5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen"

Transkript

1 Chans och risk ål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förklara vad som menas med begreppet sannolikhet räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa känna till hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök Ingressen Svar till Fundera på och samtala om : Att % råkar ut för benbrott betyder att av 00 eller av 20 bryter benet. Siffran % är ju ingen säker siffra. an kan bara ha en ungefärlig uppfattning om hur många det är som bryter benet. Förmodligen ingår även arm- och handledsbrott i statistiken. Alla löper inte lika stor risk. En del personer är mer våghalsiga eller oförsiktiga. Det kan ju också skilja en hel del i åkskicklighet och utrustning. Spelmaskinen har en arm, spak, som man drar i och maskinen är konstruerad så att den ska lura av oss pengar. Risken att få en nitlott är större än att få en vinstlott. Den som anordnar lotteriet gör det för att tjäna på det. Spel där den som spelar har någon kunskap om spelet ökar vinstchansen. Det gäller t.ex. spel på hästar, stryktips, måltips och liknande. Även kunskap om statistik och sannolikhetslära kan förbättra vinstchanserna i t.ex. roulett. Grunddel De flesta elever är bekanta med orden chans och risk och använder dem själva i vardagslag. Det finns tre sätt att räkna ut chansen/risken, dvs. sannolikheten för en viss händelse.. Räkna ut den exakt när man känner till antalet gynnsamma och antalet möjliga utfall. Det gäller t.ex. tärningsspel, kortspel och lotterier. 2. Räkna ut en ungefärlig sannolikhet genom att göra försök och sedan beräkna sannolikheten med hjälp av försöksresultatet.. Göra beräkningar på statistiskt material. Eleverna bör bli medvetna om dessa tre olika sätt. De bör också förstå att sätt 2 och inte ger exakta resultat, utan bara ungefärliga. Sidorna. Sverige sägs ibland vara ett land av spelare och vi spelar för stora belopp varje år. Enligt informationen på Svenska Spels hemsida spelar genomsnittssvensken för 200 kr per år. er information kan fås på hemsidan (www.svenskaspel.se). Eleverna bör få klart för sig att de som arrangerar lotterier är de enda som säkert går med vinst och att chansen att de själva ska bli miljonärer är försvinnande liten. 2 Chans och risk

2 Arbeta tillsammans Sidan. Risken att förlora poängen är 2/ = /. Sidan. otalt finns möjliga kombinationer. poängsumma chans kombinationer 0 2 / ( + ) 2/ ( + 2, 2 + ) / ( +, +, 2 + 2) / ( +, +, 2 +, + 2) / ( +, +, 2 +, + 2, + ) 7 / ( +, +, 2 +, + 2, +, + ) 8 / (2 +, + 2, +, +, + ) 9 / ( +, +, +, + ) 0 / ( +, +, + ) 2/ ( +, + ) 2 / ( + ) Ja, vissa möjligheter har större chans. Ja, 7 har störst chans därnäst eller 8 kan man inte få, alltså 0 %. Därnäst är 2 och 2 sämst. Du bör välja 7 om du ska vinna. Förklaringen hittar du i tabellen. er om detta finns på röd kurs sidan. Facit till diagnosen 0, 0,0 % s. 8 2 a) = % b) = 8 % s a) 7 % b) = % s. 2 a) = 0 % b) = = 0 % s = = 20 % s = 0 % s st s. 7 8 Färre, man kunde väntat sig 78 st. s. 7 9 Nej, Isak har fel. Det blå fältet är bara en fjärdedel av hjulet. Sannolikheten för blått är /. 0 a) b) om den första var gul. om den första var vit. s. 9 Facit till kluringar Siffertriangeln Engelska kluringen Hur gammal? En flickas ålder är exakt en tredjedel av hennes mors. Flickan har en syster vars ålder är en sjättedel av hennes. De tre personerna är tillsammans 0 år. Hur gamla är var och en? Svar: år, 2 år och 2 år Chans och risk

3 Caféet 2 kombinationer ger 2 måltider, alltså 2 mars Blå kurs I den blå kursen ligger betoningen på enkla sannolikheter som kan beräknas med metoden antalet gynnsamma fall dividerat med antalet möjliga fall. Exemplen är hämtade från elevernas vardag t.ex. tärningsspel, lyckohjul och lotterier. Röd kurs I den röda kursen får eleverna arbeta med kombinationer av två händelser t. ex. två mynt, två tärningar. Här möter de också symbolen P för sannolikhet. Eleverna bör arbeta med avsnitten i den ordning de kommer i boken. Sidan 2. Här får eleverna räkna med upprepade händelser. ultiplikationsregeln införs med träddiagram som ett hjälpmedel. Sidorna. De får öva mer på att räkna ut sannolikheter då förutsättningarna ändras. De får också öva på att själva rita träddiagram. Sidan. Här införs additionsregeln och de får lära sig att använda den. Utmaning 2 a) b) 2 2 a) P(svart) = = b) P(svart) = 2 2 a) = 2 Urna 2 b) = 2 Urna 2 2 c) = b) c)a) 2 P(svart kula ur urna 2) = + = + = Urna Urna 2 (när en kula ur urnan lagts i) Arbetsblad Innehållsförteckning över arbetsblad och koppling till motsvarande sidor i boken. Namn Sid Nivå : Hur ska lyckohjulet se ut? grön :2 Bestäm sannolikheten med hjälp av försök blå grön : Gissa kortet spela högre eller lägre grön : Spela tennis och skjuta prick röd Chans och risk

4 Nit Arbetsblad : Hur skall lyckohjulet se ut? Fyll i orden VINS och NI i lyckohjulen så att a) chansen att vinna blir b) risken att förlora blir 2 Fyll i orden CD, CHOLAD, OLA i lyckohjulet så att a) chansen att vinna en CD blir b) chansen att vinna CHOLAD blir c) chansen att vinna OLA blir 2 Fyll i ordet NALLE i lyckohjulet så att risken att inte vinna blir 7 % Nit Nytt spel Fyll i fälten på lyckohjulet färdigt så att a) chansen att vinna 00 kr blir % b) chansen till nytt spel blir % 00 kr Nytt spel Nytt spel atte Direkt år 8, Bonnier Utbildning och författarna Chans och risk

5 Arbetsblad :2 Bestäm sannolikheten med hjälp av försök A Hur landar häftstiftet? Häftstiftet kan landa på två olika sätt. Du behöver ett antal häftstift. asta t.ex. 0 eller 2 häftstift åt gången. 2 Anteckna i tabellen hur häftstiften landar. Avprickning Antal Andel i procent 00 Upprepa försöket till du har kastat 00 häftstift. Gör tabellen färdig och räkna ut sannolikheten för spetsen upp respektive spetsen ner B Hur stor är sannolikheten att muggen hamnar med botten upp? Du behöver en pappmugg eller en plastmugg. Släpp muggen från cirka 0 cm höjd. 2 Anteckna i tabellen hur muggen landar Avprickning Antal Andel i procent Upprepa kasten 20 gånger Räkna ut andelen i procent för de tre olika möjligheterna. Jämför ditt resultat med kamraternas. Fick ni ungefär samma svar? Räkna ut sannolikheten vid 200 försök genom att slå ihop 0 gruppers resultat. Blir svaret detsamma om man gör många försök? 7 änk dig att du upprepat försöket gånger. Hur många gånger kan du då förvänta dig att muggen hamnar med a) botten upp b) öppningen upp 20 Chans och risk atte Direkt år 8, Bonnier Utbildning och författarna

6 Arbetsblad : Gissa kortet spela högre eller lägre A Ett spel för två spelare Ni behöver kort i en färg ur en vanlig kortlek t.ex. de tretton hjärterkorten. Regler: Blanda korten och lägg ut dem i en rad med baksidan uppåt. 2 Vänd upp kortet längst till vänster. Spelare gissar om nästa kort i raden är högre eller lägre än första kortet och vänder sedan kort nummer 2. Rätt gissning ger poäng. Spelare 2 gör samma sak med nästa kort. Fortsätt tills alla kort vänts. Högst poäng vinner. Upprepa spelet några gånger och turas om att börja. B C För att variera spelet kan man ta två färger, alltså 2 kort. Om man vänder ett kort som är lika som föregående oavsett färg t.ex. två treor, vänder man ytterligare ett kort. Följande bilder har tagits i spelet Högre eller Lägre. a) b) c) d) Vad bör nästa spelare säga? a) b) c) d) atte Direkt år 8, Bonnier Utbildning och författarna Chans och risk 7

7 Arbetsblad : Spela tennis och skjuta prick Sofia ska spela två matcher i tennis mot Sara. De har spelat många matcher mot varandra. Av tidigare resultat vet Sofia att chansen att hon vinner den första matchen är /. Om hon vinner den är sannolikheten att hon vinner andra matchen 7/0. Om hon däremot förlorar första matchen är sannolikheten bara 2/ att hon vinner match nummer två. Rita ett träddiagram och räkna ut sannolikheten att Sofia a) P(vinner båda matcherna) = b) P(vinst, förlust) = c) P(vinner en av matcherna) = 2 räddiagrammet illustrerar utfallen när Filip kastar pil. betyder träff mitt i ögat. betyder att han missar ögat. Fyll i de siffror som saknas i träddiagrammet. Filip kastar två pilar. Räkna ut a) P(båda pilarna i ögat ) = b) P(båda missar) = c) P(en av pilarna i ögat ) = Filip kastar tre pilar. Räkna ut a) P(tre träffar) = b) P(två träffar, en miss) = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,2 8 Chans och risk atte Direkt år 8, Bonnier Utbildning och författarna

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde Tema Förväntat värde Teori Förväntat värde Begreppet förväntat värde används flitigt i diskussioner om olika pokerstrategier. För att kunna räkna ut det förväntade värdet så tar du alla möjliga resultat,

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

i...:, r.i '' ' - aa.:,:..,:.. i lr l :,'' 1,1-' Varför tycker Ingrid att det odds sorn Putte ger' passar bättre till tr'å snören än tre?

i...:, r.i '' ' - aa.:,:..,:.. i lr l :,'' 1,1-' Varför tycker Ingrid att det odds sorn Putte ger' passar bättre till tr'å snören än tre? I' i-*:.ti i :ffi - Hör upp gott folk. Överlista rnig i snörspelet och vinn en slantl Bondfångaren Putte försöker locka folk att spela ett spel med honom på Kiviks marknad. - Hur gör man då, frågar ingrid?

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

Sannolikhetslära. 19 februari 2009. Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott?

Sannolikhetslära. 19 februari 2009. Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott? Sannolikhetslära 19 februari 009 Vad är en sannolikhet? I vardagen: Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott? Borde jag ta paraply med mig till jobbet idag? Vad är sannolikheten att det kommer

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

LARS JAKOBSSON KLAS NILSON. Kapitel 1 med tillhörande facit

LARS JAKOBSSON KLAS NILSON. Kapitel 1 med tillhörande facit JONS SJUNNESSON MRTIN HOLMSTRÖM EV SMEDHMRE LRS JKOSSON KLS NILSON Kapitel med tillhörande facit ISN 978-9-47-0928-9 203 Jonas Sjunnesson, Martin Holmström, Eva Smedhamre, Lars Jakobsson, Klas Nilson och

Läs mer

Mål. > läsa och skriva tal inom talområdet 0 1 000 000. A Det kan vara svårt att läsa ut stora tal. Tipsa om att

Mål. > läsa och skriva tal inom talområdet 0 1 000 000. A Det kan vara svårt att läsa ut stora tal. Tipsa om att Sid. 6 7 Stora tal Mål Matteord När du har arbetat med kapitlet ska du kunna tiotusental hundratusental rimligt romerska siffror > läsa och skriva tal inom talområdet 0 1 000 000 Kapitel 1 Stora tal I

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Räkna med Rutiga Familjen

Räkna med Rutiga Familjen Räkna med Rutiga Familjen Ett grafiskt mattespel som behandlar de fyra räknesätten med positiva och negativa tal. Utan siffror och symboler. Med lärande agenter. Lärarhandledning Http://rutigafamiljen.se

Läs mer

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper?

Det finns många folkgrupper i landet. Den största är afrikaner. Hur många procent är övriga folkgrupper? Procent betyder hundradel. 00 00 = 00 % = Hur många procent av cirkeln är röd? 0 % 0 % 0 % % 90 % 0 % 80 % 7 % Studera cirklarna. Landet Sydafrika har drygt 0 miljoner invånare. Hur många procent är kvinnor?

Läs mer

Grafräknare för alla

Grafräknare för alla Grafräknare för alla Ett antal exempel på hur du kan använda grafräknare i undervisningen Dagens grafiska miniräknare är avancerade små apparater. Det som för några år sedan bara kunde utföras av ganska

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer