0 A, kap - Dubbelt A, kap Större än > mindre än < A, kap Talraden - A, kap Udda och jämna tal A, kap 5 Hälften B, kap 6 Talraden -00 B, kap 0 Halva B, kap 8 Mönster i färg, form och antal A, kap -hopp, 5-hopp B, kap 9 Använda likhetstecknet = A, kap Öppna utsagor i addition, 0-5 A, kap - Öppna utsagor i subtraktion, 0-5 A, kap Öppna utsagor i addition, 0-0 A, kap Öppna utsagor i subtraktion, 0-0 A, kap 5 Öppna utsagor i addition och subtraktion med hela tiotal B, kap 0 Räkning med positiva heltal Additionsbegreppet A, kap Subtraktionsbegreppet, ta bort och jämföra A, kap Sambandet mellan addition och subtraktion B, kap 7 Addition, 0-0, +, +, +0, dubbelt och störst först A, kap Subtraktion, 0-0, -, -, -0 och -allt A, kap 5 Addition, 0-0, alla kombinationer B, kap6 Subtraktion, 0-0, alla kombinationer B, kap 7 Addition, 0-0, utan tiotalsöver gång B, kap 8 Subtraktion, 0-0, utan tiotalsövergång B, kap 9 Addition och subtraktion med hela tiotal B, kap 0 Rumsuppfattning och geometri Använda ord som beskriver läge B, kap 7 Namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel B, kap 7 Rita cirkel, kvadrat, rektangel och triangel B, kap 7 Fortsätta mönster och skapa egna mönster med geometriska former B, kap 7 Mätning Jämföra längder A, kap 5 Jämföra volymer B, kap 9 Jämföra klockslag B, kap 0 Uppskatta och mäta längd med kroppsmått, samt enheterna cm och m A, kap 5 Uppskatta och mäta längd med olika mätverktyg B, kap 8 Uppskatta och mäta volym i enheterna dl och liter B, kap 9 Klockans hela timmar A, kap Klockans halva timmar B, kap 0 Räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar B, kap 0 Statistik Tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller B, kap0 Mål Kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet Kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet Kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Kunna beskriva mönster i enkla talföljder. Kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-0. Mål Kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material och bilder. Kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsomr. 0-0 samt med enkla tal inom ett utvidgat talomr. Kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet Mål Kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar. Kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella och tredimensionella geometriska begrepp. Kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga enkla tredimensionella figurer. Kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster. Mål Kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider. Kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter. Mål Kunna tolka och presentera enkel och elevnära information i tabeller och diagram. Får kopieras! Författarna och Gleerups Utbildning AB. 7

8 KAP PRIMA MATEMATIK A Samtalsunderlag kapitel Titta tillsammans på bilden och beskriv vad ni ser. Visa målen och berätta för barnen vad de ska lära sig i det här kapitlet: om talen,,,, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal dela upp talen, och 5 använda likhetstecknet =. Bilden kan också användas som en enkel form av fördiagnos inför skolår ett. Här följer förslag på några frågor till bilden: ) Hur många bilar är det i sandlådan? 5 ) Hur många bilar är det framför sandlådan? ) Var finns det flest bilar? I sandlådan ) Var finns det minst antal bilar? Framför sandlådan 5) Hur många bilar är det tillsammans? 7 6) Hur tänkte du när du räknade ut det? Räknar från, börjar uppräkning från den största termen, börjar uppräkning från den minsta termen eller vet svaret. 7) Vilken färg har fågeln som sitter högst upp i trädet? Blå 8) Viken färg har fågeln som sitter under? Gul 9) Peka på ett fönster som har 6 rutor. 0) Peka på ett fönster som har färre än 6 rutor. ) Peka på ett fönster som har fler än 6 rutor. ) Vilken är din högerhand? ) Vad kallas den andra handen? Vänster ) Hur många bollar finns det på bilden? 6 5) Om vi tar bort hälften av bollarna, hur många bollar blir det då? 6) Det finns blå bil, ser du någon bilfärg som det finns dubbelt så många av? Grön, gul 7) Peka på en cirkel, rektangel, kvadrat. 8) Finns det några siffror du känner igen på bilden? Vilka? 8

9 PRIMA MATEMATIK A KAP Syfte Syftet är att öva antalsbegreppet. Observera särskilt om eleven kan konservera (minnas) antalet vid en upprepad fråga. Om eleven räknar om kan det tyda på att han eller hon inte förstått att antalet är oförändrat om man inte lagt till eller tagit bort något. Arbetsgång Ta fram lämpligt plockmateriel t ex stenar, glaspärlor, pastaskruvar, knappar, gem eller liknande. Ge eleverna instruktionen: Hämta lika många stenar (plockmaterielet) som du ser i boken. Uppmana sedan barnen att lägga stenarna så att det blir lätt att räkna dem. Be dem rita av sin egen lösning i boken och att sedan rita av en kamrats lösning. Avsluta med en gemensam genomgång där elevernas olika lösningar lyfts fram. Vilken modell föredrar de? Samtalstips Var observant på vilken strategi eleven använder för att komma fram till antalet stenar. Ställ frågor som Hur många stenar finns det på bilden? Hur kom du fram till det? Blir det lika många om du räknar från andra hållet? När barnet har lagt fram rätt antal stenar och grupperat dem, fråga: Varför har du lagt stenarna så här? Tycker du att det är lätt att se hur många stenar det är? Kan man lägga stenarna så att det blir ännu lättare att se antalet? Lösningsmodeller Börja med hur eleverna kom fram till antalet stenar. Några tänkbara sätt är: Räkna med ögonen, räkna med fingret, stryka över de räknade stenarna eller att använda sig av parbildning: riktiga stenar läggs bredvid bilden. Fortsätt sedan med hur stenarna placerats, t ex på en vågrät/lodrät rad, stenarna placerade två och två över/bredvid varandra, två femgrupper grupperade som tärningsbilden. Diskutera om det är någon modell som är vanligare än de andra, om de tycker att något sätt är lättare att se än de övriga. 9

10 KAP PRIMA MATEMATIK A MÅL Talen,,,, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal. Rita saker. Rita sak. tre ett Måla rätt antal. Rita saker. två _Kap0.indd Mål Talen,,,, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal Arbetsgång Prata om den aktuella siffran, t ex siffran. Visa hur siffran skrivs. Koppla till antalet. Finns det något i klassrummet som det finns av? Ute? Spana efter ettor. Visa talbilder för. I boken presenteras talblocket och klockan, men visa gärna även med fingrar, streck, på tärningen och en enkrona. Finns det någon talbild som eleverna föredrar framför de andra. Låt barnen bilda grupper om, eller. Komplettera sifferskrivningen i boken med att öva på whiteboard, i sand med pinne eller på lösblad efter behov. Repetition För elever som har svårt att koppla samman siffra och antal är det viktigt att ge goda möjligheter att öva på detta. Använd talkort (kopieringsunderlag ) eller skriv siffran på ett löst papper. Ta fram plockmateriel och låt eleven lägga rätt antal vid varje kort. Du kan också lägga fram olika antal plockmateriel i högar och låta eleverna placera ut rätt sifferkort vid rätt hög. Låt barnen använda hela kroppen för att känna antalet. Klappa gång, gå ut och hämta pinne, hoppa hopp, ta steg framåt osv. Hur många av varje siffra kan du hitta i klassrummet, på skolgården? Vad betyder de olika siffrorna på respektive ställe? Siffran kan till exempel ange antal, ordningstal, tiotal, hundratal, datum m.m. Utmana eleverna att hitta siffror i så många olika sammanhang som möjligt. 0

11 PRIMA MATEMATIK A KAP Rita 5 saker. fem 5 5 Skriv talraden Arbetsgång Skriva antal Följ samma arbetsgång som på föregående uppslag. Talraden Ramsräkna med barnen. Hur långt kan de räkna? Kan de räkna fram- och baklänges mellan och 5? Skriv upp talen till 5 på tavlan peka på en siffra och uppmana eleverna att säga siffran som kommer före respektive efter. Repetition Öva kopplingen mellan siffra och antal som på föregående uppslag. Öva talraden med talkort (kopieringsunderlag ) eller tärning, visa en siffra eller slå tärningen och be eleverna säga talet före respektive efter. Utomhus finns goda möjligheter att öva antal. Ge barnen uppmaningar. Hämta kottar, hämta stenar, hämta pinne. Du kan också göra uppmaningskort som barnen får dra i en hemlig påse, använd siffror och ritade symboler så blir inte läsningen ett hinder. På kortet kan det t ex stå: Hämta stenar. Spel: Hitta grannen Till detta spel behöver man papper, penna och en tärning. Låt eleverna arbeta i par eller mindre grupp. Varje elev skriver siffrorna till 5 under varandra på ett papper. Framför ettan skriver de dit en nolla. Nu kan spelet börja. Första spelaren slår tärningen. Siffran hon/han slår, ska sättas in framför eller bakom en av siffrorna på den egna spelplanen. Om spelaren slår 5 kan hon/han alltså skriva detta efter eller före 6. Turen går sedan vidare till nästa. Om någon slår en siffra vars plats redan är full går turen vidare. Den som först fyllt i talens grannar, och alltså har siffror på varje rad, vinner.

12 KAP PRIMA MATEMATIK A MÅL Dela upp talen, och 5. Dela upp talet på olika sätt. 0 0 gul blå gul blå Måla alla dominobrickor som visar talet. grön grön röd grön grön röd röd röd blå grön röd röd blå grön Arbetsgång Siffran 0 Presentera siffran 0. Resonera om varför vi har siffran 0, när kan den vara bra att använda? Säkert finns det någon elev som känner till att man använder den för att skriva större tal. Mönster Visa ett eller flera mönster på tavlan genom att till exempel använda olikfärgade magneter. Använd begreppet varannan. Låt eleverna måla färdigt mönstret med färgpennor eller kritor. Mål Dela upp talen, och 5 Arbetsgång Uppdelning av tal Använd konkret materiel och dela upp talen. Att lära känna talen och veta vilka delar ett tal består av är av stor betydelse då man arbetar med addition och subtraktion. Vet man att talet kan delas upp i och är det en naturlig följd att += och att -=. Se till att varje elev har plockföremål. Börja med en demonstration med konkret materiel inför gruppen. Om du arbetar på tavlan, använd till exempel magneter som du berättar utifrån. Använd ett konkret exempel. Det här är kulor. Polly och Milton ska lägga dem i två högar (rita en ruta som är delad på mitten). Hur kan de göra? Rita en ruta till och fråga Kan ni komma på fler sätt? ( och 0, och, och, 0 och ). Påpeka för barnen att här får man göra en väldigt orättvis uppdelning och ge en person 0 kulor. Repetition Arbeta vidare med konkreta föremål för att befästa kunskapen. Arbeta i par med valfritt antal stenar. En elev gömmer några stenar i handen, med hjälp av de synliga stenarna ska kamraten ange hur många som är dolda.

13 PRIMA MATEMATIK A KAP Dela upp talet på olika sätt Måla alla nyckelpigor som visar talet. Arbetsgång Uppdelning av tal Arbeta med konkret material vid behov. De elever som är säkra kan arbeta direkt i boken. Peka på siffrorna och säg talets 5-kamrat Detta är en muntlig övning. Skriv talen 0 till 5 huller om buller på tavlan. Peka på talen och uppmana eleverna att säga talets 5-kamrat, dvs. det tal som tillsammans med talet ger summan 5. TIPS! Dra nytta av femtalet som våra fingrar representerar. Visa ett antal fingrar. Hur många håller jag inte upp? Repetition Arbeta konkret med uppdelningen av tal. Om en elev har mycket svårt för detta moment, börja då med sten och fråga hur hon kan lägga den. Gör det konkret tillsammans med barnet. Visa på en tvådelad yta, skriv samtidigt antalet i respektive del. Fortsätt med föremål och bygg sedan på med fler. För att öva talkamrater kan man skriva siffror på tjockare papperskort. Högst upp på bägge sidorna skriver du t ex 5-kamrater, under skriver du på ena sidan och på den andra osv. Dessa kort kan eleverna sedan jobba med, enskilt eller i par. Om man jobbar i par drar man ett kort och håller upp det mellan sig. Bägge säger siffrans 5-kamrat, den som ser säger och den som ser säger. Kompisen ser direkt om man svarat rätt! Man kan också arbeta enskilt och rätta sig själv eller i par och låta den ena svara och den andra kolla svaret för att sedan byta. Arbeta enskilt eller i par. Använd en tärning (6-sidig eller 0-sidig). Bestäm vilken summan ska bli, t ex 6. Slå tärningen och säg talets 6-kamrat, om Polly slår ska hon alltså säga.

14 KAP PRIMA MATEMATIK A = = = Mål Använda likhetstecknet = Att förstå begreppet likhet är helt grundläggande inom matematiken. I Prima arbetar vi därför återkommande med detta begrepp. Betona vikten av att det är lika mycket (eller lika många) på bägge sidor om likhetstecknet. Tänk på att använda uttrycket är lika med så att barnen förstår att det handlar om likhet. Variera mellan att ha summan på höger och vänster sida om likhetstecknet. Arbetsgång TÄNK PÅ Rita så det blir lika många på båda sidorna Rita eller visa med konkret material, gör olika antal på bägge sidor av likhetstecknet och uppmana barnen att hjälpa till så att det blir lika på båda sidorna. En del barn kommer att ta bort från den sida där det är flest, medan andra kommer att lägga till på den sida som har minst antal föremål. Bägge varianterna är givetvis riktiga, i boken är det dock att lägga till som övas på detta uppslag. Skriv likhetstecken där det är lika Visa eleverna hur man skriver likhetstecknet, låt dem skriva ut likhetstecknet där tärning och siffra visar samma antal. Repetition Lägg ett kort med likhetstecken på bordet. Arbeta med konkret material. Lägg stenar på den ena sidan och på den andra. Uppmana eleven att lägga stenar så att det blir lika många på bägge sidor. Hitta vägen till talet. Skriv talet t ex 8 = och uppmana eleverna att hitta så många utsagor som är lika med 8 som möjligt. Låt de elever som behärskar flera räknesätt använda sig av dessa också.

15 PRIMA MATEMATIK A KAP = = 0 = Diagnos kapitel Uppgift Mål: talen,,,, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal Testa om barnen kan räkna antal och skriva siffror. Repetition och utmaning finner du på s. 0 och. Uppgift och Mål: dela upp talen, och 5 Här testas om eleven förstått principen för taluppdelning. Repetition och utmaning finns på s. och. Uppgift Mål: använda likhetstecknet Har eleven förstått vad likhet innebär? Repetition och utmaning finns på s. och 5. Så här används diagnosen Efter att eleverna gjort diagnosen rättar du den. Om uppgiften är helt rätt avklarad kryssar du i utmaning på angivna sidor. Har eleven svarat fel på en eller flera delfrågor men förstått grunderna, kryssar du istället för repetitionsdelen på samma sidor. Om någon elev uppvisar stora svårigheter med något moment rekommenderar vi att du gör en extra genomgång med denna elev innan eleven går vidare till repetitionssidorna. Vilka som ska gå direkt till repetition eller först öva extra är en bedömning som du som lärare gör utifrån din kunskap om eleverna. En elev kan t ex göra repetitionsuppgifterna för uppgift till men gå direkt till utmaningen för uppgift. TIPS! Fler förslag på övningar som tränar målen finns fortlöpande i handledningen. 5

16 KAP PRIMA MATEMATIK A Fyll i det som saknas. REPETITION 5 (olika svar möjliga) 5 5 Fyll i de siffror som saknas. I varje rad ska det finnas en siffra av varje (,,, ). I varje ruta ska det finnas en siffra av varje (,,, ). UTMANING Talen 0 till 5, skriva siffror, räkna antal. Repetition och utmaning Mål: talen,,,, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal Extra träning inför repetition Låt eleven öva på att skriva siffran från rätt håll. Visa och förklara att det på sikt underlättar att skriva siffran på rätt sätt. Öva kopplingen mellan siffra och antal. Lägg fram olika antal föremål i högar, låt eleverna placera rätt talkort (kopieringsunderlag ) vid rätt hög. Fortsätt sedan med att lägga ut siffer korten och låta barnen lägga rätt antal föremål vid siffrorna. Repetition På s. 0 ska siffrorna skrivas i rutorna. I tabellen på s. kopplas siffran till antalet. Notera särskilt strecken som symboliserar talet 5, med fyra lodräta streck och ett diagonalt. Den första utmaningen kan vara ett underlag för gemensamma diskussioner. Samma bild kan av olika elever tolkas olika, så kan t ex blommorna tolkas som (en bukett), 5 (5 blommor) eller kanske rent av 5 (5 blommor med 5 kronblad vardera). en på s. är ett sudoku bestående av x rutor, en instruktion för hur man löser sudoku finns i elevernas bok. 6

17 PRIMA MATEMATIK A KAP Ta fram stenar och dela upp talet på olika sätt. Skriv hur Polly och Milton kan dela. REPETITION UTMANING Skriv hur du delar upp talen. (olika svar möjliga) :+ := 0 :+ := :+ := :+ : (olika svar möjliga) :+ := :+ := 0 :+ := :+ := :+ : :+ := :+ := :+ := :+ := :+ := :+ : Polly Dela upp talen, och 5. Repetition och utmaning Mål: dela upp talen, och 5 TÄNK PÅ Tänk på att syftet med att arbeta med uppdelningen av tal är att förstå hur tal kan delas upp i olika delar. Denna kunskap är mycket viktig för elevens fortsatta lärande i matematik, om man känner till hur ett tal kan delas upp har man en god grund att stå på vid såväl addition som subtraktion. Repetition Här uppmanas eleverna att använda stenar eller andra konkreta föremål för att göra uppdelningen av talet. Därefter antecknar de hur deras uppdelning ser ut. Eleverna kan skriva uppdelningen i den ordning de själva önskar. Här möter eleverna uppdelning av tal i ett annat sammanhang. På s. övar eleverna förutom taluppdelning även likhetstecknets betydelse. Extra träning inför repetition Repetera med talet. Ta fram ett papper och dela i två delar. Ta fram föremål och ge dem till eleven och uppmana eleven att placera dem på papprets två halvor. Rita av hur eleven lagt dem och skriv antalet bredvid, t ex och. Hjälp eleven att hitta fler kombinationer. Eftersom vi har med nollan i uppdelningarna är antalet uppdelningar alltid en mer än talet. Talet kan alltså delas på sätt ( och 0, och, och, 0 och ). 7

18 KAP PRIMA MATEMATIK A Skriv likhetstecken där det är lika. = = = 5 = 5 = = REPETITION Skriv så det blir lika. UTMANING : + : = :+ : : + : = :+ : : + : = :+ : : + : = :+ : 0 0 : + : = :+ : : + : = :+ : : + : = :+ : : + : = :+ 5 : 0 Använda likhetstecknet. 5 Repetition och utmaning Mål: använda likhetstecknet Tänk på att använda uttrycket är lika med. TÄNK PÅ Extra träning inför repetition Beskriv likhetstecknet som en våg där det ska väga lika på bägge sidor om likhetstecknet. Öva konkret. Måla upp en bild på tavlan med likhetstecken i mitten och olika antal prickar på vardera sidan. Låt eleverna turas om att måla så att det blir likhet. Lägg olika antal föremål på vardera sidan om ett likhetstecken. Repetition Här övas likhet i två olika sammanhang. På s. gäller det att skapa likhet. Barnen ska själva rita in stenar så att det blir samma antal på bägge sidor. På s. 5 ska de däremot identifiera var det är likhet. Där antalet prickar på tärningen stämmer överens med det antal siffran anger sätter de ut likhetstecken (i övrigt lämnas tomt). På s. arbetar eleverna öppna utsagor, ibland möter de summan till vänster och ibland till höger om likhetstecknet. Uppmärksamma eleverna på vikten av att se vilket tecken som står på vilken plats för att kunna lösa uppgifterna korrekt. På s. 5 är det två termer på vardera sidan om likhetstecknet, svarsvarianterna blir här betydligt fler. 8

19 Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla synpunkter på både innehåll och form. Vi förankrar våra läromedel i skolan där de hör hemma. Gleerups läromedel är alltid utvecklade i samarbete med dig! Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon eller via Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson, lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa är matematikutvecklare och arbetar på Hagenskolan i Göteborg. Johanna Kristiansson, en av den nya generationens serietecknare och barnboksillustratörer, har illustrerat.

20 Innehållsförteckning Välkommen till Prima... Komponenter i Prima... Struktur och målarbete... Mattelabbet...5 Diagnos och uppföljning...6 Om Primas tre matriser...6 Framgångsfaktorer för matematikundervisning...7 Att arbeta med förmågorna...8 Pedagogisk planering...0 Anvisningar till Prima A... Anvisningar till Prima B...70 Kopieringsunderlag översikt...8 Kopieringsunderlag

21 PRIMA MATEMATIK A KAP Samtalsunderlag kapitel Titta tillsammans på bilden och beskriv vad ni ser. Visa målen och berätta för barnen vad de ska lära sig i det här kapitlet: addition (+) i talområdet 0 till 5 om talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal räkna antal och rita dubbelt så många. Här följer frågor som du kan använda för att träna begrepp. Samtalsunderlag ) Hur många gula grodor ser du i busken till höger? ) Hur många gröna grodor ser du i busken till vänster? ) Vilken färg finns det flest grodor av? Gröna ) Hur många grodor är det tillsammans? 5 5) Ser du något annat djur som det finns lika många av? T ex vita fiskar och apor 6) Hur många ormar ser du på bilden? 7) Vilket djur finns det dubbelt så många av? Gula fiskar 8) Titta på blommorna i trädet. Hur många gula blommor finns det? 9) I vilken färg finns det färre blommor? Röd 0) I vilken färg finns det fler än blommor? Lila ) Hur många barn sitter på stenen? ) Hur många barn står på bron? ) Hur många barn är det på stenen och bron tillsammans? 5 ) I trädet mitt på golvet sitter det en blå och gul fågel, i vilket träd sitter det dubbelt så många fåglar? I trädet till höger om vattenfallet 5) Milton tittar på fiskarna. Hur många fiskar är det av varje sort (färg)? gröna, gula, 5 vita och 7 orange-vita 6) Hur många fler gröna än gula fiskar finns det?

22 KAP PRIMA MATEMATIK A Mattelabbet Lägg en liten näve pastaskruvar på bordet. Lägg dubbelt så många pastaskruvar bredvid. 8 Laborativt arbete med begreppet dubbelt. Syfte Syftet är att öva begreppet dubbelt (dubbelt så många). Arbetsgång Dela ut eller uppmana barnen att hämta en liten näve pastaskruvar. Uppmana dem sedan att lägga dubbelt så många pastaskruvar bredvid. Låt eleverna sedan jämföra med en kompis och avsluta med en gemensam diskussion. Samtalstips Hur organiserar eleven den första högen med pasta skruvar för att ta reda på antalet? Ställ frågor som Hur många pastaskruvar har du i högen/på bordet? Hur kom du fram till det? Observera hur eleven kommer fram till hur många som är dubbelt så många. Ställ frågor som Vad menas med dubbelt så många? Hur vet du hur många som är dubbelt så många? TÄnK PÅ Tänk på att ett vanligt problem vid räkning med dubbelt är att eleven tror att det handlar om att ta +. För att avgöra att eleven verkligen har förstått är det därför bra att undvika att ge någon pastaskruvar från början. För många är det också svårt att förstå att dubbelt och dubbelt så många (mycket) är synonyma begrepp, lyft därför fram dessa olika begrepp. Lösningsmodeller Vid ett mindre antal pastaskruvar kan eleven snabbt räkna igenom dem och i huvudet avgöra hur många dubbelt så många är. En annan strategi är att räkna ursprungsmängden två gånger och sedan ta fram detta antal. De kan även räkna ursprungsmängden och sedan räkna upp samma mängd ytterligare två gånger. De avslutar sedan med att räkna samman de två sista mängderna. Ett tydligt sätt att se dubbelt är att lägga alla i ursprungsmängden på en rad och att därefter lägga ut två lika långa rader till och räkna samman dessa.

23 PRIMA MATEMATIK A KAP mål Addition i talområdet 0 till 5 Arbetsgång Starta med en genomgång på tavlan eller med konkret materiel. Ge exempel: Det finns gula och gröna fiskar. Hur många fiskar är det tillsammans? Rita och teckna talet. Gör flera exempel tillsammans. Förklara att det ni arbetar med är addition (ni adderar) och att tecknen ni använder är plustecken och likhetstecken. Summa kallas det ni får när ni adderar två tal. I boken finns en faktaruta som visar på de nya begreppen, plustecken och summa. Ge eleven knappar eller pärlor i två färger. Skapa addition med öppen utsaga genom att ge eleven pärlor och fråga hur många pärlor det behövs för att summan ska bli 5. Låt eleven komma med förslag på hur man kan teckna (skriva) talet. En annan variant är att ta fram 5 pärlor och gömma ett antal av dessa i handen och visa resten. Elevens uppgift blir nu att säga hur många pärlor som är gömda. Denna uppgift passar bra att arbeta med i par. repetition För att öva mer kan eleven arbeta med konkret materiel. Ge knappar eller glaspärlor i två olika färger, låt eleven räkna hur många det är tillsammans. Uppmana eleven att rita av uppgiften och teckna (skriva) räkneuppgiften på ett papper. 5

24 KAP PRIMA MATEMATIK A Skriv färdigt additionen. + : =5 : + : = 5= + : + : =5 : + : =5 = + : + : =5 : + : = = :+ + : =5 : + : = = :+ 5 Rita en räknehändelse till additionen = Arbetsgång Nu är det dags att arbeta med additioner utan bildstöd. Det kan behövas konkret material. Öppna utsagor Repetera likhetstecknets betydelse. Gör barnen uppmärksamma på att summan ibland står på vänster sida om likhetstecknet och ibland till höger. Använd uttrycket är lika med. räknehändelse Att rita en räknehändelse kan vara en utmaning för många elever. Gör gärna några gemensamma exempel på tavlan för att visa eleverna hur en räknehändelse kan se ut. Exempel: Polly ser fjärilar, sedan kommer en fjäril till. Hur många fjärilar ser Polly nu? Poängtera att det är termerna (i det här fallet +) som räknehändelsen ska visa. repetition För att tydliggöra de öppna utsagorna kan du visa dessa tal konkret. Materiel: fat, 8 pärlor, två lappar som det står + respektive = på. Lägg pärlor på ett fat till vänster. Lägg ut lappen med likhetstecknet och därefter ett fat med pärlor till höger om likhetstecknet. Placera ut det plustecknet till höger och det sista fatet med pärla längst till höger. Fråga eleverna om det stämmer. Är det lika många pärlor på bägge sidor om likhetstecknet? Skriv talet =+ Upprepa övningen men vänd mittentallriken upp och ner, lägg pärlor så att pärlorna göms under. Skriv talet = +. Fråga vilket tal det ska stå på den tomma platsen. Lyft på tallriken och kontrollera om det stämmer. Använd förslaget till repetition ovan men arbeta med fler pärlor och ett större talområde. 6

25 PRIMA MATEMATIK A KAP mål Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal Arbetsgång Siffra och antal Tala med eleverna om siffran 6, visa hur siffran skrivs och koppla till antalet. Finns det något i klassrummet, bänken eller ute som det finns 6 av? Visa eleverna olika talbilder för 6, talblocket, klockan, fingrarna, streck, tärningen och med mynt, visa både med enbart enkronor och med femkrona och enkrona. Finns det någon talbild som eleverna föredrar framför de andra? Varför? Öva sifferskrivningen på whiteboard, i sand med pinne eller på lösblad efter behov. Taluppdelning Eleverna känner nu till strukturen för taluppdelning. De kan ta hjälp av de 6 fiskarna och dela upp dem i olika stora grupper genom att lägga en penna mellan dem på olika sätt, de kan också använda sig av plockmateriel. räknehändelse / Spela matto För att få eleverna entusiastiska för räknehändelser är Matto en bra övning. Låt eleverna arbeta i par och hitta på en räknehändelse. Begränsa eventuellt talområdet. När barnen skrivit eller ritat sina räknehändelser samlar läraren in dem och skriver upp svaren på tavlan. Om flera elever har samma svar skrivs talet upp flera gånger. Ge varje elev en spelplan med x rutor. Uppmana eleverna att välja 9 tal från tavlan (talet får användas lika många gånger som det står på tavlan). Nu är det speldags. Läraren läser upp (eller visar de ritade) räknehändelserna i slumpvis ordning. Eleverna räknar ut svaret och kryssa för detta på sin spelplan. Låt gärna eleverna svara på talet i gruppen då kan alla hänga med. När man får i rad ropar man Matto! 7

26 KAP PRIMA MATEMATIK A Rita 7 saker. sju Måla alla frukter som det finns 7 av. 6 Arbetsgång Sifferskrivning och antal Koppla siffran till antal och visa eleverna olika talbilder för 7. Ofta innehåller dessa talbilder 5+, t ex 7 fingrar som en hel hand + fingrar, 7 kr som en femkrona + enkronor, 7 streck som en femgrupp + streck. Låt eleverna öva sifferskrivning. måla alla frukter som det finns 7 av Att räkna oordnade föremål kan vara svårt för vissa elever. Observera vilken strategi eleven använder. Kan hon/han komma ihåg vilka frukter som är räknade? Om eleven har svårt för detta bör man ge tipset att stryka över de räknade frukterna. Dela upp talet 7 Använda vid behov 7 plockföremål och gör uppdelningen. För de säkrare eleverna bör de 7 fåglarna ovanför uppgiften vara tillräcklig hjälp. gör färdigt mönstret Hjälp eleverna att hitta den första mönsterdelen. När börjar mönstret om? Det är det eleven behöver kunna identifiera för att kunna återupprepa mönstret. repetition Låt eleverna arbeta med konkret material. Här är det viktigt att se att eleven har förstått vad ett mönster innebär när de ska göra ett eget mönster. Kontrollera att det finns en upprepning, grundregeln är att mönstret ska upprepas så att det skulle se likadant ut i all oändlighet oavsett vem som fortsatte på det. Låt eleverna göra ett eget mönster där de använder samma typ av mönster som de har arbetat med i boken, men med andra föremål. 8

27 PRIMA MATEMATIK A KAP åtta 8 Rita 8 saker. 8 Ringa in grupper med 8 apor i varje Arbetsgång Sifferskrivning och antal Följ arbetsgången för övriga siffror, dvs. koppla siffran till antal, visa olika talbilder för 8 och arbeta med sifferskrivning. Siffran 8 kan vara svår att skriva rätt. Öva därför gärna på whiteboard, i sand eller liknande innan ni skriver i boken. Försök se hur varje elev skriver siffran. Dela upp talet 8 Liksom vid tidigare taluppdelningar kan det vara till stor hjälp att använda 8 plockföremål när man gör uppdelningen. Observera om eleverna nu själva förstår mönstret vid uppdelningen. gör färdigt additionen Påminn eleverna om likhetstecknets betydelse. Använd gärna liknelsen om likhetstecknet som en våg där det ska väga jämnt. repetition Arbeta konkret med addition både som en sammanslagning av två termer: + är lika med 5 och som ett sökande efter en saknad term: Om jag har och summan ska vara 5, hur mycket saknas det då? (+ =5). För de elever som behöver ytterligare utmaning är en vanlig sexsidig tärning en utmärkt hjälp. De kan ensamma, eller tillsammans med en kamrat, slå tärningen och säga talets 8-kamrat (6-kamrat, 7-kamrat etc.). TIPS! För att minska ljudstörningar från tärningen är det lämpligt att slå tärningen på boken eller en duk. hur många? Eleven räknar och fyller i antal. 9

28 KAP PRIMA MATEMATIK A 6 V I S T I g r S P Å 5 r 5 r 6 8 mål Räkna antal och rita dubbelt så många. Arbetsgång Dubbelt Rita två spalter på tavlan. Rita upp ett antal föremål i den vänstra spalten. Fråga hur många som är dubbelt så många. Påminn om arbetet i mattelabbet. Hur var det eleverna gjorde då för att komma fram till hur många som var dubbelt så många? Diskutera om det finns något sätt som eleverna tycker är lättare och/eller bättre än de andra. Säkert finns det elever som bara vet svaret. De har redan automatiserade kunskaper kring dubbelt. hemligt meddelande Visa eleverna att de först löser uppgiften och sedan läser av i rutan vilken bokstav som ska skrivas efter siffran. repetition Lägg upp olika antal stenar, låt eleven lägga dubbelt så många bredvid. Utveckla genom att visa eller säga bara siffran och be eleven lägga fram dubbelt så många. För att öva dubbelt många gånger, så att svaren automatiseras, är tärningen ett bra hjälpmedel. Slå tärningen och säg hur mycket dubbelt så många är. Utomhus är det utmärkt att träna dubbelt. Slå en tärning och låt eleverna hoppa jämfota det dubbla antalet gånger. Här är det en fördel med en stor tärning som eleverna lätt kan se. Alternativt kan de arbeta i par med en liten tärning. Variation: Eleverna ska ta sig från en sida till en annan. Läraren säger vilken sorts steg eleverna ska ta: myrsteg, elefantkliv, grodhopp etc. och slår sedan tärningen och säger siffran. Eleverna säger hur mycket som är dubbelt så många och tar rätt antal steg. 0

29 PRIMA MATEMATIK A KAP Diagnos kapitel Uppgift mål: addition i talområdet 0 till 5 Här visar eleven om hon/han kan skriva färdigt additioner där dels summan, dels en term saknas. Repetition och utmaning hittar du på sid. -6 i elevboken. Uppgift mål: Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal Övningen visar både om eleven kan räkna det korrekta antalet och om hon/han kan skriva siffran korrekt. Repetition och utmaning hittar du på sid Uppgift och mål: begreppet dubbelt så många I uppgift har eleven en bild att utgå ifrån. Uppgiften är att räkna och skriva hur många frukter det finns på bilden och sedan rita dubbelt så många frukter i högerspalten, samt skriva siffran. I uppgift väljer eleven själv hur många (och vilken) frukt hon/han ritar. Denna öppna uppgift ger dig ytterligare diagnos på elevens förståelse. Repetition och utmaning hittar du på s. 9. Så här används diagnosen På sid. 9 i Lärarhandledningen hittar du information om hur diagnosen rättas och hur du hänvisar till repetition respektive utmaning. TÄnK PÅ Tänk på att försöka se hur eleverna löser uppgiften. Har eleven stora svårigheter att lösa en uppgift betyder det att det behövs en förberedande genomgång innan hon/han kan arbeta med repetitionsuppgifterna. Om en uppgift kräver lång tid och mycket arbete men får en korrekt lösning kan repetitionsdelen ändå vara det bästa sättet att gå vidare. För de elever som med lätthet klarar en deluppgift är utmaningen nästa steg.

30 KAP PRIMA MATEMATIK A Skriv färdigt additionen. REPETITION += : += : + : = += : += : + : = += : += : 5 + : 0 = += : 5 += : 5 +0= : += : 5 +0= : +0= : Skriv färdigt additionen. UTMANING = : 5 ++ : = +0+= : ++ : =5 ++= : : =5 = : + : = : + : 5= : + : = : 5 ++ : = ++= : +0+ : =5 +0+= : 5 ++ : =5 0= : + : = : + : = : + : Addition i talområdet 0 till 5. 5 repetition och utmaning mål: addition i talområdet 0 till 5 Extra träning inför repetition Öva med konkret materiel, stenar eller liknande. Håll stenar i den ena handen och stenar i den andra. Prata om hur man kan skriva additionen och vad summan är lika med. Skriv hela additionen på tavlan eller papper. Upprepa övningen med andra termer tills eleven känner sig säker. repetition På s. ska eleven utifrån illustrationen skriva additionen och räkna ut summan. På s. 5 kan eleven vara hjälpt av att använda ett plockmateriel. På s. arbetar eleverna med tre termer. De skriver ner de tre termerna och räknar ut summan. På s. 5 fortsätter arbetet med tre termer, i den första spalten är det summan som ska räknas ut, i mittenspalten gäller det att identifiera den saknade termen och i högra spalten är endast summan utsatt.

31 PRIMA MATEMATIK A KAP Rita och måla frukter. REPETITION Skriv summan. UTMANING X X X X X X = : 7 = : X X X = : 8 = : X X X + + = : = : Talen 6, 7 och 8, räkna antal. Addition. 7 repetition och utmaning mål s. 6: addition i talområdet 0 till 5 Extra träning inför repetition Använd plockmateriel, t ex stenar. Visa stenar för eleverna och säg: Jag har men det ska vara. Rita och skriv sedan additionen + = Fråga eleverna: Hur många saknas? Rita och skriv sedan färdigt additionen: + = Gör fler additioner tillsammans och låt sedan barnen prova att göra egna övningar. repetition Visa uppgiftens struktur, t ex: Det finns färdigritade äpplen. Den första termen: Hur många ska det vara? Summan: Rita så att det blir äpplen i rutan. Hur många nya äpplen ritade du? Den andra termen: Skriv färdigt additionen. + = Ekvationerna har samma form som de öppna utsagor som eleverna redan arbetat mycket med. Jämför: + =5 med +X=5. Eleverna brukar dock tycka att det är mer spännande att räkna med X. mål s 7: Talen 6, 7 och 8, räkna antal. Addition. Extra träning inför repetition Använd plockföremål och låt eleven räkna upp 6, 7 respektive 8 föremål. repetition Måla lika många frukter som siffran visar. Här ska eleven räkna samman summan av tre tärningsslag. Fortsätt gärna övningen genom att låta eleverna räkna samman verkliga tärningsslag (summan kan dock då bli avsevärt högre).

32 KAP PRIMA MATEMATIK A repetition och utmaning mål s. 8: Talen 6, 7 och 8, räkna antal. Addition. Extra träning inför repetition Rita fjärilar på tavlan. Ta fram 6 tavelmagneter och låt eleverna bestämma hur dessa prickar kan fördela sig på vingarna. Rita sedan av deras förslag och gå vidare till nästa fjäril. Hur många olika sätt kan de komma på? Hjälp eleverna att teckna additionen till varje fjäril. Fjärilen har 6 prickar, på ena sidan och på den andra. På mattespråket skriver man så här: 6=+ repetition Förtydliga att alla fjärilar ska ha 6 prickar på vingarna tillsammans, därför står summan 6 redan utskriven. Elevens uppgift är att placera ut de 6 prickarna och sedan skriva additionen. I boken övar eleverna med hjälp av en vanlig sexsidig tärning. Det gäller för dem att avgöra hur mycket som saknas för att de ska nå till den bestämda summan. Låt eleverna efter arbetet i boken, få fortsätta med praktiska tärningsövningar: Slå tärningen och säg talets 6-kamrat. Efter ett antal sådana omgångar byter man och säger talets 7-kamrater respektive 8-kamrater. mål s. 9: Begreppet dubbelt så många Extra träning inför repetition Gör konkreta övningar tillsammans med eleverna. Använd gärna elevernas namn och låt dem efter varje uppgift hämta rätt antal plockföremål. Milton har kakor. Polly har dubbelt så många. Hur många har Polly? repetition Repetitionen bygger på samma princip som extraträningen ovan. Eleven drar streck till skylten med talet som visar dubbelt så mycket. Även här kan eleven fortsätta träna dubbelt med hjälp av tärningar.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter:

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter: Matematik 1-5 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

Innehåll och förslag till användning

Innehåll och förslag till användning Övningar för de första skolåren med interaktiv skrivtavla och programmet RM Easiteach Next generation. Materialet är anpassat till och har referenser till. Innehåll och förslag till användning De interaktiva

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. 3 Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1B Lärarhandledning BONNIERS 8 Minus Kapitlet inleds med en repetition av subtraktion i talområdet 0-10, så att eleverna kan

Läs mer

Målet i sikte åk 1 3. Målet i sikte 1 3. kartläggning i matematik. Lgr11

Målet i sikte åk 1 3. Målet i sikte 1 3. kartläggning i matematik. Lgr11 Må Målet i sikte åk Målet i sikte Målet i sikte är ett kopieringsmaterial som kartlägger elevernas kunskaper i matematik. Utgångspunkt är det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr. För varje område

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven (2009-05-14) Namn Utarbetad under läsåret 08/09 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Minska och öka ARBETSBLAD

Minska och öka ARBETSBLAD Minska och öka : 0 2 3 5 6 Minska med. Öka med. Minska med 2. Öka med 2. Addera 0. Subtrahera 0. Använd lämplig strategi. Räkna. + 5 2 + 2 + 2 + 0 2 5 0 0 2 6 5 + 6 0 + + 0 2 6 0 6 5 + 6 2 5 + 0 3 0 3

Läs mer

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Sifferträning... 1-5 Sifferstöd...6 Antal och siffror... 7-13 Min talbok... 14-19 Kulramsbilder 1-10... 20-21 Tärningsbilderna...22 Talblock...23 Tiostaplar...

Läs mer

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT Kapitel om talen,,,, och 0 ela upp talen, och använa likhetstecknet. Va betyer siffran på bilen? Skriv eller berätta för en kompis. september Öva på att använa matematiska symboler. Va betyer siffran på

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in det minsta talet i varje ruta. Ringa in det största talet i varje ruta. Måla rutor så att det stämmer åt båda håll. Exempel: Skriv talraden.,,, Skriv

Läs mer

Dubblor. Lärarstöd med spel och arbetsblad

Dubblor. Lärarstöd med spel och arbetsblad Dubblor Lärarstöd med spel och arbetsblad Innehållet i Dubblor är hämtat ur lärarstödet Mattehoppet / Strategier. Materialet är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet

Läs mer

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag MÄSTERKATTEN A FACIT VANTEN Problemlösning Arbeta två och två. Musen, i bild, har gömt några ostbitar i den gröna burken.. Hur många tror ni att han har gömt?. Hur många har han då sammanlagt? Vi har jämfört

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

PROVKAPITEL Mitt i prick 1A

PROVKAPITEL Mitt i prick 1A 1A PROVKAPITEL Mitt i prick 1A Innehåll Originalets titel: Kymppi 1A Text: Sari Rinne, Ann-Mari Sintonen, Tuula Uus-Leponiemi och Markku Uus-Leponiemi Illustration: Timo Kästämä, Picman Oy och Sanoma Pro

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Taluppfattning Kunna skriva siffrorna Kunna uppräkning 1-100 Kunna nedräkning 10-0 Kunna ordningstalen upp till 10

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många?

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många? 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? Exempel a) 1 2 b) 4 5 a) b) c) c) 6 7 3. Hur många? 4. Beräkna. Exempel 1 + 2 = 3 a) 3 + 1 = 4 a) 4 b) 5 b) 4 + 2 = 6 c) 3 + 3 = 6 c) 3 d) 2 GILLA

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 2010-11-01 Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven : utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa Åsa Brorsson Algebra för lågstadiet I denna artikel beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse,

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in et minsta talet i varje ruta. Ringa in et största talet i varje ruta. Vilken siffra visar halva figuren? Skriv talraen. Prima kapitel, talen,,,, och,

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6 Lärarhandledning Bråk från början en tredjedel ISBN ---- Innehåll Arbeta med bråk............................. Sidorna -................... Sidorna -................... Sidorna 0-................. Sidorna

Läs mer

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Samtalsbilden...1 Undersökning 1A Hur många?... 2- Mönster...4 Talmönster 1... Talmönster 2...6 Tiohopp...7 Mönsterunderlag...8 Aktivitet 1B Vilket trädgårdsland

Läs mer

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN Så här arbetar vi: Matematiken är ett språk. Vår undervisning har som mål att eleverna ska förstå och kunna använda det språket. Vi arbetar med grundläggande begrepp

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Tema: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och 45 3. Vid uträkningen blir det inga tiotalsövergångar. Till en början får eleverna hjälp

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Lektionsaktivitet: Tals helhet och delar

Lektionsaktivitet: Tals helhet och delar Modul: Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1 Del 7: Om tal och tid Lektionsaktivitet: Tals helhet och delar Berit Bergius & Lena Trygg, NCM Syfte Syftet med aktiviteten är att ge erfarenheter

Läs mer

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3 Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3 Enligt de kursplaner som styr undervisningen i olika ämnen, finns nationella mål uppställda vad eleven ska ha uppnått kunskaper i skolår fem. I

Läs mer

Ordlista 1A:1. siffra. tal. antal. räkneord. Dessa tio ord ska du träna. Öva orden

Ordlista 1A:1. siffra. tal. antal. räkneord. Dessa tio ord ska du träna. Öva orden Ordlista 1A:1 Öva orden Dessa tio ord ska du träna siffra En siffra är ett tecken. Dessa är siffrorna: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 tal antal räkneord Ett tal skrivs med en eller flera siffror. Talet

Läs mer

Lokal pedagogisk planering

Lokal pedagogisk planering Lokal pedagogisk planering RO/Skola: Rebbelberga skola Arbetsområde: Taluppfattning Ämne: Matematik Termin/År: ht 2013 Årskurs: 1 Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan: Genom undervisningen i ämnet

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som i första hand tar upp enheter. Här i årskurs 1 handlar

Läs mer

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att De matematiska förmågor

Läs mer

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30 6 Tal Kapitlet tar upp tal upp till och med 000 och inleds med övningar som syftar till att ge eleverna en god uppfattning av talet 000. Eleverna får sedan arbeta vidare med positionssystemet där nu även

Läs mer

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod Taluppfattning Kapitlets innehåll I kapitel möter eleverna decimaltal för första gången. Det första avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare jobbat med går att dela in

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med

Läs mer

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Mål för lektionen: Eleven skall laborativt kunna lösa en algebraisk ekvation med en obekant. Koppling till strävansmål: - Att eleven

Läs mer

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen Innehåll Introduktion...4 Innan du börjar...6 Lektion 1 Vad är matematiska uttryck och hur förenklar man dem?...8 Lektion 2 Ekvationsspelet del 1...11 Lektion 3

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man i den svenska skolan

Läs mer

mattetankar Reflektion kring de olika svaren

mattetankar Reflektion kring de olika svaren Reflektion kring de olika svaren Taluppfattning och tals användning 15 Skriv trehundrasju Reflektion: 31007 tyder på att eleven tolkar talet som 3, 100, 7 3007 tyder på att eleven tolkar talet som 300,

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Tema: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk F-1 Stor-liten, framför - bakom, större än osv. kunna visa att du förstår ordens förhållande till varandra, tex. med hjälp av olika saker eller genom

Läs mer

Exempel på uppgifter från års ämnesprov i matematik för årskurs 3

Exempel på uppgifter från års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Exempel på uppgifter från 2010 2013 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 2 Innehåll Inledning... 5 Skriftliga räknemetoder... 6 Huvudräkning, multiplikation och division... 8 Huvudräkning, addition

Läs mer

Tid Muntliga uppgifter

Tid Muntliga uppgifter Tid Muntliga uppgifter Till uppgift 1 5 behövs en ställbar klocka. Tid Begrepp 1. Ställ elevnära frågor där du får svar på frågor om idag, igår och i morgon till exempel: Vilken dag är det idag? Vad gjorde

Läs mer

Praktiskt, laborativt och roligt

Praktiskt, laborativt och roligt Praktiskt, laborativt och roligt Emma Widegren Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten endast under förutsättning

Läs mer

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen Utveckling A Taluppfattning 0-100 Jag kan ramsräkna 0-100. Jag kan jämföra/storleksordna talen 0-100. Jag kan markera ut tal 0-100 på en tallinje. Jag förstår tiotal och ental för talen 0-100. B Taluppfattning

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Taluppfattning 0-5. Systematisk genomgång tal för tal Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1.5 PROVSIDA

Taluppfattning 0-5. Systematisk genomgång tal för tal Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1.5 PROVSIDA Taluppfattning 0-5 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo 2016 Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1.5 Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie

Läs mer

Taluppfattning åtgärda. Sammanfattning Västerås 3 och 4 februari 2009

Taluppfattning åtgärda. Sammanfattning Västerås 3 och 4 februari 2009 Taluppfattning åtgärda. Sammanfattning Västerås 3 och 4 februari 2009 Skriver först en liten sammanfattande inledning, tar upp de områden vi samtalade om och mycket av det vi tog upp hittar ni i Förstå

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Bilaga C Kartläggningsmaterial - Numeracitet Samtals- och dokumentationsunderlag numeracitet

Bilaga C Kartläggningsmaterial - Numeracitet Samtals- och dokumentationsunderlag numeracitet Bilaga C Kartläggningsmaterial - Numeracitet Samtals- och dokumentationsunderlag numeracitet Förberedelser och instruktioner Tid max: 70 min 1. Testledaren bör vara undervisande lärare i matematik alternativt

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE MÄSTERKATTEN B FACIT GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE Problemlösning Arbeta två och två. Gubben hade bakat plåtar med bullar. Några bullar på varje plåt blev brända.. Hur många bullar tror ni gubben

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Taluppfattning 0-100

Taluppfattning 0-100 Taluppfattning 0-100 Med tiotalsövergångar Systematisk genomgång av talområden Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Om Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie med strukturerade kartläggnings-

Läs mer

Tränarguide del 2. Mattelek. www.flexprogram.se

Tränarguide del 2. Mattelek. www.flexprogram.se Tränarguide del 2 Mattelek www.flexprogram.se 1 ANTALSUPPFATTNING - MINST/STÖRST ANTAL Övningarna inom detta område tränar elevernas uppfattning av antal. Ett antal objekt presenteras i två separata rutor.

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter i årskurs 3, 2010... 5 Skriftliga räknemetoder... 5 Huvudräkning, multiplikation och division... 7 Likheter,

Läs mer

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1 MÄSTERKATTEN B FACIT Kapitel EN lilla RÖA ÖNAN 0 en som är lat får ingen mat. Problemlösning Arbeta två oc två. En av de sex kycklingarna tycker inte om bullar. e andra äter en el bulle alla dagar. Gör

Läs mer

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B MATTE MOSAIK EKORREN gillar maskiner och teknik. GRÄVLINGEN funderar noga på allting. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg Bilder av Tomas Karlsson BÄVERN är duktig på att tillverka saker. STEG 1 Grundbok

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Prima matematik 3B Grundbok Läraranvisning Textview. Verksnummer: 40111

Prima matematik 3B Grundbok Läraranvisning Textview. Verksnummer: 40111 Prima matematik 3B Grundbok Läraranvisning Textview Verksnummer: 40111 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt anpassade

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

Kursplanernas uppnåendemål för år 3 (svenska, svenska som andraspråk och matematik) samt. uppnåendemål för år 5 i alla ämnen.

Kursplanernas uppnåendemål för år 3 (svenska, svenska som andraspråk och matematik) samt. uppnåendemål för år 5 i alla ämnen. Kursplanernas uppnåendemål för år 3 (svenska, svenska som andraspråk och matematik) samt uppnåendemål för år 5 i alla ämnen (ur LPO 94) Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall

Läs mer

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Matematik klass 2 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Minns du från höstens bok? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Taluppfattning Systematisk genomgång tal för tal

Taluppfattning Systematisk genomgång tal för tal Taluppfattning 6-10 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial

Läs mer

Måluppfyllelse i svenska/svenska som andraspråk vid nationella prov årskurs 3 vårterminerna 2009 och 2010 TOTALT ANTAL ELEVER 2009: 72

Måluppfyllelse i svenska/svenska som andraspråk vid nationella prov årskurs 3 vårterminerna 2009 och 2010 TOTALT ANTAL ELEVER 2009: 72 Sedan vårterminen 2009 görs nationella prov i svenska och matte för årskurs 3 i hela landet. Från och med höstterminen 2009 får varje elev i Valdemarsviks kommun skriftligt omdöme varje termin i de ämnen

Läs mer

Matematik/Rörelse. Övning 1

Matematik/Rörelse. Övning 1 Övning 1 Markera en matematikhage med hjälp av tejp på golvet. Sätt fast en lapp med en siffra längst upp till höger i varje ruta. (Se fig.) a. Öva på att känna igen olika siffror genom att hoppa i olika

Läs mer

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Många skolor har lagt ner mycket tid på att omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på den egna skolan. Tanken är att vi nu ska kunna

Läs mer

Vad är pengarna värda?

Vad är pengarna värda? strävorna 2A Vad är pengarna värda? begrepp taluppfattning Avsikt och matematikinnehåll Syftet med aktiviteten är att ge exempel på hur pengars värde kan konkretiseras med hjälp av laborativt matematikmaterial.

Läs mer

Analys. Talet 7 OOOOO = = Syntes = Räknar 5, 6, = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna

Analys. Talet 7 OOOOO = = Syntes = Räknar 5, 6, = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna Analys Talet 7 OOOOOOO OOOO OOO OOOOOO OOOOO O O O 6 1 7 = 6 + 1 5 2 7 = 5 + 2 Syntes 4 + 3 = Räknar 5, 6, 7 2 + 5 = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna Subtraktion 7-4 OOOOOOO OOOOOOO OOOO Taborttänkandebakåträknande

Läs mer

Grundläggande tabellkunskaper, addition och subtraktion

Grundläggande tabellkunskaper, addition och subtraktion Grundläggande tabellkunskaper, addition och subtraktion Kapitlet behandlar Test Grundläggande kombinationer, liten tabell 2 Fler kombinationer, stor tabell 3 Säkra tabellkunskaper 4 14 I detta kapitel

Läs mer

Matematik... 2. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 8. Geografi...

Matematik... 2. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 8. Geografi... 2010-08-23 Lokal kursplan år 2 Matematik... 2 Svenska... 4 Svenska som andraspråk... 5 Idrott och hälsa... 6 Musik... 7 Biologi... 7 Fysik... 8 Kemi... 8 Geografi... 9 Historia... 9 Religion... 10 Samhällskunskap...

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många och lika många 1Hur många? Skriv. III 3 I IIII II IIII III 1 4 2 5 3 Rita lika många. valfri valfri 2 KAPITEL

Läs mer

Veckomatte åk 3 med 10 moment

Veckomatte åk 3 med 10 moment Veckomatte åk 3 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen om matematik Lgr11 3 Grundläggande struktur i Veckomatte Åk 3 4 Strategier för Veckomatte Åk 3 5 Veckomatte

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer