Fakta äggstockscancer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta äggstockscancer"

Transkript

1 Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket ovanligt. Antalet fall av äggstockscancer har minskat markant de senaste tjugo åren. Äggstockscancer är den näst vanligaste formen av gynekologisk cancer, ett samlande begrepp för olika cancerformer i kvinnans underliv. Vanligast är livmoderkroppscancer och på tredje plats kommer livmoderhalscancer. Omkring kvinnor i Sverige drabbas varje år av någon av dessa cancertyper. Äggstockarna Äggstockarna är tre, fyra centimeter långa. De sitter på var sin sida om livmodern i lilla bäckenet och har förbindelse med denna genom äggledaren. Äggstockarna bildar könshormonerna östrogen och progesteron och innehåller var och en flera tusen anlag till äggceller. Hos den fertila kvinnan mognar minst en äggblåsa varje månad och ger upphov till ägglossning. Barnafödande skyddar Förändringar i eller på äggstockarna (cystor) är vanligt och oftast ofarligt men hur de utvecklas ska följas med ultraljud och gynekologisk kontroll. Ungefär tre av fyra cystor försvinner utan behandling, de övriga kan opereras bort. Vid cancer har cellerna börjat föröka sig okontrollerat. Vad som orsakar äggstockscancer är inte klarlagt men man känner till några riskfaktorer. Antalet ägglossningar under en kvinnas livstid anses ha betydelse, ju färre ägglossningar man haft desto bättre. Kvinnor som fått sin första mens sent, kommit tidigt i klimakteriet eller fött många barn har minskad risk att drabbas. Även användning av p-piller av kombinationstyp minskar riskerna. Omvänt löper kvinnor som aldrig varit gravida och aldrig fött barn ökad risk.

2 Ärftlig äggstockscancer Det finns även ett ärftligt anlag för att få äggstockscancer. Om sjukdomen finns hos nära släktingar ökar en kvinnas risk att själv insjukna ärftlighet beräknas ligga bakom fem till tio procent av fallen. Vid ärftlig äggstockscancer kommer insjuknandet ofta tidigare än annars. Kvinnor som bär på denna genetiska förändring (mutation) löper även ökad risk för bröstcancer. Den som misstänker att det kan finnas en ärftlig benägenhet för äggstockscancer i släkten kan ta kontakt med en cancergenetisk mottagning som finns vid alla universitetssjukhus. Kliniken gör en utredning för att värdera hur stora riskerna är. Om de bedöms vara stora kan läkarna föreslå att äggstockarna opereras bort i förebyggande syfte. Den som misstänker att det kan finnas en risk för ärftlig bröstcancer bör av samma skäl ta kontakt med en cancergenetisk mottagning eftersom den genetiska förändringen kan ge upphov till både bröstcancer och äggstockscancer. Diffusa symtom Äggstockscancer är en tyst cancerform som kan utvecklas under lång tid utan att ge några direkta besvär. Orsaken är att äggstockarna ligger fritt i bukhålan, en tumör kan växa till sig innan den börjar trycka mot något annat organ. När tumören blivit större kan symtomen vara tyngdkänsla, illamående, gasbildning, värk i buken och oregelbundna blödningar. Buken kan svullna på grund av vätskeansamling och tumören kan trycka mot urinblåsan eller ändtarmen så att man måste gå på toaletten oftare. Diagnos Vid misstanke om äggstockscancer görs en gynekologisk undersökning. Äggstockar, äggledare och livmoder undersöks med ultraljud. Om undersökningarna talar för att det handlar om äggstockscancer görs en operation. Då tas vävnadsprov som skickas till snabbanalys för en bedömning av om det är en godartad eller elakartad tumör.

3 Fyra stadier Eftersom äggstockscancer ger så diffusa symtom kommer kvinnorna tyvärr ofta sent till läkare. Sjukdomen delas in i stadier efter svårighetsgrad. Stadium I: Cancer enbart i äggstockarna. Stadium II: Cancer i ena eller båda äggstockarna med utbredning i bäckenet. Stadium III: Cancern har spridit sig till bukhålan. Stadium IV: Spridning (fjärrmetastaser) till andra delar av kroppen. Omkring sex av tio patienter diagnostiseras i stadium III och IV. Det finns även en typ av godartade äggstockstumörer, så kallade borderlinetumörer. Prognosen för dessa är god eftersom de inte brukar spridas. Ofta räcker det att ta bort själva tumören eller den angripna äggstocken. Det kan göras med titthålskirurgi. Behandling Behandlingen består i kirurgi då den sjuka äggstocken tas bort, men i allmänhet tas även den andra äggstocken och livmodern bort för att förebygga återfall. Vid operation av äggstockscancer används en speciell kirurgisk metod som kan innebära att man inte lyckas ta bort all tumörvävnad vid det första ingreppet. Då kan det bli aktuellt med ännu en operation. Efter kirurgi ges cytostatika för att slå ut eventuella kvarvarande tumörceller. Cytostatika kan också ges före operation för att krympa en tumör så det blir lättare att ta bort den. Även hormonbehandling och strålning kan bli aktuellt. Efter avslutad behandling följer regelbundna kontroller i minst fem år. Tumörmarkörer Omkring 80 procent av alla äggstockstumörer utsöndrar ett särskilt protein, kallat CA125, som kan mätas i blodet. Genom att mäta nivån av denna markör före och efter behandling kan man se vilken effekt behandlingen haft. Värdet ska också mätas vid senare kontroller eftersom förhöjda nivåer kan tyda på återfall. Äggstockscancer och fertilitet År 2006 drabbades drygt 60 kvinnor som var 44 år eller yngre av äggstockscancer. Om en kvinna i fruktsam ålder tvingas ta bort äggstockarna

4 innebär det att hon inte längre kan föda barn. Hon kommer också snabbt in i klimakteriet eftersom produktionen av kvinnliga könshormon upphör. Besvären kan lindras med hormonbehandling. Om läkarna föreslår att äggstockarna på grund av ärftlig cancerrisk opereras bort i förebyggande syfte är det alltid kvinnan själv som har sista ordet. Det kan till exempel innebära att hon väljer att skaffa barn, eller fler barn, tidigare än tänkt och därefter genomgår operationen. Återfall och prognos Som vid andra cancerformer är risken för återfall störst i början. Återfall behandlas med kirurgi, cytostatika eller hormonterapi, enbart eller i kombination. Prognosen vid äggstockscancer beror i hög grad på om cancern har hunnit sprida sig eller inte. Men effektivare behandling gör att allt fler blir friska. Även om cancern inte kan botas kan man leva länge med god livskvalitet med behandling som lindrar symtomen. Forskning Forskning om att hur behandlingen av äggstockscancer ska kunna göras effektivare pågår på flera fronter. I Sverige kommer ett 40-tal kvinnor med äggstockscancer vid fem sjukhus att delta i en stor internationell studie (ICON7) där de förutom standardbehandling med cytostatika får tillägg av antikroppen bevacizumab (Avastin). Alla kvinnor i studien (totalt drygt patienter) opereras och får sedan cytostatika i 18 veckor. Därefter får en grupp fortsatt behandling med enbart Avastin under 36 veckor. Syftet är att få veta om tillägg av Avastin utöver cytostatika förlänger den tid under vilken patientens sjukdom inte förvärras (progressionsfri överlevnad) jämfört med dem som enbart fått cytostatika. Samtliga patienter följs upp i minst fem år efter att studien avslutats De svenska sjukhus som deltar i studien är Radiumhemmet i Stockholm och universitetssjukhusen i Linköping, Lund, Umeå och Örebro. Avastin är en antikropp som hämmar bildandet av de nya blodkärl en tumör behöver för att få syre och näring och växa. Följden blir att tumören krymper. Samtidigt minskas cancercellernas förmåga att sprida sig till andra

5 delar av kroppen och tumören blir också mer mottaglig för cytostatika. Eftersom Avastin inte är cytostatika har läkemedlet färre och lindrigare biverkningar. Avastin är redan godkänt som första behandling av spridd tarmcancer, spridd bröstcancer, spridd lungcancer, samtliga i kombination med cytostatika samt spridd njurcancer tillsammans med interferon.

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning 23 mars 2011 Hälsoundersökning på vårdcentral Enligt uppdrag från HSA har sektorsrådet i allmänmedicin under 2008-2010 tagit fram en specifikation av hälsoundersökning. I denna finns med en screening för

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen Innehåll Förord Inledning 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen 3 Behandling Hodgkins lymfom Cytostatika Behandling vid högmaligna,

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää Handbok för patienter med sköldkörtelcancer Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet Marika Javanainen Hanna Mäenpää Innehåll Till läsaren.... 5 Sköldkörtelcancer och vad

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 8 Tema: Läkemedel 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Ledaren REDAKTÖR Marita Önneby Eliasson marita.onneby@cancerfonden.se

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 1,6 Miljonerklubben för Kvinnors hälsa December 2004 Bröstcancer Hur rädda behöver kvinnor vara? Vi

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Kärlkramp. Vad händer i kroppen?

Kärlkramp. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Hjärtat behöver syrerikt blod Hjärtat är en muskel, stor som en knuten hand, som pumpar ut syrerikt blod till kroppens alla organ. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor. Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor. Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR Tack Tack till Birgitta Lannering, professor och överläkare i barnonkologi

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer