Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ticket (TICK.ST) På rätt kurs"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder och engångseffekter. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 158 MSEK Travel & Leisure Dag Tveterås Göran Grell Trots en tuff privatresemarknad har Ticket flyttat fram sina positioner under lågkonjunkturen. Även Ticket Affärsresor har tagit marknadsandelar vilket sammantaget visar på att bolaget prioriterat rätt. Den tidigare kommunicerade nyemissionen blir nu även av vilket tillför bolaget 67 miljoner kronor. Detta görs i syfte att stärka balansräkning för fortsatt satsning på tillväxt Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov OMXS30 Rebased Ticket Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 750 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 3,0 poäng 5,0 poäng 5,5 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2010e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 41% -24% 10% 5% 7% EBITDA EBITDA-marginal 10% -20% -14% 1% 6% EBIT EBIT-marginal 10% -20% -14% 1% 6% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 9% -16% -13% 1% 5% VPA 2,22-3,13-2,72 0,32 1,19 VPA just 2,22-3,13-2,72 0,32 1,19 P/E just 4,1-2,9-3,3 27,8 7,5 P/S 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 EV/S 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 EV/EBITDA just 0,6-1,4-3,8 40,0 7,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 9,0 Antal aktier (milj) 17,5 Börsvärde (MSEK) 158 Nettoskuld (MSEK) 37 Free float (%) -42,8 Dagl oms. ( 000) 5 Analytiker: Jan Glevén Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Sparat rätt i krisen Resebyrån Ticket har under lågkonjunkturen fått vidta en rad förbättringsåtgärder i en anpassning till lägre efterfrågan. Bolaget har dessutom en ny ledning samt en ny ägarsituation. Ticket har även valt att lägga fram en delvis ny strategi med tydligare satsning på kärnverksamheten. Tillväxten ska ske organiskt under lönsamhet samtidigt som visionen om att bli en ledande affärsreseaktör i Norden kvarstår. Trots tuffa tider har Ticket i en krympande marknad stärkt sin position. Inom Ticket Privat har bolaget tagit marknadsandelar samtidigt som Affärsverksamheten utvecklats bättre än branschen som helhet. En viktig del tror vi är tidigt snabba åtgärder. Ticket införde sina kostnadsbesparingar för att klara lågkonjunkturen. Under 2009 har vi också kunnat se att kostnaderna sänkts till 2007 års nivåer vilket är ett kvitto på proaktivt arbete i koncernen kring kostnadsbesparingar. Jämfört med 2008 ligger kostnaderna 12 procent lägre. Detta blir dock tydligt först utan engångskostnader. Under de första nio månaderna ingår jämförelsestörande poster uppgående till 12,8 miljoner kronor. Tillkommer gör goodwillnedskrivning för Finland på 10 miljoner kronor. Rörelsen i Norge (och Finland) går även med förlust (-5,1 miljoner kronor). Totalt sett uppgår förlusten till 23,2 miljoner kronor under perioden fram till och med Q3. Under 2008 uppkom kostnader för etablering av affärsdelen i Norden och besparingsåtgärder på 7,5 miljoner kronor. Engångskostnader tynger resultatet Mer positivt är att Ticket under 2009 hållit uppe försäljningen väl. Nettoomsättningen ligger för niomånadersperioden i nivå med fjolåret. Under det tredje kvartalet har Ticket ökat nettoomsättningen med 4 procent till 109 miljoner kronor. En nedskrivning av den finska verksamheten på 10 miljoner kronor bidrog till att förlusten uppgick till 13,2 miljoner kronor. Rensat för nedskrivningen uppvisade Ticket annars en mindre förslut jämfört med fjolårets 11,5 miljoner kronor. Några förlustbringande kvartal har emellertid tärt på bolagets finansiella ställning. En nyemission på 67 miljoner kronor kommer därför att genomföras till befintliga aktieägare. Ticket 9 månader (SEKm) 9m'08 9m'09 Försäljning 3414,0 3208,0 Nettoomsättning 356,7 359,5 Privatresor 226,3 215,3 Affärsresor 130,4 144,2 Bruttoresultat 290,8 279,5 EBIT -12,1-23,2 EBIT justerat -4,6 11,7 PTP -7,0-21,3 VPA, SEK -0,42-1,27 Försäljningstillväxt -6% Brutto/Försäljning 9% 9% EBIT marginal neg neg VPA tillväxt (YoY) neg neg Källa: Redeye Research 3

4 Stärkt position inom privatresor Inom Ticket Privatresor ökade nettoomsättningen med 4 procent till 68,3 miljoner kronor under kvartalet. Försäljning som genererats genom Internet uppgick till 20 procent av den privata delens försäljning. Det är en ökning jämfört med ifjol då det uppgick till 18 procent. Bidragande till att Ticket har ökat sin försäljning är bland annat ett komplett charterutbud. Strategin med trekanaler (internetbokning, kontor och telefon) och ett välkänt varumärke har således visat sig vara en fördel under lågkonjunkturen. I jämförelse med SRF (Svenska Resebyråföreningen) statistik för det tredje kvartalet framgår det att Ticket har tagit marknadsandelar i en fallande marknad (18 procent). Ticket Privatresor tar marknadsandelar De ökade intäkterna och kostnadsbesparingar medförde att Ticket Privat gjorde en mindre vinst på 2,3 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 5 procent vilket visar på god kostnadskontroll. Ticket Privatresor (SEKm) Q3'08 Q3' Försäljning ,9 2945,4 Bruttoresultat 65,5 68,3 249,6 EBIT -5,2 2,3-48,3 Tillväxt 3,9% Bruttomarginal -8% 3% -19% Källa: Redeye Research Affärsresor släpar efter men tar andelar För Ticket Affärsresor minskade omsättningen med 11 procent till 40,8 miljoner kronor för jämförbara verksamheter. Fler företag ser över sina kostnader vilket lett till restriktioner i resandet. Verksamheten gjorde även en förlust på 14,6 miljoner kronor beroende på nedskrivning i Finland. Den finska verksamheten (Mr Travel)består av dels en privatresedel och en affärsresedel. Affärsresor har alltjämt klarat att få ned kostnaderna i verksamheten. Under 2009 har kostnaderna minskat med 12 procent. Mr Travel förvärvades i slutet av 2008 till 13,5 miljoner kronor. Köpeskillingen för privatresedelen uppgick till 2 miljoner kronor. Den privatrelaterade verksamheten kommer att säljas tillbaka till de tidigare ägarna. Ticket behåller därmed affärsresedelen vilket ligger i linje med bolagets satsning på en Nordisk närvaro inom affärsresor. Med verksamhet i alla nordiska länder kan en mer effektiv resehantering erbjudas. Ticket Affärsresor har trots tuffa tider ändå klarat sig bättre än branschen som helhet. Enligt den statistik som SRF (Svenska Resebyråföreningen) tar fram har marknaden minskat med 18 procent. Bidragande är en satsning på att hitta nya kunder vilket också gett resultat. I en upphandling har Ticket Affärsresor i konkurrens med andra affärsresebyråer nyligen knutit till sig 4

5 Stockholms Läns Landsting och Totalförsvarets Forskningsinstitut. Affärsverksamheten är tydligt sencyklisk och en vändning väntas först under nästa år. Åtgärder för att minska kostnaderna har vidtagits i syfte att nå lönsamhet. Ticket Affärsresor (SEKm) Q3'08 Q3' Försäljning 291,3 276, Bruttoresultat 23,5 21,6 90,7 EBIT 1,1-6,4 2,3 Tillväxt -8,1% Bruttomarginal 4,7% -29,6% 2,5% Källa: Redeye Research Stärker balansräkningen Ticket kommer att genomföra en nyemission i syfte att stärka balansräkningen. De två största huvudägarna Braganza och Livförsäkringsbolaget Skandia avser att teckna sin del vilket motsvarar 43,2 procent. Ticket har en soliditet på 10 procent under Q3 och tål därmed inte allt för många förlustkkvartal till utan tillskott av nytt kapital. Efter nyemission tillförs Ticket 67 miljoner kronor i eget kapital vilket ger en soliditet på 23. Det är mer uthålligt och ger styrka och stabilitet gentemot kunder, leverantörer och kreditgivare. Teckningskursen är satt till 4 kronor där 1 aktie ger rätten att teckna en nyemitterad aktie. Nyemission garanterad av huvudägarna Tickets nya huvudägare Braganza äger 29,3 procent (tidigare isländska Fons HFs andel som försatts i konkurs) och leds av Per G. Braathen. Braganza är ägare i ett flertal bolag däribland, Braathens Avation, Malmö Aviation, Escape Travel och Sun Hotels. Per G. Braathen har lång erfarenhet inom rese- och flyindustrin i Norden vilket vi tror är fördelaktigt för Ticket som har en utpräglad ambition om att bli en stor nordisk spelare. Ägarsituation Ticket % Braganza AS 29,3 Skandia Liv 12,2 Tärnevalds Redovisningsbyrå 5,9 Clearstream Banking 3 Bertil Leek 1,6 Lena Böös 1,3 JP Morgan Chase 1,2 Avanza Pension 1,1 Lagkraft AB 0,8 SIX SIS AG 0,8 Källa:www.ticket.se 5

6 Prognoser Ticket är försiktigt optimistisk kring framtiden. En återhämtning i resebranschen är tydlig och mycket talar för att lågkonjunkturen har bottnat. I en uppåtgående marknad ska Ticket klara att vända förlust till vinst vilket vi också räknar med kommer att ske under Ticket har de kommande åren för avsikt att växa organiskt under lönsamhet vilket stärker vår syn på förbättrad lönsamhet. Ticket ska växa organiskt med bibehållen lönsamhet Tidigare har Ticket kommunicerat ett tillväxtmål vilket nu har strukits. Det tidigare tillväxtmålet byggde på fortsatta förvärv vilket är en strategi som bolaget nu har lämnat för att istället växa organiskt. Det tidigare lönsamhetsmålet om ett rörelseresultat i förhållande till bruttoresultatet ska fortsatt uppgå till 9 procent under en konjunkturcykel. Ticket mot lönsamhet under 2010 Vi räknar med att Ticket under 2009 når en nettoomsättning på 466,7 miljoner kronor. Det medför en ökning med 11 procent jämfört med fjolåret. Vi har tagit fasta på att det nu ser bättre ut för Ticket. Dessutom ska hänsyn tas till att fjolåret och det första halvåret 2009 var ett extremt svagt år innehåller även kostnader för skrotade projekt (Ticket Selection)och konkurser (Sterling). Därmed möter Ticket relativt lätta jämförelsetal under kommande kvartal. Våra estimat visar det fjärde kvartalet och 2009 samt för Vi har valt att använda oss av konservativa prognoser då bolaget förvisso tror på en återhämtning men att den i det korta perspektivet är oviss. Vi väntar oss tillväxt under 2010 på 5 procent och att bolaget åter kommer att visa lönsamhet. Dock är det första kvartalet säsongsmässigt svagt och kommer att innebära en mindre förlust. Därefter räknar vi med nollresultatet och mindre vinster i de kommande kvartalen. Estimat Ticket SEKm Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4' Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09p 2009p 2010p Nettoomsättning 126,5 125,6 104,6 62,2 418,9 129,7 120,7 109,1 107,2 466,7 486,4 Bruttoresultat 111,5 95,8 83,5 44,9 335,7 104,7 88,9 85,9 89,9 369,4 389,1 EBIT 7,4-8,0-11,5-56,7-68,8 4,8-14,8-13,2-4,9-50,6 4,9 PTP 8,3-7,3-10,6-55,5-65,1 4,9-14,9-13,6-5,1-47,6 7,9 VPA, SEK 0,49-0,38-0,53-2,71-3,13 0,25-0,69-0,83-0,24-2,04 0,34 Tillväxt (Brutto) -9% -10% -27% -54% -24% -6% -7% 3% 100% 10% 5% EBIT marginal 7% -8% -14% -126% -20% 5% -17% -15% -5% -14% 1% Källa: Redeye Research 6

7 Värdering Vi har valt att värdera Ticket utifrån en DCF-modell. Vi räknar med att Ticket kan hålla en marginal på 5 procent över tid. Under vår explicita period fram till 2011 räknar vi med en högre marginal och viss tillväxt på mellan 5-10 procent. Vi har valt att sätta den riskfria räntan till 3,5 procent och räknar med ett betavärde på 1,2. Sammantaget medför detta ett DCFvärde på 12 kronor. Det medför en uppsida på drygt 30 procent från nuvarande kursnivå. Vår DCF-modell visar på uppsida i aktien Antagande DCF-värdering Riskpremie 8,0% Beta 1,2 Riskfri ränta 3,5% Avkastningskrav 13,1% WACC 12,9% Skattesats 28,0% Källa: Redeye Research Investeringscase Tickets affärsverksamhet består i att sälja resor och reserelaterade tjänster dels till privatpersoner samt till företag. Efter en rad förvärv är Ticket den största spelaren på den svenska marknaden samt näst störst i Norge. Ett intåg har även gjorts i Danmark och Finland. Affärsidén för privatresor är att sälja ett brett utbud av resor genom tre olika kanaler. Inom affärsresor ska Ticket erbjuda ett helhetskoncept av tjänster för kundföretagen inom affärsresor, grupp- och konferensresor samt eventlösningar. Med en stor kunddatabas, ett starkt distributionsnät och lång erfarenhet av att sälja resor ska Ticket behålla attraktionskraften som partner till researrangörerna. Vi tror att Ticket har goda möjligheter att hävda sig väl som Internetaktör och samtidigt kunna erbjuda personlig service genom butiker och telefon. Marknaden präglas av ökad konkurrens på grund av Internets framfart vilket sänkt inträdesbarriärerna. För arrangörer och leverantörer har Internet även medfört att det är enklare att nå slutkund vilket gjort att konkurrensen ökat. Nordisk plattform potential för tillväxt Vi bedömer att den konsolidering som pågår i resebranschen kommer att fortsätta. Fördelar med att bli större och uppnå skalfördelar finns inom både affärs- och privatresedelen. Ticket befinner sig på en mogen marknad och att öka volymen tror vi främst kan åstadkommas genom att växa med förvärv. Dock bedömer vi att bolaget med en etablering i samtliga nordiska länder nu kommer att vilja växa organiskt. Vi ser potential i aktien i ett långsiktigt perspektiv. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har höjt rating för ledning till följd av VD byte. Dag Tveterås har lång branscherfarenhet vilket vi valt att ta hänsyn till. Ledning 7,0p Kommentar: Branscherfarenhet på vissa poster stärker tron på marknadskunnande. Bolagets ledning har visat på handlingskraft i en tuff marknadssituation. Erfarenhet av tidigare förvärv finns i ledningen. Bolaget har varit proaktiva i sin kommunikation. Tillväxtpotential 3,0p Kommentar: Bra distribution men på en konkurrensutsatt marknad. Begränsad marknadstillväxt. Svårt att differentiera produkten. Lönsamhet 5,0p Kommentar: Starkt cyklisk verksamhet med kraftiga svängningar i resultatet. En större andel inom Business segmentet kan minska svängningarna. Trygg placering 5,5p Kommentar: Tunn handel i aktien är ett osäkerhetsmoment. Ny storägare med utpräglad långsiktighet i sitt ägande. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Aktien handlas med en rabatt utifrån vårt motiverade värde. En vändning i konjunkturen väntas synas snabbt i resultatet vilket bör leda till en högre börskurs. 8

9 Resultaträkning, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2010e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2010e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2010e 2011e Soliditet 26% 14% 23% 23% 26% Skuldsättningsgrad 1% 0% 22% 21% 18% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 3,9 3,7 3,9 2,9 2,8 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,0 NV FCF ( ) -53,1 Betavärde 1,2 NV FCF ( ) 137,4 Riskfri ränta (%) 3,5 NV FCF (2022-) 43,9 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 84,0 WACC (%) 12,9 Räntebärande skulder 4,0 Motiverat värde 208,2 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 5,1 Motiverat värde per aktie, SEK 11,9 EBIT-marginal 5,5 Börskurs, SEK 9,0 Lönsamhet e 2010e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 34% -58% -58% 5% 17% ROCE 39% -75% -54% 4% 17% ROIC 30% -61% -54% 2% 12% EBITDA just-marginal 10% -20% -14% 1% 6% EBIT just-marginal 10% -20% -14% 1% 6% Netto just-marginal 9% -16% -13% 1% 5% Data per aktie, SEK e 2010e 2011e VPA 2,22-3,13-2,72 0,32 1,19 VPA just 2,22-3,13-2,72 0,32 1,19 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -7,7-3,7-5,7-5,9-7,0 Antal aktier 17,0 16,8 17,5 17,5 17,5 Värdering e 2010e 2011e Enterprise value P/E 4,1-2,9-3,3 27,8 7,5 P/E just 4,1-2,9-3,3 27,8 7,5 P/S 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 EV/S 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 EV/EBITDA just 0,6-1,4-3,8 40,0 7,5 EV/EBIT just 0,6-1,4-3,8 40,0 7,5 P/BV 1,2 2,8 1,4 1,4 1,2 Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09P 1 mån 4,0% Omsättning -8,5% 3 mån 26,8% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 96,9% V/A, just n.m.% Årets Början 200,0% EK -7,1% Aktiestruktur % Röster Kapital Braganza AS 29,3 29,3 Skandia Liv 12,2 12,2 Tärnevalds Redovisningsbyrå 5,9 5,9 Clearstream Banking 3,0 3,0 Bertil Leek 1,6 1,6 Lena Böös 1,3 1,3 JP Morgan Chase 1,2 1,2 Avanza Pension 1,1 1,1 Lagkraft AB 0,8 0,8 SIX SIS AG 0,8 0,8 Aktien. Reuterskod TICK.ST Lista Small cap Kurs, SEK 9,0 Antal aktier, milj 17,5 Börsvärde, MSEK Börspost Bolagsledning & styrelse. VD Dag Tveterås CFO Thomas Ådén Ordf Göran Grell Nästkommande rapportdatum. Bokslut Tillväxt e 2010e 2011e Försäljningstillväxt 41% -24% 10% 5% 7% VPA-tillväxt (just) 183% n.m. % n.m. % n.m. % 269% Tillväxt eget kapital 36% -56% 97% 5% 18% Analytiker Redeye AB. Jan Glevén Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2010e 2011e Omsättning Försäljningstillväxt 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% e 2010e 2011e EBIT just EBIT just-marginal 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 20% 30% 25% e 2010e 2011e 15% 10% 5% 20% 15% 10% % - 5% e 2010e 2011e 5% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 27% 28% 73% 72% Privatr esor Affärsr esor Sverige Övriga Norden Intressekonflikter Jan Glevén äger aktier i bolaget Ticket: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Ticket: Nej Verksamhetsbeskrivning Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge, ticket.dk i Danmark samt Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95 butiker/kontor, via telefon och internet. Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 21% 43% Avvakta 16 19% 38% Sälj 8 9% 19% AG/Analysgaranti 43 51% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer