Net Entertainment (NET B)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Net Entertainment (NET B)"

Transkript

1 Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell innebär goda kassaflöden och en skuldfri balansräkning. Den legala situationen utgör en risk på kort sikt, samtidigt som trenden mot en liberalare inställning på paneuropeisk nivå är tydlig. Vi räknar med att bolaget ökar vinsten med 67 procent i år. Tillväxten drivs av ett ökat antal kunder och en tillväxt hos befintliga kunder som drar nytta av den allt högre internetpenetrationen på den europeiska kontinenten. Lista: NGM Börsvärde: MSEK Bransch: Spel / Underhållning VD: Johan Öhman Styrelseordf: Rolf Blom Aktiekurs, SEK Kursutveckling Net Entertainment okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 Net Entertainment OMX Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2009p 2010p Omsättning, MSEK Tillväxt 54% 32% 53% 45% 23% EBIT 40,8 50, Res. F. Skatt 39,8 50,8 84,3 149,5 183,4 Nettoresultat 28,5 45,9 76,9 136,6 165,1 Rörelsemarginal 41% 39% 42% 51% 51% EPS 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 P/E 13,8 15,3 8,6 7,1 EV/EBITDA 25,6 19,5 11,0 6,2 4,8 P/S 11,8 8,9 5,8 4,0 3,3 EV/S 11,6 8,6 5,4 3,5 2,6 Aktiekurs, SEK 29,8 Antal aktier m 39,6 Börsvärde, MSEK 1178 Nettokassa, MSEK 26,0 Free float % 60 Oms/dag/ Analytiker: Dawid Myslinski * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Tel Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Net Entertainment Historik Net Entertainment grundades 1996 genom ett samarbete mellan Kinnevik och dåvarande Cherryföretagen. Målet var att ta del av den starka Internettillväxten och erbjuda kasinospel exempelvis Roulette och Black Jack även i en virtuell miljö. Efter fyra års produktutveckling lanserades det första Internetbaserade kasinot år 2000, vilket skedde i egen regi. Net Entertainment har sedan 2005 ingen egen kasinoverksamhet, utan licensierar mjukvaran till speloperatörer mot en avgift. Net Entertainment noterades på NGM i april 2007 Närvaro i Sverige och på Malta Net Entertianment-aktien noterades på Nordic Growth Market i april Noteringen följde en utdelnig av aktierna till aktieägare i Betssonkoncernen. Noteringen ökade transparansen i bolaget vilket underlättade för potentiella investerare att bilda sig en uppfattning om verksamheten och värderingen av aktien. Vid noteringen handlades aktien till cirka 14 kronor och har sedan dess utvecklats starkt. Under innevarande år planerar bolaget en notering på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Tanken är att detta ska öka intresset för bolaget från institutionella investerare och ge en bättre likviditet i aktiehandeln. Net Entertainment i dag Per den sista juni i år sysselsatte Net Entertainment 91 personer. Verksamheten är teknikintensiv och en majoritet av de anställda arbetar med produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, medan försäljning och marknadsföring hanteras från Malta, där bolget är licensierat. Anledningen till detta är att spel är lagligt och reglerat på Malta, och de flesta av Net Entertainments kunder bedriver därför sin verksamhet därifrån. Spelbolag på Malta har också en gynnsam beskattning. EU-kommissionen är kritisk till statliga spelmonopol Den legala situationen trenden går mot en avmonopolisering Inom EU råder en något oklar legal situation avseende spel på Internet. I många europeiska länder (som Sverige) tillåts endast statliga spelbolag bedriva spelverksamhet. Detta har EU-kommissionen motsatt sig med motveringen att statliga monopol strider mot den fria etableringsrätten av varor och tjänster inom EU. Ett antal rättsfall på området har avgjorts av EG-domstolen och samtliga tyder på att statliga spelmonopol kommer att få svårt att motivera sitt existensberättigande, om de inte kan visa att de finns till för att skydda folkhälsan i landet. Den legala situationen påverkar Net Entertainment indirekt, genom att kundernas (operatörernas) möjlighet att marknadsföra sig mot slutkunden kan komma att påverkas. Privata spelbolag får i dag verka under licenser i Storbritannien, Malta, Spanien och Italien. Tydligt är att också Frankrike är på väg att anta ett liknande förhållningssätt. Tydliga motståndare är i det här fallet Tyskland, Norge och Turkiet. I praktiken har det dock visat sig svårt att hindra konsumenterna från att spela på internet. När Turkiet införde förbud mot spel på Internet våren 2007 tappade operatören Betsson initialt många 3

4 Ett spelförbud i Norge utgör ett kortsiktigt hot kunder men merparten har lyckats att hitta tillbaka till Betsson. I USA har spelförbudet lett till att börsnoterade spelbolag dragit sig ur marknaden medan aktörer med sämre transparans fortsatt att erbjuda speltjänser. Redeyes bedöming är att ett spelförbud i Norge eller Tyskland skulle kunna påverka Net Entertainment negativt på kort sikt, men att den legala situationen i Europa inte är något stort hot, då trenden tydligt går mot en marknadsliberalisering. Marknaden Den globala spelmarknaden (spel om pengar) på internet beräknas år 2007 ha genererat ett spelöverskott om 15 miljarder dollar 1. Av detta beräknas Europa stå för ungefär hälften. Ur ett produktperspektiv representerar Kasino-produkter cirka 25 procent av spelöverskottet och den europeiska kasinomarknaden på internet skulle med andra ord uppgått till cirka 1,6 miljarder USD, eller drygt 10 miljarder kronor på operatörsnivå. Licensavgiften för Net Entertainments del antas av Redeye uppgå till mellan 10 och 20 procent av operatörens omsättning, vilket ger Net Entertainment mellan en och två miljarder kronor att dela på. Net Entertainments antagande är att man har cirka 10 procent av marknaden då man 2007 omsatte 131 MSEK. Branschen rider på utbyggnaden av bredband i Europa Tillväxten för marknaden framöver bedöms ligga på mellan 15 och 20 procent per år de närmaste tre åren 2. En viktig underliggande drivkraft för tillväxten är att allt fler hushåll får tillgång till bredbandsuppkopplingar, vilket är samma drivkraft som för den växande e-handeln. Spel på Internet tar också marknadsandelar från spel i fysiska lokaler, en marknad som är knappt 20 gånger större än spelmarknaden på Internet. Produkter Net Entertainment erbjuder produkterna CasinoModule och CasinoCafé. Den förstnämnda produkten är bolagets flaggskepp och licensieras ut till närmare 60 operatörer. Produkten omfattar en komplett upssättning kasinospel och inkludear en adminstativ plattform, som enligt Net Entertainment utgör en viktig konkurrensfördel. Kunderna får varje kvartal en uppdaterad produktversion inkluderande 4 till 6 nya spel. CasinoModule erbjuder stöd för 21 huvudsakligen europeiska språk, inklusive turkiska och hebreiska. Produkten är browserbaserad, vilket gör att den inte kräver nedladdning och är tillgänglig från vilket dator som helst. Net Entertainment har även en nedladdningsbar klient under utveckling. CasinoCafé är avsedd att erbjuda kasinospel i fysisk miljö. Produkten påminner om ett Internetcafé där spelare kan deponera pengar och spela samma kasinospel som CasinoModule innehåller. Under februari i år slöt Net Entertainment det första avtalet med en kund för en pilotlansering av CasinoCafé under februari i år. Enligt Redeyes bedömning är det något 1 GBGC Online Gambling Data Report 2007 Q4 2 GBGC, 15 januari

5 oroväckande att inga nya avtal har tecknats för produkten sedan dess, men Net Entertainment framhåller att intresset är stort. Nischstrategin har varit framgångsrik men det kan bli nödvändigt att bredda produktutbudet Net Entertainment har valt att fokusera på kasinospel som avgränsad nisch. Bolagets sex huvudsakliga konkurrenter Chartwell, Boss Media, Crtyptologic, Real Time Gaming, Microgaming och Playtech erbjuder alla en bredare produktportfölj. Hittills har det inte märkts att en smalare produktportfölj skulle vara till nackdel för Net Entertainment som växt snabbare än marknaden, men det kan bli fallet i framtiden och Net Entertainment har själva annonserat att man har för avsikt att bredda produktutbudet. Bolaget hävdar att operatörer i allt större utsträckning väljer de bästa leverantörerna inom varje produktområde, vilket skulle tala till bolagets fördel. Utan tvekan har Net Entartainments strategi betalat sig. Samtidigt är Redeyes bedömning att det finns klara fördelar med ett brett produktutbud. En operatör har skäl att välja en enda mjukvaruleverantör som kan leverera en paketlösning, istället för att anlita upp till fyra eller fem olika mjukvaruleverantörer. Till exempel kan operatören då sannolikt förhandla till sig ett bättre avtal eftersom man blir en större kund. Net Entertainment har uttalat att man vill växa både organiskt och genom förvärv och det skulle inte vara förvånande om bolaget skulle utöka sitt produktutbud genom att köpa ett bolag med kompletterande produkt- eller kundbas. Med tanke på Net Entertainments höga kassaflöden borde det inte vara något problem att finansiera eventuella förvärv. Operatörerna breddar produktutbudet Kunder En typisk kund för Net Entertainment är en speloperatör som vill utöka sitt befintliga produktutbud med kasinospel. Det kan handla om en operatör som tidigare erbjudit vadslagning på sportspel eller kanske poker till sina spelare. Det har varit en tydlig trend de senaste åren att operatörerna successivt breddat produktutbudet då de ser möjligheter till ökade intäkter genom korsförsäljning. Denna trend har bidragit till Net Entertainments tillväxt de senaste åren. Bland kunderna finns samtliga svenska börsnoterade operatörer som Unibet, Betsson, Redbet och Entraction, samt ett antal europeiska aktörer, där de största är Poker Room, Gaming VC och bet-at-home.com. Under 2007 tecknade Net Entertainment avtal med 18 nya operatörer om leverans av CasinoModule. Hittills i år har 14 nya kontrakt tecknats, däribland med bet-at-home.com (med över en miljon registrerade användare) och king.com (världens största operatör av så kallade skill games ). Ytterligare två avtal tecknades med lika stora eller större operatörer som beräknas vara i drift runt årsskiftet. 5

6 Bolaget har än så länge inte märkt av den hårdnande konkurrensen på spelmarknaden Affärsmodell Bolagets verksamhet består av att utveckla och licensiera ut mjukvara för kasinospel på Internet. Kunder är operatörer som i sin tur marknadsför spelen mot slutkunden, privatpersoner. Net Entertainment är med andra ord en så kallad business to business-aktör som inte marknadsför sig mot slutkunden. Därmed har bolaget hittills inte drabbats av den allt hårdare konkurrensen inom spelbranschen. I sin senaste rapport skriver bolaget att royaltynivån, den del av intäkterna som tillfaller Net Entertainment, har varit stabil de senaste kvartalen. Redeyes bedömning är att konkurrensen på sikt kommer att driva ned royaltynivån. Net Entertainment Betsson Unibet Redbet Affärsmodellen bygger på intäktsdelning mellan operatören och Net Entertainment. Operatörerna betalar royalty enligt en stafflad trappstegsmodell som innebär att en högre omsatt volym på marginalen ger en lägre royaltynivå till Net Entertainment. Förutom intäktsdelningen tar Net Entertainment ut en engångsavgift av operatören vid kontraktsteckning. I övrigt är affärsmodellen skalbar och innebär att bolaget kunnat behålla en hög rörelsemarginal trots att man satsar stora resurser på utveckling. Under 2007 och till och med Q har bolaget gjort investeringar på motsvarande 20,9 MSEK, eller cirka 24 procent av omsättningen under perioden. Under år 2007 var rörelsemarginalen 39 procent, en nivå som också upprätthållits under första halvan av Kassaflödet uppgick till 32,3 MSEK, exklusive utdelning i Q2 Finansiell ställning Net Entertainment balansräkning visar på god soliditet. Det egna kapitalen uppgick per halvårsskiftet till 52,4 procent av balansomslutningen på 108 MSEK. Bolaget har inga lån och de kortfristiga skulderna motsvaras i princip av omsättningstillgångrna, exklusive likvida medel. Kassan uppgick per den sista juni till cirka 26 MSEK. Kassaflödet under det andra kvartalet uppgick till 32,3 MSEK, exklusive periodens utdelning på 29,7 MSEK. Bolagets affärsmodell möjliggör en stark finansiell ställning genom en god bruttomarginal och stabila kassaflöden. 6

7 Prognoser för 2008 Under första halvåret i år omsatte Net Entertainment 90,5 MSEK, motsvarande en tillväxt på 44 procent jämfört med fjolåret. Under Q tecknades avtal med börsnoterade Gaming VC, en relativt stor kund som under 2006 omsatte 40,6 MEUR på poker och kasino. Denna kund har ännu inte kommit igång men beräknas komma igång under Q4. Under Q1 i år tecknades avtal med en annan stor operatör; bet-athome.com. som kommit igång under Q2. Sett till den generella tillväxten för kasinospel på Internet och med bidrag från bet-at-home.com, Gaming VC och ett drygt tjugotal mindre operatörer som startar i år räknar vi med att Net Entertainments omsättning stiger till drygt 200 MSEK i år. Detta motsvarar en tillväxttakt på 54 procent jämfört med år MSEK Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' Q1'08 Q2'08 Q3'08P Q4'08P 2008P Omsättning 33,7 29,7 32,4 36,3 132,0 42,8 48,2 53,2 58,2 202,3 Rörelseresultat 12,5 12,2 10,7 15, ,9 18,3 22,7 26,3 84 Nettovinst 11,5 9,8 13, ,4 17,5 20,5 23,4 77 VPA, SEK 1,16 1,94 Försäljningstillväxt 52% 28% 33% 19% 32% 28% 62% 64% 61% 54% Rörelsemarginal, % 38% 41% 33% 42% 39% 40% 38% 43% 45% 42% Vinsttillväxt 61% 98% 73% 35% 61% 34% 61% 110% 70% 67% Startade kasinon Källa: Redeye Research Efter 2008 Under Q3 i år tecknade Net Entertainment avtal med tre stora operatörer som beräknas bidra till omsättningen från Q eftersom det normalt tar mellan 3 och 6 månader från att avtal ingåtts till att operatören lanserar kasinot. Vi räknar vidare med att bolaget fortsätter att starta upp mellan 3 och 5 kasinon per kvartal med mindre operatörer. Skulle avtal tecknas med större operatörer kommer vi sannolikt att justera upp våra prognoser. Sammantaget räknar vi med en omsättningstillväxt under 2009 på 45 procent. Under 2010 räknar vi med att royaltynivån kommer under viss press och att cirka 10 nya kasinon lanseras med mindre operatörer, vilket sammantaget ger en tillväxt på 23 procent p 2009p 2010p Omsättning, MSEK 64,7 132,0 202,3 293,0 359,8 Tillväxt 54% 32% 54% 45% 23% EBIT 40,8 50,6 84,2 148,7 181,9 Nettoresultat 28,5 45,9 76,9 136,6 165,1 Tillväxt 86% 61% 67% 78% 21% EPS 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 P/E 15,3 8,6 7,1 Källa: Redeye Research 7

8 Värdering Utifrån våra prognoser och den aktuella kursen 29,80 kronor handlas aktien till ett P/E-tal på 15,3 gånger årets förväntade vinst och 8,6 gånger 2009 års förväntade vinst. I våra prognoser har vi antagit att rörelsemarginalen under 2009 och 2010 stiger till 51 procent. Skulle bolaget välja att öka kostnadsmassan mer än vi antagit (19 respektive 23 procent) och hålla sig på en rörelsemarginal på 40 procent skulle P/E-talet för 2009 och 2010 stiga till 11,1 respektive 8,9. De låga vinstmultiplarna oavsett om man räknar med 50 eller 40 procents rörelsemarginal visar att aktien värderas försiktigt, mot bakgrund av bolagets stabila och höga vinsttillväxt. Följande tabell visar hur bolaget värderas i jämförelse med två av sina börsnoterade konkurrenter som det finns tillgängliga prognoser på. Värdering Rörelsemarginal Tillväxt P/S P/E p Bolagsvärde 2008p 2009p 2008p 2009p Cryptologic 11% neg. 668 MSEK 1,5 1,3 40,7 12,9 Playtech 38% 65% MSEK 13,1 10,4 18,9 15,2 Net Entertainment 39% 67% 1179 MSEK 5,8 4,0 15,3 8,6 Källa: Bloomberg, Redeye Research Jämförelsen visar på stora individuella skillnader mellan bolagens värdering. Cryptologic har under årets inledning drabbats av höga omstruktureringskostnader och årets negativa vinsttillväxt är att betrakta som bolagsspecifik. En möjlig förklaring till att Net Entertainment värderas lägre än konkurrenten Playtech är bolagens storleksförhållande. Playtech driver också ipoker, ett av världens största pokernätverk, men kasino stod under Q2 för mer än 75 procent av bolagets omsättning. Värt att notera är också att konkurrenten Boss Media köptes ut från stockholmsbörsen under februari till en vinstmultipel på 25 gånger årets prognosticerade vinst (Redeyes prognos). Som ytterligare komplement har vi värderat bolaget genom att diskontera förväntade kassaflöden. Utifrån en diskonteringsränta (WACC) på 13,70 procent får vi ett motiverat värde på 35,30 kronor. Ett känslighetstest visar att en justering av diskonteringsräntan med en procentenhet påverkar det motiverade värdet med cirka 10 procent. Den höga känsligheten beror på att mycket av bolagets värde förväntas genereras av framtida pengaströmmar. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella Intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. Utv. Kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) NOPLAT Avskrivningar Ex GW Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 6,0 NV FCF ( ) 304,7 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 726,2 Riskfri ränta (%) 4,5 NV FCF, (2021-) 338,2 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillg. 0,0 WACC 13,7 Räntebärande skulder -26,0 Motiverat värde 1 395,1 Antaganden (%) Genomsn. förs.tillv. 10,9 Motiverat värde per aktie, SEK 35,3 EBITA-Marginal* 31,1 Börskurs, SEK 29,80 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE, %) 201,9 132,6 100,2 98,3 78,4 ROCE (%) 289,2 146,1 109,8 107,0 86,3 ROIC (%) 208,7 146,6 100,1 97,7 77,7 EBITDA-marginal (just,%) 45,3 44,3 49,0 56,3 55,5 EBIT just-marginal 40,9 38,3 41,6 50,7 50,6 Netto just-marginal 28,5 34,8 38,0 46,6 45,9 Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 VPA just 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 Utdelning 0,3 0,7 1,5 2,5 3,0 Nettoskuld -0,5-1,1-2,2-4,1-5,7 Antal aktier 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 06/08P 1 mån 20,1% Omsättning 42,9% 3 mån 44,0% Rörelseresultat, just 66,1% 12 mån 76,3% V/A, just 73,1% Årets Början 86,3% EK 109,3% Aktiestruktur % Röster Kapital Per Hamberg och bolag 8,7 20,8 Rolf Lundström, familj och bolag 6,5 14,4 Göran Månsson och bolag 5,8 2,6 SEB 5,8 2,6 Lars Kling 4,0 9,7 Nordnet 3,7 1,6 Pontus Lindwall 2,3 1,0 Bill Lindwall dödsbo 1,5 6,3 Remium Fonder 1,4 0,6 Knutsson Holding 1,4 0,6 Aktien Lista NGM Kurs,SEK 29,80 Antal aktier, milj 39,6 Börsvärde, MSEK Börspost 200 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordförande Johan Öhman Daniel Nilsson Rolf Blom Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport, Q3 3 November Analytiker Dawid Myslinski Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Kapitalstruktur e 2009e 2010e Soliditet 28% 54% 67% 77% 82% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 7,1 3,8 2,6 2,1 1,7 Tillväxt (%) e 2009e 2010e Försäljningstillväxt 54,2 32,3 53,3 44,8 22,8 VPA-tillväxt (just) 85,8 61,2 67,4 77,7 20,9 Tillväxt eget kapital 32,7 230,3 88,8 77,0 37,3 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2009e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e 2009e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 4 100% 90% 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 0% 0% e 2009e e 2009e VPA just VPA just ex gw Skuldsättningsgrad Soliditet Om rekommendationen Dawid Myslinski äger aktier i bolaget Net Entertainment. Verksamhetsbeskrivning Net Entertainment är idag marknadsledande inom webbläsarbaserad spelprogramvara och närmare 60 onlineoperatörer använder sig av CasinoModule. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm och all utveckling sker internt. Net Entertainment är noterat på Nordic Growth Market, NGM Equity. 10

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer