PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT"

Transkript

1 Kapitel om talen,,,, och 0 ela upp talen, och använa likhetstecknet. Va betyer siffran på bilen? Skriv eller berätta för en kompis. september Öva på att använa matematiska symboler. Va betyer siffran på bilen? Skriv eller berätta för en kompis. Pennan kostar kr. Huset har nummer. Klockan Var kan u hitta talet? Rita eller skriv två exempel. 9 Eskil fyller år. Att man kommer på treje plats. 0 0 Prima kapitel, om talen,,, och 0. Prima kapitel, om talen,,, och 0. -.in in Hämta fem knappar. Dela upp knapparna i två eller flera högar. Rita eller skriv ina uppelningar. Det finns snäckor i asken. Hur många syns inte? T.ex. +X = X = ; +X = X = ; +X = X = ; +X = X = ; 0 0+X = X = ; +X = X = ; Prima kapitel, ela upp talen, och. Prima kapitel, ela upp talen, och. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

2 Rita bilarnas väg till mål. Bilen får bara köra på vägar som har samma summa eller ifferens som et egna talet. Skriv termer så att et stämmer. = + = + ; = ;+ = = + ; = + ; = ;+ = = + ; = ;+ = ;+ = = 0+ ; = ;+ ; = + ; = 0= + ; = 9+ ; = ;+ = Hitta på en egen talkeja till talet = ;+ ; = ;+ ; = ;+ ; = Välj en summa och gör en talkeja ;= ;+ ; = ;+ ; = ;+ ; = ; Prima kapitel, ela upp talen, och. Prima kapitel, använa likhetstecknet. 9 -.in in Kapitel aition i talområet 0 till 0 ubbelt så många. Titta på Miltons exempel och hjälp Polly att göra likaant. Milton ser röa fåglar och gröna. Hur många fåglar är et tillsammans? Polly ser gröna groor och gula groor. Hur många groor är et tillsammans? Öva på att förklara matematik me biler, or och symboler. Skriv färigt aitionen. När u vill rita biler för att lösa matematiska problem är et bra att rita enkla biler. += ; += ; += ; 0 += ; Du kan till exempel rita så här: Rita en enkel bil av Pollys groor. Rita en räknehänelse till aitionen. += ; Om u vill göra et ännu enklare kan u rita streck. Du kan till exempel rita så här: Rita streck som visar Pollys groor. Du kan också skriva et me symboler. Skriv en aition som visar hur många jur Milton ser. Skriv en aition som visar hur många jur Polly ser. ;+ ;= ; 9 ;+ ;= ; 0 Prima kapitel, aition i talområet 0 till 0. Prima kapitel, aition i talområet 0 till 0. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

3 Dra streck mellan en bil och aition som hör ihop. Rita eller skriv färigt et som saknas. Lös ekvationen. Vilket tal ska stå istället för bokstaven? 0- +X = X = ; +X =0 X = ; +X =0 X = ; + +a =0 a = ; +a = a = ; +a = a = ; +c = +c = +c = Bil till + - c = ; c = ; c = ; + X +X = X = ; X +X = X = ; X +X =0 X = ; Hitta på egna ekvationer och skriv lösningen. + ;+X = ; X = ; ;+X = ; X = ; ;+X = ; X = ; Prima kapitel, aition i talområet 0 till 0. Prima kapitel, aition i talområet 0 till 0. -.in in Skriv ubbelt så mycket som tärningen visar. Dubblera talen så långt u kan. ;+ ;= ; 0. ;= ; 0 ubbelt ;+ ;= ;. ;= ; ;+ ;= ;. ;= ; 9 9 ;+ ;= ; ;+ ;= ;. ;= ;. ;= ; ;+ ;= ; Va betyer ubbelt?. ;= ; Max ser ubbelt så många fiskar som Johanna. Hur många fiskar tror u att e ser tillsammans? Visa in lösning. Öva mer: Ta fram en tärning, slå en och skriv säg hur mycket ubbelt så mycket är. Prima kapitel,, ubbelt så så många. Prima kapitel, ubbelt så många. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

4 Kapitel om talen 9 och 0 använa tecknen större än och minre än subtraktion, ta bort och jämföra. Öva på att lösa problem och funera över om svaret är rimligt. De är tio flickor i Pollys lag. Hur många saknas på bilen? ; st är me ; st saknas ; st är me ; st saknas Flickorna i Pollys lag har var sin tiokrona. Hur mycket får varje flicka tillbaka? ; st är me ; st saknas ; st är me ; st saknas kr kr kr kr Hon får ; kr tillbaka. Hon får ; kr tillbaka. 9 ; st är me ; st saknas ; st är me ; st saknas kr kr Hon får ; kr tillbaka. kr kr Hon får ; kr tillbaka. Skriv ifferensen. 0-9= ; 0-= ; 0-= ; 0-= ; 0-= ; 0-= ; 0-= ; 0-= ; 0-0= ; 0 Prima kapitel, om talen 9 och 0. Prima kapitel, om talen 9 och 0. -.in in Vilken symbol ska stå i rutan? Välj mellan = = = + + = + Räkna ut ifferensen. -= ; -= ; -= ; 0-0= ; 0 0-0= ; 0 0-0= ; 0 -= ; -= ; -= ; 0-0= ; 0 0-0= ; 0 0-0= ; 0 -= ; -= ; -= ; 0-0= ; 0 0-0= ; 0 0-0= ; = = = + Jämför subtraktionerna - och 0-0. Kryssa för et som stämmer. ja nej Några av siffrorna i subtraktionerna är lika. Siffran och i talen är lika mycket vära. I - är :an och :an ental. I 0-0 är :an och :an tiotal. I 0-0 är :an och :an hunratal. tiotal = 00 tiotal = 0 Prima kapitel, använa tecknen större än och minre än. Prima kapitel, subtraktion, ta bort och jämföra. 9 -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

5 Pollys lag vinner hanbollsmatchen me tre mål. Hur många mål kan e bägge lagen ha gjort? LÖSNING Dra streck mellan e rutor som hör ihop. Fyra färre än tolv Om Pollys lag gjore ; mål, gjore motstånarlaget ; mål. Dubbelt så många som sex Är svaret rimligt? ja nej LÖSNING Hälften av tio Om Pollys lag gjore ; mål, gjore motstånarlaget ; mål. Två fler än fem Är svaret rimligt? ja nej LÖSNING Dubblera tre Om Pollys lag gjore ; mål, gjore motstånarlaget ; mål. Är svaret rimligt? ja nej Gör en egen liknane övning på ett löst papper. Låt en kompis lösa uppgiften. 0 Prima kapitel, subtraktion, ta bort och jämföra. Prima kapitel, subtraktion, ta bort och jämföra. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

6 Börja på talet. Gå ett steg åt höger. Vilket tal är u på nu? Svar: ;. Hur mycket ökar talet? Talet ökar me ;. Börja på talet. Gå två steg upp. Vilket tal är u på nu? Svar: ;. Hur mycket minskar talet? Talet minskar me ; 0. Börja på talet. Gå tre steg ner. Vilket tal är u på nu? Svar: ;. Hur mycket ökar talet? Talet ökar me 0 ;. Börja på talet. Gå steg åt vänster. Vilket tal är u på nu? Svar: ;. Hur mycket minskar talet? Talet minskar me ;. Va häner me ett tal om u går ett steg åt vänster, ett steg ner och ett steg åt höger? minskar Talet me 0 ;. ökar Du vill att talet ska minska me. Hur ska u förflytta ig i hunrarutan? upp Jag ska gå ; steg åt vänster Skriv egna frågor till hunrarutan. Låt en kompis lösa uppgifterna. ner åt höger Prima kapitel, talraen. Prima kapitel, talraen. -.in in Dra streck mellan e klockor som visar samma ti. Hur lång ti är et mellan bilerna? :00 :00 A B C :00 :00 :00 9:00 :00 :00 :00 D E F :00 :00 :00 :00 0:00 9:00 :00 Maja somnar kl, å har hon läst i sin bok en halvtimme. När börjae Maja läsa? Visa in lösning. Halv nio (0.0) Är svaret rimligt? ja nej Hur lång ti är et mellan bil A och B? Svar: ; timmar Hur lång ti är et mellan bil B och D? Svar: ; timmar Hur lång ti är et mellan bil A och E? Svar: ; timmar Hur lång ti är et mellan bil B och F? Svar: ; timmar Hur lång ti är et mellan bil C och E? Svar: ; timmar Mellan vilka två biler skiljer et längst ti? Svar: Mellan bil ; A och bil ; F skiljer et längst ti. Prima kapitel, klockans hela timmar. Prima kapitel, klockans hela timmar. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

7 Ringa in alla ua tal Visa hur u vet vilka tal som är jämna. Rita eller skriv in lösning. Prima kapitel, ua och jämna tal. 9 -.in Skriv ifferensen. 9-0= ; 9-0= ; 00-0= 00 ; 9-= ; 9 -= ; 00-= ; 99 9-= ; 9 -= ; 00-= ; 9 9-9= ; 0 -= ; = ; 0-0= ; 0-0= ; 0 0-0= 0 ; -= ; 0 0-= ; 9 0-= 00 ; -= ; 9 0-= ; 0-= ; 99 -= ; 0 0-0= ; 0 0-0= ; 0 Bilen kan visa två aitioner. Vilka? ;+ ;= ; 9 ;+ ;= ; 9 Bilen kan också visa två subtraktioner. Vilka? ;- 9 ;= ; ;- 9 ;= ; Rita en bil som visar aitionen +. Skriv färigt subtraktionerna. ;-=9 0 ;-=9 ;-9=0 ;-= ;-= ;-=0 Rita en bil som visar subtraktionen -. Skriv en subtraktion och en aition som passar till bilen. t.ex. : - : = : : + : = : 0 Prima kapitel, subtraktion. Prima kapitel, subtraktion. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

8 Polly och Milton bygger en kaninhoppningsbana. Polly bygger två hiner mer än Milton. Hur många hiner kan e ha byggt var? LÖSNING Hur lång är banan? Mät sträckorna. cm (centimeter) på en här bilen betyer m (meter) i verkligheten. om Polly har byggt ; hiner, har Milton byggt ; hiner. Är svaret rimligt? ja nej LÖSNING om Polly har byggt ; hiner, har Milton byggt ; hiner. START LÖSNING om Polly har byggt ; hiner, har Milton byggt ; hiner. Är svaret rimligt? ja nej Hur många olika svar kan et finnas? På bilen är banan ; cm. I verkligheten är banan ; m. Rita en bana som är cm lång. Rita en bana som är 0 cm lång. Prima kapitel, subtraktion. Prima kapitel, jämföra, uppskatta och mäta läng. -.in in Kapitel Ringa in 0 kr. räkna me ental, tiotal och hunratal hälften så många använa or som beskriver läge aition. Öva ig på att använa matematiska or. Hur många ental går et på ett tiotal? Svar: ; 0 Ringa in 00 kr. Skriv färigt aitionerna. = ; 00+ ;+ 0 ; 9= ; 00+ ;+ 0 ; 9 = ; 00+ ;+ 0 ; = ; 00+ ;+ 0 ; = 9 ; = 9 ; 00+0+= ; 00+0+= ; Hur många tiotal går et på ett hunratal? Svar: ; 0 Ringa in 000 kr. Va betyer en inringae siffran i talet? 0 Svar: ;; Svar: ;; 00 Svar: ;; 000 Svar: ;; Svar: ;; 0 Svar: ;; 000 Hur många hunratal går et på ett tusental? Svar: ; 0 Prima kapitel, räkna me ental, tiotal och hunratal. Prima kapitel, räkna me ental, tiotal och hunratal. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

9 Skriv färigt mönstret. ubblera halvera 0 ubblera halvera ubblera halvera ubblera halvera halvera ubblera 0 halvera ubblera halvera ubblera halvera ubblera 0 Läs beskrivningen och rita en bil. Rita ett paket mitt i rutan. Rita en cirkel ovanför paketet. Rita en sol till höger om paketet. Rita en blomma uner solen. Rita ett streck mellan solen och blomman. Rita en triangel till vänster om blomman. Polly äter hälften så många kakor som Alva. Alva äter sex kakor. Hur många kakor äter Polly? Visa in lösning. Polly äter kakor. Diba äter hälften så många kakor som Milton. Diba äter kakor. Hur många kakor äter Milton? Visa in lösning. Milton äter kakor. Rita en egen bil. Beskriv bilen och låt en kamrat rita efter beskrivningen. Jämför era biler. Prima kapitel, hälften så många. Prima kapitel, använa or som beskriver läge. -.in in Johanna Reza Milton Hjälp Inas och Milton att rita och skriva färigt. Inas problem Inas äter två geléhallon och fem kolor. Hur många goisbitar äter hon? MIltons problem Milton äter tre choklabitar och åtta sega råttor. Hur många goisbitar äter han? Inas förenklae bil: Miltons förenklae bil: Polly Inas streck: Miltons streck: Vilket foto är taget från barnets plats? Skriv barnets namn uner et fotot. Inas symboler: Miltons symboler: ;+ ;= ; ;+ ;= ; Polly Milton Reza Johanna Inas svar: Jag äter ; goisbitar Miltons svar: Jag äter ; goisbitar Prima kapitel, använa or som beskriver läge. Prima kapitel, aition. 9 -.in _kap0.in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen. 9

10 Kapitel För över et som tabellen visar till iagrammet. namnen på geometriska objekt cirkel, kvarat, rektangel och triangel subtraktion, sambanet mellan aition och subtraktion räkna me enheten kronor. Öva ig på att lösa problem och att förklara in lösning så att anra förstår en. Hur många geometriska objekt har Max ritat på teckningen? Fyll i tabellen. Antal Geometriska objekt Rektangel Triangel Cirkel Pentagon Hexagon Hitta på två olika frågor till itt iagram.. ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;? Objekt Rektangel Triangel Cirkel Pentagon Hexagon Antal Svar: ;;;;;;;;:. ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;? Svar: ;;;;;;;;: Gör gärna en egen unersökning och visa resultatet i en tabell och ett iagram. 0 Prima kapitel, namnen på e geometrisk objekt. Prima kapitel, namnen på geometriska objekt. -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen. 0

11 Nu har jag använt cirklar, å är et 9 cirklar kvar säger Milton. Hur många cirklar hae han från början? Visa in lösning. Visa in lösning så tyligt u kan. Polly har åtta mynt i sin plånbok. Vilken är en lägsta summan hon kan ha? kr Polly har åtta mynt i sin plånbok. Vilken är en högsta summan hon kan ha? 0 kr Uppgiften kan skrivas båe som en aition och en subtraktion. Kan u skriva på båa sätten? ;+ ;= 9 ; ;- ;= 9 ; Skriv svar. Milton hae ; cirklar från början. cirklar Reza har kr i sin plånbok. Vilket är et minsta antal mynt han kan ha? mynt ( ) Reza har kr i sin plånbok. Vilket är et högsta antal mynt han kan ha? mynt ( enkronor) Prima kapitel, subtraktion, sambanet mellan aition och subtraktion. Prima kapitel, räkna me enheten kronor. -.in in Kapitel Skriv summan. storleksorna tal aition i talområet 0 till 00 mäta läng halva geometriska objekt. += ; += ; += ; += ; += ; += ; += ; += ; += ; Öva på att unersöka och jämföra olika tal och uppgifter. 9+= ; += ; +9= ; Storleksorna talen. Börja me et lägsta talet = ; 9+= ; += ; += ; +9= ; +9= ; 0 0 Jämför aitionerna + och +. Kryssa för et som stämmer. Hur vet u vilket som är et lägsta talet? ja nej Några av siffrorna i + och + är lika. Entalssiffrorna i + och + är lika. Tiotalssiffrorna i + och + är lika. I + och + är entalssiffran i summan lika. I + och + är tiotalssiffran i summan lika. Prima kapitel, storleksorna tal. Prima kapitel, aition i talområet 0 till in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

12 Vilken uppgift tycker u inte passar ihop me e anra? Stryk en rutan och förklara varför! Uppgiften ;;; ska bort ärför att: 9 0 A B C Hur lång är sträckan AB (från A till B)? Svar: ; cm Hur lång är sträckan BC (från B till C)? Uppgiften ;;; ska bort ärför att: Svar: ; cm Hur lång är sträckan AC (från A till C)? Svar: ; cm 0+X=0 - Jämför gärna me en kompis. Vi vilka tal skulle bokstaven B hamna om linjalen börjae på: cm istället för cm? Svar: ; cm cm istället för cm? Svar: ; cm Prima kapitel, aition i talområet 0 till 00. Prima kapitel, mäta läng. 9 -.in in Välj föremål och fyll i tabellen. Uppskatta (gissa) först och mät sean. Föremål Uppskatta läng Verklig läng Prima-boken ca 0 cm cm Mät strecken. Det röa strecket är :cm Det blå strecket är :cm Det gröna strecket är :cm 0 Prima kapitel, mäta läng. -.in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

13 Kapitel 9 = jämföra, uppskatta och mäta volym subtraktion i talområet 0 till 00 upprepa mönster. liter = 0 eciliter Är påståenet rimligt? Sätt kryss i rutorna. Öva på att lösa problem. Ett glas mjölk innehåller liter. rimligt orimligt. Hämta tre olika behållare, till exempel muggar eller bunkar. En läskflaska innehåller liter. rimligt orimligt Ett paket gräe innehåller l. rimligt orimligt. Ställ em i orning efter hur mycket u tror att behållarna rymmer. Börja me en u tror rymmer minst. Unersök volymen i behållarna. Stämmer in orning? ja min orning stämmer. Ett glas juice innehåller l. rimligt orimligt Ett bakar innehåller 0 liter vatten. rimligt orimligt En kastrull innehåller liter. rimligt orimligt nej min orning stämmer inte.. Rita eller skriv hur u gjore in unersökning. Rita eller skriv något som u tror innehåller liter. Rita eller skriv något som u tror innehåller l. Prima kapitel 9, jämföra, uppskatta och mäta volym. Prima kapitel 9, jämföra, uppskatta och mäta volym. -.in in Räkna ut ifferensen. -= ; Rita eller skriv hur u tänker. Evin är år. Han är år älre än Elias. Hur gamla kommer Evin och Elias vara om två år? Evin Elias Räkna ut ifferensen. -= ; Rita eller skriv hur u tänker. Räkna ut ifferensen. 0-= ; Rita eller skriv hur u tänker. Inas har ätit kakor. Nu är et kakor kvar. Hur många kakor var et från början? 9 kakor Jämför me en kompis. Tänker ni lika? ja nej Kom ni fram till samma ifferens? ja nej Prima kapitel 9, subtraktion i talområet 0 till 00. Prima kapitel 9, subtraktion i talområet 0 till in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

14 Jag har kr. Jag köper en kaka, sean har jag 9 kr kvar. Hur mycket kostae kakan? -X =9 Skriv färigt talmönstret. 0 0 X = ; Skriv färigt subtraktionen ;=9 0- ;= - ;= - ;= 9 0- ;= - ;= ;= - ;= - ;= Vi äter fyra plommon, sean är et plommon kvar. Hur många plommon var et från början? X -= X = ; Gör ett eget talmönster. Skriv färigt subtraktionen. ;-=9 ;-= ;-= 0 ;-=9 ;-= ;-= ;-=9 ;-= ;-= Vilket blir et tione talet i itt talmönster? Svar: ; Prima kapitel 9, subtraktion i talområet 0 till 00. Prima kapitel 9, upprepa mönster. -.in in Kapitel 0 använa tabeller och stapeliagram räkna me talen 0 till 00 klockan. Hur många eltagare har lämnat in frågesporten? Svar: ; 0 eltagare. Vilket är et högsta resultatet? Svar: Det högsta antalet poäng är ;. Öva på att använa tabeller när u löser uppgifter. Vilket är et lägsta resultatet? Svar: Det lägsta antalet poäng är ; Resultat i tips-promenaen. Antal rätt svar Antal personer rätt rätt rätt 9 rätt Vilket är typväret (et resultat som flest hae)? Svar: Typväret är ; poäng. Vilket är meelväret? Använ en miniräknare och räkna fram ett meelväre genom att aera alla eltagares resultat och iviera et me antalet eltagare. 0 rätt rätt rätt rätt rätt rätt, Svar: Meelväret är 0 ; poäng. Prima kapitel 0, använa tabeller och stapeliagram. Prima kapitel 0, använa tabeller och stapeliagram. 9 -.in in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

15 Skriv våra tio siffror. 0 ; 9 ; Vi har tio siffror. Av siffrorna kan vi bygga olika tal. Fortsätt tusenrullarna. Fyll i talen. Skriv ett tal som är större än. Svar: ; Skriv ett tal som är minre än. Svar: ; Skriv ett tal som är mellan och. Svar: ; Skriv et största tresiffriga talet u kan av siffrorna. Svar: ;; 9 Svar: ;; 9 9 Svar: ;; 9 Svar: ;; Skriv et minsta tresiffriga talet u kan av siffrorna. 9 Svar: ;; Svar: ;; 9 9 Svar: ;; 9 Svar: ;; Gör en egen tusenrulle. Använ cm-rutat papper. Klipp i remsor och klistra eller tejpa ihop remsorna. 0 Prima kapitel 0, räkna me talen 0 till 00. Prima kapitel 0, räkna me talen 0 till in in Hur mycket är klockan om en och en halv timme? Halv 0 kvart över 0 tjugo i Hur mycket var klockan för en halvtimme sean? halv kvart över fem i halv Prima kapitel 0, klockan. -.in Åsa Brorsson och Gleerups Utbilning AB. Detta okument ingår som en el i Prima Matematik och är ett facit till Prima Utmaning, ISBN Materialet får skrivas ut, kopieras och använas i klassen.

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in et minsta talet i varje ruta. Ringa in et största talet i varje ruta. Vilken siffra visar halva figuren? Skriv talraen. Prima kapitel, talen,,,, och,

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in det minsta talet i varje ruta. Ringa in det största talet i varje ruta. Måla rutor så att det stämmer åt båda håll. Exempel: Skriv talraden.,,, Skriv

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 7 7Hälften och dubbelt av antal, strategier Rita dubbelt så många. Skriv. 2 4 6 4 8 5 Minska med 1. Öka med 1. 1 + 1

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 2 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 2 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Skriv rätt tecken. Välj mellan = < < 11 1 = > 1 0 = > 1 1 > > < = < < Skriv så att det stämmer. ; 11= ; 11 0 ; ; ; ; ; 1= ; 1 = ; ; ; 1 ; 0 1 ; 0 ; = ; ; Skriv rätt tecken.

Läs mer

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1 MÄSTERKATTEN B FACIT Kapitel EN lilla RÖA ÖNAN 0 en som är lat får ingen mat. Problemlösning Arbeta två oc två. En av de sex kycklingarna tycker inte om bullar. e andra äter en el bulle alla dagar. Gör

Läs mer

Tid Muntliga uppgifter

Tid Muntliga uppgifter Tid Muntliga uppgifter Till uppgift 1 5 behövs en ställbar klocka. Tid Begrepp 1. Ställ elevnära frågor där du får svar på frågor om idag, igår och i morgon till exempel: Vilken dag är det idag? Vad gjorde

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 2B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 7 7Addition, subtraktion Dubbelt. Skriv. 2 + 2 = 5 + 5 = + = + = 6 8 9 + 9 = 7 + 7 = 8 + 8 = 6 + 6 = 8 6 2 Tiokamrater.

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT t.ex. Dela upp talet. = + + = + + = + + Dela upp talet i lika stora delar. = +, +++ = ++ = +, ++ = ++++ = + = + + Skriv alla uppdelningar du kan av talet, lika stora delar.,

Läs mer

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag MÄSTERKATTEN A FACIT VANTEN Problemlösning Arbeta två och två. Musen, i bild, har gömt några ostbitar i den gröna burken.. Hur många tror ni att han har gömt?. Hur många har han då sammanlagt? Vi har jämfört

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

Minska och öka ARBETSBLAD

Minska och öka ARBETSBLAD Minska och öka : 0 2 3 5 6 Minska med. Öka med. Minska med 2. Öka med 2. Addera 0. Subtrahera 0. Använd lämplig strategi. Räkna. + 5 2 + 2 + 2 + 0 2 5 0 0 2 6 5 + 6 0 + + 0 2 6 0 6 5 + 6 2 5 + 0 3 0 3

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

Innehåll och förslag till användning

Innehåll och förslag till användning Övningar för de första skolåren med interaktiv skrivtavla och programmet RM Easiteach Next generation. Materialet är anpassat till och har referenser till. Innehåll och förslag till användning De interaktiva

Läs mer

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning ntal siffra, mönster. ntal siffra, mönster. MÄSTEKTTEN EPETITON OCH UTMNIN FCIT eflektion VÄlKoMMEN Till MÄSTEKTTEN epetition och Utmaning Måla de sidor du gjort. Välj färg efter hur lätt eller svår du

Läs mer

matematik Lärarguide Koll på FACIT ARBETSBLAD Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik Lärarguide Koll på FACIT ARBETSBLAD Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på A matematik Lärarguide Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många? Räkna och skriv. : 0 Rita kulor. 0 Räkna och skriv. FACIT KAPITEL 0 Halsbandet Välj en färg. Slå en tiosidig

Läs mer

Ordlista 1A:1. siffra. tal. antal. räkneord. Dessa tio ord ska du träna. Öva orden

Ordlista 1A:1. siffra. tal. antal. räkneord. Dessa tio ord ska du träna. Öva orden Ordlista 1A:1 Öva orden Dessa tio ord ska du träna siffra En siffra är ett tecken. Dessa är siffrorna: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 tal antal räkneord Ett tal skrivs med en eller flera siffror. Talet

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: MÅL Att välja räknesätt vid problemlösning. Milton är 0 år. Hans pappa är 45 år. Hur mycket äldre är hans pappa? Svar: Lena köper en bok som kostar 85 kronor och en penna för 24

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

PRIMA MATEMATIK UTMANING 3 FACIT

PRIMA MATEMATIK UTMANING 3 FACIT PRIMA MATEMATIK UTMANING FACIT Kapitel Maja slår fem tärningar. Vilken är den lägsta summa on kan få? Visa din lösning. dela upp tal multiplikation oc division olika sätt att visa naturliga tal. Öva dig

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Talraden Skriv färdigt talraden. 195 196 197 393 394 395 397 597 598 600 996 997 999 Addition 199 + 1 = 299 + 1 = 999 + 1 = 199 + 3 = 298 + 3 = 998 + 2 = 599 + 3 = 598 + 4 = 999

Läs mer

MatteSafari Kikaren 1B Facit

MatteSafari Kikaren 1B Facit MatteSafari 1B Facit Till sidorna 73 i MatteSafari 1B Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 2 1 2 6 18 4 3 Nina har fiskar. Olle har 6 färre. 4 18 3 4 4 4 1 5 5 3 18 6 Hur många fiskar har Olle?

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Språkstart Matematik Facit. Matematik för nyanlända. Jöran Petersson

Språkstart Matematik Facit. Matematik för nyanlända. Jöran Petersson Språkstart Matematik Facit Matematik för nyanlända Jöran Petersson Positionssystem hela tal s. 4-5 3. Skriv med siffror. 52 502 5002 65 665 6665 31 131 3131 4. Skriv hur mycket siffran är värd. 300 4 1000

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

Ordlista 2B:1. väggklocka. armbandsklocka. väckarklocka. Dessa ord ska du träna. Öva orden

Ordlista 2B:1. väggklocka. armbandsklocka. väckarklocka. Dessa ord ska du träna. Öva orden Ordlista 2B:1 Öva orden Dessa ord ska du träna väggklocka En väggklocka är en klocka som är gjord för att hänga på en vägg. armbandsklocka En armbandsklocka är en klocka som du ska bära runt din handled.

Läs mer

Manual matematiska strategier. Freja. Ettan

Manual matematiska strategier. Freja. Ettan Manual matematiska strategier Freja Ordningstalen t.ex första, andra, tredje Ramsräkna framlänges och baklänges till 20 Mattebegrepp addition: svaret i en addition heter summa, subtraktion: svaret i en

Läs mer

Tränarguide del 2. Mattelek. www.flexprogram.se

Tränarguide del 2. Mattelek. www.flexprogram.se Tränarguide del 2 Mattelek www.flexprogram.se 1 ANTALSUPPFATTNING - MINST/STÖRST ANTAL Övningarna inom detta område tränar elevernas uppfattning av antal. Ett antal objekt presenteras i två separata rutor.

Läs mer

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Matematik klass 2 Höstterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Minns du från klass 1? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+ 10=6+

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Catherine Bergman Maria Österlund

Catherine Bergman Maria Österlund Lgr 11 Matematik Åk 3 Geometri, mätningar och statistik FA C I T Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda geometriska begrepp? Kan du beskriva figurernas egenskaper, likheter och skillnader? Skriv

Läs mer

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor geometriska former och figurer Vad heter figurerna? figur namn rektangel cirkel triangel Hur många sidor har varje figur? 4 sidor 3 sidor 4 sidor Para ihop varje föremål med en eller flera geometriska

Läs mer

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många?

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många? 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? Exempel a) 1 2 b) 4 5 a) b) c) c) 6 7 3. Hur många? 4. Beräkna. Exempel 1 + 2 = 3 a) 3 + 1 = 4 a) 4 b) 5 b) 4 + 2 = 6 c) 3 + 3 = 6 c) 3 d) 2 GILLA

Läs mer

Matematik klass 1. Vår-terminen

Matematik klass 1. Vår-terminen Matematik klass 1 Vår-terminen Rita din matematik-bild Skriv ditt namn i rutan Måla alla rutor där svaret blir 10 3+2 1+9 5+4 6+4 3+7 5+5 4-4 8+4 3+7 9+0 2+8 2+4 7+3 7-6 5+2 5+5 4+4 3+7 6-2 6+4 8+3 6+1

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Ordlista 1B:1. modell. hel timme. halv timme. timvisare. Dessa ord ska du träna. Öva orden. När du bygger efter en ritning, får du en modell.

Ordlista 1B:1. modell. hel timme. halv timme. timvisare. Dessa ord ska du träna. Öva orden. När du bygger efter en ritning, får du en modell. Ordlista 1B:1 Öva orden Dessa ord ska du träna modell När du bygger efter en ritning, får du en modell. hel timme På en timme går timvisaren ett steg på klockan. halv timme På en halvtimme går minutvisaren

Läs mer

FACIT. Kapitel 1. Version

FACIT. Kapitel 1. Version FACIT Kapitel Vi repeterar talen 0 till 0 000. Titta på bilden. Skriv de tal som fattas. Räkna. är ett fyrsiffrigt tal a. 000 + 00 + 0 + T H T E 0 0 000 Tal skrivs med siffror. Siffrorna är 0,,,,,,,,,

Läs mer

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa Åsa Brorsson Algebra för lågstadiet I denna artikel beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse,

Läs mer

Prima matematik 3B Grundbok Läraranvisning Textview. Verksnummer: 40111

Prima matematik 3B Grundbok Läraranvisning Textview. Verksnummer: 40111 Prima matematik 3B Grundbok Läraranvisning Textview Verksnummer: 40111 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt anpassade

Läs mer

Trepoängsproblem. Kängurutävlingen 2011 Cadet. 1 Vilket av följande uttryck har störst värde? 1 A: B: C: D: E: 2011

Trepoängsproblem. Kängurutävlingen 2011 Cadet. 1 Vilket av följande uttryck har störst värde? 1 A: B: C: D: E: 2011 Trepoängsproblem 1 Vilket av följande uttryck har störst värde? 1 A: 2011 1 B: 1 2011 C: 1 2011 D: 1 + 2011 E: 2011 2 Övergångsställen är markerade med vita och svarta streck som är 50 cm breda. Markeringen

Läs mer

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE MÄSTERKATTEN B FACIT GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE Problemlösning Arbeta två och två. Gubben hade bakat plåtar med bullar. Några bullar på varje plåt blev brända.. Hur många bullar tror ni gubben

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som i första hand tar upp enheter. Här i årskurs 1 handlar

Läs mer

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN Så här arbetar vi: Matematiken är ett språk. Vår undervisning har som mål att eleverna ska förstå och kunna använda det språket. Vi arbetar med grundläggande begrepp

Läs mer

geometri och statistik

geometri och statistik Svikten geometri och statistik Innehåll Mönster Geometriska figurer Del av Matematiska ord Längd runt om Tredimensionella figurer Tabeller och diagram Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2-3 4-5 6-7 8-9

Läs mer

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och 45 3. Vid uträkningen blir det inga tiotalsövergångar. Till en början får eleverna hjälp

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Matematik. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2014/2015 Matematik Bedömningsanvisningar Årskurs 3 Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Praktiskt, laborativt och roligt

Praktiskt, laborativt och roligt Praktiskt, laborativt och roligt Emma Widegren Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten endast under förutsättning

Läs mer

Eva Björklund Heléne Dalsmyr. matematik. Koll på. Skriva Facit

Eva Björklund Heléne Dalsmyr. matematik. Koll på. Skriva Facit Eva Björklund Heléne Dalsmyr 4A matematik Koll på Skriva Facit 1Taluppfattning och problemlösning 1 253 1 a) 3 579 b) 1 286 c) 4 819 2 a) 1 280 b) 5 470 c) 2 093 3 a) 4 884 b) 1 763 c) 4 884 d) 6 431 4

Läs mer

HAREN OCH SKÖLDPADDAN

HAREN OCH SKÖLDPADDAN MÄSTERKATTEN A FACIT HAREN OCH SKÖLDPADDAN Trägen vinner. m Problemlösning På bild gungar igelkottarna och mössen gungbräda.. En igelkott ramlar av. Hur många möss måste hoppa av för att det ska väga jämnt?.

Läs mer

Veckomatte åk 3 med 10 moment

Veckomatte åk 3 med 10 moment Veckomatte åk 3 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen om matematik Lgr11 3 Grundläggande struktur i Veckomatte Åk 3 4 Strategier för Veckomatte Åk 3 5 Veckomatte

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2013/2014 Matematik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2B Facit

MatteSafari Kikaren 2B Facit Matteafari 2B Facit Till sidorna 68 71 i Matteafari 2 Måla alla med svaret 123. affären finns 120 burkar mat. De säljer 70 burkar. Hur många finns sedan kvar? 158 35 174 51 197 54 120 70 = 50 50 burkar

Läs mer

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar:

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 8. MATEMATIK ÅK 5 8.1. Elevhäfte 8.1.1. Problemlösning 1 1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 2. Storleken av bildrutan

Läs mer

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Taluppfattning Kunna skriva siffrorna Kunna uppräkning 1-100 Kunna nedräkning 10-0 Kunna ordningstalen upp till 10

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

FACIT. Kapitel 1. Version

FACIT. Kapitel 1. Version FACIT Kapitel Version -0- Version -0- Vi repeterar talen 0 till 0 000 Öva begreppen.. Titta på bilden. Skriv de tal som fattas. Räkn är ett fyrsiffrigt tal 000 + 00 + 0 + 0 0 000 Tal skrivs med siffror.

Läs mer

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Sifferträning... 1-5 Sifferstöd...6 Antal och siffror... 7-13 Min talbok... 14-19 Kulramsbilder 1-10... 20-21 Tärningsbilderna...22 Talblock...23 Tiostaplar...

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många och lika många 1Hur många? Skriv. III 3 I IIII II IIII III 1 4 2 5 3 Rita lika många. valfri valfri 2 KAPITEL

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

a) A = 3 B = 4 C = 9 D = b) A = 250 B = 500 C = a) Tvåhundrasjuttiotre b) Ettusenfemhundranittio

a) A = 3 B = 4 C = 9 D = b) A = 250 B = 500 C = a) Tvåhundrasjuttiotre b) Ettusenfemhundranittio Övningsblad 2.1 A Heltal 1 Skriv det tal som motsvaras av bokstaven på tallinjen. A B C D E F 0 10 0 50 A = B = C = D = E = F = G H I J K L 10 20 50 100 G = H = I = J = K = L = 2 Placera ut talen från

Läs mer

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter i årskurs 3, 2010... 5 Skriftliga räknemetoder... 5 Huvudräkning, multiplikation och division... 7 Likheter,

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever SVENSKA. Geometri Matematik. 1 2 Steg 3

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever SVENSKA. Geometri Matematik. 1 2 Steg 3 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Geometri Matematik 1 2 Steg 3 SVENSKA Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Geometri åk 3 MA 1. Rita färdigt bilden så att mönstret blir symmetriskt. 2.

Läs mer

innehåll Vi handlar... 17 Pärlplattan... 4 Vi bygger... 18 Räcker pengarna?... 5 Klockan... 19 Vi mäter längden... 6 I affären... 20 Pilkastning...

innehåll Vi handlar... 17 Pärlplattan... 4 Vi bygger... 18 Räcker pengarna?... 5 Klockan... 19 Vi mäter längden... 6 I affären... 20 Pilkastning... innehåll Colin och Cilla.......... 2 Vi handlar............ Pärlplattan............ Vi bygger............. Räcker pengarna?....... Klockan.............. Vi mäter längden....... I affären............. 20

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Multiplikation, tabell 2 och 4. Hur många ben har djuren tillsammans? + = = + + = = + + + + = = + = = + + + = = Skriv färdigt multiplikationen! 3 4 = 4 2 = 2 5 = 4 6 = 4 0 = 4 5

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

Analys. Talet 7 OOOOO = = Syntes = Räknar 5, 6, = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna

Analys. Talet 7 OOOOO = = Syntes = Räknar 5, 6, = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna Analys Talet 7 OOOOOOO OOOO OOO OOOOOO OOOOO O O O 6 1 7 = 6 + 1 5 2 7 = 5 + 2 Syntes 4 + 3 = Räknar 5, 6, 7 2 + 5 = Räknar konkreta saker Räknar på fingrarna Subtraktion 7-4 OOOOOOO OOOOOOO OOOO Taborttänkandebakåträknande

Läs mer

Målet i sikte åk 1 3. Målet i sikte 1 3. kartläggning i matematik. Lgr11

Målet i sikte åk 1 3. Målet i sikte 1 3. kartläggning i matematik. Lgr11 Må Målet i sikte åk Målet i sikte Målet i sikte är ett kopieringsmaterial som kartlägger elevernas kunskaper i matematik. Utgångspunkt är det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr. För varje område

Läs mer

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Matematik klass 3 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Minns du från höstens bok? Räkna. Se upp med likhetstecknet, var finns det? 17-5= 16+ =19 18-2= 15-4= 19=12+ 19-3= 15+4= 20-9= 18=20- +16=20

Läs mer

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk F-1 Stor-liten, framför - bakom, större än osv. kunna visa att du förstår ordens förhållande till varandra, tex. med hjälp av olika saker eller genom

Läs mer

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 ditt eget matteproblem Skriv ditt namn här Anneli Weiland, HepPed A och O Matematik åk 1 Problemlösning 1 Kalle hade fem gamla böcker i sin låda. Nu fick han tre

Läs mer

Provkapitel Mitt i Prick matematik FK

Provkapitel Mitt i Prick matematik FK FK innehåll 1 2 Antal 1 5................................ 4 Begreppet lika många................ 5 Antal 1 8.............................. 22 Siffra antal, talraden............. 23 Tal och antal 1 och

Läs mer

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden.

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden. Volym Välj olika kärl. Uppskatta hur mycket du tror att varje kärl rymmer. Mät sedan kärlets volym. 1 :1 Mönster i talföljder Fortsätt talföljden. 1 -hopp. : Kärl Jag uppskattar kärlets volym Kärlets volym

Läs mer

hund katt fiskar orm Hund Nej Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. Vilket djur var populärast?

hund katt fiskar orm Hund Nej Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. Vilket djur var populärast? sannolikhet statistk Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. hund katt fiskar orm Hund Vilket djur var populärast? Visar diagrammet rätt antal päron? Skriv ja eller nej. Nej 0 namn kopiering

Läs mer

Nationella strävansmål i matematik. Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

Nationella strävansmål i matematik. Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven Nationella strävansmål i matematik Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det?

Svikten. enheter. Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? Svikten enheter Innehåll Tid och temperatur Längd Vikt Volym Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2 11 12 17 18 23 24 29 30 31 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29 11, 17, 23, 29, 32 På sidorna 11, 17, 23,

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3B Facit

MatteSafari Kikaren 3B Facit MatteSafari 3B Facit Tal Till sidorna i MatteSafari 3B Varje rad med vagnar är lastad med. Skriv talen som fattas. 3 (Elevens egna förslag.) Hur mycket fattas till? Skriv tal så att svaret stämmer. + +

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Facit till Tema Matematik 1

Facit till Tema Matematik 1 Facit till Tema Matematik 1 Tema Matematik 1 Doris Lindberg och Birgitta Kuijl och Liber AB Får kopieras 1 Sidan 4 Sidan 5 Mynten kan bilda summorna: 0,50 kr, 1 kr, 1,50 kr, 5 kr, 5,50 kr, 6 kr, 6,50 kr,

Läs mer

Veckomatte år 1-2 med 10 moment

Veckomatte år 1-2 med 10 moment Veckomatte år 1-2 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsfrteckning Innehållsfrteckning 1 Inledning 2 Utdrag ur kursplanen om matematik Lgr-11 3 Grundläggande struktur fr Veckomatte år 1-2 4 Översikt

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod Taluppfattning Kapitlets innehåll I kapitel möter eleverna decimaltal för första gången. Det första avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare jobbat med går att dela in

Läs mer

PROVKAPITEL Mitt i prick 2B

PROVKAPITEL Mitt i prick 2B Innehåll Originalets titel: Kymppi 2 Kevät Text: Sari Rinne, Ann-Mari Sintonen, Tuula Uus-Leponiemi och Markku Uus-Leponiemi Illustrationer: Timo Kästämä, Picman Oy Ursprunglig utgivare: Sanoma Pro Oy

Läs mer

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Matematik klass 2 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Minns du från höstens bok? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+

Läs mer

Högskoleverket NOG 2007-10-27

Högskoleverket NOG 2007-10-27 Högskoleverket NOG 2007-10-27 Uppgifter 1. En kock försöker att skala en potatis i så långa remsor som möjligt. Hur lång är den längsta remsa som kocken lyckas åstadkomma? (1) Medianlängden av de tre längsta

Läs mer

Kopieringunderlag. i matematik

Kopieringunderlag. i matematik Kopieringunderlag i matematik Åk 1 Åk 2 Åk 3 Matematik åk 1-3 Anneli Weiland Kopieringsunderlag s. 1 Positiva tal eller negativa tal? 0-2= -2 2-2= 6-5= 8-7= 2-0=2 9-2= 1-8= 4-6= 7-5= 5-8= 8-10= 2-7= 4-5=

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2A Facit

MatteSafari Kikaren 2A Facit MatteSafari A Facit 1 Tal Kom ihåg enheterna! Matilda ger 30 bananer till Fredrik och 8 bananer till Elise. Hur många bananer ger Matilda bort? Till sidorna 6 10 i MatteSafari A 30 + 8 = 38 38 bananer

Läs mer

100 tips till 100-rutan

100 tips till 100-rutan 100 tips till 100-rutan 1. Säg gemensamt alla tal i hundrarutan, uppåt från 1 till 100. 2. Säg gemensamt alla tal i hundrarutan, nedåt från 100 till 1. 3. Ställ er i en ring, deltagare A säger talet 1,

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs Ämnesprov, läsår 2013/2014 Matematik Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E Årskurs 6 Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1B Lärarhandledning BONNIERS 8 Minus Kapitlet inleds med en repetition av subtraktion i talområdet 0-10, så att eleverna kan

Läs mer