Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder då styrelse, ägare och konkurrensverk har sagt ja till affären. Ett samgående med Ricoh ser vi som industriellt rätt väg att gå. Budnivån som uppgår till 19,8 procent anser vi utifrån förutsättningarna är skäligt med hänsyn till tidigare utveckling på börsen och utskiftning till ägarna. Vi rekommenderar att erbjudandet accepteras vilket ger 37,25 kronor kontant per aktie. Därefter väntar avnotering av aktien och integrering av verksamheten i Ricoh. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 442 MSEK IT Hans Johansson Theodor Dalenson Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 765 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 7,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 4,5 poäng 7,5 poäng Nyckeltal 2007/2008p 08/09p 09/10p 10/11p 11/12p Omsättning, MSEK Tillväxt 21% 6% 8% 9% 5% EBITDA EBITDA-marginal 7% 5% 6% 7% 8% EBIT EBIT-marginal 5% 4% 5% 6% 7% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 3% 2% 2% 4% 4% VPA 2,92 1,52 2,43 3,89 4,71 VPA just 2,92 1,52 2,43 3,89 4,71 P/E just 12,7 24,4 15,3 9,6 7,9 P/S 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 EV/S 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 EV/EBITDA just 6,6 11,7 9,6 7,3 6,4 Fakta Aktiekurs (SEK) 37,2 Antal aktier (milj) 11,2 Börsvärde (MSEK) 442 Nettoskuld (MSEK) 265 Free float (%) 29,0 Dagl oms. ( 000) 6 Analytiker: Jan Glevén Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers och 5) oupptäckt aktie. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers och oupptäckt aktie viktas med 0.5x. 2

3 Värdig sorti för börsdoldis Ricoh Europe Holdings har lagt ett kontant bud på samtliga aktier i Carl Lamm Holding. Ricoh är ett världsomspännande bolag med produkter inom dokumenthantering. Enbart verksamheten i Europa omsätter 6 miljarder dollar. Bolaget är publikt och listat på Londonbörsen. Sedan tio år tillbaka har Ricoh en ansenlig del av världsmarknaden på 27,4 procent. Ricoh lägger bud För varje aktie i Carl Lamm Holding erbjuder Ricoh 37,25 kronor. Det medför en premie på 20 procent jämfört med stängningskursen 16 april. Budet är väl förankrat bland storägarna och styrelsen i Carl Lamm. Bland de ägare som accepterat budet finns MarCap Investor där styrelseledamoten David E Marcus är Managing Director. Storägare är även Nove Capital som är en svenskbaserad fond. Tillsammans äger dessa aktier som tillsammans utgör 45,9 procent. Med ytterligare ett antal större fonder har budet en acceptans på 68 procent vilket gör att det med största sannolikhet kommer att gå igenom. Styrelsen i Carl Lamm har även deklarerat att man ställer sig bakom förvärvet. Konkurrensverket i Sverige har även godkänt förvärvet. Enligt styrelsen är affären rätt både för aktieägare och Carl Lamm som bolag. Utvärderingen har skett från egen och extern bedömning. Rekommendationen tar hänsyn till att budet inklusive utskiftning är en bra affär för aktieägaren. Sedan noteringen 10 oktober 2006 utgör värdeökningen 60 procent vilket ska jämföras med Stockholmsbörsen som backat med 27 procent under samma period. Långsiktig lösning Branschkonsolidering driver på Affären har varit på gång under längre tid. Carl Lamm har arbetat aktivt med detta även om det funnits en rad andra spår. Ricoh och Carl Lamm har haft ett nära samarbete under många år. Av Carl Lamms intäkter härrör 50 procent av omsättningen från Ricohs produkter vilket varit vägledande. Carl Lamm förordar långsiktighet och ansåg att Ricoh var den bästa vägen. Ricoh har som strategi att vara aktiv i den konsolidering som pågår i marknaden. Strategin är att inleda köp av distributörer överensstämmer med dess uppfattning om att behovet av att komma närmare kunden ökat. Därmed elimineras risken att konkurrera med egna varumärken och Ricoh får bättre kontroll. Detta är ett starkt argument men något som speglar hela branschen. De som har varit mest aktiva är Ricoh. Tidigare har Ricoh gjort flera förvärv där amerikanska Ikon Office Solution utgör ett bra referensförvärv till Carl Lamm. Ikon liknar Carl Lamm med ett utbyggt kontorsnät med service där Ricoh varit en viktig leverantör under lång tid. Helhetserbjudandet har även varit en viktig faktor. Ikon hade i samband med förvärvet en försäljning av Canon på 40 procent i USA. Genom förvärv 3

4 har Ricoh större möjligheter att fasa ut Canon och ersätta de med egna produkter. Vi bedömer att ett av skälen till att Ricoh väljer att förvärva Carl Lamm är strategin med helhetslösningar. Genom Carl Lamm kommer Ricoh närmare kunden och får bättre kontroll. Det är en industriell lösning som passar båda bra. Ricoh erbjöd Ikon en premie på 33 procent sett till aktiekursen under en jämförelseperiod på 60 dagar. För Carl Lamm erbjöd Ricoh en premie på 20 procent. Rekapitalisering steg på vägen Sänkt kapitalkostnad ett skendrag Carl Lamm har under 2008 genomgått en rekapitalisering för en mer optimal kapitalstruktur. Lån uppgående till 251 miljoner kronor har tagits och under perioden fram till 2012 ska 130 miljoner amorteras löpande. Erbjudandet bestod av en kombination av kontant ersättning och aktier i Carl Lamm Holding. Erbjudandet var att 200 aktier i Carl Lamm gav 114 aktier i Carl Lamm och 86 aktier som omvandlades till kontanter. 114 aktier blev senare 228 aktier i Carl Lamm Holding och övriga aktier 86 aktier gav 58 kronor per aktie. Erbjudandet medförde med en stor utdelningsandel (43 procent av 200 aktier). Rekapitaliseringen (Public Company Re-Capitalisation) eller utskiftningen är delvis var ett sätt att värna om sina ägare men även att stänga ute intressenter som med kortsiktiga intressen. Den nya aktiebolagslagen som infördes 2006 gjorde det möjligt att omkapitalisera sin verksamhet. Detta blir möjligt för publika bolag med starka kassaflöden och låg skuldsättning. Avvärjande manöver Nya aktiebolagsregler öppnar upp för thrashad balansräkning När ett holdingbolag (Carl Lamm Holding) bildas kan detta köpa upp det gamla (Carl Lamm) dels genom att emittera nya aktier men även samtidigt ta upp lån. Genom att låta holdingbolaget betala ett högre pris än det bokförda egna kapitalet inom den egna ägarkretsen uppstår istället för en goodwill istället ett negativt eget kapital. För att en ombildning av bolag ska kunna ske med negativt eget kapital krävs att bolaget har ett starkt kassaflöde. Nya regler har lett fram till att detta blir möjligt. Genom att hävda att kapitalkostnaden blir högre med en låg skuldsättning missgynnar detta ägarna kan detta enkelt klubbas igenom på en extrastämma. Ombildningen sker i fyra steg där ett holdingbolag först bilad med litet eget kapital och som ägs av extern part. Genom att sedan låna upp en summa som motsvarar ett eventuellt fientligt bud som inte är förankrat kan ägarna ändå få ta del av en större utdelning och ett bud kan undvikas. Vanligen ökar det nya holdingbolaget nettoskulden genom upptagning av lån (vanligen 4,5x EBITDA). På så sätt sänks kapitalkostnaden då räntan är betydligt lägre än vad vanligen aktieägarna kräver i avkastningskrav. Om 4

5 aktieägarna har ett avkastningskrav på 10 procent blir kostnaden för eget kapital högre jämfört med ett lån som tas upp till 6 procent. Med en större utdelning och negativt kapital ser inte balansräkningen längre lika aptitlig ut varmed verksamheten får en mer central roll. Det talade för en mer långsiktig aktör som Ricoh. Lång erfarenhet av förvärv Ricoh stark aktör men erfarenhet av förvärv Listan på förvärv som Ricoh har gjort är lång men de största och kanske mest intressanta är de större förvärven. Ett strategiskt viktigt förvärv som stakade ut vägen för Ricoh gjordes när NRG group (Gestetner) förvärvades. Införlivande tog tid men var en viktig start för att stärka sin utländska försäljningsorganisation. Förutom Ikon förvärvades Danka Europe i syfte att utöka sin service och support samt kundservice Tidigare valde Ricoh att även ta in Hitatchi och IBM:s tryckeriverksamhet för att stärka produktutbudet och hitta nya lösningar. Det har dessutom skett ett antal mindre förvärv genom åren. Ricoh utgör idag mestadels av det produktområde som kallas Imaging och Solutions. Bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2009 (brutet räkenskapsår) visade på att försäljningen minskade med 6 procent. Rensat för valutan ökade försäljningen med 1,1 procent. Resultatet var dock riktigt svagt och minskade med närmare 50 procent. Ricoh blev en förlorare på Yen som apprecierat procent i förhållande till dollar och euro. Anmälningsperioden pågår fram till 15 maj För Carl Lamms del kommer det inte ske några direkta förändringar. Bolaget kommer att integreras i Ricoh. Den största skillnaden blir ägarsidan där Ricoh blir största ägare (90 procent) och att vi därmed kommer att leda till att Carl Lamm avnoteras från börsen. Vi ser inga hinder till att förvärvet inte kommer att gå igenom. Det är väl förankrat i styrelse och ledning. Ricoh har även erhållit ett godkännande från konkurrensverket. Anmälningsperioden för att få ta del av erbjudandet (1 aktie ger 37,25 kr) pågår fram till 15 maj. Fortsatt tuff marknad Hyfsat kvartal i tuff marknad Carl Lamm Holding släppte nyligen en framflyttad rapport i skymundan. Det är tydligt att Ricoh vill skynda på processen för att snabbt kunna starta upp med integreringsarbetet. Rapporten i sig blev därmed en händelse utan uppmärksamhet. Vi gör ändå en kortare genomgång av rapporten. Marknaden har varit fortsatt tuff inom dokumenthantering även detta kvartal. Carl Lamm har tacklat de tuffa förutsättningarna väl. Försäljningen inom den offentliga sektorn har medfört att Carl Lamm klarat att visa god tillväxt under kvartalet. Det är satsningen på utskriftshantering mot universiteten som gett ett positivt utfall. Det är tydligt att Carl Lamm har bra koncept för företag som vill sänka sina kostnader. Under det tredje kvartalet ökade Carl Lamm försäljningen med 5

6 Prishöjningar och valuta påverkade i vardera riktning 11,4 procent till 282,5 miljoner kronor. Ökningen kom främst från affärsområdet Hårdvara som ökade med 14,8 procent. Inom Tjänster var ökningen lägre men försäljningen är i nivå med föregående kvartal och 5,3 procent tillväxt är ändå bra. I takt med att försäljningen ökar inom Hårdvara kommer vi att se fortsatt tillväxt även inom eftermarknaden. Vi hade väntat oss total försäljning på 273 miljoner kronor vilket visade sig vara något under utfallet. Bolagets rörelseresultat kom dock in under vår prognos på 17 miljoner kronor. Utfallet blev 12,6 miljoner kronor vilket gav en rörelsemarginal för kvartalet på 4,5 procent. Kostnaden för sålda varor har påverkat negativt i större utsträckning än vad vi hade räknat med. Carl Lamm har genomfört prishöjningar men som inte gett fullt utslag under det tredje kvartalet. En positiv effekt väntas istället undre kommande kvartal. Carl Lamm: Förväntat vs. Utfall* (SEKm) Q3'08 Q3'09p Utfall Diff Försäljning 253,7 273,0 282,5 3% varav Hårdvara 163,7 175,0 187,7 7% varav Tjänster 90 98,0 94,8-3% EBITDA 21,8 21,8 17,7-19% EBIT 17,3 17,0 12,6-26% PTP 16,2 13,0 8,2-37% VPA, SEK 1,06 0,85 0,57-33% Försäljningstillväxt -7% 8% 11% EBIT marginal 7% 6% 4% VPA tillväxt (YoY) -3% -20% -46% *brutet räkenskapsår 2008/2009 Källa: Redeye Research Tydligare valutapolicy Valutapåverkan styrs upp Vi har i tidigare analyser påpekat valutans betydelse för Carl Lamm. Bolaget har nu valt att anta en ny valutapolicy. Bolagets inköpsvaluta är i euro och när kronan försvagas gör bolaget kursförluster. Resultatet har därför påverkats negativt under en period. Från juli 2008 fram till mars har resultatet påverkats negativt med drygt 16 miljoner kronor. Under det tredje kvartalet har bolaget inte påverkats i någon större utsträckning. Framöver väntas bolaget terminssäkra delar av valutaexponeringen. Därmed får bolaget bättre framförhållning och kan lättare justera priset emot kund. För att kompensera mot valuta har bolaget tidigare valt att höja priserna vilket väntas få fullt genomslag framöver. Valutan har påverkat marginalerna i relativt hög uträckning vilket medfört att bolaget inte klarat de krav som sattes upp i samband med att bolaget genomförde rekapitaliseringstransaktionen. Swedbank som är långivare har valt att inte omförhandla villkoren. 6

7 Q104/05 Q204/05 Q304/05 Q404/05 Q105/06 Q205/06 Q305/06 Q405/06 Q106/07 Q206/07 Q306/07 Q406/07 Q107/08 Q207/08 Q307/08 Q407/08 Q108/09 Q208/09 Q308/09p Q408/09p Carl Lamm Holding EBIT-marginal % Valutapåverkan på marginalerna 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 EBIT-marginal % Källa: Redeye Research Under verksamhetsåret 2008/2009 har Carl Lamm påverkats negativt av ett högre finansnetto. Bolaget har en räntebärande skuld som under det tredje kvartalet uppgick till 309 miljoner kronor. Bolagets nettoskuld uppgår till 4,4x EBITDA vilket utgör en hög skuldsättning. De finansiella kostnaderna för bolaget har också ökat kraftigt under innevarande verksamhetsår. Jämfört med förra året ökade de finansiella kostnaderna med 3,3 miljoner kronor. Bolaget har emellertid bra kassflöden att luta sig tillbaka på. Bolagets räntekostnader är även en avdragsgill kostnad vilket ger en lägre skattebelastning. Under det tredje kvartalet uppgick bolagets skattesats till 20 procent vilket vi även räknar med under det fjärde kvartalet. Nedan visas våra estimat för kommande år och historisk utveckling. Carl Lamm: Detaljerade estimat SEKm Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4' /08* Q1'09 Q2'09 Q3'09p Q4'09p 2008/09p 2009/10p Försäljning 206,1 307,7 253,5 287, ,7 213,9 333,7 282,5 292, , ,9 varav Hårdvara 134,6 216,7 163,5 185,2 700,0 138,9 234,3 187,7 188,9 749,8 809,8 varav Tjänster 71,5 90,8 90,0 102,1 354, ,4 94,8 103,1 372,3 402,1 EBITDA 5,5 27,6 21,7 17,6 72,4 6,9 18,3 17,6 17,8 60,6 73,9 EBIT 1,4 23,1 17,2 12,9 54,6 2,2 13,5 12,6 12,8 41,1 54,9 PTP 0,5 20,9 16,1 11,8 49,3-3,8 6,5 8,2 8,4 19,3 34,9 VPA, SEK -0,04 1,43 1,06 0,72 3,2-0,19 0,45 0,58 0,90 1,74 2,31 Försäljningstillväxt 24% 12% -7% 7% n.a 4% 9% 11% 2% 6% 8% Bruttomarginal 47% 43% 50% 45% n.a 46% 40% 46% 46% 44% 45% EBIT marginal 1% 8% 7% 4% n.a 1% 4% 4% 4% 4% 5% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 33% *proforma Källa: Redeye Research *Proforma 7

8 Värdering Vi har tidigare påtalat att Carl Lamm strategiskt vidtagit rätt åtgärder men fått lite uppmärksamhet för detta. Vi har även framhålligt att bolaget behöver tid för att växa in i sin rättmätiga värdering. Inför bolagets brutna verksamhetsår sattes ett antal finansiella mål som i efterhand har varit mer anpassade för bättre konjunktur. Omsättningen var tänkt att öka med 12 procent. Under bolaget första halvår uppgick tillväxttakten till 6,6 procent vilket ska ses i ljuset av att marknaden försvagats. Vår prognos för helåret uppgår till ett rörelseresultat på 42 miljoner kronor. Tar vi hänsyn till bolaget nettoskuld (Netdebt) görs förvärvet till EV/EBIT på 16,3 vilket vi anser är rimligt med hänsyn tagen till omvärldsfaktorer. För att hitta någorlunda jämförbara företag har vi valt amerikanska Xerox som är en direkt konkurrent till Ricoh. Bolagets värdering har i snitt legat på runt 14x för kommande årsvinst under de senaste fem åren. Tar vi hänsyn till skuldsättning och jämför med rörelseresultatet EV/EBIT handlas aktien till 10 för Utifrån en relativvärdering anser vi att budet ligger på en skälig nivå. Vi skulle även kunna jämföra med bolag med större teknikinnehåll som exempelvis HP eller IBM. Här ligger värderingen något högre men i snitt ligger den på 15x årsvinsten under en femårs period. Carl Lamm värderas med förvärvspremie till 9x årsvinsten för 2009/2010. För 2008/2009 handlas aktien till 16x årsvinsten. Utifrån en angreppspunkt med större tillverkare inom samma bransch anser vi att Car Lamm har en rättmätig värdering utifrån kursen på 37 kronor och våra prognoser för kommande verksamhetsår. Vår kassaflödesanalys (DCF-model) ger ett högre värde på bolaget men som utgår från att förbättringar kommer att ske under de kommande åren med högre marginaler. Vårt värde på aktien uppår till 43 kronor vilket jämfört med Ricohs bud medför ytterligare uppsida på 14 procent. Hänsyn ska då tas till det rådandet konjunkturläget och att Carl Lamm aktien har utvecklats betydligt bättre än börsen vilket inte DCF-modellen tar hänsyn till. Lägg därtill den utskiftning som skedde i samband med rekapitaliseringen och budet ter sig mera skäligt. DCF Värdering kontra bud WACC 11,6 % Marknadspremie 7,0 % DCF Värde 42,9 kr Budkurs Ricoh 37,5 kr DCF värde relativt Bud 14% Källa: Redeye Research 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ledning 7,0p Kommentar: Ledning med branschvana och lång erfarenhet. Tillväxtpotential 8,0p Kommentar: Konkurrentutsatt marknad där det är svårt att differentiera sig. Helhetslösningar utgör potential. Marknaden är under konsolidering vilket ger förvärvsmöjligheter. Lönsamhet 8,0p Kommentar: Bra stabilitet i intjäningen sedan bolaget sattes på börsen i samband med avknoppning från Scribona. Trygg placering 4,5p Kommentar: Begränsad konjunkturkänslighet men relativt låg handel i aktien. Relativt jämnt säsongsmönster. Investeringsläge 7,5p Kommentar: Lågt värderad sett till vår DCF-modell och vår relativvärdering. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 2009e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2009e 2010e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2009e 2010e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2009e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2009e 2010e 2011e Soliditet 16% -43% -41% -34% -26% Skuldsättningsgrad 51% -151% -154% -175% -219% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 13,1 11,6 12,5 12,1 10,2 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) 196,6 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 218,9 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2021-) 112,1 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 15,4 WACC (%) 11,6 Räntebärande skulder 33,4 Motiverat värde 509,6 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 5,1 Motiverat värde per aktie, SEK 42,9 EBIT-marginal 3,5 Börskurs, SEK 37,2 Lönsamhet e 2009e 2010e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 61% -30% -16% -27% -39% ROCE 65% 47% 61% 76% 70% ROIC 48% 41% 51% 61% 56% EBITDA just-marginal 7% 5% 6% 7% 8% EBIT just-marginal 5% 4% 5% 6% 7% Netto just-marginal 3% 2% 2% 4% 4% Data per aktie, SEK e 2009e 2010e 2011e VPA 2,92 1,52 2,43 3,89 4,71 VPA just 2,92 1,52 2,43 3,89 4,71 Utdelning 1,8 2,0 2,1 1,9 2,4 Nettoskuld 1,6 20,1 19,9 18,1 15,3 Antal aktier 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 Värdering e 2009e 2010e 2011e Enterprise value P/E 12,7 24,4 15,3 9,6 7,9 P/E just 12,7 24,4 15,3 9,6 7,9 P/S 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 EV/S 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 EV/EBITDA just 6,6 11,7 9,6 7,3 6,4 EV/EBIT just 8,7 15,5 12,0 8,6 7,4 P/BV 6,8-2,4-2,4-2,8-3,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09P 1 mån 19,4% Omsättning 7,1% 3 mån 10,8% Rörelseresultat, just 5,6% 12 mån n.m.% V/A, just -8,9% Årets Början 6,6% EK n.m.% Aktiestruktur % Röster Kapital Marcap Investors 29,2 29,2 Nove Capital Master Fund Ltd. 23,0 23,0 AB Novestra 7,2 7,2 Jan Söderberg 3,5 3,5. Unionen 2,7 2,7 Deutsche Bank 2,5 2,5 Pierce 2,1 2,1 Skandia Liv 1,9 1,9 Aktien. Reuterskod CLHO.ST Lista Övriga Kurs, SEK 37,2 Antal aktier, milj 11,9 Börsvärde, MSEK Börspost 200 Bolagsledning & styrelse. VD Hans Johansson CFO Lise-Lotte Carlsson Ordf Theodor Dalenson Nästkommande rapportdatum. Bokslut 08/ Tillväxt e 2009e 2010e 2011e Försäljningstillväxt 21% 6% 8% 9% 5% VPA-tillväxt (just) -1% -48% 59% 60% 21% Tillväxt eget kapital 32% -385% -2% -12% -20% Analytiker Redeye AB. Jan Glevén Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2009e 2010e 2011e 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2009e 2010e 2011e 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, % 50% 0% -50% -100% -150% -200% e 2009e 2010e 2011e 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% e 2009e 2010e 2011e -250% -50% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 9% 4% 2% 23% 62% 100% Copyprinters/MFP och skrivare Voice O ther s IT/Infrastruktur Postage Machine Sver ige Intressekonflikter Jan Glevén äger aktier i bolaget Carl Lamm Holding: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Carl Lamm Holding: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Verksamhetsbeskrivning Carl Lamm är en av Sveriges ledande aktörer inom dokument- och informationshantering. I produktutbudet finns avancerade kopiatorer och skrivare. Bolaget har ett nära samarbete med sina leverantörer. Carl Lamm är rikstäckande och har egna försäljningsorganisationer samt partneravtal med distributörer och återförsäljare. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 20% 39% Avvakta 17 18% 37% Sälj 11 12% 24% AG/Analysgaranti 46 50% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Sensys (SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys (SENS.ST) I väntan på grönt ljus er BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys (SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad acceptans

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat BOLAGSANALYS 3 november 2008 Sammanfattning Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat Betting Promotions resultat för det tredje kvartalet kom in på 7,8 MSEK och slog våra förväntningar på 5,8 MSEK.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro BOLAGSANALYS 29 oktober 2008 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro Doro visade en tillväxt på 25 procent under Q3, vilket var klart bättre än våra förväntningar. Återigen är det

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll BOLAGSANALYS 18 feb 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll Att förstärkningen av dollarn skulle slå negativt på Doro i Q4 var väntat. Valutaförlustens storlek kryddat med lagernedskrivningar

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 16 maj 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Oförändrade prognoser efter stabilt kvartal Affärsstrategerna har justerat upp värdet på Starlounge och indikerar att Samba Sensors gjort stora framsteg

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret

Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret BOLAGSANALYS 4 december 2008 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret Netrevelation redovisade lägre försäljning och en större förlust än vi väntat oss under kvartal tre. Bolaget kommer

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer