Cancer. Anti-angiogenes svälter ut tumören

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancer. Anti-angiogenes svälter ut tumören"

Transkript

1 reportage Cancer är ett hundratal olika sjuk Anti-angiogenes svälter ut tumören Tumörer behöver syre och näring för att kunna växa. För att ordna försörjningen utvecklar de nya blodkärl. Professor Lena Claesson-Welsh vid Uppsala universitet undersöker möjligheterna att störa tumörens tillväxt. Våra blodkärl är uppbyggda som rör. Via dem förs blodet runt i kroppen och förser våra vävnader med syre och näring. Nya blodkärl bildas ständigt, så kallad angiogenes. Detta är speciellt viktigt under exempelvis fosterstadiet och då sår ska läkas. Angiogenes styrs av tillväxtfaktorer som VEGF vascular endothelial grocth factor. Även för att cancertumörer ska kunna överleva är detta en central funktion. Vissa tumörer är extra rika på blodkärl, som exempelvis bröst-, prostata och tjocktarmscancer. Genom att skicka ut tillväxtfaktorer kan cancercellerna locka till sig blodkärl från vävnaden runt omkring. Blodkärlen drar sig mot tumören och bildar småningom en förbindelse in i tumören. Genom att förhindra detta skulle det alltså vara möjligt att svälta ut tumören. Detta kallas anti-angiogenes. Flera cancerläkemedel fungerar idag på detta sätt. Foto: STAFFAN CLAESSON Lena Claeson-Welsh är professor i biokemi och har forskat runt cancer i 20 år. Lena Claesson-Welsh är professor i medicinsk biokemi och har forskat runt cancer i 20 år. Idag ser hon mycket på blodkärlens funktion. För drygt tio år sedan var jag gästforskare hos Judah Folkman i Boston. Han var en pionjär på området. På 70-talet hade han upptäckt att tumörer bildar blodkärl, men att vissa ämnen kan förhindra detta. Jag koncentrerade mig på de molekylära mekanismerna bakom fenomenet för att skapa förståelse och få större kontroll vid behandlingen. Tillbaka i Sverige fick Lena Claesson-Welsh stort gensvar. Det var nästan som en lavin. Vi fick mängder med proteinfraktionsmaterial från forskare och industri att undersöka i vårt system. Resultaten lät inte vänta på sig hittade Lenas forskargrupp en tidigare okänd kroppsegen produkt som hämmar tillväxten av blodkärl. Det är ett fragment av proteinet HRGP Histidine-rich glycoprotein Både de blodkärl som finns normalt och de i en tumör behöver överlevnadssignaler. Hämmarna stör dessa signaler och därmed balansen i blodkärlen. Det finns ett tiotal hämmare, men fortfarande Det finns ett tiotal hämmare, men fortfarande är det fördolt hur de fungerar exakt. är det fördolt hur de fungerar exakt. HRPG reducerar storleken på tumörer i möss på ett dramatiskt sätt. En mus som däremot inte kan producera hämmare får större tumörer med fler blodkärl. Vi har världspatent för att använda HRPG vid tumörsjukdomar, men det tar decennier att få fram. Nästa steg är försök med ett större och mer komplicerat djur som själv utvecklat cancer, exempelvis hund. Ett problem är att tillväxtfaktorer behövs för att redan färdigbildade kärl ska överleva. Hur går det då att undvika att störa de blodkärl som behövs i kroppen? Blodkärlen i en tumör är inte stabila utan ombildas hela 8 farmacevtisk revy #8 2008

2 Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY domar tiden. Dessa instabila kärl kan vara extra känsliga för hämmarna. Om hämmaren dessutom verkar på en produkt som endast finns i tumören eller i högre grad än i frisk vävnad-, så kan man uppnå en specifik effekt. Föreställningen att ingen annan blodkärlsnybildning störs måste dock testas noggrant för varje hämmare. Ett exempel är Bevacizumab som är en antikropp mot VEGF. VEGF krävs för blodkärlsnybildning men även för Blodkärlsbildning att stabila kärl ska överleva. Det kan ge svåra biverkningar i långvariga behandlingar. Även om introduktionen av Bevacizumab möttes med stort intresse så behöver därför den anti-angiogena behandlingen utvecklas vidare, säger Lena Claesson-Welsh. Forskarna bygger även blodkärl av stamceller för att öka kunskapen om hur kärlen bildas. Cancerläkemedel som bromsar blodkärlstillväxt: Avastin. Kolon-, njur och bröstcancer. Läkemedlet är en antikropp som binder till och stoppar tillväxtfaktorn VEGF -Vascular Endothelial Growth Factor. Nexavar. Njurcellscancer Sutent. Njurcell-, mag och tarmcancer. Läkemedlen hämmar ämnen som är viktiga för blodkärlstillväxt. Vad är cancer? Cancer är ett hundratal olika sjukdomar, och kan utvecklas i alla kroppens vävnader. En fjärdedel av befolkningen drabbas någon gång av någon typ av cancer. En cancercell uppstår då cellens arvsmassa skadas. Om den del som styr celldelning är skadad så börjar cellen växa okontrollerat och allt fler celler hopar sig. En tumör är en stor mängd celler blandat med stödjevävnad. En tumör kan uppstå på en avgränsad plats eller spridd inom ett organsystem. Den kan vara godartad eller elakartad, benign eller malign. En vårta är ett exempel på en godartad tumör. Cellerna växer då mer än normalt, men sprider sig inte och växer inte in i andra vävnader. Cancer orsakas av växande, maligna tumörceller. Tumören kan förstöra de omgivande vävnaderna, och även sprida sig till närliggande lymfkörtlar och andra organ. Enstaka celler från den ursprungliga tumören kan börja växa i sin nya omgivning och kallas då dottertumörer eller metastaser. Cirka 5 10 procent av all cancer beräknas vara ärftlig. Många forskare tror däremot att upp till 30 procent beror på ärftlighet. Vissa former av bröst-, prostata och tjocktarmscancerä ärftliga. farmacevtisk revy #

3 reportage cancer Lars fick prostatacancer Lars Eliason fick prostatacancer för tolv år sedan. Samtidigt konstaterades tre metastaser; två i skallbenet och en vid ryggraden. De är tysta och snälla. Ingen fattar riktigt varför. Men så länge jag inte har ont behandlas de inte. för tolv år sen Lars Eliason är en aktiv man. För dagen är han på besök i Skåne, och har just gett bort det blå band han vanligen har på kavajslaget som symbol för Partnern ofta enda stödet kampen mot prostatacancer. Efter att har varit med och startat Prostatacancerförbundet, avgår han nu som ordförande. Istället är siktet att driva frågorna på EU-nivå. Många svenska män har ingen annan än sin partner som känslomässigt stöd, även i svåra situationer som vid en cancersjukdom. Men också partnern till den drabbade saknar ofta stöd utanför relationen. Tidigare forskning har visat att många cancerdrabbade svenska män över 50 anförtror sig till få eller inga med sina känslor kring sjukdomen. För åtta av tio prostatacancerdrabbade män som lever i ett förhållande är partnern det enda stödet. Bland ensamstående män med prostatacancer delar sju av tio inte sina känslor med någon annan människa. Samma forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu undersökt hur kvinnor i samma åldersgrupp som förlorat sin man i cancer anförtror sig till andra. Resultaten visar att en tredjedel av dessa kvinnor inte har någon att prata med. Vi är förvånade över att så många kvinnor är känslomässigt isolerade. Det finns en bild av att problemet bara gäller män, men så är det alltså inte. Fynden talar för att omvårdnaden av män med cancer borde inriktas även på partnern, säger Asgeir Helgason, docent vid Karolinska Institutet som har lett studien. Prostata sitter under urinblåsan åsan runt urinröret. Innan puberteten är prostata liten, för att sedan växa. Upp till medelåldern är de ungefär så stor som en kastanj. Drygt hälften av alla män drabbas av godartad prostataförstoring, varför vet man inte. Detta är den vanligaste orsaken till att män får problem med att kasta vatten. Kunskapen är bättre idag än då jag blev sjuk. Då var prostatacancer den gamle mannens sjukdom och det pratades inte öppet om den. Så är det inte längre. Denna form av cancer kryper nedåt i åldrarna, framför allt för att fler fall kan hittas tidigare med PSA-testet. PSA, prostataspecifik antigen, är ett blodprov som indikerar problem med prostata. Alla sjukdomar i prostata, exempelvis inflammation eller godartad prostataförstoring, leder till höjd PSA. För att ställa eventuell cancerdiagnos, behövs vävnadsprov. Däremot kan inte heller detta visa om cancern är elakartad eller ej. Många operationer görs därför i onödan. Idag opereras 19 för att rädda den 20:e. Men ingen vill ju vara den 20:e, säger Lars Eliason. Utbredningen av prostatacancer är ojämn över världen. Vanligast är den i Sverige och USA. Fram till 2005 har den varit i ständig ökning, för att sedan minska en aning. I Sverige diagnostiserads cirka 9300 fall Dödstalet ligger på 2500 per år. Bakgrunden till cancern är okänd. Vissa forskare ser på kostens inverkan, även om ännu inget är bevisat. Och mycket, menar Lars Eliason, talar för kost och livsstil. I Japan är cancerformen betydligt mindre utbredd. Om en japan emigrerar till USA ökar inte risken för honom att bli sjuk, men hans barn däremot får cancer i samma utsträckning som amerikaner. Själv upptäckte han sin cancer då han fick problem med urinen. Han gick på toaletten i ett kör, och hans fru tyckte han skulle söka läkare. Visst, sade Lars, som jobbade med markandsföring och ständigt var på resande fot, nästa vecka. Många nästa veckor kom och gick, men till slut var det tvärstopp. Jag kunde inte kissa, togs in akut och tömde urinblåsan. Samtidigt togs prover. PSAvärdet, som ska vara 2-3, låg på 150. Så småningom konstaterades en tumör i prostata och ytterligare tre dottertumörerna. Lars tog inte till sig beskedet. Istället fick hans fru inled- Bröstcancer: Många naturpreparat interagerar Kaffe. Vitlök. Soja. Något av det vi dagligdags stoppar i oss kan påverka behandlingen av bröstcancer, positivt så väl som negativt.en studie i Lund ser nu på hur den kombinerade effekten av naturläkemedel, gener och livsstil. Överlag är vi lite för godtrogna då det gäller naturläkemedel. Risken är att dyra cancerläkemedel inte får effekt, säger bröstcancerforskaren Helena Varje år får omkring kvinnor i Sverige bröstcancer och drygt 1500 avlider i sin sjukdom. Ännu vet forskarna inte exakt varför. Förmodligen samspelar en mängd faktorer, och vår risk att få cancer styrs av livsstil och genetiska varianter. I upp till 89 procent av fallen kopplas bröstcancer samman med östrogen. Östrogen främjar tillväxten av vissa bröstcancerceller, och risken att drabbas ökar med åldern. Kvinnor som börjar menstruera tidigt liksom kvinnor som kommer sent i klimakteriet och alltså haft många år med östrogenproduktion, löper en ökad risk. Idag upptäckes bröstcancer ofta tidigt. Operation är den vanligaste behandlingen om cancern inte är spridd till exempelvis lever eller lunga. De flesta som opererats får också någon form av tilläggsbehandling. Östrogen blockeras exempelvis med anti-östrogenet tamoxifen, säger Helena Jernström, bröstcancerforskare i Lund som även är knuten till Malmö högskola. Om cancern har östrogenreceptorer kan behandlingen förutom tamoxifen även bestå av aromatashämmare. Dessa kan enbart ges till kvinnor som inte längre bildar östrogen i äggstockarna eftersom det hindrar att östrogen bildas i kvinnans fettväv. Om cancern däremot inte har hormonrecptorer går det att ge olika former av cytostatika. Her2/neu gör cancern aggressivare, men dessa kan blockeras med det nya läkemedlet Herceptin. 10 farmacevtisk revy #8 2008

4 Foto: MARTIN LINDEBORG Cancerdöd ökar med ändrad livsstil Enligt en prognos från internationella cancerinstitutet IARC kommer dubbelt så många människor att årligen dö i cancer 2020, jämfört med Den största ökningen handlar om livsstil. Cancer i lungor, tjocktarm och bröst är tumörformer som ofta kan kopplas till tobak, dålig kost, övervikt och stillasittande. Även att vi blir allt äldre är en orsak till att fler kommer att bli sjuka. Runt 70 procent av alla nya cancerfall under det närmaste årtiondet beräknas inträffa i världens fattiga länder ningsvis vara förbindelselänken mot läkaren. För mig var cancer lika med död. Jag var säker på att jag skulle dö inom en vecka. Men min fru var ett oerhört stöd. Det finns tre grupper av behandlingsmetoder. Kirurgi innebär att prostatakörteln opereras bort. Strålning av prostatakörteln kan göras på olika sätt och ses som likvärdig med kirurgi vad gäller effekten. Att stoppa produktion av testosteron med hormonbehandling hindrar cancerns tillväxt. Hormonbehandling används i första hand vid spridd cancer och när den drabbade är en äldre man, säger Lars. Lars Eliason fick prostatacancer för tolv år sen. Han är en aktiv man som bland annat var med och startade Prostatacancerförbundet. Kunskapen är bättre idag än när jag blev sjuk. I hans fall gällde hormonbehandling. Det kan ske genom att testiklarna opereras bort eller med injektion var tredje månad. Lars beslöt att operera bort sina testiklar. Däremot har han kvar såväl huvudtumör som metastaser. Om han får värk kommer eventuellt strålbehandling att sättas in på metastaserna. Den psykiska påfrestningen efter beskedet var stor. När Lars fick ont i ryggen antog han att nu hade cancern spridit sig, medan läkaren krasst konstaterade ryggskott. Dessutom ledde mina borttagna testiklar till total impotens. Jag trodde jag skulle vilja men inte kunna, men så var det inte. Lusten var helt borta. Därför är det min fru som fått problem, det var ju faktiskt vi som fått prostatacancer. Min fru och jag har varit gifta i många år, så vi klarade det, men för många blir impotens ett stort bekymmer. Fortfarande finns ingen slutgiltig rekommendation för behandling. Beslutet tas i en dialog mellan läkare och patient. Men den som ställs inför valet mellan strålning och operation kan ha svårt att ta ett beslut när livet ställts på sin spets. De flesta träffar först en urolog som ställer diagnosen, men alla har alltid rätt till en second opinion från ytterligare en läkare. Det kan vara bra att få det av en onkolog. Idag finns också aktiv monotorering. Läkaren erbjuder sig att följa patienten väldigt noga istället för omedelbar operation. Idag har förbundet 5500 medlemmar utspridda över 26 föreningar. Det är drygt en tiondel av alla med prostatacancer i Sverige. Vi vet inte om det är en bra eller dålig siffra. Däremot får vi tag på fel personer. De som kommer till oss är de som läst, diskuterat och kollat upp. Istället vill vi ha tag på dem som sitter i TV-fåtöljen och tycker livet är slut. Även om öppenheten runt sjukdomen blivit större, menar Lars att rädsla och oförmågan att tala om sin sjukdom skapar många problem. När jag gick igenom medlemslistan från en av de lokala föreningarna, hittade jag en bekant. Jag ringde honom och han blev väldigt orolig. Han sade du får inte berätta det, jag har inte talat om det för min fru och mina barn. Men det svänger sakta men säkert. Lars är ofta ute och pratar med patienter. En gång kom 15 personer. De satt först tysta och jag tänkte jaha, då får vi väl diskutera varför IFK förlorade igen. Men jag hann inte börja innan någon sade jag har problem med läckage. Jag med, sade en annan. Så var det igång. Jag behövde inte säga något alls. Det är viktigt att prata, att inte behöva vara ensam med sina funderingar. med läkemedel Resultaten av medicineringen varierar. Vissa kvinnor kan av olika anledningar inte aktivera de enzym som är nödvändiga för att läkemedlen ska ha effekt. De får för liten eller ingen effekt, medan den hos andra blir för kraftig och ger biverkningar. Och det vi äter kan också påverka utgången av medicineringen. Sedan 2002 arbetar Helena Jernström med att kartlägga kvinnor som fått bröstcancer för första gången. I studien vill forskarna ringa in de gener som påverkas av vårt sätt att leva. Den är ett samarbete mellan onkologiska kliniken, onkologens forskningsavdelning och kirurgiska kliniken i Lund. Även bröstmottagningen i Helsingborg deltar, och målet är att 2500 kvinnor ska ingå. Vid operationen får patienten svara på en kort enkät. Tillsammans med blodprover mäts bröststorlek, längd, vikt, midja och höftmått för att se om förändringar i exempelvis vikt påverkar risken för återfall. Genvariationerna under- Fortsättning på nästa sida Snusare fick matstrupscancer En svensk studie har följt byggarbetare under 20 år. Den visar att cancer i matstrupen är tre gånger vanligare hos snusare än bland dem som inte använder tobak. Cancerfallen var vanligast bland män över 70 år. Studien svarar däremot inte på om det beror på att de cancerframkallande effekterna av snus visar sig först efter lång tid eller på att männen använt den gamla typen av snus, som innehöll mer cancerframkallande nitrosaminer. Cancer i Sverige: nya cancerfall diagnostiserades i Sverige under Drygt 60 procent av dem som fick en cancerdiagnos var 65 år eller äldre. farmacevtisk revy #

5 reportage cancer Fortsättning från föregående sida söks med hjälp av DNA, och vid regelbundna kontroller kombineras de genetiska anlagen med uppgifter om andra läkemedel, kost och livsstil. På så sätt vill vi få bättre klarhet i vad det är som påverkar och nyttan av en viss medicin. Till exempel har det visat sig att ett mycket moderat konsumtion, några koppar kaffe per dag liksom max fyra glas rött vin i veckan, ge vissa en bättre östrogenprofil. Däremot vet vi inte om dessa värden försämras om kvinnorna dricker mer kaffe eller vin, säger Helena Naturpreparat som påverkar cancerläkemedel Även naturläkemedel påverkar, ibland till det sämre. Idag äter upp mot 30 procent av alla svenska kvinnor naturläkemedel. Vid inskrivningen användes det i någon form av totalt 14,5 procent av patienterna, vid ett-årskontrollen hade den ökat till18,2 procent och efter tre år till nära 30 procent. För nio av de naturläkemedel kvinnorna använde har studier visat att de kan påverka behandlingen av bröstcancer eller öka tumörtillväxten. Därför är det viktigt att läkaren får reda på om patienten använder något preparat, säger Helena De sju typer som eventuellt interagerar med bröstcancer innehåller soja, övriga fytoöstrogener, vitlök, ginko biloba, echinacea, ginseng och valeriana. Fler än en tredjedel av patienterna använde något eller några av dessa preparat inför operation. Oftast användes omega-3, vitlök, ginseng och rosenrot. Interaktion mellan olika läkemedel är ett stort kliniskt problem. När en patient tar tamoxifen, måste det aktiveras av enzymer i kroppen. Om patienten dessutom tar vissa naturläkemedel blir det en tävling om enzymet, eftersom metabolismen delvis är gemensam. Effekten uteblir eller dosen kanske blir för stor. Många naturpreparat interagerar med cancerläkemedel. Dessa finns på forskarnas försiktighetslista: Vitlök blockerar enzym som är viktiga för tamoxifen, aromatashämmare, cytostatika och taxaner Gingko biloba blockerar två enzymer som är viktiga för tamoxifen, aromatashämmare, cytostatika och taxaner Echinicea ökar enzym som är viktiga för tamoxifen och taxaner Soja stimulerar tumörcellerna med östrogenreceptorer och motverkar eventuellt effekten av tamoxifen och aromatashämmare Ginseng ökar enzym och ändrar effekten av tamoxifen och aromatashämmare, stimulerar eventuellt Foto: MARTIN LINDEBORG också tillväxten av bröstcancerceller med östrogenreceptorer Valeriana ändrar effekten av tamoxyfen, aromatashämmare och cytostatika Remifemin påverkar eventuellt effekten av cytostatika Omega-3 påverkar positivt, nedreglerar HER2/neu-receptorn Omega-6 uppreglerar HER2/neureceptorn, kan störa effekten av Herceptin Fytoöstrogener utöver det som finns i soja kan eventuellt öka bröstcancerceller med östrogenrecptorer. Det finns idag misstanke om att fytoöstrogener kan hämma effekten av antiöstrogener som tamoxifen. En del naturläkemedel, exempelvis johannesört, kan minska effekten av olika cytostatika. Överlag är vi lite för godtrogna då det gäller naturläkemedel. Den som tar tror det ska förbättra livet, men kan istället stjälpa behandling eller ge biverkningar. Den som köper sin burk på nätet vet dessutom inte vad den innehåller. Vi misstänker att ginseng eventuellt få bröstcancercellerna att växa. Även soja kan ge en svag stimulans. Soja skyddar asiatiska kvinnor, medan det tvärt om ökar celldelningen hos europeer. Risken är att dyra cancerläkemedel inte får effekt. Cancerbehandling kräver mycket av din lever. Därför är det viktigt att diskutera med sin läkare, säger Helena I framtiden kan gentester hjälpa läkaren att välja vilket läkemedel som har bäst effekt. Vi har hittat genvarianter som ingen tidigare tittat på. Målet med studien är att ge fler patienter rätt läkemedelsbehandling och rekommendationer om kost och naturläkemedel. För någon kan det vara bra att dricka kaffe, för andra inte. Genotypen påverkar en tredjedel av alla cancerfall, och kan vi komma åt det är det en stor förbättring. I ytterligare en studie om bröstcancer fokuserar forskarna på unga friska kvinnor från högriskfamiljer. Deras hormonnivåer mäts vid två tillfällen i menscykeln. Vi ser på p-piller, livsstil och genetik. Alla människor har olika genvariationer. P- piller påverkar hormonnivån, och 90 procent av alla kvinnor i Sverige har någon gång använt p-piller, som ju bland annat skyddar mot bland annat äggstockscancer. En liten grupp får däremot bröstcancer får på grund av p-piller. Målet är att hitta en genetisk test för att se vilka som är i riskzonen, säger Helena Överlag är vi lite för godtrogna då det gäller naturläkemedel. Risken är att dyra cancerläkemedel inte får effekt, säger bröstcancerforskaren Helena Läs mer: Farnaz Malekzadeh, Carsten Rose, Christian Ingvar, Helena Jernström, Naturläkemedel och hormonpreparat potentiell risk för bröstcancerpatienter. Länk för information: www. skane.se/upload/webbplatser/ Lakemedel/ Dokument/PDF/ naturlm06.pdf Cancer i världen Lungcancer är världens vanligaste cancerform. Minst 1. åtta av tio fall orsakas av rökning. Insjuknande och död i lungcancer följer användningsmönstret för tobak i världen med en fördröjning av år. Uppskattningsvis insjuknade 1,5 miljoner personer Bröstcancer hos kvinnor 2. är den näst vanligaste cancersjukdomen med 1,3 miljoner beräknade fall. Förekomsten varierar stort. I till exempel Mozambique insjuknar 3,9 kvinnor per medan antalet i USA är 101,1 per Tjock och ändtarmscancer 3. är den tredje vanligaste cancerformen. Cirka 1,2 miljoner personer över hela världen uppskattas ha diagnostiserats Vanligast är tjock och ändtarmscancer i Japan, Nordamerika, delar av Europa, Nya Zeeland och i Australien. Insjuknandet är lågt i Afrika och sydöstra Asien. I flera asiatiska och östeuropeiska länder ökar dock denna cancerform, vilket kan bero på ökat antal överviktiga personer och ändrade kostvanor. Magsäckscancer är den 4. fjärde vanligaste cancerformen. Uppskattningsvis diagnostiserades en miljon nya fall Nästan 70 procent inträffade i utvecklingsländerna, där de är relaterade till infektioner. Under de senaste 50 åren har insjuknandet i magsäckscancer minskat kraftigt i de flesta industriländer. Bidragande faktorer är den ökade tillgången på frukt och grönsaker, minskad användning av saltad och konserverad mat, minskat antal kroniska Helicobacter pyloriinfektioner samt bättre sanitär standard. Prostatacancer är på femte 5. plats totalt men den näst vanligaste formen hos män. Uppskattningsvis fick män diagnosen prostatacancer Nästan tre fjärdedelar av dem levde i industriländer. Allra vanligast är prostatacancer i USA, till stor del beroende på PSAtestningen. Lägst insjuknande ses i delar av Asien och Afrika. Källa: Cancerförbundet 12 farmacevtisk revy #8 2008

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Prostatacancerförbundet Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer.

Prostatacancerförbundet Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer. Prostatacancerförbundet 2009-11-02 Socialstyrelsen Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer. 1. Allmänt Prostatacancerförbundet uppskattar att förbundet

Läs mer

Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall

Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall Isak Ågren, 12 Ludvig Björk Förare, 12 Emil Pettersson, 11 Gabriel Ågren, 10 Martin Storkamp, 12 Daniel Wiman, 12 Nils Eriksson, 12 Alfred

Läs mer

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi Patientinformation En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin Onkologi Berit 56+, 2,5 år med tamoxifen Varför har Du ordinerats Aromasin i stället för tamoxifen? Denna folder vänder

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

2002 Gick jag till läkaren och gjorde en läkarundersökning och tog prover som vanligt, och då upptäckte man att mitt PSA. prov visade 30>, blev

2002 Gick jag till läkaren och gjorde en läkarundersökning och tog prover som vanligt, och då upptäckte man att mitt PSA. prov visade 30>, blev 2002 Gick jag till läkaren och gjorde en läkarundersökning och tog prover som vanligt, och då upptäckte man att mitt PSA. prov visade 30>, blev remitterad till Lundby sjukhus där jag fick genomgå ultraljud

Läs mer

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone)

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans vävnader. Prostatacancer är ofta en långsamt växande cancer

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Minskad risk för stickskador bland vårdpersonal

Minskad risk för stickskador bland vårdpersonal Minskad risk för stickskador bland vårdpersonal Bakgrundsfakta om Zoladex skyddad nål Ett pressmaterial från AstraZeneca Sverige AB, april 2004 Mer information samt bilderna i detta material i högupplöst

Läs mer

Statistik. Statistik

Statistik. Statistik Statistik Statistik Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Läs mer

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling GIST en ovanlig magtumör GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en ovanlig form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Vem får prostatacancer?

Vem får prostatacancer? Vem får prostatacancer? Henrik Grönberg Professor, överläkare i onkologi Institutionen för strålningsvetenskaper Jag har fått uppgiften att försöka förklara vem som får prostatacancer. Kunde jag svara

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

1 mg tablett en tablett dagligen

1 mg tablett en tablett dagligen 1 mg tablett en tablett dagligen Läkemedlets namn: Arimidex tablett 1 mg Verksam substans: Anastrozol 1 mg Indikation/användningsområde: Bröstcancer Adjuvant behandling av östrogenreceptorpositiv bröstcancer

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på? Erektionssvikt är något som uppskattningsvis 500 000 svenska män lider av. 1 Det finns

Läs mer

Vi bygger för cancervården

Vi bygger för cancervården Vi bygger för cancervården Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som

Läs mer

fångar dagen sådde symboliska frön da vinci-metoden

fångar dagen sådde symboliska frön da vinci-metoden Jag tänker inte låta cancern stoppa mig i mitt liv. Jag har inte tid med det, jag har ju så mycket som jag vill göra. Det var tankar som stärkte Håkan Sandberg, konstnären bakom frimärket Blå bandet, när

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Satsa på Dig själv Satsa på Tidig Upptäckt.

Satsa på Dig själv Satsa på Tidig Upptäckt. Satsa på Dig själv Satsa på Tidig Upptäckt. Bra att veta inför presentationen Pro Vitae är en patientförening. Vi är inga läkare. Vi talar utifrån egna vunna erfarenheter. Vi diskuterar inga enskilda diagnoser.

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för Urologiska sjukdomar September 2004 1 Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen inom det medicinska programmet benigna urologiska

Läs mer

Cancerforskare strävar efter rätt behandling för varje tumörtyp

Cancerforskare strävar efter rätt behandling för varje tumörtyp Cancerforskare strävar efter rätt behandling för varje tumörtyp Cancerforskningen på UMAS spänner över breda fält. Från det grundläggande utforskandet av tumörers biologi till att finslipa verktygen för

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Den här vårdplanen gäller för: En vårdplan är en skriftlig information om din sjukdom och den behandling du får. Den är ett komplement till muntlig

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv

Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv Västs kvartalsmöte i Skövde den 27 september. Föreläsare var överläkaren Bengt Johansson från Örebro Universitetssjukhus. Ett 50-tal personer hade mött upp,

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Introduktionskurs om cancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Introduktionskurs om cancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Introduktionskurs om cancer Publicerad i november 2003 Kursinformation Välkommen till en introduktionskurs för patienter om cancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca.

Läs mer

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund

Läs mer

Prostatacancer nu och om 10 år

Prostatacancer nu och om 10 år 1 Prostatacancer nu och om 10 år Så löd rubriken på professor Ralph Peekers föreläsning på ProLiv Västs årsmöte på Dalheimers Hus den 15 mars. Ralph Peeker är knuten till urologenheten på Sahlgrenska sjukhuset,

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2. Om alkohol och cancer

SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2. Om alkohol och cancer SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2 Om alkohol och cancer Alkohol och cancer hur ser sambanden ut? I Sverige orsakar alkohol flera tusen nya cancerfall varje år. Hur påverkas kroppen av alkohol? Och hur påverkar

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Innehåll. Om prostata och prostatacancer 6. Flera undersökningsmetoder 7

Innehåll. Om prostata och prostatacancer 6. Flera undersökningsmetoder 7 Om PSA-test Innehåll Om prostata och prostatacancer 6 Flera undersökningsmetoder 7 Vad är PSA egentligen? 7 Vad betyder det om PSA-värdet stiger? 8 Varför höjs PSA vanligen vid prostatacancer? 8 PSA-kvot

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring,

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo. Lokal: L001

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo. Lokal: L001 Tentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2013-10-05 Lokal: L001 Kl. 08:15-12:15 (Skrivtid: 4 timmar) Poängfördelning: Karin Franzén Pia

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer. 2003 Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

WntResearch. Ett unikt sätt att bekämpa tumörspridning. 20 september, 2017

WntResearch. Ett unikt sätt att bekämpa tumörspridning. 20 september, 2017 WntResearch Ett unikt sätt att bekämpa tumörspridning Extra Bolagsstämma, Malmö 20 september, 2017 Tf VD Ulf Björklund Vad har en cancercell för egenskaper som bidrar till sjukdomens allvar? Ökad celldelning

Läs mer

Att förstå NJURCANCER. den vanligaste formen av malign tumör i njurvävnaden

Att förstå NJURCANCER. den vanligaste formen av malign tumör i njurvävnaden Att förstå NJURCANCER renal cell cancer den vanligaste formen av malign tumör i njurvävnaden DEN HÄR GUIDEN Är skriven till dig som fått diagnosen spridd och är tänkt som ett komplement till den information

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer Familjeutredning Södra sjukvårdsregionen Ord Anlag Ordlista Förklaring Se under gen BRCA1 Bröstcancergen 1 BRCA2 Bröstcancergen 2 DNA Gen

Läs mer