Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet blev 50% lägre än väntat. Orderingången ökade dock med 14%, vilket överträffade vår prognos och indikerar en bra försäljning i Q3. Doro befinner sig i en tung investeringsfas och rörelsekostnaderna har ökat. Räknat på rullande 12 månader har dock EBIT ökat med 11% samtidigt som omsättningen ökat 6% under samma period. Det tyder på att bolaget fortsätter växa med bra kostnadskontroll. Vi har reviderat ned våra VPA1estimat för 2012 och 2013 med 10% respektive 8%. DCF1värdet trimmas ned till 29 kr/aktie (31). Aktien har handlats ned drygt 20% sedan rapporten, vilket är en överreaktion som inte är förankrad i bolagets framtida intjäningsförmåga. Vi ser därför ett bra investeringsläge till en förhållandevis låg risk. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 420 MSEK Telekom Jérôme Arnaud Bo Kastensson Redeye Rating (010 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 28% 18% 13% 17% 14% EBITDA EBITDAmarginal 10% 10% 10% 11% 11% EBIT EBITmarginal 7% 8% 8% 9% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 9% 8% 6% 8% 9% Utdelning 0,5 1,0 1,2 1,4 1,7 VPA 2,99 2,99 2,66 4,00 4,98 VPA just 2,99 2,99 2,66 4,00 4,98 P/E just 7,3 7,3 8,1 5,4 4,4 P/S 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 EV/S 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 EV/EBITDA just 5,2 3,6 3,8 3,0 2,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 21,7 Antal aktier (milj) 19,3 Börsvärde (MSEK) 420 Nettoskuld (MSEK) *105 Free float (%) 94,4 Dagl oms. ( 000) 83 Analytiker: Christian Lee 08* Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Bra orderingång i Q2 Försäljningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än förväntat Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den uppgick till 156,5 MSEK, vilket var 14 procent lägre än vad vi hade förväntat oss. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol minskade försäljningen med drygt 5 procent, och rensar vi för valutakurseffekter minskade försäljningen med 8,2 procent vilket överraskade. Orderingången i Q1 var visserligen i det svagaste laget då den ökade med endast 9,2 procent men det fanns inga indikationer på att försäljningstillväxten skulle vara negativ i det andra kvartalet. Avvikelsen i försäljningen bidrog till en ännu större avvikelse för rörelseresultatet Avvikelsen i försäljningen innebar att utfallet för EBIT blev 50 procent lägre än estimerat, trots att bruttomarginalen var i linje med vår prognos och rörelsekostnaderna kom in 7 MSEK lägre än beräknat. Orsaken till den svagare än förväntade rörelsemarginalen om 2,9 procent berodde således på en sämre omsättning än förväntat. Vinsten före skatt blev 2,7 MSEK lägre än estimerat, motsvarande en avvikelse om 29 procent. Orderingången var dock bättre än väntat då den uppgick till 207 MSEK mot förväntade 200 MSEK. Det motsvarar en tillväxt om 14,4 procent jämfört med vår prognos om 10,5 procent och ger oss en större tillförsikt om att våra försäljningsestimat för det andra halvåret kommer att kunna nås. Doro Förväntat vs. Utfall SEKm Q2'11 Q2'12E Utfall Diff Försäljning 164,9 182,0 156,5 *14% EBITDA 13,1 14,0 9,2 *34% EBIT 10,6 9,1 4,6 *50% PTP 8,3 9,3 6,6 *29% VPA, SEK 0,42 0,43 0,31 *29% Försäljningstillväxt 26,1% 10,4% *5,1% Bruttomarginal 38,9% 40,0% 39,9% EBIT marginal 6,4% 5,0% 2,9% VPA tillväxt (y/y) 11% 2% *27% Källa: Bolaget, Redeye Research Försäljningen i Kanada minskade med 75% y/y pga en avvaktande kund Kanada och Tyskland stack ut negativt Tittar vi på hur försäljningen utvecklats på respektive marknad så sticker Kanada ut mest negativt med en minskning om 75 procent jämfört med motsvarande period ifjol. En kund uppges ha svarat för denna försäljningsminskning i avvaktan på att den nyare modellen Doro PhoneEasy 612 ska börja säljas i det tredje kvartalet och ersätta den äldre Doro PhoneEasy 410. Fjolårets försäljning på denna marknad var dessutom stark och därför utmanande att jämföra med. 3

4 Även Tyskland visade en stor försäljnings& minskning pga prispress från lokala konkurrenter Så var dock inte fallet med Tyskland som minskade med 34 procent jämfört med fjolårets Q2 som inte var ett alltför starkt kvartal. På denna marknad råder det alltjämt en prispress som drivs av lokala konkurrenter, vilket inneburit att Doro varit tvungna att justera ner priserna på de mindre avancerade modellerna samtidigt som försäljningen från de mer avancerade modellerna inte har lyckats kompensera för intäktsbortfallet. Doro har tidigare uppgett att Tyskland är en prioriterad marknad och har bland annat ökat säljfokus genom att etablera ett nytt säljkontor i Köln men de positiva effekterna från dessa aktiviteter har ännu inte visat sig i ökad försäljning. Tillväxten i Sverige imponerade och visar att målgruppen vill ha mer avancerade funktionaliteter Fortsatt stark tillväxt i Sverige I Sverige, som är Doros näst största enskilda marknad, ökade försäljningen med imponerande 35 procent. Fjolårets lansering av de vikbara 3G1 modellerna 614 och 615 (med kamera) uppges ha bidragit till den starka tillväxten och ger en tydlig indikation på att målgruppen efterfrågar fler funktionaliteter utöver röstsamtal och sms på sina telefoner. Vår uppfattning är att det visar vilken potential som lanseringen av den första smarta telefonen för seniorer Doro PhoneEasy 740 kan innebära. Lanseringen av den första smartphone verkar ha försenats men vi behåller våra prognoser Smartphone i Q4 I förra kvartalsrapporten uppgav bolaget att lanseringen av modellen skulle äga rum i september, men nu förefaller lanseringen ha förskjutits med minst en månad då Doro uppger att det kommer att ske i Q4. Givet att det inte rör sig om allvarliga störningar och att lanseringen sker som planerat så påverkar denna förskjutning inte våra prognoser för det fjärde kvartalet. Vi kommer troligtvis få den första signalen på hur den modellen mottagits genom att studera orderingången under Q4 som vi räknar med kommer att uppgå till 225 MSEK, motsvarande en ökning om 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången var bättre än förväntat, och book&to& bill om 1,3 indikerar en bra försäljning i Q3 Bra orderingång indikerar bra försäljning i Q3 Orderingången i Q2 uppgick till 207 MSEK mot förväntade 200 MSEK. Det motsvarar en tillväxt om 14,4 procent jämfört med vår prognos om 10,5 procent och ger oss en större tillförsikt om att våra försäljningsestimat för det andra halvåret kommer att kunna nås. Book1to bill uppgick till 1,3, vilket antyder att orderboken är välfylld och indikerar en bra försäljning i det kommande tredje kvartalet. Vi räknar med att försäljningen i Q3 uppgår till 207 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 14 procent y/y. 4

5 Orderingång & Booktobill Q1 08Q4 13E MSEK Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312EQ113EQ313E 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Order intake Book*to*bill Källa: Redeye Research, Doro Care behöver visa en orderingångsökning över 20% för att parera utfasningen av Home om tillväxtmålet om 20% ska nås Orderingången för Care måste öka mer än 20% Orderingången för Care1sortimentet ökade med 19,7 procent, samtidigt som den totala orderingången ökade med 14,4 procent. Det antyder enligt vår mening att antingen har utfasningen av Home1sortimentet ökat kraftigt i Q2 eller så har faktureringen av Care1sortimentet var mycket låg. Vår gissning är att försäljningen av Home1sortimentet uppgick till omkring 10 MSEK i det gångna kvartalet, vilket i så fall innebär att Care svarade för omkring 97 procent av de totala intäkterna. Vår gissning är att Home1 sortimentet minskar med drygt 50 procent under innevarande år och att försäljningen uppgår till runt 40 MSEK för helåret. För varje kvartal som denna utfasning pågår torde förbättringspotentialen för Care1sortimentets orderingång förbättras. Enligt vår uppfattning behöver dock Care1 sortimentet visa en orderingångsökning som ligger ovan 20 procent för att parera utfasningen av Home om Doros långsiktiga tillväxtmål om 20 procent ska kunna nås. Räknat på rullande 12 månader uppgår orderingången till 786 MSEK, vilket är en ökning om 15 procent jämfört med föregående år. Baserat på våra prognoser kommer orderingången öka med strax under 14 procent vid utgången av 2012, vilket indikerar att försäljningen för 2012 troligtvis visar en tillväxt i häraden av procent för helåret. Doro uppgav i samband med kvartalsrapporten att tillväxten för innevarande år inte når upp till det långsiktiga målet om 20 procent, vilket vi flaggade för i vår förra uppdatering. 5

6 Orderingång & tillväxt orderingång R12M Q3 08Q4 13E MSEK Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312EQ113EQ313E 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Orderingång R12M Tillväxt Källa: Redeye Research, Doro Omsättning om 1 miljard kronor räcker troligtvis inte för att lyfta EBIT& marginalen till 10% Högre tillväxt på bekostnad av högre marginaler? Även om tillväxten troligtvis kommer att öka under 2013 som en följd av de planerade produktlanseringarna mot slutet av innevarande år är vi dock inte övertygade om att Doro kan hålla en uthållig årlig tillväxttakt om 20 procent. Vår uppfattning är att en årlig tillväxt omkring 15 procent på några års sikt är mer trovärdigt. Vi bedömer att en tillväxt om 20 procent förutsätter dels framgångsrika lanseringar av Doro PhoneEasy 740 och Doro Experience men även en snabbare utrullning av Doros produkter på nya marknader. Om bolaget vidhåller ambitionen att nå en tillväxt om 20 procent bedömer vi att en rörelsemarginal om 10 procent istället kan bli utmanande att nå på medellång sikt då försäljnings1 och marknadsföringskostnader torde öka i en större omfattning än vad vi idag estimerar. Enligt våra prognoser kommer en omsättning om 1 miljard SEK i så fall inte vara tillräcklig för att lyfta EBIT1marginalen till 10 procent. EBIT-marginalen torde stärkas under andra halvåret Bruttomarginalen uppgick till 39,9 procent, vilket var i linje med vår förväntansbild. Rörelsekostnaderna var visserligen lägre än beräknat i absoluta tal, men som en andel av försäljningen uppgick dessa till 33,8 procent mot vår prognos om 33,0 procent. Doro befinner sig i en tung investeringsfas, vilket innebär att vi räknar med högre rörelsekostnader jämfört med fjolåret, både i absoluta och relativa tal. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK, vilket var 50 procent lägre än förväntat. Som vi ser det var det primärt en lägre försäljning än estimerat som medförde att utfallet för EBIT visade en sådan stor avvikelse från vår prognos. Vi ser dock ingen anledning till att vara oroliga över den svaga rörelsemarginalen i Q2 som vi räknar med kommer att stärkas till väsentligt högre nivåer under det andra halvåret, mellan 7110 procent. För helåret 2012 räknar vi med att 6

7 EBIT1marginalen uppgår till 7,6 procent, vilket är en nedjustering från vår tidigare prognos om 8,4 procent. Rörelsemarginalen beräknas uppgå till 7,6% för 2012 Doro Försäljning & EBITmarginal R12M E 1200 MSEK 12% % 8% 6% 4% 2% 0% 0 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112Q312EQ113EQ313EQ114EQ314E *2% Sales EBIT*margin Källa: Redeye Research, Doro Tillväxt med kostnader under kontroll Resultatet före skatt uppgick till 6,6 MSEK vilket var 29 procent lägre än förväntat. Orsaken till denna stora avvikelse var som vi tidigare nämnt en lägre försäljning än väntat. Finansnettot påverkades positivt med 1,6 MSEK till följd av en omvärdering av ett terminskontrakt. I förra kvartalet bidrog dessa omvärderingar till att finansnettot tyngdes med 10 MSEK. Det är dock inga realiserade vinster eller förluster som är verksamhetsrelaterade utan en redovisningsmässig rapportering varför vi inte anser att investerarna ska ta alltför stor hänsyn till dessa poster. Även skattesatsen varierar stort kvartal till kvartal varför vi hävdar att utvecklingen av rörelseresultatet är den renaste parametern som visar hur Doro utvecklas. Räknat på rullande 12 månader ökade EBIT med 11,4 procent i Q2 samtidigt som försäljningen ökade med 5,9 procent, vilket tyder på att tillväxten fortfarande sker med bra kostnadskontroll. Kassaflödena under det andra halvåret har uppgått till 102% av årets under de tre senaste åren Bra kassaflöden under andra halvåret Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 MSEK, vilket kan jämföras med 3,5 MSEK för motsvarande kvartal ifjol. Doro har bundit mindre rörelsekapital jämfört med fjolåret och det finns mer att arbeta på, till exempel varulagret som alltjämt befinner sig på en hög nivå. Doro har för vana att visa mycket starka kassaflöden under det andra halvåret jämfört med det första. Ackumulerar vi de tre senaste årens kassaflöden från den löpande verksamheten så har de under det andra halvåret uppgått till 102 procent av helårets kassaflöden. Det talar för att även innevarande års kassaflöden för det andra halvåret kommer att vara starka och vi räknar med att dessa kommer att uppgå till cirka 80 MSEK. 7

8 Doro Kassaflöden från löpande verksamhet H2 vs Helår E 120 MSEK E H2 FY Källa: Redeye Research, Doro Investeringarna (CAPEX) var dock något högre än väntat och uppgick till 8,4 MSEK mot förväntade 6,7 MSEK. För helåret 2012 bedöms investeringarna öka jämfört med 2011 och uppgå till drygt 30 MSEK, vilket är en upprevidering från vår tidigare prognos om 26 MSEK. Vi räknar således med att årets CAPEX kommer att motsvara 3,7 procent av årets omsättning, vilket kan ställas i relation till 2,8 procent under fjolåret. För 2013 räknar vi med att CAPEX/försäljning kommer att minska till 3,2 procent. Vi har justerat ned vår VPA&estimat för 2012 och 2013 med 10% respektive 8% pga justerade försäljnings& och marginalprognoser Prognosjusteringar Vi har gjort ändringar av våra estimat för 2012 och Omsättningen för 2012 har justerats ned 2,9 procent och vi räknar med att försäljningstillväxten uppgår till 13 procent för Doro befinner sig i en tung investeringsfas i år, något som innebär högre rörelsekostnader. Vi justerar därför ned vårt antagande för EBIT1marginalen för 2012 till 7,6 procent från tidigare 8,4. För 2013 räknar vi med att Doro visar en försäljningstillväxt om 16 procent och att EBIT1marginalen uppgår till 8,7 procent. Vinsten per aktie för 2012 har justerats ned 10 procent medan vinsten för 2013 justerats ned 8 procent som en följd av justerade försäljnings1 och rörelsemarginalprognoser. 8

9 Värdering WACC 13,2% har använts I vår värdering av Doro använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF). Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 13,2 procent. Beta är satt till 1,6. Den riskfria räntan är satt till 1,5 procent med hänsyn till den 101åriga statsobligationsräntan i Sverige. Riskpremien är satt till 7,4 procent för att reflektera den ökade omvärldsrisken som ökat riskpremien för investeringar i mindre bolag samt den svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 15 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen antas förbättras till 9,5 procent Under perioden har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 8,6 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 6,7 procent. CAPEX antas uppgå till 3,0 procent av försäljningen under denna period. Vi har vidare använt en genomsnittlig skattesats om 10 procent för perioden och 28 procent för perioden Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. vilket ger ett DCF&värde om 29 SEK/aktie P/E 8,2x och EV/EBITDA 3,8x för 2012 är attraktiva multiplar Vår DCF1värdering indikerar då ett motiverat värde om 29 SEK per aktie, vilket är en nedjustering från det tidigare motiverade värdet 31 SEK/aktie. Det ger en indikation på att aktien handlas med en rabatt om 34 procent mot vår DCF1värdering. Utifrån våra försiktiga prognoser handlas Doro till P/E 8,2x och EV/EBITDA 3,8x för 2012, vilket vi anser är låga multiplar för ett tillväxtbolag. Vinsttillväxten (före skatt) beräknas uppgå till 112 procent och 50 procent för 2012 respektive Enligt vår mening måste dock Doro fortsätta visa starka orderingångar de närmaste kvartalen för att kunna motivera en högre värdering på aktien eftersom Doro i grund och botten är ett tillväxtcase. Den negativa kursrörelsen har ingen fundamental förankring i bolagets framtida intjäningsförmåga Överdriven reaktion på rapporten ger ett bra investeringsläge Aktiekursen har backat med drygt 20 procent efter Q21rapporten, vilket är en reaktion som inte är förankrad i fundamentala grunder som tar hänsyn till orderingången och höstens produktlanseringar som kan innebära såväl väsentligt ökade intäkter som förbättrade marginaler framöver. Enligt vår mening har marknaden tittat för mycket i backspegeln och för lite på bolagets framtida intjäningsmöjligheter, varför vi hävdar att den negativa kursreaktionen ger ett bra tillfälle att investera i ett tillväxtbolag till en förhållandevis låg risk. Vi anser att prissättningen på aktien under en längre tid tydligt indikerat att marknaden inte räknar med att Doro kommer att visa en uthållig försäljningstillväxt om 20 procent, vare sig i år eller i framtiden. Bolagets nya guidning om att en tillväxt om 20 procent inte kommer att nås för 2012 är därför en ickehändelse i våra ögon och motiverar därför inte en större kursnedgång. 9

10 Marknaden räknar inte med att Doro visar en uthållig tillväxt om 20% per år och lönsamhet om 10%. Aktien är i ett optimistiskt scenario värd 53 kr Optimistiskt scenario Vår DCF1värdering ger en indikation på att marknaden för tillfället inte räknar med att Doro kan visa en uthållig försäljningstillväxt om 20 procent per år eller en uthållig rörelsemarginal om 10 procent. Om vi antar att Doro lyckas visa en årlig genomsnittlig tillväxt om 15 procent för perioden och håller en genomsnittlig rörelsemarginal om 9 procent, allt annat lika, indikerar vår DCF1värdering istället att aktien är värd 53 kronor per aktie. De ovanstående antagandena är inte orimliga men ställer mycket höga krav på att bolaget kommer att lyckas leverera hög tillväxt under många kommande år kopplat med stark lönsamhet. Vi anser att det är ett utmanande scenario men långt ifrån omöjligt. Doro är ett strukturellt tillväxtcase som har många år av bra tillväxt framför sig då världens befolkning över 65 år blir fler och kraven på anpassade mobiltelefoner som fyller målgruppens behov kommer troligtvis öka. 10

11 Detaljerade estimat Doro SEKm Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12E Q4'12E 2012E 2013E Försäljning 135,1 164,9 181,9 263,5 745,4 170,4 156,5 207,0 307,0 840,9 980,0 Handelsvaror *83,7 *101,2 *107,3 *141,0 *433,2 *96,1 *94,4 *121,0 *170,0 *481,5 *567,0 Personalkostnader *16,7 *17,0 *17,3 *19,0 *69,3 *19,0 *19,0 *20,0 *21,0 *79,0 *90,0 Övriga externa kostnader *26,1 *33,6 *38,0 *68,9 *167,3 *37,8 *33,9 *46,0 *79,0 *196,7 *219,0 EBITDA 8,6 13,1 19,3 34,6 75,6 17,5 9,2 20,0 37,0 83,7 104,0 varav Avskrivningar & nedskrivningar *2,6 *2,5 *3,5 *5,0 *13,6 *4,9 *4,6 *4,9 *5,2 *19,6 *18,9 EBIT 6,0 10,6 15,8 29,6 62,0 12,6 4,6 15,1 31,8 64,1 85,1 Finansnetto *0,5 *2,3 10,6 3,1 10,9 *9,6 2,0 0,2 0,2 *7,1 1,0 Resultat före skatt 5,5 8,3 26,4 32,7 72,9 3,0 6,6 15,3 32,0 56,9 86,1 Skatt *0,4 *0,2 *0,5 *13,9 *15,0 *0,5 *0,6 *1,4 *2,9 *5,4 *8,6 Nettoresultat 5,1 8,1 25,9 18,8 57,9 2,5 6,0 13,9 29,1 51,5 77,5 VPA, SEK 0,27 0,42 1,35 0,98 3,02 0,13 0,31 0,72 1,51 2,66 4,00 Försäljningstillväxt 30% 26% 8% 15% 18% 26% *5% 14% 17% 13% 17% Vinsttillväxt (PBT) 8% 0% 26300% *1% 57% *45% *20% *42% *2% *22% 51% Bruttomarginal 37,7% 38,4% 41,0% 45,2% 41,3% 39,9% 39,9% 41,0% 44,3% 41,8% 42,1% EBITDA marginal 6,4% 7,9% 10,6% 13,1% 10,1% 10,3% 5,9% 9,7% 12,1% 10,0% 10,6% EBIT marginal 4,4% 6,4% 8,7% 11,2% 8,3% 7,4% 2,9% 7,3% 10,4% 7,6% 8,7% Nettoskuld *146 *165 *213 Källa: Bolaget, Redeye Research 11

12 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har sänkt ratingen på Tillväxtpotential 1,0p och höjt Avkastningspotential med 2,0p. Ledning 8,0p Kommentar: Ledningen fokuserat på rätt segment vilket i stor utsträckning räddat bolaget. Satsningen på Care och ökad distribution visar på industrikompetens. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Bolagets tar marknadsandelar inom tillväxtområdet Care. Distributionsnätet har utökats betydligt. Marknaden i stort växer dock inte i värde, men äldresegmentet gör det. Care1satsningen ser ut att ge bra tillväxt de kommande åren. Lönsamhet 7,0p Kommentar: En ökad andel Care1försäljning kommer förbättra lönsamheten liksom skalfördelarna genom ökad försäljning. Bolagets valutakänslighet är ett orosmoment, vilket kan slå både positivt och negativt i kvartalen. Trygg placering 8,0p Kommentar: Bolagets finansiella situation har gått från godkänd till stark. Handeln i aktien har förbättrats betydligt men likviditeten är alltjämt svag med tanke på en hög free float. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Aktien handlas med en rabatt om drygt 30% jämfört med vårt motiverade värde. Kursutvecklingen har varit måttlig vilket indikerar att marknaden har låga förväntningar på de kommande rapporterna. 12

13 Resultaträkning, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *570 *670 *757 *876 *995 EBITDA Avskrivningar *16 *14 *20 *19 *19 EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter 0 11 *7 1 1 Finansiella kostnader * Resultat före skatt Skatt 11 *15 *5 *9 *11 Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader *570 *670 *757 *876 *995 Avskrivningar *16 *14 *20 *19 *19 EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) *7 *4 *6 *10 *12 NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital 25 *5 *12 *6 *6 Investeringar *21 *41 *31 *31 *31 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e 2014e Soliditet 36% 40% 42% 46% 50% Skuldsättningsgrad 0% 1% 1% 1% 0% Nettoskuld *90 *146 *165 *213 *276 Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 6,4 5,0 4,3 4,0 3,5 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,4 NV FCF (2012*14) 137,0 Betavärde 1,6 NV FCF (2015*24) 145,2 Riskfri ränta (%) 1,5 NV FCF (2025*) 119,9 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 166,3 WACC (%) 13,3 Räntebärande skulder 2,4 Motiverat värde 565,9 Antaganden 2015*24 (%) Genomsn. förs. tillv. 8,8 Motiverat värde per aktie, SEK 29,2 EBIT*marginal 6,7 Börskurs, SEK 21,7 Lönsamhet e 2013e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 60% 39% 27% 32% 30% ROCE 48% 41% 33% 35% 33% ROIC 40% 39% 29% 31% 29% EBITDA*marginal (just) 10% 10% 10% 11% 11% EBIT just*marginal 7% 8% 8% 9% 9% Netto just*marginal 9% 8% 6% 8% 9% Data per aktie, SEK e 2013e 2014e VPA 2,99 2,99 2,66 4,00 4,98 VPA just 2,99 2,99 2,66 4,00 4,98 Utdelning 0,5 1,0 1,2 1,4 1,7 Nettoskuld *4,7 *7,5 *8,5 *11,0 *14,3 Antal aktier 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3 Värdering e 2013e 2014e Enterprise value P/E 7,3 7,3 8,1 5,4 4,4 P/E just 7,3 7,3 8,1 5,4 4,4 P/S 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 EV/S 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 EV/EBITDA just 5,2 3,6 3,8 3,0 2,5 EV/EBIT just 7,0 4,4 4,9 3,7 3,0 P/BV 3,5 2,4 2,0 1,5 1,2 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån *19,6% Omsättning 19,3% 3 mån *20,5% Rörelseresultat, just 70,4% 12 mån *11,1% V/A, just 74,7% Årets Början *20,5% EK *67,9% Aktiestruktur % Röster Kapital Nordea Investment Funds 9,9 9,9 Försäkringsbolaget Avanza Pension 7,5 7,5 Originat AB 5,6 5,6 Kastensson Holding 2,7 2,7 SHB fonder 2,5 2,5 Catella fonder 2,5 2,5 Lärerstandens Brandforsikring GE 2,2 2,2 Bjäringer Martin bolag 2,1 2,1 Nordnet Pensionsförsäkring 1,8 1,8 Jeansson Tedde Jr bolag 1,6 1,6 Aktien Reuterskod DORO.ST Lista Small cap Kurs, SEK 21,7 Antal aktier, milj 19,3 Börsvärde, MSEK 420 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jérôme Arnaud Annette Borén Jérôme Arnaud Bo Kastensson Nästkommande rapportdatum Delårsrapport Q3 2012*11*08 Delårsrapport Q4 2013*02*13 Tillväxt e 2013e 2014e Försäljningstillväxt 28% 18% 13% 17% 14% VPA*tillväxt (just) 127% 0% *11% 50% 24% Tillväxt eget kapital 79% 46% 19% 32% 29% Analytiker Christian Lee Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 13

14 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2013e 2014e 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just"marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 6 14% 60% e 2013e 2014e 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% "2% e 2013e 2014e 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet EBIT per geography H Sales per geography H % 12% 2% 15% 38% 96% 33% Nordics Other EMEA Nordics UK USA and Canada Other Intressekonflikter Christian Lee äger aktier i bolaget Doro: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Doro marknadsför telekom* och konsumentelektronikprodukter i Europa. Produktutbud består främst av trådade och trådlösa fasta telefoner samt mobiltelefoner för äldre (Care). Care*segmentet är det område som bolaget fokuserar allt mer kring. 14

15 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case*baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt* Trygg Avkastnings* Lönsamhet potential Placering potential 7,5p * 10,0p ,5p * 7,0p ,0p * 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 15

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni, 2011

Delårsrapport Januari-juni, 2011 Delårsrapport Januari-juni, 2011 Fortsatt stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal Viktiga händelser under andra kvartalet 2011: Pressmeddelande, 17 augusti, 2011 Nettoomsättningen ökade till 164,9

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer