Net Entertainment (NET B)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Net Entertainment (NET B)"

Transkript

1 Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell innebär goda kassaflöden och en skuldfri balansräkning. Den legala situationen utgör en risk på kort sikt, samtidigt som trenden mot en liberalare inställning på paneuropeisk nivå är tydlig. Vi räknar med att bolaget ökar vinsten med 67 procent i år. Tillväxten drivs av ett ökat antal kunder och en tillväxt hos befintliga kunder som drar nytta av den allt högre internetpenetrationen på den europeiska kontinenten. Lista: NGM Börsvärde: MSEK Bransch: Spel / Underhållning VD: Johan Öhman Styrelseordf: Rolf Blom Aktiekurs, SEK Kursutveckling Net Entertainment okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 Net Entertainment OMX Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2009p 2010p Omsättning, MSEK Tillväxt 54% 32% 53% 45% 23% EBIT 40,8 50, Res. F. Skatt 39,8 50,8 84,3 149,5 183,4 Nettoresultat 28,5 45,9 76,9 136,6 165,1 Rörelsemarginal 41% 39% 42% 51% 51% EPS 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 P/E 13,8 15,3 8,6 7,1 EV/EBITDA 25,6 19,5 11,0 6,2 4,8 P/S 11,8 8,9 5,8 4,0 3,3 EV/S 11,6 8,6 5,4 3,5 2,6 Aktiekurs, SEK 29,8 Antal aktier m 39,6 Börsvärde, MSEK 1178 Nettokassa, MSEK 26,0 Free float % 60 Oms/dag/ Analytiker: Dawid Myslinski * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Tel Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Net Entertainment Historik Net Entertainment grundades 1996 genom ett samarbete mellan Kinnevik och dåvarande Cherryföretagen. Målet var att ta del av den starka Internettillväxten och erbjuda kasinospel exempelvis Roulette och Black Jack även i en virtuell miljö. Efter fyra års produktutveckling lanserades det första Internetbaserade kasinot år 2000, vilket skedde i egen regi. Net Entertainment har sedan 2005 ingen egen kasinoverksamhet, utan licensierar mjukvaran till speloperatörer mot en avgift. Net Entertainment noterades på NGM i april 2007 Närvaro i Sverige och på Malta Net Entertianment-aktien noterades på Nordic Growth Market i april Noteringen följde en utdelnig av aktierna till aktieägare i Betssonkoncernen. Noteringen ökade transparansen i bolaget vilket underlättade för potentiella investerare att bilda sig en uppfattning om verksamheten och värderingen av aktien. Vid noteringen handlades aktien till cirka 14 kronor och har sedan dess utvecklats starkt. Under innevarande år planerar bolaget en notering på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Tanken är att detta ska öka intresset för bolaget från institutionella investerare och ge en bättre likviditet i aktiehandeln. Net Entertainment i dag Per den sista juni i år sysselsatte Net Entertainment 91 personer. Verksamheten är teknikintensiv och en majoritet av de anställda arbetar med produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, medan försäljning och marknadsföring hanteras från Malta, där bolget är licensierat. Anledningen till detta är att spel är lagligt och reglerat på Malta, och de flesta av Net Entertainments kunder bedriver därför sin verksamhet därifrån. Spelbolag på Malta har också en gynnsam beskattning. EU-kommissionen är kritisk till statliga spelmonopol Den legala situationen trenden går mot en avmonopolisering Inom EU råder en något oklar legal situation avseende spel på Internet. I många europeiska länder (som Sverige) tillåts endast statliga spelbolag bedriva spelverksamhet. Detta har EU-kommissionen motsatt sig med motveringen att statliga monopol strider mot den fria etableringsrätten av varor och tjänster inom EU. Ett antal rättsfall på området har avgjorts av EG-domstolen och samtliga tyder på att statliga spelmonopol kommer att få svårt att motivera sitt existensberättigande, om de inte kan visa att de finns till för att skydda folkhälsan i landet. Den legala situationen påverkar Net Entertainment indirekt, genom att kundernas (operatörernas) möjlighet att marknadsföra sig mot slutkunden kan komma att påverkas. Privata spelbolag får i dag verka under licenser i Storbritannien, Malta, Spanien och Italien. Tydligt är att också Frankrike är på väg att anta ett liknande förhållningssätt. Tydliga motståndare är i det här fallet Tyskland, Norge och Turkiet. I praktiken har det dock visat sig svårt att hindra konsumenterna från att spela på internet. När Turkiet införde förbud mot spel på Internet våren 2007 tappade operatören Betsson initialt många 3

4 Ett spelförbud i Norge utgör ett kortsiktigt hot kunder men merparten har lyckats att hitta tillbaka till Betsson. I USA har spelförbudet lett till att börsnoterade spelbolag dragit sig ur marknaden medan aktörer med sämre transparans fortsatt att erbjuda speltjänser. Redeyes bedöming är att ett spelförbud i Norge eller Tyskland skulle kunna påverka Net Entertainment negativt på kort sikt, men att den legala situationen i Europa inte är något stort hot, då trenden tydligt går mot en marknadsliberalisering. Marknaden Den globala spelmarknaden (spel om pengar) på internet beräknas år 2007 ha genererat ett spelöverskott om 15 miljarder dollar 1. Av detta beräknas Europa stå för ungefär hälften. Ur ett produktperspektiv representerar Kasino-produkter cirka 25 procent av spelöverskottet och den europeiska kasinomarknaden på internet skulle med andra ord uppgått till cirka 1,6 miljarder USD, eller drygt 10 miljarder kronor på operatörsnivå. Licensavgiften för Net Entertainments del antas av Redeye uppgå till mellan 10 och 20 procent av operatörens omsättning, vilket ger Net Entertainment mellan en och två miljarder kronor att dela på. Net Entertainments antagande är att man har cirka 10 procent av marknaden då man 2007 omsatte 131 MSEK. Branschen rider på utbyggnaden av bredband i Europa Tillväxten för marknaden framöver bedöms ligga på mellan 15 och 20 procent per år de närmaste tre åren 2. En viktig underliggande drivkraft för tillväxten är att allt fler hushåll får tillgång till bredbandsuppkopplingar, vilket är samma drivkraft som för den växande e-handeln. Spel på Internet tar också marknadsandelar från spel i fysiska lokaler, en marknad som är knappt 20 gånger större än spelmarknaden på Internet. Produkter Net Entertainment erbjuder produkterna CasinoModule och CasinoCafé. Den förstnämnda produkten är bolagets flaggskepp och licensieras ut till närmare 60 operatörer. Produkten omfattar en komplett upssättning kasinospel och inkludear en adminstativ plattform, som enligt Net Entertainment utgör en viktig konkurrensfördel. Kunderna får varje kvartal en uppdaterad produktversion inkluderande 4 till 6 nya spel. CasinoModule erbjuder stöd för 21 huvudsakligen europeiska språk, inklusive turkiska och hebreiska. Produkten är browserbaserad, vilket gör att den inte kräver nedladdning och är tillgänglig från vilket dator som helst. Net Entertainment har även en nedladdningsbar klient under utveckling. CasinoCafé är avsedd att erbjuda kasinospel i fysisk miljö. Produkten påminner om ett Internetcafé där spelare kan deponera pengar och spela samma kasinospel som CasinoModule innehåller. Under februari i år slöt Net Entertainment det första avtalet med en kund för en pilotlansering av CasinoCafé under februari i år. Enligt Redeyes bedömning är det något 1 GBGC Online Gambling Data Report 2007 Q4 2 GBGC, 15 januari

5 oroväckande att inga nya avtal har tecknats för produkten sedan dess, men Net Entertainment framhåller att intresset är stort. Nischstrategin har varit framgångsrik men det kan bli nödvändigt att bredda produktutbudet Net Entertainment har valt att fokusera på kasinospel som avgränsad nisch. Bolagets sex huvudsakliga konkurrenter Chartwell, Boss Media, Crtyptologic, Real Time Gaming, Microgaming och Playtech erbjuder alla en bredare produktportfölj. Hittills har det inte märkts att en smalare produktportfölj skulle vara till nackdel för Net Entertainment som växt snabbare än marknaden, men det kan bli fallet i framtiden och Net Entertainment har själva annonserat att man har för avsikt att bredda produktutbudet. Bolaget hävdar att operatörer i allt större utsträckning väljer de bästa leverantörerna inom varje produktområde, vilket skulle tala till bolagets fördel. Utan tvekan har Net Entartainments strategi betalat sig. Samtidigt är Redeyes bedömning att det finns klara fördelar med ett brett produktutbud. En operatör har skäl att välja en enda mjukvaruleverantör som kan leverera en paketlösning, istället för att anlita upp till fyra eller fem olika mjukvaruleverantörer. Till exempel kan operatören då sannolikt förhandla till sig ett bättre avtal eftersom man blir en större kund. Net Entertainment har uttalat att man vill växa både organiskt och genom förvärv och det skulle inte vara förvånande om bolaget skulle utöka sitt produktutbud genom att köpa ett bolag med kompletterande produkt- eller kundbas. Med tanke på Net Entertainments höga kassaflöden borde det inte vara något problem att finansiera eventuella förvärv. Operatörerna breddar produktutbudet Kunder En typisk kund för Net Entertainment är en speloperatör som vill utöka sitt befintliga produktutbud med kasinospel. Det kan handla om en operatör som tidigare erbjudit vadslagning på sportspel eller kanske poker till sina spelare. Det har varit en tydlig trend de senaste åren att operatörerna successivt breddat produktutbudet då de ser möjligheter till ökade intäkter genom korsförsäljning. Denna trend har bidragit till Net Entertainments tillväxt de senaste åren. Bland kunderna finns samtliga svenska börsnoterade operatörer som Unibet, Betsson, Redbet och Entraction, samt ett antal europeiska aktörer, där de största är Poker Room, Gaming VC och bet-at-home.com. Under 2007 tecknade Net Entertainment avtal med 18 nya operatörer om leverans av CasinoModule. Hittills i år har 14 nya kontrakt tecknats, däribland med bet-at-home.com (med över en miljon registrerade användare) och king.com (världens största operatör av så kallade skill games ). Ytterligare två avtal tecknades med lika stora eller större operatörer som beräknas vara i drift runt årsskiftet. 5

6 Bolaget har än så länge inte märkt av den hårdnande konkurrensen på spelmarknaden Affärsmodell Bolagets verksamhet består av att utveckla och licensiera ut mjukvara för kasinospel på Internet. Kunder är operatörer som i sin tur marknadsför spelen mot slutkunden, privatpersoner. Net Entertainment är med andra ord en så kallad business to business-aktör som inte marknadsför sig mot slutkunden. Därmed har bolaget hittills inte drabbats av den allt hårdare konkurrensen inom spelbranschen. I sin senaste rapport skriver bolaget att royaltynivån, den del av intäkterna som tillfaller Net Entertainment, har varit stabil de senaste kvartalen. Redeyes bedömning är att konkurrensen på sikt kommer att driva ned royaltynivån. Net Entertainment Betsson Unibet Redbet Affärsmodellen bygger på intäktsdelning mellan operatören och Net Entertainment. Operatörerna betalar royalty enligt en stafflad trappstegsmodell som innebär att en högre omsatt volym på marginalen ger en lägre royaltynivå till Net Entertainment. Förutom intäktsdelningen tar Net Entertainment ut en engångsavgift av operatören vid kontraktsteckning. I övrigt är affärsmodellen skalbar och innebär att bolaget kunnat behålla en hög rörelsemarginal trots att man satsar stora resurser på utveckling. Under 2007 och till och med Q har bolaget gjort investeringar på motsvarande 20,9 MSEK, eller cirka 24 procent av omsättningen under perioden. Under år 2007 var rörelsemarginalen 39 procent, en nivå som också upprätthållits under första halvan av Kassaflödet uppgick till 32,3 MSEK, exklusive utdelning i Q2 Finansiell ställning Net Entertainment balansräkning visar på god soliditet. Det egna kapitalen uppgick per halvårsskiftet till 52,4 procent av balansomslutningen på 108 MSEK. Bolaget har inga lån och de kortfristiga skulderna motsvaras i princip av omsättningstillgångrna, exklusive likvida medel. Kassan uppgick per den sista juni till cirka 26 MSEK. Kassaflödet under det andra kvartalet uppgick till 32,3 MSEK, exklusive periodens utdelning på 29,7 MSEK. Bolagets affärsmodell möjliggör en stark finansiell ställning genom en god bruttomarginal och stabila kassaflöden. 6

7 Prognoser för 2008 Under första halvåret i år omsatte Net Entertainment 90,5 MSEK, motsvarande en tillväxt på 44 procent jämfört med fjolåret. Under Q tecknades avtal med börsnoterade Gaming VC, en relativt stor kund som under 2006 omsatte 40,6 MEUR på poker och kasino. Denna kund har ännu inte kommit igång men beräknas komma igång under Q4. Under Q1 i år tecknades avtal med en annan stor operatör; bet-athome.com. som kommit igång under Q2. Sett till den generella tillväxten för kasinospel på Internet och med bidrag från bet-at-home.com, Gaming VC och ett drygt tjugotal mindre operatörer som startar i år räknar vi med att Net Entertainments omsättning stiger till drygt 200 MSEK i år. Detta motsvarar en tillväxttakt på 54 procent jämfört med år MSEK Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4' Q1'08 Q2'08 Q3'08P Q4'08P 2008P Omsättning 33,7 29,7 32,4 36,3 132,0 42,8 48,2 53,2 58,2 202,3 Rörelseresultat 12,5 12,2 10,7 15, ,9 18,3 22,7 26,3 84 Nettovinst 11,5 9,8 13, ,4 17,5 20,5 23,4 77 VPA, SEK 1,16 1,94 Försäljningstillväxt 52% 28% 33% 19% 32% 28% 62% 64% 61% 54% Rörelsemarginal, % 38% 41% 33% 42% 39% 40% 38% 43% 45% 42% Vinsttillväxt 61% 98% 73% 35% 61% 34% 61% 110% 70% 67% Startade kasinon Källa: Redeye Research Efter 2008 Under Q3 i år tecknade Net Entertainment avtal med tre stora operatörer som beräknas bidra till omsättningen från Q eftersom det normalt tar mellan 3 och 6 månader från att avtal ingåtts till att operatören lanserar kasinot. Vi räknar vidare med att bolaget fortsätter att starta upp mellan 3 och 5 kasinon per kvartal med mindre operatörer. Skulle avtal tecknas med större operatörer kommer vi sannolikt att justera upp våra prognoser. Sammantaget räknar vi med en omsättningstillväxt under 2009 på 45 procent. Under 2010 räknar vi med att royaltynivån kommer under viss press och att cirka 10 nya kasinon lanseras med mindre operatörer, vilket sammantaget ger en tillväxt på 23 procent p 2009p 2010p Omsättning, MSEK 64,7 132,0 202,3 293,0 359,8 Tillväxt 54% 32% 54% 45% 23% EBIT 40,8 50,6 84,2 148,7 181,9 Nettoresultat 28,5 45,9 76,9 136,6 165,1 Tillväxt 86% 61% 67% 78% 21% EPS 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 P/E 15,3 8,6 7,1 Källa: Redeye Research 7

8 Värdering Utifrån våra prognoser och den aktuella kursen 29,80 kronor handlas aktien till ett P/E-tal på 15,3 gånger årets förväntade vinst och 8,6 gånger 2009 års förväntade vinst. I våra prognoser har vi antagit att rörelsemarginalen under 2009 och 2010 stiger till 51 procent. Skulle bolaget välja att öka kostnadsmassan mer än vi antagit (19 respektive 23 procent) och hålla sig på en rörelsemarginal på 40 procent skulle P/E-talet för 2009 och 2010 stiga till 11,1 respektive 8,9. De låga vinstmultiplarna oavsett om man räknar med 50 eller 40 procents rörelsemarginal visar att aktien värderas försiktigt, mot bakgrund av bolagets stabila och höga vinsttillväxt. Följande tabell visar hur bolaget värderas i jämförelse med två av sina börsnoterade konkurrenter som det finns tillgängliga prognoser på. Värdering Rörelsemarginal Tillväxt P/S P/E p Bolagsvärde 2008p 2009p 2008p 2009p Cryptologic 11% neg. 668 MSEK 1,5 1,3 40,7 12,9 Playtech 38% 65% MSEK 13,1 10,4 18,9 15,2 Net Entertainment 39% 67% 1179 MSEK 5,8 4,0 15,3 8,6 Källa: Bloomberg, Redeye Research Jämförelsen visar på stora individuella skillnader mellan bolagens värdering. Cryptologic har under årets inledning drabbats av höga omstruktureringskostnader och årets negativa vinsttillväxt är att betrakta som bolagsspecifik. En möjlig förklaring till att Net Entertainment värderas lägre än konkurrenten Playtech är bolagens storleksförhållande. Playtech driver också ipoker, ett av världens största pokernätverk, men kasino stod under Q2 för mer än 75 procent av bolagets omsättning. Värt att notera är också att konkurrenten Boss Media köptes ut från stockholmsbörsen under februari till en vinstmultipel på 25 gånger årets prognosticerade vinst (Redeyes prognos). Som ytterligare komplement har vi värderat bolaget genom att diskontera förväntade kassaflöden. Utifrån en diskonteringsränta (WACC) på 13,70 procent får vi ett motiverat värde på 35,30 kronor. Ett känslighetstest visar att en justering av diskonteringsräntan med en procentenhet påverkar det motiverade värdet med cirka 10 procent. Den höga känsligheten beror på att mycket av bolagets värde förväntas genereras av framtida pengaströmmar. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella Intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. Utv. Kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) NOPLAT Avskrivningar Ex GW Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 6,0 NV FCF ( ) 304,7 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 726,2 Riskfri ränta (%) 4,5 NV FCF, (2021-) 338,2 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillg. 0,0 WACC 13,7 Räntebärande skulder -26,0 Motiverat värde 1 395,1 Antaganden (%) Genomsn. förs.tillv. 10,9 Motiverat värde per aktie, SEK 35,3 EBITA-Marginal* 31,1 Börskurs, SEK 29,80 Lönsamhet e 2009e 2010e Avk. på eget kapital (ROE, %) 201,9 132,6 100,2 98,3 78,4 ROCE (%) 289,2 146,1 109,8 107,0 86,3 ROIC (%) 208,7 146,6 100,1 97,7 77,7 EBITDA-marginal (just,%) 45,3 44,3 49,0 56,3 55,5 EBIT just-marginal 40,9 38,3 41,6 50,7 50,6 Netto just-marginal 28,5 34,8 38,0 46,6 45,9 Data per aktie, SEK e 2009e 2010e VPA 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 VPA just 0,72 1,16 1,94 3,45 4,17 Utdelning 0,3 0,7 1,5 2,5 3,0 Nettoskuld -0,5-1,1-2,2-4,1-5,7 Antal aktier 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 06/08P 1 mån 20,1% Omsättning 42,9% 3 mån 44,0% Rörelseresultat, just 66,1% 12 mån 76,3% V/A, just 73,1% Årets Början 86,3% EK 109,3% Aktiestruktur % Röster Kapital Per Hamberg och bolag 8,7 20,8 Rolf Lundström, familj och bolag 6,5 14,4 Göran Månsson och bolag 5,8 2,6 SEB 5,8 2,6 Lars Kling 4,0 9,7 Nordnet 3,7 1,6 Pontus Lindwall 2,3 1,0 Bill Lindwall dödsbo 1,5 6,3 Remium Fonder 1,4 0,6 Knutsson Holding 1,4 0,6 Aktien Lista NGM Kurs,SEK 29,80 Antal aktier, milj 39,6 Börsvärde, MSEK Börspost 200 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordförande Johan Öhman Daniel Nilsson Rolf Blom Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport, Q3 3 November Analytiker Dawid Myslinski Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Kapitalstruktur e 2009e 2010e Soliditet 28% 54% 67% 77% 82% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 7,1 3,8 2,6 2,1 1,7 Tillväxt (%) e 2009e 2010e Försäljningstillväxt 54,2 32,3 53,3 44,8 22,8 VPA-tillväxt (just) 85,8 61,2 67,4 77,7 20,9 Tillväxt eget kapital 32,7 230,3 88,8 77,0 37,3 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2009e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e 2009e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 4 100% 90% 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 0% 0% e 2009e e 2009e VPA just VPA just ex gw Skuldsättningsgrad Soliditet Om rekommendationen Dawid Myslinski äger aktier i bolaget Net Entertainment. Verksamhetsbeskrivning Net Entertainment är idag marknadsledande inom webbläsarbaserad spelprogramvara och närmare 60 onlineoperatörer använder sig av CasinoModule. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm och all utveckling sker internt. Net Entertainment är noterat på Nordic Growth Market, NGM Equity. 10

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 11 september 2007 ASPIRO (ASP.ST) Nya satsningar intressanta Aspiro väljer från och med andra kvartalet 2007 att dela in bolaget i tre nya verksamhetsområden. Detta för att tydliggöra de

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Fjärde kvartalet Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Teknik som ingjuter hopp

Teknik som ingjuter hopp ANALYSGARANTI* 8 april 2008 Novacast Technologies (NCASb.ST) Teknik som ingjuter hopp Novacast baserar sin verksamhet på teknologier och kunnande inom gjuteribranschen. Det mest intressanta området är

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

2004 2005 2006 2007e 2008e

2004 2005 2006 2007e 2008e ANALYSGARANTI* 24 Aug 27 Tilgin AB (TILG) Svagt Q2 men bra utsikter för H27 Tilgins Q2-rapport var som väntat svag, dock betydligt svagare än väntat. Anledningarna till detta var höga engångskostnader

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer