Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet. Nya säljprocesser och omstrukturering av koncernen ligger till grund för detta. Troligtvis har vi ännu inte sett full effekt på försäljningen till följd av de insatta åtgärderna. Det innebär att bolaget har goda förutsättningar för att visa fortsatt bra tillväxt för resten av året. Tele5 nådde en EBIT-marginal om 28 procent, vilket imponerar. Bolagets satsning på ökad försäljning medför dock att lönsamheten kan komma att pressas en aning framgent. Det står dock klart att Tele5s lönsamhet står på klart högre nivåer jämfört med tidigare. Vi har justerat upp våra vinstprognoser. De motiverade värdet på aktien anser vi ligger i intervallet 3-34 kronor. Redeye Rating Aktiekurs, SEK Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: NGM 8 MSEK Telekomtjänster Ari Liukko Per Bergström Kursutveckling Tele5 Voice Services jun aug sep nov Tele 5 dec jan mar apr OMX maj Volym, tusen Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta e 28e 29e Omsättning, MSEK 4,1 23,4 59,3 84, 11, Tillväxt 72% 468% 153% 42% 2% EBIT -,2-1,8 13,8 19, 22,3 Res. F. Skatt -,2-1,7 13,5 18,5 21,8 Nettoresultat -,4-1,3 9,7 13,3 15,7 Nettomarginal -9,7% -5,5% 16,4% 15,9% 15,5% EPS -,31 -,38 2,87 3,94 4,64 P/E neg -61,9 8,3 6, 5,1 EV/EBITDA neg -75,9 5, 3,7 2,7 P/S 19,5 3,4 1,4 1,,8 EV/S 18,9 2,8 1,5 1,,7 Aktiekurs, SEK 23,8 Antal aktier m 3,4 Börsvärde, MSEK 8 Nettoskuld 1 Free float % 4% Oms/dag/1 13 Analytiker: Christian Lee Tel: * Disclaimer Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband en nyemission eller en notering. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Lönsamhet på nya nivåer Tele5 Voice Services Tillväxten i Q1 var på 63 procent. Det tyder på att bolaget har fått ordning på sin säljverksamhet. EBIT-marginal på 28 procent imponerar. Bruttomarginalen uppgick till 73 procent, vilket ger bra hävstång på resultatet. Tele5 Voice Services (Tele5) släppte en bra Q1-rapport där lönsamheten var överraskande stark. Omsättningen var i linje med våra förväntningar och uppgick till 9,3 (5,7) MSEK, innebärande en tillväxt om 63 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Förvisso har förvärv av Levonline och Utmärkt IT bidragit till den starka tillväxten. Det fjärde kvartalet brukar säsongsmässigt vara det starkaste kvartalet för bolaget, men även jämfört med Q4 6 visade Tele5 en bra tillväxt om 21 procent. Det tyder på att bolaget äntligen fått ordning på sin säljverksamhet, något som Tele5 hade problem med ifjol. Det är även positivt att de senaste förvärvsaktiviteterna inte stört den underliggande verksamheten, vilket den kraftigt förbättrade EBIT-marginalen om 28 procent ger en indikation på. Det finns flera bidragande faktorer som ligger till grund för denna lönsamhetsförbättring. För det första förbättrades bruttomarginalen från en nivå kring 6-62 procent ifjol till 73 procent, vilket ger en bra hävstång på resultatet. Räknat i pengar innebar denna bruttomarginalsförbättring ett resultattillskott på 1 MSEK enligt våra beräkningar. Vi bedömer att Tele5 ska kunna hålla en uthållig bruttomarginal om drygt 7 procent på medellång sikt med nuvarande produktmix, men historiken visar på svårigheter för bolaget att hålla en stabil bruttomarginalnivå. Det kan därför inte uteslutas att Tele5 i några enskilda kvartal visar en svagare bruttomarginal. Försäljning (msek) Bruttomarginal (%) Försäljning (msek) Bruttomarginal (%) 1, 9, 8, 7, 6, % 9% 8% 7% 6% 5, 5 6 5% 4, 3, % 3% 2, 1, % 1%, Q1 '5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q1 '6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q1 ' * 27E 28E 29E % Källa: Tele5, Redeye Research Den andra faktorn är ökat fokus på säljaktiviteterna. Bolagets säljare har efter införda processändringar bättre koll på säljverksamheten och kan i realtid följa hur andra kollegor sålt, vilket triggar säljarna att sälja mer. Bolaget har även ändrat strukturen för ersättningar till säljarna, vilket ökar incitamenten för dessa att öka sin säljkvot. Tele5s VD Ari Liukko uppger dock att det finns ytterligare åtgärder som är på gång vilket väntas förbättra 3

4 Tele5 har fler åtgärder på gång som väntas öka försäljningen, men dessa innebär å andra sidan ökade kostnader. försäljningen. Bolaget kommer för att ta ett par exempel satsa på mer aggressiv marknadsföring, öka antalet säljare som arbetar ute på fältet och satsa på det nyligen initerade franschisekonceptet. Dessa åtgärder bedömer vi bidrar till att öka omsättningen, men kan ha en viss tyngande effekt på lönsamheten. Vi bedömer därför att den uppvisade EBIT-marginalen i Q1 om 28 procent inte är uthållig och räknar med att den på medellång sikt uppgår till procent. Redan i kommande Q2 tror vi den kommer att minska till 19 procent, vilket i viss mån kan vara ett alltför försiktigt antagande. Försäljning (msek) Rörelsemarginal (%) Försäljning (msek) EBIT-marginal (%) 1, 4, 12, 25% 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 1, 8, 2% 15% 1% 5,, 6, 5% 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, 4, 2, % -5% -1%, Q1 '5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q1 '6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q1 '7-4,, * 27E 28E 29E -15% Källa: Tele5, Redeye Research Servage visade en EBITmarginal på 21 procent i Q1. Nyförvärvade Servage nådde en EBIT-marginal om 21 procent i Q1, vilket hade dragit ned Tele5-koncernens rörelsemarginal till 26 procent om Servages siffror hade varit inkonsoliderad för årets tre första månader. Ari Liukko uppger att Servage kan visa EBIT-marginal på uppemot 3 procent inom kort. Vi är dock försiktiga och räknar i det korta perspektivet med att Servage håller en EBIT-marginalnivå på 2 procent. Bryter vi upp EBITmarginalen mellan Servage och Tele5 innebär detta att vi estimerar att gamla Tele5 i år når en lönsamhet på 25 procent. Det bedömer vi är nåbart och realistiskt mot bakgrund av att bolaget exklusive Servage kan nå en EBIT-marginal om 28 procent. Redeye räknar med att Tele5 de närmaste kommande åren kommer att fortsätta att fokusera på omsättningstillväxt, både organiskt och genom förvärv, framför maximerad lönsamhet. Det innebär att bolaget kommer att satsa hårdare på marknadsföring och anställa fler säljare, vilket kommer att tynga resultatet en aning. Som ett led i att öka omsättningen kommer Tele5 dessutom att fortsätta sin förvärvsstrategi, även om Zone Media och TBA Media inte längre är aktuella. Balansräkningen är hårt belastat. Framtida förvärv medför nyemissioner. Vi anser visserligen att det är positivt att Tele5 satsar på att öka kundbasen och den geografiska närvaron samt bredda produktutbudet genom förvärv. Baksidan av denna strategi är dock att den medför hård belastning på balansräkningen med ökande skuldsättning samtidigt som diverse olika tilläggsköpeskillingar påverkar bolagets kassaflöde negativt. Det är därför 4

5 högst troligt att framtida förvärvsplaner även medför behov för kapitaltillskott i form av nyemissioner då vi inte ser att kassaflödet från verksamheten är tillräckligt för att täcka sådana aktiviteter. Vi har justerat upp våra vinstprognoser. Vi har med anledning av Tele5s starka kvartalsrapport sett över våra prognoser och justerat upp årets vinstprognos med 45 procent och nästa års vinst med 25 procent. Prognoserna för omsättningen justerades upp nyligen (23 maj, 27) efter förvärvet av Servage och lämnas oförändrade. I nedanstående tabell redogör vi för våra nya prognoser. SEKm Q1'6 Q2'6 Q3'6* Q4'6** 26 Q1'7 Q2'7E Q3'7E Q4'7E 27E 28E 29E Tele5 5,7 4,5 5,6 7, Servage 2, 5, 7, Tot försäljning 5,7 4,5 5,6 7, EBIT,7-1,4, -1,1-1,8 2,6 2,5 3,6 5,1 13,8 19, 22,3 PTP,7-1,5, -1, -1,7 2,5 2,4 3,5 5,1 13,5 18,5 21,8 VPA, SEK,27 -,48, -,22 -,38,53,51,75 1,9 2,87 3,94 4,64 Försäljningstillväxt (YoY) 999% 1678% 622% 198% 468% 63% 192% 187% 173% 152% 42% 2% Bruttomarginal 62% 46% 62% 6% 58% 73% 7% 72% 72% 72% 71% 71% EBIT marginal 12% -33% % -14% -8% 28% 19% 23% 24% 23% 23% 22% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a n.a n.a 91% n.a n.a -594% -847% 37% 18% * Levonline konsoliderat endast en månad ** Levonline konsoliderat hela kvartalet Källa: Redeye Research, Tele5 Aktiens motiverade värde anser vi ligger i intervalllet 3-34 kronor. Baserat på våra nya prognoser justerar vi även upp det motiverade värdet på aktien som vi anser är i intervallet 3-34 kronor. Vår DCF-modell indikerar ett värde på 34 kronor per aktie. Det förutsätter dock att Tele5 kan nå en fortsatt bra organisk tillväxt de närmaste åren och lyckas bibehålla en bruttomarginal på minst 7 procent och en rörelsemarginal på procent. För att aktien ska röra sig mot 3-34 kronor kräver det att bolaget i de kommande kvartalsrapporterna visar att de uppnådda marginalerna i Q1 är uthålliga. Alltför stor avvikelse i negativ riktning tror vi innebär att aktien kommer att straffas av marknaden. Det krävs också att bolaget kan visa fortsatt bra omsättningstillväxt. Nya förvärv kommer troligtvis att mottas som positiva nyheter och är också de triggers som vi ser på kort sikt. Även om aktien efter Q1-rapporten värderades upp med drygt 2 procent anser vi att det fortfarande finns en uppsida om 4 procent. Aktien handlas till P/e 8x och 6x på årets och nästa års vinstprognoser, vilket indikerar att aktien är lågt prissatt av marknaden. Det kan vara berättigat att aktien ska handlas med en viss rabatt med tanke på bolagets olönsamma historik, men den nuvarande rabatten om 4 procent anser vi inte alls speglar den potentiella vinsttillväxt som bolaget står inför i år. Troligtvis kommer det krävas ett par bra kvartalsrapporter till innan denna rabatt korrigeras bort. Ratingförändringar 5

6 Vi har sänkt Finansiell situation från 3 till 2 på grund av svag balansräkning som ger begränsande handlingsutrymme och låg tolerans för svagt kassaflöde. Resultaträkning, MSEK e 28e 29e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Resultatandelar,,,,, Finansiella Intäkter Finansiella kostnader -1-1 Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 28e 29e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Goodwillavskr Balansräkning, MSEK e 28e 29e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg. Goodwill Balans. Utv. Kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK e 28e 29e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) NOPLAT Avskrivningar Ex Gw Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 28e 29e Soliditet 53% 69% 63% 68% 72% Skuldsättningsgrad 6% 22% 37% 29% 24% Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 2,2,9 1, 1,1 1,1 Tillväxt (%) e 28e 29e Försäljningstillväxt 72,3 468,2 153, 41,6 2,2 VPA-tillväxt (just) n.m. n.m. n.m. 37,3 17,6 6 DCF värdering Kassaflöden Riskpremie 6,5 NV FCF prognosperiod 24, Betavärde 1,5 NV FCF, fas 2 42,9 Riskfri ränta 4, NV FCF, fas 3 45,2 Räntepremie 1, Rörelsefrämmade tillg. 1,6 WACC 13, Räntebärande skulder -9,2 ROIC fas 2 14, Motiverat värde, MSEK 113 ROIC fas 3 13, Tillväxt fas 2 (g*) 6, Motiverat värde per aktie, SEK 33,6 Tillväxt fas 3 (g*), Börskurs, SEK 23,8 Noplat normalår n.m. Motiverat värde/börskurs 41% Lönsamhet e 28e 29e Avk. på eget kapital (ROE, %) -22,9-5,8 21,2 23,7 22,1 ROCE (%) -11,5-6,8 23,2 25,4 24,9 ROIC (%) -22,1-5,1 16,9 18,5 18,1 EBITDA-marginal (just,%) -2,6-3,7 27,3 26,2 25,5 EBIT just-marginal -5,1-7,8 23,3 22,6 22, Netto just-marginal -9,7-5,5 16,4 15,9 15,5 Data per aktie, SEK e 28e 29e VPA -,31 -,38 2,87 3,94 4,64 VPA just -,31 -,38 2,87 3,94 4,64 VPA just ex gw -,31 -,38 2,87 3,94 4,64 Utdelning,,,,, Nettoskuld -1,8-4,6 2,5,7-3,1 Antal aktier 1,3 3,4 3,4 3,4 3,4 Värdering e 28e 29e Enterprise value P/E -77,4-61,9 8,3 6, 5,1 P/E just -77,4-61,9 8,3 6, 5,1 P/E just ex gw -77,4-61,9 8,3 6, 5,1 P/S 19,5 3,4 1,4 1,,8 EV/S 18,9 2,8 1,4 1,,8 EV/EBITDA just -714,7-75,9 5, 3,7 3,2 EV/EBIT just -368,1-35,3 5,9 4,3 3,7 P/BV 24, 1,9 1,6 1,3 1, Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 5/7P 1 mån 25,9% Omsättning 279,1% 3 mån 19,6% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån -9,% V/A, just n.m.% Årets Början n.a EK 284,8% Aktiestruktur % Röster Kapital Ari Liukko gnm bolag 16,5 24,6 Per Bergström gnm bolag 17,4 22,5 TIBIA Konsult AB 9,6 8,3 Anders Johansson 5,3 4,6 SEB Privat Bank SA 3,5 3, Carl Rise 3, 5,6 S-Bolagen AB 1,9 1,7 Cornertech Ltd 1,9 1,7 Bo Larsson 1,3 1,1 KME Förvaltning AB 1,3 1,1 Aktien Reuterskod TEL5.NGM Lista NGM Kurs,SEK 23,8 Antal aktier, milj 3,4 Börsvärde, MSEK 8 Börspost 5 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Ari Liukko Maud Jansson Ari Liukko Per Bergström Nästkommande rapportdatum Delårsrapport Q Delårsrapport Q Bokslutskommuniké 27 februari 28 Analytiker Redeye AB Christian Lee Styckjunkarg Stockholm

7 Tillväxt eget kapital 2 628, 1 142,7 19,2 26,8 24,9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) 7

8 e 28e 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % e 28e 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 -, e 28e 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % e 28e 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % VPA just VPA just ex gw Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 4% 46% 5% 1% Tele5 + Aphone Levonline Utmärkt IT Sverige Om rekommendationen Christian Lee äger inte aktier i bolaget 451 Verksamhetsbeskrivning Tele5 erbjuder under eget varumärke högvärdestjänster inom telefoni, med fokus på webbaserade företagsväxlar, röststyrning och IP-telefoni. Högvärdestjänster är automatiserade telefonitjänster som på ett enkelt och prisvärt sätt ersätter eller kompletterar kostsamma manuella tjänster. Efter förvärven av Utmärkt IT och Levonline, kommer Tele5 också att erbjuda IT- och Internet/hosting- relaterade tjänster. Denna text får inte kopieras för annat än personligt bruk. Informationen i denna text anses vara tillförlitlig men Redeye kan inte garantera dess riktighet. Åsikter och estimat bygger på bedömningar som kan förändras från tid till annan. Redeye kan inte på något sätt ansvara för de investeringsbeslut som ovanstående text ger upphov till. Redeyes etiska regler kan du läsa på Copyright Redeye AB. Analytikern äger ej aktier i bolaget. 8

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer