DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor. Rörelseresultatet var dock bättre och uppgick till 14 miljoner kronor jämfört med vår förväntning på 12 miljoner kronor vilket gjorde att bolaget nådde sitt rörelsemarginal mål på 15%. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 468 MSEK Teleoperatör Jörgen Qwist Björn Giertz Lönsamheten har pressats något av IT-driften under året där integrationen av förvärven pågår för fullt. Att öka lönsamheten inom IT-driften samt leveranser av de stora order som tagits under 2011 kommer att vara de två enskilt viktigaste punkterna för DGC att leverera på under Vi har inte gjort någon förändring i vår rating. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 523 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9,0 poäng 7,0 poäng 9,0 poäng 8,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 10% 13% 26% 12% 11% EBITDA EBITDA-marginal 27% 27% 22% 25% 25% EBIT EBIT-marginal 14% 14% 10% 13% 14% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 10% 10% 8% 10% 10% Utdelning 2,9 3,0 1,7 2,4 2,8 VPA 3,07 3,48 3,43 4,80 5,61 VPA just 3,07 3,48 3,43 4,80 5,61 P/E just 17,6 15,5 15,7 11,3 9,6 P/S 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0 EV/S 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 EV/EBITDA just 5,4 5,0 5,3 4,2 3,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 54,0 Antal aktier (milj) 8,7 Börsvärde (MSEK) 468 Nettoskuld (MSEK) -19 Free float (%) 39,0 Dagl oms. ( 000) 5 Analytiker: Erik Kramming Greger Johansson Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q DGC One Fortsatt svagt inom IT-driften Den organiska tillväxten var något svag under kvartalet men vi är inte oroliga för tillväxten framöver DGC:s försäljning i det tredje kvartalet var marginellt svagare än vad vi räknat med. Även kostnaderna var något lägre vilket gjorde att EBITmarginalen blev 15,2 procent mot vår förväntan på 11,7 procent. Marginalen i det tredje kvartalet brukar bli stark på grund av att kostnaderna är lägre under semestermånaderna. Tillväxten på 24 procent är till största delen förvärvad och den organiska tillväxten uppgick i det tredje kvartalet till 5 procent vilket är under bolagets målsättning om en organisk tillväxt på 10 procent. Rörelsemarginalen på 15,2 procent ligger dock över målsättningen på 15 procent. DGC kommer troligtvis inte att nå sin målsättning för tillväxt under 2011 men i och med de stora utrullningarna som kommer att ske under 2012 och 2013 så är vi inte oroliga för att bolaget inte ska nå tillväxtmålet de närmaste åren. Tabell Förväntat vs. Utfall (SEKm) Q3'10 Q3'11E Utfall Diff Försäljning 75,0 95,0 92,7-2% EBITDA 22,6 23,0 25,0 9% EBIT 12,3 12,0 14,1 17% PTP 12,4 12,0 14,1 17% VPA, SEK 1,08 1,00 1,21 21% Försäljningstillväxt 34% 24% EBIT marginal 11,7% 15,2% Källa: Redeye Research Viktigt är att DGC lyckas öka lönsamheten inom ITdriften för att kunna hålla sitt lönsamhetsmål långsiktigt Rörelsemarginalen i DGC har pressats under året på grund av förvärvet av Bradata som hade en lägre rörelsemarginal än DGC. DGC jobbar med att integrera de tre verksamheterna inom IT-driften (Stockholm, Växjö och Örebro) och har tagit beslut på att de från och med årsskiftet kommer att slås samman till en operativ enhet för att på bästa sätt få fram synergieffekter. IT-driften kommer att ledas av Bradatas vd Peter Nilsson. Utvecklingen inom IT-driften har varit svag under året både tillväxtmässigt och lönsamhetsmässigt och det är viktigt att de bryter den trenden under 2012 för att bolaget ska nå sitt lönsamhetsmål. Utveckling IT-drift % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt Rörelsemarginal 3

4 Telefonidelen har fortfarande inte fått sitt genombrott men en större order skulle få stor påverkan Tillväxten i affärsområdet telefoni har fortfarande inte riktigt fått upp farten men är dock fortsatt lönsamt. Under kvartalet har DGC tecknat ett service provider avtal med TeliaSonera vilket ger DGC rätt att använda sig av Telias GSM/3G nät. Detta innebär att DGC nu får ett komplett erbjudande inom telefoni vilket borde öka möjligheterna att ta nya kontrakt. Bolaget uppger att det förs flera intressanta diskussioner med större kunder. Med tanke på hur litet affärsområdet är idag kan en stor order få stor effekt. Hårdvaruförsäljning uppgick till 9,1 miljoner kronor med ett svagt positivt rörelseresultat. Per affärsområde Q Datakommunikation It-drift Telefoni Hårdvara Försäljning 50,6 28,1 4,8 9,1 Försäljningstillväxt 7,9% 97,3% 12,4% -4,6% Rörelseresultat 9,8 3,3 0,5 0,6 Rörelsemarginal 19,4% 11,6% 10,9% 6,8% Källa: Redeye Research Många viktiga förlängningar under kvartalet Under det tredje kvartalet har DGC inte tagit några större nya affärer. Däremot har de förlängt två viktiga kundkontrakt med Varsego och Axstores. I början av det fjärde kvartalet har DGC även förlängt med YIT och möbelkedjan EM. Målerifirman Sandå har också tillkommit som ny kunde inom datakommunikation. Trots att det inte varit några större nyförsäljningar är det positivt att se att bolaget lyckats förlänga både Varsego och Axstores som är stora kunder med avtalsvärden över 10 miljoner kronor. Offentliggjorda avtal under Q3 Kund Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde Varsego, förlängning Drift mkr Axstores, förlängning Datakom mkr Offentliggjorda avtal efter Q3 Kund Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde YIT, förlängning Datakom 36 6,5 mkr EM, förlängning Datakom 36 - Sandå, ny kund Datakom 48 2,6 mkr Källa: Redeye Research Nettokassan uppgick till 19 miljoner kronor vid utgången av det tredje kvartalet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 12,4 miljoner kronor jämfört med 11,2 miljoner kronor föregående år. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till 5,5 miljoner kronor. Kassan uppgick till 39 miljoner kronor vid kvartalets utgång och de räntebärande skulderna till 20 miljoner kronor. De räntebärande skulderna består av lån på fastigheten i Danderyd samt preliminärt beräknade tilläggsköpeskillingar för förvärv. 4

5 Det är viktigt att hålla koll på utvecklingen inom ITdriften de närmaste kvartalen Finansiella prognoser Affärsområdet IT-drift har under 2010 dragits med lägre marginaler än affärsområdet gjort tidigare år. Detta beror på att Bradata hade en lägre lönsamhet än DGC:s befintliga IT-drift. I det tredje kvartalet lyckades dock bolaget att nå sitt rörelsemarginal mål på 15 procent. Inom IT-driften kommer verksamheterna att organiseras under Bradatas vd Peter Nilsons ledning för att få ut så mycket synergier som möjligt. Det är extra viktigt att följa utvecklingen i IT-driften de närmaste kvartalen för att se att utvecklingen går åt rätt håll. Investeringstakten kommer att öka under 2012 i takt med de stora utrullningarna Investeringstakten har varit något lägre under 2011 jämfört med Denna kommer dock att gå upp igen under 2012 i takt med att utrullningarna till Ica och EDB ErgoGroup tar fart. Hur stora investeringar som kommer att krävas under nästa år är fortfarande osäkert men bolaget har sagt att de kommer att återkomma i bokslutskommunikén med en investeringsplan. Att DGC väljer att investera i sitt nät är viktigt då det är en av konkurrensfördelarna som bolaget har samtidigt som det är den egna infrastrukturen som gör att bolaget kan ha så pass hög bruttomarginal inom datakommunikations delen. Utrullningarna av Ica och EDB ErgoGroup gör 2012 något svår prognostiserat på kvartalsbasis Att prognostisera enskilda kvartal under 2012 är relativt svårt då vi inte vet i vilket takt utrullningen kommer att ske till Ica och EDB ErgoGrup. Vi räknar med att den kommer att bli förhållandevis jämn men samtidigt är vi medvetna om att vissa kvartal kommer att påverkas mer än andra. Även på kostnadssidan kan det bli så att vissa kvartal kommer belastas med extra kostnader. Det viktiga är att utrullningen påbörjas enligt plan och att utrullningen sker utan stora avbrott. Tabell: Prognoser SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11E 2011E Q1'12E Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E Försäljning Varav hårdvara EBITDA EBIT PTP VPA, SEK 2,3 3,1 3,5 0,7 0,8 1,2 0,6 3,4 0,7 1,0 1,5 1,4 4,8 Försäljningstillväxt (YoY) 7% 10% 13% 17% 34% 24% 30% 26% 21% 7% 9% 12% 12% Föräljningstillväxt tjänster (YoY) 23% 13% 13% 12% 31% 24% 23% 23% 20% 9% 10% 13% 10% Rörelsemarginal 11% 14% 14% 10% 8% 15% 7% 10% 9% 11% 18% 15% 13% VPA tillväxt 34% 13% -27% 31% 12% -23% -1% 4% 21% 27% 132% 40% Källa: Redeye research 5

6 Vår DCF värdering motiverar ett värde på 60 kronor per aktie Värdering Vi räknar även fortsättningsvis med en WACC på 11,8 procent. I vår WACC beräkning räkningar vi med en riskfri ränta på 3,4 procent, en riskpremie med småbolagstillägg på 7,8 procent och ett beta värde på 1,1. Detta tillsammans med de justerade prognoserna ger oss ett motiverat värde på 60 kronor per aktie. Relativvärdering Sett till P/E talen värderas DGC men en premie jämfört med de mindre operatörerna. Vi anser dock att det är mer intressant att titta på EV/EBITDA multipeln då den tar bättre hänsyn till skuldsättningen. I jämförelse med de större operatörerna så anser vi de mindre vara betydligt mer intressanta då de faktiskt är tillväxtbolag samtidigt som de även besitter många av de kvalitéer som finns i de större operatörerna. Nackdelen med de mindre operatörerna är att likviditeten i aktien är sämre samtidigt som de är mer känsliga för konkurrens. Tabell: Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/sales Försäljning Tilväxt (SEKm) Aktiekurs Börsvärde 2011E 2012E 2011E 2012E 2011E 2012E 2011E 2012E 2011E Bruttomarginal Grupp 1 TELENOR ASA 99, ,8 13,4 11,1 6,6 6,2 2,0 1, % 60-70% TELIASONERA AB 46, ,3 10,6 9,8 7,4 7,5 2,6 2, % 45-50% TELE2 AB-B SHS 139, ,9 11,2 7,2 6,9 1,9 1, % 40-45% Grupp 2 BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB 0,2 119,2 28,6 13,4 15,8 13,8 0,8 0, % 25-30% BAHNHOF AB-B SHS 31,0 310,0 8,9 7,5 9,2 4,8 1,3 1, % 40-50% ALLTELE ALLMAENNA SVENSKA T 27, ,7 9,7 10,3 14,2 1,0 0, % 35-40% PHONERA AB ,4 18,1 5,7 9,2 4,4 0,8 0,7 307,7 324,4 5% 45-50% DGC ONE AB 54,0 468,2 15,7 11,5 5,6 5,5 1,5 1,2 374,2 419,0 26% 60-70% Medel (Grupp 2) 2,7 9,1 11,1 9,3 1,0 0,8 Median (Grupp 2) 13,5 8,6 9,8 9,3 0,9 0,7 Källa: Redeye Research Aktien DGC aktien har haft en något bättre utveckling än börsen generellt i år och är ner cirka 10 procent från årsskiftet. Medelomsättningen under året har minskat något efter sommarmånaderna, vilket är helt normalt, och uppgår till aktier om dagen i genomsnitt och 1400 aktier mätt som median. På ägarlistan har inga stora förändringar skett under kvartalet. 6

7 DGC intäkter är stabila på grund av de långa avtalen som oftast löper på tre år Investeringscase DGC är ett stabilt bolag med god tillväxt och hög lönsamhet. Stabiliteten ligger till stor del i de långa kontrakten som bolaget har med sina kunder och som till största del förlängs var tredje år. Över 90 procent av försäljningen består av återkommande intäkter. DGC har egen aktiv utrustning i telestationer runt om i hela landet samt avtal med olika leverantörer av fiber och koppar. Det egna nätet samt att bolaget enbart har fokuserat på företagsmarknaden gör att bolaget kan hålla en bruttomarginal på över 60 procent. DGC har en mycket intressant position på företagsmarknaden DGC har tre affärsområden där datakommunikation utgör det största följt av IT-drift och telefonilösningar. Korsförsäljningsmöjligheterna är goda och inom såväl IT-driften som telefonilösningarna har DGC tagit flera intressanta affärer det senaste året som visar på konkurrenskraften och potentialen i bolagets erbjudande. DGC har enligt vår bedömning en mycket intressant position på marknaden som utmanare mot deras större konkurrenter TDC och Telia. DGC har passerat Telenor och är nu trea på marknaden. Bolaget är sedan 2010 även med på två av Kammarkollegiets ramavtal med offentlig sektor vilket har öppnat upp en ny marknad för bolaget med intressanta tillväxtmöjligheter de närmaste åren, denna marknad har dock ännu inte levererat några avtal. Kombinationen av IT-drift, telefoni och datakommunikation ger många korsförsäljningsmöjligheter Kombinationen av IT-drift och ett eget datakommunikationsnät gör att bolaget är mycket bra positionerat i den strukturella förändringen mot molntjänster som sker på IT-marknaden, vilket också visat sig i form av flera större order den senaste tiden. Förvärvet av Bradata stärker dessutom DGC:s möjligheter att vinna marknadsandelar även om det finns en hel del arbete kvar i integrationen för att öka lönsamheten i förvärven. Bolaget är skuldfritt och har en relativt stor nettokassa med starka kassaflöden vilket gjorde att bolaget i år återigen gav en utdelning på 3 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på cirka 4,5 procent. Utdelningspolicyn är att dela ut 50 procent av resultatet efter skatt. Målsättningen för den organiska tillväxten ligger på lägst 10 procent med en rörelsemarginal på 15 procent och vi räknar med att bolaget har potential att både nå och överträffa de målsättningarna även om förvärvet av Bradata för tillfället pressar lönsamheten något. Under 2012 och 2013 kommer två stora utrullningar att ske till Ica och EDB ErgoGrup vilket kommer att öka investeringarna i bolaget hur mycket är ännu inte känt. Riskerna ligger till stor del i att DGC är ett litet bolag med flera mycket stora konkurrenter Riskerna ligger främst i regelförändringar samt ökat konkurrens från de större konkurrenterna. En annan risk som bör påpekas är likviditeten i aktien som kan variera och trots att bolagets huvudägare sålt lite av sitt innehav finns ingen märkbar effekt att likviditeten har ökat. Bolaget ägs till cirka 57 procent av dess grundare David Giertz. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar Ledning 9,0p Kommentar: Vi bedömer att man i DGC har en väldigt stark ledningsgrupp med lång branscherfarenhet och exceptionellt motiverad ledning då de är både grundare och storägare. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Tillväxtpotentialen bedömer vi som god men inte exceptionell. Konkurrenterna består av jättar som TeliaSonera och TDC. Samtidigt kan DGC idag inte expandera utomlands då de inte har något eget nät där. Lönsamhet 9,0p Kommentar: Bolaget har haft en mycket stabil vinstutveckling de senaste åren och vi räknar med att marginalerna kommer att återhämta sig i takt med att affärsområdet IT-drift växer. Trygg placering 8,0p Kommentar: Vi bedömer DGC som en trygg placering för att vara ett litet bolag. Kontrakten är ofta på tre år och ingen kund överstiger fyra procent av försäljningen samtidigt som kassan är välfylld. Omsättningen i aktien är dock svag. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Vi ser en viss uppsida i värderingen av DGC när aktien har kommit ner något. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,8 NV FCF ( ) 26,1 Betavärde 1,1 NV FCF ( ) 242,3 Riskfri ränta (%) 3,4 NV FCF (2024-) 190,0 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 72,6 WACC (%) 11,8 Räntebärande skulder 9,8 Motiverat värde 521,2 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 7,2 Motiverat värde per aktie, SEK 60,1 EBIT-marginal 13,0 Börskurs, SEK 54,0 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) 24% 24% 21% 26% 26% ROCE 31% 31% 25% 31% 32% ROIC 23% 22% 19% 22% 23% EBITDA-marginal (just) 27% 27% 22% 25% 25% EBIT just-marginal 14% 14% 10% 13% 14% Netto just-marginal 10% 10% 8% 10% 10% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA 3,07 3,48 3,43 4,80 5,61 VPA just 3,07 3,48 3,43 4,80 5,61 Utdelning 2,9 3,0 1,7 2,4 2,8 Nettoskuld -9,8-7,4-3,7-4,4-6,4 Antal aktier 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value P/E 17,6 15,5 15,7 11,3 9,6 P/E just 17,6 15,5 15,7 11,3 9,6 P/S 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0 EV/S 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 EV/EBITDA just 5,4 5,0 5,3 4,2 3,8 EV/EBIT just 10,8 10,0 11,5 7,8 6,6 P/BV 3,8 3,6 3,2 2,7 2,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -1,0% Omsättning 18,7% 3 mån -13,0% Rörelseresultat, just 15,8% 12 mån -9,0% V/A, just 2,9% Årets Början -10,0% EK 15,4% Aktiestruktur % Röster Kapital David Giertz 56,6 56,6 Jörgen Qwist 4,3 4,3 Staffan Persson med närstående 3,0 3,0 Swedbank Robur Fonder 2,3 2,3 Sebastioan af Jochnik 1,9 1,9 Peter Lindell med närstående 2,2 2,2 AMF Aktiefond småbolag 2,2 2,2 Johan Fallenius 1,4 1,4 Tangent fond 1,7 1,7 Björn Giertz 1,4 1,4 Aktien. Reuterskod DGCO.ST Lista Small cap Kurs, SEK 54,0 Antal aktier, milj 8,7 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD Jörgen Qwist Ordf Björn Giertz Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 54% 56% 50% 52% 53% Skuldsättningsgrad 3% 8% 14% 12% 10% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 2,3 2,2 2,5 2,3 2,2 Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt 10% 13% 26% 12% 11% VPA-tillväxt (just) 34% 13% -1% 40% 17% Tillväxt eget kapital 30% 4% 14% 18% 16% Nästkommande rapportdatum. Q Q Analytiker Redeye AB. Erik Kramming Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Greger Johansson Fel! Hittar inte referenskälla. 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2012e 2013e 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2012e 2013e 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% e 2012e 2013e 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 5% 11% 29% 55% 100% Datakommunikation Drift IP-telefoni Hårdvara Sverige Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget DGC One: Nej Greger Johansson äger aktier i bolaget DGC One: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift och telefonilösningar. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Small Cap sedan Bolaget har cirka 100 anställda och har historiskt haft en stark försäljningsutveckling. Bolaget har ett eget rikstäckande nät och säljer enbart mot företagsmarknaden. Sedan 2009 finns DGC även med på ramavtalet för datakommunikation- och telefonitjänster vilket gör att de har möjlighet att sälja till offentlig sektor. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal

Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) På jakt efter nya avtal Rensat för rena bokföringsmässiga poster var omsättningen under det tredje kvartalet svagare än vi räknat

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 10 juni 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (fd Kopylovskoye) (KOPY.ST) Uppdaterad mineraltillgång en besvikelse Kopy Goldfields uppdaterade mineraltillgångsberäkning visade på en markant

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Japanavtal gav lyft i Q2 Siffrorna för det andra kvartalet var under vår prognos, vilket huvudsakligen beror på skillnad i redovisning

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus BOLAGSANALYS 17 maj 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Emission i fokus Rapporten för det första kvartalet var odramatisk utan några större överraskningar. Kostnaderna var dock något högre än vi

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen

Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen Rapporten för det andra kvartalet innehöll några ljuspunkter på vägen valet av en ny CD, bl.a. har avtalet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer