NEURORADIOLOGI medicinakuten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEURORADIOLOGI medicinakuten"

Transkript

1 NEURORADIOLOGI medicinakuten

2 Hur reagerar hjärnan vid akuta tillstånd? Bortfallssymtom Retningssymtom

3 Vad vill man påvisa på medicinakuten? Bortfallssymtom tänk kärl Infarkt? Blödning? Retningssymtom Expansivitet (Tumör? Metastas? Abscess?)

4 Akut stroke - utredning Trombolyslarm Urakut CT skalle Blödning Stor infarkt Expansivitet Ev. CT angiografi Ev. CT perfusion Trombolys Ej Trombolyslarm CT skalle Blödning Infarkt Expansivitet MR skalle med diffusion Verifiera infarkt Differentialdiagnoser Infarkt hos cirka 80% Blödning hos cirka 20%

5 Infarkt Ischemi är ett akut tillstånd med potentiell reversibilitet. Infarkt är ett kroniskt irreversibelt tillstånd. Kring infarkten finns en ischemisk penumbra som kan räddas med snabb revaskularisering Hemorrhagisk omvandling är vanligast inom 6 timmar till 4 dagar (vid trombolys inom 24 timmar). Större blödningar hos upp till 5% Lakunär infarkt Små perforantartärer, 25% kardiell genes. Utgör 15-20% av alla infarkter (främst basala ganglier och thalamus). Finns hos 23% av de 65 år, 89% kliniskt tysta infarkter

6 Infarkt CT skalle Upphävd diskrepans mellan grå och vit substans ses hos % inom 3 6 timmar. Inom 24 timmar fås demarkering, svullnad och ett cytotoxiskt ödem Efter 1 vecka fås resorption med likvoromvandling och minskad svullnad MR (diffusion) Diffusion kan (teoretiskt) påvisa en färsk ischemi efter 30 minuter. En färsk infarkt har hög signal (vit), efter cirka 10 dagar inverteras signalmönstret. MR är bra för att identifiera genesen till en infarkt

7 Infarkt CT perfusion MR eller CT skalle kan inte urskilja penumbran. För att göra detta krävs en perfusionsundersökning. Område med förlängd passagetid (MTT = CBV/CBF) motsvarar penumbran

8 Behandling med trombolys Kan bli aktuell om: Symtom < 4 timmar (Trombolyslarm) Ingen ökad blödningsrisk på grund sjukdom eller annan behandling Ingen påvisad blödning. Blödning är ABSOLUT kontraindikation! Inga andra radiologiska kontraindikationer som expansivitet eller stor infarktutbredning (>1/3 av en hemisfär) Trombolys kan ges intravenöst inom 4,5 timmar efter symtomdebut, intraarteriellt upp till 6 timmar (företrädesvis bakre cirkulationen)

9 Transitorisk ischemisk attack (TIA) Neurologiskt bortfall som går i spontan regress inom 24 timmar. Inläggning och snabb utredning då risken för stroke är förhöjd. CT skalle ofta normal Karotisstenos CT angiografi av halskärl Stenosgrad >70% av kärldiametern bedöms som signifikant stenos Duplex av halskärl (ultraljud) Flödeshastighet >2,5 m/s bedöms som signifikant stenos

10 Transitorisk ischemisk attack (TIA) Karotisdissektion Vanligast är en intimaruptur i arteria carotis interna. Drabbar främst yngre (30-55 år). TIA/stroke (20% av stroke hos de yngre än 45 år), lokaliserade smärtor. Horners syndrom CT angiografi i akutskedet Karakteristiskt dubellumen. Kaliberväxling eller snipformad ocklusion MR angiografi vid uppföljning Ödem i kärlväggen

11 Blödning Blödningar kan bli expansiva med risk för inklämning Kontakt med neurokirurg CT skalle Hög sensitivitet. En färskt blödning har hög täthet (vit) MR skalle Ej akut. Vid svårvärderad CT kan man komplettera med MR dagtid. Utseendet beror på utförda sekvenser Trombolys är ABSOLUT kontraindicerat vid blödning!

12 Spontan parenkymblödning Cirka 15 20% av alla med strokeinsjuknande - Hypertensiv mikroangiopati - Blödning i tumör eller metastas - Kärlmissbildningar - Sekundärt till venös trombos - Drogmissbruk (kokain) Hypertoniblödning, företrädesvis i basala ganglier (cirka 80 %). Atypisk lokal kan vara blödning sekundärt till tumör eller kärlmissbildning och kan kräva vidare uppföljning med CT eller MR

13 Subaraknoidalblödning (SAH) Arteriell blödning mellan arachnoidea och pia mater. 85 % av fallen ett spontant rupturerat aneurysm. Plötslig kraftig huvudvärk (åskknall), kräkningar, nackstelhet och påverkat medvetande. Ibland med varningsblödning (warning leak) dagar eller veckor innan!!observera!! En negativ CT utesluter INTE en subaraknoidalblödning! Vid negativ CT och fortsatt klinisk misstanke SKA lumbalpunktion utföras efter tidigast 6 timmar

14 Subaraknoidalblödning (SAH) CT angiografi kan påvisa % av aneurysm 2 mm SAH kan kompliceras av vasospasm och påverkan på likvorresorptionen med akut hydrocephalus (upp till 10 % kan behöva permanent ventrikelshunt) Cirka 70 % utvecklar någon grad av vasospasm, cirka 30 % får kliniska symtom. Utvecklas inom 3 4 dagar och kan kvarstå upp till dagar med risk för ischemisk infarkt. Förebyggs med kalciumflödeshämmare

15 Subduralblödning (SDH) Venös blödning mellan dura mater och arachnoidea. Avslitning av bryggvener. Barnmisshandel, lättare trauma hos äldre och alkoholister. Huvudvärk, påverkat medvetande, neurologiska bortfall eller konfusion. Behöver inte ha varit avsvimmad Akut < 72 timmar: Subakut 3 dagar 3 veckor: Kroniskt > 3 veckor: Högattenuerande (vit) Isoattenuerande (grå) Lågattenuerande (mörk) Subduralt hygrom som resttillstånd

16 Traumatiska blödningar Kontusionsblödning Traumatisk blödning till följd av hastig kompression och dekompression av hjärnparenkymet. Vid traumalokalen (coup) eller motsatt sida (contre coup). Progress från en initialt beskedlig bild är inte ovanligt Epiduralblödning Arteriell blödning mellan tabula interna och dura mater. Snabb expansiv effekt med risk för inklämning och död. Illamående, huvudvärk eller somnolens efter trauma. Medvetslöshet där patienten efter uppvaknande ter sig opåverkad (lucent fas) men sedan snabbt försämras.

17 Expansivitet Radiologiska tecken på expansivitet Överskjutning av medellinjestrukturer Kompression eller vidgning av ventriklar Fokalt med utslätning av sulci Herniering över tentoriet, falx eller genom foramen magnum Lumbalpunktion är KONTRAINDICERAD vid akut expansivitet eller på medvetandesänkt patient utan att neuroradiologisk utredning gjorts innan!

18 Primär hjärntumör Expansivitet Utgör ca 3-4% av samtliga maligna tumörer MEN den vanligaste solida tumören hos barn Metastas 50% av alla CNS-tumörer hos vuxna. 80% antingen från lungcancer, malignt melanom, bröst- eller koloncancer Abscess Hematogen spridning, lokal infektion eller trauma Vanligtvis anaerob blandflora

19 Således Bortfallssymtom Infarkt? Blödning? CT skalle utan kontrast Vid påvisad SAH eller trombolyslarm CT angiografi med kontrast Retningssymtom Tumör? Metastas? Abscess? CT skalle med kontrast (alternativt MR skalle med kontrast)

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

VANLIG ELLER FARLIG HUVUDVÄRK? EN KLINISK UTMANING

VANLIG ELLER FARLIG HUVUDVÄRK? EN KLINISK UTMANING klinisk översikt Läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se VANLIG ELLER FARLIG HUVUDVÄRK? EN KLINISK UTMANING Ibland kan huvudvärk vara symtom på en

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Huvudvärk, stroke och epilepsi

Huvudvärk, stroke och epilepsi Huvudvärk, stroke och epilepsi Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Programarbete Regionalt Vårdprogram Stroke Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Stroke Rapporten är framtagen av Nils-Gunnar Wahlgren Lars-Olov Ronnevi ISBN 91-85209-40-6 FORUM

Läs mer

Huvudvärk handläggning i primärvården

Huvudvärk handläggning i primärvården Huvudvärk handläggning i primärvården Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Specialistläkare Katarina Laurell, neurodivisionen,

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Akutmedicin Provmoment: Tentamen B:1 Ladokkod: 62KA01 Tentamen ges för: Fristående 12 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 15 06 05 Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel! Totalt antal poäng på

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom TRIAGEHANDBOK Januari 2010 Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje sjukhus Visby lasarett 2012 Innnehållsförteckning Indikationer

Läs mer

Handläggning av cerebellär infarkt, basilaristrombos. samt karotis- och vertebralisdissektion. vid Akademiska sjukhuset

Handläggning av cerebellär infarkt, basilaristrombos. samt karotis- och vertebralisdissektion. vid Akademiska sjukhuset Handläggning av cerebellär infarkt, basilaristrombos samt karotis- och vertebralisdissektion vid Akademiska sjukhuset Per Lenngren Hysing, Läkarkandidat, Uppsala universitet Handledare Erik Lundström,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Perifer cirkulation T3

Perifer cirkulation T3 Sida 1 av 6 Institutionen för Medicin och Hälsa Avdelningen för kardiovaskulär medicin/klinisk Fysiologi Hälsouniversitetet i Linköping C.Lassvik /mod 050215/EF TL IE modifierad 111028 / IE Perifer cirkulation

Läs mer

SKRIFTLIGT PROV FÖR SPECIALISTEXAMEN I NEUROLOGI, LINKÖPING, 2001-04-26.

SKRIFTLIGT PROV FÖR SPECIALISTEXAMEN I NEUROLOGI, LINKÖPING, 2001-04-26. SKRIFTLIGT PROV FÖR SPECIALISTEXAMEN I NEUROLOGI, LINKÖPING, 2001-04-26. 1. Patienten är en 54-årig kvinna med partiell komplex epilepsi med hög frekvens partiella och sekundärt generaliserade anfall.

Läs mer

Virus på balansnerven (vestibularisneurit)

Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Patientinformation Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Hur yttrar yrseln sig? De flesta insjuknar relativt plötsligt med en snabbt tilltagande känsla av kraftig karusellyrsel och illamående, ofta

Läs mer

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen?

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Vad är stroke? Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadan visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs

Läs mer

DATORTOMOGRAFI. Principer för undersökning av HJÄRNAN med multisliceteknik. Version 1.1 2011-02-16

DATORTOMOGRAFI. Principer för undersökning av HJÄRNAN med multisliceteknik. Version 1.1 2011-02-16 1 DATORTOMOGRAFI Principer för undersökning av HJÄRNAN med multisliceteknik Svensk Förening för Neuroradiologi 2007 2 INNEHÅLL Inledning 3 Allmänna synpunkter på undersökningsteknik 4 Protokoll hjärna

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer