Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för valutaeffekter och övriga intäkter uppgick tillväxten till 19% y/y, vilket visar att Doro fortfarande växer bra. Vinsten före skatt kom dock in 66% lägre än beräknat efter en negativ omvärdering av terminskontrakt som tyngde resultatet med 10 MSEK. Rensat för denna omvärdering visade den underliggande verksamheten en vinsttillväxt före skatt om 136% y/y. Orderingången var dock en besvikelse då den ökade med 9,2%, vilket ger en indikation på att Doro inte kommer att nå en tillväxt om 2 för Vi har reviderat ned vår VPA estimat för 2012 med 16% medan 2013 justeras upp 3%. DCF värdet om 31 kr/aktie lämnas oförändrat. Ratingen på Avkastningspotential höjs till 5,0p (4,0p) efter en svag kursutveckling. Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 530 MSEK Telekom Jérôme Arnaud Bo Kastensson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 28% 18% 16% 14% 13% EBITDA EBITDAmarginal % 11% 12% EBIT EBITmarginal 7% 8% 8% 9% 1 Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 9% 8% 7% 9% 9% Utdelning 0,5 1,0 1,2 1,4 1,7 VPA 2,99 2,99 2,97 4,35 5,23 VPA just 2,99 2,99 2,97 4,35 5,23 P/E just 9,2 9,2 9,2 6,3 5,2 P/S 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 EV/S 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 EV/EBITDA just 7,0 5,1 4,8 4,0 3,4 Fakta Aktiekurs (MSEK) 27,4 Antal aktier (milj) 19,3 Börsvärde (MMSEK) 530 Nettoskuld (MSEK) *87 Free float (%) 94,4 Dagl oms. ( 000) 91 Analytiker: Christian Lee 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6%, men vid en närmare granskning bestod avvikelsen av valutaeffekter och återförda avskrivningar Doros försäljning i Q1 överträffade vår prognos med 6 procent. Granskar vi försäljningssiffrorna lite närmare noterar vi dock att övriga intäkter om 10,5 MSEK svarat för avvikelsen mot vår prognos. Dessa intäkter bestod av drygt 8 MSEK i positiva valutaeffekter, och resterande 2,4 MSEK bestod av återförda avskrivningar för utvecklingsrelaterade projekt. Utvecklingsprojekten är troligtvis kopplade till utveckling av programvara som används i de nya smarta androidtelefonerna och torde även i fortsättningen uppgå till omkring 2 MSEK per kvartal under innevarande år. Rensat för valutaeffekter och övriga intäkter uppgick tillväxten till 19 procent jämfört med fjolårets Q1, vilket är i linje med våra förväntningar. Doro Förväntat vs. Utfall SEKm Q1'11 Q1'12E Utfall Diff Försäljning 135,1 160,0 170,4 6% EBITDA 8,6 12,0 17,5 46% EBIT 6,0 8,4 12,6 5 PTP 5,5 8,7 3,0 *66% VPA, SEK 0,27 0,41 0,13 *69% Försäljningstillväxt 29,8% 18,4% 26,1% Bruttomarginal 37,7% 38,8% 39,9% EBIT marginal 4,4% 5,3% 7,4% VPA tillväxt (y/y) 2% 54% *52% Källa: Bolaget, Redeye Research Frankrike visar bra försäljning och visade en tillväxt om 31% y/y Tittar vi på försäljningen på de olika geografiska marknaderna så stack Frankrike ut på den positiva sidan med en försäljningstillväxt om drygt 31 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Frankrike är Doros enskilt största marknad som svarar för 24 procent av den totala omsättningen varför det är ett positivt tecken att Doro åter lyckas öka försäljningen på denna marknad efter fjolårets nedgång. Storbritannien och Tyskland visade dock något svaga försäljningssiffror De två marknader som visade något svaga försäljningar enligt vår mening var Storbritannien och Tyskland där den förstnämnda minskade med närmare 20 procent. Anledningen till detta var att kunderna på denna marknad hade byggt på sig för stora lager när de gick in i Q1, vilket tyder på en kortvarig försäljningsnedgång snarare än att den brittiska marknaden blivit svagare. I Tyskland var försäljningen oförändrad jämfört med Q1 ifjol och en bidragande orsak till detta var en hårdare priskonkurrens från lokala aktörer och en större andel försäljning av mindre avancerade telefoner som kombinerat inneburit lägre marginaler. Tyskland är dock en prioriterad marknad för Doro och bolaget har därför etablerat ett nytt dotterbolag i Köln i syfte att öka fokus på försäljningen. 3

4 Bruttomarginalen var bättre än förväntat, och det finns mer att hämta Bättre marginaler än väntat Bruttomarginalen uppgick till 39,9 procent, vilket var bättre än förväntat. Det indikerar en bra försäljning av nya produktlanseringar samt att inköpsrutinerna blivit effektivare. För helåret 2011 uppgick bruttomarginalen till 41,3 procent, vilket troligtvis kommer att stärkas till omkring 42 procent enligt våra estimat. Doro kommer börja leverera de första smarta telefonerna i september under innevarande år, vilket torde bidra till ett marginallyft. Den planerade lanseringen har förvisso blivit något förskjutet men det har en marginell betydelse då Doro fått positiv respons från både media och kunderna av de nya produkterna och tjänsterna. Redan under våren kommer Doro låta tredjepartstillverkare av Android och Windowsbaserade enheter kunna licensiera Doro Experience som är applikationer som är anpassade för seniorer. När intäkterna från dessa applikationer når en större volym torde det bidra till att förbättra lönsamheten för Doro, men det kan enligt vår uppfattning dröja ett par år innan det blir några märkbara marginallyft. Högre försäljning i kombination med lägre varukostnader ledde till högre EBIT+marginal än väntat Investeringarna kommer dock vara på en fortsatt hög nivå EBIT marginalen uppgick till 7,4 procent, vilket var klart bättre än vår prognos om 5,3 procent. Största bidragande orsakerna till detta var en högre försäljning än förväntat i kombination med lägre varukostnader. Nivån på rörelsekostnaderna har dock ökat då dessa i förhållande till försäljningen uppgick till 33,3 procent, vilket är en ökning jämfört med fjolårets Q1 då dessa uppgick till 31,7 procent. Orsaken till denna ökning är att bolaget befinner sig i en expansionsfas med ett flertal produktlanseringar, ökade marknadsföringskostnader och etableringar på nya marknader. Doro uppger att bolaget kommer att fortsätta att öka takten i produktinvesteringar under 2012 varför vi bedömer att rörelsekostnaderna som en andel av försäljningen kommer att öka något under innevarande år jämfört med föregående år. Tittar vi på Övriga externa kostnader där kostnaderna för produktutvecklingen ingår så räknar vi med att dessa kostnader ökar med drygt 21 procent i år jämfört med ifjol. Rörelsemarginalen beräknas uppgå till 8,4% för 2012 Rörelsemarginalmålet bedöms kunna nås 2014 Doro befinner sig i en tung investeringsfas, vilket innebär att vi räknar med högre rörelsekostnader framöver, både i absoluta och relativa tal. Vår prognos på Doros rörelsemarginal för 2012 trimmas därför ned till 8,4 procent från vår tidigare prognos om 8,5 procent, trots att bolaget visade en starkare än förväntad lönsamhet i Q1. Doros rörelsemarginalmål om 10 procent anser vi är inom räckhåll när bolaget når en omsättning på drygt 1,1 miljard kronor, vilket enligt vår uppskattning bedöms kunna uppnås år

5 Doro Försäljning & EBITmarginal R12M E MSEK Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112Q312EQ113EQ313EQ114EQ314E 12% 1 8% 6% 4% 2% *2% Sales EBIT*margin Källa: Redeye Research, Doro Resultatet före skatt var väsentligt lägre än beräknat efter en negativ omvärdering av ett terminskontrakt Omvärdering av terminskontrakt tyngde vinsten Resultatet före skatt uppgick till 3,0 MSEK vilket var 66 procent lägre än förväntat. Orsaken till denna stora avvikelse var ett stort negativt finansnetto om 10 MSEK till följd av en omvärdering av ett terminskontrakt. Det är dock ingen realiserad förlust som är verksamhetsrelaterad utan en redovisningsmässig värdeförändring varför vi inte är särskilt oroliga över denna resultatavvikelse. Rensar vi för den negativa omvärderingen av terminskontraktet uppgick resultatet före skatt till 13,0 MSEK, vilket motsvarar en vinsttillväxt om 136 procent jämfört med motsvarande period ifjol. Det anser vi ger en bättre bild av hur den underliggande verksamheten utvecklas. Skattesatsen uppgick till 16,7 procent, vilket var högre än beräknat och troligtvis en följd av en försäljning i Frankrike där Doro betalar full bolagsskatt. Vi räknar med att skattesatsen uppgår till 10 procent för de kvarvarande kvartalen under innevarande år, vilket är en uppjustering från vår tidigare prognos om 8,5 procent. Doro kommer sannolikt utnyttja förlustavdragen under innevarande år vilket medför att den faktiska betalda skatten som är kassaflödespåverkande troligtvis kommer vara lägre än den rapporterade skatten som syns i resultaträkningen. Orderingången var åter svagare än förväntat och indikerar att försäljningen i Q2 kan vara svagare än vad vi tidigare antagit Orderingången svagare än väntat igen! Orderingången ökade med 9,2 procent jämfört med Q1 ifjol, vilket var svagare än väntat. Vi hade räknat med en orderingång om 165 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 25 procent och book to bill om 1,0. Den rapporterade orderingången motsvarar istället book to bill om 0,9, vilket indikerar att försäljningen i det kommande andra kvartalet troligtvis inte kommer att kunna leva upp till vår tidigare prognos om 190 MSEK. Vi justerar därför ned vår försäljningsprognos för Q2 till 182 MSEK, varav 2 MSEK i övriga intäkter. Orderingången för Care sortimentet uppgick dock 5

6 till övertygande 21,8 MSEK, vilket tyder på att utfasningen av Home sortimentet har ökat i takt under det gångna kvartalet. Kortsiktigt torde denna utfasning ha en dämpande effekt på orderingången och försäljningen men ju snabbare Home fasas ut desto bättre tillväxt kommer Doro kunna visa framöver, vilket är positivt. Det indikerar att orderingången har en stor förbättringspotential, vilket troligtvis kommer att synas redan i nästa kvartal. Orderingången var en besvikelse, men Care+ sortimentet visar fortsatt bra ökning om 21,8% y/y Orderingång & Booktobill Q1 08Q4 12E MSEK Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312E 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Order intake Book*to*bill Källa: Redeye Research, Doro Doro kommer troligtvis inte nå 2 försäljningstillväxt för 2012 om orderingången inte ökar mer Orderingång & tillväxt orderingång R12M Q3 08Q4 12E MSEK % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 0 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312E Orderingång R12M Tillväxt Källa: Redeye Research, Doro Räknat på rullande 12 månader uppgår orderingången till 760 MSEK, vilket är en ökning om 16 procent jämfört med föregående år. Baserat på våra prognoser kommer orderingången öka med 13 procent vid utgången av 2012, vilket indikerar att försäljningen för 2012 troligtvis visar en tillväxt i 6

7 häraden av procent för helåret. Såvida orderingången inte ökar mer än förväntade 13 procent för innevarande år är vår bedömning att Doro inte kommer att nå upp till tillväxtmålet om 20 procent för Doro har bundit mer rörelsekapital än beräknat Kassaflödet har tyngts av investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 MSEK jämfört mot förväntade 24 MSEK. Doro har bundit mer rörelsekapital än väntat där ökad varulager om 7 MSEK jämfört med föregående kvartal stod för merparten av avvikelsen. Investeringarna (CAPEX) var något högre än väntat och uppgick till 5,4 MSEK mot förväntade 4,7 MSEK. För helåret 2012 bedöms investeringarna öka jämfört med 2011 och uppgå till drygt 25 MSEK, vilket är en upprevidering från vår tidigare prognos om 19 MSEK. Vi har justerat ned vår VPA+estimat för 2012 med 16% medan 2013 justeras upp med 3% pga justerade försäljnings+ och marginalprognoser Prognosjusteringar Vi har gjort ändringar av våra estimat för 2012 och Omsättningen för 2012 har justerats upp marginellt och vi räknar med att försäljningstillväxten uppgår till 16 procent för Doro befinner sig i en tung investeringsfas i år, något som innebär högre rörelsekostnader. Vi justerar därför ned vårt antagande för EBIT marginalen för 2012 till 8,4 procent från tidigare 8,5. För 2013 räknar vi med att Doro visar en försäljningstillväxt om 14 procent och att EBIT marginalen uppgår till 9,4 procent. Vinsten per aktie för 2012 justeras ned 16 procent medan vinsten för 2013 justeras upp 3 procent som en följd av justerade försäljnings och rörelsemarginalprognoser. Doro Detaljerade estimat SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E Försäljning 135,1 164,9 181,9 263,5 745,4 170,4 182,0 217,0 297,0 866,4 990,0 EBITDA 8,6 13,1 19,3 34,6 75,6 17,5 14,0 22,0 39,0 92,5 112,0 EBIT 6,0 10,6 15,8 29,6 62,0 12,6 9,1 17,1 34,0 72,9 92,6 Vinst före skatt 5,5 8,3 26,4 32,7 72,9 3,0 9,3 17,4 34,3 64,0 93,6 VPA, SEK 0,27 0,42 1,35 0,98 3,02 0,13 0,43 0,81 1,60 2,97 4,35 Försäljningstillväxt 3 26% 8% 15% 18% 26% 1 19% 13% 16% 14% EBIT marginal 4,4% 6,4% 8,7% 11,2% 8,3% 7,4% 5, 7,9% 11,5% 8,4% 9,4% Vinsttillväxt PBT (y/y) 8% 2630 *1% 57% *45% 12% *34% 5% *12% 46% Källa: Bolaget, Redeye Research 7

8 Värdering WACC 13,2% har använts I vår värdering av Doro använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF). Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 13,2 procent. Beta är satt till 1,6. Den riskfria räntan har sänkts till 1,5 procent (2,0 procent) som en följd av en lägre 10 årig statsobligationsränta i Sverige. Vi har istället justerat upp riskpremien till 7,4 procent från tidigare 7,0 procent för att reflektera den ökade omvärldsrisken som ökat riskpremien för investeringar i mindre bolag samt den svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 14 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen antas förbättras till 10,0 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 8,3 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 6,1 procent. CAPEX antas uppgå till 2,5 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en genomsnittlig skattesats om 10 procent för perioden och 28 procent för perioden Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF+värde om 31 SEK/aktie P/E 9,2x och EV/EBITDA 4,8x för 2012 är attraktiva multiplar Vår DCF värdering indikerar då ett motiverat värde om 31 SEK per aktie. Det ger en indikation på att aktien handlas med en rabatt om 11 procent mot vår DCF värdering. Utifrån våra försiktiga prognoser handlas Doro till P/E 9,2x och EV/EBITDA 4,8x för 2012, vilket vi anser är låga multiplar för ett tillväxtbolag. Vinsttillväxten (före skatt) beräknas uppgå till 12 procent och 46 procent för 2012 respektive Enligt vår mening måste dock Doro visa starkare orderingångar de närmaste kvartalen för att kunna motivera en högre värdering på aktien eftersom Doro i grund och botten är ett tillväxtcase. Marknaden räknar inte med att Doro visar en uthållig tillväxt om 2 per år och lönsamhet om 1. Aktien är i ett optimistiskt scenario värd 58 kr Optimistiskt scenario Vår DCF värdering ger en indikation på att marknaden för tillfället inte räknar med att Doro kan visa en uthållig försäljningstillväxt om 20 procent per år eller en uthållig rörelsemarginal om 10 procent. Om vi antar att Doro lyckas visa en årlig genomsnittlig tillväxt om 15 procent för perioden och håller en genomsnittlig rörelsemarginal om 9 procent, allt annat lika, indikerar vår DCF värdering istället att aktien är värd 58 kronor per aktie. De ovanstående antagandena är inte orimliga men ställer mycket höga krav på att bolaget kommer att lyckas leverera hög tillväxt under många kommande år kopplat med stark lönsamhet. Vi anser att det är ett utmanande scenario men långt ifrån omöjligt. Doro är ett strukturellt tillväxtcase som har många år av bra tillväxt framför sig då världens befolkning över 65 år blir fler och kraven på anpassade mobiltelefoner som fyller målgruppens behov kommer troligtvis öka. 8

9 Detaljerade estimat Doro SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E Försäljning 135,1 164,9 181,9 263,5 745,4 170,4 182,0 217,0 297,0 866,4 990,0 Handelsvaror *83,7 *100,4 *107,3 *141,8 *433,2 *96,1 *108,0 *126,0 *163,0 *493,1 *569,0 Personalkostnader *16,7 *17,0 *17,3 *19,0 *69,3 *19,0 *19,0 *20,0 *20,0 *78,0 *90,0 Övriga externa kostnader *26,1 *34,4 *38,0 *68,1 *167,3 *37,8 *41,0 *49,0 *75,0 *202,8 *219,0 EBITDA 8,6 13,1 19,3 34,6 75,6 17,5 14,0 22,0 39,0 92,5 112,0 varav Avskrivningar & nedskrivningar *2,6 *2,5 *3,5 *5,0 *13,6 *4,9 *4,9 *4,9 *5,0 *19,6 *19,4 EBIT 6,0 10,6 15,8 29,6 62,0 12,6 9,1 17,1 34,0 72,9 92,6 Finansnetto *0,5 *2,3 10,6 3,1 10,9 *9,6 0,2 0,3 0,3 *8,9 1,0 Resultat före skatt 5,5 8,3 26,4 32,7 72,9 3,0 9,3 17,4 34,3 64,0 93,6 Skatt *0,4 *0,2 *0,5 *13,9 *15,0 *0,5 *0,9 *1,7 *3,4 *6,6 *9,4 Nettoresultat 5,1 8,1 25,9 18,8 57,9 2,5 8,4 15,6 30,9 57,4 84,3 VPA, SEK 0,27 0,42 1,35 0,98 3,02 0,13 0,43 0,81 1,60 2,97 4,35 Försäljningstillväxt 3 26% 8% 15% 18% 26% 1 19% 13% 16% 14% Vinsttillväxt (PBT) 8% 2630 *1% 57% *45% 12% *34% 5% *12% 46% EBITDA marginal 6,4% 7,9% 10,6% 13,1% 10,1% 10,3% 7,7% 10,1% 13,1% 10,7% 11,3% EBIT marginal 4,4% 6,4% 8,7% 11,2% 8,3% 7,4% 5, 7,9% 11,5% 8,4% 9,4% Nettoskuld *146 *163 *230 Källa: Bolaget, Redeye Research 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har höjt ratingen på Avkastningspotential till 5,0p (4,0). Ledning 8,0p Kommentar: Ledningen fokuserat på rätt segment vilket i stor utsträckning räddat bolaget. Satsningen på Care och ökad distribution visar på industrikompetens. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Bolagets tar marknadsandelar inom tillväxtområdet Care. Distributionsnätet har utökats betydligt. Marknaden i stort växer dock inte i värde, men äldresegmentet gör det. Care satsningen ser ut att ge bra tillväxt de kommande åren. Lönsamhet 7,0p Kommentar: En ökad andel Care försäljning kommer förbättra lönsamheten liksom skalfördelarna genom ökad försäljning. Bolagets valutakänslighet är ett orosmoment, vilket kan slå både poitivt och negativt i kvartalen. Trygg placering 8,0p Kommentar: Bolagets finansiella situation har gått från godkänd till stark. Handeln i aktien har förbättrats betydligt men likviditeten är alltjämt svag med tanke på en hög free float. Avkastningspotential 5,0p Kommentar: Aktien handlas med en rabatt jämfört med vårt motiverade värde. Kursutvecklingen har varit måttlig vilket indikerar att marknaden har låga förväntningar på de kommande rapporterna. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *570 *670 *774 *878 *989 EBITDA Avskrivningar *16 *14 *20 *19 *19 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter 0 11 *9 1 1 Finansiella kostnader * Resultat före skatt Skatt 11 *15 *7 *9 *11 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *570 *670 *774 *878 *989 Avskrivningar *16 *14 *20 *19 *19 EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) *7 *4 *6 *11 *13 NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital 25 *5 *25 *2 *6 Investeringar *21 *41 *26 *25 *24 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 36% 4 42% 47% 51% Skuldsättningsgrad 1% 1% 1% Nettoskuld *90 *146 *163 *230 *306 Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 6,4 5,0 4,4 3,9 3,3 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,4 NV FCF (2012*14) 155,4 Betavärde 1,6 NV FCF (2015*24) 164,8 Riskfri ränta (%) 1,5 NV FCF (2025*) 113,0 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 166,3 WACC (%) 13,2 Räntebärande skulder 2,4 Motiverat värde 597,2 Antaganden 2015*24 (%) Genomsn. förs. tillv. 8,3 Motiverat värde per aktie, SEK 30,9 EBIT*marginal 6,1 Börskurs, SEK 27,4 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 6 39% 29% 33% 3 ROCE 48% 41% 37% 36% 33% ROIC 4 39% 34% 32% 29% EBITDA*marginal (just) % 11% 12% EBIT just*marginal 7% 8% 8% 9% 1 Netto just*marginal 9% 8% 7% 9% 9% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA 2,99 2,99 2,97 4,35 5,23 VPA just 2,99 2,99 2,97 4,35 5,23 Utdelning 0,5 1,0 1,2 1,4 1,7 Nettoskuld *4,7 *7,5 *8,4 *11,9 *15,8 Antal aktier 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E 9,2 9,2 9,2 6,3 5,2 P/E just 9,2 9,2 9,2 6,3 5,2 P/S 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 EV/S 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 EV/EBITDA just 7,0 5,1 4,8 4,0 3,4 EV/EBIT just 9,4 6,2 6,1 4,8 4,0 P/BV 4,4 3,0 2,5 1,8 1,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 3,4% Omsättning 19,3% 3 mån *18,9% Rörelseresultat, just 70,4% 12 mån *10,2% V/A, just 74,7% Årets Början 0,4% EK *67,9% Aktiestruktur % Röster Kapital Nordea Investment Funds 9,7 9,7 Försäkringsbolaget Avanza Pension 7,6 7,6 Originat AB 5,6 5,6 Handelsbanken fonder 2,8 2,8 Kastensson Holding 2,6 2,6 Catella fonder 2,4 2,4 Lärerstandens Brandforsikring GE 2,2 2,2 Bjäringer Martin bolag 2,1 2,1 Nordnet Pensionsförsäkring 2,0 2,0 Jeansson Tedde Jr bolag 1,6 1,6 Aktien Reuterskod DORO.ST Lista Small cap Kurs, SEK 27,4 Antal aktier, milj 19,3 Börsvärde, MSEK 530 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jérôme Arnaud Annette Borén Jérôme Arnaud Bo Kastensson Nästkommande rapportdatum Delårsrapport Q2 2012*08*21 Delårsrapport Q3 2012*11*08 Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt 28% 18% 16% 14% 13% VPA*tillväxt (just) 127% *1% 47% 2 Tillväxt eget kapital 79% 46% 21% 35% 3 Analytiker Christian Lee Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e e 2013e Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT justmarginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2013e % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% e 2013e VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet EBIT per geography 2011 Sales per geography % 1% 3% 14% 1% 14% 4 33% 51% 31% Nordics EMEA USA and Canada UK Other EMEA Nordics UK USA and Canada Other Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Doro: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Doro marknadsför telekom* och konsumentelektronikprodukter i Europa. Produktutbud består främst av trådade och trådlösa fasta telefoner samt mobiltelefoner för äldre (Care). Care*segmentet är det område som bolaget fokuserar allt mer kring. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll BOLAGSANALYS 18 feb 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll Att förstärkningen av dollarn skulle slå negativt på Doro i Q4 var väntat. Valutaförlustens storlek kryddat med lagernedskrivningar

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro BOLAGSANALYS 29 oktober 2008 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro Doro visade en tillväxt på 25 procent under Q3, vilket var klart bättre än våra förväntningar. Återigen är det

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1

Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 BOLAGSANALYS 27 april 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Bättre än väntat i Q1 Omsättningen kom in 5% bättre än vår prognos där framför allt Tjänster stack ut med en tillväxt om 12,5%. EBIT överträffade

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer