Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen på 0,34 procent blev en besvikelse. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: NGM 107 MSEK Leisure and Gaming Johan Moazed Per Åhlgren Segmentet Live är tillväxtmotorn i bolaget, även om bruttomarginalen är relativt låg. Vi får också fortsätta vänta på nya B2B-kunder. Förväntningarna på bolaget är lågt ställda och kassan står för merparten av börsvärdet. Justerat för kassan värderas rörelsen till cirka 3,4 gånger årets vinst. Vi ser en uppvärderingspotential om våra nedjusterade prognoser uppfylls. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 705 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 5,0 poäng 7,0 poäng 4,0 poäng 9,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt -22% 3% 9% 1 1 EBITDA EBITDA-marginal 49% 41% 38% 38% 38% EBIT EBIT-marginal 43% 34% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 24% 24% 28% 3 31% Utdelning 1,9 0,5 1,0 1,0 1,0 VPA 1,07 1,00 1,23 1,41 1,55 VPA just 1,07 1,00 1,23 1,41 1,55 P/E just 10,5 11,2 9,1 7,9 7,2 P/S 2,4 2,7 2,6 2,4 2,2 EV/S 0,2 1,0 1,0 0,9 0,8 EV/EBITDA just 0,3 2,4 2,5 2,4 2,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 11,2 Antal aktier (milj) 9,5 Börsvärde (MSEK) 107 Nettokassa (MSEK) 67 Free float (%) 25,0 Dagl oms Analytiker: Dawid Myslinski Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Live växer vidare Den underliggande verksamhetens tillväxt imponerar trots en svag euro Spelomsättningen på MSEK i det fjärde kvartalet imponerade med en tillväxt på 18 procent, trots att euro som bolagets intäkter genereras i det senaste året fallit drygt 10 procent. Vi hade räknat med en spelomsättning på MSEK. Bruttomarginalen på 0,34 procent under kvartalet blev lägre än normalt I regel är kvartalets bruttomarginal det väsentligaste för Betting Promotions omsättning, eftersom bruttomarginalen varierar mellan kvartalen. I Q4 nådde bolaget en bruttomarginal på 0,34 procent, vilket var under årets snitt på 0,47 procent och våra förväntningar på 0,50 procent. Nettoomsättningen landade på 8,9 MSEK, vilket låg under vår prognos på 11,1 MSEK. Spelomsättning MSEK x 0,34 procent = nettoomsättning 8,9 MSEK Rörelsekostnaderna låg i linje med våra prognoser och rörelseresultatet landade på 1,3 MSEK, att jämföra med våra förväntningar på 3,9 MSEK. Tabell 1: Förväntat vs. utfall (MSEK) Q4'09 Q4'10E Utfall Diff Nettoomsättning 15,1 11,1 8,9-2 Rörelseresultat 8,6 3,9 1,3-67% VPA, SEK 0,54 0,35 0,04-89% Rörelsemarginal 57% 23% 14% Källa: Redeye Research, Betting Promotion. Bolagets resultat varierar kraftigt mellan kvartalen, varför en jämförelse med enskilda tidigare kvartal i regel inte är relevant. Vinsten per aktien 2010 uppgick till 0,99 kronor Vinsten summeras till 0,4 MSEK motsvarande 0,04 kronor per aktie, att jämföra med vår prognos på 3,4 MSEK, eller 0,35 kronor per aktie. På helåret landade vinsten på 9,4 MSEK, eller 0,99 kronor per aktie. Jämfört med 2009 föll vinsten från 10,7 MSEK. 3

4 Stark spelomsättning Trots en försvagning av euron på runt 10 procent ökade bolagets spelomsättning med 18 procent jämfört med Q4 i fjol. På helåret ökade spelomsättningen med 2,8 procent i SEK och 14,4 procent i euro. Källa: Redeye Research, Betting Promotion Vi räknar med en fortsatt stark tillväxt för Live Live lyfte Q4 Bakom ökningen i spelomsättningen låg till stor del segmentet Live som under kvartalet ökade till sin högsta nivå någonsin. Spelomsättningen landade på 886 MSEK, vilket var en ökning med 55 procent jämfört med Q Betting Promotion har under kvartalet utökat antalet matcher som de täcker inom Live. Vi räknar med att trenden för Live håller i sig, eftersom spelformens popularitet syns tydligt hos speloperatörer i branschen. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan Live går om Fotboll som det största segmentet. Diagram 2: Spelomsättning per produktsegment, MSEK Q3 '08 Q4 Q1 '09 Q2 Q3 Q4 Q1 '10 Q2 Q3 Q4 Fotboll Live Övrigt Källa: Redeye Research, Betting Promotion. Spelomsättningen före Q är inte jämförbar med utvecklingen sedan dess, på grund av betydande ändringar i bolagets spelsystem. 4

5 Lives bruttomarginal tillbaka på låga nivåer Något negativt var Lives bruttomarginal på 0,30 procent. Nedgången från rekordhöga 0,80 procent under det tredje kvartalet tyder på att rekordnivån inte var hållbar. Betting Promotion har under flera års tid försökt att öka bruttomarginalen för Live utan att lyckas. Bruttomarginalen sjönk från 0,41 procent 2009 till 0,34 procent i fjol. Ökningen i spelomsättning har ändå lett till att nettoomsättningen från segmentet mellan samma år ökat från 6,9 MSEK till 9,0 MSEK. Segmentet Live väntas bidra till en lägre bruttomarginal Sänkta förväntningar på bruttomarginalen Bruttomarginalen har historiskt varierat mellan -0,02 procent och 1,06 procent. Trenden pekar dock nedåt, bland annat som en följd av en lägre bruttomarginal för segmentet Live, men också effektivare marknader där bolaget verkar och högre avgifter till oddsbörserna. Sedan 2006 har bruttomarginalen fallit från 0,82 procent till 0,47 procent i fjol. Vi räknade tidigare med en bruttomarginal på 0,50 procent i år men sänker våra förväntningar i och med denna uppdatering till 0,45 procent. Källa: Redeye Research, Betting Promotion 5

6 Aktier i Game Village står som säkerhet för ett lån på 4,0 MSEK Försenad inbetalning Vid tidpunkten för rapportens publicering hade Betting Promotion en utestående fordran på Key Quest Ltd på 4,o MSEK, som skulle ha betalats den sista december i fjol. Som säkerhet för lånet har Betting Promotion erhållit aktier i Game Village. Baserat på hur svårt det var för Betting Promotion att sälja Game Village är det inte säkert att ställda säkerheter kommer att behålla sitt värde. Istället är det Key Quests förmåga att betala skulden som blir avgörande. Det är dock svårt att bedöma Key Quests finanser eftersom det är ett privat utländskt bolag och vi konstaterar i analysen endast att en viss risk finns för att Betting Promotion kan tvingas skriva ned fordran. Vi höjer prognosen för spelomsättningen men sänker prognosen för bruttomarginalen Lägre bruttomarginal ger sänkta vinstprognoser Den snabba tillväxten för Live och segmentets svaga låga bruttomarginal gör att vi sänker våra prognoser för bruttomarginalen framöver. Tidigare har vi räknat med en bruttomarginal på 0,50 procent men räknar nu med 0,45 procent. Trots att vi samtidigt höjer våra prognoser för spelomsättningen faller sammantaget våra prognoser för vinsten framöver. Vi räknar med en bruttomarginal på 0,45 procent framöver För 2011 räknar vi med att vinsten landar på 11,7 MSEK, eller 1,23 kronor per aktie. Det är viktigt att påpeka att prognoserna är känsliga för antagandet om bruttomarginalen. En bruttomarginal på 0,50 procent skulle innebära en höjning av vinstestimaten med hela 40 procent. Räkneexemplet visar hur avgörande bruttomarginalen är för vinsttillväxten, samtidigt som den är svår att prognostisera. I våra prognoser räknar vi inte med några större intäkter från nya B2Bkunder, utan kommer i så fall att justera upp våra prognoser när sådana presenteras. Tabell 2: Prognoser MSEK 2010 Q1'11E Q2'11E Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E Spelomsättning Bruttomarginal 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 0,43 Nettoomsättning 39,9 11,3 9,5 8,6 12,2 41,4 44,5 47,9 Rörelseresultat 13,5 3,9 2,4 1,5 5,0 12,6 13,2 14,6 EBIT marginal 34% 34% 25% 17% 41% Nettovinst 9,4 3,6 2,4 1,4 4,6 11,7 13,4 14,8 VPA, kr 0,99 0,37 0,25 0,14 0,48 1,23 1,41 1,55 VPA tillväxt (YoY) -12% -18% -42% 112% 1172% 25% 15% 1 Källa: Redeye Research, Betting Promotion 6

7 Engångskostnader sänkte 2010 Under 2010 skrev bolaget ned en fordran på Game Village med 4,1 MSEK, vilket fick stora effekter på vinsten. Vi räknar med att inga nedskrivningar behöver göras under Bolagets rörelse värderas till 3,4 gånger årets vinst Extremt låg värdering Baserat på våra prognoser på en vinst per aktie på 1,23 kronor i år och kursen 11,20 kronor handlas aktien till ett P/E-tal på 9,1. Justeras priset för bolagets kassa på 7,0 kronor per aktie faller värderingen av rörelsen till extremt låga 3,4 gånger årets vinst. Även vid en nolltillväxt och en vinst per aktie i år på 0,99 kronor är värderingen att anse som låg. Värderingen indikerar att marknadens förväntningar på bolaget är mycket lågt ställda. Detta är å andra sidan kanske inte så konstigt med tanke på att bolaget efter toppvinsten på 49,5 MSEK 2007 för varje år levererat en allt lägre vinst. Årets utdelning föreslås bli 0,50 kronor och vi räknar med att den dubblas framöver Sänkta förväntningar på utdelningen Bolagets styrelse föreslår en utdelning på 0,50 kronor per aktie i vår. Vi hade räknat med en högre utdelning, baserat på relationen mellan 2009 års vinst och utdelningen i fjol. Vi räknar nu med en utdelning på 1,0 kronor per aktie framöver. Betting Promotion är skuldfritt och även om en stor del av kassan behövs för att bedriva bolaget verksamhet har bolaget en solid finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 86 procent och kassaflödet under året till minus 3,7 MSEK, efter utdelning av 19,0 MSEK till aktieägarna. Börsvärdet har halverats det senaste året Aktiens utveckling Aktien har i år backat med 20 procent och på ett års sikt har aktiekursen halverats. Den senaste veckans kursnivåer kring 11 kronor är de lägsta som aktien någonsin handlats på. Omsättningen var relativt hög i december men har i år varit låg och legat under aktier per dag, 7

8 En investering kräver is i magen och tålamod Investerarslutsatser En investering i Betting Promotion kräver att man som investerare kan klara ett eller flera kvartal med svaga (om än positiva) resultat. Historiskt sett har bolaget med undantag av ett enda kvartal alltid tjänat pengar. Likviditeten i aktien är en annan risk som berättigar en värdering med rabatt. På dagens kursnivåer är det tydligt att förväntningarna på bolaget är lågt ställda och vid ett eller flera kvartal med starka resultat bör aktien kunna värderas upp. Som triggers ser vi just starka kvartal eller nya, större utannonserade B2B-kunder. Som risk ser vi en fortsatt försvagning av euron och bruttomarginalen. Inte heller nya förlustkvartal kan uteslutas, trots en stark historik. Beprövad spelmodell Tabellen nedan visar att bolagets spelmodell under sex år levererat vinster under 67 av 72 månader och att endast 1 kvartal inneburit en förlust. Betting Promotions spelmodell har bevisat sig under en så pass lång period att vi betraktar risken för att faktorer som ökad konkurrens inom trading eller market making på oddsbörserna skulle utgöra ett hot mot bolaget som låg. Tabell 2: Q Veckor Månader Kvartal Antal vinstperioder Antal förlustperioder Andel vinstperioder 77% 93% 96% Källa: Redeye Research, Betting PromotionDet här är texten högst upp. Efter den kommer en margintext som dasdas skall ligga till vänster. Fjslkdf klsfdskf jasfklj kjsafa fja jfkdj kfjasj fajflk Fjskdljf lkasjfk f afs a. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: I denna analysuppdatering har vi höjt Redeye Rating för lönsamhet från 5 till 7, då vi bedömer att bolagets vinst tapp nu har bottnat. Ledning 6,0p Kommentar: Ledningen saknar verktyg för att kunna förutspå framtida utveckling och lämnar inte prognoser. Nyckelpersoner som varit med och grundat företaget är fortfarande kvar. Ledningen äger mycket aktier och optionsprogram har lanserats. Tillväxtpotential 5,0p Kommentar: Odds på sportspel på internet är stort och växer sannolikt mer än BNP många år framöver. Bolaget samarbetar med flera oddsbörser och operatörer. Sannolikt lätt att komma in på den fragmenterade marknaden. Homogena produkter. Hårdnande konkurrens. Lönsamhet 7,0p Kommentar: Slagig vinstutveckling. Marginalkostnaden är i princip noll. Rörelsemarginalen 2010 var 34 procent. Cirka 10 procent avkastning på eget kapital Trygg placering 4,0p Kommentar: Resultatet varierar från kvartal till kvartal. Stor nettokassa. Grundare och andra personer från branschen i ägarkretsen. Spelsystemet har fungerat i flera år. Konjunkturokänslig verksamhet. Låg likviditet i aktien. Avkastningspotential 9,0p Kommentar: DCF-värdet indikerar högt värde på aktien. Inga riktiga jämförelseobjekt finns, men aktien värderas lägre än små spelbolag. Förväntningarna är lågt ställda. Osäkert nyhetsflöde framöver Inga fonder på ägarlistan. Insiders köper. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 6,8 NV FCF ( ) 31,7 Betavärde 1,7 NV FCF ( ) 37,5 Riskfri ränta (%) 3,4 NV FCF (2019-) 42,4 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 15,0 WACC (%) 15,0 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 126,6 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 7,0 Motiverat värde per aktie, SEK 13,3 EBIT-marginal 0,1 Börskurs, SEK 11,2 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) 9% 9% 13% 14% 14% ROCE 15% 13% 13% 13% 14% ROIC 15% 11% 1 11% 11% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA 1,07 1,00 1,23 1,41 1,55 VPA just 1,07 1,00 1,23 1,41 1,55 Utdelning 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -10,0-7,1-8,6-9,0-9,6 Antal aktier 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value n.m. P/E 10,5 11,2 9,1 7,9 7,2 P/E just 10,5 11,2 9,1 7,9 7,2 P/S 2,4 2,7 2,6 2,4 2,2 EV/S 0,2 1,0 1,0 0,9 0,8 EV/EBITDA just 0,3 2,4 2,5 2,4 2,3 EV/EBIT just 0,4 2,9 3,1 3,0 2,9 P/BV 0,9 1,2 1,1 1,1 1,0 Aktiens utveckling Tillväxt/år 09/11P 1 mån -8,9% Omsättning 5,8% 3 mån -18,8% Rörelseresultat, just -18,3% 12 mån -51,3% V/A, just 7,2% Årets Början -20, EK -7,2% Aktiestruktur % Röster Kapital Hampus Hägglöf 12,5 12,5 Key-Quest Limited 9,1 9,1 Johan Moazed 12,2 12,2 Niklas Braathen 6,2 6,2 Truelock Trading Limited 5,8 5,8 Tindaf AB 5,2 5,2 Grotton Holding 5,3 5,3 Tevere 4,5 4,5 Aktien. Reuterskod BETT.ST Lista NGM Kurs, SEK 11,2 Antal aktier, milj 9,5 Börsvärde, MSEK Börspost 100 Bolagsledning & styrelse. VD Johan Moazed Ordf Per Åhlgren Nästkommande rapportdatum. Delårsrapport 26 april Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 75% 86% 82% 82% 83% Skuldsättningsgrad Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 67,1 82,4 98,3 102,2 107,5 Analytiker Redeye AB. Dawid Myslinski Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt -22% 3% 9% 1 1 VPA-tillväxt (just) 512% -7% 23% 15% 1 Tillväxt eget kapital -13% -2 8% 4% 5% Fel! Hittar inte referenskälla. 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012 e 2013e % 1% e 2 012e 201 3e Försäljn ingstill vä xt Omsättning EBIT just EBIT just-margin al Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 1, 6 1, 4 1, 2 1 0, 8 0, 6 0, 4 0, e 2012e e 2012e 2013e 9 85% 8 75% 7 65% VPA VPA just S kuldsätt ni ngsgrad Soliditet Intressekonflikter Dawid Myslinski äger aktier i bolaget Betting Promotion: Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Betting Promotion agerar market maker på oddsbörser som är ett segment av spelbranschen på internet. Bolaget har också vidgat fokus för att erbjuda odds och riskhantering till speloperatörer. 11

12 DISCLAIMER Fel! Ogiltigt filnamn. 12

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft BOLAGSANALYS 2 april 2009 Sammanfattning AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft Efter ett tufft 2008 både sportsligt och ekonomiskt tar NGM-noterade AIK Fotboll AB nya tag. Den tidigare strategin

Läs mer