PERSONA TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning"

Transkript

1 1

2 PERSONA TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter Förväntar sig en förändringsbenägen chef Generation Ordning Den nya generationens unga, födda i slutet av 80-talet och i början av 90-talet, utmärker sig tydligt från tidigare generationer. Istället för att vara revolutionslystna rebeller idealiserar de ett Svensson-liv som handlar om att få ett bra jobb och att hitta den rätta. På frammarsch är de traditionella värderingar som under 1900-talets senare hälft blivit allt mindre populära till förmån för en utbredd postmaterialism. Generation Ordning är morgondagens kunder, medarbetare och ledare. Kairos Future

3 AGENDA Presentation av Skill Inledning / Bakgrund Utmaningarna Våra tidigare undersökningar Talang i offentlig sektor Undersökningar som stärker bilden Slutsatser

4 PRESENTATION Lena Johansson Kundansvarig Undersökningar och IT-rekrytering Mia Hasselgren-Lundberg Affärsområdeschef Kompetens & Projektledare Undersökningar

5 SKILLS TJÄNSTEUTBUD Skräddarsydda undersökningar Marknadsundersökningar Kundundersökningar Konkurrentundersökningar Medarbetarundersökningar Utvärderingar Projektutvärderingar (i början, under, i slutet) Lärande utvärdering IT-rekrytering

6 INLEDNING / BAKGRUND Om offentlig verksamhet ska kunna möta dagens stora utmaningar måste man också hela tiden kunna attrahera ny kompetens, nya talanger som kan bidra till att finna nya innovativa vägar. Men hur kan man göra det? Skill presenterar en uppdaterad kartläggning av unga akademikers syn på arbete i allmänhet och på offentlig sektor som potentiell arbetsgivare i synnerhet.

7 UTMANINGARNA Anställningsbehov / Kompetensbrist Demografi Matchning Teknikutveckling Ledarskapet

8 ANSTÄLLNINGSBEHOV Staten, svenska kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera minst personer fram till år Källor: Framtidsjobb i staten 2013, Fackförbundet ST, samt Här finns Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden 2015, SKL

9 KOMPETENSBRIST I IT- OCH TELEKOMSEKTORN Underskott på personer år 2020 om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Källa: Rapport 2015 från IT & Telekomföretagen, Almega

10 DEMOGRAFI

11 MATCHNING Gymnasieval Möjlighet att göra ett nytt val Gymnasial Vuxenutbildning Yrkeshögskola Universitet/Högskola

12 TEKNIKUTVECKLINGEN Allt snabbare Mer automation och robotteknik Digitalisering Internet of things En produktmodell kanske håller 10 år, men programvaran måste uppdateras varje år

13 LEDARSKAPET Den nya generationen ställer nya krav: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter Förväntar sig en förändringsbenägen chef

14 VÅRA TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR IT-talang 2012 IT-talang 2011 IT-talang 2012 IT-talang Datatjej Framtidens Samhällsbyggare Unga Byråkrater

15 15

16 ARBETSGIVARPERSPEKTIVET Ur Framtidens Samhällsbyggare 2012 Rekryteringsbehov offentlig sektor T.ex. Ingenjörer, IT-personal Employer Branding Stort intresse, 7 av 10 påbörjat arbetet Samarbete med näringslivet för att marknadsföra regionen som arbetsplats Vanligast hos kommunerna, nära 5 av 10

17 17 I undersökningarna har vi bland annat hämtat fakta från SKL:s rapporter

18 TALANG I OFFENTLIG SEKTOR Skill-undersökning i maj och 90-talister 73% Huvudsaklig sysselsättning? 46% 49% 27% 5% Kvinna Man Studerande Yrkesverksam Annat

19 TALANG I OFFENTLIG SEKTOR Skill-undersökning i maj och 90-talister Vilken utbildningsinriktning har/hade du? 80% IT/Teknik/Naturvetenskap 12% Samhällsvetenskap/ Juridik/Humaniora 8% Annat

20 TALANG I OFFENTLIG SEKTOR Skill-undersökning i maj 2015 Jobbar du idag inom offentlig sektor? 84% Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom offentlig sektor? 41% 40% 15% 16% 4% Ja Nej Ja Kanske Nej Vet ej

21 FAKTORER ATT TA STÄLLNING TILL Faktor Bidra med samhällsnytta Intressanta arbetsuppgifter Trygga anställningsförhållanden Att kunna påverka arbetets innehåll Trevlig miljö på kontoret Attraktiv värdegrund Erfaren ledning Fungerande rutiner och processer hos arbetsgivaren Möjlighet att styra sin egen tid Faktor Arbetsgivare med gott anseende Geografisk närhet Lång semester Karriär- / utvecklingsmöjligheter Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid Jämn könsfördelning Hög lön Möjlighet att få arbeta internationellt Bonus

22 Faktor Offentliga sektorn Unga byråkrater Talang-15 Bidra med samhällsnytta 96% 13% 8% Intressanta arbetsuppgifter 92% 69% 67% Trygga anställningsförhållanden 87% 20% 27% Att kunna påverka arbetets innehåll 77% 18% 14% Trevlig miljö på kontoret 70% 30% 28% Attraktiv värdegrund 70% 11% 4% Erfaren ledning 67% 5% 4% Fungerande rutiner och processer hos arbetsgivaren 62% 11% 14% Möjlighet att styra sin egen tid 62% 20% 27% Arbetsgivare med gott anseende 61% 9% 4% Geografisk närhet 60% 14% 7% Lång semester 59% 3% 3% Karriär- / utvecklingsmöjligheter 47% 51% 48% Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid 24% 3% 2% Jämn könsfördelning 24% 3% 2% Hög lön 12% 23% 22% Möjlighet att få arbeta internationellt 10% 19% 11% Bonus 0% 2% 1%

23 Faktor Offentliga sektorn Unga byråkrater Talang-15 Intressanta arbetsuppgifter 92% 69% 67% Karriär- / utvecklingsmöjligheter 47% 51% 48% Trevlig miljö på kontoret 70% 30% 28% Hög lön 12% 23% 22% Trygga anställningsförhållanden 87% 20% 27% Möjlighet att styra sin egen tid 62% 20% 27% Möjlighet att få arbeta internationellt 10% 19% 11% Att kunna påverka arbetets innehåll 77% 18% 14% Geografisk närhet 60% 14% 7% Bidra med samhällsnytta 96% 13% 8% Attraktiv värdegrund 70% 11% 4% Fungerande rutiner och processer hos arbetsgivaren 62% 11% 14% Arbetsgivare med gott anseende 61% 9% 4% Erfaren ledning 67% 5% 4% Lång semester 59% 3% 3% Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid 24% 3% 2% Jämn könsfördelning 24% 3% 2% Bonus 0% 2% 1%

24 Faktor Offentliga sektorn Unga byråkrater Talang-15 Intressanta arbetsuppgifter 92% 69% 67% Karriär- / utvecklingsmöjligheter 47% 51% 48% Trevlig miljö på kontoret 70% 30% 28% Trygga anställningsförhållanden 87% 20% 27% Möjlighet att styra sin egen tid 62% 20% 27% Hög lön 12% 23% 22% Att kunna påverka arbetets innehåll 77% 18% 14% Fungerande rutiner och processer hos arbetsgivaren 62% 11% 14% Möjlighet att få arbeta internationellt 10% 19% 11% Bidra med samhällsnytta 96% 13% 8% Geografisk närhet 60% 14% 7% Attraktiv värdegrund 70% 11% 4% Arbetsgivare med gott anseende 61% 9% 4% Erfaren ledning 67% 5% 4% Lång semester 59% 3% 3% Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid 24% 3% 2% Jämn könsfördelning 24% 3% 2% Bonus 0% 2% 1%

25 ERBJUDANDE vs. ÖNSKEMÅL Kan erbjuda i stor utsträckning Offentliga sektorn Bidra med samhällsnytta 96% Intressanta arbetsuppgifter 92% Trygga anställningsförhållanden 87% Att kunna påverka arbetets innehåll 77% Trevlig miljö på kontoret 70% Attraktiv Värdegrund 70%

26 ERBJUDANDE vs. ÖNSKEMÅL Kan erbjuda i stor utsträckning Offentliga sektorn Bidra med samhällsnytta 96% Intressanta arbetsuppgifter 92% Trygga anställningsförhållanden 87% Att kunna påverka arbetets innehåll 77% Trevlig miljö på kontoret 70% Attraktiv Värdegrund 70% Kan erbjuda i minst utsträckning Offentliga sektorn Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid 24% Jämn könsfördelning 24 Hög lön 12% Möjlighet att arbeta internationellt 10% Bonus 0%

27 ERBJUDANDE vs. ÖNSKEMÅL Kan erbjuda i stor utsträckning Viktigast för Offentliga sektorn Talanger 2015 Bidra med samhällsnytta 96% Intressanta arbetsuppgifter 67% Intressanta arbetsuppgifter 92% Karriär- / utvecklingsmöjligheter 48% Trygga anställningsförhållanden 87% Trevlig miljö på kontoret 28% Att kunna påverka arbetets innehåll 77% Trygga anställningsförhållanden 27% Trevlig miljö på kontoret 70% Möjlighet att styra sin egen tid 27% Attraktiv Värdegrund 70% Hög lön 22% Kan erbjuda i minst utsträckning Minst viktigt för Offentliga sektorn Talanger 2015 Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid 24% Erfaren ledning 4% Jämn könsfördelning 24 Lång semester 3% Hög lön 12% Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid 2% Möjlighet att arbeta internationellt 10% Jämn könsfördelning 2% Bonus 0% Bonus 1%

28 VILKA 3 FAKTORER TROR DU DET ÄR SOM FRÄMST KAN BIDRA/BIDRAR TILL ATT DU VÄLJER ATT ARBETA INOM OFFENTLIG SEKTOR?

29 VAD SKULLE KUNNA ÄNDRA DIN UPPFATTNING OM ATT JOBBA INOM OFFENTLIG SEKTOR? 3 faktorer Högre lön Mindre byråkrati Mer kompetensutveckling Bättre psykosocial miljö

30 Samhällsnytta Ta ställning till följande fråga: Hur viktigt upplever du att det är för dig att i ditt arbete kunna bidra till samhällsnytta? Vet ej Medel 3,48 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5%11% 29% 38% 16% 1% Ta ställning till följande fråga: Hur viktigt upplever du att det är för personer i din omgivning att I sitt arbete kunna bidra till samhällsnytta? Hur viktigt upplever du att det är för personer i din 1 omgivning att 5 i sitt Vet arbete ej kunna bidra till samhällsnytta? Medel 2,98 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6% 19% 42% 17% 6%10%

31 Samhällsnytta viktigt för mig kommentarer: Det är min främsta motivation tillsammans med måstet att ha en inkomst. Det är viktigt för mig att driva tekniken framåt. Det ska kännas meningsfullt, det skulle vara värdefullt, men inte avgörande för om jag väljer ett jobb. Väldigt viktigt att man jobbar för ökad välfärd och inte endast tjänar egenintresse. Jag jobbar med produktutveckling och utvecklar hellre teknik som för människan framåt än tex konsumentprodukter. Mycket av det man gör som ingenjör bidrar väl till samhällsnyttan, dock ganska indirekt. Jag önskar att jag kunde påverka men i nuläget har jag inte möjligheten direkt. Vem bryr sig? Jag vill bara ha ett jobb.

32 Samhällsnytta viktigt för andra kommentarer: Allt fler tycker det är viktigt, men vi måste bli bättre på att förstå hur fel det blir om man inte bidrar till samhället utan endast till den egna plånboken och närmaste omgivningen. Behöver inte vara direkt samhällsnytta. Men motiverade kollegor som arbetar mot samma mål motiverar mig. Det är inget jag tycker det pratats så mycket om. Folk är mest glada om dom har jobb. Det är väl något man håller för sig själv mycket. jag tror det är lite mer värt för mig än för genomsnittspersonen. För dom flesta i min omgivning är lön viktigare än samhällsnyttan. Individuell karriär (vilket är det överlägset tydligaste värdet som förmedlas till studenter) är sällan förenligt med samhällsnytta.

33 Välj två områden som gör att du är tveksam till att arbeta inom offentlig sektor LÖNENIVÅN 54% POLITISKT STYRD ORGANISATION 35% PÅVERKANSMÖJLIGHETER 25% UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 25% ARBETSUPPGIFTERNA 14% ORGANISATIONENS STORLEK 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

34 Välj två områden som skulle kunna göra dig tveksam till att fortsätta arbeta inom offentlig sektor LÖNENIVÅN 64% POLITISKT STYRD ORGANISATION UTVECKLINGSMÖJLIGHETER PÅVERKANSMÖJLIGHETER ARBETSUPPGIFTERNA 25% 21% 19% 17% INGET ORGANISATIONENS STORLEK ANSTÄLLNINGSVILLKOREN 9% 9% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

35 35

36 Självförverkligande Enligt Manpowers undersökning Work Life anser dagens unga talanger att det är viktigt att jobbet känns självförverkligande. Ta ställning till följande fråga: Hur viktigt är det för dig att du i ditt arbetsliv även har möjlighet att självförverkliga dig? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% Hur viktigt är det för dig att du i ditt arbetsliv även har möjlighet att självförverkliga Vet ej dig? 3% 15% 42% 30% 8%

37 VAD BETYDER SJÄLVFÖRVERKLIGANDE FÖR DIG? 494 svar, här är några exempel Utvecklas Anta en utmaning Använda mina kunskaper samtidigt när jag lär mig nya Arbeta med någonting en tror på och kunna påverka arbetet med sina egna värderingar. Arbeta med något där jag utvecklar mina kunskaper inom något av mina intressen Arbeta på toppen av min kapacitet/kompetens, kombinerat med en känsla av att vara unik

38 VAD BETYDER SJÄLVFÖRVERKLIGANDE FÖR DIG? 494 svar, här är några exempel Att kunna använda hela sin energi i ett projekt som man brinner för. Att känna mig lycklig i alla aspekter av mitt liv, privatliv samt professionellt. Att känna att ens jobb bidrar till att man mår bra och att man har möjlighet att påverka utvecklingen hos organisationen/ledningen. Att jag är nöjd. Att man trivs med det man gör. Vaknar man på morgonen och tycker att det är roligt gå till jobbet = förverkliga sig själv. Göra något som får mig och andra att må bra. Se folk växa och få växa.

39 VIKTIGA FAKTA SOM STÄRKER RESULTATET: Universums Företagsbarometern mars 2015 Drömarbetsgivare: Google, storföretag Årets vinnare är kommunerna Kommunerna blir allt bättre på att visa upp vad de erbjuder och tvätta bort stämpeln som gråa och tråkiga arbetsgivare

40 VIKTIGA FAKTA SOM STÄRKER RESULTATET: Universums Företagsbarometern mars 2015 Det här är viktigast för studenterna i den framtida karriären: 1. Att uppnå balans mellan arbete och privatliv 2. Att vara trygg och säker i sitt arbete 3. Att vara hängiven en god sak eller känna att man tjänar ett högre syfte 4. Att utmanas intellektuellt eller genom en konkurrenspräglad miljö 5. Att vara entreprenör eller kreativ/innovativ

41 FÖRDOMAR OCH FAKTA Ur Unga Byråkrater Kunskapen om hur det är att arbeta inom offentlig sektor är låg hos unga akademiker Ofta fördomar som de inte alltid har belägg för Associationer i Framtidens Samhällsbyggare : låga löner, ineffektivitet och långa beslutsprocesser. Anställda inom offentlig sektor trivs bättre, tycker att de har ett meningsfullt jobb och högre frihetsgrad samt högre utbildningsnivå. Endast en minoritet känner till detta. Det finns ett stort behov av att kommunicera fördelarna med ett jobb inom offentlig sektor.

42 Visste du att andelen anställda som är nöjda med sitt jobb är större bland de som arbetar inom kommun och landsting jämfört med anställda på arbetsmarknaden i stort? (70% jämfört med 65%) Visste du att andelen anställda som har eftergymnasial utbildning är större bland statligt anställda än bland anställda på arbetsmarknaden i stort? (71% jämfört med 39%) Visste du att andelen anställda som upplever sitt arbete som meningsfullt är större bland de statligt anställda än bland anställda på arbetsmarknaden i stort? (77% jämfört med 71%) Visste du att andelen anställda som upplever sitt arbete som fritt och obundet är större bland statligt anställda än bland anställda på arbetsmarknaden i sin helhet? (59% jämfört med 52%) JA 14% NEJ 86% JA 30% NEJ 70% JA 18% NEJ 82% JA 16% NEJ 84% Källa: Rapporten Stolthet och fördomar, SKL 2011

43 SAMMANFATTNING Kompetensbrist Vi behöver arbeta på både kort och lång sikt Vi behöver både samarbeta och konkurrera om den framtida arbetskraften Vi behöver inspirera våra ungdomar att välja utbildningar där de kommer att behövas Vad är viktigt för talister Ledarskapet

44 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Samarbeta med näringslivet Samarbeta med de initiativ som redan finns kring våra skolor på olika nivåer Samarbeta med andra organisationer i regionen Fortsätt bygga varumärket, employer branding Ta tillvara på medarbetarnas syn på sitt arbete Utveckling och karriärvägar Konkurrenskraftiga löner Förbättra integrationen Använd gärna våra undersökningar skill.se

45 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Ur Rapport 2015 från IT & Telekomföretagen, Almega: Underskott på personer år 2020 om inte kraftfulla åtgärder vidtas

46 46

47 48

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV AGENDA Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden straff till självförverkligande kroppsarbete till tankearbete människa till maskin flexibelt till gränslöst

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari 2011 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF...

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay DIVERSITAS AB Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay Working For AGENDA Utmaningen Lösningen Presentation av Working For 2012-01-31

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

LIVSKARRIÄRISTERNA OM MILLENNIEGENERATIONEN PÅ ARBETSPLATSEN

LIVSKARRIÄRISTERNA OM MILLENNIEGENERATIONEN PÅ ARBETSPLATSEN LIVSKARRIÄRISTERNA OM MILLENNIEGENERATIONEN PÅ ARBETSPLATSEN Tillsammans gör vi Västsverige starkare Livskarriäristerna är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2017. Citera oss gärna men ange källa.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

MLC360Feedback Propellerutvärdering

MLC360Feedback Propellerutvärdering MLC360Feedback Propellerutvärdering Anders A Andersson 360 Propellerutvärdering 360-utvärdering En 360-utvärdering är ett skattningsverktyg där du blir skattad av andra samtidigt som du skattar dig själv.

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Den unga generationens möjligheter och hinder i arbetslivet

Den unga generationens möjligheter och hinder i arbetslivet Den unga generationens möjligheter och hinder i arbetslivet 14 oktober Sofia Rasmussen Kairos = rätt ögonblick, tid för förändring FUTURE Research-based foresight STRATEGY Future-based strategy ACTION

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Joakim Axelsson, nämndsekreterare Erja Eloranta, projektledare 21

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Joakim Axelsson, nämndsekreterare Erja Eloranta, projektledare 21 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-14:15 Beslutande Joanna Stridh (C), ordf. Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Drömjobbet Där jag har intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Framtid för akademiker i offentlig sektor?

Framtid för akademiker i offentlig sektor? Akademikerförbundet SSR Framtid för akademiker i offentlig sektor? T - 111581 Akademikerförbundet SSR: Temo: Stina Andersson Arne Modig Datum: 2005-08 - 23 Sida 2 SSR:s medlemmar om offentlig sektor i

Läs mer

Konsten att leda och behålla unga medarbetare

Konsten att leda och behålla unga medarbetare Konsten att leda och behålla unga medarbetare Sofia Rasmussen, Seniorkonsult Kairos Future Näringslivsdagen i Kristianstad, den 8 november 2012 FUTURE& Research-based& foresight& STRATEGY& Future-& based&&

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se smålandsbilder.se Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden Arbetsgivare Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers Vad är projektet Arbetsgivare

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Kandidatundersökning. Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär.

Kandidatundersökning. Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär. Kandidatundersökning Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär. På en konkurrensutsatt arbetsmarknad är det kandidaterna som väljer Idag finns stora möjligheter

Läs mer