Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin"

Transkript

1 Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Samfällighets avgiften Prognos styrning av värme Undersökning av Garagen

2 Underhållsplanen för 2013 Underhåll enligt plan för 2013 som beslutades på förra årsstämman 1. Upprustning lekplatser Fortsatt översyn gräsmattor, träd och buskar Fortsatt Garage och belysning Underhåll läckande ventilkopplingar under husen Ny takplåt 2 fack Övre B garaget Totalt beslutad kostnad för underhåll enligt plan Kr

3 Underhållsplanen för 2013 forts Av ovanstående har följande utförts för Underhållsplan 2013 Punkt 1 Upprustn lekplatser Ej utförts 0 Förklara Punkt 2 Gräsmattor, träd, buskar Ej utfört 0 Förklara Punkt 3 Garage, bl.a. Brunnslock, rörisol., måln. Utf Punkt 4 Läckande ventilkopplingar krypgr. Utfört Bild Punkt 5 Ny takplåt 2 fack Övre B garage Utfört Bild Rep. garagelås efter åsknedslag ( netto efter försäkr ) Rep av Bredbandskabel Råttsäker Bild Totalt utfört och betalt arbete Kr

4

5

6

7 Jag har matat råttor Nu har jag dock slutat med det

8 Reparation av Bredbandskabel Vi har reparerat en Bredbandskabel Under 2 fastighetslängor Totalt 17 fastigheter Till en armerad Råttsäker variant Kostnad drygt Kr Detta är en ONÖDIG UTGIFT

9 Sluta mata fåglar och Råttor Om ni ser en granne som matar fåglar ( och råttor ) så säg till grannen

10 Förslag till Underhållsplan för 2014 Upprustning lekplatser Förklara Fortsatt översyn gräsmattor, träd och buskar Fortsatt underhåll Garage och belysning Uppsättning P-skyltar enl lag o förordn Förklara Uppstart av digitalt ritn arkiv Akalladalen Se nedan Totalt föreslagen kostnad för underhåll enligt plan Kr

11 Ritnings arkiv för Samfällighetens ritningar

12 Ritningsarkiv forts Akalladalens Samfällighetsförening har ingen ordning på de ritningar som finns över Samf. Vi vet inte vilka ritningar vi har Ju äldre området blir desto mer kommer vi att behöva lämna ut ritningar till entreprenörer som skall reparera åt oss

13 Ritn arkiv forts Vi har väldigt få kopior i vår ägo, på de ritningar som finns De ritn som finns, är tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret på Fleminggatan Dessa ritn är inscannade och finns i digital form Ritn filerna är gratis att hämta på Stadsbyggnadskontoret

14 Ritn arkiv forts Styrelsen planerar att hämta dessa ritn Vi planerar att sortera, märka och lägga in ritn.filerna i ett ritn.hanteringssystem, tillsammans med AHN ( den ekonomiska förening vi är delägare i )

15 Ritn arkiv forts AHN bidrar med uppstartskostnaderna för hela AHN ( Kr ) Startkostnaden uppgår för vår del till cirka kr Driftskostnaden kommande år blir max Kr per år Kostnaden är osäker, eftersom vi inte vet hur många ritningar vi kommer att ha och hur igångsättandet blir

16 Frågor om Ritnings-arkiv?

17 Underhållsfonden 2013 o 2014 Ingående fond 2013 ( = utgående fond 2012 ) kr Avsättning underhållsfond Kr Utförda och betalda åtgärder Kr Utgående fond Kr

18 Underhållsfond 2013 o 2014 forts Ingående fond Kr Förslag t avsättning t underhållsfond Kr Förslag till åtgärder enligt plan Kr Då blir utgående fond kr

19 Frågor om Underhållsplanen?

20 Individuell värmemätning Hur går det Har vi tjänat något eller har det kostat pengar

21 Önskemål vid införandet 2010 Varje fastighetsägare skulle betala för sin egen förbrukning av värme och varmvatten Den fastighetsägare som ville ha varmare inne skulle kunna få ha det. Den fastighetsägare som ville ha lägre värmekostnad ( dvs kallare inomhus ) skulle kunna få det

22 Önskemål vid införandet ( forts ) Det skulle löna sig att tilläggsisolera huset eller att byta fönster Besparingen i värme o vattenförbrukning skulle betala investeringen Rättvisare debitering med värmemätning än med schablondebitering

23 Hur har det blivit?

24 Hur har det blivit? Forts. -Vi började montera mätarna sommaren Vi började debitera efter mätvärdena Feb Mätarna mäter riktigt -Överföringen av mätarställningarna till databasen via radio fungerar inte bra -Vi har fortfarande inte betalt cirka 20 % -Minol är hos oss varje månad och förbättrar

25 Hur har det blivit? Forts. Totala kostnaden från Minol blir 1,34 milj Kr Vi får räkningar varje månad, istället för varje kvartal Räkningarna varierar mer mellan vinter och sommar Den totala årskostnaden för värme och vatten skulle ha blivit högre om vi inte gjort denna investering Sedan 2008 har vi hållit värmekostnaden konstant ( för ett normalkallt år ) trots stora prishöjningar från Fortum

26 Fjärrvärme-förbrukning

27 Värmeförbrukning

28 Kallvattenförbrukning

29 Minskad vatten och värmekostnad Kallvattenminskning 2013 jämfört med medel = - 17,3 % Besparing 2013 i pengar = Kr Värmeminskning 2013 jämfört med medel = - 18,1 % Besparing 2013 i pengar = Kr Total besparing i pengar = Kr

30 Kostnader 2013 för investeringen Avskrivning 10 år Kr per år Ränta Kr per år Minol admin Kr per år SMHI Prognosstyrning kr per år Total kostnad per år Kr per år

31 Nettobesparing år 2013 Jfr Besparing kallvatten år 2013 Besparing värme år Kr Kr Kostnad 2013 för investeringen Nettobesparing för individuell värmemätning år 2013 Totalt Kr Kr dvs storleksordningen Kr per fastighet o år

32 Värme / Varmvatten Av all den Fjärrvärme vi får från Fortum går 22 % till uppvärmning av varmvatten 78 % går till uppvärmning av våra värmeelement 17 % av allt går förlorat i våra krypgrunder. Det kallas kulvertförluster

33

34

35 En del fastighetsägare tycker att värmen blivit dyrare på senare år

36 Det stämmer inte att värmekostnaden är större idag än den skulle ha varit om vi hade haft kvar vårt gamla sätt att debitera ( t.o.m )

37 Sedan 2009 har vi varje år minskat vår förbrukning av fjärrvärmen från Fortum och kallvatten från Stockholm vatten

38 År 2013 så gjorde vi av med 18 % mindre fjärrvärme än medeltalet av åren

39 Våra fjärrvärme- och vattenkostnader är Kr mindre 2013 än vad den skulle ha varit med års förbrukning ( Vid en totalkostnad cirka 2,6 milj )

40 För den genomsnittlige fastighetsägaren är värmekostnaden ( inkl vattenkostnaden ) 10 % mindre än den skulle ha varit om vi inte hade individuell värmemätning

41 Däremot är värmekostnaden mycket högre på vintern och väldigt låg på sommaren.

42 För den som vill spara pengar lönar det sig nu att ha det lite svalare i huset ( cirka grader ) samt att investera i nya fönster och tilläggsisolering

43 Den fastighetsägare som vill ha det varmare i huset, har nu möjlighet till det, men det kostar lite mer

44 Frågor om Värmemätningen?

45 Individuell värmemätning Installationen

46 Installationen Vi gjorde installationen andra halvåret 2010 Vi började debitera efter mätvärdena i Feb 2011 Mätarna fungerade bra, men radioöverföringen av mätdata fungerade inte tillräckligt bra

47 Installationen Forts Fortfarande i mars 2013 fungerar inte de automatiska radioöverföringarna bra Minol kommer hit nästan varje månad och gör kompletteringar Vi har fortfarande inte betalt de sista 20 %

48 Installationen Forts Mätarna som registrerar förbrukningen fungerar dock bra Ingen skall behöva bli feldebiterad i längden även om det kan bli fel en eller annan månad Vi tjänar trots allt pengar genom att mäta

49 Frågor om Installationen?

50 Samma debiteringssätt från Fortum för fjärrvärmen år 2014 som 2013

51 Fortums debitering av Fjärrvärme Fortum har ett komplicerat sätt att ta betalt för fjärrvärmen Består av cirka 7 10 olika komponenter En del fasta kostnader, en del rörliga Det är alltid en prishöjnin. varje år ( utom 2014 ) Prishöjningar på cirka 5 % årligen Prisbilden kan vara olika för ett kallt år jämfört med ett varmt år

52 Fortums debiteringssätt f Fjärrvärme Före år 2011 hade Fortum ett sätt att debitera För 2012 valde Styrelsen varianten Fortum Trygg År 2013 valde Styrelsen varianten Fortum Aktiv Vi har behållit Fortum Aktiv för 2014

53 Fortum Aktiv Den hade en fast kostnad på 42 % Och en rörlig kostnad på 58 % Innebär en jämnare kostnad per kwh över året

54 Fortum Aktiv för 2014 Forts Fortfarande är det dock så att värmekostnaden för vintermånaderna är betydligt högre än värmekostnaden för sommarmånaderna Den totala årskostnaden för värmen är samma nu efter införandet av individuell värmemätning trots Fortums prishöjningar.

55 Frågor?

56 Samfällighets avgiften

57 Samfällighetsavgiften Styrelsen vill uppmärksamma er på att vi har lyckats hålla Samfällighets-avgiften på samma nivå i 4 år ( April 2011 Mars 2015 ) Samfällighetsavg är Kr per mån o fast.

58 I Samfällighetsavgiften ingår bl.a. Garageplats ( en för varje fastighet ) Gästgarage Belysning i området Sophämtning ( för hushållssopor ) Bredbandsanslutning ( fiberkabel in i varje fastighet ) TV från ComHem typ 8 Favoriter ( 18 dig analog ) Underhåll av Samfälligheten Avsättning till Underhållsfond ( Kr per år ) Snöröjning Utrustning för Individuell värme o varmvattenmät Bevakning Container vid städdagar och efter jul Styrelsearvoden

59 Samf avg forts Utöver Samfällighets-avgiften tillkommer individuell kostnad för den enskildes förbrukning av Värme och Varmvatten Värme och Varmvattenkostnaden är i samma storleksordning som Samf avg

60 Frågor om debiteringssättet och Samfällighets avgiften?

61 Prognos-styrning av värmen från Undercentralen

62 Prognos-styrn forts Vi betalar Kr per år för något som heter SMHI Prognos-styrning av värmen. Betalas till ERAB som har levererat vår styrdator i Undercentralen. Prognos-styrningen är en funktion som är integrerad i vår styrdator i Undercentralen

63 Prognos-styrn forts Prognosstyrningen innebär att Undercentralen får regelbunden information från SMHI om vilket väder det skall bli det kommande dygnet Om det skall bli en solig dag så minskar Prognos-styrningen temperaturen på det varmvatten som går till våra värmeelement Om det skall bli en blåsig dag så ökar Prognosstyrningen temperaturen till våra värmeelement

64 Prognos-styrn forts Prognos-styrningen ger jämnare reglering av värmebehovet till våra värmeelement. Mindre värme när det inte behövs så mycket p.g.a. Solinstrålning Mer värme när vi behöver mer p.g.a. Blåst. Annars så styr ju Undercentralen endast på utetemperaturen

65 Prognos-styrn forts Funktionen kostar Kr per år Men vi sparar Kr per år i lägre fjärrvärmeåtgång Netto sparar vi Kr per år på Prognos-styrningen

66 Frågor på Prognos-styrningen?

67 Undersökning av garagen

68 Garagen forts Vi har kanske problem med betongkonstruktionen i garagen Vi har problem med asfalten i garagen

69 Garagen forts Betongen är gammal och vittrar sönder på en del ställen. Detta är kanske ett problem. Kanske är armeringsjärnen påverkade Vi gjorde en del förstärkningar av en del betongpelare för ett antal år sedan, men nu måste vi kanske åtgärda igen.

70 Garagen forts Asfalten på de övre planen är inte riktigt vattentäta. Vatten rinner igenom asfalten och ner i betongen Hur stora skadorna i betongkonstruktionen är, vet vi inte ännu

71 Garagen forts Vi har anlitat en betongkonsult som skall göra provtagning på betongen och armeringsjärnen När vi fått resultatet av denna besiktning kan vi ta reda på ev. kostnad för nödvändiga åtgärder Vi måste kanske också lägga ny asfalt på de övre planen.

72 Frågor på garagen?

73 Tack för mig

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning Ribe Samfällighetsförening Värme- och vattenförbrukning Värme- och vattenleverans Ribe samfällighetens system för värme och vatten består av en fjärrvärmecentral och ett ledningssystem med mätare för vatten

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011 Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Juni 2011 Ordförande h a r o r d e t Så har ännu ett år passerat med allt vad det innebär för föreningens förvaltning. Årsstämman hölls den 28 april där det som

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal 2006-03-21 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma 2006. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl 18.30 ca 21.30

Läs mer