Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och resultat 2009 kommer att bli lägre äni fjol gör dock att vi sänker våra prognoser. Intäkterna i det andra kvartalet uppgick till 25,6 MSEK och rörelseresultatet hamnade på 2,9 MSEK. De sänkta prognoserna gör dock att bolaget kommer att få kämpa för att visa svarta siffror för resten av året. Under kvartalet har ett tidigare samarbete avslutats och ett nytt har inletts. Den relativt nya ledningen verkar därmed ha kunnat fokusera på själva affärsverksamheten. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 84 MSEK Leisure & Gaming Torvald Bohlin Mats Enquist Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 5,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng 5,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2010e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 141% 122% 15% 15% EBITDA EBITDA-marginal 9% 22% 12% 17% 19% EBIT EBIT-marginal 1% 11% 7% 12% 13% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 1% 9% 5% 11% 12% VPA 0,03 0,89 0,53 1,24 1,53 VPA just 0,03 0,89 0,53 1,24 1,53 P/E just 257,3 9,2 15,3 6,6 5,3 P/S 1,9 0,8 0,8 0,7 0,6 EV/S 1,4 0,4 0,5 0,5 0,4 EV/EBITDA just 16,5 1,7 4,5 2,8 2,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 8,2 Antal aktier (milj) 10,3 Börsvärde (MSEK) 84 Nettokassa (MSEK) 30 Free float (%) 60,0 Dagl oms. ( 000) 20 Analytiker: Dawid Myslinski Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers och 5) oupptäckt aktie. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers och oupptäckt aktie viktas med 0.5x. 2

3 Ok rapport, men tufft H2 väntar Redbet Årets intäkter kommer sannolikt att bli lägre än i fjol Osäkerheten var stor inför Redbets rapport för det andra kvartalet. VD Torvald Bolin hade i den senaste rapporten varnat för att både intäkter och resultat skulle påverkas negativt av striktare regler för bonusbetalningar till pokerspelare. Trots de osäkra förutsättningarna mäktade bolaget med att leverera en tillväxt på 3 procent i det andra kvartalet. De totala intäkterna uppgick till 25,6 MSEK, vilket var snäppet under vår prognos på 26 MSEK. VD flaggade dock på nytt för bistra tider genom uttalandet att både intäkter och resultat kommer att bli lägre i år än i fjol. Rörelseresultatet hamnade på 2,9 MSEK. Här hade vi väntat oss en siffra på 3,5 MSEK. Driftkostnaderna (spelskatter, mjukvara och betalningstjänster) blev högre än vad vi hade väntat oss, medan övriga externa kostnader (marknadsföring och intäktssplit) blev lägre. Förväntat vs. utfall (MSEK) Q2'08 Q2'09E Utfall Diff Spelintäkter 24,7 25,0 24,6-2% Rörelseresultat 9,7 3,5 2,9-17% VPA, SEK 3,49 1,59 0,52-67% Försäljningstillväxt 389% 5% 3% Rörelsemarginal 19,1% 13,5% 11,4% VPA tillväxt (YoY) n.a. - 54% -67% Källa: Redeye Research, Redbet Den stora avvikelsen i jämförelsen med Q2 i fjol beror på att bolaget underskattat kostnaderna under hela 2008, något som sedan istället ledde till att en bulk kostnader bokades i Q Vi hade spått en nettovinst på 3,3 MSEK i det andra kvartalet. Nettovinsten på 1,1 MSEK avvek med 67 procent från vår prognos och visar vilken stor procentuell effekt en skillnad på bara ett par miljoner kan få när det handlar om ett bolag av Redbets storlek och när vinsten ligger nära noll. Bolaget har ännu inte lyckats utnyttja den lägre skattesatsen på Malta Bolaget bokförde i kvartalet en oväntad stor skattekostnad på 2,0 MSEK, som också sägs omfatta första kvartalets skattekostnad. Posten är överraskande stor i förhållande till första halvårets resultat före skatt på 6,8 MSEK. Bolaget har därmed ännu inte lyckats dra full nytta av den lägre skattesatsen på Malta. 3

4 Goalwin.com bedöms inte ha någon större kommersiell potential Ny strategi tar form I rapporten framkom att Redbet säger upp avtalet med Goal.com. Den kommersiella potentialen bedöms inte uppfylla Redbets krav. Samarbetet med Goal.com (med ett stort antal sportintresserade besökare) kring sajten Goalwin.com har tydligen inte blivit den framgång som det hade potential att bli. Det avbrutna samarbetet kan vara ett första steg för Redbet att konsolidera den något spretiga floran av varumärken och samarbeten man är involverad i. Quantum Poker ny samarbetspartner för Redbet Ett nytt samarbete presenterades också. Redbet har tecknat ett licensavtal med Quantum Poker som ska satsa på den östeuropeiska marknaden. Samarbetet verkar ännu inte vara inlett eftersom Quantum Poker inte går att hitta på nätet. Det verkar därför som att Quantum Poker ska bygga sin spelarbas från grunden, vilket kommer att kräva betydande resurser för marknadsföring. Förhoppningsvis är detta resurser som aktörerna bakom bolaget har. Den östeuropeiska marknaden ligger efter i fråga om bredbandsutbyggnad och potentialen för tillväxt borde överlag var god. En nackdel är att BNP per capita är lägre än i västvärlden, vilket generellt betyder lägre intäkt per kund. Det avslutade samarbetet med Goal.com visar att den relativt nye VD:ns strategi skiljer sig från företrädaren, där lönsamhet prioriteras framför volym. Vidare visar det inledda samarbetet med Quantum Poker att bolaget är aktivt i sin jakt på tillväxt. Det återstor att se om Redbet kan hävda sig i konkurrensen mot betydligt större konkurrenter. Antalet aktiva kunder uppgick till i det andra kvartalet Ökad öppenhet genom antal aktiva spelare Från och med denna rapport har Redbet börjat rapportera antalet aktiva spelare, till skillnad från tidigare rapporter då endast antalet registrerade spelare redovisats. Antalet aktiva spelare uppgick till I relation till de registrerade spelarna utgör de aktiva spelarna 7,0 procent. Relationen hos Konkurrenterna Unibet och Betsson är som en jämförelse 8,6 respektive 10,4 procent, vilket indikerar att konkurrenterna är bättre än Redbet på att aktivera sina kunder. Å andra sidan ser Redbets kunder ut att generera en högre snittintäkt per kund, med ett snitt i kvartalet på kronor per aktiv kund. Som en jämförelse ligger Betsson normalt under kronor per aktiv kund och kvartal. Ingen ansvarsfrihet för ledamöter och f d VD På Redeyes stämma den 30 juni beviljade inte ansvarsfrihet för två tidigare styrelseledamöter och f d VD. Redbet har dock inte närmare utvecklat vad som skett och händelsen verkar inte få någon ekonomisk betydelse för bolaget. 4

5 Sänkta prognoser Redbet VD:s kommentar efter första kvartalet att resultatet före avskrivningar och finansiella poster bli lägre 2009 än 2008 har i den senaste rapporten ersatts med formuleringen intäkter och resultat för 2009 blir lägre än föregående år. Efter att tidigare bara ha justerat upp våra kostnadsprognoser tar vi nu VD på orden och justerar ned vår omsättningsprognos. Två tuffa kvartal väntar Redbet I och med att Redbet under första halvåret redovisat intäkter på 56,8 MSEK och under hela 2008 redovisade intäkter på 100,1 MSEK innebär det att intäkterna under slutet av 2009 väntas bli lägre än 43,3 MSEK (100,1 MSEK - 56,8 MSEK). Det tredje kvartalet är dessutom säsongsmässigt svagt. Den lägre omsättningen innebär en risk för röda siffror Vi räknar med att Redbet på grund av omsättningstappet får svårt att presentera svarta siffror under resten av året och att vinsten i år hamnar på 5,5 MSEK eller 53 öre per aktie. Estimat (SEKm) 2007 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4' Q1'09 Q2'09E Q3'09E Q4'09E 2009E Finansiell ställning Intäkter* 45,0 21,9 24,7 26,1 27,4 100,1 31,3 25,6 19,0 24,0 99,8 Tillväxt - hjkhkjh % 43% 3% -27% -12% Rörelseresultat 0,6 8,4 9,7 6,2-13,3 11,0 3,8 3,0-0,4 1,3 7,7 Nettovinst 0,3 6,5 7,2 5,7-10,3 9,1 3,8 1,1-0,4 1,0 5,47 Vinst per aktie 0,2 3,1 3,5 2,8-5,0 4,43 0,4 0,1 0,0 0,1 0,53 Rörelsemarginal 1% 38% 39% 24% neg. 11% 12% 11% -3% 5% 7% * Intäkten för 2007 bygger på Redeyes beräkningar Källa: Redeye Research, Redbet Efter prognossänkningen blir värderingen inte lika attraktiv som tidigare Fortsatt hög risk Utifrån våra prognoser ovan och kursen 8 kronor handlas Redbet-aktien till runt 15 gånger årets vinst. Tar man hänsyn till bolagets nettokassa på runt 3 kronor per aktie faller värderingen till runt 10 gånger årets vinst. För nästa år räknar vi med en tillväxt på översta raden på 15 procent och därmed intäkter på 114 MSEK. Prognosen bygger på att Redbet lyckas öka antalet aktiva kunder och korsförsäljningen inom befintliga varumärken. Vi räknar med en rörelsemarginal nästa år på runt 12 procent som en följd av att nu genomförda produkt- och marknadssatsningar enligt VD:s bedömning vänas ge en positiv resultateffekt från slutet av

6 Osäkerheten kring prognoserna är fortsatt stor Osäkerheten kring våra prognoser känns fortsatt stor och Redbet har som en mindre aktör i spelbranschen fortsatt bevisbördan på sin sida vad gäller långsiktig lönsamhet och tillväxt. Aktiekursen nådde efter rapporten nya årslägsta nivåer Aktiens utveckling Redbet-aktien har det senaste kvartalet handlats mellan 9 och 11 kronor. Marknaden mottog rapporten för det andra kvartalet genom att sänka kursen till som lägst 7,90 kronor. Omsättningen har generellt legat krong omsatta aktier per dag men ökade kraftigt när rapporten presenterades och aktier omsattes. Det senaste kvartalet har Redbet-aktien backat med 26 procent och sedan årsskiftet med 37 procent. 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: I denna uppdatering har vi höjt värderingsnyckeln för bolagets ledning. Transparensen och marknadskommunikationen har förbättrats med mer realistiska förväntningar på bolaget. Värderingsnyckeln för investeringsläge har sänkts som en följd av sänkta prognoser. Ledning 5,0p Kommentar: Resultat för 2008 har justerats ned pga tidigare ledning. Ny ledning ökar transparansen. Godkänd marknadskommunikation. Varierande branscherfarenhet inom ledningsgruppen. Ny VD endast symboliskt aktieinnehav. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Bolaget är en mindre aktör på en stor marknad. Marknaden beräknas växa med mer än 15 procent årligen de närmaste åren. Tillväxt genom strategiska samarbeten. Höga inträdesbarrierer. Fragmenterad marknad. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Osäker lönsamhet i affärsmodell efter nedjusterat resultat. Låg marginalkostnad i produktion. Rörelsemarginal 11 procent Avkastning på eget kapital 28,5 procent Trygg placering 5,0p Kommentar: Bolaget är beroende av fungerande partnersamarbeten. Positivt kassaflöde. Få institutionella ägare. Mindre känsligt för konjunktursvängningar. Illikvid aktie. Investeringsläge 5,0p Kommentar: Osäkert värde utifrån kassaflödesmodell. Värderas till samma vinstmultiplar som konkurrenter. Kursen befinner sig i nedre delen av handelsintervallet det senaste året. Svårt att förutse nyhetsflöde. Marknaden har lågt förtroende för bolaget. 7

8 Resultaträkning, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2010e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2010e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) 11,2 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 29,2 Riskfri ränta (%) 3,2 NV FCF (2022-) 19,3 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 48,2 WACC (%) 16,7 Räntebärande skulder -30,0 Motiverat värde 138,0 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 6,1 Motiverat värde per aktie, SEK 13,4 EBIT-marginal 10,0 Börskurs, SEK 8,2 Lönsamhet e 2010e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 2% 23% 11% 22% 22% ROCE 3% 27% 15% 23% 23% ROIC 9% 44% 15% 23% 23% EBITDA just-marginal 9% 22% 12% 17% 19% EBIT just-marginal 1% 11% 7% 12% 13% Netto just-marginal 1% 9% 5% 11% 12% Data per aktie, SEK e 2010e 2011e VPA 0,03 0,89 0,53 1,24 1,53 VPA just 0,03 0,89 0,53 1,24 1,53 Utdelning 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -1,9-4,6-6,6-6,6-9,1 Antal aktier 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 Värdering e 2010e 2011e Enterprise value P/E 257,3 9,2 15,3 6,6 5,3 P/E just 257,3 9,2 15,3 6,6 5,3 P/S 1,9 0,8 0,8 0,7 0,6 EV/S 1,4 0,4 0,5 0,5 0,4 EV/EBITDA just 16,5 1,7 4,5 2,8 2,2 EV/EBIT just 103,3 3,4 7,3 4,1 3,3 P/BV 2,4 1,9 1,7 1,3 1,1 Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09P 1 mån -18,5 Omsättning 48,9% 3 mån -24,5 Rörelseresultat, just 242,9% 12 mån -66,0 V/A, just 309,6% Årets Början -37,3 EK 21, Aktiestruktur % Röster Kapital Niklas Braathen 18,0 18,0 Eric Leijonhufvud 9,7 9,7 Michael Pettersson 6,2 6,2 Pullman Associates 4,3 4,3 Johan Zetterberg 3,18 5,8 Aktien Reuterskod RBET.ST Lista First North Kurs, SEK 8,2 Antal aktier, milj 10,3 Börsvärde, MSEK 84 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Torvald Bohlin Per Lindberg Mats Enquist Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2010e 2011e Soliditet 6 48% 45% 5 5 Skuldsättningsgrad 1% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 2,1 2,5 2,1 2,0 1,8 Nästkommande rapportdatum Rapport Q3, 10 november Bokslutskommuniké, 26 februari Analytiker Dawid Myslinski Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Tillväxt e 2010e 2011e Försäljningstillväxt 141% 122% 15% 15% VPA-tillväxt (just) n.m. % 2 696% % 23% Tillväxt eget kapital 318% 31% 12% 25% 25% 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2010e 2011e e 2010e 2011e Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 1% e 2010e 2011e 1% 1% e 2010e 2011e VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Intressekonflikter Dawid Myslinski äger aktier i bolaget Redbet: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Redbet: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Verksamhetsbeskrivning Redbet Holding äger och förvaltar bolag inom spelsektorn och är moderbolag i en koncern vars bolag erbjuder spel över internet inom sportsbetting, poker, kasino och bingo samt via fysiska bettingshops i Lettland. Redbet Holding är sedan den 14 juli 2006 listat på First North. Redbet-koncernen består av Redbet Ltd, Pullman Gaming NV, SIA Teletoto, Redbet Technology AB, Redbet Finance Ltd. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 16 19% 37% Avvakta 18 21% 42% Sälj 9 11% 21% AG/Analysgaranti 42 49% Totalt Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10