HFrEF och HFpEF -hjärtsvikt i förändring, nya namn, nya mediciner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HFrEF och HFpEF -hjärtsvikt i förändring, nya namn, nya mediciner"

Transkript

1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 feb HFrEF och HFpEF -hjärtsvikt i förändring, nya namn, nya mediciner HFmrEF Ulrika Löfström Capio S:t Görans sjukhus Stockholm

2 Agenda 1,5 timmar hjärtsvikt Översiktligt diagnostik och behandling (kronisk hjärtsvikt) Gammalt men aktuellt! Nytt och bättre? Vad kommer imorgon? (UL) Hur arbetar vi bäst tillsammans? Olika förutsättningar men samma mål, exempel från verklighetens hjärtsviktsmottagning (SÖ) Fall och paneldiskussion Hur gör vi guidelines till klinisk vardag? (MG, SÖ)

3 Kronisk hjärtsvikt 73-årig kvinna med känd hjärtsvikt sedan 2005 Idiopatisk dilaterad cardiomyopati, normal angiografi Ejektionsfraktion 25% Sinusrytm, vänster grenblock Funktionsklass II enligt New York Heart Association Medicinering Metoprolol 25 mg x1 Losartan 25 mg x1 Furix 40 mg 1 vb Adekvat medicinering? Nej, men det hänvisas till lågt blodtryck Program 4D är ett samarbete mellan

4 Kronisk hjärtsvikt Vårdas akut nu 8 år senare (2013) - försämrad hjärtsvikt Nytt ultraljud visar Försämrad ejektionsfraktion 10-15% Ökad dilatation av vänster kammare Uttalad mitralisinsufficiens Hjärtfrekvens och puls i vila EKG sinusrytm, vänster skänkelblock, QRS 156 ms Blodtryck i vila 105/70-110/70 Vikt 53 kg Krea 108 umol/l, NT-proBNP ng/l Vad kan vi göra? Forts. följer Program 4D är ett samarbete mellan

5 Hjärtsvikt, epidemiologi och prognos Prevalens 3% i befolkningen 10-20% av äldre Vanligaste anledningen till inläggning på sjukhus Dödligaste av våra folksjukdomar; 25% mortalitet vid 1 år (mer än cancer)

6 Diagnostik Definition, diagnostiska verktyg Program 4D är ett samarbete mellan

7 Hjärtsvikt definition Oförmåga hos hjärtat att uppfylla kroppens metabola krav (otillräcklig CO*, forward failure), eller Tillräcklig hjärtminutvolym (CO) tack vare neurohormonella kompensationsmekanismer (ex. ökade fyllnadstryck, backward failure) ESC 2014: First modification to neurohormonal hypothesis: *CO (cardiac output)= SV (stroke volume) x HR (heart rate) Braunwald, modifed by Borlaug and Redfield, modified by Lund, Löfström

8 Definition enl ESC Typiska symtom för hjärtsvikt (andfåddhet i vila el vid arbete, utmattning/trötthet, ankelsvullnad) OCH Typiska tecken på hjärtsvikt (ex takykardi, takypné, lungrassel, halsvenstas, perifera ödem, hepatomegali) OCH Objektiva fynd på strukturell el funktionell abnormalitet hos hjärtat i vila (patologiskt EKO ev tillsammans m ökat NTproBNP)

9 Stanna upp och omvärdera (kritiskt) Tänk på diagnosen innan den är satt! (naturligt m nedsatt kondition? Minst 10% >80 åå) Vad har hänt sedan förra gången? (ekg med nytt LBBB/FF?) Tänk på diagnosen när den är satt, rätt? (svullna ben = hjärtsvikt?) Vilken etiologi? (finns mer att behandla?) Vilken funktionsnivå? (NYHA-klass, avgör behandling, medger kvalitetsuppföljning och forskning) Vem gör vad? (primärvård, sjukhus, hjärtsviktsmott, geriatrik )

10 Upptäck hjärtsvikt GENAST! Andfåddhet Bensvullnad Trötthet NT-proBNP > 125 ng/l Diagnos EKG Ekokardiografi Nedsatt systolisk eller diastolisk vänsterkammarfunktion Vid misstänkt hjärtsvikt efter patologiskt EKG och/eller NT-proBNP >125 ng/l ska ekokardiografi utföras för diagnos. Nydebuterade hjärtsviktspatienter bör remitteras till en hjärtsviktsmottagning inom SLL Program 4D är ett samarbete mellan

11 För att ställa diagnosen Hjärtsvikt EKG NT-proBNP (> 125 ng/l) Ekokardiografi Program 4D är ett samarbete mellan

12 Hjärtsvikt två typer av hjärtfunktionsstörning NT-proBNP >125 ng/l Svikt med nedsatt EF HFrEF Symtom på hjärtsvikt Kliniska tecken på hjärtsvikt Nedsatt EF = EF <45% Svikt med bevarad EF HFpEF Symtom på hjärtsvikt Kliniska tecken på hjärtsvikt Bevarad EF = EF 45% och normalstor VK Diastolisk dysfunktion E/E >8 räcker om NT-proBNP >125 ng/l E/E >13 E <9 cm/s TI >2.8 m/s Strukturell påverkan vänsterhjärtat Vänster förmaksvolym >40 ml/kvm kroppsyta LVMI >116 g/kvm för män >95 g/kvm för kvinnor Oavsett typ av vänstersidig hjärtsvikt så har patienter nedsatt hjärtminutvolym och/eller förhöjda fyllnadstryck EF = ejektionsfraktion VK = vänster kammare Program 4D är ett samarbete mellan

13 Hjärtsvikt två typer av hjärtfunktionsstörning NT-proBNP >125 ng/l Svikt med nedsatt EF HFrEF Normalt hjärta Svikt med bevarad EF HFpEF Oavsett typ av vänstersidig hjärtsvikt så har patienter nedsatt hjärtminutvolym och/eller förhöjda fyllnadstryck EF = ejektionsfraktion VK = vänster kammare Program 4D är ett samarbete mellan

14 NYHA-funktionsklasser Subjektiv funktionsklassificering enligt New York Heart Association (NYHA)

15 Behandling och case Program 4D är ett samarbete mellan

16

17

18 Byt till ARNi Följ QRS Följ hjärtfrekvensen Glöm inte komorbiditet: intravenöst järn Glöm inte HTx och LVAD

19 Järnbrist och hjärtsvikt Vanligt (40-50% ) Sämre prognos oavsett Hb/anemi (glöm ej F-Hb etc) Behandling med i.v. järn ger förbättrad livskvalitet, funktionsförmåga och minskade sjukhusinläggningar pga hjärtsvikt 1-2. Ingen påvisad mortalitetspåverkan. Evidens saknas för p.o. järnbeh. SoS: Järnbrist med eller utan anemi vid kronisk hjärtsvikt, NYHA II III, EF <45%. Järnbrist i detta sammanhang definieras som ferritin-värde lägre än 100 ng/ml eller ng/ml om transferrinmättnad är under 20 procent. 1. FAIR-HF Trail. Anker SD, et al N Engl J Med 2009;361: CONFIRM-HF Trial. Ponikowski P, et al. Eur Heart J 2015;36: Program 4D är ett samarbete mellan

20 ARNi (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhiberare) -ny klass av läkemedel

21

22 PARADIGM-HF: summary of baseline characteristics Characteristic* Entresto (n=4,187) Enalapril (n=4,212) Age, years 63.8 ± ± 11.3 Women, n (%) 879 (21.0) 953 (22.6) Ischemic cardiomyopathy, n (%) 2,506 (59.9) 2,530 (60.1) LV ejection fraction, % 29.6 ± ± 6.3 NYHA functional class, n (%) II III 2,998 (71.6) 969 (23.1) 2,921 (69.3) 1,049 (24.9) SBP, mmhg 122 ± ± 15 Heart rate, beats/min 72 ± ± 12 NT-proBNP, pg/ml (IQR) 1,631 (885 3,154) 1,594 (886 3,305) BNP, pg/ml (IQR) 255 ( ) 251 ( ) History of diabetes, n (%) 1,451 (34.7) 1,456 (34.6) Treatments at randomization, n (%) Diuretics 3,363 (80.3) 3,375 (80.1) Digitalis 1,223 (29.2) 1,316 (31.2) β-blockers 3,899 (93.1) 3,912 (92.9) Mineralocorticoid antagonists 2,271 (54.2) 2,400 (57.0) ICD 623 (14.9) 620 (14.7) CRT 292 (7.0) 282 (6.7) * Mean ± standard deviation, unless stated ACEI: angiotensin-converting-enzyme inhibitor; ARNI: angiotensin receptor neprilysin inhibitor; BNP: B-type natriuretic peptide; CRT: cardiac resynchronization therapy; ICD: implantable cardioverter defibrillator; IQR: interquartile range; LV: left ventricular; NT-proBNP: N-terminal pro-b-type natriuretic peptide; NYHA: New York Heart Association; PARADIGM-HF: Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure; SBP: systolic blood pressure McMurray et al. N Engl Med 2014;371:

23

24 Primary endpoint: death from CV causes or first hospitalization for HF Entresto Enalapril 1.0 Cumulative probability Hazard ratio = 0.80 (95% CI: ) p< No. at risk Entresto Enalapril ,080 1,260 Days since randomization 4,187 3,922 3,663 3,018 2,257 1, ,212 3,883 3,579 2,922 2,123 1, CI: confidence interval; CV: cardiovascular; HF: heart failure McMurray et al. N Engl Med 2014;371:

25 Components of primary endpoint: death from CV causes Entresto Enalapril 1.0 Cumulative probability Hazard ratio = 0.80 (95% CI: ) p< No. at risk Entresto Enalapril ,080 1,260 Days since randomization 4,187 4,056 3,891 3,282 2,478 1,716 1, ,212 4,051 3,860 3,231 2,410 1, CI: confidence interval; CV: cardiovascular; HF: heart failure McMurray et al. N Engl Med 2014;371:

26 Components of primary endpoint: first hospitalization for HF Entresto Enalapril 1.0 Cumulative probability Hazard ratio = 0.79 (95% CI: ) p< No. at risk Entresto Enalapril ,080 1,260 Days since randomization 4,187 3,922 3,663 3,018 2,257 1, ,212 3,883 3,579 2,922 2,123 1, CI: confidence interval; CV: cardiovascular; HF: heart failure McMurray et al. N Engl Med 2014;371:

27 ARNi: Sacubitril/valsartan (Entresto) Titreras på samma sätt som ACEi/ARB (krea, K, BT)

28 NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Entresto i enlighet med det landstingsgemensamma införandeprotokollet samt följa upp i registret Rikssvikt. Patienter aktuella för behandling med Entresto bör ha NYHA-klass II-IV och LVEF 35% samt: maximalt tolererad dos av ACE-hämmare/ARB individuellt anpassad dos betablockerare MRA har provats eller övervägts. CRT (sviktpacemaker) om indikation OBS utdrag! se för fullständighet

29 NT-rådet Entresto forts. Övertygande effekter hos: Ung population (jämförelsevis) Lindrig-måttlig hjärtsvikt med nedsatt syst VK-funktion MEN; införa i tidigt skede? Neprilysin involverat i reglering av beta-amyloiod-peptid, risk för Alzheimerdemens och maculadegeneration? Ej visat i studier men kort uppföljningstid jmf m tid sjukdomsutveckling» Entresto rek. i första hand till patienter så allvarligt hjärtsviktssjuka att ev. biverkningsrisker spelar underordnad roll i sammanvägd bedömning av behandlingens nytta» Start av behandling med Entresto genomförs lämpligtvis vid hjärtsviktsmottagning, av förskrivare inom kardiologi eller internmedicin.

30 Behandlingstrappa vid svikt och reducerad EF (HFrEF) Palliativ vård, ASIH Remiss för avancerad behandling, hjärtpump, transplantation 3-6 månader 4 3 Remiss för bedömning vid EF 35% om fall för - ARNI, om sinusrytm - sinusnodhämmare och/eller om järnbrist - iv järn Remiss för bedömning om defibrillator (ICD) vid EF 35% och/eller sviktpacemaker (CRT) vid EF 35% och vänstergrenblock 2 Tillägg av aldosteronantagonist 1 Tillägg av betablockerare (vid hjärtinfarkt från NYHA I) ACE-hämmare (Angiotensinreceptorantagonist vid intolerans) Diuretika efter behov NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV Titrering mot måldoser och utvärdering i varje steg Program 4D är ett samarbete mellan

31 HFmrEF

32 HFmrEF o HFpEF, vanligt/viktigt? HFmrEF Definite HFrEF (LVEF <40%) Uncertain (40% LVEF <50%) Definite HFpEF (LVEF 50%) 50% 14% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Proportion of patients HFpEF: heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF: heart failure with reduced ejection fraction; LVEF: left ventricular ejection fraction Steinberg et al. Circulation 2012;126:65 75

33 HFpEF and HFrEF are associated with similarly high levels of mortality Survival rate among patients with a discharge diagnosis of HF in the USA was slightly higher among patients with HFpEF than those with HFrEF between respective mortality rates were 29% and 32% at 1 year and 65% and 68% at 5 years HFrEF (LVEF <50%) HFpEF (LVEF 50%) Survival p= Year 5 HFpEF is associated with significant morbidity and mortality, despite having a slightly higher survival rate compared with HFrEF 2,3 HF: heart failure; HFpEF: heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF: heart failure with reduced ejection fraction; LVEF: left ventricular ejection fraction; USA: United States of America 1. Owan et al. N Engl J Med 2006;355:251 9; 2. Blanche et al. Swiss Med Wkly 2010;140:66 72; 3. Meta-analysis Global Group in Chronic Heart Failure (MAGGIC). Eur Heart J 2012;33:1750 7

34 HFpEF single largest unmet need in cardiovascular medicine. Developing Therapies for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: Current State and Future Directions Butler JACC HF (2014)

35 Möjliga behandlingsmål HFpEF Senni EHJ 2014

36 Vad är studerat vid HFpEF? (några exempel) ACEi, ARBs, MRA, betablockerare och statiner Neutrala resultat vid HFpEF jmf HFrEF PEP-CHF (perindopril) CHARM-preserved (candesartan) I-PRESERVE (irbesartan) OPTIMIZE-HF registry GISSI-HF (rosuvastatin) TOPCAT (spironolakton)

37

38 Hur studerat, varför neutrala resultat? Otillräcklig förståelse för patofysiologin dålig matchning med behandlingsmekanismer? Inadekvata diagnostiska kriterier heterogena patientgrupper? Suboptimal studiedesign? Patienter utan HF, eller i för tidigt/sent skede, inkluderade? New stategies for heart failure with preserved ejection fraction: the importance of targeted therapies for heart failure phenotypes Senni et. Al. European Heart Journal (2014) 35,

39 Hur hantera hjärtsvikt med bevarad eller lätt sänkt EF? Ingen evidensbaserad behandling finns än! Behandla riskfaktorer och symtom (ischemi, HT, FF, DM, övervätskning, amyloidos?) Forskning behövs, bidra genom att registrera i Rikssvikt; RRCT (Registry-Randomized Clinical Trial) befintliga läkemedel, ex Spironolakton i SPIRRIT RCT (Randomized Clinical Trial) nya läkemedel, ex Entresto i PARAGON

40 Kronisk hjärtsvikt 73-årig kvinna med känd hjärtsvikt sedan 8 år tillbaka (2005) Idiopatisk dilaterad cardiomyopati, normal angiografi Ejektionsfraktion 25% Sinusrytm, vänster grenblock Funktionsklass II enligt New York Heart Association Medicinering Metoprolol 25 mg x1 Losartan 25 mg x1 Furix 40 mg 1 vb Adekvat medicinering? Nej, men det hänvisas till lågt blodtryck Program 4D är ett samarbete mellan

41 Kronisk hjärtsvikt Vårdas akut nu 8 år senare (2013) - försämrad hjärtsvikt Nytt ultraljud visar Försämrad ejektionsfraktion 10-15% Ökad dilatation av vänster kammare Uttalad mitralisinsufficiens Hjärtfrekvens och puls i vila EKG sinusrytm, vänster skänkelblock, QRS 156 ms Blodtryck i vila 105/70-110/70 Vikt 53 kg Krea 108 umol/l, NT-proBNP ng/l Program 4D är ett samarbete mellan

42 Kronisk hjärtsvikt Vilken behandling skulle Du ge? Finns ngt mer att göra? Går det m t p krea o BT? ASIH? I verkligheten genomfördes: Upptitrering Losartan 150 mg x1 Upptitrering Metoprolol 100 mg x1 Remiss och op CRT-D (sviktpacemaker + defibrillator) Spironolaktone 25 mg x1 (MRA) insätts därefter Program 4D är ett samarbete mellan

43 Hur gick det för patienten? NT-proBNP gick ned med 85% EF gick upp från 15% till 45% Pat går nu obehindrat i trappa där hon tidigare stannat 5 gånger (Glöm inte järn) Hjärtsviktsbehandling är kraftfull! Låt inte patienten vänta 8 år på rätt behandling! Program 4D är ett samarbete mellan

44 Hjärtsvikt

45

46 Rätt behandling i rätt dos minskar sjukhusvård och dödlighet Behandling* % sjukhusvård % dödlighet ACE-hämmare Betablockerare Aldosteronblockad Sviktpacemaker * Källa: European Society of Cardiology Relativ riskreduktion (RRR) för sjukhusvård, absolut riskreduktion (ARR) för dödlighet. 7 av 10 patienter som går på hjärtsviktsmottagning har bra behandling (2 av 10 i övrig öppenvård) Program 4D är ett samarbete mellan

47 Basbehandling ökar i SLL SoS mål Program 4D är ett samarbete mellan

48 Positiv trend Sjukhusvård för hjärtsvikt minskar i SLL sedan hjärtsviktsprojekt startat Antal patienter både kronisk och ny hjärtsvikt Antal patienter - kronisk hjärtsvikt Program 4D är ett samarbete mellan

49 Lika bra vård för hjärtsvikt som för hjärtinfarkt! Missa inte diagnosen, tänk GENAST Ändra tänket inte behandlingsbart Läkemedelsinsättning tar tid, resurser behövs Sjukvården tar inte ställning till sviktpacemaker (CRT/ICD) Palliativ/avancerad vård erbjuds för sällan för de svårt sjuka Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom, behandlingseffekten är bevisad, speciellt vid tidig upptäckt! Program 4D är ett samarbete mellan

50 Tack! Nu tid för hjärtsviktsmottagning, fall och diskussion Ulrika Löfström Hjärtkliniken Capio St Görans sjukhus Stockholm Tfn

Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv och kardiomyopatier. Michael Melin. Tema Hjärta och Kärl, Karolinska

Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv och kardiomyopatier. Michael Melin. Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv och kardiomyopatier. Michael Melin Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Låt oss aldrig glömma Folksjukdom Allvarlig sjukdom Viktigt att ge rätt

Läs mer

Vad är hjärtsvikt? Orsaker

Vad är hjärtsvikt? Orsaker Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner Vad är hjärtsvikt? Ett tillstånd då hjärtat inte förmår att pumpar tillräcklig mycket blod för att ge adekvat blodförsörjning av kroppens organ

Läs mer

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling Lars H. Lund Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017 vår allvarligaste folksjukdom 3% av befolkningen

Läs mer

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt Läkemedel Guldkorn 2014, Läkemedelskommitten Katarina Palm Spec Kardiologi, Fysiologi och Internmedicin Hjärtsvikt Definition Patofysiologiskt: Oförmåga

Läs mer

Hjärtsvikt. Hjärtsvikt. Finns det någon ljusning vid horisonten eller ska man bara lägga sig ned och dö? Ann Wanhatalo Kardiolog KC Hjärtsjukvård

Hjärtsvikt. Hjärtsvikt. Finns det någon ljusning vid horisonten eller ska man bara lägga sig ned och dö? Ann Wanhatalo Kardiolog KC Hjärtsjukvård Hjärtsvikt Hjärtsvikt Finns det någon ljusning vid horisonten eller ska man bara lägga sig ned och dö? Ann Wanhatalo Kardiolog KC Hjärtsjukvård En folksjukdom med dålig prognos Prevalens 2-3% av Sveriges

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Med hjärtat i centrum

Med hjärtat i centrum Med hjärtat i centrum Hjärtsvikt Ny bot på gammal sot. Göteborg 101022 Kurt Kurt Boman, Boman, professor, professor, överläkare överläkare Forskningsenheten, Forskningsenheten, Skellefteå, Skellefteå,

Läs mer

Akut hjärtsvikt. Carin Cabrera Specialistläkare

Akut hjärtsvikt. Carin Cabrera Specialistläkare Akut hjärtsvikt Carin Cabrera Specialistläkare Vad är hjärtsvikt? Hjärtsviktsdefinition Hjärtat förmår inte upprätthålla adekvat vävnadsperfusion vid normala fyllnadstryck Ett syndrom där patienten har

Läs mer

Hjärtsvikt. Mahbubul Alam Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 15/9 2014

Hjärtsvikt. Mahbubul Alam Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 15/9 2014 Hjärtsvikt Mahbubul Alam Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 15/9 2014 Vad är hjärtsvikt? Specifikt sjukdom? Syndrom? Oförmåga hos hjärtat att uppfylla vävnadens metabola krav (CO=HRxSV) Hjärtsviktens onda

Läs mer

Hjärtsvikt Diagnostik och behandling. Peter Vasko, Hjärtläkare, Växjö RiksSvikt, Registerhållare

Hjärtsvikt Diagnostik och behandling. Peter Vasko, Hjärtläkare, Växjö RiksSvikt, Registerhållare Hjärtsvikt Diagnostik och behandling Peter Vasko, Hjärtläkare, Växjö RiksSvikt, Registerhållare What s up Förr: symtomatisk behandling, avsnörning av extremiteter, digitalis till alla Nu: bättre livskvalitet,

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Hjärtsvikt är ett mycket vanligt tillstånd, framförallt hos äldre. Ändå är diagnostiken och behandlingen ofta bristfällig. Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

* A: Nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Ejektionsfraktion (EF) <40% EF = slagvolym/slutdiastolsik volym

* A: Nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Ejektionsfraktion (EF) <40% EF = slagvolym/slutdiastolsik volym Leif Ekman Ht 2016 * A: Nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Ejektionsfraktion (EF)

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Hjärtsvikt 2014-09-03. Litteraturtips. Michael Melin. Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge 2014-09-04

Hjärtsvikt 2014-09-03. Litteraturtips. Michael Melin. Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge 2014-09-04 Hjärtsvikt Michael Melin Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge 2014-09-04 Litteraturtips Läkemedelsboken Internmedicin Stig Persson: Kardiologi hjärtsjukdomar hos vuxna www.escardio.org 1 Stora volymer och

Läs mer

Del 4_8 sidor_19 poäng. 40-årig man

Del 4_8 sidor_19 poäng. 40-årig man _8 sidor_19 poäng Invandrad från Mellanöstern. Gift. Ex-rökare. Besvärande trötthet senaste åren, har av husläkare uppfattats som post-traumatiskt stresssyndrom. Under ett par månader upplevt ökande andfåddhet,

Läs mer

Hjärtsvikt. Fristående kurs i farmakologi. Klas Linderholm

Hjärtsvikt. Fristående kurs i farmakologi. Klas Linderholm Hjärtsvikt Fristående kurs i farmakologi Klas Linderholm Hjärtsvikt Defenition: Tillstånd då hjärtat inte längre förmår pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens metabola behov Orsaken består

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Multisjuklighet hos äldre svikt i hjärta/kärl. Niklas Ekerstad Överläkare, Kardiologiska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Multisjuklighet hos äldre svikt i hjärta/kärl. Niklas Ekerstad Överläkare, Kardiologiska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus Multisjuklighet hos äldre svikt i hjärta/kärl Niklas Ekerstad Överläkare, Kardiologiska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus Befolkningsprognos Sverige. SCB 2004 De tio vanligaste diagnoskategorierna

Läs mer

Hjärtsviktsbehandling

Hjärtsviktsbehandling Hjärtsviktsbehandling hos de mest sjuka äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2013-02-05 Disposition av föreläsning Äldre med hjärtsvikt skillnader jft yngre patienter Diagnostik

Läs mer

Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017

Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017 Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017 Kalle, 60 år Hjärtsvikt sedan 2013, EF 60% med uttalad diastolisk dysfunktion och vänsterkammarhypertrofi, Diabetes typ 2 sedan

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

RiksSvikt Årsmöte Svenska Läkaresällskapet - Tisdag 12 maj 2015

RiksSvikt Årsmöte Svenska Läkaresällskapet - Tisdag 12 maj 2015 RiksSvikt Årsmöte Svenska Läkaresällskapet - Tisdag 12 maj 2015 i RiksSvikt ett doktorandprojekt Isabelle Johansson Huvudhandledare: Anna Norhammar Bihandledare: Lars Rydén, Magnus Edner, Per Näsman AT-läkare,

Läs mer

Hjärtsvikt är ett syndrom där patienten uppvisar typiska kliniska symtom och tecken som resulteras av hjärtats patologiskt nedsatta funktion och

Hjärtsvikt är ett syndrom där patienten uppvisar typiska kliniska symtom och tecken som resulteras av hjärtats patologiskt nedsatta funktion och Hjärtsvikt är ett syndrom där patienten uppvisar typiska kliniska symtom och tecken som resulteras av hjärtats patologiskt nedsatta funktion och patologiskt förändrade struktur där den insatta behandlingen

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens, indikation, teknik Regionmöte Kalmar, 2017-03-22 Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens Indikationer Teknik 2 CTO-definition och prevalens ockluderat koronart

Läs mer

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt RiksSvikt Månadswebbinarium 2016-01-28 Webbinarvärd: Catarina Koerfer, Regional koordinator RiksSvikt Föreläsare: Peter Vasko, Registerhållare Teknisk värd:

Läs mer

Heart Failure Update. Michael Fu. Professor, Överläkare

Heart Failure Update. Michael Fu. Professor, Överläkare Heart Failure Update Michael Fu Professor, Överläkare Update in Diagnosis Update in Pharmacological Treatment Update in Device Therapy Heart Failure in the Elderly Put Guidelines into Clinical Practice

Läs mer

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund Hjärtsvikt hos äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2014-01-21 Disposition av föreläsning Diagnostik Behandling vad är nytt? praktiska råd Diastolisk dysfunktion optimal behandling?

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-03-31

BESLUT. Datum 2016-03-31 BESLUT 1 (7) Datum 2016-03-31 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Kemistvägen 1 B 189 79 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Projekt för verksamhetsförbättring inom vården av hjärtsviktspatienter. resultat av förstudie under tiden 2007-08-01--2007-12-15.

Projekt för verksamhetsförbättring inom vården av hjärtsviktspatienter. resultat av förstudie under tiden 2007-08-01--2007-12-15. Q-svikt Projekt för verksamhetsförbättring inom vården av hjärtsviktspatienter resultat av förstudie under tiden 27-8-1--27-12-15. Hässleholm och Kristianstad juni 28 Maria Kullberg, projektsjuksköterska

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska Universitetssjukhuset Programmeringsstrategier för basfrekvens

Läs mer

Epidemiologi, patofysiologi och diagnostik vid Hjärtsvikt. Ulf Dahlström Professor, öl Kard.klin US Linköping

Epidemiologi, patofysiologi och diagnostik vid Hjärtsvikt. Ulf Dahlström Professor, öl Kard.klin US Linköping Epidemiologi, patofysiologi och diagnostik vid Hjärtsvikt Professor, öl Kard.klin US Linköping Hjärtsvikt systolisk resp. diastolisk Systolisk: hjärtats kontraktionsförmåga är nedsatt Diastolisk: hjärtats

Läs mer

Niels Erik Nielsen. Körkort och hjärtsvikt (med mer än en släng av GUCH)

Niels Erik Nielsen. Körkort och hjärtsvikt (med mer än en släng av GUCH) Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken, Hjärtcentrum Universitetssjukhuset, Linköping Körkort och hjärtsvikt (med mer än en släng av GUCH) Ingen intressekonflikt Man född 1965, har fru och 2 barn 12

Läs mer

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte Högt blodtryck Åderlåtning i Landeryd/Hylte 2 Bra källor att läsa om hypertoni Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer 2014 Nya riktlinjer från Läkemedelsverket 2014 som kommer senast i början av hösten,

Läs mer

Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM

Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM En osäker framtid? Men de sa ju att allting såg bra ut Patienten är mindre informerad än föräldrarna Men jag är ju opererad Pallierande kirurgi med restlesioner

Läs mer

HJÄRTSVIKT terapi finns, men används den optimalt? Bengt Sandstedt, Hjärtmott. Hallands sjukhus Kungsbacka

HJÄRTSVIKT terapi finns, men används den optimalt? Bengt Sandstedt, Hjärtmott. Hallands sjukhus Kungsbacka HJÄRTSVIKT terapi finns, men används den optimalt? Bengt Sandstedt, Hjärtmott. Hallands sjukhus Kungsbacka Mål med behandling Förhindra sjukdomar som leder till nedsatt hjärtfunktion progress av hjärtsvikt

Läs mer

HT 2008. Syfte. Översikt. 2. Patologisk cirkulation. 1. Normal cirkulation HT 2009. Det är inte tillräckligt för inlärningen VT2009

HT 2008. Syfte. Översikt. 2. Patologisk cirkulation. 1. Normal cirkulation HT 2009. Det är inte tillräckligt för inlärningen VT2009 HT 2009 HT 2008 VT2009 Patofysiologi vid hjärtsvikt T3 Syfte Förklaring; lägga tonvikt Underlätta förståelse dvs. HANLEDNING Det är inte tillräckligt för inlärningen Översikt 1. Normal cirkulation 2. Patologisk

Läs mer

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Magnus Löndahl överläkare Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus En bild fr Hur bör vi använda behandlingsriktlinjer?

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer,

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer, Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer, Universitetssjukhuset i Lund Etiska aspekter på devicebehandling Carl

Läs mer

RiksSvikt Årsmöte AGENDA

RiksSvikt Årsmöte AGENDA RiksSvikt Årsmöte 2015-05-12- AGENDA Tid: 2015-05-12 kl. 09.30-16.30 Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 9.30 Samling med kaffe och fralla 10.00 Välkomna 10:05 Riksförbundet

Läs mer

Kardio-onkologi. Joanna-Maria Papageorgiou Specialistläkare Sviktsektion US,Linköping

Kardio-onkologi. Joanna-Maria Papageorgiou Specialistläkare Sviktsektion US,Linköping Kardio-onkologi Joanna-Maria Papageorgiou Specialistläkare Sviktsektion US,Linköping 2017-03-23 Agenda Definition Riskfaktorer Onkologisk behandling och kardiotoxicitet Diagnostiska hjälpmedel Prevention

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

HJÄRTSVIKT. Lena Tengvall Sjuksköterska Hjärtmottagningen Ryhov. Lena Tengvall, Sjuksköterska, Hjärtmottagningen, Ryhov

HJÄRTSVIKT. Lena Tengvall Sjuksköterska Hjärtmottagningen Ryhov. Lena Tengvall, Sjuksköterska, Hjärtmottagningen, Ryhov HJÄRTSVIKT Lena Tengvall Sjuksköterska Hjärtmottagningen Ryhov 20161118 Mål med föreläsningen Känna igen de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt Kunna ge egenvårdsstöd till patient och anhörig Planera adekvat

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Ansökan har inlämnats för indikationen hjärtsvikt. Sannolikt kommer doseringen av LCZ696 att vara 200 mg två gånger dagligen.

Ansökan har inlämnats för indikationen hjärtsvikt. Sannolikt kommer doseringen av LCZ696 att vara 200 mg två gånger dagligen. Sakubitril och valsartan (LCZ696) vid hjärtsvikt En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2015-05-29 Datum för leverans: 2015-09-30 Denna bedömningsrapport är utformad för att ge en

Läs mer

Niklas Aldergård Hjärt- och akutmedicin 2014-09-10

Niklas Aldergård Hjärt- och akutmedicin 2014-09-10 Niklas Aldergård Hjärt- och akutmedicin 2014-09-10 Budskap (=Take Home Message) Målgrupp: Hjärtsviktspatienter Om NYHA-klass II och EF 35% tänk ICD/CRT Behandlingen finns i Värmland! Skriv remiss till

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

1.1 Nämn fyra viktiga anamnestiska frågor du ställer till patienten för att komma vidare i utredningen. Motivera dina val! (2p)

1.1 Nämn fyra viktiga anamnestiska frågor du ställer till patienten för att komma vidare i utredningen. Motivera dina val! (2p) Du har mottagning på kardiologen och träffar där en 50-årig man som besväras av trötthet och andfåddhet. Han kommer på remiss från sin husläkare som bedömer att besvären är hjärtorsakade och i remissen

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

Samverkansdokument mellan Primärvård och Medicinklinikerna i Västmanland HJÄRTSVIKT

Samverkansdokument mellan Primärvård och Medicinklinikerna i Västmanland HJÄRTSVIKT Samverkansdokument mellan Primärvård och Medicinklinikerna i Västmanland HJÄRTSVIKT Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Ingemar Lönnberg, överläkare, Hjärt- och Akutmedicinska sektionen, Medicinkliniken

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL

KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL VILKA HAR MEDVERKAT LEDNING - MIN CHEF PIA LINDBORG HANDLEDARE MATTE KARADAGH VERKTYGSLÅDA FRÅN

Läs mer

Hjärtsvikt. Introduktion - Krister Lindmark 15 min. Sköterskebaserad sviktmottagning Katarina Ekenstedt 20 min

Hjärtsvikt. Introduktion - Krister Lindmark 15 min. Sköterskebaserad sviktmottagning Katarina Ekenstedt 20 min Hjärtsvikt Krister Lindmark Docent, Överläkare Kardiologen Umeå Introduktion - Krister Lindmark 15 min Sköterskebaserad sviktmottagning Katarina Ekenstedt 20 min Fysisk aktivitet och träning vid hjärtsvikt

Läs mer

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga II Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 6 För produkter som innehåller de angiotensin-konverterande enzymhämmarna (ACEhämmare) benazepril, kaptopril, cilazapril,

Läs mer

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik Publikationer/Statistik - Inklusionskriterier, exklusionskriterier - Studiepopulation (hur sjuka var patienterna?) - Studiers generaliserbarhet - Utfallsvariabler (endpoints), primära/sekundära, sammansatta

Läs mer

Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar och dödsorsaker hos patienter vid sjukhusbaserad hjärtsviktsmottagning

Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar och dödsorsaker hos patienter vid sjukhusbaserad hjärtsviktsmottagning Hjärtkliniken, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Maria Roskvist Läkarprogrammet KI Examensarbete 30 p Vårtermin 2012-13 Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar

Läs mer

Kardiomyopati Equalis användar möte 2011-02-01. Anders Roijer Eko-lab, Lund Skånes universitetssjukhus Lund

Kardiomyopati Equalis användar möte 2011-02-01. Anders Roijer Eko-lab, Lund Skånes universitetssjukhus Lund Kardiomyopati Equalis användar möte 2011-02-01 Anders Roijer Eko-lab, Lund Skånes universitetssjukhus Lund Hypertrofisk kardiomyopati med eller utan obstruktion Hypertrof kadiomyopati Prevalens 1/500 Symtom

Läs mer

XIVSvenska. Kardiovaskulära Vårmötet. Peak systolic velocity using color- coded 4ssue Doppler imaging,

XIVSvenska. Kardiovaskulära Vårmötet. Peak systolic velocity using color- coded 4ssue Doppler imaging, Peak systolic velocity using color- coded 4ssue Doppler imaging, - a strong and independent predictor of outcome in acute coronary syndrome pa4ents Carl Westholm, Jonas Johnsson,Reidar Winter, Tomas Jernberg

Läs mer

Vad är hjärtsvikt? Vad händer i kroppen?

Vad är hjärtsvikt? Vad händer i kroppen? Vad är hjärtsvikt? Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens) innebär att hjärtat inte förmår pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen. Följden blir brist på syre och näring, vilket utlöser en rad destruktiva processer.

Läs mer

Hjärtsvikt med järnbrist Vanligt, allvarligt och behandlingsbart

Hjärtsvikt med järnbrist Vanligt, allvarligt och behandlingsbart Hjärtsvikt med järnbrist Vanligt, allvarligt och behandlingsbart Ons 24 feb 2016 RiksSvikt Månadswebbinarium Peter Vasko, Hjärtläkare, Växjö RiksSvikt, Registerhållare peter.vasko@rikssvikt.se Chairman

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Hög-känslig troponin ett kliniskt perspektiv. Kai Eggers Kardiolog Kliniken Akademiska sjukhuset

Hög-känslig troponin ett kliniskt perspektiv. Kai Eggers Kardiolog Kliniken Akademiska sjukhuset Hög-känslig troponin ett kliniskt perspektiv Kai Eggers Kardiolog Kliniken Akademiska sjukhuset Schematic representation of the cardiac myofibrillar thin filament detectable after 3-9 hours Korff S, et

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

GUCH & Pulmonell hypertension. Johan Holm Docent Hjärtsvikt och klaffkliniken SUS

GUCH & Pulmonell hypertension. Johan Holm Docent Hjärtsvikt och klaffkliniken SUS GUCH & Pulmonell hypertension Johan Holm Docent Hjärtsvikt och klaffkliniken SUS Disposition PAH utredning Volymsberoende pulmonell hypertension vid shunt Hemodynamik och hjärtkateterisering Farmakologisk

Läs mer

Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer?

Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer? Rapport VESTA hp 15 Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer? Jan Vouis, ST-läkare, Djursholms Husläkarmottagning 15

Läs mer

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Är ett symptom på underliggande sjukdom Ännu ett tillstånd som ökar med stigande ålder Goda

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

Hjärtsvikt hos barn. Håkan Wåhlander Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 100422

Hjärtsvikt hos barn. Håkan Wåhlander Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 100422 Hjärtsvikt hos barn Håkan Wåhlander Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 100422 Hjärtsvikt - Definition. a condition in which the heart is unable to maintain an efficient

Läs mer

1. Innan du går vidare med riktad anamnes och status funderar du över möjliga diagnoser. Nämn de tre mest sannolika diagnoserna!

1. Innan du går vidare med riktad anamnes och status funderar du över möjliga diagnoser. Nämn de tre mest sannolika diagnoserna! MEQ DX1 VT 2014 Efter läkarexamen får du ett vikariat på vårdcentralen i Hallstavik. Till din mottagning kommer Göran med sin sambo Karin på ett bokat besök. Göran är 52 år och jobbar som egenföretagare.

Läs mer

Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner

Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner Vad är hjärtsvikt? Ett tillstånd då hjärtat inte förmår att pumpar tillräcklig mycket blod för att ge adekvat blodförsörjning av kroppens organ

Läs mer

Process för hjärtinfarkt-post PCI-post CABG-patienter, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus

Process för hjärtinfarkt-post PCI-post CABG-patienter, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Process för hjärtinfarkt-post PCI-post CABG-patienter, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus Berörda enheter Medicin/Rehab-kliniken, Primärvården. Syfte

Läs mer

XIVSvenska. Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund Intressekonflikt: Prövare i 9cagrelorstudierna PLATO och PEGASUS Ticagrelor att

Läs mer

Problemet är diastole!

Problemet är diastole! Problemet är diastole! Eva Nylander Klinisk fysiologi, Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset, Linköping Ingen intressekonflikt DHF HFNEF HFpEF? Paulus et al EHJ 2007;28:239-50,.. a consensus statement..

Läs mer

Entresto (sakubitril/valsartan) vid hjärtsvikt

Entresto (sakubitril/valsartan) vid hjärtsvikt INFÖRANDEPROTOKOLL FÖR NATIONELLT ORDNAT INFÖRANDE AV LÄKEMEDEL Entresto (sakubitril/valsartan) vid hjärtsvikt Detta dokument syftar till att vara ett stöd och samlat kunskapsunderlag till landstingen

Läs mer

Blodtrycksbehandling vid diabetes. Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet

Blodtrycksbehandling vid diabetes. Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Blodtrycksbehandling vid diabetes Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Högt blodtryck vid typ-2-diabetes Hur bör man mäta blodtrycket? Hur mycket bör man

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

Man måste vila emellanåt

Man måste vila emellanåt Man måste vila emellanåt Patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt Lena Hägglund Institutionen för Omvårdnad och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin

Läs mer

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Johan Holm, Lund Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Baumgartner H et al. Eur Heart J. 2010 Dec;31(23):2915-57 MR hjärta utvidgad indikation Kvantifiering

Läs mer

Definition. En hjärtmuskelsjukdom förknippad med kardiell dysfunktion.

Definition. En hjärtmuskelsjukdom förknippad med kardiell dysfunktion. KARDIOMYOPATIER Liyew Desta Hjärtkliniken, DS 150202 Definition En hjärtmuskelsjukdom förknippad med kardiell dysfunktion. Primary cardiomyopathies in which the clinically relevant disease processes solely

Läs mer

Aktuellt inom cardiologin oj, vad det händer mycket RiksSvikts betydelse för hjärtsvikt oj, vad är RiksSvikt 4.0

Aktuellt inom cardiologin oj, vad det händer mycket RiksSvikts betydelse för hjärtsvikt oj, vad är RiksSvikt 4.0 Aktuellt inom cardiologin oj, vad det händer mycket RiksSvikts betydelse för hjärtsvikt oj, vad är RiksSvikt 4.0 HOPP OCH TILLIT HELA VÄGEN Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt, VIC hjärtsviktsgrupp

Läs mer

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt Version 1. 2016-04-01

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt Version 1. 2016-04-01 2 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 22 Sid 23 4 Innehåll Förord... 5 Allmänt om hjärtsvikt... 5 Definition... 5 Epidemiologi... 5 Etiologi... 5 Patofysiologi... 5 Prognos... 6 Symtom... 6 Symtom förenliga

Läs mer

Diagnostik av Hjärtsvikt i primärvården

Diagnostik av Hjärtsvikt i primärvården Diagnostik av Hjärtsvikt i primärvården En studie om användningen av NT-ProBNP samt hur diagnosen hjärtsvikt sätts på en vårdcentral Marie-Louise Butler ST läkare i allmänmedicin Täby Centrum Doktorn Klinisk

Läs mer

Lokalt vårdprogram för kronisk hjärtsvikt

Lokalt vårdprogram för kronisk hjärtsvikt 1 november 2012 Lokalt vårdprogram för kronisk hjärtsvikt Region Gotland Sida 2 av 14 Innehåll Vårdprogrammets tillkomst... 3 Allmänt om hjärtsvikt... 3 Definition... 3 Epidemilogi... 3 Etiologi... 3 Patofysiologi...

Läs mer

Översiktsföreläsning Arytmier

Översiktsföreläsning Arytmier Översiktsföreläsning Arytmier januari 2015 Göran Kennebäck Arytmier Tackykardier per def >100 slag/min Bradykardier per def < 50 slag/min Symtomfria-måttliga-syncope-död Varför Behandla? Behandla symtom

Läs mer

Höger kateterisering och pulmonell hypertension. Johan Holm 2016

Höger kateterisering och pulmonell hypertension. Johan Holm 2016 Höger kateterisering och pulmonell hypertension Johan Holm 2016 Selbstversuch in der Mittagspause Werner Forssmann 1929 Indikationer för högerkateterisering Svår hjärtsvikt, transplantationsutredning

Läs mer

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 2013-03-22 Totalt 21 poäng Anvisning: (Examinationen består av en om 21 p och 13 kortsvarsfrågor om 39 p) n är uppdelad på 14 sidor (inkl

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

Hjärtsvikt. Hans Persson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm Björn Eriksson, Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg. Inledning.

Hjärtsvikt. Hans Persson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm Björn Eriksson, Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg. Inledning. 320 Ändrad 2014-07-16, s 325. Hans Persson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm Björn Eriksson, Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg Inledning är vanligt förekommande särskilt hos äldre och orsakar

Läs mer

Jonkanalsjukdomar: från diagnos 3ll bedömning av risk för plötslig död. Pyotr Platonov Stockholm, Lund, Umeå

Jonkanalsjukdomar: från diagnos 3ll bedömning av risk för plötslig död. Pyotr Platonov Stockholm, Lund, Umeå Jonkanalsjukdomar: från diagnos 3ll bedömning av risk för plötslig död Pyotr Platonov Stockholm, Lund, Umeå 2014 Braunwald s Heart Disease, 9 th edi;on, Elsevier Saunders, 2012 LQTS: vad är det?! Förlängd

Läs mer

Kardiovaskulär säkerhet och blodsockersänkande läkemedelsbehandling MAGNUS LÖNDAHL, ENDOKRINOLOGEN, SUS

Kardiovaskulär säkerhet och blodsockersänkande läkemedelsbehandling MAGNUS LÖNDAHL, ENDOKRINOLOGEN, SUS Kardiovaskulär säkerhet och blodsockersänkande läkemedelsbehandling MAGNUS LÖNDAHL, ENDOKRINOLOGEN, SUS Den första moderna glukossänkande studien Years of life lost Diabetes is associated with significant

Läs mer

Hjärt och kärl sjukdomar ur ett Trafikmedicinskt perspektiv. Göran Kennebäck Docent, Öl, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Hjärt och kärl sjukdomar ur ett Trafikmedicinskt perspektiv. Göran Kennebäck Docent, Öl, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Hjärt och kärl sjukdomar ur ett Trafikmedicinskt perspektiv Göran Kennebäck Docent, Öl, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Hjärt o kärlsjukdomar 49 årig man Hjärt o kärlsjukdomar Ålder Sömn

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

Hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett syndrom. Hjärtsvikt är en folksjukdom 31/08/2016

Hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett syndrom. Hjärtsvikt är en folksjukdom 31/08/2016 Hjärtsvikt HT 16 Catarina Nahlén Bose, leg ssk, Med Dr, Biträdande lektor Hjärtsvikt är ett syndrom - där hjärtat inte förmår pumpa ut den mängd blod som behövs för att tillgodose musklers och organs syrebehov.

Läs mer

Vätska, salt och järn vid kronisk hjärtsvikt

Vätska, salt och järn vid kronisk hjärtsvikt Vätska, salt och järn vid kronisk hjärtsvikt Anna Strömberg, sjuksköterska, - professor, FAAN, NFESC Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet Kardiologiska Kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Sepsis, svår sepsis och septisk chock

Sepsis, svår sepsis och septisk chock Sepsis, svår sepsis och septisk chock Diagnostik och biomarkörer Bengt Gårdlund, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 2012 Sepsis continuum Sepsis Svår sepsis Septisk chock Systemreaktion

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Behandlingsrekommendation

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Behandlingsrekommendation Behandlingsrekommendation Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet. De främsta orsakerna till hjärtsvikt är högt blodtryck och ischemisk hjärtsjukdom. Andfåddhet

Läs mer