Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bahnhof AB (BAHNb.ST)"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 20 oktober 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Stort kundintag under lönsamhet Bahnhofs Q3-rapport visade på god lönsamhet men framförallt på ett mycket starkt kundintag (5527 privatkunder). Försäljningen i Q3 hamnade på 47 MSEK tillsammans med ett EBITDAresultat om 6,8 MSEK, en klar förbättring från Q2. Förutom den starka tillväxten inom privatkundsegmentet, fortsätter även företagssidan med transmissionstjänster och hosting/servertjänster att gå bra. Bolaget indikerar dessutom att oktober månad blev en rekordmånad med hela 18,6 MSEK i försäljning. Vi har marginellt justerat upp våra estimat och vårt nya DCF-värde är nu 16 kronor per aktie (13 kronor). Vi tror också att bolaget kommer att slå sin helårsprognos för 2009 (178 MSEK). Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktietorget 140 MSEK Internet / Telekomoperatör Jon Karlung Andreas Norman Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct OMXS30 Rebased Bahnhof Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng 5,5 poäng Nyckeltal e 2010e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 34% 51% 41% 24% 19% EBITDA EBITDA-marginal 12% 14% 14% 16% 16% EBIT EBIT-marginal 6% 9% 8% 12% 13% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 3% 5% 9% 9% VPA 0,36 0,37 0,94 1,93 2,45 VPA just 0,36 0,37 0,94 1,93 2,45 P/E just 39,1 37,4 15,0 7,2 5,7 P/S 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5 EV/S 1,7 1,3 0,8 0,7 0,6 EV/EBITDA just 14,1 8,9 6,1 4,2 3,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 14,0 Antal aktier (milj) 10,0 Börsvärde (MSEK) 140 Nettoskuld (MSEK) 11 Free float (%) 30,0 Dagl oms. ( 000) 5 Analytiker: Greger Johansson Magnus Söderberg Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Ytterligare ett starkt kvartal Den initiala analysen på Bahnhof publicerades i samband med bolagets Q1- rapport i april och detta är den första uppdateringen sedan dess. Bahnhofs rapport för det andra kvartalet visade på stark försäljningstillväxt samt upprevidering av deras prognos för Således justerade vi också upp våra estimat för 2009 och 2010 efter Q2-rapporten. Kundtillväxten imponerade mest i Q3- rapporten Q3-rapporten imponerande kundtillväxt Bahnhofs Q3-rapport innehöll många positiva aspekter. Det som imponerade mest var den starka kundtillväxten bolaget uppvisar på privatkundssidan ( stycken nya kunder) under perioden. Bolagets företagsaffär (Hosting/Servertjänster och Transmission) visade också bra tillväxt jämfört med Q2 samtidigt som lönsamheten var god då bruttomarginalen (44 procent) var klart godkänd och EBITDA-marginalen ökade från 11 procent i Q2 till 14 procent i Q3. Mindre positivt var att avskrivningarna ökade något under perioden vilket medförde att EBITresultat avvek något från våra förväntningar. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q2'09 Q3'09E Utfall Diff Försäljning 44,0 47,6 47,3-1% EBITDA 4,9 7,3 6,8-7% EBIT 2,6 5,0 3,8-24% PTP 2,4 4,7 3,6-24% VPA, SEK 0,17 0,35 0,26-25% Försäljningstillväxt (YoY) 49% 49% 48% -1% Bruttomarginal 44% 45% 43% -2% EBITDA marginal 11% 15% 14% -1% VPA tillväxt (YoY) -26% 138% 79% -58% Källa: Redeye Research, Bahnhof Försäljningssiffra i linje med våra förväntningar Bahnhofs totala försäljning i Q3 landade på 47,3 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 48 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen hamnade därmed i linje med våra förväntningar på 47,6 miljoner kronor. I privatkundsegmentet, som svarar för cirka 60 procent av den totala försäljningen ökade antalet bredbandskunder med stycken (inkluderar ett mindre förvärv på kunder) under perioden och sammantaget ger det bolaget en total kundstock på vid periodens utgång. Bahnhof redovisar inte försäljningen per kundsegment men vi antar att omsättningen i privatkundssegmentet uppgår till cirka 23 miljoner kronor i Q3. 3

4 Då kundtillväxten blev betydligt högre än vad vi räknat med och till skillnad mot ett antal konkurrenter, plockade Bahnhof marknadsandelar under det tredje kvartalet. När det gäller snittintäkten per kund (ARPU) tror vi att den låg på samma nivå som i Q2 eller eventuellt något högre då Bahnhof i Q3-rapporten indikerat att försäljningen av IP-telefoni kommit igång på allvar (bidrar till högre snittintäkt per kund, ARPU). Tabell 2: Privatmarknaden (största segmentet). Kunder och ARPU (SEKm) Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Försäljning, MSEK 13,3 13,8 16,0 20,3 20,0 21,3 23,1 tillväxt n.m n.m n.m n.m 51% 55% 45% Antal kunder tillväxt n.m n.m n.m n.m 40% 37% 36% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt n.m n.m n.m n.m 5% 9% 3% Källa: Redeye Research. Bahnhof redovisar inte detaljerade siffror när det gäller privatkundssegmentet, förutom antal kunder. Även på företagssidan uppvisade Bahnhof tillväxt (3 procent) jämfört med föregående kvartal, främst tack vare en stark nyförsäljning till företagskunderna i september månad. Företagskunderna svarar för omkring 40 procent av den totala försäljningen eller uppskattningsvis 18 miljoner kronor i kvartalet. Tittar vi specifikt på Hostingaffären antar vi att försäljningen uppgick till 8,6 miljoner kronor respektive 9,3 miljoner kronor inom transmissionstjänster. Godkänd bruttomarginal i Q3 i linje med Q2 EBITDA-marginalen ökade jämfört med Q2 Studerar vi bruttomarginalen så uppgick den till 43 procent i kvartalet, vilket var i linje med våra förväntningar samt tidigare kvartal. Positivt var även att EBITDA-marginalen förstärktes till 14 procent jämfört med 11 procent föregående kvartal, då bolaget lyckats hålla kostnaderna nere trots den stora kundtillströmningen. Detta gjorde att EBITDA-resultatet ökade till 7,6 miljoner kronor i Q3 jämfört med 6,8 miljoner kronor i Q2. Rörelseresultatet - något sämre än väntat på grund av högre avskrivningar Trots en förbättrad EBITDA-marginal blev rörelseresultatet på EBIT-nivå, som uppgick till 4,6 miljoner kronor, lägre än vi väntat på grund av något högre avskrivningar. De högre avskrivningarna härstammar ifrån en omläggning i redovisningen där vissa utvecklings/kundkostnader nu skrivs av mot balansräkningen istället för att de tas direkt på resultaträkningen. Därmed blev även nettoresultatet på 2,6 miljoner lägre än våra förväntningar på 3,5 miljoner kronor. Kassaflödet Kassaflödet var fortsatt starkt i Q3 och före finansiering uppgick kassaflödet till 34,0 miljoner kronor. Sammantaget stärktes kassan med 8,8 miljoner kronor till 12,8 miljoner vid periodens utgång. Vi förväntar oss att Bahnhof i även fortsättningen kommer att visa positivt kassaflöde från den löpande 4

5 verksamheten och att kassan stärks ytterligare vilket kan medföra möjligheter till förvärv och stabila utdelningar. Helårsprognosen upprepades konservativ Prognos för 2009 Bolaget upprepade sin prognos om en omsättning på 178 miljoner kronor för Då bolaget också indikerade att omsättningen för oktober månad var hela 18,6 miljoner kronor gör att vi tror att helårsprognosen kommer att överträffas. Intressant tillväxtpotential under 2010 Framtiden 2009 och 2010 När vi tittar lite länge in i framtiden så har Bahnhof indikerat att bolaget år 2012 skulle kunna omsätta en halv miljard kronor. Detta är ett mycket optimistiska uttalande och som ligger långt fram i tiden. Dock så håller vi med om riktningen, dvs. att det finns mycket intressant tillväxtpotential inom bolagets huvudområden. Tillväxten har historiskt sett överlag skett organiskt men vi tror även att en del mindre förvärv kan vara av intresse för Bahnhof. Då bolag primärt delar upp verksamheten i tre delar (bredbandstjänster till privatkunder, hosting och transmissionslösning) tänkte vi kort gå igenom potentialen för dessa tre områden. Fortsatt bra kundtillväxt väntas Inom privatsegmentet, som är Bahnhofs största segmentet, räknar vi med en fortsatt stark utveckling. Visserligen var kundintaget under Q3 09 extremt högt (inkluderat mindre förvärv) men vi tror ändå att Bahnhof har goda möjligheter att öka sin kundbas med nya kunder per kvartal under flera kvartal framöver. Förutom den rent organiska tillväxten tror vi också att Bahnhof har möjligheten att under 2009 och 2010, göra en del mindre förvärv. Det finns flera lokala spelare som i lågkonjunkturen börjar få det mycket jobbigt och som dessutom börjar justera ned sina värderingsförväntningar till en mer rimlig nivå. ARPUn kan höjas Förutom att fortsätta öka antalet kunder är det också mycket viktigt att öka snittintäkten per kund (ARPU). Detta görs främst genom att sälja på befintliga kunder nya mervärdestjänster som t.ex. IP-telefoni. Så även om antalet telefonikunder har ökat relativt mycket under Q3 (till stycken) så finns det mycket kvar att jobba på (övriga befintliga kunder). Även samarbetet med Canal Digital för försäljning av IP-TV (pakteterbjudande lanseras under Q2 09) tror vi till viss del kan bidra positivt till ARPUn framgent. Ytterligare aspekter som kan påverka ARPUn positivt är den trend som är synlig på marknaden där stadsnätsoperatörerna justerar upp sina priser successivt. Å andra sidan pågår det priskrig i vissa lokala regioner där fler starka operatörer slåss om kunderna vilket bäddar för goda möjligheter för den operatör som erbjuder lägst priser. En annan intressant gynnsam aspekt för Bahnhof är att PTS verkar för öppna affärsmodeller likt Bahnhofs. Detta gör att slutna nät öppnas i 5

6 snabbare takt och möjliggör nya tillväxtmöjligheter för Bahnhof i tidigare slutna nät. Nästan 50% av kapaciteten finns kvar i Pionen På företagssidan tror vi att Bahnhof kommer att fortsätta växa i linje med tidigare kvartal. Studerar vi specifikt Hostingsidan finns fortfarande knappt 50 procent av utrymmet i datahallen Pionen kvar att fylla. Då affären medgör högre bruttomarginal kan en volymökning i affärsområdet bidra till ytterligare förbättrad vinstmarginal. Något som kan komma att påverka bolaget negativt inom segmentet är om elpriserna ökar, vilket det till vissa delar redan har gjort. Tekniken är inte heller speciellt avancerade och därmed finns det en risk för att ökad konkurrens och prispress. Dessutom blir följden av en ökad utnyttjandegrad att tillväxten så småningom kommer att dämpas eftersom att datahallarna endast kan fyllas till en viss gräns. Å andra sidan tror vi att hostingkunderna är relativt trögrörliga, vilket borgar för säkra intäkter även under Bahnhof har också indikerat att kunderbjudande inom hosting kommer att breddas och ett mer övergripande servicekoncept kommer att säljas till befintliga kunder. Detta skulle kunna väga upp prispressen framöver. Intressant läge i Norge Inom Transmission har bolaget nu tänt upp sträckor även i London och Frankfurt för att gör erbjudandet än mer konkurrenskraftigt för trafik ut i Europa. Då bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt nät (och som inte är fullbelagt) tror vi även här att bolaget kan fortsätta att växa med tvåsiffriga tillväxttal. Bolaget har också indikerat att de under kommande kvartal kommer att påbörja lite mer offensiva säljaktiviteter i Oslo. Här är priserna relativt höga vilket borde medföra att Bahnhof har en god chans att under 2010 öka sina intäkter inom detta område. Vi gör endast mindre justeringar uppåt efter Q3-rapporten Prognosrevideringar mindre justeringar Vi har gjort mindre justeringar på våra prognoser för helåret 2009 och Bolaget indikerar att faktureringen för oktober kommer att bli rekordstor men vi är något försiktiga och justerar upp försäljningen marginellt samtidigt som vi tar höjd för något högre avskrivningar framgent. Sammantaget väntar vi oss att bolagets omsättning för helåret 2009 landar på 181 miljoner kronor vilket är något bättre än bolagets egna prognos på 178 miljoner kronor. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå räknar vi med hamnar på 24,6 miljoner kronor och således en EBITDA-marginal på 15 procent. Vi tror dessutom att bolaget når målet om en vinstmarginal före skatt på cirka 7 procent. Vi tror på ett bra resultat även i Q4 Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. I Q4 tror vi att bolaget omsätter 50,6 miljoner kronor och presterar ett EBITDA-resultat på 7,6 miljoner kronor. 6

7 Tabell 3: Detaljerat estimat (SEKm) 2007 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4' Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09E 2009E 2010E 2011E Försäljning 85,1 26,4 29,6 32,0 39,3 127,2 39,5 44,0 47,3 50,6 181,3 224,0 266,0 Stadsnät n.m 13,3 13,8 16,0 20,3 63,4 20,0 21,3 23,1 24,9 89,3 112,0 133,0 Hosting n.m 6,1 6,3 6,4 7,5 26,3 8,0 8,4 8,6 9,2 34,2 42,0 50,0 Transmissionstjänster n.m 7,1 7,5 7,5 8,3 30,4 9,0 9,1 9,3 9,5 36,9 45,0 53,0 Övrigt n.m -0,1 2,1 2,1 3,1 7,2 2,4 5,2 6,2 7,0 20,9 25,0 30,0 EBITDA 6,8 3,3 5,1 4,5 5,3 18,2 5,4 4,9 6,8 7,6 24,6 35,5 42,3 EBIT 5,5 1,7 3,5 2,7 2,9 10,9 2,8 2,6 3,8 4,6 13,8 26,5 33,3 PTP 5,0 1,6 3,3 2,0 2,2 9,1 2,5 2,4 3,6 4,3 12,8 25,1 31,9 VPA, SEK n.m 0,11 0,24 0,15 0,16 0,65 0,18 0,17 0,26 0,32 0,94 1,93 2,45 Försäljningstillväxt (YoY) 34% 48% 51% 79% 32% 50% 50% 49% 48% 29% 42% 24% 19% Bruttomarginal 56% 52% 44% 46% 38% 41% 45% 44% 43% 44% 44% 43% 42% EBITDA marginal 8% 12% 17% 14% 14% 14% 14% 11% 14% 15% 14% 16% 16% VPA tillväxt (YoY) n.m n.m n.m n.m n.m n.m 60% -26% 79% 102% 43% 107% 27% Källa: Redeye Research. Försäljning inom respektive affärsområde redovisas inte av Bahnhof. Vi har också tagit med en tabell (nedanstående) för att visa våra bakomliggande antaganden till våra estimat. Denna innehåller bland annat antagande om ARPU och försäljning som bolaget inte redovisar. Tabell 4: Privatmarknaden (största segmentet). Kunder och ARPU (SEKm) Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4' Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09E 2009E 2010E 2011E Försäljning, MSEK 13,3 13,8 16,0 20,3 63,4 20,0 21,3 23,1 24,9 89,3 112,0 133,0 tillväxt n.m n.m n.m n.m n.m 51% 55% 45% 22% 41% 25% 19% Antal kunder tillväxt n.m n.m n.m n.m n.m 40% 37% 36% 31% 31% 20% 16% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt n.m n.m n.m n.m n.m 5% 9% 3% 1% 4% 0% 1% Källa: Redeye Research. Alla siffror i ovanstående tabell redovisas inte av Bahnhof DCF-värdet justeras upp till 16 kronor per aktie Värdering fortsatt potential kvar Studerar vi värderingen så tycker vi att det fortfarande finns en del att hämta. Med de nya estimaten och en något lägre WACC (14,0 procent mot tidigare 14,1 procent) ger vår DCF-modell ett värde per aktie på 16,0 kronor (tidigare 13 kronor). Då Bahnhofs aktie har gått starkt under 2009 gör det att bolaget nu värderas i linje med konkurrenterna. Baserat på våra prognoser för 2009 värderas bolaget till P/E 15x vilket är i linje med medianvärdet för ett antal jämförelseobjekt. Studerar vi P/E-talet baserat på 2010 års prognoser ser vi att Bahnhof värderas lägre än konkurrenterna. EV/EBITDA-multipeln för 2009 och 2010 är 6,1x respektive 4,2x. Då vi betänker att den organiska tillväxten kommer att vara god under 2010 samt att kassaflöden är starka och lönsamheten i datahallarna och på transmissionssidan är bra, ser vi till och med att Bahnhof kanske borde värderas med en premie jämfört med övriga bolag i grupp 2. 7

8 Tabell 5: Relativvärdering P/E EV/EBITDA EV/Sales Försäljning Tillväxt Bruttomarginal Namn Aktiekurs Börsvärde 2009E 2010E 2009E 2010E 2009E 2010E 2009E 2010E 2010E Grupp 1 TELENOR ASA 89, ,1 11,5 6,9 7,4 1,7 1, % 60-70% TELIASONERA AB 46, ,0 10,6 7,9 7,7 2,5 2, % 45-50% TELE2 AB 96, ,7 11,2 5,3 5,3 1,2 1, % 40-45% Grupp 2 ALLTELE 11, ,6 9,4 4,9 3,9 0,6 0, % 35-40% BREDBAND2 0, ,9 9,7 22,4 10,2 0,5 0, % 25-30% DGC ONE AB 40, ,7 10,2 3,8 3,2 1,1 1, % 60-65% PHONERA AB 19, ,0 12,7 8,8 8,0 0,9 0, % 25-35% BAHNHOF AB 14, ,0 7,2 6,1 4,2 0,8 0, % % Medel (Grupp 2) 16,8 10,5 10,0 6,3 0,7 0,7 Median (Grupp 2) 13,9 9,9 6,8 6,0 0,7 0,7 Källa: Redeye Research, Bloomberg Bahnhofs aktie har gått mycket starkt sedan årsskiftet Aktieutveckling och ägarförändringar Bahnhofs aktie har gått mycket starkt under 2009 och volymerna har tilltagit något. För att främja en ökad handel i aktien genomförde bolaget en spridning av 2 miljoner av huvudägarnas aktier i april. Omsättningen i aktien är dock fortfarande låg vilket utgör en risk. Aktien har stigit med hela 177 procent under 2009 men kursreaktionen (+13 procent) efter Q3-rapporten tycker vi var något överdriven. Bahnhof ser dock ut att kunna fortsätta växa under lönsamhet och aktien kan därmed komma att fortsätta att gå starkt framöver. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Då Bahnhof-aktien har gått väldigt starkt under 2009, har vi justerat ned avkastningspotentialen något. Ledning 9,0p Kommentar: Full poäng på allt utom marknadskommunikation då vi gärna ser att redovisningen i rapporter kan bli betydligt mycket bättre. Den valda affärsmodellen har hittills baserats på organisk tillväxt med vissa mindre förvärv vilket har varit lyckosamt. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Stor totalmarknad och exponering mot fler delmarknader som visar bra tillväxt men konkurrensen är stor. Dessutom finns det stora spelare som inte riktigt har gått in på dessa segment ännu. Ingen större skillnad i produkterbjudande och låga priser råder. Lönsamhet 8,0p Kommentar: Bahnhof har varit vinstdrivande under flera år dock är bruttomarginalen i verksamheten runt % och rörelsemarginalen har inte ännu nått upp till 10 % (men gör det under 2010). Kassaflödet är starkt och avkastning på eget kapital är hög. Trygg placering 5,0p Kommentar: Beroende av enskilda kunder och konjunkturen är låg. Dock så styrs spelregler av PTS/TeliaSonera vilket kan vara både positivt/negativt för Bahnhof. Finansieringen är bra, dåligt spritt ägande, låg likviditet, utdelning finns och goodwillen är låg. Avkastningspotential 5,5p Kommentar: Bahnhof-aktien har gått mycket starkt under 2009 och aktien handlas på sin 12-månaders högsta kurs. Därmed har den fundamentala värderingspotentialen minskat sedan i början av året. Relativt sett värderas bolaget ungefär som jämförbara bolag. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2010e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2010e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 9,3 NV FCF ( ) 52,8 Betavärde 1,3 NV FCF ( ) 60,6 Riskfri ränta (%) 3,4 NV FCF (2017-) 69,3 Räntepremie (%) 5,0 Rörelsefrämmade tillgångar 4,6 WACC (%) 14,0 Räntebärande skulder 27,6 Motiverat värde 159,7 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 7,2 Motiverat värde per aktie, SEK 16,0 EBIT-marginal 10,9 Börskurs, SEK 14,0 Lönsamhet e 2010e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) 149% 79% 132% 137% 98% ROCE 65% 48% 43% 73% 72% ROIC 52% 41% 33% 57% 56% EBITDA just-marginal 12% 14% 14% 16% 16% EBIT just-marginal 6% 9% 8% 12% 13% Netto just-marginal 4% 3% 5% 9% 9% Data per aktie, SEK e 2010e 2011e VPA 0,36 0,37 0,94 1,93 2,45 VPA just 0,36 0,37 0,94 1,93 2,45 Utdelning 0,4 0,2 0,5 1,0 1,2 Nettoskuld 0,6 2,4 0,9 0,3-0,6 Antal aktier 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Värdering e 2010e 2011e Enterprise value P/E 39,1 37,4 15,0 7,2 5,7 P/E just 39,1 37,4 15,0 7,2 5,7 P/S 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5 EV/S 1,7 1,3 0,8 0,7 0,6 EV/EBITDA just 14,1 8,9 6,1 4,2 3,6 EV/EBIT just 26,5 14,7 10,9 5,7 4,5 P/BV 30,1 28,7 15,1 7,4 4,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09P 1 mån 25,0% Omsättning 46,0% 3 mån 38,6% Rörelseresultat, just 58,4% 12 mån 90,8% V/A, just 61,8% Årets Början 178,0% EK 41,3% Aktiestruktur % Röster Kapital KN Telecom 68,0 91,4 Avanza Bank 5,0 1,3 EKF Kapitalförvaltning AB 3,1 0,8 Nordnet 1,0 0,3 Aktieinvest 0,7 0,2 Tobias Lewén 0,6 0,2 Fritt kassaflöde, MSEK e 2010e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Aktien Reuterskod BAHNb.ST Lista Övriga Kurs, SEK 14,0 Antal aktier, milj 10,0 Börsvärde, MSEK 140 Börspost 500 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jon Karlung Tobias Lewén Jon Karlung Andreas Norman Kapitalstruktur e 2010e 2011e Soliditet 9% 6% 10% 17% 24% Skuldsättningsgrad 187% 565% 239% 116% 64% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 10,1 5,6 5,7 6,2 5,8 Tillväxt e 2010e 2011e Försäljningstillväxt 34% 51% 41% 24% 19% VPA-tillväxt (just) 333% 5% 150% 107% 27% Tillväxt eget kapital 2 688% 5% 90% 104% 65% Nästkommande rapportdatum Q4'09-rapport Analytiker Greger Johansson Magnus Söderberg Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2010e 2011e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% e 2010e 2011e 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 25% 20% 15% 10% 5% e 2010e 2011e 0% e 2010e 2011e 0% VPA VPA just Skul dsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 13% 4% 20% 49% 18% 96% Stadsnät Hosting Transmission Övrigt Sverige Övriga nordiska länder Intressekonflikter Greger Johansson äger aktier i bolaget Bahnhof AB: Nej Magnus Söderbergäger aktier i bolaget Bahnhof AB: Nej Redeye har deltagit i rådgivning eller corporate finance relaterade tjänster de sista 12 månaderna i Bahnhof AB: Nej Analysen är baserad på Redeyes Analysgarantikoncept. Verksamhetsbeskrivning Bahnhof, noterat på Aktietorget, är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och tilläggstjänster via fiber. De övriga två områdena är transmissionstjänster och hosting/servertjänster för i huvudsak företagskunder och andra operatörer. Merparten av kunderna befinner sig i Sverige men även en liten del i Norge och Danmark. Bahnhof har 61 anställda och bolaget har sitt huvudkontor Stockholm samt ytterligare kontor i fem svenska städer samt ett i Norge och ett i Ukraina där bolaget bedriver en mindre utvecklingsenhet. Omsättningen för 2008 uppgick till 129 miljoner kronor. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget producerar och säljer aktieanalys samt har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar därefter. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Analysgaranti (AG) och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Redeye är dessutom officiell Research Provider, ett koncept framtaget av NasdaqOMX, vilket betyder att Redeye tillhandahåller aktie- och bolags analys på bolag noterade på NasdaqOMX börslistor. Dessa typer av analyskoncept genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av dessa rapporter bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Ett case uppdateras dock med hög frekvens och minst vid varje kvartalsrapport och större händelse (<4 ggr/år). Bolagen som följs via AG-konceptet, uppdateras minst 2 gånger per år. Rekommendationsstruktur Redeyes rekommendationer för fundamental analys är: Köp (Buy), Avvakta (No Case), Sälj (Sell). Rekommendationer baserade på fundamental analys har en placeringshorisont på 6 månader, om inte annat kommuniceras. Den tekniska analysen har en avsevärt kortare horisont. I analyserna presenteras även en bedömning av den bolagsspecifika risken i aktien. De olika risknivåerna är; Låg, Medel, Hög och Spekulativ. Risknivån är en sammanvägd och subjektiv bedömning av; branschen, bolagets finansiella situation, förväntat nyhetsflöde och andra företagsspecifika faktorer. För analyser enligt AG-konceptet utfärdas ej några investeringsrekommendationer. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syften är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare samt långsiktigt stödja likviditeten i aktien. Rekommendationsspridning ( ) Rekommendation Antal % av alla % ex. AG Köp 18 21% 42% Avvakta 17 20% 40% Sälj 8 10% 19% AG/Analysgaranti 42 49% 0% Totalt % 100% Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat BOLAGSANALYS 3 november 2008 Sammanfattning Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat Betting Promotions resultat för det tredje kvartalet kom in på 7,8 MSEK och slog våra förväntningar på 5,8 MSEK.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien

Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien BOLAGSANALYS 31 oktober 2008 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Nyheter kan lyfta aktien Försäljningen i USA börjar komma, men det stora genombrottet låter vänta på sig. I samband med Q3-rapporten aviserar

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Botten passerad

Redbet (RBET.ST) Botten passerad BOLAGSANALYS 22 juni 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Botten passerad Redbet presenterade en omsättning på 21,8 MSEK och en nettovinst på 3,8 MSEK för årets första kvartal. Resultatet belastades med

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Lönsamhet. 4,0 poäng. 2007 2008 2009e 2010e 2011e Omsättning, MSEK 1 074 1 424 1 400 1 470 1 571 Tillväxt 4% 33% -2% 5% 7%

Lönsamhet. 4,0 poäng. 2007 2008 2009e 2010e 2011e Omsättning, MSEK 1 074 1 424 1 400 1 470 1 571 Tillväxt 4% 33% -2% 5% 7% BOLAGSANALYS 29 oktober 2009 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Vinstvarning efter polenproblem Det tredje kvartalet blev en klar besvikelse med ett rörelseresultat på 48 MSEK där vi hade räknat med det

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Betsson AB (BETSb.ST) Ytterligare ett rekordkvartal

Betsson AB (BETSb.ST) Ytterligare ett rekordkvartal BOLAGSANALYS 18 november 2008 Sammanfattning Betsson AB (BETSb.ST) Ytterligare ett rekordkvartal Betsson trotsade den säsongsmässiga nedgången i branschen och levererade ett rekordstarkt tredje kvartal.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll

Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll BOLAGSANALYS 18 feb 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Nya tag efter tung dollarsmäll Att förstärkningen av dollarn skulle slå negativt på Doro i Q4 var väntat. Valutaförlustens storlek kryddat med lagernedskrivningar

Läs mer

Betsson AB (BETSb.ST) Bra tryck trots svagare kvartal

Betsson AB (BETSb.ST) Bra tryck trots svagare kvartal BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Betsson AB (BETSb.ST) Bra tryck trots svagare kvartal Betsson visade i sin rapport för det första kvartalet att bolaget fortsätter att växa snabbare än marknaden.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Vändning i sikte

Netrevelation (NETR.ST) Vändning i sikte BOLAGSANALYS 14 januari 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Vändning i sikte Förskjutna intäkter från resebyråer har lett till att Netrevelation hamnat i en prekär situation. En skral kassa har

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro

Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro BOLAGSANALYS 29 oktober 2008 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark tillväxt, men dollar-oro Doro visade en tillväxt på 25 procent under Q3, vilket var klart bättre än våra förväntningar. Återigen är det

Läs mer

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4%

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4% BOLAGSANALYS 25 november 2009 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Mot lönsamhet efter höstens nyemission Bredband2s Q3-rapport var godkänd. Efter en svag Q2-rapport visade bolaget återigen en mindre vinst

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

AllTele Förvärven i fokus under H2 07

AllTele Förvärven i fokus under H2 07 ANALYSGARANTI* 26 oktober 27 AllTele Förvärven i fokus under H2 7 AllTeles Q3-rapport var marginellt sämre än våra förväntningar. Det berodde framförallt på högre sammanslagningskostnader relaterade till

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst

AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst BOLAGSANALYS 20 november 2008 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst AllTeles Q3-rapport markerar en milstolpe i bolagets historia. Bolaget visar inte bara ett starkt kassaflöde

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret

Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret BOLAGSANALYS 4 december 2008 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Kvar på tillväxtspåret Netrevelation redovisade lägre försäljning och en större förlust än vi väntat oss under kvartal tre. Bolaget kommer

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 8:e maj 2007 Netrevelation (Netr.ST) Tillväxten tar fart Netrevelations rapport för det första kvartalet var bra. Tillväxten tar fart ordentligt och resultatet förbättras enligt plan. Netrevelation

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer