En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ"

Transkript

1 En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ

2 Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga organisationerna kommit överens om. Statligt anställda får i genomsnitt mer personalutbildning än anställda på arbetsmarknaden som helhet. Under 2010 användes 3,8 procent av den totala arbetstiden till personalutbildning. Motsvarande andel för hela arbetsmarknaden var 2,1 procent. Samverkan för en god arbetsplats Alla anställdas engagemang behövs för att verksamheten ska fungera väl och erbjuda goda arbetsplatser. För att underlätta en sådan utveckling har Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna slutit avtalet Samverkan för utveckling. Syftet är att ta tillvara organisationens kompetens, att anställda ska ha inflytande över arbetet och att organisationen ska sträva efter att de beslut som fattas är väl förankrade.

3 God arbetsmiljö Inom staten bedrivs arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivaren, de anställda och de fackliga organisationerna. Alla statligt anställda har tillgång till företagshälsovård. Ofta stödjer arbetsgivaren olika friskvårdsaktiviteter genom subventioner. Den statliga sektorn har sedan länge varit den del av arbetsmarknaden som haft lägst sjukfrånvaro. Individuell lön och modern lönesättning I staten gäller i regel individuell lönesättning. Det innebär att din lön baseras på ditt arbetsresultat. Men även andra faktorer avgör, såsom arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ditt ansvar. Marknadsfaktorer, som konkurrens på arbetsmarknaden, kan också påverka lönen. Som anställd har du rätt att veta på vilka grunder lönen sätts och vad du kan göra för att påverka den.

4 Lönesättande samtal En stor majoritet av de statliga arbetsgivarna tillämpar lönesättande samtal för delar av personalen. Lönesättande samtal innebär att den anställdes lön bestäms direkt i samtal mellan chef och medarbetare. Genom det lönesättande samtalet görs en tydlig koppling mellan prestation och lön. Om lönesättande samtal inte tillämpas sker lönesättningen genom förhandlingar mellan arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna. Arbetstid olika lösningar beroende på verksamhet Inom den statliga verksamheten träffar arbetsgivaren och de fackliga organisationerna arbetstidsavtal. Syftet är att anpassa arbetstiden på bästa sätt utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Samtidigt ska de anställda ha inflytande över hur arbetstiden förläggs. Anpassningen till verksamhetens behov innebär att arbetstiden för olika arbetstagare kan variera beroende på arbetsuppgifterna. Inom vissa verksamheter

5 förekommer förtroendearbetstid, arbetstagaren kan då med hänsyn till arbetsuppgifterna, i stor utsträckning själv bestämma hur arbetstiden ska disponeras. Semester Alla anställda i Sverige har rätt till fem veckors semester. Som statligt anställd har du fler semesterdagar. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Om du blir förälder När du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Som småbarnsförälder har du också möjlighet att arbeta deltid.

6 Tjänstepensionen ett viktigt komplement till din allmäna pension Som statligt anställd får du en tjänstepension, som består av flera delar. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av tjänstepensionen ska förvaltas. Arbetsgivaren gör inbetalningar till din avtalsenliga pension som tillsammans motsvarar minst 4,5 procent av din lön. I vissa fall kan inbetalningen bli högre beroende på inkomst och ålder. Du hittar alla lediga statliga jobb på Arbetsgivarverkets webbplats: och i appen Jobba statligt som finns att ladda ner för iphone och Android.

7 I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor och i Allmäna löne- och förmånsavtalet (ALFA). Dessa kan laddas ner här: De förmåner som beskrivs här har förhandlats fram i centrala avtal. För att vara säker på att förmånerna inte ändrats sedan broschyren trycktes bör du fråga din arbetsgivare exakt vad som gäller. Dessutom finns det förmåner och villkor som är specifika för enskilda arbetsgivare som inte beskrivs här.

8 Statliga jobb jobb med samhällsnytta i medborgarens tjänst Att arbeta statligt innebär att du skapar samhällsnytta för alla som bor i Sverige, att du bidrar till att utveckla vår ekonomi och att du bygger Sveriges relationer med omvärlden. Uppdraget är att på ett tillgängligt, rättsäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om. Den statliga sektorn kvalificerade arbeten för de flesta yrkesgrupper Dagligen arbetar cirka anställda inom de statliga verksamheterna med brottsbekämpning, skydd av våra gränser, internationellt arbete, insamling av skattemedel, utbetalningar från trygghetssystemen, högre utbildning, förmedling av arbeten, infrastruktur, kultur och många andra viktiga samhällsuppgifter. De fem största statliga arbetsgivarna är Polisen, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Skatteverket och Kriminalvården. Den verksamhet som sysselsätter flest är utbildning inom högskolor och universitet.

9 Verksamheter med gemensam värdegrund För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som är den grundläggande utgångspunkten för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är dina uppdragsgivare. Verksamheten utövas under lagarna och utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten. Du kan läsa mer om den statliga värdegrunden i broschyren Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor som finns att ladda ner på Arbetsgivarverkets webbplats. Dynamiska och utvecklande arbetsuppgifter Staten är den sektor på arbetsmarknaden som har högst andel högutbildad personal, andelen anställda med eftergymnasial

10 Alla lediga statliga jobb på en plats! ÄÅ ÄÄÅÅ

11 utbildning är inom staten dubbelt så hög som på arbetsmarknaden som helhet. Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar ett förändringstryck inom staten som driver på utveckling, nya tekniska lösningar och förändrade arbetsmetoder. I de statliga verksamheterna ökar behovet av akademiker IT-verksamheten är i stadig tillväxt. Drygt personer arbetar med IT-utveckling och IT-stöd i staten och antalet har årligen ökat med i genomsnitt 4 procent sedan Antalet civilekonomer har ökat med i genomsnitt 5 procent om året inom staten den senaste tioårsperioden. Antalet civilekonomer är nu Staten är en av de största arbetsgivarna för jurister i Sverige. Drygt statligt anställda har en juristutbildning. Chef i staten Inom de statliga verksamheterna finns drygt chefer. Sett över en tioårsperiod har andelen kvinnliga chefer ökat kraftigt i staten. Totalt finns nu cirka kvinnliga chefer, vilket motsvarar knappt 36 procent av alla chefer inom staten. För tio år sedan var andelen 23 procent och antalet cirka Många chefer kommer att gå i pension de närmaste åren och omsättningen av chefer väntas öka i

12 staten. Som chef i staten förutsätts du ha en tydlig arbetsgivarroll och vara en god ledare. Du leder, styr och utvecklar verksamheten utifrån ekonomiska ramar och gällande regelverk, så att verksamheten når de mål som myndighetsledningen fastställt. Som chef bidrar du till att forma arbetsgivarpolitiken inom organisationen, göra medarbetarna delaktiga i verksamheten och du har ofta ett mycket stort ansvar för lönesättningen av dina medarbetare. Goda möjligheter att arbeta med internationella frågor Möjligheterna till utlandstjänstgöring eller internationellt samarbete är goda i statsförvaltningen. Globalisering och ökat internationellt samarbete, inte minst genom EU-medlemskapet, har gjort de internationella frågorna till en naturlig och integrerad del av verksamheten. Utlandstjänstgöring under längre eller kortare perioder kan därför förekomma hos många myndigheter. Arbetsgivarverket 2012, Foto: Arbetsgivarverket, Getty Images, Försvaret, Stockholms Universitet

13 Du hittar alla lediga statliga jobb på Arbetsgivarverkets webbplats: och i appen Jobba statligt som finns att ladda ner för iphone och Android.

14 Vad tycker de statsanställda om sin arbetsmiljö? Arbetsgivarverket följer noga Arbetsmiljöverkets undersökningar om arbetsmiljön på hela svenska arbetsmarknaden och bryter loss svaren för de statligt anställda. Resultaten för 2011 visar att: 79 procent av de statligt anställda var nöjda med sin arbetssituation (75 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) 78 procent av de statligt anställda upplever att de har ett mycket meningsfullt arbete (69 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) 72 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sina arbetstider (63 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) Läs mer på Box 3267, Stockholm Tel , Fax

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 78 000 medlemmar

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer