Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr ) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 1 juni 2006 och därpå följande konstituerande styrelsesammanträde haft följande sammansättning: Bo Magnusson ledamot Ordförande Mikael Mohlin ledamot Kassör Siw Larsson ledamot Sekreterare Solveig Alexis ledamot Medlemsinformation, trädgård Nicholas Hjelmberg ledamot Hemsidan, Kabel-TV, ekonomi Magnus Warberg ledamot Vice Ordförande, Bygg & fastighetsfrågor Jan Åhlander ledamot Bygg & fastighetsfrågor Lena Gillgren ledamot Trädgårdsfrågor Revisorer Borevison AB ordinarie och huvudansvarig är Mikael Ek samt suppleant Hans Kypengren Föreningens tomträtt och fastighet Föreningen innehar tomträtten till fastigheten Trålen 1, Stockholms Stad. Den nuvarande tomträttsavgälden uppgår till kr/år. Avtalet gäller under 10 år, från 1 augusti, Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kronor, varav byggnad kronor och mark kronor. Fastigheten har åsatts värdeår Föreningens byggnad är fullvärdeförsäkrad hos HSB Försäkrings AB. Föreningens ekonomi Föreningens låneskuld, ursprungligen kr, uppgick vid räkenskapsårets slut till kr. Föreningens skuld har lånats upp enligt följande: Sidan 1 av 5 Organisationsnummer

2 Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp SBAB 5,97 % SBAB 3,09 % SBAB 2,66 % Swedbank 4.20 % Rörlig Swedbank 4,22 % Rörlig Summa skulder till kreditinstitut Amorteringar Summa Förmögenhetsvärde Förmögenhetsvärdet vid 2008 års deklaration (inkomståret 2007) för samtliga lägenheter uppgick till kr. Motsvarande belopp föregående år var kr. Årets resultat Årets resultat uppgår till kr vilket är kr högre än föregående år. Framtida ekonomi Föreningens ekonomi är god. Bidragande orsak är bland annat gynnsamt räntevillkor på bundna lån. Trots räntehöjningar ökar räntekostnaderna måttligt då 4/5 av låneportföljen har bunden ränta medan 1/5 av portföljen följer Riksbankens styrränta. Sidan 2 av 5 Organisationsnummer

3 Styrelsen har tidigare beslutat att amorteringsbeloppet per år ska uppgå till kr vilket medfört att föreningen gjort extra amorteringar med kr utöver gällande amorteringsplan. Amorteringstakten ligger på en nivå som bidrar till att stärka ekonomin ytterligare kommande år. Årsavgiften för lägenheterna (utom garage och lokaler) har bibehållit samma nivå som En hyreshöjning för kontorslokalen genomförs under åren för åren med kr per år från kr per år upp till kr per år. Övriga intäkter från lokaluthyrning (mobilstationer) baseras för närvarande på konsumentprisindex (KPI) Föreningsfrågor Fastigheten innehåller 164 bostadslägenheter med en total boarea på m_, sju lägenheter för gruppboende, en butikslokal och två andra lokaler, en gästlägenhet med två rum, tre föreningslokaler samt 54 garageplatser för bil och 2 för MC. Butikslokalen är uthyrd att användas som kontor. Gemensamhetslokalen har under 2007 varit uthyrd 58 dagar (52 dagar 2006), förutom för föreningsaktiviteter såsom årsstämma, styrelsemöten och andra aktiviteter anordnade av föreningen. Gästlägenheten har under året varit uthyrd 193 nätter (180 nätter 2006), Under året har 9 lägenhetsöverlåtelser ägt rum (9 överlåtelser 2006). Lägenheternas försäljningpriser har under året fortsatt att stiga. Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden, ett antal interna arbetsmöten samt ett flertal möten med främst entreprenörer som anlitas av föreningen. Föreningens ordinarie årsstämman avhölls den 31 maj. Föreningen har under året deltagit i möten tillsammans med de andra bostadsrättsföreningarna i området i syfte att driva gemensamma frågor inom miljö-, plan- och byggfrågor samt utbyta erfarenheter inom ekonomi, teknisk förvaltning m m. Styrelsen har under året tagit hjälp av HSB Stockholm för den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Viktiga händelser under året Nytt Teknisk fastighetsförvaltningsavtal och Markskötselavtal tecknat med HSB den 1 feb 2007 Rengöring av ventilationssystemet genomfördes i början på året. Balkonger som vetter mot Hammarbykanalen har inglasats.. Sidan 3 av 5 Organisationsnummer

4 Styrelsen fortsätter att jobba fram ett bygglov för övriga balkonger på gården. Det finns nu möjlighet att sätta upp enhetliga markiser som styrelsen har valt tygbeteckningen 94/15 S4500-N Architect Ett nytt expansionskärl installerades i februari. En omförhandlingsklausul med Fortum har utlösts som innebär en kostnadsreducering för gemensam el. Upprustning av trädgården gjordes under sommaren. Nytt porslin har inskaffats till samlingslokalen. Miljöförvaltningen i Stockholm besökte under året föreningen för att granska egenkontrollen med avseende främst på hälsoskydd. Inga anmärkningar där åtgärder behöver redovisas till Miljöförvaltningen konstaterades under besöket. Radonmätning gjord mellan 5 november 2007 till 5 februari En långsiktig underhållsplan har upprättats av styrelsen. Nya cykelställ är uppsatta vid entrén Tullgårdsgatan 18. Rensning av cyklar genomfördes under hösten. Nya tvättmaskiner installerade i tvättstugorna. Styrelsen har under året anordnat en uppskattad loppmarknad och ett antal musikunderhållningsprogram för medlemmarna. En trädgårdsgrupp är bildad ansvarig är Lena Gillgren. Samfällighet Föreningen deltar i en samfällighet Samfälligheten för sopsug i Hammarby som förvaltar en sopsuganläggning inom stadsdelen. Sidan 4 av 5 Organisationsnummer

5 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION. Till stämmans förfogande står följande medel i kronor Ingående balanserat resultat Årets avsättning till fond för yttre underhåll Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: i ny räkning överföres Årets resultat och föreningens ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Sidan 5 av 5 Organisationsnummer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000 Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som fritt eget kapital. Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll

Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll s förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll sida 1 Information om verksamheten 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Ändamål 1 2 Föreningens byggnader 1 2.1 Föreningens försäkringar 2 3 Fastighetens tekniska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Tomtebo STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01--2005-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer