Att bo på Brittsommargränd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bo på Brittsommargränd"

Transkript

1 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa fastigheter samfällt gemensamt ägda ytor och garage. Området tillkom under åren Brittsommars Samfällighetsförening bildades Att bo i en samfällighet är inte som att bo i en lägenhet eller i en egen villa. Skillnaden är att ägarna av respektive enskild fastighet, förutom att vara ansvariga för sina egna fastigheter, också gemensamt och solidariskt ansvarar för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen. Detta är reglerat dels i ett av Länsstyrelsen år 1993 fattat beslut om bildande av Brittsommars Samfällighetsförening och dels genom samfällighetens stadgar. Praktiskt sker detta genom en styrelse som väljs för 1 år i taget på föreningsstämman som hålls i maj. Alla medlemmar är principiellt skyldiga att vid något tillfälle under sitt boende på Brittsommargränd, delta i styrelsearbetet. Detta har via stämmobeslut lösts så att vi alla i turordning deltar i arbetet. Alla husägare är också skyldiga att delta i det gemensamma underhållet och den fortlöpande skötseln av gemensamhetsegendomen i enlighet med vad som bestäms på stämma och av styrelsen. För finansiering av drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen tas en kvartalsavgift ut som fastställs av föreningsstämman. Härefter följer en praktisk information om hur vi fungerar inom samfälligheten och vilka regler som gäller. Samfällighetens ytterbelysning Samfälligheten tillhandahåller ström och glödlampor till ytterbelysning på garage, soprum samt gångvägar. Den energi som åtgår betalas genom samfälligheten. Lågenergilampor kommer att användas för att hålla energiförbrukningen nere. Lampor finns i det utrymme där den gemensamma vattenmätaren finns. Respektive fastighetsägare ansvarar själv för lampor i garage och utanför eget förråd.

2 2(5) Snöröjning Föreningen har skyldighet att sköta snöröjning och därför har styrelsen tecknat kontrakt med en entreprenör som sköter snöröjningen på de gemensamma vägarna. Kostnaden ingår i avgiften till samfälligheten. Snöröjning sker på gångväg, transportväg, utanför garagen samt vid p-platsen. Röjd snö läggs på samfällighetens mark. Till dess att snöröjning ägt rum är det respektive fastighetsägares ansvar att se till att hålla rent utanför fastigheten så att utdelning av post och att sophämtning kan ske. Sandning Avtal finns med entreprenör att även sanda vid snöröjningen, extra sandlåda finns vintertid även vid vändplan. Respektive fastighetsägare ansvarar för att ytan utanför den egna fastigheten hålls ren/sandas så att olyckor ej kan uppstå. Skötsel av gemensamhetsmark - Städdagar Något avtal med utomstående entreprenör för underhåll, skötsel och städning av gemensamhetsmark finns ej. Ansvaret för detta vilar på samtliga fastighetsägare. Gemensamma städdagar är kring sista lördagen i april och september. Exakt datum meddelas i god tid på anslagstavlan. I samband med vårens städdag görs en besiktning av anläggningen. Besiktningen är underlag för den fortsatta skötseln och underhållet. Avfallshantering Normalt hushållsavfall läggs i behållare i soprummen. Papper och tidningar läggs i pappersrummet, glas läggs i glasrummet. Grovsopor, kartong, batterier och annat miljöfarligt gods lämnas till sop-/miljöstation i Petterboda. Trädgårds- och byggavfall ska lämnas till sopstationen och får ej lämnas i soprum eller på tippen vid parkeringen. Parkering och fordonstrafik Bilar och övriga motorfordon har sin plats i garage och på parkeringsplatser.

3 3(5) Varje fastighetsägare har 1 garageplats för bil, (ej förråd) extra bil får parkeras vid mån av plats på iordningställda p-platser som även är gästparkering. Således bör vi hjälpas åt att inte parkera i onödan ute på p-platsen så alla kan få plats för gäster. Parkering i vändplan är ej tillåtet enligt av kommun uppsatta skyltar. Parkering utanför eller intill fastighet är ej tillåtet. Fordonstrafik inom Brittsommargränd är endast tillåten vid transport av tungt gods. Måste bil tas med, skall detta göras med lägsta möjliga hastighet. Vägen utanför jämna sidan är endast gångväg. I- och urlastning bör i möjligaste mån ske i lilla backen mellan gungorna och sandlådan, eller utanför nr 20 där bilväg övergår i gångväg. Biltvätt får ej förekomma, varken vid husen eller vid garagen, då asfalt och avlopp ej är dimensionerade att ta hand om de kemikalier som finns i tvättmedel och smutsvatten. Husdjur Det är fritt för varje fastighetsägare att hålla sig med husdjur. Ägare av husdjur ansvarar för att dessa inte förorsakar några olägenheter för övriga boende inom samfälligheten. Rastning av husdjur får ej ske på samfällighetens mark. För hundar gäller att de skall vara kopplade. Lekytor Samfälligheten disponerar lekytor och lekredskap, dessa ska hållas i ett så trevligt skick som möjligt. Skador på gemensamhetsanläggningen Om skada har uppstått skall detta omgående rapporteras till styrelsen. Garage Garagen är avsedda för bilar, ej förråd. Garageportar ska hållas stängda och låsta. Fastighetsägare ansvarar för normalt underhåll på eget garage. Detta avser bland annat att se till att garageport och lås fungerar, genom exempelvis smörjning och

4 4(5) justering. Samfälligheten ansvarar för större underhåll och reparation av tak och väggar. Eldfarligt och explosivt material som strider mot försäkringsvillkoren får ej förvaras i garagen. Varje garage har en timer för eluttag som är avsett för motorvärmare, ej kupéfläkt. Vatten Samfälligheten abonnerar på vatten för samtliga fastighetsägares räkning. Samfälligheten betalar medlemmarnas totala förbrukning enligt avläsning på den gemensamma huvudmätaren. Kostnaden ingår i den fastställda kvartalsavgiften. Centralantenn Föreningen har en centralantenn för analoga TV- och radiokanaler. Försäkringar Samfälligheten ansvarar för att teckna försäkring för gemensamhetsanläggningen /samfälligheten. Försäkringen täcker inte skador på egen fastighet, egen hem/villaförsäkring erfordras. Skötsel av de enskilda fastigheterna Samfälligheten har inget ansvar för skötseln av de individuella fastigheterna. Generellt gäller dock att välskötta individuella fastigheter bidrar till ett trevligt intryck för oss själva och besökare. Vid förändring av fastighetens och tomtens exteriör skall gällande lagar och förordningar följas och närmast berörda grannar vidtalas före arbetets början.

5 5(5) Föreningsstämma Enligt stadgarna hålls föreningsstämma i maj månad varje år. På stämman redovisas föregående års verksamhet, fastställs bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman väljer också ny styrelse samt fastställer budget för det nya året. Extrastämma kan utlysas om så befinns nödvändigt. Stadgarna föreskriver villkoren hur ordinarie samt extra stämma skall sammankallas. Styrelsen Styrelsen som väljs omfattar ordförande och 4 ordinarie styrelseledamöter, varav 1 kassör och 1 sekreterare. För att granska styrelsearbetet väljs också revisor och revisorsuppleant. Styrelsen väljs för 1 år i taget, dock väljs ledamöterna på 2 år i taget, så att vartannat år byts 2 personer och vartannat år byts 3 personer, dvs omlott så att hela styrelsen ej avgår samtidigt. Styrelsen administrerar samfällighetens verksamhet och håller protokollförda möten. Mötesprotokoll från styrelsemöten arkiveras hos sekreteraren. Stämmoprotokoll delas ut till samtliga och sätts även upp på anslagstavlan. Alla protokoll läggs ut på hemsidan, Ritningar och skötselanvisningar för gemensamhetsanläggningen finns tillgängliga hos någon i styrelsen. Villaägarna Samfälligheten är kollektivt ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Med detta ingår att samtliga fastighetsägare är med i förbundet. Avgiften betalas via kvartalsavgiften.

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2 Utgiven januari 2009, giltig under 2009 Sid. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Molnflygaren...4 1.1 Anvisningarna...4 1.2 Hemsida...4 1.3 Informationsblad...4 1.4 Vad göra?...4 2 Begreppsförklaringar...4 3 Styrelseförvaltning...5

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Org.nr: 76605-0967 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Detta häfte är tänkt att efter genomläsning finnas till hands när det uppstår problem. Förvara det därför lättåtkomligt!

Läs mer

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014 Sörskogens A-Ö Oktober 2014 Här finns information om stort och smått om att bo i Sörskogen. Nyttig läsning för både nya och gamla Sörskogsbor. Du hittar alltid den senaste versionen på Sörsams hemsida.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Bostadsrättsföreningen (Brf) Örebrohus 21

Bostadsrättsföreningen (Brf) Örebrohus 21 Bostadsrättsföreningen (Brf) Örebrohus 21 Välkommen till vår bostadsrättsförening. För att underlätta för dig som är nyinflyttad till Gladarbergsvägen får du den här informationen. Den kan också vara bra

Läs mer

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 / 29 2010-11-09 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN

Läs mer

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till.

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. i Informationsbroschyr BRF Inspektoren I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. Spara den den kan ge dig svar på frågor som kan dyka upp. Vi är delägare!

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra.

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. 2 VÄLKOMMEN TILL MUSSERONGÅNGEN Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. Den guide från A till ö som följer

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Information för boende i. Brf Örtagården. Vallentuna

Information för boende i. Brf Örtagården. Vallentuna Information för boende i Brf Örtagården Vallentuna Senast reviderad december 2013 2 Bostadsrättsföreningen Örtagården bildades 1984. Husen uppfördes av Skanska på en tomt som tidigare varit trädgårdsmästeri.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc.

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc. Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i bostadsområdet. Du har också insyn i och inflytande över förvaltning och ekonomi. INFORMATIONEN OCH REGLERNA

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

BRF. POSTHUSET. Styrelsen informerar

BRF. POSTHUSET. Styrelsen informerar BRF. POSTHUSET Styrelsen informerar MEDLEMSINFORMATION V1 NOVEMBER 2012 Brf Posthuset. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen. Inom varje förening har man olika rutiner och policy så för att förenkla

Läs mer

Bofinks-mappen Information och matrikel

Bofinks-mappen Information och matrikel Bofinken i Salems Samfällighetsförening Domherrestigen 45 144 42 Rönninge Plusgiro 919257-6 Bankgiro 5677-9135 Org nr 717900-2204 - www.bofinken.nu Bofinks-mappen Information och matrikel Spara mappen!

Läs mer