Budget Status: Budget 2011 (belopp i kkr)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)"

Transkript

1 Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, lokaler och antennplatser Hyror, p-platser 300 Summa avgifter/hyror Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter 40 Summa övriga intäkter 40 Summa intäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Reparationer -700 Planerat underhåll Not Summa underhållskostnader Fastighetsavgift och skatt Fastighetsavgift och skatt Not Summa fastighetskostnader -980 Driftskostnader Fastighetsförsäkring -435 Försäkring självrisker -50 Arvode förvaltning Not Kabel-TV Not Bredband och IT Not Juridiska kostnader -10 Arvode auktoriserad revisor -60 Fastighetsskötsel Not Trädgårdsskötsel Not Städ Not Bevakning och jour -140 Snöröjning -200 Förbrukningsmateriel -117 Vatten Not El Not Uppvärmning Not Sophantering Not Summa driftkostnader Övriga kostnader Fritidsmedel -145 Medlemsinformation o annonsering -80 Föreningsstämma och årsredovisning -15 1

2 Brf Storstugan Budget 2011 Budget 2011 Not (belopp i kkr) Kontorsmateriel och kontorsmaskiner -90 Telefon och porto -75 Inkassohantering -10 Medlems- och föreningsavgifter -62 Konsultarvoden -10 Övriga externa kostnader 0 Myndighetskrav 0 Lokaladm o kontraktshantering -132 Summa övriga kostnader -619 Personalkostnader Not 13 Styrelsearvode -219 Infomöten, arbetsgrupper mm -24 Föreningsvald revisor -11 Utbildning -20 Sociala kostnader -81 Summa personalkostnader -354 Avskrivningar av anl. tillgångar Byggnader -924 Standardförbättringar Inventarier -58 Summa avskrivningar Summa kostnader Finansiella poster Ränteintäkter Dröjsmålsränta, fordringar 0 Summa ränteintäcker 0 Statliga bostadsbyggn. subv. Räntebidrag 0 Summa statliga bostadsbyggnads subventioner 0 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Not Övriga finansiella kostnader 0 Summa räntekostnader Summa finansiella poster Resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråkstagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändringar

3 NOTER TILL BUDGET 2011 NOT 1 PLANERAT UNDERHÅLL Belopp (inkl) Total kostnad Belastar budget NOT 2 Ventilationsombyggnad 7 st Ytterdörrar totalt 63 st Summa underhållskostnader KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT OCH FASTIGHETSSKATT Belopp (inkl) Taxeringsvärde 2010 Lokaler Utt % 1% Summa lokaler Bostäder Antal 704 Summa bostäder Beräknad höjning ,00% Summa NOT 3 Summa kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt FASTIGHETSFÖRVALTNING : Ekonomi Summa ekonomi Administration månader 12 fast avgift Summa administration Uppskattad indexhöjning 2,00% Tillkommande arbeten Summa tillkommande arbeten NOT 4 Summa fastighetsförvaltning KABEL-TV ELPA inkl serviceavtal antal 704 a pris 68 1

4 mån 12 Summa ELPA Tillkommande arbeten Summa tillkommande NOT 5 NOT 6 Summa Kabel-TV BREDBAND OCH IT-KOSTNADER Kollektivt bredband Ownit (93600x4) a pris mån 12 Summa Ownit ,00% moms 25,00% Summa Bredband och IT-kostnader TEKNISK FÖRVALTNING Fastighetsskötsel Uppskattad indexhöjning 2,00% Summa fastighetskötsel Tillkommande arbeten Summa tillkommande arbeten NOT 7 Summa teknisk förvaltning TRÄDGÅRDSSKÖTSEL/MARKFÖRVALTNING Green Landscaping Uppskattad indexhöjning 2,00% Summa Green Landscaping Tillkommande arbeten Summa tillkommande arbeten NOT 8 NOT 9 moms 25,00% Summa trädgårdsskötsel/markförvaltning STÄDNING Enligt kalkyl för egenförvaltning Lön (2 x anställd, inkl soc. Avgifter, arbgiv avgifter) Städ utrustning Övriga städkostnader Summa Summa städning VATTEN OCH AVLOPPSAVGIFTER 2

5 Total uppskattad förbrukning kbm a pris 16,30 Summa förbrukning Fast avgift moms 25,00% Summa vatten och avloppsavgifter Historik: beräknad förbrukn under 2010: spillv fast dagvatten Mätare kbm kr kr NOT 10 Uppgift saknas om taxa för Täby år 2011 Antagande oförändrat pris ELKOSTNADER Total enl Jämtkraft Fast pris tom Förbrukning kwh a pris 0,471 Summa förbrukning Skatt a pris 0,282 Summa skatt Nätavgift + certifikat a pris 0,191 Summa nätavgift + certifikat Summa fast pris Nätkostnad Fortum Fast avgift NOT 11 Moms 25% Summa elkostnader VÄRMEKOSTNADER Förbrukning 3

6 NOT 12 Historik / Verklig Grad dag Uppskattad A'pris Period MWh Normal år MWh Kr/MWh jan , feb , mar , apr , maj , jun , jul , aug , sep , okt , nov , dec , Avdrag kall vinter , Summa Uppskattad prisökning 0 Summa värmekostnader Beräkning: Avtal med Fortum tom 2017 Senast kända pris enligt faktura från Fortum: 459,06 kr/mwh (avs maj 2010) SOPHÄMTNING Sita ordinarie 6mån a'pris antal 2 index höjning 2% Summa Sita ordinarie Sita grovsopor 6mån a'pris antal 2 index höjning 2% Summa Sita Grovsopor IL Recycling vecka/port a'pris 76,15 veckor 52 portar 11 Summa IL Recycling NOT 13 Summa sophämtning PERSONALKOSTNADER Styrelsearvode Fast Summa fast

7 Rörligt a'pris 750 antal möten 12 antal deltagare 11 Summa rörligt Infomöten, arbetsgrupper mm Föreningsvald revisor Sociala avgifter föreningsvalda funktionärer 32% Summa sociala avgifter Not 14 Utbildning Summa personalkostnader Lån Nordea Rörligt 1 Lånebelopp uppskattad ränta 3,217% Summa rörligt Rörligt 2 Lånebelopp uppskattad ränta 3,217% Summa rörligt Bundet Lånebelopp ränta 6,20% Summa bundet Bundet Lånebelopp ränta 4,26% Summa bundet Bundet Lånebelopp ränta 4,54% Summa bundet Checkkredit Lånebelopp uppskattad ränta 2,85% Summa checkkredit Summa lånekostnader

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning Riksbyggens Bostadsrättsförening RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tisdag 13 maj 2008, kl. 19.00

Läs mer

Brf Päronet nr 7. Org nr 702001-7344. Årsredovisning för räkenskapsåret

Brf Päronet nr 7. Org nr 702001-7344. Årsredovisning för räkenskapsåret Brf Päronet nr 7 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006 Årsredovisning 2006 Org. nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2004. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2004 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Verksamhetsberättelse för Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund Denna verksamhetsberättelse är lite speciell eftersom år 2003 siffror

Läs mer

Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 14 Org nr 757201-7254. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 juli 2002 till 30 juni 2003

Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 14 Org nr 757201-7254. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 juli 2002 till 30 juni 2003 Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 14 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2002 till 30 juni 2003 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ansvarsförbindelser 8 Ställda panter

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Inland 3 Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Årsredovisning Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Utsedd av Styrelsesuppleanter Cattarina Higgins (1 år) Föreningen Aimo Vaara (1 år) Tottie Samuelson (2 år)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING org nr 716415-3533 för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 1999 www.skogsglantan.ac

ÅRSREDOVISNING org nr 716415-3533 för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 1999 www.skogsglantan.ac ÅRSREDOVISNING Riksbyggens bostadsrättsförening org nr 716415-3533 för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 1999 www.skogsglantan.ac Förvaltningsberättelse - ÅRSREDOVISNING UMEÅHUS NR 28- Org nr 716415-3533

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pelikan 10

Årsredovisning. Brf Pelikan 10 Årsredovisning för Brf Pelikan 10 769603-6495 Räkenskapsåret 2013 2 (15) Styrelsen för Brf Pelikan 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vendelsömalm i Vendelsö får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning verksamhetsåret 2013-01-01--2013-12-31. Styrelse 2013-01-01--2013-04-22

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer