DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor jämfört med vår förväntning på 38,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var också svagare och uppgick till 18,8 jämfört med vår prognos på 21,4 procent. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 359 MSEK IT Eric Wallin Katarina Bonde Det negativa i rapporten var att det var få nyheter kring den europeiska expansionen. Vi har dragit ned våra prognoser för intäkter utanför Norden för Positivt var att genomsnittsintäkten för nya kunder har ökat med 30 procent samtidigt som lösningen för mobilbetalningar lanseras i Q4. Vi har inte gjort några förändringar i vår rating. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 327 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9,0 poäng 8,0 poäng 10,0 poäng 8,5 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 23% 13% 4% 15% 18% EBITDA EBITDA-marginal 33% 33% 23% 25% 27% EBIT EBIT-marginal 31% 29% 18% 21% 23% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 22% 23% 14% 16% 18% Utdelning 1,2 2,0 1,3 1,8 2,3 VPA 3,04 3,42 2,16 2,95 3,90 VPA just 3,04 3,42 2,16 2,95 3,90 P/E just 12,3 11,0 17,3 12,7 9,6 P/S 2,8 2,5 2,4 2,1 1,8 EV/S 2,5 2,1 2,8 2,4 2,1 EV/EBITDA just 7,6 6,4 12,4 9,7 7,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 37,5 Antal aktier (milj) 9,6 Börsvärde (MSEK) 359 Nettoskuld (MSEK) 62 Free float (%) 40,0 Dagl oms. ( 000) 10 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Q3 något svagare än väntat Såväl försäljningen som resultatet var något svagare än vad vi räknat med Viktigt var dock att tillväxten i tjänsteverksamheten i lokala valutor var stark och uppgick till 15 procent DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 38,0 miljoner kronor vilket var marginellt lägre än de 38,9 miljoner som vi hade förväntat oss. Rörelseresultatet var också något svagare och uppgick till 7,1 miljoner kronor jämfört med 8,3 miljoner kronor. Anledningen till det något svagare resultatet var främst att personalkostnaderna var något högre än vad vi räknat med i kvartalet. Positivt i kvartalet var att tillväxten i tjänsteverksamheten i lokala valutor fortsatte att vara stark och uppgick till 15 procent. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q3'10 Q3'11E Utfall Diff Försäljning 36,9 38,9 38,0-2,1% EBITDA 12,0 9,8 8,8-10,4% EBIT 10,6 8,3 7,1-14,1% PTP 10,2 8,6 7,3-15,7% VPA, SEK 0,83 0,67 0,57-13,9% Försäljningstillväxt 15,3% 5,4% 3,2% -41% EBIT marginal 28,7% 21,4% 18,8% -12% VPA tillväxt (YoY) 6,7% -20,2% -31,3% -55% Källa: Dibs, Redeye Research Framförallt var det försäljningen i Sverige som var svagare medan Danmark var bättre än väntat Försäljningen i Sverige var lägre än vi hade förväntat oss. Försäljningen uppgick till 18,7 miljoner kronor vilket innebar en tillväxt på 7 procent vilket är långt under vad bolaget presterat de senaste kvartalen. I den danska verksamheten fortsätter valutan att påverka negativt men det positiva är att försäljningsökningen inte längre är negativ vilket den varit de tre senaste kvartalen. I Danmark har DIBS förstärkt försäljningsorganisationen under de senaste kvartalen och det är glädjande att se att detta nu ger effekt. Den norska verksamheten hade liksom den svenska ett svagt kvartal där försäljningen backade med tre procent. Personalkostnaderna fortsatte att öka i kvartalet medan övriga externa kostnader var lägre än vad vi räknat med Personalkostnaderna var högre än vad vi räknat med även i detta kvartal. Däremot var de övriga externa kostnaderna lägre. DIBS har ökat personalstyrkan under de senaste kvartalen vilket lätt till ökade kostnader. Detta har bolaget gjort dels för att organisationen tidigare inte riktigt hängt med när bolaget växt men framförallt för att förberedda organisationen för framtida tillväxt. 3

4 Omsättning och tillväxt per geografisk marknad (SEKm) Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Omsättning Sverige 14,1 14,7 14,9 15,0 16,2 16,4 17,4 16,9 18,4 19,0 18,7 Danmark 12,5 14,1 12,8 14,0 14,7 15,8 13,6 13,7 12,2 12,6 13,6 Norge 3,7 3,5 4,3 4,5 4,4 4,9 5,9 4,9 5,4 5,9 5,7 TOTALT 30,2 32,3 32,0 33,5 35,4 37,1 36,9 35,4 35,9 37,5 38,0 Tillväxt Sverige 17% 16% 17% 9% 15% 12% 17% 12% 13% 16% 7% Danmark 33% 53% 23% 23% 18% 12% 6% -2% -17% -20% 0% Norge 20% 13% 39% 34% 20% 40% 37% 10% 22% 20% -3% TOTALT 23% 29% 22% 18% 17% 15% 15% 6% 1% 1% 3% Fortfarande små framsteg utanför Norden DIBS särredovisar fortfarande inga intäkter från Europa. Vi hade räknat med en försiktig intäkt på 0,3 miljoner kronor men DIBS kommer troligen särredovisa intäkter först när de nått en mer betydelsefull nivå. Däremot uppges det att bolaget vunnit sina första kunder i Polen och Frankrike vilket är ett steg på vägen. Sedan tidigare finns DIBS lösning integrerat i Prestashops webshopslösning och det är genom befintliga kunder och partners som DIBS ska slå sig in på den europeiska marknaden. Intäkterna från Polen och Frankrike uppges ha varit blygsamma under kvartalet. Däremot har DIBS kunder i Storbritannien uppvisat kraftiga ökningar av transaktionsvolymen vilket är spännande. Nettokundtillväxten var lägre än vi väntat oss men har sin förklaring i att utflödet av mindre kunder varit högre än normalt Kundtillväxten uppgick till 399 nya nettokunder vilket var lägre än de 500 vi hade prognostiserat. DIBS uppger att bruttoinflödet var stort under kvartalet men att det även varit ett stort utflöde av mindre kunder som valt att stänga av tjänsten eller gått i konkurs. Detta uppges inte ha haft någon större påverkan på DIBS försäljning. Antal kunder Kunder Nya kunder under kvartalet 4

5 DIBS uppger att de ökat genomsnittsintäkten för nya kunder med 30 procent vilket är positivt Höjt intäkten för nytillkomna kunder med 30 procent Det som också var intressant i rapporten är att DIBS uppger att de lyckats öka den genomsnittliga intäkten för nya kunder med 30 procent. Detta uppges vara en följd av de utökade försäljningsresurserna. På grund av DIBS affärsmodell kommer det ta tid innan den ökningen börjar synas i siffrorna men det är ett bra tecken att bolaget lyckas få mer betalt av sina nya kunder i genomsnitt. En annan viktigt trend att följa är E-handelns strukturella utveckling. Under det tredje kvartalet har DIBS kunder haft en volymökning med 16 procent och vittnar om hur snabbt e-handeln ökar. Detta har dessutom skett under en period där handeln generellt har haft ett tufft kvartal vilket är bevis på att den strukturella omvandlingen har varit starkare än konjunkturens påverkan. Lösningen för mobila transaktioner närmar sig marknaden och väntas lanseras under det fjärde kvartalet Mobila transaktioner Mobila transaktioner är något som växer allt snabbare. Enligt den E- handels rapport som DIBS nyligen släppte väntas hela 21 procent av de europeiska e-handlarna att införa handel och betalning via mobiler. Sverige, Danmark och Polen ligger enligt undersökningen längst fram i denna utveckling. DIBS lösning för m-handel har kommit en lång väg och under kvartalet har ett 20-tal kunder provat tjänsten. Lanseringen väntas ske under det fjärde kvartalet. Intäkterna sannolikt marginella men ger potential för ökade intäkter/kunder på sikt. 5

6 Det första kvartalet 2011 ser ut att ha varit en bottennotering för bolagets lönsamhet Prognosförändringar Som vi skrivit i våra tidigare uppdateringar under året så ser det första kvartalet 2011 ut att ha blivit en bottennotering för bolagets lönsamhet. Försäljningen har fortsatt att öka däremot var ökningen något lägre än vad vi räknat med framförallt i Sverige. I Danmark var försäljningen något bättre än vad vi räknat med vilket är en följd av att bolaget ökat försäljningsresurserna i Danmark under de senaste kvartalen. Siffrorna för den danska verksamheten har under året påverkats negativt av valutan. När vi nu blickar framåt kommer den påverkan att minska vilket kommer gynna jämförelsesiffrorna. Försäljnings- och resultatutveckling Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E % 35% 30% 25% 20% 15% Försäljning EBITDA EBITDA marginal *från och med Q är siffrorna korrigerade för IFRS Vi räknar inte med att personalkostnaderna kommer att öka under de närmaste kvartalen Vi räknade med att personalkostnadsökningarna skulle ha avtagit under det tredje kvartalet men det visade sig att de fortsatte att öka även under det tredje kvartalet. Däremot motverkades den ökningen av att övriga externa kostnader var lägre än vad vi räknat med. Framöver så räknar vi dock inte med att personalkostnaderna ska fortsätta öka utan att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivå. 6

7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 DIBS Personalkostnader och övriga externa kostnader Q1'08 - Q3'11 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30, Personnel Costs Other Costs *från och med Q är siffrorna korrigerade för IFRS Vi har sänkt våra förväntningar på försäljningen utanför Norden för 2012 DIBS egna finansiella mål är att ha en EBITDA marginal på 25 procent och en försäljningstillväxt på 20 procent. Bolaget har i år inte levt upp till de målen och det är framförallt tillväxtmålet som avvikit. Samtidigt har även lönsamheten pressats ner under lönsamhetsmålet på grund av de satsningar som gjorts på framtida tillväxt. Vi har sänkt våra tillväxtförväntningar något för 2012 och räknar nu med en tillväxt på 15 procent. Den justering som har gjorts är att vi senarelagt intäkterna från den europeiska satsningen något vilket gjort att tillväxten minskar något Det gör även att vi räknar med en något lägre lönsamhet under 2012 men vi räknar fortsatt med att bolaget når sitt mål på en EBITDA marginal på 25 procent. DIBS: Detaljerade estimat SEKm Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11E 2011E 2012E Försäljning 35,4 37,1 36,9 35,4 144,8 35,9 37,5 38,0 39,2 150,6 173,7 Sverige 16,2 16,4 17,4 16,9 66,9 18,4 19,0 18,7 19,0 75,0 84,8 Danmark 14,7 15,8 13,6 13,7 57,8 12,2 12,6 13,6 14,1 52,4 59,5 Norge 4,4 4,9 5,9 4,9 20,1 5,4 5,9 5,7 6,1 23,2 25,9 Övriga länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 EBITDA 12,2 12,5 12,0 10,4 47,1 7,8 8,3 8,8 9,1 34,0 43,6 EBIT 11,1 11,3 10,9 9,1 42,4 6,4 6,9 7,1 7,4 27,8 36,6 PTP 11,2 11,3 10,6 10,0 43,1 6,4 6,8 7,3 7,8 28,3 38,2 VPA, SEK 0,88 0,91 0,87 0,76 3,42 0,48 0,50 0,57 0,60 2,16 2,95 Försäljningstillväxt 17% 15% 15% 6% 13% 1% 1% 3% 11% 4% 15% EBITDA marginal 35% 34% 33% 29% 33% 22% 22% 23% 23% 23% 25% EBIT marginal 31% 30% 29% 26% 29% 18% 18% 19% 19% 18% 21% VPA tillväxt (YoY) 26% 25% 11% 10% 12% -45% -45% -34% -21% -37% 37% Källa: Redeye Research Enklare jämförelsesiffror i det fjärde kvartalet Jämförelsesiffrorna för det fjärde kvartalet kommer bli något enklare att möta för DIBS. Anledningen till det är att valutapåverkan blir mindre och att det fjärde kvartalet 2010 inte påverkades av hårdvaruförsäljning som kvartalen innan gjorde. Vi räknar med en tillväxt på 11 procent och en rörelsemarginal i nivå med året i övrigt på 19 procent. 7

8 Vår DCF värdering motiverar ett värde på 71 kronor per aktie Värdering Vår huvudmetod för värdering av DIBS är en DCF värdering som motiverar ett värde på 71 kronor per aktie. Detta är en minskning mot tidigare 73 kronor per aktie, där bakgrunden är våra nedjusteringar av försäljningen under Vårt huvudscenario bygger på explicita prognoser mellan åren då vi för åren 2012 och 2013 räknar med en årlig försäljningstillväxt på 15 respektive 18 procent. Rörelseresultatet väntas under 2012 öka till 36,6 miljoner kronor vilket är högre än under Efter 2013 räknar vi med en successivt avtagande försäljningstillväxt och lönsamhet. Mellan år räknar vi med en genomsnittlig försäljningstillväxt på 12 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på 22 procent. DCF värdet är mycket känsligt beroende på vilka långsiktiga antaganden som antas Känslighetsanalys DCF-värdet är mycket känsligt beroende på vilken långsiktig tillväxt och lönsamhet som nås varför en känslighetsanalys är relevant att göra. I känslighetsanalysen antar vi att tillväxten halveras vart femte år vilket betyder att en tillväxt på 25 procent år 2013 har sjunkit till 12,5 procent år Vi antar även att rörelsemarginalen avtar successivt och är 20 procent lägre vid år 2022 än vid år Tabellen nedan visar hur DCF-värdet varierar beroende på långsiktig tillväxt och rörelsemarginal. Känslighetsanalys tillväxt och lönsamhet Försäljningstillväxt från år ,0% 15,0% 20,0% 25,0% 22,5% EBIT Marginal ,0% ,5% ,0% Källa: Redeye Research Även om vårt huvudscenario inte nås kan ett högre värde motiveras Som tabellen visar kan ett värde en bra bit över dagens motiveras om bolagets tillväxttakt återgår till 20 procent och en EBIT-marginal på omkring 25 procent nås. Även om det scenariot inte nås kan ett betydligt högre värde än dagens motiveras. Ett scenario för fortsatt hög tillväxt på längre sikt kan utgöras av en lyckad internationell expansion. Detta skulle betyda en högre värdering än vårt DCF-värde förutsatt att expansionen inte pressar lönsamheten alltför mycket även framöver. Svårt att hitta jämförelseobjekt till DIBS Relativvärdering Att hitta bra jämförelseobjekt till DIBS är svårt. De noterade konkurrenter som finns är betydligt större och verksamma inom flera områden. De erbjuder även ofta inlösentjänster vilket också försvårar jämförelsen. De bolag som vi har valt att jämföra DIBS med är Euronet, Wirecard, Heartland och Global Payments. Det bolag som är mest likt DIBS är tyska WireCard. Det som försvårar jämförelsen är att Wirecard även erbjuder inlösentjänster. Global Payments, Euronet och Heartland har alla ett 8

9 bredare erbjudande av betalningslösningar vilket också försvårar jämförelsen. Flera av jämförelsebolagen som Global Payments har betalningslösningar för e-handel som sidoverksamhet vid sidan av betalningslösningar i butiker som utgör bolagens huvudverksamhet. Även det faktum att jämförelsebolagen är globala bolag med en annorlunda riskprofil försvårar jämförelsen, exempelvis har Global Payments över en miljon kunder. Bästa jämförelseobjektet är tyska Wirecard När vi jämför DIBS multiplar med de övriga bolagen tittar vi framförallt på 2012 då vi anser att 2011 blir lite av ett mellanår för bolaget lönsamhetsmässigt. DIBS värderas högre än genomsnittet för de fyra jämförelsebolagen sett till EV/EBITDA och EV/S. Tittar vi dock på P/E talen så handlas DIBS under jämförelsebolagen. DIBS marginaler är betydligt högre än jämförelseobjekten vilket motiverar de högre multiplarna. Jämfört med Wirecard som vi anser är det bästa jämförelseobjektet ser DIBS värdering motiverad ut. Company Market cap Net debt EV/EBITDA EV/S P/E meur 2011E 2011E 2012E 2013E 2011E 2012E 2013E 2011E 2012E 2013E EURONET WORLDWIDE INC ,7 8,1 e.m. 1,2 1,0 e.m. 17,3 15,3 14,7 WIRECARD AG ,3 9,8 8,1 3,3 2,7 2,2 19,0 15,8 13,8 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS IN ,5 7,1 5,1 0,4 0,4 0,3 19,6 15,7 13,7 GLOBAL PAYMENTS INC ,3 6,3 5,2 1,7 1,4 1,2 17,0 14,9 12,7 DIBS 39-5,4 12,4 9,7 7,7 2,8 2,4 2,1 17,3 12,7 9,6 Medel 9,4 7,8 6,1 1,6 1,4 1,2 18,2 15,4 13,7 Median 9,1 7,6 5,2 1,4 1,2 1,2 18,2 15,5 13,8 Source: Bloomberg DIBS har en lockande utdelningspolicy Sammantaget tycker vi DIBS värdering ser attraktiv ut. DCF värderingen visar på en klar uppsida även om det finns en osäkerhet gällande bolagets tillväxt då mycket hänger på att de lyckas med utlandsexpansionen. Bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket stark och bolagets utdelningspolicy, som säger att 60 procent av vinsten ska delas ut, är lockande. Bolaget är en intressant uppköpskandidat för den som vill slå sig in på den nordiska e-handelsmarknaden inom betalningslösningar vilket begränsar nedsidan i aktien. Osäkerheten ligger främst i bolagets tillväxtmöjligheter utanför norden. DIBS aktie har haft en svag utveckling på börsen under året Aktien DIBS aktien har haft en svag utveckling på börsen under 2011 och har backat cirka 40 procent. Fallet beror på den osäkerhet som finns på marknaden om bolagets tillväxtmöjligheter utanför Norden och den satsning som pågår i bolaget. Den senaste tillgängliga aktieägarlistan är från den 8e juli så vi vet inte om det har skett några större förändringar under det senaste kvartalet. Omsättningen i aktien har i genomsnitt legat på aktier om dagen och mätt som median på aktier per dag. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar Ledning 9,0p Kommentar: Bra track record. Har överträffat de mål för tillväxt och lönsamhet som sattes vid notering på First North, dock har 2011 avvikit. VD är aktieägare. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Marknaden växer kraftigt (strukturellt). Något svagare tillväxt under senaste kvartalen. Storleken på marknaden på sikt en viss andel av den totala handeln. Lönsamhet 10,0p Kommentar: Stabil vinsttillväxt. Hög bruttomarginal och rörelsemarginal. Bra avkastning på eget kapital. Trygg placering 8,5p Kommentar: Flertal större kunder gör bolaget mindre känsligt för kundförluster, ingen kund utgör mer än 2 procent av total omsättning. Stor nettokassa. Låg omsättning i aktien. Mindre känsligt för konjunkturcykeln. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Låg värdering i förhållande till tillväxtpotential. DCF värdering visar stor uppsida vid positivt scenario. Låga marknadsförväntningar. Många företagsaffärer i sektorn utgör trigger. Ett fåtal institutioner i ägarkretsen. Få analytiker följer DIBS. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 81% 83% 82% 82% 82% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 5,8 NV FCF ( ) 59,0 Betavärde 1,1 NV FCF ( ) 301,6 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2024-) 258,5 Räntepremie (%) 0,0 Rörelsefrämmade tillgångar 68,2 WACC (%) 10,0 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 687,2 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 11,7 Motiverat värde per aktie, SEK 71,7 EBIT-marginal 22,1 Börskurs, SEK 37,5 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) 30% 33% 19% 24% 27% ROCE 39% 43% 26% 31% 35% ROIC 29% 33% 19% 23% 26% EBITDA-marginal (just) 33% 33% 23% 25% 27% EBIT just-marginal 31% 29% 18% 21% 23% Netto just-marginal 22% 23% 14% 16% 18% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA 3,04 3,42 2,16 2,95 3,90 VPA just 3,04 3,42 2,16 2,95 3,90 Utdelning 1,2 2,0 1,3 1,8 2,3 Nettoskuld -3,8-5,8-5,2-6,6-8,3 Antal aktier 9,4 9,6 9,6 9,6 9,6 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value P/E 12,3 11,0 17,3 12,7 9,6 P/E just 12,3 11,0 17,3 12,7 9,6 P/S 2,8 2,5 2,4 2,1 1,8 EV/S 2,5 2,1 2,8 2,4 2,1 EV/EBITDA just 7,6 6,4 12,4 9,7 7,7 EV/EBIT just 8,3 7,2 15,2 11,5 8,8 P/BV 4,1 3,3 3,3 2,9 2,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 6,0% Omsättning -22,5% 3 mån -8,0% Rörelseresultat, just -33,7% 12 mån -43,0% V/A, just -29,0% Årets Början -41,0% EK -23,6% Aktiestruktur % Röster Kapital SEB Stiftelsen 13,1 13,1 Zimbrine Holding BV 10,7 10,7 Nordea Småbolagsfond 9,8 9,8 Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,3 3,3 Lannebo Microcap 3,2 3,2 Banqu Carnegie Luxemburg 3,1 3,1 Svea Ekonomi AB 3,1 3,1 Varenne AB 3,1 3,1 Avanza Pensionsförsäkring AB 2,8 2,8 Totalt 52,2 52,2 Aktien. Reuterskod DIBS.ST Lista First North Kurs, SEK 37,5 Antal aktier, milj 9,6 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD Eric Wallin CFO Claus Lyster IR Eric Wallin Ordf Katarina Bonde Nästkommande rapportdatum. Q Q Q Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt 23% 13% 4% 15% 18% VPA-tillväxt (just) 5% 12% -37% 37% 32% Tillväxt eget kapital -15% 23% 2% 14% 16% Analytiker Redeye AB. Hjalmar Ahlberg Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Erik Kramming Fel! Hittar inte referenskälla. 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2012e 2013e 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, e 2012e 2013e 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% e 2012e 2013e 77% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 11% 12% 46% 36% 53% 42% Abonnemangsintäkter Transaktionsintäkter Övriga intäkter Sverige Danmark Norge Intressekonflikter Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget DIBS: Ja Erik Kramming äger aktier i bolaget DIBS: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning DIBS är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Bolaget grundades 1998 och har lett utvecklingen sedan starten av den kommersiella e-handeln. Genom ett samgående mellan svenska DebiTech AB och danska DIBS A/S bildades DIBS Payment Services AB sommaren

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 10 juni 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) Uppdaterad mineraltillgång en besvikelse Kopy Goldfields uppdaterade mineraltillgångsberäkning visade på en markant

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad

Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad BOLAGSANALYS 29 december 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Mineraltillgång bekräftad Arctic Gold har slutfört en första egen beräkning av mineraltillgången i Bidjovaggefältet. En indikerad mineraltillgång

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal Rensat för rena bokföringsmässiga poster var omsättningen under det tredje kvartalet svagare än vi räknat

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Cision (CISI.ST) Europa ökar lönsamheten

Cision (CISI.ST) Europa ökar lönsamheten BOLAGSANALYS 25 juli 2011 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Europa ökar lönsamheten Cisions rapport kom in något starkare än väntat och stöddes av en förbättrad lönsamhet i Europa, samtidigt som Kanada,

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus BOLAGSANALYS 17 maj 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Emission i fokus Rapporten för det första kvartalet var odramatisk utan några större överraskningar. Kostnaderna var dock något högre än vi

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 25 februari 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Hoppingivande utsikter för 2011 Invisios Q4 rapport visade något lägre intäkter än väntat men kostnaderna hölls på en låg nivå

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 Siffrorna för det andra kvartalet var under vår prognos, vilket huvudsakligen beror på skillnad i redovisning

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer