Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal, medan tillväxten för andra segment rapporteras ha stagnerat. Inför 2010 är vi oroliga för mer nedskrivningar i dotterbolaget Game Village, medan kvartal med stark bruttomarginal och nya kunder kan ge bolaget en skjuts. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: NGM 220 MSEK Leisure and Gaming Johan Moazed Mats Hultin I år räknar vi med en omsättningstillväxt på 10 procent och en vinsttillväxt på 117 procent i spåren av ett pressat resultat Resultatet kan dock variera kraftigt mellan enskilda kvartal. Utdelningen ger en avkastning på knappt 10 procent Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan OMXS30 Rebased Betting Promotion Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 5,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 33% -2% -22% 1 8% EBITDA EBITDA-marginal 78% 64% 49% 55% 55% EBIT EBIT-marginal 75% 61% 43% 49% 47% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 69% 6 24% 43% 41% VPA 0,25 0,17 1,07 2,32 2,39 VPA just 0,25 0,17 1,07 2,32 2,39 P/E just 88,9 125,9 20,6 9,5 9,2 P/S 3,1 3,8 5,0 4,1 3,8 EV/S 1,8 2,2 2,7 2,8 2,6 EV/EBITDA just 2,3 3,4 5,6 5,0 4,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 22,0 Antal aktier (milj) 10,0 Börsvärde (MSEK) 220 Nettokassa (MSEK) 70 Free float (%) 25,0 Dagl oms. ( 000) 3 Analytiker: Dawid Myslinski Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Livespel på frammarch Betting Promotions fjärde kvartal 2009 genererade en spelomsättning på MSEK och en nettoomsättning efter avgifter på 15,1 MSEK. Bruttomarginalen uppgick därmed till 0,68 procent, vilket är i nivå med bolagets långsiktiga förväntningar (spelomsättning MSEK x 0,68 % bruttomarginal = 15,1 MSEK nettoomsättning). Nya oväntade nedskrivningar av Game Village sänkte vinsten per aktie I vanlig ordning har bolaget publicerat siffrorna för omsättningen ett par dagar efter kvartalets utgång (8 januari). Vi hade förväntat oss en nettoomsättning på 16 MSEK, och omsättningen var därmed i linje med våra förväntningar. En ny nedskrivning av dotterbolaget Game Village gav en oväntad kostnad på 2,3 MSEK, vilket sänkte vinsten per aktie. Tabell 1: Förväntat vs. utfall (MSEK) Q4'08 Q4'09E Utfall Diff Nettoomsättning 27,4 16,0 15,1-6% Rörelseresultat 20,8 9,4 8,1-14% VPA, SEK 2,20 0,74 0,47-36% Tillväxt, nettooms. 29% -44% -45% - 2% Rörelsemarginal 77% 6 57% - 5% VPA tillväxt (YoY) 37% -67% -77% - 15% Källa: Redeye Research, Betting Promotion Systemändringar gav fallande spelomsättning för fotbollen Spelomsättningen i kvartalet kom in under våra förväntningar och visar en negativ tillväxt på 15 procent jämfört med i fjol. På produktnivå är det fotbollen som står för i princip hela nedgången genom en minskning av spelomsättningen på 27 procent. Justeringar i spelsystemet gav en lägre omsättning men förhoppningsvis en jämnare bruttomarginal i framtiden I rapporten förklaras nedgången med förändringar i bolagets spelmodell, då bolaget valt att minimera den del av omsättningen som ger en sämre relation mellan risk och potential. Om bolagets analys stämmer betyder ändringarna att vi framöver kommer att få se en jämnare bruttomarginal för segmentet, vilket borde vara uppskattat av de flesta aktieägarna. Hur mycket jämnare är dock som utomstående omöjligt att bedöma. Tillväxten på oddsbörserna stagnerar Bolaget konstaterar i rapporten att tillväxten för spel innan matchstart har stagnerat. Vi sänker därför våra prognoser för segmenten Fotboll och Övrigt inför fortsättningen. Många speloperatörer visar faktiskt tillväxt inom sportsbetting, men Betting Promotionverkar på oddsbörserna och är beroende av hur de hävdar sig i konkurrensen med andra speloperatörer. 3

4 Livespel bör kunna bli minst lika stort som Fotboll Livespel ökar och synliggör potential Segmentet Livespel ökade i kvartalet spelomsättningen med 21 procent. Lika positivt var det att se en bruttomarginal på 0,56 procent, vilket var den högsta någonsin för segmentet. Betting Promotion har fokuserat på att öka bruttomarginalen och i takt med att bruttomarginalen stärkts har bolaget ökat antalet matcher som ingår i segmentet. På oddsbörserna satsas lika mycket pengar under pågående match (livespel) som innan matchstart. På sikt bör därför Livespel kunna bli bolagets största produktsegment, då det förutom fotboll också innefattar tennis. Skulle livespel nå samma spelomsättning som segmentet Fotboll, vilket innebär en tillväxt på 700 MSEK, motsvarar det en tillväxt för hela bolagets spelomsättning på cirka 30 procent. Det är dock svårt att bedöma hur lång tid det kan ta för bolaget att komma dit. Game Village fortsätter att tynga I slutet av december köpte Betting Promotion ut grundarna av Game Village för att omstrukturera bolaget och förbereda det för en försäljning. I rapporten skrev Betting Promotion ned värdet på innehavet i Game Village med ytterligare 2,3 MSEK, vilket tyngde periodens resultat. Värdet på bolaget är upptaget till 4,5 MSEK i balansräkningen. Game Village utgör ett riskmoment snarare än en möjlighet Om inte Betting Promotion lyckas få ordning på Game Village riskeras förutom det bokförda värdet också en fordran på 7,2 MSEK. Game Village har, trots det ständigt ökande antalet registrerade spelare på hemsidan, utvecklats från att vara en möjlighet till att bli ett rejält hot mot resultaträkningen det närmaste året. Listbyte, makulering av aktier och utdelning smörjer aktieägarna Betting Promotion kommer att byta marknadsplats från NGM till Nasdaq OMXS Small Cap före den 25 maj i år. Listbytet kan troligen komma att påverka aktiens likviditet positivt. Styrelsen kommer att rekommendera årsstämman att makulera de återköpta aktierna motsvarande 4,7 procent av aktiestocken. Åtgärden förbättrar bolagets finansiella nyckeltal, som till exempel vinst per aktie. Utdelningen på 2 kronor per aktie ger en god direktavkastning Vidare har styrelsen föreslagit en utdelning på 2 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på runt 9 procent. Sammantaget innebär makuleringen av aktierna och den höga utdelningen aktieägarvänliga åtgärder. 4

5 Livespel står för tillväxten på segmentnivå Tillväxten hänger på Livespel och nya kunder Vi har skruvat ned våra prognoser för spelomsättningen 2010 med 9 procent och räknar nu med en tillväxt på översta raden på 10 procent. På segmentnivå räknar vi med att Livespel levererar en tillväxt på runt 45 procent medan Fotboll och Övrigt endast växer marginellt. En kund kan tänkas stå för mellan 1 och 5 procent av spelomsättningen I våra prognoser räknar vi inte med några nya kunder för Betting Promotions B2B-satsning. Det är svårt att bedöma när en sådan kund kan bli aktuell, även om det nu gått sju månader sedan satsningen offentliggjordes i delårsrapporten i juli i fjol. Vidare är det svårt att bedöma hur stor påverkan en sådan kund kommer att ha på Betting Promotions resultat. Då bolaget inriktar sig på små och medelstora operatörer borde en operatörskund kunna bidra med mellan 1 och 5 procent till spelomsättningen. Diagram 1: Spelomsättning SEKm Källa: Redeye Research, Betting Promotion. Spelomsättningen före Q är inte jämförbar med utvecklingen sedan dess, på grund av ändringar i bolagets spelsystem. Årets andra kvartal kommer i år att påverkas positivt av fotbolls-vm, vilket hjälper upp segmenten Fotboll och Livespel. Tabell 2: Prognoser SEKm Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10E Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2010E Spelomsättning Bruttomarginal 0,87 0,48-0,02 0,68 0,53 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Nettoomsättning 19,6 9,6-0,3 15,1 43,9 13,6 14,5 12,2 13,8 54,0 Rörelseresultat 14,1 3,2-7,0 8,6 18,9 6,9 7,7 5,2 6,7 26,4 EBIT marginal 72% 34% neg. 57% 43% 51% 53% 43% 48% 49% Nettovinst 13,4 2,3-10,1 5,2 10,7 6,1 6,9 4,4 5,9 23,2 VPA, kr 1,34 0,23-1,01 0,52 1,07 0,61 0,69 0,44 0,59 2,32 VPA tillväxt (YoY) 273% 36% -231% -77% -7-55% 201% -144% 14% 117% Källa: Redeye Research, Betting Promotion 5

6 Efter ett svagt 2010 räknar vi med en stark tillväxt 2010 Bruttomarginalen avgör vinsttillväxten I våra prognoser räknar vi med att vinsten per aktie under 2010 stiger till 2,32 kronor, motsvarande en tillväxt på 117 procent. Den höga siffran beror till viss del på att bruttomarginalen under 2009 hamnade på 0,53 procent, medan vi räknar med att den i år landar på 0,60 procent. Under 2009 har Betting Promotion också skrivit ned värdet av Game Village med 6,4 MSEK, att jämföra med årets vinst på 10,7 MSEK. Den volatila bruttomarginalen slår stort på vinsten En titt på bruttomarginalens historiska utveckling visar att den är svår att prognostisera. Justeras antagandet om bruttomarginalen till 0,50 eller 0,70 procent ger det en vinst per aktie på 1,42 respektive 3,22 kronor, motsvarande en prognosjustering på hela 39 procent. Resonemanget visar hur svårt det är att lägga prognoser även över en ettårsperiod, då bruttomarginalen historiskt på ett års sikt har varierat mellan cirka 0,50 och 0,80 procent. Diagram 2: Bruttomarginal i procent, per kvartal och 1 års snitt 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20 Källa: Redeye Research, Betting Promotion Fem års historik talar för att spelsystemet är framgångsrikt Spelsystemet ändå stabilt över tiden Tabellen nedan visar antalet vinstveckor, vinstmånader och vinstkvartal de senaste fem åren. Den höga andelen vinstperioder ger enligt Redeye en tydlig indikation på att bolagets spelsystem har bevisat sig som vinstgivande över tiden. För att kunna göra analysen ännu grundligare skulle det krävas kännedom om storleken på vinstperioderna respektive förlustperioderna. Endast ett kvartal, Q3 2009, har inneburit en negativ nettoomsättning. Tabell 3: Q Veckor Månader Kvartal Antal vinstperioder Antal förlustperioder Andel vinstperioder 78% 93% 95% Källa: Redeye Research, Betting Promotion 6

7 Marknaden räknar med återhämtning Betting Promotion I våra prognoser för i år räknar vi med en vinst på 23,2 MSEK, eller 2,32 kronor per aktie. Makuleras de återköpta aktierna motsvarande 4,7 procent av aktiestocken (vilket vi bedömer som mycket sannolikt även om det inte finns i våra prognoser) ökar vinsten per aktie till 2,43 kronor per aktie. Värderingen ligger i linje med andra mindre spelbolag Utifrån vinstprognosen 2,32 kronor per aktien handlas Betting Promotionaktien i dagsläget till ett P/E-tal på 9,5. Justeras bolagets börsvärde på 220 miljoner med kassan på runt 70 MSEK, hamnar värderingen på runt 6,5 gånger årets vinst. Detta är i linje med andra bolag av jämförbar storlek inom spelsektorn, vilket visar att marknadens förväntningar ligger i linje med våra. Den finansiella situationen är stabil Bolagets nettokassa och starka kassaflöden från den löpande verksamheten (23 MSEK 2009) ger en stabil finansiell position. Det egna kapitalet utgör också 112 MSEK av den totala balansomslutningen på 152 MSEK. Bruttomarginalen utgör en risk på kort sikt och Game Village på längre sikt Håll koll på Game Village och bruttomarginalen De största riskerna mot våra prognoser är på kort sikt en svag bruttomarginal och på längre sikt att Game Village inte tar sig till en sådan nivå att bolaget kan säljas. Bruttomarginalen kommer sannolikt att publiceras första veckan i april och man bör som aktieägare vara uppmärksam då. Utan närmare insyn är det omöjligt att avgöra hur mycket Game Villages registrerade spelare kan vara värda, eller om det finns andra tillgångar i bolaget. Den låga köpeskillingen som Betting Promotion betalade i december för 48 procent av firman (0,3 MSEK), samt Betting Promotions återkommande nedskrivningar av bolagets bokförda värde, tyder dock på att dotterbolaget ligger dåligt till. En stark bruttomarginal utgör också en trigger för aktiekursen Triggers för aktien utgörs av rapporer om ett kvartal med en stark bruttomarginal och utannonserade samarbeten inom bolagets B2Bsatsning. Svängig handel i aktien Betting Promotion-aktien har i år handlats mellan 19,50 och 25,60 kronor. Aktien reagerade positivt på den senaste rapporten där det mest positiva var den höga bruttomarginalen för Livespel och den höga utdelningen. Sammantaget har aktien i år tappat cirka 12 procent, medan börsen ligger kring oförändrat. Den dagliga omsättningen varierar från dag till dag men ligger i snitt på knappt aktier per dag. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: I denna uppdatering har vi dragit ned betyget för Tillväxtpotential då bolaget kommunicerat en stagnerad tillväxt för merparten av sina segment. Betyget för Lönsamhet har också sänkts i spåren av fjolårets svaga resultat. Ledning 6,0p Kommentar: Ledningen har inte hittat verktyg för att kunna förutspå framtida utveckling. Nyckelpersoner som varit med och grundat företaget är fortfarande kvar. Ledningen äger mycket aktier och två optionsprogram har lanserats. Tillväxtpotential 5,0p Kommentar: Odds på sportspel på internet är stor och växer sannolikt mer än BNP många år framöver. Bolaget samarbetar med flera oddsbörser och operatörer. Sannolikt lätt att komma in på den fragmenterade marknaden. Homogena produkter. Hårdnande konkurrens. Lönsamhet 5,0p Kommentar: Slagig vinstutveckling. Marginalkostnaden är i princip noll. Rörelsemarginalen 2009 var 44 procent. Cirka 10 procent avkastning på eget kapital Trygg placering 6,0p Kommentar: Resultatet varierar från kvartal till kvartal. Stor kassa och starka kassaflöden. Grundare och andra personer från branschen i ägarkretsen. Spelsystemet har fungerat i flera år. Konjunkturokänslig verksamhet. Låg likviditet i aktien. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: DCF-värdet indikerar högt värde på aktien. Inga riktiga jämförelseobjekt finns, men aktien värderas ungefär som mindre spelbolag. Förväntningarna relativt lågt ställda. Potential för positiva nyheter i form av annonserade samarbeten. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2011e Soliditet 84% 89% 75% 85% 84% Skuldsättningsgrad Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 121,9 90,2 67,2 78,1 82,6 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,0 NV FCF ( ) 31,1 Betavärde 1,4 NV FCF ( ) 77,7 Riskfri ränta (%) 3,3 NV FCF (2017-) 107,5 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 115,3 WACC (%) 14,1 Räntebärande skulder 14,1 Motiverat värde 317,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 8,0 Motiverat värde per aktie, SEK 31,8 EBIT-marginal 0,3 Börskurs, SEK 22,0 Lönsamhet e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 56% 3 9% 2 2 ROCE 61% 31% 15% 23% 23% ROIC 55% 27% 15% 2 2 EBITDA just-marginal 1% EBIT just-marginal 1% Netto just-marginal Data per aktie, SEK e 2011e VPA 0,25 0,17 1,07 2,32 2,39 VPA just 0,25 0,17 1,07 2,32 2,39 Utdelning 0,1 0,1 2,0 2,0 0,0 Nettoskuld -0,5-0,5-10,0-8,1-8,3 Antal aktier 200,0 200,0 10,0 10,0 10,0 Observera att antalet aktier ändrats efteromvänd split Värdering e 2011e Enterprise value P/E 88,9 125,9 20,6 9,5 9,2 P/E just 88,9 125,9 20,6 9,5 9,2 P/S 3,1 3,8 5,0 4,1 3,8 EV/S 1,8 2,2 2,7 2,8 2,6 EV/EBITDA just 2,3 3,4 5,6 5,0 4,6 EV/EBIT just 2,4 3,5 6,4 5,7 5,5 P/BV 2,1 1,7 2,0 1,9 1,8 Aktiestruktur % Röster Kapital Key-Quest Limited 23,7 23,7 Aberford Consultatnts Limited 5,9 5,9 Carl Hampus Fabian Hägglöf 8,9 8,9 Nordnet Lettland 5,6 5,6 Truelock Trading Limited 5,5 5,5 Tindaf AB 4,7 4,7 Betting Promotion 4,7 4,7 Tevere Limited 4,3 4,3 Aktien Reuterskod BETT.ST Lista NGM Kurs, SEK 22,0 Antal aktier, milj 10,0 Börsvärde, MSEK 220 Börspost 100 Bolagsledning & styrelse VD Ordf Nästkommande rapportdatum Kvartalsrapport 23 april Analytiker Dawid Myslinski Johan Moazed Mats Hultin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Tillväxt e 2011e Försäljningstillväxt 33% -2% -22% 1 8% VPA-tillväxt (just) 16% -29% 512% 117% 3% Tillväxt eget kapital 44% 25% -13% 3% 3% 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2011e e 2011e 1% 1% 1% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 8% 7% % 8 5% 7 6 4% 5 3% 4 2% 3 1% 2 1-1% e 2011e Verksamhetsbeskrivning Betting Promotion agerar market maker på oddsbörser som är ett segment av spelbranschen på internet. Bolaget har också vidgat fokus för att erbjuda odds och riskhantering till speloperatörer. Skuldsättningsgrad Soliditet Intressekonflikter Dawid Myslinski äger aktier i bolaget Betting Promotion: Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Kan vända till vinst 2014 Intäkterna för Q3 kom in något högre än väntat, 21 vs 20 MSEK men kostnaderna var även de något högre än väntat och

Läs mer