Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten Amino för initialt 30 MSEK. Vi tycker under rådande finanskris att detta är bra då finansieringen för Tilgin nu är säkrad. Å andra sidan kapar bolaget framtida intressanta möjligheter inom det komplexa IPTV-området. Det som blir kvar i Tilgin (RG-division) kommer troligen, ett år tidigare än beräknat, att redan under Q2 09 uppvisa vinst. VPA för 2009 är nu 0,10 kronor/aktie (tidigare: -0,26 kronor/aktie). Värderingen på Tilgin-aktien är fortsatt mycket låg och med dagens försäljning har risken i aktien minska avsevärt (på grund av kassatillskottet). Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 90 MSEK IT-mjukvara/hårdvara Ola Berglund Johnny Sommarlund Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 5,0 poäng 6,0 poäng 1,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2009e 2010e Omsättning, MSEK Tillväxt 118% -13% -52% 2% 21% EBITDA EBITDA-marginal -6% -8% -21% 8% 10% EBIT EBIT-marginal -7% -13% -33% 3% 6% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -8% -13% -34% 2% 6% VPA -2,45-2,31-1,43 0,10 0,29 VPA just -2,45-2,31-1,25 0,10 0,29 P/E just -0,8-0,9-1,6 19,8 6,9 P/S 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 EV/S 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 Fakta Aktiekurs (SEK) 2,0 Antal aktier (milj) 44,5 Börsvärde (MSEK) 90 Nettoskuld (MSEK) 15 Free float (%) 59,0 Dagl oms. ( 000) 75 Analytiker: Greger Johansson Denna analys är baserad på Redeyes analyskoncept Analysgaranti/Uppdragsanalys. Redeye är en officiell Research Provider till Nasdaq/OMX. För mer information om Analysgaranti och Research Provider, se disclaimer i slutet av denna produkt. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok för Analysgaranti specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) teknologiplattform, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, teknikrisk, konjukturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) trendmönster/tekniskt och 4) nyhetsflöde/triggers. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. 2

3 Estimatjusteringar både upp/ner Lägre total försäljning framöver på grund av försäljningen av IPTVdivisionen IPTV-divisionen omsatte endast 12 procent av Tilgins total intäkter under årets första nio månaderna och då försäljning sker från och med den 1:a december, har vi tagit bort alla intäkter inom detta segment från 2009 och framåt. Eftersom management nu kan fokuserar betydligt mycket mer kraft på RG-segmentet, tror vi att tillväxten inom detta område kan blir något högre under 2009 och 2010 än vad vi tidigare prognostiserade. Angående bruttomarginalen så har vi lämnat den orörd. Dock indikerad Tilgin att med försäljningen av IPTV-divisionen så bör fluktuationerna på bruttomarginalen bli mindre än de senaste åren (då problemen i huvudsak har uppstått inom detta segment). Dessutom kanske de till och med kan förbättra denna marginal då mer mjukvara förs in i produkterna. Vår prognostiserade bruttomarginal för 2009 är 39 procent. Tabell 1 och 2: Detaljerade prognoser SEKm Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08E 2008E 2009E 2010E Försäljning IPTV RG EBIT Resultat före skatt VPA, SEK 0,05-1,90-0,24-0,23-2,31-1,41-0,53-0,06-0,28-1,43 0,10 0,29 Försäljningstillväxt 36% -47% 4% -29% -13% -76% -26% -33% -51% -52% 2% 21% Bruttomarginal 26% -4% 28% 32% 24% 37% 37% 42% 39% 40% 39% 38% Rörelsemarginal 2% -76% -5% -5% -13% -101% -41% -5% -21% -33% 3% 6% VPA tillväxt n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a -38% -107% 185% (tusen enheter) Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08E 2008E 2009E 2010E Enh. IPTV , tillväxt, % 54% -82% -10% -34% -25% -93% -94% -88% -94% -92% n.a n.a Enh. VoIP/RG tillväxt, % 76% 79% 34% -9% 40% -35% -11% 43% 65% 11% 26% 32% Enheter totalt tillväxt, % 65% -2% 14% -23% 7% -61% -19% -3% -13% -26% 21% 32% ASP/IPTV SEK n.a n.a tillväxt, % -15% 11% 3% -4% -3% -11% 267% -2% -7% 7% n.a n.a ASP/RG SEK tillväxt, % -12% -13% -1% 5% -6% 9% 7% 18% 3% 10% -8% -8% ASP total tillväxt, % -17% -46% -9% -9% -19% -38% -9% -32% -44% -35% -15% -8% Källa: Redeye Research, Tilgin. Kostnaderna kommer sänkas dramatiskt från och med 2009 Tittar vi på kostnadssidan så kommer den dramatiskt att sänkas. Mer än 1/3-del av företagets anställda kommer att gå över till Amino. Därtill kommer Amino att ta över vissa av Tilgins lokaler vilket medför ytterligare lägre kostnader. Dessutom förlorade IPTV-divisionen i snitt 15 miljoner kronor varje kvartal under årets tre första kvartal och RG-divisionen gjorde faktiskt en rejäl vinst under Q

4 Negativ engångseffekt om 8 miljoner kronor i Q4 Försäljningen av Amino kommer leda till, förutom en rejäl kassaförstärkning om 30 miljoner kronor (plus en eventuell tilläggsköpeskilling om 15 miljoner kronor), till en negativ resultateffekt om -8 miljoner kronor i Q4. Tilgin kommer uppvisa vinst redan under Q2 09 Så sammantaget tror vi att Tilgin kommer visa på svarta siffror redan under andra kvartalet 2009 (kanske till och med redan under Q1). Detta är nästan ett år tidigare än vad vi innan hade prognostiserat. Nackdelen med försäljningen är givetvis att bolagets totala försäljning framöver blir betydligt mindre än tidigare beräknat men å andra sidan är det nu relativt säkert att bolaget kommer visa vinst under 2009 samt att de inte behöver gå till aktiemarknaden och begära in mer pengar. Detta är mycket värt, speciellt under rådande finanskris. Investeringscaset är oförändligt intressant för den riskvillige Investeringscaset oförändrat långsiktigt intressant Studerar vi det investeringscaset så tycker vi det är fortsatt intressant. Med försäljningen av IPTV-divisionen till Amino så kommer bolaget nu uppnå break-even snabbare än väntat men till kostnaden att den totala försäljningspotentialen nu är något lägre än tidigare. I övrigt så är investeringscaset följande: Tilgin designar och säljer utrustning för Internet-telefoni, bredbandsinternet och Internet-TV, som ingår i Triple Play konceptet. Marknaden för dessa typer av produkter tog rejält fart under 2006 och kommer troligtvis att uppvisa en tvåsiffrig tillväxt de närmaste åren. Tilgin har en global marknadsandel om någon procent inom avancerade Residential Gateways (något högre av värdet) och har från och med den 1:a december sålt av sin IPTVdivision. Vi tror att det finns goda möjligheter för Tilgin att fortsätta att vara en viktig spelare inom RG-området. Tilgins styrkor är en stark och fungerande återförsäljarorganisation med regionalt kunniga spelare som DSC, Inteno, S4Tech, Intracom m.fl. Dessutom kompletteras detta med intressanta samarbeten med globala systemintegratörer som Cisco, Nortel m.fl. Övriga styrkor är fungerande produkter inom kontrollerad IP-telefoni, snygg design och över 30 kunder (Tele2, TeliaSonera och DU i Dubai). Tilgins svagheter och risker är prispressade avtal, många potentiella och reella konkurrenter och svårigheter att hantera stora kontraktsvolymer vilket innebär att bolaget binder mycket kapital. Bolaget har begränsat programvaruskydd och därmed relativt låga inträdesbarriärer. 4

5 Värdedrivare för aktien framöver är bra kvartalsrapporter (tidigast 2009), stora kontrakt (10000-tals enheter), nya försäljningspartners, massiva Triple Play utrullningar hos operatörerna och förvärvsnyheter inom sektorn. Tilgin är ett intressant alternativ för investeraren som vill ha en exponering mot ett mindre svenskt teknologibolag (med medföljande risker och möjligheter) som verkar i den mycket heta och snabbväxande Triple Play marknaden. Vi tror också Tilgin är en uppköpskandidat. 5

6 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: På grund av försäljning av IPTV-divisionen har vi sänkt den långsiktiga tillväxtpotentialen något (från 7p till 6p). Å andra sidan så har risken i aktien sänkts betydligt vilket har fått oss att höja upp faktorn Trygg placering (från 4,5p till 5p). Ledning 5,0p Kommentar: Bolagets CFO slutade under sommaren samt den nuvarande CEO har endast varit på bolaget sedan Således har ledningen en kort historik. Dessutom tappade bolaget sin största kund under Dock är ledningens branscherfarenhet stor. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Marknaden för RG är mycket stor och växer med tvåsiffriga tillväxttal. Tilgin har tagit fram flera generationer produkter och bolaget har intressanta samarbeten med Cisco, Nortel m.fl. Dock är konkurrensen mycket tuff. Lönsamhet 1,0p Kommentar: Tilgin har haft stora lönsamhetsproblem men efter försäljningen av IPTV-divisionen bör bolaget tillsammans med en stabil bruttomarginal visa vinst under H1'09. Dock är orderingången fortfarande svag vilket indikerar fortsatt låg försäljning. Trygg placering 5,0p Kommentar: Efter att Tilgin förlorade sin överlägsta största kund, har bolaget blivit mindre beroende av enstaka kunder. Sommarens nyemission samt försäljning av IPTV-divisionen bör medföra att finansieringen är godkänd. Likviditeten i Tilgin-aktien är låg. Investeringsläge 6,0p Kommentar: Den fundamentala och den relativa värderingen är mycket låg på Tilgin-aktien. Dock så har bolaget inte lyckats vända den negativa resultatutvecklingen och därmed har aktien fallit kraftigt sedan börsnoteringen

7 Appendix: Teknisk terminologi AD/DA omvandlare - En processor som omvandlar analoga signaler till digitala och tvärtom. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Se förklaring under DSL. Asymmetrisk betyder högre hastighet för nedladdning än för uppladdning. ARPU (Average Revenue Per User) Genomsnittlig intäkt per användare ASP (Application Service Provider) Leverantör som hyr ut mjukvara i takt med behovet. ASP (Average Selling Price) Snittpris per enhet. AVC (Advanced video coding) Ett format för datafiler, lämplig för videokompression. CA (Conditional Access) En teknologi för att kontrollera behörighet till Digital TV-tjänster. CPE (Consumer Premises Equipment) Detta är vanligtvis ett ADSL modem, kabelmodem etc. DSL (Digital Subsciber Line) Bredbandskoppling som förbinder teleoperatören till konsumenterna. DSLAM (DSL Access Multiplexer) En multiplexer som finns i televäxlar som förser användarna tillgång till DSL tjänster. DVR (Digital Video Recorder) Elektronisk utrustning med vilken konsumenten kan spela in TV program digitalt på en hårddisk. Ethernet Den vanligaste tekniken för lokala nätverk, LAN. Överföringshastigheter på 10/100 Mbps, 1 Gbps och 10 Gbps. Gateway En nätsluss som fungerar som en brygga mellan två nätverk. H.323 Föregångare till SIP, se nedan. HD-TV (High Definition TV) Skarp-TV eller högdefinitions-tv ger högre bildskärpa samt större detaljrikedom. IAD (Integrated Access Device) Ett avancerat ADSL-modem med inbyggda mervärdesfunktioner som till exempel IP-telefoni. IMS (IP Multimedia Subsystems) IMS gör att olika applikationer på ett standardiserat sätt kan kommunicera med varandra mellan flera olika plattformar. IP (Internet Protocol) Protokoll som används för sändningar över Internet. IPTV (Internet Protocol Television) TV- och video signaler som distribueras till tittarna genom en bredbandsuppkoppling genom att använda sig av Internet Protocol. ISP (Internet Service Provider) Internetleverantör. LAN (Local Area Network) Ett mindre lokalt nätverk som används inom en avdelning, byggnad eller bostadsområde. Management system Ett system för styrning, övervakning och informationshantering. MGCP (Media Gateway Control Protocol) Ett protokoll som används för att styra VoIPutrustning. 7

8 MPEG2 (Moving Picture Experts Group) En standard för kompression av video/tv. MPEG4 En standard för multimedia på webben och mobilt, kommer bl.a. att användas i IPTV. Provisioningsystem Ett system som möjliggör identifiering av kunder med hjälp av deras IP-adress samt som också ger möjligheten att garantera en viss kvalité av tjänsterna. PSTN (Public Switched Telephone Network) Kretskopplad dataöverföringssystem, mao det vanliga telenätet. RG (Residential Gateways) Utrustning som kopplar ihop IP-telefoni/LAN med Internet. Router En dataväxel som styr och vidarebefordrar datapaket på Internet. SIP (Session Initiation Protocol) Ett protokoll som används för att initiera sessioner för andra protokoll, används i IP-telefoni. SOAP (Simple Object Access Protocol) XML-baserat protokoll för utbyte av information i distribuerade miljöer. Softswitch En växel som hanterar Internet, telefoni, TV och andra avancerade värdeladdade tjänster. SoHo Small offices/home offices. STB (Set-Top-Box) En box som konverterar nätverkstrafiken till data, telefoni eller TV. TA (Terminal adapter) Adapter. Används till exempel för att koppla in den analoga telefonen till Internet. Triple Play Ett koncept för transportering av TV/video, data och telefoni via ett enda nätverk. VDSL (Very high-rate Digital Subscriber Line) En höghastighetsanslutning för data over en vanlig telefonledning. VoIP (Voice over Internet Protocol) Röstsignaler skickas i paketform över datanätet genom att använda sig av Internet Protocol. XML (Extensible Markup Language) Ett definitionsspråk för dokumentstrukturer. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2009e 2010e Soliditet 41% 57% 57% 52% 53% Skuldsättningsgrad 66% 24% 20% 19% 17% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 2,4 2,1 1,6 1,6 1,8 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,7 NV FCF ( ) -74,3 Betavärde 1,3 NV FCF ( ) 92,6 Riskfri ränta (%) 4,1 NV FCF (2021-) 43,4 Räntepremie (%) 2,0 Rörelsefrämmade tillgångar 147,1 WACC (%) 13,8 Räntebärande skulder 23,4 Motiverat värde 185,4 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 7,2 Motiverat värde per aktie, SEK 4,2 EBIT-marginal 8,9 Börskurs, SEK 2,0 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE) -31% -42% -57% 4% 12% ROCE -17% -27% -46% 4% 10% ROIC -17% -27% -53% 4% 10% EBITDA just-marginal -6% -8% -17% 8% 10% EBIT just-marginal -7% -13% -29% 3% 6% Netto just-marginal -8% -13% -29% 2% 6% Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA -2,45-2,31-1,43 0,10 0,29 VPA just -2,45-2,31-1,25 0,10 0,29 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 0,4-0,5-0,6-0,4-0,5 Antal aktier 14,1 22,3 44,5 44,5 44,5 Värdering e 2009e 2010e Enterprise value P/E -0,8-0,9-1,4 19,8 6,9 P/E just -0,8-0,9-1,6 19,8 6,9 P/S 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 EV/S 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 EV/EBITDA just -3,7-2,6-3,3 7,0 4,3 EV/EBIT just -3,1-1,6-1,9 21,2 7,8 P/BV 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 06/08P 1 mån 13,3% Omsättning 37,5% 3 mån -41,8% Rörelseresultat, just -23,5% 12 mån -65,2% V/A, just -73,0% Årets Början -59,8% EK 18,6% Aktiestruktur % Röster Kapital Arnhög Mats bolag 30,5 30,5 Texcel Int (Servicen) 10,1 10,1 Torlöf Tomas bolag 6,7 6,7 T-Bolaget 5,1 5,1 Spiltan Investment 2,7 2,7 Kismetia 2,6 2,6 Jorame Holding 2,1 2,1 Öhman 1,8 1,8 Jeansson Tedde Jr bolag 1,4 1,4 Moteka 1,3 1,3 Aktien Reuterskod TILG.ST Lista Small cap Kurs, SEK 2,0 Antal aktier, milj 44,5 Börsvärde, MSEK 90 Börspost 500 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Ola Berglund Magnus Teeling Katrin Buhre Johnny Sommarlund Nästkommande rapportdatum Q4'08-rapporten Tillväxt e 2009e 2010e Försäljningstillväxt 118% -13% -52% 2% 21% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % n.m. % 185% Tillväxt eget kapital 113% -34% 1% 5% 13% Analytiker Greger Johansson Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2009e 2010e 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% e 2009e 2010e 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% -140% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 70 % e 200 9e 20 10e 80 % 70 % 60 % 50 % 60 % 50 % 40 % % 30 % 20 % 10 % 0% 30 % 20 % 10 % 0% e e 201 0e VPA VPA just Skul dsättn ing sgrad Soliditet Produktområden (2007) Geografiska områden (2007) 35% 2% 2% 65% 96% Vood Mood EMEA Nord amerik a Övri gt Intressekonflikter Greger Johansson äger aktier i bolaget Tilgin: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Tilgin: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Verksamhetsbeskrivning Tilgin grundades 1997 under namnet i3 Micro Technology. Bolaget utvecklar och levererar konsumentinriktade IP-utrustningar (CPE) för VoIP anpassade Residential Gateways (RG) med vilka konsumenten kan koppla ihop hemmets LAN med Internet. Under 2007 levererade bolaget 407,800 enheter och omsättningen uppgick till 391 MSEK. Dock under Q4'08 annonserade bolaget att de kommer sälja sin IPTV-del till Amino. Tilgin har över 30 kunder primärt i Europa och Mellanöstern. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning (11 november 2008) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 20% 39% Avvakta 16 18% 35% Sälj 12 14% 26% AG/Analysgaranti 42 48% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer