Ungefär lika stora tal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungefär lika stora tal"

Transkript

1 Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och är det högsta talet. Vilket är det lägsta talet? Jämför följande tre tal: Vilket tal är störst? Vilket tal är minst? Hur vet man detta säkert? Jämför följande tre tal: Här är sista siffran i alla talen densamma men siffran i mitten av talen skiljer dem åt. På vilket sätt? Vilket tal är här minst? Jämför slutligen dessa tre tal: Här är både första och andra siffran olika. Hur skall man veta vilket tal som är störst? Tips: Det tal som har det största talet längst till vänster är också det största talet. Arbeta med jämförelser mellan tal

2 Bilaga 2:2 Arbeta med tal och siffror Grundtal och ordningstal 1 1:a (första) 2 2:a (andra) 3 3:e (tredje) 4 4:e (fjärde) 5 5:e (femte) 6 6:e (sjätte) 7 7:e (sjunde) 8 8:e (åttonde) 9 9:e (nionde) 10 10:e (tionde) Här följer exempel på grundtal och ordningstal i ett sammanhang som består av nio olika tal: Din uppgift bli nu att tala om (skriva ner): Vilket tal är det sjunde talet (7:e)? Vilket tal är det tredje talet (3:e)? Vilket tal är det nionde talet (9:e)? Vilket tal är det fjärde talet (4:e)? Vilket tal är det åttonde talet (8:e)? Slutligen några uppgifter där du skall ändra grundtalen till ordningstal. Du skall skriva ordningstalet helt och hållet med bokstäver, inga siffror: Arbeta med tal och siffror

3 Bilaga 2:3 Arbeta med addition och subtraktion med alternativa symboler Plus och minus på annat vis Egyptierna hade sina egna tecken för att lägga till (plus +) och dra ifrån (minus ). Två ben med fötter vända mot vänster betyder att man kommer med något. Detta är samma som plus + (addition). Exempel nr 1: Svar: Här betyder räkneoperationen att man har tre pinnar. Sedan tillkommer ytterligare två pinnar (bakom fötterna). Detta blir totalt fem pinnar som visas med just 5 pinnar i svaret. Två ben med fötter vända mot höger betyder att man går iväg med något. Detta är samma som minus (subtraktion). Exempel nr 2: Svar: Lös räkneoperationerna här nedanför: Svar: Svar: Svar: Extrauppgift: Gör fem egna uppgifter med fötterna som symboler i stället för plus + och minus. Gör dem på ett separat papper. Arbeta med addition och subtraktion med alternativa symboler

4 Bilaga 2:4 Arbeta med schema för tal Schema för tal talområde 9 99 Här nedanför har du ett antal stenkulor med olika tal. Starta med att leta reda på den kula som har det lägsta talet. Skriv ett S (start) vid denna kula. Du skall nu dra streck från detta tal till det tal som är det näst lägsta. Fortsätt på samma sätt med resten av talen. Du avslutar med det tal som är högst. Vid detta tal, och denna sten, skriver du M (mål) Konstruera en liknande uppgift på egen hand. Använd ett separat papper. Byt uppgift med en kamrat.tips: Börja med att rita fyrkanter, cirklar eller någon annan form. Välj olika tal som du skriver in i de geometriska figurerna. Arbeta med schema för tal

5 Bilaga 2:5 Arbeta med arbetsminnet Partnerfemman Kortspel för fyra eller sex deltagare. Använd en kortlek med 52 kort. Instruktion till kortspelet: Dela in er i par och sätt er vid sidan om varandra. Alla spelare erhåller fem kort. Lägg resten av korten i en hög mitt på spelbordet med baksidan upp. Under 30 sekunder får ni titta på er partners kort och jämföra med era egna. Titta tillsammans två och två men låt inte motståndaren se era kort. Försök att komma ihåg din medspelares alla kort. Det kommer att hjälpa er att vinna. Välj vem som skall börja spelet. Den som spelar ut väljer ett av korten hos sin medspelare och detta läggs med kortsidan upp så att alla kan se om kortet är rätt. Är kortet rätt så går spelet vidare till nästa person till vänster. Skulle kortet vara fel så måste man ta upp ett kort från korthögen på bordet. Visa kortet så att alla ser det och ta sedan upp kortet till de andra i korthögen som du har i handen. Du skall vara extra observant på de spelkort som din partner tar upp. Försök komma ihåg så många som möjligt av din partners kort. OBS! Det är inte tillåtet att skriva ner vilka kort som spelpartnern har. Meningen är just att man skall anstränga sig att komma ihåg både färg (spader, klöver, hjärter och ruter) samt valör (äss, knekt, 10, 5 etc.). Tjuvkika = ta upp två extra kort som böter. Kortspelet avslutas när en av spelarna inte längre har något kort kvar eller när korthögen på bordet är slut. Då summerar man antalet kort som man har kvar på handen i sitt tvåmannalag. Det lag som tillsammans har minst antal spelkort kvar vid spelavslutet har vunnit. Variation: Använd sju kort som spelöppning om ni vill höja svårighetsgraden. Omvänt kan man även starta med färre kort än fem om man tycker att nivån är för svår. Arbeta med arbetsminnet

6 Bilaga 2:6 Arbeta med att se mönster Finn mönster se lika figurer Jämför och välj den figur som är likadan som förebilden, som du har längst till vänster på varje rad. Jämför noga och markera sedan ditt val med din penna. A) B) C) Extrauppgifter: Konstruera nu tre egna uppgifter, på samma sätt som här ovanför, på ett separat papper. Du får gärna använda linjal eller mallar för geometriska figurer. Ta kopia och byt uppgift med en kamrat. Arbeta med att se mönster

7 Bilaga 2:7 Arbeta med tredimensionella figurer Tredimensionella roterade figurer Här nedanför har du originalfiguren längst till vänster. Den är märkt A. Till höger om denna finns ytterligare tre figurer som är roterade. Bara en av dem är exakt likadan som originalet. Din uppgift blir nu att finna ut vilken av figurerna 1, 2 och 3 som är exakt likadan som originalet (fast här roterad). Titta riktigt noga och försök föreställa dig figurerna rättvända (utan att konkret vända dem): A Denna uppgift är för de flesta mycket svår. För att göra den tydligare skall du nu göra egna kuber efter modellen här nedanför. Ta elva kopior av sidan så att du kan bygga elva kuber precis som i uppgiften här ovanför. Självklart kan du också rita av den. Börja med att bygga figur A. Fortsätt sedan med figur 1, 2 och 3. Jämför dina konstruktioner med originalen på detta blad. Vik in och tejpa eller klistra Konstruera egna tredimensionella figurer med hjälp av kuberna som du gjort. Gör först ett original och därefter de tre andra figurerna. Rotera (vrid) gärna dessa figurer, i förhållande till originalet, om du vill göra uppgiften svårare. Arbeta med tredimensionella figurer

8 Bilaga 2:8 Arbeta med att planera & rita Planera och rita ett sovrum Du skall nu rita ett sovrum. Det är inte vilket sovrum som helst utan du skall ta hänsyn till de kravspecifikationer på köket som följer här nedanför. Använd ett separat, rutat A4-papper när du ritar ditt kök. Använd gärna en skala när du ritar upp. Mät och undersök hur stor plats de olika delarna faktiskt tar. Kravspecifikation: Sovrummet skall vara på 15 kvm. Det skall finnas plats för en säng som är 120 cm bred. Det skall finnas minst 4 garderober. Det skall finnas skrivbord + stol. Det skall finnas en fåtölj. Det skall finnas dator. Det skall finnas TV + stereo. Det skall finnas en stor bokhylla. Rummet skall gränsa till en hall. Rummet skall ha minst ett fönster. Sänglampa + taklampa. Skrivbordslampa. Önskemål i övrigt; ej krav: Stort skrivbord med två skrivplatser. Datorplatsen skall vara separat. Rummet får gärna ha två fönster eller stort fönster som är 150x100 cm. Nära från rummet till WC. Sidobord/hörnbord vid soffa eller säng. Dörr direkt till terrass eller trädgård. Varje garderob skall vara minst 60 cm bred. Extrauppgift: Rita och beskriv ett sovrum som du själv skulle vilja ha det. Gör uppgiften på ett separat papper. Beskriv i text och bild. Mät och undersök hur stor plats de olika delarna faktiskt tar. Arbeta med att planera & rita

9 Bilaga 2:9 Arbeta med tid och rimlighet Vad är rimligt att hinna? Vad är rimligt att hinna på fem minuter? En kvart eller kanske en timme? Här följer några uppgifter. De första har svarsalternativ medan du i andra uppgifter själv måste räkna på rimlig tid. 1. Vad är rimligt att hinna springa på fem minuter? 2. Hur långt är rimligt att hinna cykla på 1 timme? 3. Hur många sidor i en bok är rimligt att hinna läsa på 15 minuter? 4. Hur lång tid är det rimligt att det tar att koka ett ägg? 5. Hur lång tid är det rimligt att det kan ta att tanka en personbil? 6. Hur lång tid är det rimligt att det tar att tanka en moped? 7. Hur lång tid är det rimligt att det tar att läsa en roman på 200 sidor? 8. Hur lång tid är det rimligt att det tar att gå 6 kilometer på en väg? 9. Hur lång tid är det rimligt att det kan ta att äta frukost? 10. Hur lång tid är det rimligt att det tar att säga 100 ord? 11. Hur lång tid är det rimligt att det tar att skriva 5 rader med text? 12. Hur lång tid är det rimligt att det tar att bädda sin säng? 13. Hur lång tid är det rimligt att det tar att borsta tänderna? 14. Hur lång tid är det rimligt att det tar att stänga och låsa en dörr? 15. Hur lång tid är det rimligt att det tar att simma 50 meter? Kan du utforska några av uppgifterna här ovanför genom att göra dem? Extrauppgift: Gör 15 liknande uppgifter, som här ovanför, på ett separat papper. Ta kopia och byt blad (uppgifter) med en kamrat. När ni båda är klara så jämför ni resultat och uppgifter med varandra. Arbeta med tid och rimlighet A. 5 kilometer B meter C. 1 kilometer A meter B meter C. 70 km A. 15 sidor B. 60 sidor C. 150 sidor

10 Bilaga 2:10 Arbeta med problemlösning via tärningar Möjligheter med tärningar Du skall nu lösa problem som presenteras i texten här nedanför. Gör helst uppgifterna med en kamrat. Använd gärna tärningar. Diskutera och rita er fram till olika lösningar. Du har en tärning med 1, 2, 3, 4, 5 och 6 prickar. Det är en alldeles vanlig tärning. Hur många olika varianter av slag kan man slå med en tärning? Skriv upp de olika varianterna. Hur ofta kan man få en sexa? Om du i stället har två tärningar, hur många varianter (kombinationer) kan man då slå med dessa två tärningar? Skriv även här upp de olika kombinationerna. Finns det mer än ett svar? Extrauppgift: Om du har tre tärningar som du slår samtidigt, hur många kombinationer (olika varianter) kan man då slå? Skriv ner alla kombinationer som man kan få upp med genom att slå tre tärningar samtidigt. Finns det mer än ett svar? En riktig utmaning erhåller du i denna fördjupningsuppgift där du istället utgår från fyra tärningar. Hur många olika kombinationer är här möjliga? Finns det mer än ett svar? Arbeta med problemlösning via tärningar

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Matematik klass 1 lärarhandledning

Matematik klass 1 lärarhandledning Matematik klass 1 lärarhandledning aritmetik höstterminen åk 1 sidan 2-11 aritmetik vårterminen åk 1 sidan 12-18 problemlösning nummer 1 sidan 29-26 laborativt materiel sidan 27 litteratur sidan 28 Anneli

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

48285i06 22/10/2003 17:04 Page 12

48285i06 22/10/2003 17:04 Page 12 48285i06 22/10/2003 17:04 Page 12 VÄRLDENS UNDERVERK 2003 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.com www.monopoly.co.uk

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer