NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007"

Transkript

1 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleanter Owe Ringdahl Therése Elder Linus Bellander Niklas Kristersson (vice ordförande) Christina Lönnheim Kristina Danielsson, Roland Jarvad och Sture Olovsson 2. Revision Revision har utförts av Kenneth Kilander, utsedd vid årsstämman 2007 till revisor. 3. Stämma och styrelsemöten Ordinarie stämma hölls den 21 mars 2007 i Norrvikens skola. 26 fastigheter var representerade och totalt deltog 42 personer.. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 4. Verksamhet 4.1 Underhållsåtgärder Fyra städdagar har genomförts under året, 14 april, 22 april, 29 september och 7 oktober. Sedvanliga arbeten utfördes, såsom trädbeskärning, uppsnyggning av sandlådor och lekplatser, smärre reparationer av staket m m, städning och ordnande av kompostplatsen, urstädning och målning i soputrymmena m m. 4.2 Medlemsinformation Vid 9 tillfällen under året har medlemsinformation distribuerats till våra medlemmar (inklusive det stora utskicket inför årsstämman). 4.3 Kontakter i stället för möte med blockansvariga Styrelsens olika ledamöter tog under året direktkontakt med de flesta blockansvariga inom föreningen för vissa aktuella frågor som berörde alla block. 1 (3)

2 NOCKEN 4.4 Hemsidan nocken.se Styrelsen har under året arbetat med att vidareutveckla hemsidan nocken.se. Syftet med sidan är att vi inom Nocken enkelt ska kunna sprida diverse information. Målet har varit att få en hemsida som är lätt att underhålla och som uppfyller gällande lagar med utgivningsansvar m.m. Den nya hemsidan skall kunna tas i drift under januari månad Garagesale vid Länsmansvägen Några företagsamma medlemmar ordnade lördagen den 12 maj en Garagesale vid den norra garagelängan på Länsmansvägen. Arrangemanget, som genomfördes första gången i juni 2006, blev mycket lyckat även om deltagarantalet var något lägre än Upphandling för garageportsbyten år 2008 Under slutet av året har styrelsen genomfört en upphandling av det av stämman år 2007 beslutade utbytet av samtliga garageportar i området. Arbetena kommer att utföras i början av år Ytterligare information ges i samband med årsstämman och i separata medlemsutskick. Glädjande är dock att upphandlingen blev mindre kostsam än beräknat, se vidare avsnitt 5 nedan. Mer fördelaktiga offerter inkom samtidigt som styrelsen beslutade att använda moderna vipportar istället för de tidigare diskuterade takskjutportarna. Samtidigt som de valda portarna tar mindre rymd vid öppnandet och är lättare att öppna än de befintliga vipportarna, är de stabilare och underhållssäkrare än de dyrare takskjutportarna. 5. Ekonomi Föreningen har en fortsatt god ekonomi. Avgiften till föreningen det gångna året var kr per medlem det första kvartalet och kr per medlem resterande tre kvartal. Med övriga intäkter på kronor och ett räntenetto på blev de totala intäkterna för år 2007 sammantaget kronor. De löpande utgifterna ökade med knappt kronor jämfört med förra året men var kronor lägre än budgeterat främst på grund av låga vatten- och elkostnader. Underhållsåtgärderna överskred budgeten med nära kronor. 5.1 Löpande kostnader Kostnaderna för vattenförbrukning har sjunkit i år igen men är fortfarande föreningens största utgiftspost och står för nära en tredjedel av medlemsavgiften. Den näst största kostnaden är sophämtningen som står för ungefär en åttondel av medlemsavgiften. I årets summa på kronor ingår en dock reserv på kr för 2007 års sista kvartal. Fakturan från SITA har inte anlänt när detta skrivs, men då försiktighetsprincipen gäller kan summan mycket väl visa sig vara i överkant. Bland övriga löpande kostnader kan nämnas att elkostnaden har sjunkit främst till följd av låg förbrukning under förra årets ovanligt milda vinter. En skillnad mot tidigare år är att posten löpande utgifter har delats upp, i såväl utfall som budget och föregående års utfall, efter vilken typ av utgiftsområde det rört sig om. Syftet är att ge bättre information kring föreningens kostnader samtidigt som budgetering och uppföljning underlättas. Detta har också inneburit tre nya rader i resultaträkningen vilka markerats med en asterisk (*). I budget 2008 beräknas löpande utgifter återigen öka med cirka kronor. 2 (3)

3 5.2 Underhållsåtgärder och finansiering NOCKEN Eftersom vi inte vill att det egna kapitalet skall överstiga kronor (främst för att få rättvisa över tid och för att slippa administration kring förmögenhetsupplysning) har vi fakturerats och betalt en del av garageportkostnaden med kronor. Detta var mer än budgeterat och förklarar ungefär hälften av underhållskostnadernas budgetavvikelse. Den andra hälften härrör sig till att kostnaden för byten av så kallade L-stöd (som hanterar höjdskillnaden mellan marken utanför vissa fastigheters grovingångar vid de tidigare soputrymmena och gränden intill) var för lågt budgeterad. Detta sker ibland och försiktighetsprincipen gör att det oftare blir tvärtom vilket ett par negativa poster på totalt nära kronor visar, då dessa beror på att större belopp än nödvändigt reserverats i avvaktan på slutliga fakturor. Styrelsen har utökat femårsplaneringen så att även de två åren närmast efter budgeten omfattar hela resultaträkningen. De kvarvarande två åren i slutet av perioden omfattar som vanligt endast underhållsåtgärder, men har nu lagts in på samma blad för att spara papper och skapa bättre översiktlighet. Efter garageportsutbytet planeras inga större underhållsåtgärder innan lånet är amorterat och medlemskapitalet åter nått normala nivåer. Dock samredovisas som nämnts ovan numera samtliga underhållsåtgärder, planerade och oförutsedda. De planerade är sådana som beslutats av årsstämman och skall vara bekanta, som årets ovannämnda kronor. I budget 2008 är de stora posterna dels resterande del av kostnaden för garageportarna, dels nödvändigt elarbete som förberedelse för installation av fjärrmanövringsmotorer. Sammantaget blir garageportarna ungefär kronor billigare än de ramar som angavs vid årsstämman 2007 varför också banklånet endast blir kronor jämfört med ramen på kronor och amorteras under en kortare tidsperiod än beräknat. 5.3 Resultat och balansräkningar Bilagda resultat- och balansräkningar visar det ekonomiska resultatet av verksamheten och den ekonomiska ställningen. Årets resultat blev ett överskott på kronor. Styrelsen föreslår att avsättning till underhålls- och förnyelsefonden sker med kronor och resterande överskott på 929 kronor förs till medlemskapitalet. Eftersom vi inte bokför garageportarna som tillgångar som skrivs av över flera år blir medlemskapitalet negativt vid utgången av Tack vare den lägre garageportskostnaden finns dock goda förutsättningar för att medlemskapitalet kan bli positivt redan i slutet av Norrviken den 23 februari 2008 _ Owe Ringdahl Linus Bellander Therése Elder Ordförande Kassör Sekreterare _ Niklas Kristersson Ledamot _ Christina Lönnheim Ledamot 3 (3)

4 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN NOCKEN I SOLLENTUNA Balansräkning per 31/ / utfall utfall mot f.g. år budget plan plan plan plan kr kr kr kr kr kr kr kr TILLGÅNGAR Kassa, postgiro och bank Förutbetalda kostnader Övriga tillgångar Summa tillgångar SKULDER Upplupna kostnader Övriga skulder Lån Summa skulder EGET KAPITAL Underhåll- och förnyelsefond 31/ Medlemskapital 1/ Årets resultat Summa eget kapital 31/ (per hushåll: ) Summa skulder och eget kapital Förslag till disposition av årets resultat: Avsättning till underhålls- och förnyelsefond Upplösning av underhålls- och förnyelsefond Ökning/minskning av medlemskapitalet Summa ) Lånet amorteras med kronor per kvartal från och med november 2008 dessutom planeras en extra inbetalning om kronor i november 2009 och 2010

5 Utskrivet av: Kristina Danielsson den 19 januari :03:34 Namn: Revisionsberättelse 2007.jpg : DSV SU/KTH Sidan 1 av 1

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 117 69 STOCKHOLM 2 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET/ sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE/

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Ekonomiska Föreningen

Ekonomiska Föreningen Ekonomiska Föreningen ÅRSREDOVISNING Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Antalet medlemmar har under året varit oförändrat 75 st. Styrelse

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bojen 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Bojen 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Bojen 12 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet Styrelsen för Vinhandlarens Samfällighetsförening, 717904-6318 får härmed avge årsbokslut för 2011. Styrelsen avger även berättelse över 2012 vad avser viktigare kommentarer till bokslut, genomförd verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Årsredovisning 2012 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2012 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2012 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Profilbild, foto: Géza Pályi HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården,

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria

Läs mer

Årsredovisning. 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4. Org.nr 769623-1872

Årsredovisning. 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4. Org.nr 769623-1872 Årsredovisning 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4 Org.nr 769623-1872 Innehållsförteckning Kontaktinformation... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Föreningens verksamhet... 4 Föreningens fastighet... 4 Byggnad...

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer