Hydrocephalus och shunt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydrocephalus och shunt"

Transkript

1 Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har diagnosen hydrocephalus.

2 Hydrocephalus I hjärnan finns det fyra hålrum som kallas ventriklar. Det finns en vattenliknande vätska, likvor, som rinner från dessa hålrum, runt hjärnan och ner i ryggmärgskanalen. Det bildas hela tiden ny vätska i hålrummen. På en vuxen person bildas cirka en halv liter vätska per dygn, hos barn varierar det beroende på hur stort barnet är. Hos en frisk människa återupptas vätskan naturligt. Den går in i blodet igen på utsidan av hjärnan. Ibland kan vätskan i hjärnan hindras från att återupptas. Detta leder till att det blir för mycket vätska i hålrummen, som i sin tur blir för stora. Detta tillstånd kallas hydrocephalus eller vattenskalle. På ett spädbarn har inte huvudets ben växt ihop och när hålrummen i hjärnan blir för stora så växer hela huvudet för snabbt. På ett större barn eller vuxen har skallbenet växt ihop. Om hålrummen blir för stora ökar då istället trycket i hjärnan. Ett för högt tryck kan skada hjärnan. Orsaken till att hjärnvätskan inte kan återupptas i blodet kan vara medfödd eller uppkomma efter födseln. Det kan till exempel vara en medfödd förträngning, ovanliga infektioner under graviditeten eller nyföddhetsperioden och hjärnblödningar före, under eller efter förlossningen. 1 2 barn av 1000 födda har hydrocephalus, alltså 1 2 promille av alla barn. Symtom på hydrocephalus kan vara: Ökat huvudomfång hos spädbarn. Solnedgångsblick hos spädbarn (tillstånd där ögonen riktas neråt istället för rakt framåt). Buktande eller spänd fontanell hos spädbarn. Huvudvärk. Illamående och kräkningar. Trötthet och slöhet. 2

3 Ett barn med normala hålrum i hjärnan. Om hjärnvätskan inte kan återupptas växet hålrummen och börjar trycka på den omgivande hjärnan.

4 Undersökningar Man behöver röntga hjärnan för att fastställa att någon har hydrocephalus.vid röntgenundersökningen ser man hur hålrummen ser ut och ibland även om det finns någon förträngning där hjärnvätskan ska cirkulera. Vanligen används CT (datortomografi) och ibland MR (magnetkamera). Även ultraljud av huvudet kan göras på spädbarn för att se storleken på hålrummen. Behandling av hydrocephalus Den vanligaste behandlingen av hydrocephalus är att operera in en shunt. Shunten är en tunn slang som är gjord av silikon. Den leder ut överskottsvätskan från hjärnan ner till buken. Shunten opereras in i ett av hjärnans hålrum. Slangen leds bakom örat, vidare ner på halsen och till bukhålan. Hela shuntsystemet hamnar under huden och syns inte. Det finns en ventil i shunten som säkerställer att rätt mängd vätska leds ut från hålrummen. Den sitter bakom örat. Ventilen kan ställas om så att mer eller mindre vätska leds ut. Detta gör läkaren utifrån med hjälp av ett magnetiskt instrument och känns inte. Om man har hydrocephalus behöver man shunten hela livet. Därför är det vanligt att slangen till buken behöver bytas ut mot en längre någon gång under barnets uppväxttid. Då måste en ny operation göras, men man behöver inte opereras i huvudet. Man kan leva helt normalt med shunten. Det går att delta i alla sporter och fritidsaktiviteter som erbjuds barn och ungdomar. Vid en viss sorts förträngning kan man opereras med hjälp av ett endoskop. Endoskopet är ett rörformat instrument som förs in i hjärnan och skapar en ny väg för hjärnvätskan att rinna igenom. Med hjälp av magnetkameraundersökning kan man se om endoskopisk operation är möjlig. Ibland kan man behöva shunt trots att en endoskopisk operation gjorts. 4

5 Barn med inopererad shunt.

6 Komplikationer med shunt Tyvärr händer det att shunten slutar fungera på olika sätt. Det kan bli stopp, kopplingar mellan ventilen och slangarna kan lossna och infektion kan uppstå i shuntsystemet. Vid stopp eller avbrott på shunten måste en ny operation göras för att åtgärda felet. När man drabbas av en infektion i shunten behöver man oftast ta ut hela shunten och sätta in en tillfällig slang som leder ut den överflödiga hjärnvätskan utanför kroppen. En apparat som mäter trycket i hjärnan kopplas oftast till den tillfälliga slangen. Denna kallas tryckmätare. Man behöver ligga inne på sjukhus under denna period och behandlas med antibiotika som bekämpar infektionen. Efter cirka en till två veckor har de flesta infektioner försvunnit och man kan operera in en ny shunt. Efter ett par dagar efter kan man sedan gå hem. Om shunten slutar fungera fylls mer och mer hjärnvätska på i hålrummen utan att kunna ledas bort. Det blir då högre tryck mot hjärnan än normalt. Om trycket blir alltför högt kan detta skada hjärnan. Det är därför viktigt att kontakta sjukvården vid misstanke om att shunten inte fungerar normalt. Ibland kan symtomen bero på något annat, till exempel maginfluensa eller förkylning men det är aldrig fel att söka om man känner sig osäker. Vanliga tecken som kan tyda på att shunten inte fungerar: Illamående och kräkningar Huvudvärk Trötthet och slöhet Smärtor eller svullnad i buken Oklar feber Rodnad eller svullnad längs med shuntslangen Buktande eller spänd fontanell hos spädbarn Solnedgångsblick hos spädbarn 6

7 Frågor och svar om hydrocephalus och shunt Kan man bli hjärnskadad av att ha shunt? Många barn som har hydrocephalus har drabbats av en blödning eller infektion i hjärnan. Detta kan ha gett skador som kan påverka barnets utveckling såväl fysiskt som psykiskt. Men att ha en fungerande shunt påverkar inte barnets utveckling negativt. Kan mitt barns ventil ställas om när vi flyger eller går genom metalldetektorer? Nej. Ventilen kan bara ställas om vid en magnetkameraundersökning. Det är enkelt att ställa tillbaka ventilen på det läge som den ska stå på. Detta gör läkaren. Hur kan jag veta om det är fel på shunten eller bara en vanlig maginfluensa? Om barnet även har diarréer är det troligast att det är en vanlig maginfluensa. Det är då också vanligt att fler i barnets närhet blir sjuka. Om barnet är mycket trött och slött ska man alltid kontakta sjukvården. Kan det bli stopp i shunten flera gånger i följd? Ja, tyvärr. Ibland drabbas vissa barn av extra många komplikationer under en period. Vart ska man ringa om vi misstänker att det är fel på shunten? Ring i första hand till närmaste barnklinik. Läkaren bedömer då hur man ska gå vidare. Det går bra att ringa dygnet runt. Man kan även kontakta Neurokirurgiska klininken. Vid ett akut läge ska alltid närmaste sjukhus kontaktas. 7

8 Ordlista Följande ord används mycket inom sjukvården och är vanliga att man stöter på. Bukhinna Hinna som omger organen i magen. CT Även kallat datortomografi eller skiktröntgen. Röntgenundersökning av hjärnan där man bl a kan undersöka hålrummen i hjärnan. Cysta En separat ansamling vätska. Kan ibland uppträda efter en blödning eller infektion i hjärnan under fosterstadiet eller nyföddhetsperioden. Även vid shuntinfektion i buken kan en cysta bildas. Doppler Ett intrument för att undersöka hur blodet strömmar i kärlen. Svaret gör att man kan räkna ut om är förhöjt tryck i hjärnan. Endoskop Rörformat instrument som förs in i hjärnan och skapar en ny väg för hjärnvätskan att rinna igenom. Fontanell Det mjuka området på huvudet hos spädbarn. Fontanellen är vanligtvis ihopväxt vid 1,5-2 års ålder. Hydrocephalus Vattenskalle. För mycket vätska i hjärnans hålrum. Likvor Den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen. MR Magnetkamera. En mer omfattande undersökning som görs för att se fler detaljer i hjärnan. Mindre barn måste ofta sövas för att man ska kunna göra denna undersökning. Ventriklar Fyra hålrum i hjärnan som innehåller likvor/hjärnvätska och där denna bildas. Ventil Den del av shunten som hindrar vätska från att rinna tillbaka till hjärnan och som styr hur stor mängd vätska som ska dräneras. Neurokirurgiska kliniken, avd 26, Universitetssjukhuset i Lund 2006 Maria R Bylund, leg. barnsjuksköterska Illustration: Anette Carlsson, undersköterska Granskad av Lars-Göran Strömblad, överläkare Nils Ståhl, överläkare

Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala

Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala syndrom Kraniofacialt centrum Akademiska sjukhuset i uppsala Denna broschyr har utformats för dig som har ett barn med skallmissbildning. Vi vet

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor. Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor. Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR Tack Tack till Birgitta Lannering, professor och överläkare i barnonkologi

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Hydrocefalus Nyhetsbrev 261

Hydrocefalus Nyhetsbrev 261 Nyhetsbrev 261 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

Rör i örat hos barn. frågor och svar

Rör i örat hos barn. frågor och svar Rör i örat hos barn frågor och svar sbu Statens beredning för medicinsk utvärdering texten bygger på sbu-rapport nummer 189, rörbehandling vid inflammation i mellanörat. en systematisk litteraturöversikt

Läs mer

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Hjärtklaffsjukdom En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt-, kärloch lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen?

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Vad är stroke? Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadan visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 BLÖDNINGS- STOPPARNA Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 REFEU117. Publiceringsdatum: november 2013. VAD ÄR HEMOFILI? Inuti i kroppen har alla pojkar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Marfans syndrom, familjevistelse

Marfans syndrom, familjevistelse Dokumentation nr 419 Marfans syndrom, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2012 www.agrenska.se MARFANS SYNDROM Ågrenska arrangerar

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Neurofibromatos typ 1

Neurofibromatos typ 1 Neurofibromatos typ 1 Nyhetsbrev 409 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta diagnoser, i detta fall barn i skolåldern som har

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer