Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var i nivå med våra förväntningar försäljningsmässigt och något starkare resultatmässigt. Försäljningen uppgick till 57 miljoner kronor och EBITDA-resultatet till 15 miljoner kronor. Traen ser ut att utvecklas enligt plan och EBITDAmarginalen har förbättrats jämfört med 2011 precis som vd Christian Sundin tidigare utlovat. Under nästa år kommer huvudfokus ligga på att fortsätta utveckla de två verksamheterna samtidigt som bolaget kommer påbörja viss korsförsäljning för att få fram intäktssynergier från förvärvet. Vi har inte gjort några förändringar i ratingen. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 243 MSEK IT Christian Sundin Hans Möller Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 369 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng 9,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt -12% 0% 85% 62% 6% EBITDA EBITDA-marginal 18% 27% 24% 24% 26% EBIT EBIT-marginal 10% 18% 11% 15% 18% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 8% 13% 6% 10% 12% Utdelning 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 VPA 0,18 0,30 0,24 0,66 0,87 VPA just 0,18 0,30 0,24 0,66 0,87 P/E just 28,0 16,4 20,6 7,5 5,7 P/S 2,2 2,2 1,2 0,7 0,7 EV/S 2,1 2,0 2,0 1,3 1,2 EV/EBITDA just 11,9 7,6 8,5 5,3 4,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 5,0 Antal aktier (milj) 48,9 Börsvärde (MSEK) 243 Nettoskuld (MSEK) 183 Free float (%) 89,4 Dagl oms. ( 000) 25 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Båda verksamheterna utvecklas positivt Försäljningen var i nivå med våra förväntningar samtidig som resultatet efter skatt var bättre än våra förväntningar Formpipes rapport för det tredje kvartalet var försäljningsmässigt i nivå med våra förväntningar. Resultatet var dock starkare än vad vi räknat med och EBIT-resultatet uppgick till 4,6 miljoner kronor jämfört med vår förväntning på 0,6 miljoner kronor. Detta är första rapporten som Formpipe släpper där det danska förvärvet Traen ingår. Traen ingår från och med den första augusti vilket gör att Traen bara ingår under två av tre månader i kvartalet. Tabell Förväntat vs. Utfall (SEKm) Q3'11 Q3'12E Utfall Diff Försäljning 20,9 57,0 56,6-1% EBITDA 5,4 17,0 14,9-12% EBIT 2,7 0,6 4,6 666% VPA 0,16 0,0 0,03 na Försäljningstillväxt 172% 171% EBIT marginal 1% 8% Källa: Redeye Research Proforma siffrorna i rapporten visar på att både gamla Formpipe och Traen har haft en stabil utveckling under året För att få en bättre uppfattning om hur Q3 rapporten skulle ha sett ut om Traen hade varit med under hela kvartalet har vi i tabellen nedan proforma siffrorna för perioden. Den visar på en stabil utveckling under kvartalet med både ökad försäljning och lönsamhet. Tillväxten uppgick till drygt 5 procent och EBITDA-marginalen stärktes från 18,5 procent till 22,1 procent. Formpipes vd Christian Sundin sa vid förvärvet av Traen att Traen kommer att uppvisa en högre EBITDA-marginal under 2012 jämfört med Det är därför positivt att se att Traen har utvecklats i rätt riktning både under årets första nio månader men även under det senaste kvartalet resultatmässigt. Vd Christian Sundins utfästelse vid förvärvet ser därmed ut att infrias vilket inger förtroende. Den höga EBITDA-marginalen under det tredje kvartalet är påverkad av att Traen har levererat ett större projekt under sommaren vilket är något ovanligt och det är därför troligare att en mer uthållig marginal ligger någonstans strax under 20 procent vilket också är där den legat under de tre första kvartalen

4 Proforma Q3'11 Q3'12 Formpipe Software Support och underhåll 14,2 15,0 Licens 5,6 6,1 Leverans 1,1 1,6 Nettoomsättning 20,9 22,7 EBITDA 5,4 2,7 % 25,7% 11,8% Traen A/S Support och underhåll 17,9 18,1 Licens 2,3 3,7 Leverans 24,8 24,8 Nettoomsättning 44,9 46,5 EBITDA 6,8 12,6 % 15,1% 27,1% Formpipe Group proforma Support och underhåll 32,1 33,1 Licens 7,9 9,8 Leverans 25,9 26,4 Nettoomsättning 65,9 69,3 EBITDA 12,2 15,3 % 18,5% 22,1% Källa: Redeye Research, Formpipe Software Även kostnaderna var till stora delar enligt våra förvätningar På kostnadssidan var det inte heller några större avvikelser. Personalkostnaderna var marginellt högre än vad vi räknat med men i övrigt inga stora avvikelser i kvartalet vilket också var positivt att se. Engångskostnaderna för förvärvet är nu tagna och inga fler engångskostnader för Traen förvärvet är att vänta framöver. Det tredje kvartalet är säsongsmässigt det svagaste kvartalet för Formpipe och inga större avtal har pressreleasats under kvartalet vilket är helt normalt. Den svenska marknaden uppges fortfarande vara relativt trög men visar ändå tillväxt vilket även den danska verksamheten gör. Formpipe börjar visa orderboken vilket är positivt och visar på den relativt höga visibiliteten de har i sin verksamhet efter förvärvet av Traen Börjar redovisa orderbok En nyhet i rapporten är att Formpipe har börjat visa sin orderbok i kvartalsrapporten. Orderboken består av avtalstecknade men ännu ej levererade och fakturerade leveransintäkter. Orderboken uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 54 miljoner kronor vilket är betydligt bättre jämfört med för ett år sedan då den uppgick till 37 miljoner kronor. Det är däremot inte klart hur leveransen av orderboken ser ut men normalt är det hög försäljning under det fjärde kvartalet så en kvalificerad gissning är att orderboken kommer att vara lägre i nästa rapport. Efter det tredje kvartalets utgång har ett större tilläggsavtal tecknats med en befintlig kund till ett värde om drygt 10 miljoner kronor som ska levereras under det första och andra kvartalet 2013 och som inte ingår i de 54 miljoner kronorna. Vi ser det som positivt att Formpipe vars intäkter nästan till hälften består av repetitiva intäkter ökar insynen i bolaget och tydliggör vilken visibilitet bolaget har speciellt efter förvärvet av Traen och de leverans intäkter som finns i det bolaget. 4

5 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E Formpipe Software Formpipe kommer framöver att drivas som två separata verksamheter vilket är positivt ur ett riskperspektiv Finansiella prognoser Både den svenska och danska verksamheten har utvecklats åt rätt håll under 2012 vilket är viktigt. När vi blickar framåt kommer dessa två verksamheter bedrivas som två olika enheter med varsin ansvarig chef. I Danmark har Formpipe anställt Thomas à Porta som ny chef för dotterbolaget Traen. Formpipes danska verksamhet har därmed införlivats i den danska verksamheten och Traens svenska verksamhet har införlivats i den svenska verksamheten. Den här uppdelningen är positiv ur ett riskperspektiv och begränsar risken för organisatoriska och kulturella problem som kan uppstå även om det självklart även innebär dubbla kostnader med två ledningsgrupper. Formpipe kommer under 2013 försiktigt börja jobba med korsförsäljning av vissa av deras lösningar Vilka det blir är däremot inte klart Under 2013 kommer Formpipe att sakta men säkert jobba med att få fram intäktssynergier i förvärvet. Detta ska dock ske med tålamod enligt vd Christian Sundin och bolaget håller fortfarande på och analyserar vilka produkter som lämpar sig bäst för korsförsäljning. Fokus kommer fortsatt på att driva de befintliga verksamheterna och troligast är att det blir ett eller två fokuserade projekt för att få fram synergier. Ett tänkbart sådant projekt skulle kunna vara att börja erbjuda platina till dansk offentlig sektor ett annat är att ta Traens bidragsansökningsprodukt och erbjuda den på den svenska marknaden. Vi är försiktiga med att räkna med några synergieffekter under 2013 utan tror att de kommer på lite längre sikt. Intäkter och rörelsemarginal % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Försäljning Justerad rörelsemarginal % Framförallt mindre kunder som köper lösningar enligt en SAASmodell Formpipes rörelsemarginal har historiskt till stor del berott på hur stor del av intäkterna som bestått av licensintäkter. För att bolaget ska nå en rörelsemarginal över 20 procent har det krävts en större licens affär i kvartalet. Det kommer fortsatt vara viktigt med större licensintäkter även framöver men i och med att de repetitiva intäkterna ökar och leveransintäkter återigen blir allt viktigare behöver det inte vara lika avgörande som tidigare. Det är fortsatt ett osäkerhetsmoment i prognoserna hur Formpipes kunder kommer att välja att köpa deras lösningar. Det blir allt vanligare att kunderna köper produkterna som en SAAS-lösning vilket är positivt då det ökar de repetitiva intäkterna medan 5

6 de större kunderna oftast väljer att köpa licens vilket är bra för rörelsemarginalen i de enskilda kvartalen. På kostnadssidan har vi dragit upp våra estimat marginellt från vår senaste rapport sedan personalkostnaderna var något högre än vad vi räknat med. Det är svårt att lägga prognoser utan fullständig historik och vi kommer säkerligen behöva justera dessa framöver. Fördelning av kostnader, MSEK 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Q4'13E Q3'13E Q2'13E Q1'13E Q4'12E Q3'12 Q2'12 Q1'12 Q4'11 Q3'11 Q2'11 Q1'11 Q4'10 Q3'10 Q2'10 Q1'10 Q4'09 Q3'09 Q2'09 Q1'09 Q4'08 Q3'08 Q2'08 Q1'08 Personalkostnader Övriga kostnader Försäljningskostnader Vi räknar med att Formpipe under 2013 kommer omsätta 337 miljoner kronor Vi räknar med att Formpipe under 2013 kommer att omsätta 337 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 52 miljoner kronor. Vi anser att vi varit konservativa i våra antaganden och det är inte omöjligt att vi kommer att få justera upp våra förväntningar när vi ser de fulla effekterna av förvärvet i kommande rapporter. Tabell: Prognoser SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E Försäljning EBITDA EBIT PTP VPA, SEK 1,61 1,93 0,18 0,30 0,05 0,03 0,03 0,14 0,24 0,13 0,15 0,09 0,28 0,66 Försäljningstillväxt 54% 28% -12% 0% -4% 5% 171% 173% 85% 195% 189% 22% 7% 62% EBIT marginal 26,0% 24,5% 9,8% 18,0% 10,7% 10,1% 8,1% 13,3% 11,1% 13,3% 14,3% 11,6% 20,8% 15,4% VPA tillväxt (YoY) 74% 20% -91% 71% -89% -91% -79% -64% -26% 195% 491% 164% 109% 93% Källa: Redeye research Vår DCF-värdering motiverar ett värde på cirka 9,7 kronor per aktie Värdering Vi har justerat våra prognoser för förvärvet av Traen. Vi räknar med en WACC på 11 procent. Riskpremien i WACC beräkningen baserar sig på riktlinjerna från Price Waterhouse Coopers för 2012 avseende riskpremien för den svenska aktiemarknaden samt tillägg för mindre bolag beroende på aktiens likviditet och bolagets marknadsvärde. Vi räknar med en riskfri ränta på 2,4 procent och ett betavärde på 1,2. Mellan åren 2015 och 2024 räknar vi med en genomsnittlig tillväxt på 4,6 procent och en EBIT marginal på drygt 16 procent. Detta ger oss ett motiverat värde på 9,7 kronor per aktie. 6

7 Vårt motiverade värde indikerar att det finns en rejäl uppsida mot dagens värdering i Formpipe vars aktie pressats hårt sedan förvärvet annonserades under sommaren. Känslighetsanalysen visar på vilken påverkan förändringar i centrala antaganden får Känslighetsanalys DCF-värdet är mycket känsligt beroende på vilken långsiktig tillväxt och lönsamhet som nås varför en känslighetsanalys är relevant att göra. I känslighetsanalysen antar vi att tillväxten 2015 på 6 procent sjunker succesivt mot 3 procent år Vi antar även att rörelsemarginalen 2015 på 18 procent avtar ned till 15 procent fram till Tabellen nedan visar hur DCF-värdet varierar beroende på långsiktig tillväxt och rörelsemarginal. Som tabellen visar kan ett värde en bra bit över dagens även om man skulle anta betydligt lägre tillväxt och lönsamhet än vad vi gör i vårt huvudscenario. Känslighetsanalys tillväxt och lönsamhet Försäljningstillväxt från år % 5% 10% 15% 20% 13% % EBIT Marginal % % % Källa: Redeye Research Omsättningen i aktien har ökat under 2012 Aktien Omsättningen i Formpipes aktie har i genomsnitt under 2012 legat på cirka aktier per dag och drygt aktier om dagen mätt som median. Detta är en förbättring från året innan då genomsnittet låg på aktier om dagen och medianen på aktier om dagen. Totalt har det omsatts drygt 12 miljoner aktier under 2012 vilket motsvara cirka 25 procent av de idag befintliga aktierna i Formpipe. På ägarsidan har vi noterat ett antal förändringar från i juni bland de större ägarna. Bland de som kommit in på listan över de tio största ägarna finns Didner & Gerge Fonder samtidigt som Danica Pension inte längre finns med på listan. Bakom Danica Pension stog vd Christian Sundin och finanschef Joakim Alfredson de står nu som enskilda personer i ägarförteckningen och hamnar därför lite längre ner. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Formpipe Software Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar Ledning 8,0p Kommentar: Bolaget har sedan Christian Sundin tagit över Formpipe Software haft en stabil utveckling trots stora förändringar i bolaget. Vi har stort förtroende för ledningen. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Formpipe Software har en mycket stark ställning för försäljning av ärendehanteringssystem till offentlig sektor i Sverige och sedan förvärvet av Traen även i Danmark. Lönsamhet 7,0p Kommentar: Marginalerna i Formpipe Softwares skalbara affärsmodell är mycket bra men kan bli bättre om licenförsäljningen ökar. Trygg placering 6,0p Kommentar: Bolaget har många olika kunder främst inom offentlig sektor och stabila repetitiva intäkter. Den ökade skuldsättningen efter förvärvet av Traen har dock ökat risken i bolaget. Avkastningspotential 9,0p Kommentar: Aktien ser attraktivt värderad ut relativt vårt motiverade värde. Även multiplarna tycker vi ser attraktiva ut för ett mjukvarubolag med god tillväxt. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 64% 65% 42% 46% 52% Skuldsättningsgrad 0% 0% 81% 63% 46% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 10,0 NV FCF ( ) 122,2 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 337,8 Riskfri ränta (%) 2,4 NV FCF (2025-) 201,5 Räntepremie (%) 2,0 Rörelsefrämmade tillgångar 12,8 WACC (%) 11,1 Räntebärande skulder 200,0 Motiverat värde 474,3 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 4,6 Motiverat värde per aktie, SEK 9,7 EBIT-marginal 16,2 Börskurs, SEK 5,0 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 7% 12% 6% 13% 15% ROCE 9% 16% 8% 12% 15% ROIC 7% 12% 12% 9% 11% EBITDA-marginal (just) 18% 27% 24% 24% 26% EBIT just-marginal 10% 18% 11% 15% 18% Netto just-marginal 8% 13% 6% 10% 12% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA 0,18 0,30 0,24 0,66 0,87 VPA just 0,18 0,30 0,24 0,66 0,87 Utdelning 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 Nettoskuld -0,1-0,3 3,8 3,0 1,8 Antal aktier 48,6 48,6 48,9 48,9 48,9 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E 28,0 16,4 20,6 7,5 5,7 P/E just 28,0 16,4 20,6 7,5 5,7 P/S 2,2 2,2 1,2 0,7 0,7 EV/S 2,1 2,0 2,0 1,3 1,2 EV/EBITDA just 11,9 7,6 8,5 5,3 4,6 EV/EBIT just 21,8 11,4 18,5 8,2 6,6 P/BV 2,0 1,9 1,0 0,9 0,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 7,8% Omsättning 36,2% 3 mån 5,8% Rörelseresultat, just 45,2% 12 mån -22,0% V/A, just 16,4% Årets Början 0,0% EK 41,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Provider Capital Sweden AB 10,4 10,4 Försäkringsbolaget Avanza Pension 8,8 8,8 Swedbank Robur Fonder 6,3 6,3 Nordnet Pensionsförsäkring 5,9 5,9 Länsförsäkringar fonder 4,2 4,2 Lindeberg Erik 1,6 1,6 Humle Fonder 3,4 3,4 Wallinder och Co 2,8 2,8 SHB Fonder 2,5 2,5 Didner och Gerge Fonder 3,1 3,1 Aktien. Reuterskod FPIP.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 5,0 Antal aktier, milj 48,9 Börsvärde, MSEK Börspost 500 Bolagsledning & styrelse. VD Christian Sundin CFO Joakim Alfredson Ordf Hans Möller Nästkommande rapportdatum. Q Q Q Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt -12% 0% 85% 62% 6% VPA-tillväxt (just) -91% 71% -21% 174% 32% Tillväxt eget kapital -3% 10% 81% 14% 16% Analytiker Redeye AB. Erik Kramming Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% e 2013e 2014e 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2,5 2 1,5 1 0, e 2013e 2014e 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% e 2013e 2014e 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget Formpipe Software: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Bolaget har största delen av sin försäljning till offentliga verksamhet vilket ökar stabiliteten vid en konjunkturnedgång. På senare tid har en omfattande omställning till partnerförsäljning genomförts där den långsiktiga målsättningen är att öka försäljningen till privat sektor. De ökande repetitiva intäkterna från support och underhållsverksamheten gör Formpipes affärsmodell tilltalande. Under 2010 bytte Formpipe lista och handlas nu på OMX small cap. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer