HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr Budget Avseende perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31"

Transkript

1 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget Avseende perioden Datum: Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar för budget 2 Budget Intäkter och ränteintäkter 4 Drift 5 Reparationer och underhåll 6 Lån och avskrivningar 7 Yttre fond, balanserat resultat, avgälder och eget kapital 8 Skatter 9 Utredning underhållsplan 10 Budgeten är antagen av styrelsen - Malmö

2 BUDGET HSB Brf Lutan:s grunddata FÄRDIGSTÄLLANDEÅR/VÄRDEÅR och TAXERINGSVÄRDE Färdigställandeår/värdeår 1951/1951 Taxeringsvärde kalenderåret 2006 Byggnad Mark Totalt SM* bostäder kr kr kr TOTALT kr kr kr Taxeringsvärde kalenderåret Byggnad Mark Totalt SM* bostäder kr kr kr TOTALT kr kr kr Taxeringsvärde kalenderåret 2008 Byggnad Mark Totalt SM* bostäder kr kr kr TOTALT kr kr kr *) FH=Flerfamiljshus/Hyreshus, SM=Småhus PROCENTSATSER FASTIGHETSSKATT Bostäder Flerfamiljshus (FH) 0,40% Bostäder Småhus (SM) 1,0% Lokaler 1,0% LOKALITETER Antal Yta Yta totalt lägenheter 80 st 7 775,0 kvm lokaler st 0,0 kvm 7 775,0 kvm garage st p-platser st övriga utrymmen st SENASTE AVGIFTSÄNDRINGAR Datum %-höjning medel kr/m2 bostäder medel kr/månad ,00% 606,77 kr/m kr/mån ,00% 618,91 kr/m kr/mån ,00% 637,46 kr/m kr/mån ,00% 586,44 kr/m kr/mån UNDERSKOTT OCH ÅRSAVGIFTER UNDERSKOTT EFTER FONDAVSÄTTNING Årsavgifter: Nuvarande Årsavgifter: Beräknat m ev. höjn 0,0% per kvm 586 kr/m2 586 kr/m2 per normallägenhet 97,2 kvm kr/år kr/år per normallägenhet 97,2 kvm kr/mån kr/mån 4,2% 2 av 10

3 BUDGET HSB Brf Lutan:s årsbudget Budget Prognos Utfall Budget sid. 4 Årsavgifter % sid. 4 Hyror % sid. 4 Övriga intäkter % Summa intäkter/nettoomsättning % Rörelsens kostnader sid. 5 Drift % sid. 6 Löpande underhåll/reparationer % sid. 6 Periodiskt underhåll % sid. 7 Avskrivningar % Summa kostnader % Rörelseresultat % Finansiella poster sid. 4 Ränteintäkter % 829 sid. 7 Räntekostnader % sid. 8 Tomträttsavgäld % Summa finansiella poster % sid. 9 Inkomstskatt Årets resultat % *) ej budgeterat FONDFÖRÄNDRINGSFÖRSLAG sid. 8 Avsättning fond yttre underhåll % sid. 8 Extra avsättning yttre fond sid. 8 Periodiskt underhåll som ryms inom fond % Avsatt resp. disponerat till/ur yttre fond % Resultat att balansera % Anteckningar: I resultatprognosen är intäkter och kostnader uppskattade för verksamhetsåret :s alla månader. Dock är bland annat underhållskostnader, övriga omkostnader och material i fastighetsskötsel medtaget till de belopp som till dags datum det har erhållits fakturor på. 3 av 10

4 Budget HSB Brf Lutan:s intäkter Avgifter: Hyror: Prognos Budget Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler, ej moms 0 0 Summa årsavgifter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter övriga objekt, ej momsreg Summa hyror ÖVRIGA INTÄKTER: antal kr/st 3517 Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Övriga intäkter Summa övriga intäkter RÄNTEINTÄKTER (helår) KONTO Saldo % Ränta Avräkningskonto ,20% 364 Bedömd ökning likviditet ½ års ränta ,20% Uttag avräkningskontot för placering. ½ år(1) 0 0,20% Kapitalkonto 778 1,99% (1) Ny placering Bundet ½ år 0 3,29% (2) Ny placering bundet ½ år 0 3,29% 0 0 Summa ränteintäkter 829 Aktuella räntesatser per Räntor bunden plac Bedömt saldo per Avräkningskonto 0,20% 90 dagar 3,29% Avräkningskonto Kapitalkonto 1,99% 180 dagar 3,44% Kapitalkonto 778 Kreditiv 5,14% 270 dagar 3,52% Bunden placering 0 Överskrid. avräkning, m tillstånd 6,39% 1 år 3,70% Värdepapper 0 Överskrid. avräkning, u tillstånd 8,39% 2 år 4,02% Bank år 4,15% Handkassa Anteckningar: 5 år 4,24% av 10

5 Budget HSB Brf Lutan:s årsbudget, specificeringar Drift Budget Prognos Utfall Budget Försäkring och skatt fordon % Sotning *) 4070 Snörenhållning % Elavg för drivkraft och belysning % Uppvärmning % Vatten % Sophämtning % Fastighetsförsäkringar % Kabel-TV % Fastighetsskatt % Fastighetsskötsel grundavtal % Trädgårdsskötsel grundavtal % Trädgårdsskötsel extradebitering *) Korttidsinventarier *) 6060 Kreditupplysning % Överlåtelseavgifter % Pantförskrivningsavgifter % Revisionsarvoden - extern revisor % Stämma % Styrelse % Administrativ förvaltning, grundavtal % Förvaltning, extra debitering % Bojour % Föreningsverksamhet Medlemsavgift HSB Malmö % Övriga kostnader % Styrelsearvode % Revisorer % Lagstadgade arbetsgivaravgifter % Utbildning Summa driftkostnader % *) ej budgeterat 5 av 10

6 Budget HSB Brf Lutan:s årsbudget, specificeringar forts Budget Löpande underhåll/reparationer Prognos Utfall Budget Löpande underhåll % Material i löpande underhåll % Summa underhålls/reparationskostnader % *) ej budgeterat Periodiskt underhåll Budget Prognos Utfall Budget Periodiskt underhåll % Summa periodiskt underhåll % *) ej budgeterat 6 av 10

7 Budget HSB Brf Lutan:s lån LÅNGIVARE SALDO RÄNTA % JUSTERAS RÄNTA AMORT. SUMMA 1 SBAB ,91% SEB Bolån ,55% Rörligt SHYP ,53% Rörligt Swedbank Hypotek ,36% Swedbank Hypotek ,93% Swedbank Hypotek ,24% Swedbank Hypotek ,81%, 5,53% nytt NYA LÅN SUMMA ,17% genomsnitt AVSKRIVNINGAR Förbättringsåtgärder Investering Typ *) Avskrivn. t o m % Kontonr Avskr. Maskiner & inventarier 7855 Byggnader R ,27% Summa avskrivningar *) A=Annuitet, P=Progressiv, R=Rak Anteckningar: 7 av 10

8 Budget FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Yttre fond efter stämma Avsättning görs enligt Avsättning enl resultatprognos Underhållsplan Per. uh. enligt resultatprognos Styrelsebeslut Yttre fond efter stämma Specialutredning X 8881 Avsättning enligt specialutredning Extra avsättning utöver plan Underhållsplan uppdaterad Periodiskt underhåll enligt budget Upplöst ur fond för yttre underhåll Yttre fond efter stämma FONDAVSÄTTNING (fond för inre underhåll) Inre fond (uppskattat) Avsättning enligt stadgar Förväntat uttag under året BALANSERAT RESULTAT Balanserat resultat efter stämma Överskott efter fondering Balanserat resultat efter stämma Budgeterat underskott efter fondering Balanserat resultat efter stämma AVGÄLDER Justering (datum) Årlig avgäld 4441 Tomträttsavgäld EGET KAPITAL Insatskapital Insatskapital Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll Balanserat resultat Balanserat resultat Summa eget kapital Summa eget kapital Anteckningar: 8 av 10

9 Budget INKOMSTSKATT Schablonintäkt Taxeringsvärde % Kapitalint. gem fast.skötsel 0 Kapitalintäkter Räntebidrag 0 Schablonutgift Räntekostnad Tomträttsavgäld SUMMA SCHABLONUTGIFT Årets överskott Outnyttjat underskott från tidigare år (uppgift enligt bokslutet 2005) Beräknat nytt underskott enl. resultatprognos Förlustavdrag att utnyttja senare Att taxera till statlig inkomstskatt 0 Vid överskott: Inkomstskatt FASTIGHETSSKATT SM bygg år 2008 : x 1,00% x 244 dagar / 366 dagar = SM bygg år : x 1,00% x 122 dagar / 365 dagar = Copyright HSB Malmö 9 av 10

10 HSB Brf Lutan i Malmö nr 2256 Specialutredning av beräkning av avsättning till yttre fond Underhållskostnad enligt underhållsplan År Enligt UH-plan justering Underhållskostnad Totaler Alt 20 år Evig tid Special Total underhållskostnad under 20 år kr/m2/år Ingående balans yttre fond Aktiveras och skrivs av Extra avsättningar Avsättningsbehov kr/m2/år 105 kr/m2/år 0 kr/m2/år 64 kr/m2/år Utgående balans yttre fond kr/m2/år Behov av rak avsättning Per kvadratmeter 166,20 kr/m2/år 139,28 kr/m2/år 64,20 kr/m2/år exempelvis VA 2050 För att undvika res. fört UH AVSÄTTNING YTTRE FOND enligt special År Ingående saldo: Enl UH-plan Aktiveras och skrivs av Extra avsättningar Avsättning Utgående saldo Resultatfört underhåll*) AVSÄTTNING YTTRE FOND enligt special inkl index År Ingående saldo: Enl UH-plan Aktiveras och skrivs av Extra avsättningar Avsättning Utgående saldo Resultatfört underhåll*) Utskriftsdatum: Sida 10

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer