Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 20 procent jämfört våra förväntningar på 33 miljoner kronor och 21 procent. Vår bedömning är att 2010 blir ett utmanande år för Formpipe. Intressant är att allt fler kunder visar intresse för molntjänsten Formpipe OnDemand som utgör en potential samtidigt som det gör prognoserna något osäkrare. Vi har inte gjort några större förändringar i varken estimat eller rating. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 248 MSEK IT Christian Sundin Hans Möller Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr OMXS30 Rebased Formpipe Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 757 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 6,5 poäng Nyckeltal e 2011e 2012e Omsättning, MSEK Tillväxt 54% 28% 5% 11% 10% EBITDA EBITDA-marginal 32% 28% 27% 26% 29% EBIT EBIT-marginal 26% 21% 20% 19% 22% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 19% 14% 14% 13% 16% VPA 1,61 1,54 1,61 1,65 2,12 VPA just 1,61 1,54 1,61 1,65 2,12 P/E just 12,9 13,5 12,9 12,6 9,8 P/S 2,5 1,9 1,9 1,7 1,5 EV/S 2,5 1,9 1,8 1,6 1,5 EV/EBITDA just 7,9 6,7 6,7 6,2 5,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 20,7 Antal aktier (milj) 12,0 Börsvärde (MSEK) 248 Nettoskuld (MSEK) -12 Free float (%) 87,6 Dagl oms. ( 000) 50 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 2010 ett utmanande år Rapporten för det första kvartalet var till stora delar i nivå med våra förväntningar Formpipe Software levererade en rapport för det första kvartalet som var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor mot vår förväntning om 33 miljoner kronor. EBIT-marginalen uppgick till 20 procent mot vår förväntan om 21 procent. Rörelseresultatet uppgick därmed till 6,4 miljoner kronor mot vår förväntan om 7,1 miljoner kronor. Tabell Förväntat vs. Utfall (SEKm) Q1'09 Q1'10E Utfall Diff Försäljning 30,6 33,0 31,4-5% EBITDA 8,8 9,3 8,7-7% EBIT 6,7 7,1 6,4-9% PTP 6,6 6,9 6,8-2% VPA, SEK 0,43 0,42 0,43 3% Försäljningstillväxt 8% 3% EBIT marginal 22% 21% 20% EPS growth (YoY) -4% -1% Källa: Redeye Research Tillväxten uppgick till 3 procent i kvartalet Tillväxten i kvartalet uppgick till 3 procent jämfört med samma kvartal förra året. Resultatet per aktie är i stort sett oförändrat. Att lönsamheten inte har ökat beror till övervägande del på bolagets omställning till partnerförsäljning. De repetitiva intäkterna på rullande 12 månader har fortsatt att öka i kvartalet. 60 Repetitiva intäkter rullande 12 mån, Mkr Q3'07 Q1'08 Q3'08 Q1'09 Q3'09 Q1'10 Partneromställningens konsekvenser syns tydligt i intäktsfördelningen I cirkeldiagrammen nedan går att se hur partneromställningen har gett effekt jämfört med förra året där andelen intäkter från konsult och övrigt har minskat från 25 procent till 16 procent. Samtidigt har licensintäkterna ökat från 37 procent till 43 procent. 3

4 16% Q1'10 25% Q1'09 41% Support och underhåll Licens 38% Support och underhåll Licens Konsult och Övrigt Konsult och Övrigt 43% 37% Kassaflödet var negativt under kvartalet Kassan har under kvartalets påverkats negativt både på grund av att utdelningen betalts ut samt att den sista tilläggsköpeskillingen för förvärvet av EFS Technology betalats. Kassan uppgick till 4,9 miljoner kronor. Vi räknar dock med att kassan kommer att stärkas framöver då kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Noteringen på Small Cap ger ökade möjligheter till förvärv Den 19 januari noterades Formpipe Software på Nasdaq Stockholm OMX Small Cap. Detta har än så länge varit ett lyft för aktiens likviditet. En av anledningarna till listbytet från First North till Small Cap är att en aktie på Small Cap listan anses vara en bättre valuta vid eventuella framtida förvärv. Formpipe har tidigare gjort förvärv men det är nu drygt 1,5 år sedan bolaget gjorde sitt senaste förvärv och listbytet har förbättrat bolagets möjligheter att genomföra förvärv under året. Formpipe har tagit ett antal affärer under det första kvartalet Formpipe har tagit ett antal affärer under det första kvartalet. Framförallt är det ett antal kommuner som har investerat i Formpipes W3D3 produkter. Först ut var Skurups kommun som köpte en W3D3 lösning för ärende- och dokumenthantering i en affär värd cirka en miljon kronor. Kunderna visar allt större intresse för Formpipe OnDemand Den andra affären under första kvartalet gjordes med 8 mindre Värmlandskommuner som gemensamt tecknade ett avtal om en så kallad Formpipe OnDemand för dokument och ärendehantering. OnDemand innebär möjligheten att köpa Formpipes produkter W3D3 och Platina som molntjänst vilket innebär att programvaran med drift och underhåll tillhandahålls som tjänst över nätet. Kommunerna betalar då en löpande kostnad under, i det här fallet, tre år. Detta gör att den initiala licenspengen som Formpipe normalt får istället fördelas ut under tre år och ökar de repetitiva intäkterna. Detta är en modell som passar lite mindre kunder och som troligtvis kommer att öka. Lönsamhetsmässigt påverkar det inte Formpipe på lång sikt varken negativt eller positivt men det försvårar prognoserna över försäljningen. På kort sikt påverkar det dock lönsamheten då det inte blir nog stor initial intäkt. Hade de order som varit på OnDemand i första kvartalet istället varit vanliga affärer hade lönsamheten varit 2,5 miljoner kronor högre. Den lönsamheten kommer nu istället att 4

5 spridas ut över de kommande åren. Ordervärdet till Värmlandskommunerna uppges vara värd 3,1 miljoner kronor. Formpipe har under kvartalet även fått order från Göteborgs universitet och Södertörns Högskola som likt många andra universitet och högskolor investerat i W3D3. Ordern till Göteborgs Universitet uppgick till hela 6 miljoner kronor. Ordern till Södertörns högskola var en så kallad OnDemand order och uppges vara värd 1,5 miljoner varav 1 miljon utgör hyresavgift för OnDemand under tre år. Ett nytt incitamentsprogram har införts Mellan den 8:e mars och 22 mars pågick teckningsperioden för Formpipes incitamentsprogram 2008/2010. Bolaget valde att köpa tillbaka teckningsoptioner medan tecknades. Netto innebar detta att Formpipe fick in drygt 2,8 miljoner kronor och en utspädning på 2,24 procent av bolagets nuvarande aktie. Samtidigt infördes ett nytt incitamentsprogram 2010/2012 som omfattade nya teckningsoptioner som övertecknades kraftigt och som vid full teckning motsvarar en utspädning på cirka 3 procent. Optionerna emitteras till en kurs på 1,76 kronor per aktie vilket är baserat på en teckningskurs på 25,76 kronor. Att Formpipes incitamentsprogram är öppet för hela personalen är positivt då det både har en motiverande effekt på personalen samtidigt som det underlättar för Formpipe att behålla personalen. Det finns ett antal faktorer som skapar viss osäkerhet i prognoserna Finansiella prognoser Formpipe Softwares molntjänst är också en faktor som skapar en viss osäkerhet i prognoserna. I och med att intäktsmodellen ser annorlunda ut med en högre återkommande intäkt istället för en större initial intäkt. Skulle många av kunderna välja att köpa Formpipe OnDemand skulle det innebära en lägre inkomst 2010 men över tid skulle detta inte spela någon större roll för lönsamheten. Vi räknar inte med att detta kommer att få särskilt stor betydelse för 2010 men vi anser ändå att det bör uppmärksammas. Kan bli vissa effekter för Formpipe i och med att det är valår Andra faktorer som kan påverka prognoserna är att det är valår vilket kan öka osäkerheten i kommuner och landsting. Det är svårt att dra några större slutsatser av detta men ett tänkbart scenario är att offentlig sektor är försiktiga fram tills efter valet och sedan blir mer aktiva under det sista kvartalet. En annan faktor som kan spela in är att ramavtalet för informationsförsörjning löpte ut i januari och något nytt avtal väntas inte vara på plats förens i slutet av året. Det gör att vissa kunderna inom offentlig sektor känt osäkerhet i hur de kan avropa Formpipes produkter. Detta är också svårt att veta hur mycket det påverkar försäljningen men utgör en viss risk fram till dess att kammarkollegiet kommer med mer information om det nya avtalet. 5

6 Vi är försiktiga i våra prognoser för 2010 men räknar med en högre tillväxt 2011 Vi är försiktiga i våra prognoser för 2010 och räknar endast med 5 procents tillväxt. Detta har både att göra med de ovan nämnda anledningarna samt partneromställningens påverkan. Det som skulle kunna få oss att justera upp prognoserna är framförallt om vi märker att partneromställningen börjar ge resultat i försäljningen till privat sektor eller att försäljningen på nya marknader, främst Norge och Danmark, börjar ta fart. Lönsamheten väntas också sjunka något under 2010 på grund av den pågående partneromställningen. Tabell: Prognoser SEKm Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10E Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2010E 2011E Försäljning EBITDA EBIT PTP VPA, SEK 0,9 1,6 0,4 0,4 0,2 0,5 1,5 0,4 0,4 0,3 0,4 1,6 1,6 Försäljningstillväxt 49% 54% 38% 45% 37% 5% 28% 3% 4% 3% -3% 5% 11% EBIT marginal 20,8% 26,0% 22,0% 21,1% 10,4% 26,5% 20,8% 20,4% 21,4% 17,0% 20,3% 19,9% 18,9% VPA tillväxt (YoY) 101% 74% -23% -7% 88% -39% -4% -1% 6% 59% -11% 5% 2% Källa: Redeye research Givet våra prognoser får vi ett motiverat värde på 25 kronor Värdering Våra prognoser ger ett motiverat värde på 25 kronor per aktie vilket är oförändrat. Vi räknar med en WACC på 13,9 procent. Vi baserar detta på riktlinjer från Price Waterhouse Coopers avseende riskpremien för den svenska aktiemarknaden samt tillägg för mindre bolag beroende på aktiens likviditet och bolagets marknadsvärde. Tabell: DCF värde per aktie Per aktie Total Tillgångar 1,0 11,8 Räntebärande skulder 0,0 0,0 DCF ,8 57,0 DCF ,8 154,2 DCF ,0 72,6 NOPLAT 2021: 52,3 Value (EOY): 103,0 Total ,7 Källa: Redeye Research I en kassaflödesvärdering är det ett antal parametrar som får stor inverkan på värderingen. Därför har vi i nedanstående tabell visat på hur värdet per aktie förändras om EBIT-marginalen och/eller tillväxten justeras. Känslighetsanalys Värde per aktie EBIT marginal Tillväxt Källa: Redeye Research

7 SWOT Styrkan i Formpipe ligger till stor del i deras starka ställning inom offentlig sektor Styrkor Styrkorna i Formpipe Software ligger i affärsmodellen med en hög grad repetitiva intäkter som ger styrka i bolaget. Försäljningen sker till övervägande del till offentlig sektor vilket minskar konjunkturkänsligheten något. Formpipe Software har idag en stark produktportfölj och stark ställning på ECM marknaden för såväl kommuner som landsting. Svårt att få grepp på privat sektor Svagheter Svagheten i Formpipe Software är att små och medelstora företag än så länge inte ser de ekonomiska fördelarna med ECM system. Det är idag mest offentlig sektor och till viss del läkemedelsbolag som av olika skäl, ofta pga av regleringar, är tvungna att skaffa ECM system. Möjligheterna är många både på nya marknader och inom nya sektorer Möjligheter Möjligheterna för Formpipe Software är många både på lång och kort sikt. ECM marknaden bedöms växa många år framöver och är fortfarande i ett tidigt stadium. Allt viktigare blir partnerarbetet med konsultbolagen som kommer att stå för en allt större del av försäljningen och implementeringen av bolagets produkter. Detta ger en ökad möjlighet till skalbarhet och även att nå försäljningsframgångar till den privata sektorn. Formpipe Software har också som plan att slå sig in på den danska marknaden där de än så länge har haft viss framgång och kommer även där att primärt satsa på offentlig sektor. Bolaget har också goda möjligheter att växa på den norska marknaden sedan W3D3 nu har fått den högsta certifieringen NOARK 5. Partnersatsningen utgör även ett visst hot mot bolaget om den inte blir lyckosam Hot Det största hotet mot Formpipe är att partnersatsningen inte ger de önskade effekterna och att samarbetet med partners inte blir lyckosamt vilket skulle få stor påverkan på affärsmodellen framöver. Konjunkturen är också den ett hot mot bolaget då även offentlig sektor kommer att tvingas till neddragningar då skattintäkterna minskar. Formpipe har en stor goodwill post som innebär en viss risk för nedskrivning. Konkurrens finns från olika håll och utgör ett hot främst på längre sikt. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har inte gjort några förändringar i rating modellen. Ledning 8,0p Kommentar: Bolaget har sedan Christian Sundin tagit över Formpipe Software haft en stabil utveckling med mycket god försäljnings- och vinsttillväxt. Vi har stort förtroende för ledningen. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Formpipe Software har en mycket stark ställning för försäljning av ärendehanteringssystem till offentlig sektor i Sverige. I och med partnersatsningen kommer bolaget också ha bättre möjligheter att växa mot privat sektor Lönsamhet 8,0p Kommentar: Marginalerna i Formpipe Softwares skalbara affärsmodell är mycket bra men kan bli bättre om partnerförsäljning tar bättre fart. Trygg placering 8,0p Kommentar: Bolaget har många olika kunder främst inom offentlig sektor vilket ger ökad stabilitet i bolaget. Bolaget är skuldfritt. Avkastningspotential 6,5p Kommentar: Aktien ser trots den senaste månadens starka utveckling attraktivt värderad ut enligt våra prognoser. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e 2012e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e 2012e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,8 NV FCF ( ) 59,1 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 154,3 Riskfri ränta (%) 3,3 NV FCF (2023-) 72,6 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 11,8 WACC (%) 13,9 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 297,9 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 7,3 Motiverat värde per aktie, SEK 24,8 EBIT-marginal 22,5 Börskurs, SEK 20,7 Lönsamhet e 2011e 2012e Avk. på eget kapital (ROE) 24% 16% 15% 14% 16% ROCE 26% 22% 21% 20% 23% ROIC 20% 15% 15% 15% 17% EBITDA just-marginal 32% 28% 27% 26% 29% EBIT just-marginal 26% 21% 20% 19% 22% Netto just-marginal 19% 14% 14% 13% 16% Data per aktie, SEK e 2011e 2012e VPA 1,61 1,54 1,61 1,65 2,12 VPA just 1,61 1,54 1,61 1,65 2,12 Utdelning 0,0 0,5 0,4 0,4 0,5 Nettoskuld 0,5-1,0-2,0-3,6-5,6 Antal aktier 11,7 11,7 12,0 12,0 12,0 Värdering e 2011e 2012e Enterprise value P/E 12,9 13,5 12,9 12,6 9,8 P/E just 12,9 13,5 12,9 12,6 9,8 P/S 2,5 1,9 1,9 1,7 1,5 EV/S 2,5 1,9 1,8 1,6 1,5 EV/EBITDA just 7,9 6,7 6,7 6,2 5,0 EV/EBIT just 9,8 8,9 8,9 8,5 6,6 P/BV 2,3 2,0 1,9 1,7 1,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 08/10P 1 mån -4,0% Omsättning 15,5% 3 mån 22,0% Rörelseresultat, just 0,9% 12 mån 65,0% V/A, just 0,1% Årets Början 24,0% EK 11,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Svenska Mezzaninkapital 13,4 13,4 Försäkringsbolaget Avanza Pension 6,2 6,2 Terp, Anders 3,9 3,9 Beisner Michael 3,9 3,9 Danske Bank International 3,0 3,0 AB Wallinder och Co 2,8 2,8 Societe Generale SG Taxable 2,8 2,8 SEB Private Bank S.S 2,6 2,6 Jonsson Christer 2,4 2,4 EFG Private Bank 1,9 1,9 Aktien. Reuterskod FPIP.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 20,7 Antal aktier, milj 12,0 Börsvärde, MSEK Börspost 500 Bolagsledning & styrelse. VD Christian Sundin Ordf Hans Möller Kapitalstruktur e 2011e 2012e Soliditet 52% 64% 65% 65% 65% Skuldsättningsgrad 15% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 Tillväxt e 2011e 2012e Försäljningstillväxt 54% 28% 5% 11% 10% VPA-tillväxt (just) 74% -4% 5% 2% 28% Tillväxt eget kapital 109% 14% 9% 11% 13% Nästkommande rapportdatum. Q Q Analytiker Redeye AB. Erik Kramming Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2011e 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% e 2011e 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 1,8 60% 70% 1,6 1,4 1,2 50% 40% 60% 50% 1 0,8 0,6 30% 20% 40% 30% 0,4 0, e 2011e 10% 0% -10% e 2011e 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 23% 36% 41% Support och underhåll Licens Konsult och övrigt Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget Formpipe Software: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Bolaget har största delen av sin försäljning till offentliga verksamhet vilket ökar stabiliteten vid en konjunkturnedgång men vi skulle se det som positivt om även privat sektor visade intresse för huvudprodukten W3D3. De ökande repetitiva intäkterna från support och underhållsverksamheten gör Formpipes affärsmodell tilltalande. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer