Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Fårdala Samfällighetsförening

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 8 april Styrelsen Vid föreningsstämman utsågs följande styrelse: Från fastigheterna i TALLEN Christian Schaub ledamot Myrna Grönberg Widell ledamot EKEN Ulla Luin ledamot Annika Johansson ledamot VALEN Fredrik Bergemalm ledamot Mikkel Selder ledamot Daniel Ek Linda Linfield Vakant Valen suppleant. suppleant suppleant Till ordförande valde stämman Christian Schaub. Styrelsen har inom sig utsett följande funktionärer: Vice ordförande Myrna Grönberg Widell Kassaförvaltare Ulla Luin Sekreterare Annika Johansson Vid extrastämman den 2 oktober beslöt stämman att välja in Peter Johansson som ordinarie styrelsemedlem efter Mikkel Selder som avgått och Lars Johansson-Jozic på den vakanta platsen som suppleant i styrelsen Under året har 11 protokollförda styrelsemöten genomförts och dessutom informella arbetsmöten och mejlkonversationer. Revisorerna Revisorer för 2014 år har varit Fredrik Berg (Tallen) och Mats Jakobsson, (BDO, köpt tjänst). Plats som suppleant är vakant. Valberedningen Valberedning inför årsstämman 2014 har varit Peter Johansson (Eken) och Mats Söderqvist (Tallen). Vid extrastämman den 2 oktober valdes Annika Nilsson (Valen) in i valberedningen på Peter Johansson plats då han valdes in i styrelsen. Medlemsinformation och medlemsmöten Årsstämman hölls den 08 april Skriftlig medlemsinformation har delats ut i brevlådorna 12 gånger under 2014, inräknat protokoll från stämman. Dessutom ligger delar av informationen ute på hemsidan. 2

3 Nyinflyttade Handläggare: Myrna Widell När det flyttat in en ny medlem/fastighetsägare i vår samfällighetsförening gör vi efter en tid ett personligt besök från styrelsens sida och hälsar medlemmen välkommen. Vi överlämnar ett skriftligt material som handlar om Varför behövs en samfällighetsförening? samt en historik över vår förening, som även finns på vår hemsida Dessutom bifogar vi medlemsinformationen om styrelsens sammansättning och uppgifter samt informerar om Fårdala Träffpunkt, lokalen på Akvarievägen 65 som kan hyras för olika ändamål. Under 2014 besöktes 11 nya medlemmar. Ekonomi Handläggare: Ulla Luin Värme och vatten Föreningen köper in värme och vatten, värmeväxlar och distribuerar till de 178 fastigheterna. Förbrukningen av värme, varmvatten och kallvatten mäts i varje fastighet, och debiteras till inköpspris kvartalsvis i efterskott. Övrig gemensam förbrukning av värme och vatten delas lika, och beslut om belopp tas på årsstämman. Föreningen har en buffert av balanserade årsresultat, och betalar inköpen månadsvis, medan kvartalsavgifterna kommer in senare. Beräkningen av pris för varmvatten och beräkningen av gemensamma värme-vattenkostnader görs av styrelsen i budgeten (eller senare, om inköpspriset höjs under året). För år 2014 blev kostnaderna för värme och vatten kronor och avgifterna från fastighetsägarna för värme och vatten blev kronor och en avvikelse på bara en procent i beräkningen. Driftskostnader inklusive arvoden Driftskostnader inklusive arvoden delas lika mellan de 178 fastigheterna. Styrelsen budgeterar kostnaderna, och budgeten ligger till grund för debiteringsunderlag, som beslutas på årsstämman. Totalen för dessa kostnader blev kr ( kr), mot budget på kr ( kr). Budgeten för kvartalsavgifterna för driftskostnader och arvoden var kr, alltså lite underbalanserad. Kostnader som brukar gå bra att budgetera är kabel-teve, el-kostnader, mätningskostnader, revision, försäkring mm. Styrelsearvoden beslutas på årsstämman. År 2014 blev kostnaderna för snöröjning och för akuta reparationer av mätare och värmesystem ca kr mindre än budgeterat, medan de varierar mycket under andra år. Engångskostnaden för orienteringstavlor var beslutad på årsstämman. Underhåll enligt underhållsplan Långsiktigt underhåll är stora utgifter, som inte kommer varje år, men som planeras enligt en flerårig underhållsplan och ses över varje år. Exempel är värmesystem, mätare, gemensam fastighet med panncentral, rensning av avloppsbrunnar, tvättstuga, gemensam mark och gångvägar. Kostnaderna ska delas lika mellan de 178 fastigheterna, via kvartalsavgifterna och tack vare underhållsfonden kan de fördelas jämnare mellan åren. För år 2014 var underhållsarbeten för kr planerade. Några planerade arbeten har 3

4 uppskjutits till ett senare år, och tvättstugan behövde mindre förnyelse än planerat. Totalt kr är använda till underhåll under året. Årsavgiften för underhåll var kr, och av dem kan kr föras till underhållsfonden för att användas senare. Övrigt: likviditet och planering för att ta upp lån Vår samfällighetsförening har mätning av fastighetsägarnas förbrukning värme och vatten och vi debiterar avgifter för förbrukningen i efterskott. Vid bokslutet behöver vi ha en buffert på halva årskostnaden för inköp av värme, för utbetalningar fram till början av maj när kvartalsavgifter kommer in. År 2014 har bufferten varit tillräcklig. Underhållsfonden håller på att byggas upp i tillfredsställande takt jämfört med planeringen för de närmaste åren. Under år 2014 har en extrastämma beslutat att styrelsen får ta upp lån för att finansiera övergång från koaxialkabel för teve till fiber. Lånet och kostnaden för fiber-installationen påverkar inte ekonomin för år Samfällighetens rör Handläggare: Lars Johansson-Jozic Under oktober och november har samtliga dagvattenbrunnar slamsugits. Slamsugning har även skett i november av golvbrunnen i tvättstugan. Mätning och underhåll På styrelsens uppdrag har HQV Energiservice samlat in och datorbearbetat mätvärdena samt tagit fram debiteringsunderlag för respektive delägare. Upptäckta fel på mätare och överföringsutrustning byts av HQV Energiservice när fel upptäcks. Vi har som mål att byta ett större antal vattenmätare varje år i förebyggande syfte eftersom de flesta mätare är gamla och har nått sin beräknade livslängd. Under 2012 och 2013 har inga vattenmätare bytts p.g.a. att insamlingsenheterna har krånglat. Det fanns en risk att de nya mätarna inte skulle komma in i systemet. Under 2014 har vi kommit igång med bytena igen och vi har bytt: Varmvattenmätare Kallvattenmätare Värmemätare M-busmastrar M-busextender 51 st. 50 st. 16 st. 3 st. 2 st. CIVIS Civis är ett projekt som handlar om energi för hus. Det är ett EU-projekt och det är ett flertal länder som är med. Det styrs från Italien. Andra länder som är med är England, Finland, Holland, Tyskland, Portugal. Professor Björn Palm och dr. Jaime Arias från KTH har besökt föreningen i maj och berättade då om Civis. 4

5 En delegation på c:a 15 forskare från olika länder besökte Fårdala Samfällighetsförening tisdagen den 27 maj. Vi berättade om hur vårt energisystem fungerar och visade dem runt. Det är beslutat att vi skall utöka antalet mastrar med 3 st. CIVIS vill att vi skall kunna kontrollera vår förbrukning per timme. Vi börjar i Eken med en extra master. Detta bekostas av EU. Energi- och vattenförbrukning Vattenförbrukning Samfälligheten får sitt kallvatten från kommunens nät via fyra anslutningspunkter, där mätning sker. Inköpspriset har varit 23,18 kr/m 3. Varmvatten framställs i panncentralen på Akvarievägen 65. Vattenförbrukning Förbrukning av råvatten under året var totalt m 3 100% Förbrukningen fördelas enligt följande: Uppmätt kallvatten hos delägarna m 3 58,4% Uppmätt varmvatten hos delägarna m 3 29,6% Tvättstuga 54 m 3 0,3% Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm m 3 11,8% (OBS! För tvättstugan är det både varm- och kallvatten.) 0,3% 11,8% Vattenförbrukning Uppmätt kallvatten hos delägarna 29,6% 58,4% Uppmätt varmvatten hos delägarna Tvättstuga Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm. Energiförbrukning I panncentralen, Akvarievägen 65, värmeväxlas inkommande fjärrvärme till värmevatten och tappvarmvatten. Värme- och tappvarmvattnet fördelas sedan ut via ett kulvertsystem till 5

6 respektive delägare. Leverantör av fjärrvärmen är Vattenfall. Inköp av fjärrvärme sker enligt tidigare stämmobeslut enligt taxa rörligt pris. Under 2014 har Vattenfalls pris på energi varit 861,25 kr/mwh och flödespris på 1,25 kr per m 3. Energiförbrukning Energipriset var, inkl flöde och moms: 0,907 kr/kwh Under året inköptes/förbrukades totalt kwh 100,0% Årets förbrukning fördelas enligt följande Husuppvärmning: kwh 65,9% Tappvarmvatten: kwh 12,6% Förluster: Varmvattencirkulation (VVC) kwh 11,7% Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral kwh 9,8% Nedan visas en graf över hur energin har fördelat sig. Energiförbrukning Husuppvärmning: 11,7% 9,8% Tappvarmvatten: 12,6% 65,9% Varmvattencirkulation (VVC) Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral En jämförelse av förbrukningen de senaste 10 åren ger följande resultat: MWh Medelförbrukningen för de senaste 10 åren är MWh. 6

7 Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) Enligt tidigare stämmobeslut har styrelsen i uppdrag att utöka informationen till delägarna om förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten. Delägarna skall med dessa uppgifter få möjlighet att jämföra sin förbrukning såväl inom sitt eget område som med övriga områden inom samfälligheten. Tabell utvisande medelvärden av förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten år Förbrukning, Jämförelse mellan områden (alla värden är per hus) Område Värme Varmvatten Kallvatten kwh Kronor m3 Kronor m3 Kronor Valen , , Eken , , Tallen , , Vägt medelvärde (hela Fårdala SFF) , , Förbrukning värme jmf Förbrukning Varmvatten jmf Tallen 28% Eken 28% Valen 44% Tallen 30% Eken 36% Valen 34% Förbrukning kallvatten jmf Tallen 30% Valen 37% Eken 33% Delägarna har under 2014 debiterats: för värme 0,91 kr/kwh för tappvarmvatten 81,34 kr/m 3. för tappkallvatten 23,18 kr/m 3. 7

8 Budget 2014 Utfall 2014 Pris Värme ,25 Pris Värme 861,25 Flöde 1 1,25 Flöde 1,25 Kallvatten 23,18 Kallvatten 23,18 Energi till VV 64,07 kwh/kbm Energi till VV 63,58 kwh/kbm Priser debitering Förlust Priser (Kostnad) KV (kr/m 3 ) 23,18 KV (kr/m 3 ) 23,18 VV (kr/m 3 ) 81,34 VV (kr/m 3 ) 80,88 Värme (kr/kwh) 0,91 Värme (kr/kwh) 0,907 Förlust Kallvatten 1500 m Kallvatten m Varmvatten 300 m Varmvatten 221 m Värme ,0% kr Värme kwh kr Intäkt Kallvatten m Kallvatten m Varmvatten m Varmvatten m Värme kwh kr Värme kwh kr Kostnad Intäkt Kostnad Kallvatten m Kallvatten m Fjärrv energi kwh Fjärrv energi kwh Fjärrv flöde m kr Fjärrv flöde m kr Förlust Per hus och kvartal Förlust Per hus och kvartal kr kr Vattenavgifter 2014 a) Fast avgift (vattenmätare 4 st) 1003 kr/år b) Avgift, levererat vatten 23,18 kr/m3 c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 899 kr/år 8

9 Fastigheten Akvarievägen 65 Handläggare: Daniel Ek Fastigheten Akvarievägen 65 (A65) inrymmer värmecentral, tvättstuga samt två rum. Ett rum används av styrelsen. Det andra rummet är uthyrt till Fårdala träffpunkt som möteslokal. Tvättstugan utnyttjas av samfällighetens medlemmar. Återstående utrymmen disponerar samfälligheten som förråd. Byggförädling AB slutförde i början av året renoveringen av det trasiga fönstret på baksidan av A65 samt bytte och målade fasaden på Undercentralen (UC) M Dessa arbeten påbörjades i december 2013 och kom att slutföras i början av Tyresö Rör har bytt ut ett handfat och blandare på en av toaletterna då den gamla hade lossnat från infästningen. Tyresö Rör har även åtgärdat en läckande vattenledning i korridoren på A65. På grund av uppkommen vattenläcka så blev delar av innertaket förstört och styrelsen har därför beslutat att byta ut hela innertaket i hallen och korridoren (i Fårdala träffpunkts möteslokal). Styrelsen har tagit in offerter men inte valt att gå vidare med något av alternativen. Sökandet efter lämplig hantverkare fortsätter. Undercentralen (UC) vid A6 behöver ny panel samt nytt tak. På UC M83-85 behöver taket bytas, tanken är att försöka hitta en firma som kan åta sig både dessa arbeten. Dörren vid UC M83-85 ska målas om, beställning är gjord men utförs när det är varmt ute (plusgrader). Ingen klottersanering har behövt göras på fastigheten Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning, skyltar Handläggare: Myrna Grönberg Widell och Fredrik Bergemalm, Tyresö Gräv och Schakt anlitades föregående vinter för snöröjning, sandning och sandsopning. Inför vintern har avtal till lägre kostnad tecknats med Mibab Fastigheter AB. I vägskötseln ingår även ytorna för garagesamfälligheterna Fårdala-Hajen (134 garage) och Valen (44 garage). Kostnaden för snöröjningen blev för år :- vilket var mindre än budgeterat. Firman Green & Clean Care stod liksom föregående år för gräsklippning samt röjning av buskar och sly. Vid ett par tillfällen har firman röjt på enskilda tomter men samfälligheten har kommit överens med de berörda fastighetsägarna hur de bäst ska kompenseras. Vi har också gått igenom alla grönområden dels med representant från Green & Clean Care dels med en representant från kommunen för att se vad som ligger inom deras område. Avsikten med översynen var att se vad som behövde åtgärdas t.ex. röjning av buskar och sly, kontroll av lekplatser, borttagning av klotter. Städdagar i områdena Eken och Tallen har organiserats av styrelsen tillsammans med frivilliga boende i de två områdena (134 fastigheter), enligt beslut på en tidigare årsstämma, med en dag på våren och en på hösten. Motsvarande städdagar i området Valen (44 fastigheter) handläggs av en separat förening. I höstens städdag deltog glädjande nog många fler än tidigare år. 9

10 I september hade kommunen gjort klart lekplatsen vid Akvarievägen som vi föreslagit. Däremot har vi inte fått något svar på vår begäran att få en belysningsstolpe vid lekplatsen. I oktober blev de två orienteringsskyltar uppsatta, som årsstämman i april 2014 fattade beslut om. Den ena står vid skolan vid Akvarievägen och den andra vid Myggdalsvägen. Kabel-TV Handläggare: Daniel Ek Under 2014 har ett nytt 2-årigt kontrakt slutits med ComHem. Avtalet träder i kraft vid årsskiftet och löper till och med 31 december Genom att teckna ett 2-årigt avtal så har månadskostnaden till ComHem halverats. Om det är något problem med tv-sändningarna, ring ComHem, Fiber Vi hade tagit beslut om att utreda fiberalternativ under våren På våren kontaktades vi dock av våra grannföreningar som ville ha ett samarbete om fiber. Sammanlagt blev vi drygt 800 fastigheter. Tyvärr så kunde de leverantörer som anlitades, inte leverera till en samfällighet. Vi (tre samfälligheter) fick bryta oss ur samarbetet. De två andra samfälligheterna valde att inte ha fiber just nu. Vi gick vidare och har haft ett informationsmöte den 4 september 2014 och en extrastämma den 2 oktober Extrastämman gick ut på att bevilja styrelsen att ta lån för fiber. Fler än 50 % av hela samfälligheten röstade för styrelsens förslag. D.v.s. även om man räknar de som inte var där. (94/178) Efter en offertomgång valde styrelsen ut en leverantör och i december skrevs ett kontrakt. Arbetet med att installera fiber är nu i full gång. Vi har också pratat med flera banker om lån. Det blir närmare 2 mkr. En bank sticker ut med lägre priser. Det resulterar i att vi byter bank under Internet Hemsida Föreningen har en egen hemsida, Där finns information som berör samfälligheten, t.ex. vilka som valdes till styrelsen förra årsstämman. Uppdateringar sker kontinuerligt. Vi håller även på att se över hemsidan så att det blir lättare att uppdatera för fler i styrelsen. Eventuellt blir det en ny hemsida under året. 10

11 Nycklar Handläggare: Daniel Ek Om du som delägare behöver nyckel till tvättstugan, kan du byta din gamla nyckel mot en ny. Har du ingen gammal, kan du köpa en ny till självkostnadspris, 150 kr. Tvättstugan Handläggare: Linda J Linfield Under året har 106 tvättpass registrerats. Tvättstugepassen faktureras av styrelsen med 30: - per pass. Sista kvartalets fakturor debiteras i februari året efter för att underlätta bokslutsarbetet. Flödesmätarna på respektive tvättmaskin visar en total förbrukning på 54,5kbm (ca 514 liter per registrerat tvättpass) Enligt underhållsplanen för 2014 var underhållsutgiften för tvättstugan budgeterad till :- vilket innefattade flera nya maskiner. En ny tvättmaskin är inköpt och service har skett på alla övriga maskiner av Hushållsservice Söderort AB under nov Fortsatt service kommer framöver att ske kontinuerligt vid behov. Nytt uppsamlingskärl är insatt då det tidigare var felkonstruerat och vatten rann ut på golvet vid ett flertal tillfällen under året. Befintliga maskiner är i gott skick enligt serviceföretaget. Kostnaden har därmed blivit : - kr att jämföras med budget. 11

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Fårdala Samfällighetsförening 2016-02-13 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 14 april 2015. Styrelsen

Läs mer

Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012.

Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012. Styrelsen Vid föreningsstämman 2012-04-17 utsågs följande styrelse: Från fastigheterna

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING ÅRSBERÄTTELSE FÖR GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2013-01-01 2013-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Gråhundens Samfällighetsförening, 717911-1625, avger här verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Vargskinnets Samfällighetsförening Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Styrelsen 2011 Ordförande Mats Löfström Vargvägen 136 Sekreterare Stina Israelsson Vargvägen 58 Ledamot Tomas Östberg Vargvägen

Läs mer

Underhållsplan 2016 till 2021

Underhållsplan 2016 till 2021 Underhållsplan 2016 till 2021 Beslutad av styrelsen 2016-09-21 Zetterlundsvägens Samfällighetsförening Zetterlunds väg 119, 186 54 Vallentuna www.zetterlund.org info@zetterlund.org Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening Välkommen till : Extrastämma Kyrkmossens Samfällighetsförening VÄNLIGEN TA MED PENNA, DÅ DET KAN BLI SLUTEN OMRÖSTNING. ÄR NI TVÅ ELLER FLER DELÄGARE AV FASTIGHETEN OCH ALLA INTE KAN NÄRVARA, GLÖM EJ TA

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Gulsippan 2011-11-03 Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Medlemsavgifter Uträkning av intäkter 1600x91 (kv 4/11) 145 600 kr Vatten 192 920 kr 1600 1 91 145 600 kr 1600x91x3 (kv 1-3/12) 436 800 kr El

Läs mer

Kallelse extra årsstämma

Kallelse extra årsstämma Kallelse extra årsstämma Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1 Årsstämman är beslutande organ för

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (3) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har from 2013 rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 ASF Timjanen Ordinarie stämma 2013 Bilaga 3 7 Sida 1 av 4 Styrelse Styrelsen har

Läs mer

,

, , 2016-03-01 591 479 241 2016-03-01 Styrelsen för BRF Katthuvudet 14 avger härmed redovisning av föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Föreningens verksamhet Föreningens firma

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2016

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2016 DRÄKTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2016 Dräktens Samfällighetsförening kallar till ordinarie Föreningsstämma Söndagen den 24 april 2016 kl. 17.30 Lokal: Kroppkärrskyrkans Cafeteria OBS!

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsplan för 2002

Verksamhetsplan för 2002 Verksamhetsplan för 2002 1. Långsiktig underhålls- och förnyelseplan Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioritering av större underhålls- och förnyelsearbeten.

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Krogtäppans Samfällighetsförening 2014-03-10 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening Tid: Måndag 2016-04-11, 19.00-21.30 Plats: Strandskolan/Masten l Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt utgift och inkomststat

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Närvarande 38 personer. 1. Årsstämman öppnas Årsstämman förklarades öppnad av ordföranden Tina Lindberg. 2. Prövning om

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria

Läs mer

Budget Status: 2009-12-15

Budget Status: 2009-12-15 Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET VÄLKOMMEN! Denna information är till för dig som bor i samfälligheten eller för dig som funderar på att flytta hit och vill veta mer om hur det fungerar att bo i Odalmannens

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G för LJUNGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org. nr. STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-05-25-2007-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Blåkragevägens Samfällighet

Blåkragevägens Samfällighet Blåkragevägens Samfällighet Org.nr. 716420-6216 ÅRSBOKSLUT Omfattar 2013-01-01-2013-12-31 Åresredovisningen omfattar sid -Verksamhetsberättelse 2 -Resultaträkning 3 -Balansräkning 4 -Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

LindhagaBladet Dec 2015

LindhagaBladet Dec 2015 LindhagaBladet Dec 2015 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Kamran Khwaja Axgatan 81 276739 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Julia Strömberg Rågkornsgatan

Läs mer

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Skälby Tredje Samfällighetsförening Bilaga 1 Årsstämma 2011 Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Torsdagen den 17 mars kl 19.00 Picchus café Underlag till årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer