05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E"

Transkript

1 Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet från dotterbolagen dubblades nästan till 9,9 miljoner kronor i första kvartalet vilket är positivt. Inte så positivt är att det endast blir,2 miljoner kronor kvar på sista raden efter skatt och minoritet av de 9,9 miljoner kronorna. Bolaget är dock på rätt väg, tidigare var nettoresultatet negativt när minoriteten gjorde plusresultat. Vi har justerat våra prognoser efter rapporten. Försäljningsprognosen har vi sänkt, rörelseresultatet har vi höjt och vinsten per aktie har vi sänkt något. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: O-listan 14 MSEK Media Fredrik Sandelin Hans Fjärem Kursutveckling A-Com jun jul aug sep okt nov dec jan A-Com OMX feb mar apr jan Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Nyckeltal Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Fakta 5/6 6/7 7/8 (8m) 28E 29E Omsättning, MSEK 242,8 645,3 589,4 162, 1171, Tillväxt 25% 166% -9% n.m. 1% EBIT 5,4 11,6 -,8 21, 24, Res. F. Skatt 2,2 8,6-4,2 14, 18, Nettoresultat -8,5 1,3-1,3 6, 1, Nettomarginal -4% % -2% 1% 1% EPS -3,3,5-1,5,8 1,4 P/E neg 3 neg 17 1 EV/EBITDA P/S,2,1,2,1,1 EV/S,3,2,2,1,1 Aktiekurs, SEK 14,6 Antal aktier (milj) 7,1 Börsvärde, MSEK 14 Nettoskuld, MSEK 18,4 Free float % 79 Analytiker: Magnus Dagel * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Tel E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Uppdatering Q1 back on track A-Com är tillbaka på rätt spår efter två svaga kvartal A-Coms rapport för räkenskapsårets första kvartal (nu även kalenderår) visade att bolaget är på rätt spår efter två svaga kvartal i rad. Både försäljning, byråintäkt och resultat ökade kraftigt. Byråintäkten ökade med 89 procent jämfört med samma period ifjol vilket framförallt beror på konsolideringen av det Norska förvärvet Spits som genomfördes från och med juni förra året. Under andra kvartalet i år kommer A-Com alltså också att visa hög tillväxt. Den organiska tillväxten vet vi inte men bolaget skriver att försäljningen för den gemensamma koncernen är större än bolagen var för sig innan fusionen. Den kanske viktigaste parametern som vi följer är rörelseresultatet från dotterbolag före de centrala kostnaderna. Det speglar den underliggande utvecklingen för rörelsen. Här ökade resultatet från 5,2 till 9,9 miljoner kronor en ökning med 9 procent. Alla affärsområden ökar sitt resultat ordentligt vilket är positivt. Det är uppenbart att problemen som A-Com hade i de två affärsområdena Advertising & Design samt Relation & Database nu till stor del är lösta. Dotterbolagens rörelseresultat i förhållande till byråintäkten blev 12,1 procent i kvartalet vilket är bra och visar att A-Coms problem inte ligger på rörelsenivå. Den norska verksamheten har förbättrat resultatet mest Tittar vi på landsfördelningen ser vi att det är Norge som står för den stora förbättringen. Här ökar resultatet från o till 3,7 miljoner kronor. Den svenska verksamheten förbättrar resultatet med 1 miljon kronor till 6,2 miljoner kronor, en ökning med 19 procent. Även rörelseresultatet efter centrala kostnader förbättras kraftigt, från 1,5 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor i detta kvartal. Centrala kostnaderna är stabila trots att avskrivningarna på imateriella tillgångar ökat kraftigt efter fusionen med Spits. Under Q2 väntas kostnaderna minska ytterligare när ett besparingsprogram får effekt. Tyvärr blir det inte mycket kvar till aktieägarna på sista raden Det tråkigaste kommer sist. Av rörelseresultatet från dotterbolagen på 9,9 miljoner kronor blir det bara kvar,2 miljoner kronor efter skatt och utbetalning till minoritet. Då har ändå A-Com bokat in en positiv skatt på,2 miljoner kronor. Även om relationen har blivit bättre de senaste åren och trenden går åt rätt håll är det på tok för dålig relation och visar på uppenbara problem med A-Coms affärsmodell. 3 En potential framöver för A-Com är att expandera inom internetmarknadsföring. Ännu så länge är det en relativt liten del av verksamheten även om det växer snabbt. Dotterbolagen Wisely och Screenplay arbetar i dag med digital marknadsföring. Men med tanke på att internetmarknadsföring nu är den näst största mediet efter dagspress och större än TV-mediet behöver A-Com bli större. Dessutom är det medie som

4 A-Com behöver fortsätta förstärka sin exponering mot internetmarknadsföring växer absolut snabbast även om tillväxttakten mattas. Att den kraftiga tillväxten skulle vara gynnsam för A-Com som bolaget skriver i rapporten är vi tveksamma till. Istället finns det en uppenbar risk att bolaget blir ifrånsprunget inom detta segment. Vi skulle gärna se att A-Com gör kompletteringsköp inom framförallt SEO (Search Engine Optimization) och i andra hand Paid Search (sponsrade länkar). Inom Paid Search är vi dock något skeptisk inställda på grund av Googles ändrade affärsmodell nästa år där provisioner inte längre betalas ut. Det kan skapa lönsamhetsproblem för mediebyråerna som driver in trafik till Google. Inom SEO är dock marknaden fortfarande fragmenterad och vi bedömer att bra förvärv fortfarande kan göras. I ett perspektiv att mediekonjunkturen går in i en lugnare fas (som dock inte A-Com har sett något av) kan det också vara bra att stärka sin ställning mot internetmarknadsföring. I år väntas tillväxten inom internetmarknadsföring bli 2 procent i Sverige och därmed växa till 49 miljoner kronor. Till och med 211 väntas internetmarknadsföring växa med 21 procent om året i Europa. I Sverige väntas tillväxten bli något mindre än så då det är en högt utvecklad marknad men ändå vara på en hög nivå. En ökad exponering mot internetmarknadsföring kan alltså vara ett sätt för A-Com att överbrygga en avmattning i konjunkturen. Prognosförändringar Prognos (Mkr) 28E 28E Förändring 29E 29E Förändring Gammal Ny procent Gammal Ny procent Omsättning % % Resultat från dotterbolagen % % Centrala kostnader % % EBIT % % Marginal % 2% 2% 28% 2% 2% 12% Finans kostnader % % Resultat före skatt % % Skatt % % Minoritetsandel % % Resultat efter skatt & minoritet % % VPA 1,,8-14% 1,7 1,4-16% Källa: Redeye Research Vi har både sänkt och höjt prognoser Vi har justerat våra prognoser för A-Com efter Q1 rapporten. För 28 har vi sänkt försäljningsprognosen då vi bedömer att det är svårt att nå den efter utvecklingen under första kvartalet där A-Com omsatte 25 miljoner kronor. Rörelseresultatet från dotterbolagen har vi dock ökat något till 38 miljoner kronor då utvecklingen var bättre än väntat och att bolaget nu är back on track. Räntekostnaderna har vi också höjt något (2,5 miljoner kronor i Q1) och vi har även höjt minoritetsandelen. Trots att A-Com fortsätter att öka andelarna i dotterbolagen är det ändå tydligt att de är höga. I Q1 uppgick de till 2,1 miljoner kronor. Trots att vi höjt EBITresultatet med 17 procent har vi sänkt vinsten per aktie med 14 procent för 28. 4

5 Vi räknar med att aktieägarna får större del av vinsten nästa år För 29 är utvecklingen liknande. Vi har höjt EBIT-prognosen med 4 procent men sänkt vinsten per aktie med 16 procent. På prognosen för nästa år räknar vi med att minoriteten tar 8 miljoner kronor av vinsten före skatt på 18 miljoner kronor och att aktieägarna i A-Com får 1 miljoner kronor. Minoriteten får 44 procent av vinsten och A-Coms aktieägare 56 procent. Under Q1 i år tog som sagt minoriteten hela vinsten men trenden går alltså åt rätt håll bedömer vi. Värdering Vi har endast gjort marginella förändringar i det DCF-motiverade värdet på A-Com. Med vår DCF-model är värdet fortfarande cirka 25 kronor. Ratingförändringar Redeye har inte gjort några förändringar i ratingen. 5

6 Resultaträkning, MSEK 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Resultatandelar,,,,, Finansiella Intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt 2 3 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Goodwillavskr Balansräkning, MSEK 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. Utv. Kostn. Övr. imateriella tillg. Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) 2 3 NOPLAT Avskrivningar Ex Gw Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden Riskpremie 5, NV FCF prognosperiod 2,3 Betavärde 1,7 NV FCF, fas 2 69,6 Riskfri ränta 4,1 NV FCF, fas 3 14,2 Räntepremie 2, Rörelsefrämmade tillg. 29,7 WACC 1,9 Räntebärande skulder -48,1 ROIC fas 2 24, Motiverat värde, MSEK 176 ROIC fas 3 16, Tillväxt fas 2 (g*) 7, Motiverat värde per aktie, SEK 24,8 Tillväxt fas 3 (g*) 5, Börskurs, SEK 14,6 Noplat normalår n.m. Motiverat värde/börskurs 69% Lönsamhet 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Avk. på eget kapital (ROE, %) -19,9 1,9-6,8 2,6 4,1 ROCE (%) 5,6 9,5 -,4 6,8 7,8 ROIC (%) 7,9 11,6 -,2 6,8 7,8 EBITDA-marginal (just,%) 3,2 2,4 1,7 2,5 2,6 EBIT just-marginal 2,2 1,8 -,1 2, 2, Netto just-marginal -3,5,2-1,7,6,9 Data per aktie, SEK 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E VPA -3,3,48-1,45,85 1,41 VPA just -3,3,48-1,45,85 1,41 VPA just ex gw -3,3,48-1,45,85 1,41 Utdelning,,,,, Nettoskuld 8,9 8,1,5 -,7-2,1 Antal aktier 2,6 2,7 7,1 7,1 7,1 Värdering 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Enterprise value P/E -4,4 3,3-1,1 17,3 1,4 P/E just -4,4 3,3-1,1 17,3 1,4 P/E just ex gw -4,4 3,3-1,1 17,3 1,4 P/S,4,2,2,1,1 EV/S,5,2,2,1,1 EV/EBITDA just 16,2 8, 1,6 3,3 3, EV/EBIT just 23,4 1,8-133,5 4,3 3,7 P/BV 1,6 1,4,5,4,4 Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 6/8P 1 mån 16,8% Omsättning 55,8% 3 mån 6,2% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån -63,% V/A, just -33,7% Årets Början -2,% EK 91,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Arvid Svensson Invest AB 1,6 1,6 Zoncolan ASA 9,4 9,4 Johan Eidmann/Peter Arneson 4,8 4,8 Friends Provident 3,7 3,7 Johan Ahlborg /Thomas Conradi 3,6 3,6 Tibe Ansatte AS 3,6 3,6 Lage Jonason m familj 2,7 2,7 Erik Gabrielsen gnm bolag 2,6 2,6 JP Morgan chase bank 2,3 2,3 Terje Heggem gnm bolag 2,3 2,3 Aktien. Reuterskod ACOM.ST Lista Small cap Kurs,SEK 14,6 Antal aktier, milj 7,1 Börsvärde, MSEK Börspost 2 Bolagsledning & styrelse. VD Fredrik Sandelin IR P-O Westerlund Ordf Hans Fjärem Kapitalstruktur 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Soliditet 33% 35% 44% 45% 47% Skuldsättningsgrad 56% 62% 29% 25% 2% Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 2,5 5,3 2,7 3,5 3,8 Analytiker Redeye AB. Mäster Samuelsgatan 42, 1tr Stockholm Tillväxt (%) 5/6 6/7 7(8m) 28E 29E Försäljningstillväxt 23, 165,8-8,7 8,2 1,3 VPA-tillväxt (just) n.m. n.m. n.m. n.m. 66,7 Tillväxt eget kapital 18, 15,9 215,1 3,5 4,2 6

7 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) Omsättning Försäljningstillväxt 2% 15% 1% 5% % -5% EBIT just EBIT just-marginal 5% % -5% -1% -15% -2% Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 2% 15% 1% 5% % 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % VPA just VPA just ex gw Skuldsättningsgrad Soliditet 7

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor.

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor. ANALYSGARANTI* 14 november 2006 Orexo (ORX.ST) Lovande utsikter för 2007 För 2006 räknar vi med en förlust efter finansnetto på 37,2 MSEK. Vi bedömer dock att befintliga och nya licensavtal kommer att

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer